Dopravce

provozovatel dopravy

Dopravce je zkrácený výraz pro provozovatele, který provozuje svoji činnost na obchodních cestách a který je často rovněž vlastníkem dopravního prostředku, ať už v dopravě silniční (na pozemních komunikacích), drážní (na dráhách železničních, tramvajových, trolejbusových nebo lanových), letecké nebo vodní. Dopravcem je provozovatel dopravy osobní i nákladní, veřejné i smluvní neveřejné. Zákon o dráhách dopravce označuje termínem provozovatel drážní dopravy. Vždy se jedná o subjekt, který realizuje vlastní činnost přemístění v prostoru a čase.

Autobus dopravce ČSAD Karviná

Z právního hlediska je dopravce jedním z účastníků přepravní smlouvy:

Od dopravce je třeba odlišovat přepravce, jímž je v nákladní dopravě ten, kdo si nechá věc či náklad přepravovat dopravcem (objednavatel přepravy).

Externí odkazy

editovat