Vozidlo

pohyblivý dopravní prostředek

Slovem vozidlo označujeme podskupinu dopravních strojů respektive dopravních prostředků, která se pohybují po pevném povrchu nějakého tělesa jízdou, tedy odvalováním kol nebo pohyblivých pásů (ty jsou ovšem také připevněny na kola vozidla). Prakticky všechna vozidla jsou primárně určena zejména pro dopravu a přepravu osob, zvířat či nákladů z jednoho místa na zemském povrchu do jiného místa. Jízda (pojezd) vozidla se tedy děje v převážné míře po zemském povrchu (a to včetně všech jeho terénních nerovností), v případě tunelových staveb pak jen v malé hloubce pod jeho povrchem. Výjimku tvoří vodní toky, vodní plochy apod., které vozidla překonávají nad úrovní hladiny buďto po specializovaných visutých stavbách (nejčastěji po mostech) nebo po korunách těles přehradních hrází popřípadě speciální vodotěsnou tunelovou stavbou pod úrovní vodní hladiny.

Rikša – vozidlo poháněné lidskou silou
Tricykl – bezmotorové silniční vozidlo
Automobil – motorové vozidlo
Elektrická lokomotiva
Tank – pásové bojové vozidlo
Visutá lanová dráha

V průběhu dosavadní známé historie lidstva byla vyvinuta mnohá vozidla různých typů, velikostí, účelů a funkcí. Počínaje jednoduchými jednonápravovými kárami a ručními vozíky tažené lidmi nebo zvířaty, přes kočáry, formanské vozy, žebřiňáky, bicykly, koloběžky, tříkolky až po dnešní moderní dopravní stroje poháněné motory (obvykle spalovacími motory nebo elektromotory).

Typy vozidel editovat

Kolejová vozidla editovat

Kolejová drážní vozidla se rozlišují na

Silniční a terénní vozidla editovat

Podle způsobu kontaktu s povrchem lze pozemní vozidla dělit na:

  • kolová (většina běžných vozidel)
  • pásová (typicky tanky nebo některé pracovní stroje)
  • saně

Za vozidla se obvykle nepovažují pomůcky jako brusle a kolečkové brusle, lyže a kolečkové lyže, skateboard. Povahu vozidel ale mají různé pojízdné přepravní kontejnery, například i nákupní vozík.

Vozidla visutých lanových drah editovat

V terminologii českého zákona o drahách se za vozidla považují též závěsná přepravní zařízení na visutých lanových drahách:

  • kabina visuté lanové dráhy
  • gondola visuté lanové dráhy
  • závěs se sedačkou nebo sedačkami sedačkové lanové dráhy
  • závěs s přepravníkem nákladní visuté lanové dráhy

Dělení podle účelu přepravy editovat

  • osobní vozidla, pro přepravu osob
  • nákladní vozidla, pro přepravu nákladu
  • služební, pracovní a pomocná vozidla

Externí odkazy editovat