Vodní plocha

tekoucí nebo netekoucí voda v přírodě
Rybník Rožmberk

Vodní plocha je označení soustavné vodní pokrývky na povrchu tělesa, která je z pohledu průtoku poměrně statickým tělesem. Jako vodní plocha se tak často označují různé kaluže, tůňky, rybníky, jezera, přehradní nádrže, moře a oceány. Z výčtu je vidět, že se termín používá pro útvary jak přírodní tak i vytvořené člověkem.

Vodní plochy slouží jako přirozené nádrže, kde dochází k akumulaci vody, jenž se využívá pro hospodářské účely (rybolov, chov ryb atd.) , či pro vodohospodářské účely (vodárenství atd.) tak i pro rekreační účely.

Externí odkazyEditovat