Povrchová voda je voda všech vodních povrchových zdrojů (moře, řeky, rybníky, potoky).

Druhy povrchové vody editovat

Podle slanosti (salinity) editovat

Podle obsahu živin editovat

Podle obsahu dusíku a fosforu, popřípadě i přítomnost draslíku a mikroprvků.

Kvalita editovat

Kvalita povrchové vody je dána saprobitou. Kvalita povrchové vody je nejen důležitá pro stabilitu krajiny ale dále i pro koupání a získávání pitné vody.

ČSN 75 7221 z roku 1998 pak určuje pět tříd jakosti podle 46 kritérií:

 • velmi čistá voda
 • čistá voda
 • znečištěná voda
 • silně znečištěna voda
 • velmi silně znečištěná voda

Saprobní index editovat

 • Katarobita (−1,5 – −0,5)
 • Xenosaprobita (0,5 – −0,5)
 • Oligosaprobita (1,5–0,5)
 • Polysaprobita (2,5–1,5)
 • β-Mezosaprobita (3,5–2,5)
 • α-Mezosaprobita (4,5–3,5)
 • Izosaprobita (5,5–4,5)
 • Metasprobita (6,5–5,5)
 • Hypersaprobita (7,5–6,5)
 • Ultrasaprobita (7,5–8,5)

Biologické parametry editovat