Kolejové vozidlo

vozidlo používané v drážní dopravě

Kolejové vozidlo je dopravní prostředek způsobilý k jízdě po koleji. Kolej vozidlo nese a vede. Hlavními konstrukčními celky kolejového vozidla jsou:

 • skříň kolejového vozidla včetně tažného a tlačného ústrojí
 • pojezd kolejového vozidla včetně brzdy, případně pohonu

Kolej je tvořena kolejnicovým pásem, nebo častěji dvojicí kolejnicových pásů. Kolejnicové pásy jsou vázány pomocí upevňovadel k podpěrám: pražcům, betonovým blokům, prahům, roštům a dalším.

Kolejová vozidla využívající jediný kolejnicový pás

editovat

Nepočetnou skupinu vozidel využívajících jediný kolejnicový pás zastupují především monoraily.

Kolejová vozidla využívající dvojici kolejnicových pásů

editovat

Zřejmě nejpočetnější a nejpestřejší skupina.

 • Hnací vozidla - jsou schopna vyvíjet tažnou sílu
  • Lokomotivy - elektrické, motorové, hybridní, dříve velmi oblíbené parní
  • Motorové vozy - hnací vozidla, kde zdrojem energie je obvykle spalovací motor. Jsou uzpůsobené pro přepravu osob i nákladů
  • Elektrické vozy - hnací vozidla elektrické trakce přizpůsobená pro přepravu osob

Motorové i elektrické vozy jsou základem motorových a elektrických jednotek složených z hnacího vozidla (vozidel), vložených vozů a případně řídících vozů.

 • Vozidla s vlastním pohonem
  • Tramvaje
  • Vozidla metra, včetně metra na pneumatikách
  • Speciální (také služební) vozidla, určená výhradně pro potřebu provozovatele dráhy. Jde o podbíječky kolejnic, kolejové jeřáby, měřící vozy, čističky kolejového lože, drezíny a další. Tato vozidla jsou často odvozena od motorových vozů pro možnost pohybu po elektrifikované trati i při vypnutém napájení. Služební vozidla jsou používána i na tratích metra a tramvajových tratích.
 • Vozy neboli vozidla bez vlastního pohonu
  • Železniční vůz neboli vagón
   • Vůz koněspřežné dráhy
  • Tramvajový přípojný vůz
  • Vůz speciálních drah (průmyslová dráha, důlní dráha, lesní železnice apod.)
  • Pozemní lanové dráhy

Další zařízení pohybující se po kolejích

editovat
 • Jeřáby
  • Mostové jeřáby pojíždějících po kolejnicích uložených na sloupech v továrních halách, skladech
  • Věžové jeřáby stavební, skladové i přístavní - pojíždějí po kolejích uložených v úrovni terénu způsobem obdobným železničním kolejím.
 • Výtahy
 • Lunaparkové atrakce typu horských drah

Využití principu vedení kola kolejnicí

editovat

Autobusová dráha je dopravní systém, ve kterém kola upraveného autobusu jsou v části trati vedena mechanickým systémem obdobně jako je kolo železničního vozidla vedeno kolejnicí

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat

Literatura

editovat
 • Josef Dostál, Petr Heller; Kolejová vozidla I; Západočeská univerzita v Plzni 2007; ISBN 978-80-7043-520-5
 • KOLÁŘ, Josef: 50 let od znovuobnovení výuky kolejových vozidel na FS ČVUT , in Strojař, časopis Masarykovy akademie práce, červen 2022, roč. XXXI., dvojčíslo 1–2/2022. ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str.1 –14
 • KOLÁŘ, Josef: "Moderní individuální pohon kol a dvojkolí u tramvají a železničních vozidel“, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, červen 2016, roč. XXV., dvojčíslo 1-2/2016, str. 4-17, ISSN 1213-0591, registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559