Jeřáb (stroj)

stroj na vertikální a horizontální přesun břemen

Jeřáb je dopravní stroj z kategorie zdvihadel, který zdvíhá a poté přemisťuje těžké předměty respektive břemena, obvykle (ale ne vždy) pomocí kladnice a háku na laně. Používá se ve všech oblastech průmyslu (zejména v těžkém průmyslu), dále pak ve stavebnictví i jinde. Příbuznými stroji jeřábu jsou vrátky a nákladní zdviže.

Nejvyšší pražský jeřáb na stavbě pankráckého mrakodrapu (2007)
Sestavování jeřábu za pomoci autojeřábu
Nákres jeřábu

Druhy jeřábů

editovat

Revize zdvihacích zařízení

editovat

Z důvodu splnění požadavku na zajištění bezpečného provozu zdvihacích zařízení, zejména při dodržení pracovních a provozních podmínek, musí být veškerá zdvihací zařízení podrobena pravidelným inspekcím, kdy jejich hlavním úkolem je včasné zjištění odchylek od bezpečného stavu. Revizní zkoušky se provádějí dle ČSN 27 0142.

Zákon č. 309/2006 Sb. dle § 4 ukládá, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vhodné pro práci, při které jsou používány.

Lhůty revizí

editovat

Lhůty pro provádění revizí a revizních zkoušek, pokud není místním předpisem uvedeno jinak.

Provozní skupina Revize Revizní zkouška Skupina jeřábů
J1 a J2 4 roky 8 let I
J3 3 roky 6 let II
J4 2 roky 4 roky III
J5 a J6 1 rok 2 roky IV
Prostředí Revize Revizní zkouška Druhy jeřábů
Agresivní a horké prostředí 1 rok 2 roky Stavební, silniční výložníkové, železniční lanové, hydraulické ruky
1 rok 2 roky Platí pro všechny skupiny
6 měsíců 3 roky Stohovací (stanoviště obsluhy se pohybuje s břemenem)
3 měsíce 2 roky Stohovací

Případně změny lhůt revizí a revizních zkoušek může povolit orgán státního odborného dozoru na žádost provozovatele po projednání s revizním technikem. Lhůty revizí a revizních zkoušek je možno překročit nejdéle o 3 měsíce.

Externí odkazy

editovat