Dopravní prostředek

Dopravní prostředek je zpravidla pohyblivý hmotný objekt (těleso) nebo jiný technický resp. technologický soubor, sloužící k dopravě materiálu a přepravě osob. Jedná se vlastně o mobilní součást dopravy a přepravy. Přeprava energie může být také prováděna dopravními prostředky ale pouze za předpokladu, že je energie primárně vázána na nějaký hmotný objekt (kupř. chemická energie vázaná v palivu, či tepelná energie vázaná ve vodě či vodní páře apod.), totéž platí i pro přepravu zpráv a informací vůbec.

Rozdělení strojních dopravních prostředkůEditovat

  • Vozidla (kupř. automobily, motocykly, vagóny, lokomotivy, jízdní kola, tramvaje, kočáry, traktory apod.)
  • Letadla (kupř. balóny, vrtulníky, letadla s pevnými křídly, vznášedla, větroně, vírníky, padáky či rakety atd.)
  • Plavidla (kupř. lodě, vory, ponorky, prámy, plovoucí stroje)
  • Zdvihadla (kupř. výtahy, jeřáby, lanovky, eskalátory, vrátky, pásové přepravníky apod.)
  • Produktovody (kupř. vodovody, plynovody, ropovody, parovody, přepravníky sypkých hmot či vazkých kapalin), někdy je zde užíván také název přepravní potrubní systémy
  • Pneumatické přepravníky (kupř. potrubní pošta, zemědělský fukar)
  • ostatní speciální a experimentální konstrukce - např. monorail

Druhy dopravních prostředkůEditovatCo není dopravní prostředekEditovat

Elektrické vedení elektrickou energii přímo nijak nepřepravuje (neboť není pohyblivým objektem). Elektrická energie je fakticky vždy šířena elektromagnetickým polem v celém prostoru (tedy převážně mimo elektrický vodič). Každé elektrické vedení je tedy pouze pomocný prostředek pro přenos a šíření elektrické energie prostřednictvím elektromagnetického pole. Elektrické vedení přepravuje pouze a jedině elektricky nabité částice, volné elektrony z kovové mřížky svých vodičů, v případě střídavého elektrického napětí a proudu navíc tyto elektrony ve vodiči pouze kmitají sem a tam s frekvencí sítě (v Česku 50 Hz). Představa elektrického vedení coby jakéhosi velmi zvláštního potrubí pro tok elektrické energie je principiálně zcela nesprávná.

Dopravním prostředkem nejsou také skluzy (využívající gravitace), ani podobné poháněné či nepoháněné dopravníky (válečkové trati apod.), přestože tato zařízení dopravu (materiálu) či přepravu zajišťují.

LiteraturaEditovat

Preclík Vratislav: Průmyslová logistika, 116 s., ISBN 80-01-02139-4, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2000

Externí odkazyEditovat