Dopravní prostředek

Dopravní prostředek je zpravidla pohyblivý hmotný objekt (těleso) nebo jiný technický resp. technologický soubor, sloužící k dopravě materiálu a přepravě osob. Jedná se vlastně o mobilní součást dopravy a přepravy. Přeprava energie může být také prováděna dopravními prostředky ale pouze za předpokladu, že je energie primárně vázána na nějaký hmotný objekt (kupř. chemická energie vázaná v palivu, či tepelná energie vázaná ve vodě či vodní páře apod.), totéž platí i pro přepravu zpráv a informací vůbec.

Rozdělení dopravních prostředků

editovat
  • Vozidla: terénní, silniční (automobily, motocykly), kolejová (vagóny, lokomotivy, drezíny), tramvaje), jízdní kola, skateboardy, koloběžky, kočáry, traktory, povozy, jízdní zvířata
  • Letadla: balóny, vzducholodi, vrtulníky, letadla s pevnými křídly, vznášedla, větroně, vírníky, padáky, rakety
  • Plavidla: lodě, vory, ponorky, prámy, plovoucí bagry a jeřáby, vodní lyže, paddleboardy
  • Zdvihadla: výtahy, jeřáby, lanovky, eskalátory, vrátky, pásové přepravníky, kladkostroje
  • Produktovody a potrubní systémy: vodovody, plynovody, ropovody, parovody, přepravníky sypkých hmot či vazkých kapalin
  • Pneumatické přepravníky: potrubní pošta, zemědělský fukar
  • ostatní speciální a experimentální konstrukce - např. monorail (druh vlaku), lanovky

Druhy dopravních prostředků

editovatCo není dopravní prostředek

editovat

Elektrické vedení elektrickou energii přímo nijak nepřepravuje (neboť není pohyblivým objektem). Elektrická energie je fakticky vždy šířena elektromagnetickým polem v celém prostoru (tedy převážně mimo elektrický vodič). Každé elektrické vedení je tedy pouze pomocný prostředek pro přenos a šíření elektrické energie prostřednictvím elektromagnetického pole. Elektrické vedení přepravuje pouze a jedině elektricky nabité částice, volné elektrony z kovové mřížky svých vodičů, v případě střídavého elektrického napětí a proudu navíc tyto elektrony ve vodiči pouze kmitají sem a tam s frekvencí sítě (v Česku 50 Hz). Představa elektrického vedení coby jakéhosi velmi zvláštního potrubí pro tok elektrické energie je principiálně zcela nesprávná.

Dopravním prostředkem nejsou také skluzy (využívající gravitace), ani podobné poháněné či nepoháněné dopravníky (válečkové trati apod.), přestože tato zařízení dopravu (materiálu) či přepravu zajišťují.

Literatura

editovat
  • Preclík Vratislav: Průmyslová logistika, 116 s., ISBN 80-01-02139-4, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2000
  • Kolář Josef: 50 let od znovuobnovení výuky kolejových vozidel na FS ČVUT , in Strojař, časopis Masarykovy akademie práce, červen 2022, roč. XXXI., dvojčíslo 1–2/2022. ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 1–14

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat