Plynovod

soustava potrubí pro rozvod plynu

Plynovod je soustava potrubí pro rozvod plynu, typicky zemního plynu, na delší vzdálenosti. Ve srovnání se železnicí je doprava plynu pomocí plynovodu levnější. Plynovod bývá veden pod zemským povrchem, nad zemí je veden pouze v úsecích, kde je to nezbytné nebo efektivní (např. překonání větších toků nebo v průmyslových areálech).

Plynovody v Evropě editovat

 
Plynovody z Ruska do Evropy (2021).

Rozdělení editovat

 
Místní plynovod z moderních plastových trubek: žlutá výstražná fólie má upozornit kopáče na nebezpečí překopnutí trubky

Podle účelu editovat

 • Tranzitní
 • Mezistátní
 • Dálkový
 • Místní
 • Průmyslový
 • Domovní

Podle tlaku editovat

 • Skupina plynovodů A – plynovody s tlakem do 16 bar
  • A1 – nízkotlaké plynovody do 0,05 bar včetně (NTL)
  • A2 – středotlaké plynovody nad 0,05 bar do 4 bar včetně (STL)
  • A3 – vysokotlaké plynovody nad 4 bar do 16 bar včetně (VTL)
 • Skupina plynovodů B – plynovody s tlakem nad 16 bar
  • B1 – vysokotlaké plynovody nad 16 bar do 40 bar včetně (VTL)
  • B2 – vysokotlaké plynovody nad 40 bar do 100 bar včetně (VTL)

Materiály editovat

Pro vnitřní rozvod plynu se může používat buď ocelové nebo měděné potrubí. Z důvodu požární bezpečnosti se nesmí používat plasty.

Pro místní plynovod se může použít polyethylen.

Pro tranzitní, mezistátní a dálkové plynovody se používá potrubí z oceli a spojuje se svařováním. Svary se poté ještě kontrolují například pomocí rentgenu či ultrazvuku.

Armatury domovního plynovodu editovat

 • uzavírací – slouží k uzavírání nebo škrcení přívodu plynu. Montují se na začátku každého potrubí, na stoupačkách, na větvích a před plynovými spotřebiči
 • filtrační – slouží k čištění protékajícího plynu od mechanických nečistot a prachu. Montují se před regulační zařízení
 • zabezpečovací – slouží k samočinnému rychlému uzavření přívodu plynu při poklesu nebo překročení tlaku plynu pod nebo nad přípustnou hranici
 • regulační – slouží k snižování a udržení provozního tlaku plynu na konstantní předem nastavené hodnotě
 • pojistné – slouží k uvolnění nebezpečného přetlaku plynu z plynovodu do volného ovzduší

Poškození editovat

V září 2022 byl poškozen plynovod Nord Stream, vyšetřování potvrdilo sabotáž (úmyslné poškození). V roce 2023 byl poškozen plynovod Balticonnector, v podezření je čínská a ruská loď.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. KRŠÁK, Marek. Švédsko: Za poškozením telekomunikační a energetické infrastruktury stojí pravděpodobně sabotáž. oEnergetice.cz [online]. 2023-10-24 [cit. 2024-03-05]. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat