Vložený vůz je železniční osobní vůz, který je provozován v ucelených motorových nebo elektrických jednotkách. V běžném provozu je vložený vůz řazen uvnitř jednotky, tj. není ani prvním ani posledním vozem soupravy.

Vložený vůz může být:

  • motorový (slouží k pohonu jednotky, ve které je řazen)
  • nemotorový (neslouží k pohonu jednotky)