Motorové vozidlo

druh pozemního dopravního prostředku

Jako motorové vozidlo je zpravidla označován takový nekolejový pozemní dopravní prostředek, který ke svému pohonu využívá síly některého druhu motoru. Český zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v § 2 písm. g) definuje, že motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus. Český zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pojem motorové vozidlo používá, aniž by jej definoval; používá též užší pojem silniční motorové vozidlo. Motorovým vozidlem ve smyslu legislativy silničního provozu může být též zvláštní nebo sportovní vozidlo, i když není silničním vozidlem.

Hasičské vozidlo Ziegler Z8

Konstrukce motorových vozidel editovat

Motorová vozidla se podle konstrukce dělí na jednostopá (motocykly, jízdní kola s pomocným motorkem atd.) a dvoustopá (osobní a nákladní automobily, autobusy, speciální vozidla atd.). K některým motorovým vozidlům se připojují přípojná vozidla, což jsou zejména přívěsy a návěsy.

 • Motor může být spalovací, což je v současnosti nejběžnější varianta, nebo například elektrický. Motor motorového vozidla (hnací jednotka) zahrnuje pevné části, pohyblivé části, zařízení pro tvorbu směsi, mazání, chlazení a výfuk. Alternativní koncepce pohonu mohou být konstruovány jinak.
 • Přenos trakční energie v motorovém vozidle – jednotku přenosu energie tvoří spojka, převodovka, kloub, kloubová hřídel, náprava, rozvodovka, diferenciál. Některá motorová vozidla mají pohon všech kol.
 • Opěrnou a nosnou jednotku motorových vozidel tvoří podvozek a karoserie. Vozidla jsou vybavena odpružením, tlumiči odpružení a aktivní stabilizací podvozku. Na podvozku jsou zavěšena kola s pneumatikami, speciální vozidla, vozidla pro pohyb na sněhu a pojízdné pracovní stroje však mohou být vybavena například pásy nebo koly bez pneumatik. Dalšími funkčními systémy jsou řízení a brzdy.
 • Elektrická zařízení motorových vozidel (elektrohydraulická zařízení, elektronické a elektrické systémy) jsou zdroje energie, elektromotory, snímače, zapalování, osvětlení, elektroinstalace, palubní přístroje, elektronické obvody, odrušení, stěrače, klimatizace, centrální zamykání, zabezpečení, elektrické ovládání, asistenční systémy řidiče a informační systémy.

Péče o motorové vozidlo editovat

Používání motorových vozidel editovat

Ve většině zemí světa určují podmínky používání motorových vozidel zvláštní právní předpisy, které mimo jiné určují:

 • kdo a v jakém věku je oprávněn řídit motorové vozidlo (typicky dospělý držitel platného oprávnění pro danou kategorii vozidel)
 • podmínky řízení (např. pojištění, aktuální fyzický a duševní stav řidiče atp.)
 • kde se vozidla mohou a kde se nemohou pohybovat
 • rychlostní omezení
 • dopravní předpisy a pravidla silničního provozu
 • požadavky na základní povinnou a speciální výbavu (motocyklová helma, bezpečnostní pás, atp.)
 • požadavky na vozidla v oblasti bezpečnosti, ekologie apod

Literatura editovat

 • Analyzátory emisí; Tomáš Bartovský; Ústav fyziky a měřicí techniky VŠCHT Praha 1994
 • Autoelektrika a autoelektronika; J.Šťastný a B.Remek; Nakladatelství T.Malina Praha 1997
 • Automechanik - Technologie pro 1., 2. a 3. ročník OU a UŠ; Ing Ivo Bernard; SNTL Praha 1971
 • Automobilové kapaliny; Zdeněk Hrdlička; Grada 1996
 • Automobily pro 1., 2. a 3. ročník odborných učilišť a škol; Ing. Rudolf Vykoukal; SNTL Praha 1971
 • Elektrotechnická měření; nakladatelství BEN - technická literatura Praha 2002
 • Elektrotechnika a elektronika automobilů; Pavel Štěrba; Computer Press Praha 2004
 • Elektrotechnika motorových vozidel pro 3. ročník SOU; PhDr. Svatopluk Pavlis SNTL Praha 1991
 • Elektrotechnika motorových vozidel 1 a 2; kolektiv autorů; Avid s.r.o. Brno 2003
 • Opravárenství a diagnostika 1 až 3; Josef Pošta a kolektiv; Informatorium 2000
 • Osciloskop a jeho využití v opravárenské praxi; Štěpán Jičínský; Grada 2006
 • Příručka pro automechanika; Rolf Gscheidle a kolektiv; Sobotáles Praha 2001
 • Příručka pro automechanika; Rolf Gscheidle a kolektiv; Sobotáles Praha 2005
 • Příručka pro automechanika; Rolf Gscheidle a kolektiv; Europa-Sobotáles Praha 2007
 • Technologie oprav pro 3. ročník SOU; Bedřich Kareis a kolektiv; Informatorium Praha 1995

Externí odkazy editovat