Otevřít hlavní menu

Seznam památných stromů v okrese Blansko

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Blansko, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Blansko.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Babolecká lípa Babolky
lípa velkolistá &0000000000000281.000000281 106284
Nad křižovatkou polních cest na východním okraji obce, místo setkávání občanů, vysazena 28. 10. 1928 k 10. výročí republiky
Dub u hradu Boskovice Dub u hradu Boskovice, okres Blansko.jpg Boskovice
49°28′53″ s. š., 16°39′39″ v. d.
dub letní &0000000000000295.000000295 105206
Q26789726
Před hradem Boskovice na travnatém prostranství. Výška 26 metrů.
Jinan u zámeckého skleníku Jinan u zámeckého skleníku, Boskovice, okres Blansko.jpg Boskovice
49°29′6″ s. š., 16°39′41″ v. d.
jinan dvoulaločný &0000000000000260.000000260 101090
Q26786627
Před oranžerií, poblíž vstupu do parku z Hradní ulice. Výška 12 m.
Lípa u letního kina Boskovice Boskovice lípa velkolistá &0000000000000515.000000515 106115
V zámeckém parku u letního kina
Žižkova lípa Žižkova lípa, Boskovice, okres Blansko.jpg Boskovice
49°29′6″ s. š., 16°39′40″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000476.000000476 101109
Q10296052
U zámku, výška 15 metrů.
3 smrky u Bukovinky Smrky Bukovinka-1.jpg Bukovinka
49°18′23″ s. š., 16°48′11″ v. d.
smrk ztepilý (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101105
Q26779130
U lesní cesty z Bukovinky do Rakoveckého údolí nad potokem za hájenkou.
Habrůvecký smrk Habrůvka
49°18′27″ s. š., 16°42′55″ v. d.
smrk ztepilý &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101106
Q26786636
U Habrůvky.
Modřín troják u Habrůvky Habrůvka
49°19′4″ s. š., 16°41′58″ v. d.
modřín opadavý &0000000000000442.000000442 101112
Q15360324
Strom je pozůstatek vytěženého modřínového porostu na hranici NPR Habrůvecká bučina; troják. Výška 58 metrů, dle veřejné databáze AOPK ČR nejvyšší památný strom České republiky.
Buk v Rozkopalové zmole Hluboké Dvory
49°23′4″ s. š., 16°30′41″ v. d.
buk lesní &0000000000000270.000000270 101093
Q26786630
Na okraji obce na svahu údolí
Vrba u Krbu Hluboké Dvory
49°23′4″ s. š., 16°30′50″ v. d.
vrba bílá &0000000000000261.000000261 101092
Q26786628
Poblíž studny ve spodní části obce
Hrubá lípa Hrubá lípa, Jedovnice, okres Blansko.jpg Jedovnice
49°21′1″ s. š., 16°45′24″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000425.000000425 104442
Q12020772
Severní okraj města v rohu oploceného pozemku, na konci ulice U hrubé lípy cca 20 m od posledního domu. 26 metrů výška.
Lípy u hřbitova v Jedovnici Lípy u hřbitova, Jedovnice, okres Blansko.jpg Jedovnice
49°20′48″ s. š., 16°45′25″ v. d.
lípa (32) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101104
Q26779127
V parku před vchodem do kostela a na hřbitov, 32 stromů.
Stromořadí Lažánky-Jedovnice Lažánky
49°20′23″ s. š., 16°44′23″ v. d.
lípa malolistá
javor
jasan
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101103
Q12056604
u silnice Lažánky-Rudice-Jedovnice. 204 z původních 205 stromů.
Klášterní jinan Letovice
jinan dvoulaločný &0000000000000277.000000277 106283
Trakt klášterního dvora
Letovický buk † Letovice
49°32′31″ s. š., 16°34′41″ v. d.
buk lesní &0000000000000466.000000466 101110
Q26786646
V dolní části zámeckém parku; v roce 2004 uhynul; zrušovací rozhodnutí nedoručeno. Původní výška 26 metrů.
Lysický buk Lysice
49°27′27″ s. š., 16°32′5″ v. d.
buk lesní &0000000000000534.000000534 101108
Q26786641
V obci v parku u zámku. Výška 26,5 metru.
Smrk J. E. Chadta - Ševětínského Smrk J. E. Chadta v Lysické oboře, torzo.jpg Lysice
49°27′21″ s. š., 16°32′6″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000432.000000432 101091
Q12055044
Kategorie Smrk J. E. Chadta v Lysické oboře na Wikimedia Commons
V PP Lysická obora. 39 metrů výška.
Jilm ve Skočově Lhotě Skočova Lhota
49°36′24″ s. š., 16°38′55″ v. d.
jilm horský &0000000000000477.000000477 101114
Q26786650
Na východním okraji obce, výška 36 metrů.
Lípa u Hřebenáče Famous tree Lípa u Hřebenáče in Sloup, Blansko District.jpg Sloup
49°24′36″ s. š., 16°44′12″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000476.000000476 101107
Q26786639
Kategorie Lípa u Hřebenáče na Wikimedia Commons
Nedaleko vchodu do Sloupských jeskyní a skalního útvaru zvaného "Hřebenáč". Výška 22 metrů.
Salmovy lípy Famous tree Salmovy lípy in Sloup, Blansko District.jpg Sloup
49°24′57″ s. š., 16°44′19″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101097
Q26779124
Kategorie Salmovy lípy na Wikimedia Commons
Na hřbitově, u hrobky Salmů. 2 stromy.
Babyka u Suchdolu Suchdol (v Moravském krasu) - památný javor babyka východně od vsi.jpg Suchdol
49°23′30″ s. š., 16°43′41″ v. d.
javor babyka &0000000000000309.000000309 105791
Q26790369
Na bývalých pastvinách nedaleko zelené turistické značky mezi obcí a NPR Vývěry Punkvy. Výška 14 metrů.
Borovice u Pekla Suchdol
49°23′15″ s. š., 16°43′4″ v. d.
borovice lesní &0000000000000271.000000271 105792
Q26790370
Na okraji strže Peklo v enklávě drobných louček a křovinatých porostů nedaleko hranice NPR Vývěry Punkvy. Výška 14 metrů.
Hruška u Zouharova závrtu Suchdol (v Moravském krasu) - památná hruška u Zouharova závrtu.jpg Suchdol
49°23′21″ s. š., 16°43′19″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000288.000000288 105794
Q26790372
Na okraji obce ve volné krajině u polní cesty mezi loukami u Zouharova závrtu. Výška 12 metrů.
Unínské lípy Unín
49°22′57″ s. š., 16°29′31″ v. d.
lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101094
Q26779160
Na travnatém prostranství u kostela
Novodvorská alej Alej vedoucí k Blanseku, Nové Dvory, Suchdol, Vavřinec, okres Blansko (05).jpg Vavřinec
49°22′39″ s. š., 16°42′56″ v. d.
lípa malolistá
lípa velkolistá
&0000000000000450.000000450 101102
Q12041125
Podél polní cesty od osady Nové Dvory ke zřícenině hradu Blansek; 56 živých stromů, 3 trsy výmladků, 1 torzo, 6 mezer po odumřelých stromech. Vyhlášeno 60 stromů.
Vavřinecká lípa Vavřinecká lípa, Vavřinec, okres Blansko.jpg Vavřinec
49°24′7″ s. š., 16°43′13″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000296.000000296 105793
Q26790371
Kategorie Vavřinecká lípa na Wikimedia Commons
V centru obce v blízkosti požární nádrže. Výška 18 metrů.
Opatovická borovice Opatovická borovice.JPG Velké Opatovice
49°36′37″ s. š., 16°40′11″ v. d.
borovice černá rakouská &0000000000000459.000000459 Dominanta zámeckého parku ve Velkých Opatovicích, nevyhlášena – chráněný je celý park.
Opatovická lípa Lípa Velké Opatovice (Chadt-Vilím).jpg Velké Opatovice
49°36′39″ s. š., 16°40′12″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000953.000000953 101113
Q12042764
U zámku. 26 metrů výška, více v samostatném článku.
Dřín u Vilémovic Vilémovice
dřín obecný &0000000000000050.00000050 106285
Okrouhlík, nedaleko silnice do Suchého žlebu, mezi Vilémovickou a Macošskou strání, polykormon s více než 100 kmeny
Tis u Macochy Vilémovice tis červený &0000000000000245.000000245 Informace o stromu zveřejnil Jan Evangelista Chadt-Ševětínský v časopise háj roku 1910. Tehdy byl již tis zaniklý, zničený bleskem. Více v samostatném článku.
Vilémovské lípy Vilemovice lipy 2.jpg Vilémovice
49°21′43″ s. š., 16°44′53″ v. d.
lípa velkolistá (9) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101095
Q26779122
Ve středu obce kolem kaple, 7 z původně 9 vyhlášených lip.

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.

Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).