Portál:Stromy

Lipa-vektor.svg
Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlin. Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části – kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí). Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna.

Přesnou definici pojmu strom (nebo keř) není možné vymezit kvůli velké diverzitě rostlin. Někdy je proto výhodnější používat termín stromovitá forma. Různý způsob větvení dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím, ve kterém daný strom roste (zda roste osamoceně nebo uvnitř porostu – lesa). Na povrchu stromu je kůra, která může mít různou podobu, od tenké několikamilimetrové, až po rozbrázděnou mnohavrstevnou kůru, která se postupně odlupuje. Takto rozbrázděná kůra se nazývá borka. Pod kůrou se nachází lýko, které je v podstatě jedinou živou částí kmene. Lýkem prochází sítkovice, které rozvádí organické látky po celé rostlině. Největší část kmene je vyplněna dřevem, což je v podstatě mrtvá hmota cév, skládající se z celulózyligninu. Mezi lýkem a dřevní částí se nalézá kambium, které se významně podílí na růstu kmene.

celý článek »

Článek

sad před řezem

Řez ovocných dřevin je způsob formování ovocných stromů a keřů, kterým se dosahuje rovnováha mezi růstem nových výhonů a produkcí ovoce. Ovocné stromy, jako všechny rostliny obecně, mají snahu tvořit nadbytek výhonů, které však v přírodě mnohdy samovolně uhynou vlivem zahuštění koruny nebo pro zastínění přilehlými dřevinami. Při řezu se proto regulují větve tak, aby všechny listy a plody měly dostatek prostoru a světla. Zároveň se odstraňují části poškozené a nemocné nebo větve, které již nejsou vhodné pro stavbu koruny.

Způsob provedení řezu závisí na ročním období, vývojové fázi dřeviny, druhu a odrůdě nebo na záměru pěstitele. V zimě je prováděno zmlazování a hluboký řez, který vyvolává rychlejší růst dřeva následující rok na zbývajících větvích - uložené živiny a energie jsou směrovány do menšího počtu větví a stimulují jejich růst. Prořezávání v létě pak může mít za následek sklon k reprodukční činnosti a zvýšení plodnosti, což zmenšuje úrodu v následujícím roce.

celý článek »
» Archiv «

Zajímavosti

Adansonia rubrostipa 02.jpg

Víte, že…

baobaby (na obrázku) se vyskytují na Madagaskaru, v Africe a v severozápadní Austrálii, ale není jasné, jak k jejich rozšíření mezi kontinenty došlo?

… první Den stromů novodobé historie se konal v malé španělské obci Villanueva roku 1805?

… v Indii ve státě Ándhrapradéš roste exemplář fíkovníku banyánu pojmenovaný „Thimmamma Marrimanu“, který zabírá plochu asi 2 hektary, má přes 1600 kořenů a je přibližně 650 let starý?

… na státním znaku Libanonu je uprostřed bílého pruhu umístěna stylizovaná zelená silueta cedru?

Stromem roku 2020 v České republice se stala Jabloň u Lidmanů v Machově na Náchodsku?

» Archiv «

Zajímavé stromy

Thimmamma-marrimanu 1.jpg

Fíkovník banyán (Ficus benghalensis) je mohutný, dlouhověký, stálezelený strom, který roste v tropických oblastech a plodí jedlé ovoce. Pro svou vlastnost obrůstat jiné stromy je nazýván "strom škrtič". Z Indického subkontinentu se rozšířil do zemí jižní Asie, Austrálie, tropické Afriky a tropické části Ameriky. Je charakteristický svými četnými vzdušnými kořeny a do široka rozloženou korunou.

Každý druh fíkovníku je opylován jediným druhem vosy a každý druh vosy se může rozmnožovat pouze v jediném druhu fíkovníku. Kulovitý plod, fík, vzniká srůstem mnoha opylených samičích květů a obsahuje množství drobných, dobře klíčivých semen. Svůj růst fíkovník začíná jako náhodný epifyt v koruně stromu jiného druhu. Ze semene zapadlého do štěrbiny v kůře nebo do rozsochy větve vyklíčí, vypustí vzdušné kořeny, které se přidržují na nosném stromě a ze vzduchu čerpají vláhu s minimem živin. Zpočátku tenké kořeny se postupně směrem dolů prodlužují, po dosažení půdy zakoření, zesílí a postupně původní strom zcela pokryjí až uhyne.

celý článek »
» Archiv «

Kategorie

Pomozte

Chybějící články

Zde se nacházejí články o stromech, které na této Wikipedii chybí, můžete buď sem připsat další článek a nebo se podívat na Požadované články (konkrétně se stromy nacházejí pod nadpisem Botanika)


Akácie dlouhotrnnáen; Akácie zkroucenáen; Lípa kavkazská; Palma stinidlováen.

Obrázek

Fuji apple.jpg
Jablko odrůdy Fuji
jabloň (Malus)
» Archiv «

Kvalitní články

Nové články

Příbuzné portály

Informace

  • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Stromy}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.