Portál:Stromy

Lipa-vektor.svg
Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlin. Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části - kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí). Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna.

Přesnou definici pojmu strom (nebo keř) není možné vymezit kvůli velké diverzitě rostlin. Někdy je proto výhodnější používat termín stromovitá forma. Různý způsob větvení dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím, ve kterém daný strom roste (zda roste osamoceně nebo uvnitř porostu – lesa). Na povrchu stromu je kůra, která může mít různou podobu, od tenké několikamilimetrové, až po rozbrázděnou mnohavrstevnou kůru, která se postupně odlupuje. Takto rozbrázděná kůra se nazývá borka. Pod kůrou se nachází lýko, které je v podstatě jedinou živou částí kmene. Lýkem prochází sítkovice, které rozvádí organické látky po celé rostlině. Největší část kmene je vyplněna dřevem, což je v podstatě mrtvá hmota cév, skládající se z celulózyligninu. Mezi lýkem a dřevní částí se nalézá kambium, které se významně podílí na růstu kmene.

celý článek »

Článek

surové kadidlo

Pryskyřice přirozeně chrání stromy při poranění kůry či dřeva. Ve dřevní hmotě teče pryskyřičnými kanálky a obsahují ji i jehlice některých stromů, které ji touto cestou přímo vylučují. Stromy chrání také proti parazitickému hmyzu. Když hmyz vnikne pod kůru, v místě poškození pryskyřice hmyz přilepí a zalepí jeho dýchací otvory. Zdravé stromy jsou tak schopné se bránit, oslabené stromy produkují pryskyřice málo a hmyzu podléhají.

Pryskyřice má vysokou hořlavost a pro tuto její schopnost se jí používalo pro výrobu pochodní. Měkčí pryskyřice obsahuje esenciální oleje a využívá se při výrobě léčiv a kadidla, tvrdší, například kopál, se využívá pro výrobu laků a lepidel. Při zahřátí čerstvé pryskyřice vzniká kalafuna, kterou se ošetřují smyčcové nástroje, naopak zkamenělá z pravěkých stromů má podobu kopálu (subfosilní) nebo jantaru (fosilní), který je materiálem pro výrobu šperků.

celý článek »
» Archiv «

Zajímavosti

Květ baobabu (Adansonia rubrostipa)

Víte, že ..

baobaby se vyskytují na Madagaskaru, v Africe a v severozápadní Austrálii, ale není jasné, jak k jejich rozšíření mezi kontinenty došlo?

… první Den stromů novodobé historie se konal v malé španělské obci Villanueva roku 1805?

… v Indii ve státě Ándhrapradéš roste exemplář fíkovníku banyánu pojmenovaný „Thimmamma Marrimanu“, který zabírá plochu asi 2 hektary, má přes 1600 kořenů a je přibližně 650 let starý?

… na státním znaku Libanonu je uprostřed bílého pruhu umístěna stylizovaná zelená silueta cedru?

» Archiv «

Památný strom

100 złotych 1934 r. REWERS.jpg

Dub Josef z Podkarpatského vojvodství v Polsku původně rostl v pralese tvořeném duby, habry a lipami. Při vzniku nového panského sídla ve Wiśniowé kolem roku 1536 ponechali noví majitelé některé z těchto velikánů v užitkové zahradě, která zámek obklopovala. Roku 1867 se zámek dostal do vlastnictví Franciszka Mycielského, jehož rod jej nechal přebudovat na kulturní a vzdělanostní centrum celého regionu. K zachycení solitérů v parku bylo pozváno několik malířů, mezi nimi i Józef Mehoffer, podle něhož získal staletý dub jméno. V první polovině 20. století byl strom už vykotlaný, měl takzvanou „komínovou vadu“. Během druhé světové války se v této dutině více než dva měsíce schovávala šestičlenná židovská rodina, která utíkala před nacisty.

Dub byl v době Druhé Polské republiky vyobrazen jako symbol dlouhověkosti a trvanlivosti na zadní straně bankovky 100 zlotých. Autorem jeho obrazu na bankovkách vydaných 2. června 1932 a 9. listopadu 1934 je již zmíněný Józef Mehoffer.

celý článek »
» Archiv «

Kategorie

Pomozte

Chybějící články

Zde se nacházejí články o stromech, které na této Wikipedii chybí, můžete buď sem připsat další článek a nebo se podívat na Požadované články (konkrétně se stromy nacházejí pod nadpisem Botanika)


Akácie dlouhotrnnáen; Akácie zkroucenáen; Guernický duben; Lípa kavkazská; Palma stinidlováen.

Obrázek

Maple syrup taps.jpg
javor cukrový (Acer saccharum)
Stáčení mízy, která poté vede trubkami do cukrovaru, kde se z ní vaří tekutina pro konečnou fázi výroby javorového sirupu.
» Archiv «

Kvalitní články

Nové články

Příbuzné portály

Informace

  • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Stromy}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
  • Udržuje: Alena Pokorná