Portál:Stromy

Lipa-vektor.svg
Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlin. Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části – kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí). Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna.

Přesnou definici pojmu strom (nebo keř) není možné vymezit kvůli velké diverzitě rostlin. Někdy je proto výhodnější používat termín stromovitá forma. Různý způsob větvení dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím, ve kterém daný strom roste (zda roste osamoceně nebo uvnitř porostu – lesa). Na povrchu stromu je kůra, která může mít různou podobu, od tenké několikamilimetrové, až po rozbrázděnou mnohavrstevnou kůru, která se postupně odlupuje. Takto rozbrázděná kůra se nazývá borka. Pod kůrou se nachází lýko, které je v podstatě jedinou živou částí kmene. Lýkem prochází sítkovice, které rozvádí organické látky po celé rostlině. Největší část kmene je vyplněna dřevem, což je v podstatě mrtvá hmota cév, skládající se z celulózyligninu. Mezi lýkem a dřevní částí se nalézá kambium, které se významně podílí na růstu kmene.

celý článek »

Článek

Egeved.JPG

Dřevo je tvrdé a pórovité rostlinné pletivo kmenů, kořenů a větví stromů, keřů a dalších dřevin. Tvoří jej celulózová vlákna s vysokou pevností v tahu a ligninová výplň, která odolává tlaku. Plní funkci podpůrnou, která stromu dovoluje růst do velké výšky, a funkci výživovou a dopravní při zprostředkování pohybu vody a v ní rozpuštěných živin. Dokud strom roste, přibývají nové buňky po celém povrchu kmene a větví rovnoměrně. V prostředí se střídáním klimaticky výrazně odlišných ročních období roste dřevo rychleji na jaře a v létě, pomalejí na podzim. Jarní dřevo bývá často světlejší a lehčí a má tenčí buněčné stěny, podzimní vrstva je úzká, tmavší a těžší, buňky mají tlustší stěny a jen úzké dutiny. Střídáním jarního a podzimního dřeva vzniká pravidelná struktura letokruhů. Mladý strom mívá letokruhy širší, při stárnutí se obvod kmene zvětšuje a při stejné produkci dřevní hmoty má letokruhy užší.

Dřevo provází člověka po tisíciletí jako stavební a palivový materiál, slouží k výrobě nábytku, nástrojů, obalů a dalších předmětů. Každý druh dřeva má svoje zvláštní vlastnosti a to ovlivňuje možnosti jeho využití. Měkké dřevo se lépe opracovává a pochází většinou z jehličnatých stromů, má izolační schopnosti ale snáz podléhá hnilobě. Tvrdé dřevo se získává hlavně z listnatých stromů, proti hnilobě je více odolné a například dub vydrží ve vodě stovky let. Různá je i schopnost přijímat a udržet vodu - vodou nasáklé dřevo nabobtná, kdežto při vysychání se jeho objem zmenšuje a při rychlém sušení v něm vznikají radiální praskliny. Pro venkovní použití se dřevo v minulosti opalovalo nad ohněm aby získalo odolnost proti povětrnostním vlivům.

celý článek »
» Archiv «

Zajímavosti

Květ baobabu (Adansonia rubrostipa)

Víte, že…

baobaby se vyskytují na Madagaskaru, v Africe a v severozápadní Austrálii, ale není jasné, jak k jejich rozšíření mezi kontinenty došlo?

… první Den stromů novodobé historie se konal v malé španělské obci Villanueva roku 1805?

… v Indii ve státě Ándhrapradéš roste exemplář fíkovníku banyánu pojmenovaný „Thimmamma Marrimanu“, který zabírá plochu asi 2 hektary, má přes 1600 kořenů a je přibližně 650 let starý?

… na státním znaku Libanonu je uprostřed bílého pruhu umístěna stylizovaná zelená silueta cedru?

Stromem roku 2020 v České republice se stala Jabloň u Lidmanů v Machově na Náchodsku?

» Archiv «

Zajímavé stromy

Picea koyamai Morton.jpg

Smrk Koyamův (Picea koyamae) je druh jehličnatého stromu původem z Japonska pojmenovaný po japonském botanikovi Mitsuaovi Koyamovi. Podle červeného seznamu IUCN náleží mezi kriticky ohrožené taxony. Roste v Japonsku na ostrově Honšú v malém areálu a ve volné přírodě jen velmi sporadicky. Řádově jsou známy pouze stovky jedinců a jeho populace je navíc ohrožována častými tajfuny. Pro svou vzácnost není ekonomicky využíván, je však pěstován jako okrasný strom. V arboretech ve Střední Evropě se nachází například v Kunraticích u Šluknova či v Průhonicích.

Strom dorůstá do výšky až 20 metrů a průměr kmene může mít až 1 metr. Jeho borka je šedohnědá až černohnědá a starší stromy ji mají rozpraskanou do šupin. Hnědé větvičky jsou rýhované a lysé, špičaté jehlice na průřezu čtverhranné. Zralé samičí šišky mají okrouhlé šupiny a v nich semena s křídly asi 10 milimetrů dlouhými a 5 milimetrů širokými.

celý článek »
» Archiv «

Kategorie

Pomozte

Chybějící články

Zde se nacházejí články o stromech, které na této Wikipedii chybí, můžete buď sem připsat další článek a nebo se podívat na Požadované články (konkrétně se stromy nacházejí pod nadpisem Botanika)


Akácie dlouhotrnnáen; Akácie zkroucenáen; Lípa kavkazská; Palma stinidlováen.

Obrázek

Pomme de pin pignon.jpg
Borovice pinie (Pinus pinea)
kamenné šišky, piniové oříšky a šupiny
» Archiv «

Kvalitní články

Nové články

Příbuzné portály

Informace

  • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Stromy}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
  • Udržuje: Alena Pokorná