Portál:Stromy

Lipa-vektor.svg
Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlin. Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části – kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí). Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna.

Přesnou definici pojmu strom (nebo keř) není možné vymezit kvůli velké diverzitě rostlin. Někdy je proto výhodnější používat termín stromovitá forma. Různý způsob větvení dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím, ve kterém daný strom roste (zda roste osamoceně nebo uvnitř porostu – lesa). Na povrchu stromu je kůra, která může mít různou podobu, od tenké několikamilimetrové, až po rozbrázděnou mnohavrstevnou kůru, která se postupně odlupuje. Takto rozbrázděná kůra se nazývá borka. Pod kůrou se nachází lýko, které je v podstatě jedinou živou částí kmene. Lýkem prochází sítkovice, které rozvádí organické látky po celé rostlině. Největší část kmene je vyplněna dřevem, což je v podstatě mrtvá hmota cév, skládající se z celulózyligninu. Mezi lýkem a dřevní částí se nalézá kambium, které se významně podílí na růstu kmene.

celý článek »

Článek

Mangrove.jpg

Mangrovy jsou společenstva stromů a keřů vyskytující se v subtropech a tropech na pobřežích moří a oceánů nebo v deltách řek, kde se sladká voda mísí se slanou. Pro tyto oblasti je typická pravidelná kulminace výšky vodní hladiny, charakteristické jsou pro ně porosty s opěrnými a dýchacími kořeny.

Rostliny jsou schopny aktivně vylučovat sůl a jejich hustý kořenový systém dokáže absorbovat vzdušný kyslík. U některých mangrovníků je časté klíčení semen ještě na rostlinách. Mangrovy jsou důležité pro zpevnění terénu, chrání pobřeží před přílivovými vlnami a proti erozi, čistí vodu, zmírňují povodně a poskytují útočiště pro volně žijící živočichy.

celý článek »
» Archiv «

Zajímavosti

Adansonia rubrostipa 02.jpg

Víte, že…

baobaby (na obrázku) se vyskytují na Madagaskaru, v Africe a v severozápadní Austrálii, ale není jasné, jak k jejich rozšíření mezi kontinenty došlo?

… první Den stromů novodobé historie se konal v malé španělské obci Villanueva roku 1805?

… v Indii ve státě Ándhrapradéš roste exemplář fíkovníku banyánu pojmenovaný „Thimmamma Marrimanu“, který zabírá plochu asi 2 hektary, má přes 1600 kořenů a je přibližně 650 let starý?

… na státním znaku Libanonu je uprostřed bílého pruhu umístěna stylizovaná zelená silueta cedru?

Evropským stromem roku 2021 se stal Tisíciletý dub z Leciny v městečku Alto Aragón v provincii Huesca ve Španělsku ?

» Archiv «

Zajímavé stromy

Socotra dragon tree.JPG

Dračinec rumělkový (Dracaena cinnabari) je jednoděložná dřevina z čeledi chřestovitých. Endemit z ostrova Sokotra v Arabském moři je pro krvavou barvu mízy a pryskyřice domorodci nazýván „dračím stromem“. Dračince se vyskytují v nadmořských výškách od 250 m n. m., na vápencových plošinách od 400 m n. m. do 900 m n. m. vytvářejí dračincové háje a lesy.

Strom s hřibovitou korunou vykazuje druhotné tloustnutí; na řezu má růstové zóny, které připomínají letokruhy známé u dvouděložných stromů. Jeho listy opadávají jednou za 3 až 4 roky a vyskytují se pouze na koncích nejmladších větví. Plody jsou malé dužnaté bobule s 1 až 3 semeny o průměru 4 až 5 milimetrů s hmotností přibližně 68 miligramů. Barva zrajících plodů přechází postupně od zelené přes černou až do oranžové.

celý článek »
» Archiv «

Kategorie

Pomozte

Chybějící články

Zde se nacházejí články o stromech, které na této Wikipedii chybí, můžete buď sem připsat další článek a nebo se podívat na Požadované články (konkrétně se stromy nacházejí pod nadpisem Botanika)


Akácie dlouhotrnnáen; Akácie zkroucenáen; Lípa kavkazská; Palma stinidlováen.

Obrázek

2015-09-20-140936 - Mondsichelsee von Westen.jpg
oáza se stromy u jezera Jüe-ja-čchüan,
Dunhuang, Gansu, Čína
» Archiv «

Kvalitní články

Nové články

Příbuzné portály

Informace

  • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Stromy}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.