Portál:Stromy

Lipa-vektor.svg
Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlin. Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části – kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí). Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna.

Přesnou definici pojmu strom (nebo keř) není možné vymezit kvůli velké diverzitě rostlin. Někdy je proto výhodnější používat termín stromovitá forma. Různý způsob větvení dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím, ve kterém daný strom roste (zda roste osamoceně nebo uvnitř porostu – lesa). Na povrchu stromu je kůra, která může mít různou podobu, od tenké několikamilimetrové, až po rozbrázděnou mnohavrstevnou kůru, která se postupně odlupuje. Takto rozbrázděná kůra se nazývá borka. Pod kůrou se nachází lýko, které je v podstatě jedinou živou částí kmene. Lýkem prochází sítkovice, které rozvádí organické látky po celé rostlině. Největší část kmene je vyplněna dřevem, což je v podstatě mrtvá hmota cév, skládající se z celulózyligninu. Mezi lýkem a dřevní částí se nalézá kambium, které se významně podílí na růstu kmene.

celý článek »

Zajímavé stromy

Dinosauria - Gingko.jpg

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) je dvoudomý opadavý strom, který je jediným druhem rodu jinan z monotypické čeledě jinanovitých. Tato čeleď přísluší do starého fylogenetického řádu jinanotvaré, který má pouze tuto jedinou čeleď. Nejstarší doložený jinan je starý okolo 4700 let a roste v Číně.

Statný strom s kuželovitou korunou dorůstá do výšky 30 až 40 metrů. Jeho řapíkaté listy vyrůstají ve svazcích na silně zkrácených větvích. Plochá, klínovitá listová čepel je rozdělená zářezem na dva laloky, které mají vějířovitou žilnatinu. Je rostlinou nahosemennou a nemá květy ani plody; jeho semena jsou v dužnatém obalu.

Jinanu vyhovují teplá stanoviště a živné, humózní, propustné půdy. Nevadí mu průmyslové prostředí, je odolný proti exhalacím a snáší mrazy i přes -20°C. Nemá žádné závažné choroby ani škůdce.

celý článek »
» Archiv «

Zajímavosti

Adansonia rubrostipa 02.jpg

Víte, že…

baobaby (na obrázku) se vyskytují na Madagaskaru, v Africe a v severozápadní Austrálii, ale není jasné, jak k jejich rozšíření mezi kontinenty došlo?

… v Indii ve státě Ándhrapradéš roste exemplář fíkovníku banyánu pojmenovaný „Thimmamma Marrimanu“, který zabírá plochu asi 2 hektary, má přes 1600 kořenů a je přibližně 650 let starý?

Jizerskohorské bučiny se v červenci 2021 staly první českou přírodní památkou zařazenou na seznam Světového dědictví organizace UNESCO?

Stromem roku 2021 v České republice se stala Lukasova lípa zvaná „Zpívající lípa“ z obce Telecí na Svitavsku v Pardubickém kraji?

» Archiv «

Článek

Korowai Treehouse 4.jpg

Korowajové (také stromoví lidé) jsou kmeny žijící na západě ostrova Nová Guinea rozmístěné po centrální vysočině Irianu, kde se dokázali přizpůsobit těžce prostupnému deštnému pralesu. Počet těchto kmenů se odhaduje na 3000. Žijí vysoko v korunách stromů, ve kterých si staví takzvané stromové domy obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Stromy v okolí pokácí a na jejich místě pěstují různé plodiny a chovají dobytek.

Domy jsou přibližně 4 metry široké a 10 metrů dlouhé; výška, ve které jsou postaveny, se ale liší a pohybuje se mezi 12 až 40 metry. Jedinou přístupovou cestou do obydlí jsou tenké svislé tyče se záseky, které představují žebřík. Tyto tyče jsou rozděleny na horní a dolní část; dolní část se na noc kvůli bezpečnosti zatahuje. Konstrukce domu je z větví, podlahy a stěny z kůry ságové palmy a z listů palmy je střecha. Dům obývá jedna rodina o přibližně deseti lidech, která tvoří jeden kmen. Jednotlivé domy jsou od sebe vzdáleny mnohdy celý den chůze deštným pralesem.

celý článek »
» Archiv «

Kategorie

Pomozte

Chybějící články

Zde se nacházejí články o stromech, které na této Wikipedii chybí, můžete buď sem připsat další článek a nebo se podívat na Požadované články (konkrétně se stromy nacházejí pod nadpisem Botanika)


Akácie dlouhotrnnáen; Akácie zkroucenáen; Lípa kavkazská; Palma stinidlováen.

Obrázek

Gustav Klimt 006.jpg
Březový háj, Gustav Klimt, 1903
olej na plátně, 110×110 cm
Österreichische Galerie Belvedere, Vídeň
» Archiv «

Kvalitní články

Nové články

Příbuzné portály

Informace

  • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Stromy}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.