Portál:Ptáci


Orel bělohlavýPORTÁL PTÁCI

Páv korunkatý

Ptáci (Aves) jsou dvojnozí teplokrevní obratlovci. Celkem je známo asi 9300 až 9800 druhů ptáků.

Ptáci se podle nejnovějších výzkumů vyvinuli z drobných teropodních dinosaurů v průběhu jury. Dnešní ptáci jsou charakterizováni peřím, zobákem bez zubů, kladením vajec s tvrdou skořápkou, vysokým stupněm metabolismu, srdcem se čtyřmi komorami a lehkou, ale pevnou kostrou. Většina ptáků má přední končetiny přeměněné na křídla umožňující let, přestože běžci a někteří další, zejména endemické ostrovní druhy tuto schopnost k letu ztratily. >>více

Vybraný článek

Lyrochvost nádherný (Menura novaehollandiae)

Lyrochvostovití (Menuridae) je malá čeleď primitivních zpěvných ptáků s jediným rodem lyrochvost (Menura) se dvěma druhy. Žijí pouze v Austrálii.

Lyrochvosti jsou první vývojovou větví zpěvných ptáků, která se oddělila po jejich rozštěpení od křikavých. Spolu s dalšími primitivními větvemi jsou řazeni do parafyletické skupiny parakorvidů. Jejich sesterskou skupinou jsou křováčkovití (Atrichornithidae). Více… (Rozšiřte článek! en, de)

Vybraný druh

Dvojice laločníků ostrozobých na kresbě Johna Goulda

Laločník ostrozobý (Heteralocha acutirostris), maorsky nazývaný huia, je vyhynulý druh laločníkovitého ptáka, který se endemitně vyskytoval na Severním ostrově Nového Zélandu. Měl černě zbarvené peří se zelenavě kovovým nádechem a zářivě oranžové kulaté lícní laloky. Samci měřili asi 45 cm, samice kolem 48 cm. Unikátní byl pohlavní dimorfismus, který se týkal tvaru a délky zobáku, což zřejmě snižovalo potravní konkurenci mezi pohlavími. Zobák samce byl krátký a robustní a výborně se hodil pro sekání a trhání vnějších vrstev rozpadajícího se dřeva, odkud pták získával larvy hmyzu. Samice naopak měla zobák dlouhý, úzký a zahnutý, podobně jako dnešní kolibříkovití, díky čemuž mohla pronikat do chodbiček hmyzu v živých stromech, kam se samec nedostal. Tato zvláštnost zmátla i tehdejší vědce a John Gould, který druh poprvé popsal, samce a samici hodnotil jako dva odlišné druhy.

Laločník ostrozobý se před lidskou kolonizací vyskytoval po celém Severním ostrově, s příchodem Maorů během 14. století vymizel ze severu a západu ostrova. Maorové si velmi cenili peří těchto ptáků, které jako okrasu nosili vysoce postavení členové kmenů. Mezi jednotlivými kmeny představovala pera výměnný artikl za jiné cenné zboží, případně mohla posloužit i jako dar k utužování vzájemného přátelství a respektu. Maorové podle svých tradic peří ptáků získávali během května až července, zatímco po zbytek roku vyhlašovali takzvaný rāhui – zákaz lovu, lov tedy probíhal omezeně. Teprve po evropském osídlení ve 40. letech 19. století začala populace laločníků klesat rychleji následkem masivního odlesňování starobylých ekologicky složitých pralesů a nadměrného lovu pro okrasné peří a muzejní sbírky, došlo také k introdukci nových predátorů. Poslední potvrzené pozorování laločníka ostrozobého se v literatuře nejčastěji uvádí k roku 1907 z pohoří Tararua Range, nicméně neověřené záznamy o jeho existenci pocházejí ještě ze začátku 60. let 20. století. Více…

Systematika

Ptáci je jedna z 9 tříd kmenu obratlovců.

Celá taxonomie ptáků prochází neustálými změnami. Je to způsobeno hlavně tím, že k určování vzájemné příbuznosti ptačích druhů, čeledí a řádů se začala používat analýza DNA. To pochopitelně odhalilo případy, kdy byla podobnost druhů nebo skupin zapříčiněna konvergencí, ne skutečnou příbuzností. Ve fylogenezi ptáků je stále mnoho nejasností, a tak se nadále používá klasický vžitý systém. Jednou z mála potvrzených věcí je tak příbuznost vrubozobých a hrabavých a jejich postavení na bázi letců Neognathae. Dnes jen málokdo pochybuje, že ptáci se vyvinuli koncem jurského období z malých masožravých dinosaurů.

>>více

Ptáci v Česku

Sýkora modřinka

Seznam druhů ptáků České republiky je sestavován a udržován Faunistickou komisí České společnosti ornitologické. Pozorování druhu nového pro území České republiky musí být před zařazením do oficiálního seznamu touto komisí posouzeno a schváleno. K 8. březnu 2009 byl ve volné přírodě v Česku potvrzen výskyt 406 druhů ptáků (kategorie A, B, C).

Ptáci jsou podle charakteru výskytu rozděleni na základě dohody Evropské asociace faunistických komisí do 5 kategorií:

 • Kategorie A (druhy pozorované alespoň jednou po roce 1950 včetně)
 • Kategorie B (druhy pozorované pouze před rokem 1950)
 • Kategorie C (nepůvodní druhy, které vytvořily samostatně se rozmnožující populaci, včetně záletů jedinců z takových populací v zahraničí)
 • Kategorie D (druhy u nichž existuje důvodná pochybnost o jejich přirozeném výskytu, ale přirozený výskyt není vyloučen)
 • Kategorie E (druhy prakticky s jistotou pocházející ze zajetí)
>>více

Osobnost

Louis Jean Pierre Vieillot [lui žán pjerr vjejo] (10. května 1748, Yvetot24. srpna 1830, Sotteville-lès-Rouen) byl francouzský ornitolog. Je autorem prvních vědeckých popisů ptáků podle Linného klasifikace. Ptáky zkoumal v Západní Indii i v Americe. 26 rodů definovaných Vieillotem je stále uznáváno. Byl jedním z prvních ornitologů, který zkoumal změny v opeření, a jedním z prvních, který ke zkoumání používal živé ptáky. Více…
» Archiv «

Obrázek měsíce

Dravý pták orlík tmavoprsý (Circaetus pectoralis) drží v zobáku hada, Národní park Awaš, Etiopie.

Zajímavosti

Víte, že…
 • pokřovník zelený je nejmenším novozélandským ptákem?
 • výreček malý se živí především hmyzem?
 • … kresba tzv. Saladinova orla, sochy na zdi jedné z káhirských budov, se stala základem státního znaku několika zemí?
 • … pták šatovník šídlozobý byl objeven roku 1892 a poslední pozorování druhu připadá již na rok 1901, tedy ani ne za deset let?
«Archiv«

Kategorie

Informace o portálu

e

Nové články


e

Wikimedia

e

Příbuzné portály

e

Pomozte


 • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Ptáci}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
 • Pokud založíte nový článek týkající se ptáků, zapište ho prosím mezi nové články.