Portál:Primáti

e


e Vítejte na portálu Primáti!

Orangutan-bornean.jpg
Lémur catta.jpg

Primáti (Primates) představují řád placentálních savců, jenž zahrnuje infrařády lemurů a ksukolů, outloňů a komb, nártounů a opic včetně lidí. Pokud se nepočítá člověk, primáti osídlili všechny kontinenty Starého světa včetně Madagaskaru, dále Střední a Jižní Ameriku. Primáty charakterizuje především zdokonalení zraku včetně prostorového a mnohdy barevného vidění, zhoršení čichu a rozvoj mozku; v poměru k tělesné hmotnosti mají primáti největší mozek mezi suchozemskými savci. Končetiny jsou dobře pohyblivé, je vyvinuta klíční kost. Protistojné palce zajišťují dobrý úchop a na prstech se rozvíjejí ploché nehty spíše než drápy.

e

Obrázek

Kosman černovousý (Callithrix penicillata)

e

Článek

Kenyapithecus wickeri je druh vyhynulého úzkonosého primáta, žijící ve středním miocénu (asi před 14 miliony let) na území dnešní Keni. Jeho pozůstatky objevil v roce 1961 paleoantropolog Louis Leakey na nalezišti Fort Ternan u Viktoriina jezera. Druhové jméno odvodil od příjmení objevitele lokality, jímž byl místní farmář Fred Wicker.

Kenyapithecus tvoří společně s rody Afropithecus, Equatorius a Griphopithecus jakýsi přechod mezi časně miocenními zástupci čeledi Proconsulidae a velkými lidoopy mladšího miocénu (Dryopithecus, Sivapithecus, aj.). Přesné vztahy složité mozaiky je ovšem velmi nesnadné zachytit a ke konkrétnímu taxonomickému zařazení bude potřeba získat kvalitnější srovnávací materiál. V každém případě tito primáti ukazují na utváření modernější skupiny hominoidů na přelomu staršího a středního miocénu, adaptované na nové podmínky suššího podnebí. Více...

e

Článek2

Na kresbě Ch. Darwina

Gueréza límcová, v české literatuře také gueréza bělovousá nebo gueréza královská (Colobus vellerosus), je druh opice z čeledi kočkodanovití (Cercopithecidae), podčeledi hulmanů (Colobinae) a rodu Colobus. Vyskytuje se v lesích západní Afriky od Pobřeží slonoviny až po západní Nigérii. Historicky byla považována za poddruh guerézy běloramenné (Colobus polykomos), k osamostatnění došlo teprve v 80. letech 20. století. Oba dva druhy se však mohou vzájemně křížit.

Gueréza límcová dosahuje velikosti přes 60 cm, přičemž obě pohlaví jsou zhruba stejně velká. Ocas je delší než tělo, opici pomáhá udržovat rovnováhu. Srst na celém těle dosahuje převážně černých odstínů, pouze obličej lemuje odstávající bohatý, čistě bílý, široký vous. Světlý je také huňatý ocas a stehna. Guerézy tvoří různorodé sociální skupiny, nejčastěji mnohosamcového-mnohosamicového charakteru. Živí se listy, plody a semeny, tuto potravu jim pomáhá trávit složený žaludek, který slouží jako fermentační komora. Březost trvá 5 až 6 měsíců, největší množství porodů spadá do období dešťů.

Gueréza límcová patří na seznam 25 nejohroženějších primátů světa a podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) jde o kriticky ohrožený druh. Populace této opice jsou extrémně fragmentovány vlivem lidských aktivit, hlavně lovu pro maso a luxusní kožešinu. Problematická je také ztráta přirozeného prostředí, přičemž tyto aktivity se nevyhýbají ani chráněným lokalitám, z nichž v mnohých případech tyto opice již vymizely. Podle IUCN k roku 2020 přežívá méně než 1 500 jedinců. Více...

e

Informace

PŘÍBUZNÉ PORTÁLY

Živočichové; Pes domácí; Kočky; Ptáci; Koně; Entomologie; Dinosauři; Obojživelníci

O PORTÁLU

Zakladatelem portálu je OJJ, který ho i udržuje. V případě potřeby se na něj obraťte.
Portál vznikl 16. 8. 2015

KVALITNÍ ČLÁNKY

e

Zajímavosti

Víte, že…

  • … sesterskou skupinou primátů jsou letuchy?
  • maki nejmenší je nejdrobnějším primátem světa?
  • … vyhynulý Danuvius (založte článek!) kombinoval při šplhání jak zavěšování se za větve, tak bipedií?

e

Primáti v ohrožení

Langur duk

Langur duk (Pygathrix nemaeus) je kriticky ohrožená opice z čeledi kočkodanovitých. Patří k nejpestřeji zbarveným opicím, typickým znakem jsou červené „podkolenky” a bílé „rukavičky”. Nepřehlédnutelný je rovněž mohutný věnec bílých vousů lemujících zlatě zbarvenou tvář. Langur duk žije v jihovýchodní Asii. Jeho domovem je střední a jižní Laos a střední Vietnam, byl nalezen i v severní Kambodži.

Druh ohrožuje především nelegální lov, jak kvůli využití v tradiční asijské medicíně, tak na mezinárodní černý obchod s ohroženými druhy. Obchodní trasy pytláků vedou především z Laosu do Thajska a Vietnamu a odtud případně dále. Dalším rizikovým faktorem je budování dopravní infrastruktury a přesidlování obyvatelstva jak v Laosu, tak především ve Vietnamu, což vede ke zmenšování areálu vhodného k obývání.

V Záchranném centru pro ohrožené primáty ve vietnamském Národním parku Cúc Phương probíhá program zaměřený na odchov a rozmnožování těchto opic. Více...

e

Předchůdce člověka

Denisované (někdy uváděni jako děnisované nebo denisovci) jsou vyhynulí příslušníci rodu Homo (nebo druhu Homo sapiens), blízcí neandertálcům. Bylo nalezeno pouze několik zlomků jejich kostí, první z nich v roce 2008 v Denisově jeskyni na Altaji v Rusku. Stáří bylo určeno na 41 000 let. Přesto bylo možno provést molekulární analýzu Mitochondriální DNA (mtDNA), která denisovany identifikovala jako odlišnou vývojovou větev. Objev z roku 2018 ukázal, že tito pravěcí lidé zřejmě dokázali vyrábět jednoduché ozdobné předměty. Pozdější nález ukazuje i na datovaní před 200 tisíci let.

Denisované dosud nebyli uznáni jako samostatný druh (případně poddruh druhu Homo sapiens), přesto již pro něj bylo navrženo několik jmen: Homo altaiensis (člověk altajský), Homo siberiensis (člověk sibiřský), či nejméně problematické Homo denisoviensis (člověk denisovský), užívané již v některých českých učebnicích. Denisované se také mohou (aspoň částečně) překrývat s vymezením nově navrženého druhu Homo longi („člověk dračí“), který by do denisovanů mohl patřit. Více…

e

Kategorie

e

  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Primáti}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
  • Pokud založíte nový článek týkající se primátů, neváhejte ho přidat do nových článků.
  • Krátké články by měly být označeny {{Pahýl}}.