Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

mezinárodní smlouva

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (anglicky Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, zkráceně CITES; jinak známá také jako Washingtonská úmluva) je jedna z nejdůležitějších dohod chránících rostliny a živočichy na mezinárodní úrovni. Jejím smyslem je celosvětová kontrola obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Obsah smlouvy

editovat

CITES se týká nejen exemplářů z přírody, ale i živočichů a rostlin odchovaných v zajetí nebo vypěstovaných, pokud žijí/rostou i ve volné přírodě. Nezahrnuje domestikovaná zvířata a kulturní rostliny.

Smlouva nabyla platnosti v červenci 1975 a přijalo ji (stav roku 2017) 183 smluvních států.

Ohrožené druhy

editovat

CITES obsahuje seznamy druhů, kterých se týká. Jsou uvedeny v jednotlivých přílohách:

 • příloha I obsahuje nejvíce ohrožené druhy, s nimiž je jakýkoliv mezinárodní obchod zakázán
 • příloha II zahrnuje druhy, jejichž obchodování je na mezinárodní úrovni omezeno a podřízeno dozoru
 • příloha III dále zahrnuje druhy lokálně ohrožené, u nichž je za pomoci na mezinárodní úrovni kontrolován a omezen obchod pouze v určitých regionech.

EU pohlíží na některé druhy přísněji a proto zavádí vlastní kategorie:

 • příloha a (odpovídá I)
 • příloha b (odpovídá II)
 • příloha c (odpovídá III)
 • příloha d obsahuje druhy, se kterými se hojně obchoduje a které je třeba sledovat. O jejich dovoz se nežádá, pouze se vyplňuje statistické hlášení.

Databáze CITES je spravovaná UNEP-WCMC.

Přínosy CITES:

 • regulace obchodu s chráněnými druhy
 • zvýšení populací některých druhů živočichů ohrožených lovem

Problémy CITES:

 • malá flexibilita a zpolitikaření
 • nezajišťuje ochranu přírodního prostředí ohrožených druhů
 • pomalé a často neprůhledné vyřizování žádostí, korupční prostředí zvláště v rozvojových zemích
 • chrání i druhy běžné jak v přírodě tak v kultuře
 • chrání i umělé hybridy rostlin
 • brání ex situ a in farm ochraně druhů

Související legislativa

editovat

V Evropské unii platí nařízení rady (ES) č. 338/97 z 9. prosince 1996 o ochraně volně žijících druhů živočichů a rostlin směrnicí o obchodu s nimi. Tato směrnice je v některých částech přísnější než samotná Washingtonská úmluva.

CITES v Česku

editovat

V ČR je obchod s ohroženými druhy regulován zákonem 100/2004 Sb.[1][2] Tato zákonná úprava je přísnější než původní smlouva. Mimo jiné požaduje prokázat původ jedinců i ve vlastnictví soukromých a fyzických osob.

V roce 2008 je připravována novelizace uvedeného zákona. Některé pasáže této novely vyvolaly protesty chovatelských organizací, pěstitelů kaktusů a orchidejí i námitky odborníků [3][4][5][6][7]

Reference

editovat
 1. Kučera J.: Konvence CITES v ČR. In.: Barčiová L. et al. (ed.): Sborník z konference Otazníky kolem CITES 2007. ZFJU České Budějovice. ISBN 978-80-7040-965-7
 2. Doskočil L.: Celní správa ČR a CITES. In.: Barčiová L. et al. (ed.): Sborník z konference Otazníky kolem CITES 2007. ZFJU České Budějovice. ISBN 978-80-7040-965-7
 3. Archivovaná kopie. www.teraristika.cz [online]. [cit. 2008-02-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-02-05. 
 4. Bednář J.:Cites versus EU aneb Je ochrana ohrožených druhů v EU opravdu přínosná? Referát na konferenci Otazníky kolem CITES 2007, České Budějovice
 5. Kunte L.: Problematika ochrany aridních oblastí Mexika v souvislosti s CITES. Referát na konferenci Otazníky kolem CITES 2007, České Budějovice
 6. Kubát I.: Problémy s uplatňováním CITES v ZUU Hluboká nad Vl. Referát na konferenci Otazníky kolem CITES 2007, České Budějovice
 7. Sekerka P.: Cites - restrikce a co dál? ex situ, in farm a in garden ochrana ohrožených druhů. In.: Barčiová L. et al. (ed.): Sborník z konference Otazníky kolem CITES 2007. ZFJU České Budějovice. ISBN 978-80-7040-965-7

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat