e

Portál:Želvy Vítejte na wikiportálu Želvy!
Želvy (Testudines) jsou významnou, rozmanitou a značně rozšířenou skupinou vyhynulých i recentních (v současnosti stále žijících) plazů. Želvy se od ostatních plazů odlišují především tím, že je jejich tělo obvykle chráněno kostěným krunýřem, který se dělí na hřbetní (karapax) a břišní (plastron). Vyvinul se z jejich žeber. Do tohoto řádu se zahrnuje i několik dnes již vyhynulých druhů. Nejstarší druhy blízce příbuzné želvám žily před zhruba 220 miliony let v období triasu (rod Odontochelys), což z nich dělá jednu z nejstarších dosud žijících skupin plazů (o mnoho více než ještěři nebo hadi). Příslušníci skupiny Testudines (želvy) se poprvé prokazatelně objevily ve střední juře. Na světě žije více než 350 druhů želv (k roku 2017 odhadem 356 druhů), řada z nich je silně ohrožených.

e

Zajímavosti

Víte, že...
... samice želvy sloní, Harriet, se dožila 176 let?
... nejmenším druhem želvy je želvička trpasličí (na obrázku), která měří pouze 6 až 10 cm?
... jediná želva přirozeně se vyskytující na území Česka je želva bahenní?
... želvy z čeledi kožnatkovití mají velmi měkké krunýře?
... největší žijící želva na světě je kožatka velká, jejíž krunýř je dlouhý až 2,13 m a dosahuje hmotnosti až 600 kg?

e

Článek

Kareta pravá (Eretmochelys imbricata) je kriticky ohrožená mořská želva, kterou řadíme spolu s dalšími pěti druhy do čeledi karetovitých (Cheloniidae). Je to jediný zástupce svého rodu a druh, který má celosvětovou distribuci a u kterého rozeznáváme dva poddruhy. Poddruh Eretmochelys imbricata imbricata obývá Atlantský oceán, zatímco poddruh Eretmochelys imbricata bissa obývá oblasti Tichého oceánu, část populace žije i v Indickém oceánu. Přestože tráví ostatní druhy želv většinu svého života v otevřených oceánech, tento druh karety je častěji nalézán spíše v mělkých lagunách a u korálových útesů.

Přečtěte si celý článek zde.

e

Obrázek


Želva žlutolící (Trachemys scripta scripta) v německé botanické zahradě München-Nymphenburg v Mnichově

e

Pomozte

Můžete vytvořit následující články:
Kareta plochá · Kajmanka ostronosá · Dlouhohlávka mexická · Želva tečkovaná · Želva hrbolatá · Želva karolínská · Želva slaništní · Želva kazetová · Želva síťovaná · Želva brazilská · Želva obláčková · Želva pohledná · Želva půvabná · Batagur kalagur · Želva zlatohlavá · Želva hranatá · Želva červenoboká · Želva okinavská · Želva chrámová · Želva šnekožravá · Želva tmavobřichá · Želva okatá · Želva čtyřoká · Želva trojkýlná · Želva střechovitá ... (inspiraci ke tvorbě článků naleznete také zde).

Můžete také upravit stávající články:
Želva mapová · Klapavkovití

Či rozšířit stávající články:
Kožatkovití · Želva vroubená

e

Informace

Portál Želvy byl založen 7. května 2021 wikipedistou Moson81, který ho má rovněž na starosti. V případě dotazů pište na jeho diskusní stránku. Pokud máte zájem, neváhejte se k portálu připojit.