Portál:Rostliny

e

Vítejte na portálu Rostliny
Diversity of plants image version 5.png

Rostliny nás obklopují na každém kroku a jejich význam pro život na Zemi, a tedy i pro člověka, je naprosto nenahraditelný. Díky fotosyntéze dokážou přeměňovat sluneční energii na energii chemickou, využitelnou pro ostatní organismy. Stojí tak jako primární producenti v samotném základu koloběhu energie a potravních řetězců celé planety. Bez rostlin by život v podobě, jaké ho známe, nebyl možný. Na Zemi se v současnosti vyskytuje více než 330 000 druhů rostlin a jejich stáří se odhaduje takřka na dvě miliardy let.

Z existence rostlin odjakživa profituje i člověk. Jako základní potravinu odedávna zemědělsky pěstuje obiloviny a další plodiny, s oblibou konzumuje ovoce, zeleninu nebo různá koření. Využívá sílu léčivých bylin včetně některých halucinogenních či jedovatých, mnohé okrasné rostliny pěstuje pro potěchu oka a duše. Energetické plodiny jsou vhodné k ekologickému získávání energie, technické plodiny zase využitelné v průmyslu.

Vědeckým zkoumáním rostlin se zabývá botanika a mnoho jejích dílčích disciplínː vnitřní stavbu rostlinných těl studuje anatomie rostlin, procesy v buňkách molekulární biologie, růst a vývoj fyziologie rostlin, jejich rozšíření na Zemi fytogeografie a fytocenologie, jejich úlohu ve světových ekosystémech ekologie. Botanická systematika třídí rostliny do taxonomických skupin na základě fylogenetické příbuznosti.

Na české wikipedii je v současné době již zhruba 6000 článků o rostlinných druzích, rodech, čeledích a dalších taxonech. Jsou mezi nimi články o našich domácích rostlinách, stromech a keřích, i o rostlinách velmi exotických, a také o jejich přírodních společenstvech – fytocenózách. Díky práci zdejších editorů toto číslo stále stoupá. Máte-li i vy chuť se k tomuto úsilí připojit, jste na správném místě. Základní informace k tvorbě biologických článků poskytuje Nápověda:Biologické články. Potřebujete-li poradit, obraťte se s důvěrou přímo na diskuzní stránku u portálu Rostliny.

Z naší přírody

Daphne mezereum MichaD.jpg

V dosud holých a hluboce spících listnatých lesích od nížin až do hor můžeme vzácně narazit na rozkvetlý lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Je to 30–150 cm vysoký, chudě větvený keř, kvetoucí brzy na jaře, ještě před rozvinutím listů. Květy jsou obvykle růžové, s trubkovitě protáhlým kalichem, koruna jako u jiných lýkovců chybí. Jsou shloučené ve svazečcích na konci loňských větví a silně voní. Už delší přivonění však může člověku způsobit zdravotní komplikace, neboť celá rostlina je prudce jedovatá, včetně plodů – kulatých, leskle červených peckoviček. Za smrtelnou dávku pro zdravého dospělého člověka se považuje konzumace 10–12 plodů.

Lýkovec jedovatý je rošířen v celé Evropě, v Asii zasahuje až po jezero Bajkal na Sibiři. U nás jej nacházíme především v suťových lesích, dubohabřinách a bučinách, vyskytuje se též v listnatých křovinách a bylinných společenstvech vysokých poloh.


Více…

Z exotiky

Platystele adelphe (32964645540) - cropped.jpg

Platystele je rod miniaturních tropických orchidejí pocházejících ze Střední a Jižní Ameriky. Jsou to velice drobné vytrvalé rostlinky, některé nedosahují celkové velikosti ani 1 cm a jsou považovány za nejdrobnější orchideje vůbec. Jsou obvykle hustě trsnaté, bez pahlíz. Květy formují koncový hrozen a mají rozměry řádově v jednotkách milimetrů. Mohou nabývat různých tvarů i barev (žluté, nazelenalé, oranžové, červené), u některých druhů jsou tvořeny pouze jedinou vrstvou buněk, takže jsou průhledné. Předpokládá se, že opylování květů zajišťují drobné mušky, které jsou lákány pomocí feromonů.

Areál rodu zahrnuje jih Mexika, Střední Ameriku, ostrovy Karibiku a zhruba severní polovinu Jižní Ameriky. Největší koncentrace druhů je v Andách Kolumbie a Ekvádoru. Rostou vesměs jako epifyty ve vlhkých deštných a mlžných lesích, nejčastěji v nadmořských výškách 1500–2500 m.

Více…

Systematika

Biological classification L Pengo-cs.svg

Podle moderní systematické klasifikace rostlin hledící především na fylogenetickou příbuznost, prokazovanou molekulárně biologickými analýzami, patří do říše rostlin (Archaeplastida) kromě tzv. vyšších, suchozemských rostlin také zelené řasy (ovšem bez sinicǃ), dohromady tvořící skupinu zelených rostlin (Viridiplantae či Chloroplastida), a dále tři méně početné skupiny, stojící na samotném základu vývojového stromu rostlin: ruduchy, glaukofyty a nově objevená Rhodelphidia, tvořená jednobuněčnými bičíkatými predátory, jejichž plastid ztratil schopnost fotosyntézy.

Mezi rostlinami, které se dokázaly přizpůsobit životu na souši, jsou nejprimitivnější skupinou mechorosty, dnes vnímané spíše jako tři nezávislé větve na vývojovém stromuː játrovky, mechy a hlevíky. Nemají ještě pravé orgány (kořeny, listy, stonky) ani cévní svazky. Na počátku rostlin cévnatých stojí plavuně, přesličky a kapradiny. Všechny tyto rostliny se rozmnožují pomocí výtrusů.

Vývojově původnější skupinou semenných rostlin jsou rostliny nahosemenné. Svůj zlatý věk prožívaly na konci prvohor a ve druhohorách a mnohé již vyhynuly, některé dnes patří mezi „živoucí fosílie“. Najdeme mezi nimi však i stále progresivní skupiny, například jehličnany. Evolučně nejpokročilejší a v současnosti zdaleka nejpočetnější skupinou jsou rostliny krytosemenné, s dokonalými květy a semeny ukrytými v důmyslných plodech. Dále se dělí na skupinu bazálních větví, pro zjednodušení souhrnně označovanou jako „nižší dvouděložné“, a dále na dvě velké monofyletické třídyː jednoděložné a pravé dvouděložné.

Více…

Zajímavý Článek

Jasminum officinale-IMG 4556.jpg

Jasmín (Jasminum) je rod rostlin z čeledi olivovníkovité (Oleaceae). Jsou to šplhavé nebo vzpřímené keře se vstřícnými, jednoduchými nebo složenými listy. Květy jsou zpravidla bílé nebo žluté, řidčeji červené, vonné nebo nevonné. Jsou opylovány hmyzem. Plodem je bobule. Rod zahrnuje v současném taxonomickém pojetí téměř 200 druhů a je rozšířen v Africe, Asii, Austrálii a Tichomoří.

Jasmíny jsou známy především vůní svých květů. Jasmín arabský je stará kulturní rostlina, která byla pěstována již ve starověku. Další významné druhy jsou jasmín pravý a jasmín velkokvětý. Výtažek z květů těchto druhů patří mezi nejdražší vonné oleje. Má nezastupitelné místo v parfumerii a je složkou celé řady luxusních parfémů včetně známého Chanel No. 5. Je rovněž oblíbený v aromaterapii. Jasmíny jsou v tropech a subtropech pěstovány jako ceněné okrasné dřeviny, některé druhy se však staly invazními rostlinami. Názvem jasmín bývá někdy nesprávně lidově nazýván pustoryl (Philadelpus), který je v ČR pěstován podstatně častěji.

Více…

Obrázek měsíce

Samičí květ lísky obecné
Samičí květ lísky obecné

Zajímavosti

Víte, že…
Maranta dokáže díky ztlustlině na řapíku zvané pulvinus pohybovat listy (zrychlený záznam)

… plody anony šupinaté jsou považovány za ovocnou delikatesu, zatímco jejich jedovatá semena se používají jako insekticid?

… květy masonií jsou opylovány hlodavci?

… exemplář fíkovníku banyánu pojmenovaný „Thimmamma Marrimanu“ a rostoucí v Indii ve státě Ándhrapradéš zabírá plochu asi 2 ha (20 000 m²) a má přes 1600 vzdušných kořenů?

novokaledonský endemit Parasitaxus ustus je jediným známým parazitickým jehličnanem?

… jeden strom kadidlovníku pravého dokáže za rok vyprodukovat 2–3 kg pryskyřice – surového kadidla nejvyšší jakosti?

Kapka poezie

Giardino bardini, cipresso.JPG

Mám cypřiš rád, to pravý
marabout zahrad jest;
meč zeleně své tmavý
on tyčí v azur hvězd.

Své protkne ostřím dýky
hruď nebe, ze všech stran
že tekou ohně šiky
z azuru modrých ran.


(Robert de Montesquiou; ze sbírky Moderní básníci francouzští. Vyd. J. R. Vilímek, okolo 1893)

Kategorie

Informace

e

Nové články

(P) – pahýl, (R) – komplexní rozšíření již založeného článku

e

Kvalitní články

e

Na čem je aktuálně potřeba pracovat?
  • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Rostliny}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
  • Pokud založíte nový článek týkající se rostlin, neváhejte ho přidat do nových článků.
  • Spolupracovali či spolupracují: OJJ, Zákupák, DAV456, I.Sáček, Pelát, Ramon de L, Vojtěch Zavadil, Borzywoy a další
  • Průběžná aktualizace a údržbaː Borzywoy