Fyziologie rostlin je vědní obor, podobor botaniky, který se zabývá fyziologií – vnitřními životními pochody rostlin. Mezi klasické studované otázky patří především růst a vývoj rostlin, jejich minerální výživa, fotosyntéza, vodní režim, dýchání, rozmnožování, hormonální regulace, reakce na stresové podmínky, nastie, tropismy a adaptace na vnější prostředí obecně.

Studium metabolismu rostlin editovat

Metabolismus je látková a energetická výměna, příjem a zpracování živin. Dělí se na anabolismus a katabolismus.

 • anabolismus (výstavbový proces) – syntéza, energie se spotřebovává, probíhají endotermické reakce, např. fotosyntéza
 • katabolismus (rozkladový proces) – analýza, energie se uvolňuje, probíhají reakce exotermické, např. dýchání

Studium vodního režimu rostlin editovat

Vodní režim zahrnuje mechanismy příjmu, vedení a výdeje vody. Rostlina má v průměru 70 % vody a 30 % sušiny.

Význam vody pro rostlinu
 1. chemické reakce (účast v chemických reakcích = např. fotosyntéza)
 2. transport látek (rozpouštědla)
 3. termoregulace (udržování teploty)
 4. udržování tvaru buněk (díky vnitřnímu napětí zvanému turgor)
 5. rozmnožování výtrusných rostlin (umožňuje transport spermatozoidu k buňce vaječné)
Příjem vody

Příjem vody je založen na dvou mechanismech, na difúzi a osmóze

 • difuze = pronikání rozpouštědla i rozpuštěné látky z jednoho roztoku do druhého
 • osmóza = je typem difúze, jsou zde dvě prostředí o různé koncentraci rozpuštěných látek oddělena polopropustnou membránou, kde H2O proniká do koncentrovanějšího roztoku.
Vedení vody
 • difuze i osmóza vedou vodu ke středovému válci
 • vedení dřevem (xylémem) = transpirace (čočinková, průduchová, kutikulární – u mladších rostlin je kutikulární vrstva velmi slabá)
 • soudržnost
 • vzlínavost
 • přilnavost

Kořenový vztlak – vedení dřevem, mechanizmus založený na aktivním příjmu H2O kořeny a následným vytlačením H2O dřevními cévami do vyšších pater rostliny. Tento způsob je pomalejší než transpirace a vyžaduje energii. Uplatňuje se, když rostlina netranspiruje, např. na jaře nebo při vysoké vzdušné vlhkosti.

Výdej vody

Probíhá za pomoci

Vodní bilance

je poměr mezi výdejem a příjmem vody. Nadměrná transpirace narušuje vodní bilanci, což vede k vodnímu deficitu u vyšších rostlin, mechorostů či řas.

Odkazy editovat

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat