Biologická systematika

klasifikace používaná v biologii

Systematika (taxonomie) (z řec. slova systema) vědecky zkoumá druhy a druhovou diverzitu organismů a všechny vztahy mezi nimi. Je součástí biologie. Je nadřazená slovu taxonomie, se kterým se však významově překrývá (taxonomie je teorie a praxe klasifikace organismů podle určitých pravidel do jednotlivých hierarchicky uspořádaných taxonomických kategorií).

Taxonomické kategorie
Taxonomické
kategorie
:

Dělení systematikyEditovat

Systematika má následující součásti:

Základní taxonomické kategorie jsou tyto:

Současná podoba systémuEditovat

Související informace naleznete také v článku život.

Rozdělení všech živých organismů je složité, problematické a nejednotné.

Organismy se obvykle dělí do tří domén[pozn. 1]:

Eukaryota se zpravidla dělí buď do šesti "superskupin":
Amoebozoa - Opisthokonta (obsahuje tradiční říše houby (Porifera) a živočichové) - Rhizaria - Archaeplastida (rostliny) - Chromalveolata - Excavata
nebo do pěti říší:
Protozoa (prvoci) — Metazoa (živočichové) — Fungi (houby) — Plantae (rostliny) — Chromista
Podrobnější informace naleznete v článku Klasifikace eukaryot.

PoznámkyEditovat

  1. Přibližně od r. 2010 se mluví (zatím hypoteticky) o čtvrté doméně. Tvoří ji (nebo pozůstatek po ní) skupina jaderně-cytoplazmatických virů s velkou DNA označovaná NCLDV (z anglického nucleocytoplasmic large DNA viruses).[1][2] Existují i studie naznačující, že dosud neznámých domén (s pozůstatky ve formě virů) by mohlo být více.[3] Tzv. "nebuněčné organismy" se však zpravidla mezi živé organismy neřadí (hypotézy o nových doménách se týkají těch, o kterých se spekuluje jako o možných pozůstatcích archaických skupin bývalých buněčných organismů.

ReferenceEditovat

  1. BOYER, Mickaël; MADOUI, Mohammed-Amine; GIMENEZ, Gregory, Bernard La Scola, Didier Raoult. Phylogenetic and Phyletic Studies of Informational Genes in Genomes Highlight Existence of a 4th Domain of Life Including Giant Viruses. PLoS One [online]. 2. prosinec 2010 [cit. 2011-05-03]. Svazek 5, čís. 12. Dostupné online. PDF [1]. ISSN 1932-6203. DOI:10.1371/journal.pone.0015530. (anglicky) 
  2. COLSON, Philippe; GIMENEZ, Gregory; BOYER, Mickaël, Ghislain Fournous, Didier Raoult. The Giant Cafeteria roenbergensis Virus That Infects a Widespread Marine Phagocytic Protist Is a New Member of the Fourth Domain of Life. PLoS One [online]. 29. duben 2011 [cit. 2011-05-03]. Svazek 6, čís. 4. Dostupné online. PDF [2]. ISSN 1932-6203. DOI:10.1371/journal.pone.0018935. (anglicky) 
  3. WU, Dongying; WU, Martin; HALPERN, Aaron, Douglas B. Rusch, Shibu Yooseph, Marvin Frazier, J. Craig Venter, Jonathan A. Eisen. Stalking the Fourth Domain in Metagenomic Data: Searching for, Discovering, and Interpreting Novel, Deep Branches in Marker Gene Phylogenetic Trees. PLoS One [online]. 18. březen 2011 [cit. 2011-05-03]. Svazek 6, čís. 3. Dostupné online. PDF [3]. ISSN 1932-6203. DOI:10.1371/journal.pone.0018011. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat