Taxonomie (biologie)

obor biologie zabývající se popisem, tříděním a pojmenováním živých organismů

Taxonomie (z řec. taxis – uspořádání, nomos – zákon) je v užším slova smyslu vědní obor, který se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů.[1] Jejím cílem je klasifikovat všechny známé biologické skupiny (taxony) podle určitých pravidel do jednotlivých hierarchicky uspořádaných biologických kategorií.

Taxonomické kategorie
Taxonomické
kategorie

V širším slova smyslu se taxonomie překrývá s biologickou systematikou, tedy vědou, která studuje nejen klasifikaci, ale i obecné principy variability (diverzity) jednotlivých druhů nebo vyšších taxonů a zabývá se i příčinami a důsledky této variability.[1]

Náplň taxonomie

editovat
 
Carl von Linné, otec moderní taxonomie

V práci taxonomů hraje důležitou roli tzv. identifikace čili určování (determinace) druhu, při níž se snaží zařadit nalezené jedince do již známých taxonů (např. druhů, rodů, čeledí). Po této práci následně v případě nalezení dosud neznámého druhu následuje popisování nových druhů a vytvoření vhodných názvů (tím se zabývá biologická nomenklatura, v případě druhu je tzv. binomická).

Logické zařazování jednotlivých taxonů do obecnějších „škatulek“, tedy do vyšších taxonů, ve výsledku tvoří biologickou klasifikaci.[1]

Reference

editovat
  1. a b c STACE, Clive Anthony. Plant Taxonomy and Biosystematics. [s.l.]: Cambridge University Press, 1991. Dostupné online. 

Literatura

editovat
  • Pavel Drozd: Principy systematiky a taxonomie, Ostravská univerzita, Ostrava 2004, ISBN 80-7042-995-X

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat