Tribus

taxonomická třída mezi čeledí a rodem

Tribus (seskupení, shluk) je v biologii taxonomická kategorie, která je nižší než čeleď nebo podčeleď a vyšší než podtribus (podseskupení, skupinka) nebo rod.

Taxonomické kategorie
Taxonomické
kategorie