Keřové patro

dřeviny, jejichž výška v daném ekosystému je vyšší než 1 m a nižší než 5 m

Keřové patro (E2) je jednotka horizontální struktury v ekosystémech. Do keřového patra jsou řazeny všechny dřeviny, jejichž výška v daném ekosystému je vyšší než 1 m a nižší než 5 m. Nejsou sem tedy řazeny případné byliny, které by dosahovaly výšky větší než 1 m (např. rákos, kopřiva). Tyto byliny se řadí do bylinného patra.

Pokryvnost keřového patra je ve většině porostů poměrně nízká. Výjimkou jsou:

Keřové patro je významné především pro hnízdění ptáků.

Související články

editovat