Možná hledáte: Játrovka.

Játrovky (Marchantiophyta) jsou stélkaté zelené rostliny, jedny z nejstarších a vývojově nejpůvodnějších suchozemských rostlin. Latinský název je odvozen podle zástupců rodu Marchantia (česky porostnice, např. porostnice mnohotvárná), patrně nejhojnějších játrovek na Zemi. Z řady dnes již zastaralých názvů, které se v minulosti pro tuto skupinu užívaly, je možno zmínit např. Hepaticae nebo Hepaticophyta. Oba se odvozují od latinského hepar, tj. játra, a poukazují tak na typický vzhled lupenitých zástupců. V současné době zahrnují játrovky celosvětově asi 350 rodů a 8000–9000 druhů, z toho v ČR okolo 200 druhů.

Jak číst taxoboxJátrovky
alternativní popis obrázku chybí
Morfologické bohatství játrovek v ilustraci
Vědecká klasifikace
Doménaeukaryota (Eucaryota)
Říšerostliny (Plantae)
Podříševyšší rostliny (Embryobionta)
Odděleníjátrovky (Marchantiophyta)
řády

Haplomitriopsida

Jungermanniopsida[1]

Marchantiopsida[2]

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Morfologie editovat

Játrovky jsou jednoduché, necévnaté rostliny. V jejich životním cyklu – rodozměně – výrazně převládá gametofyt (pohlavní generace) nad sporofytem, který je značně redukovaný a na gametofytu existenčně zcela závislý. Prvoklíček (protonema) je taktéž redukovaný, málo odlišný od gametofytu, který tvoří dva základní typy stélek. Vývojově původnější je stélka lupenitá (frondózní), která není rozlišená na stonek a listy a tvoří pouze ploše listovité útvary (např. Marchantia), přichycené k substrátu jednobuněčnými příchytnými vlákny (rhizoidy). Stélku vývojově pokročilejších játrovek pak nazýváme stélka listnatá (foliózní): ta již je diferencována na jednoduchý stonek, resp. lodyžku (kauloid), převážně dvouřadě uspořádané lístky (fyloidy) a příchytné rhizoidy (např. Chiloscyphus). Od vzhledově podobných mechů se liší nepřítomností středního žebra v lístku. Existují též přechodné formy mezi oběma předchozími (např. Fossombronia).[3][4]

Játrovky nemají redukovatelné průduchy ani vodivá pletiva. Olejová tělíska na povrchu některých játrovek, obsahující éterické oleje, odrazují potenciální spásače játrovek; díky antimikrobiálním účinkům je lze využívat též medicínsky.[3]

Rozmnožování, životní cyklus editovat

 
Ilustrace životního cyklu játrovek (anglicky)

Játrovky se mohou rozmnožovat jak pohlavně, tak nepohlavně. Pohlavní rozmnožování probíhá pomocí spor produkovaných ve sporofytu – štětu s tobolkou. Ten vzniká oplozením samičí pohlavní buňky (oosféry) na gametofytu (v orgánu zvaném archegonium neboli zárodečník) samčí pohlavní buňkou (obrveným spermatozoidem) uvolněnou ze samčího orgánu – pelatky (antheridia). Na rozdíl od vývojově pokročilejších mechů je štět značně krátkověký, rozměrově často velmi redukovaný, a obsahuje sterilní mrštivé buňky (mrštníky), které jeho obsah velmi rychle vypráší do okolí.

Krom toho mají játrovky na svrchní straně stélky pohárky (thalidia) s rozmnožovacími tělísky (gemami), které jim slouží k nepohlavnímu rozmnožování.

Ekologie editovat

 
Sporofyt játrovky rodu Porella vyrůstající z archegonia

Většina druhů játrovek je vázána na stinná či polostinná stanoviště s vyšší a vysokou vzdušnou vlhkostí, nejvyššího druhového bohatství dosahují v tropickém pásmu. V české přírodě se s nimi lze setkat nejčastěji v lesích na tlejícím dřevě (Chiloscyphus, Lepidozia), na tzv. mokvajících skalách různého geologického složení, dále na kůře listnatých stromů (Radula complanata), na čerstvě rozrušené půdě, na kamenech koryt potoků a v prameništích (Conocephalum conicum, Pellia epiphylla). Několik druhů vyhledává i suché xerofytní trávníky (Mannia fragrans) nebo naopak vodní prostředí (trhutka plovoucíRiccia fluitans). V tropických deštných lesích patří játrovky mezi významné stromové epifyty. Porostnice mnohotvárná je obvyklým plevelem v zahradnictvích.[5]

Systematika editovat

Játrovky se tradičně řadí spolu s mechy a hlevíky mezi mechorosty. Sesterskou skupinou recentních játrovek jsou mechy, společně tvoří klad Setaphyta.[6][7]

Játrovky se podle současné (2021) systematiky[8] dělí na tři třídy s celkem 14 řády a 59 čeleděmi (česká jména taxonů dle BioLibu[9]):

 • Třída: Haplomitriopsida
 • Třída: Marchantiopsida
  • Podtřída: Blasiidae
   • Řád: Blasiales
    • Čeleď: Blasiaceae – jamuškovité
  • Podtřída: Marchantiidae
   • Řád: Neohodgsoniales
    • Čeleď: Neohodgsoniaceae
   • Řád: Sphaerocarpales
    • Čeleď: Monocarpaceae
    • Čeleď: Riellaceae
    • Čeleď: Sphaerocarpaceae
   • Řád: Marchantiales
    • Čeleď: Aytoniaceae
    • Čeleď: Cleveaceae
    • Čeleď: Conocephalaceae – mřížkovcovité
    • Čeleď: Corsiniaceae
    • Čeleď: Cyathodiaceae
    • Čeleď: Dumortieraceae
    • Čeleď: Exormothecaceae
    • Čeleď: Lunulariaceae – lunatkovité
    • Čeleď: Marchantiaceae – porostnicovité
    • Čeleď: Monosoleniaceae
    • Čeleď: Oxymitraceae
    • Čeleď: Ricciaceae – trhutkovité
    • Čeleď: Targioniaceae – borečkovité
 • Třída: Jungermanniopsida
  • Podtřída: Pelliidae
   • Řád: Pelliales
    • Čeleď: Pelliaceae – pobřežnicovité
    • Čeleď: Noterocladaceae
   • Řád: Fossombroniales
    • Čeleď: Allisoniaceae
    • Čeleď: Calyculariaceae
    • Čeleď: Fossombroniaceae – hlávkovcovité
    • Čeleď: Makinoaceae
    • Čeleď: Petalophyllaceae
   • Řád: Pallaviciniales
    • Čeleď: Hymenophytaceae
    • Čeleď: Moerckiaceae
    • Čeleď: Pallavicinaceae – netřebkovité
    • Čeleď: Phyllothalliaceae
    • Čeleď: Sandeothallaceae
  • Podtřída: Metzgeriidae
   • Řád: Metzgeriales
    • Čeleď: Aneuraceae – bezžilkovité
    • Čeleď: Metzgeriaceae – kroknicovité
   • Řád: Pleuroziales
    • Čeleď: Pleuroziaceae
  • Podtřída: Jungermanniidae
   • Řád: Jungermanniales
    • Čeleď: Acrobolbaceae
    • Čeleď: Anastrophyllaceae
    • Čeleď: Balantiopsaceae
    • Čeleď: Calypogeiaceae – kryjnicovité
    • Čeleď: Cephaloziaceae – křepenkovité
    • Čeleď: Cephaloziellaceae
    • Čeleď: Geocalycaceae – vřesovkovité
    • Čeleď: Gymnomitriaceae – skulinatkovité
    • Čeleď: Jungermanniaceae – trsenkovité
    • Čeleď: Lepidoziaceae – plevinkovité
    • Čeleď: Lophocoleaceae
    • Čeleď: Lophoziaceae – křižítkovité
    • Čeleď: Plagiochilaceae – kapraďovkovité
    • Čeleď: Scapaniaceae – kýlnatkovité
    • Čeleď: Trichocoleaceae
   • Řád: Porellales
    • Čeleď: Frullaniaceae – kovancovité
    • Čeleď: Jubulaceae
    • Čeleď: Lejeuneaceae – rožeňkovité
    • Čeleď: Lepidolaenaceae
    • Čeleď: Porellaceae – podhořankovité
    • Čeleď: Radulaceae – struhatkovité
   • Řád: Ptilidiales
    • Čeleď: Ptilidiaceae
    • Čeleď: Herzogianthaceae
    • Čeleď: Neotrichocoleaceae

Příbuzenské vztahy taxonů lze zobrazit následujícím kladogramem:[8]

Setaphyta
Játrovky
Haplomitriopsida

Haplomitriales

Treubiales

Marchantiopsida
Blasiidae

Blasiales

Marchantiidae

Neohodgsoniales

Marchantiales

Sphaerocarpales

Jungermanniopsida
Pelliidae

Pelliales

Fossombroniales

Pallaviciniales

Metzgeriidae

Metzgeriales

Pleuroziales

Jungermanniidae

Jungermanniales

Porellales

Ptilidiales

Mechy

Historie editovat

Játrovky jsou jednou z nejstarších skupin suchozemských rostlin, jejich vznik se odhaduje minimálně do období ordoviku v prvohorách. Nejstarší dosavadní fosilní nálezy játrovek a jejich spor byly datovány do doby před 472 miliony let.[10]

Galerie editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. NOVIKOFF, Andrew; BARABASZ-KRASNY, Beata. Modern plant systematics [online]. 2015. DOI 10.13140/RG.2.1.4745.6164. 
 2. XIANG, You‐Liang; JIN, Xin‐Jie; SHEN, Chao; CHENG, Xia‐Fang; SHU, Lei; ZHU, Rui‐Liang. New insights into the phylogeny of the complex thalloid liverworts (Marchantiopsida) based on chloroplast genomes. S. 649–662. Cladistics [online]. 2022-12 [cit. 2022-11-24]. Roč. 38, čís. 6, s. 649–662. Dostupné online. ISSN 1096-0031. DOI 10.1111/cla.12513. (anglicky) 
 3. a b Kubešová, Svatava a kol.: Mechorosty součást naší přírody. Vyd. Český svaz ochránců přírody, Základní organizace HořepníkProstějov 2009
 4. Z. Pilous, J. Duda, Klíč k určování mechorostů ČSR, Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1960, 1. vydání, 1500 výtisků, str. 9-23
 5. Bruno Kremer, Hermann Muhle: Lišejníky, kapraďorosty, mechorosty. Ikar 1998
 6. PUTTICK, Mark N.; MORRIS, Jennifer L.; WILLIAMS, Tom A.; COX, Cymon J.; EDWARDS, Dianne; KENRICK, Paul; PRESSEL, Silvia. The Interrelationships of Land Plants and the Nature of the Ancestral Embryophyte. S. 733–745.e2. Current Biology [online]. Elsevier Ltd., 2018-03-05 [cit. 2022-11-28]. Svazek 28, čís. 5, s. 733–745.e2. Dostupné online. Dostupné také na: [1]. Dále dostupné na: [2]. ISSN 0960-9822. DOI 10.1016/j.cub.2018.01.063. PMID 29456145. (anglicky) 
 7. LEEBENS-MACK, James H.; BARKER, Michael S.; CARPENTER, Eric J., et al (One Thousand Plant Transcriptomes Initiative). One thousand plant transcriptomes and the phylogenomics of green plants. S. 679–685. Nature [online]. Springer Nature Limited, 23. říjen 2019. Svazek 574, čís. 7780, s. 679–685. Dostupné online. Dostupné také na: [3]. Dále dostupné na: [4]. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/s41586-019-1693-2. PMID 31645766. (anglicky) 
 8. a b COLE, Theodor C. H.; HILGER, Hartmut H.; GOFFINET, Bernard. Bryophyte Phylogeny Poster (BPP, 2021) [online]. 2021-04 [cit. 2022-11-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. BioLib.cz. Oddělení játrovky – Marchantiophyta Stotler et Crand. Stotl. in A.J. Shaw et B. Goffinet [online]. [cit. 2022-11-28]. Dostupné online. 
 10. Earliest land plants discovered. news.bbc.co.uk. 2010-10-12. Dostupné online [cit. 2020-12-12]. (anglicky) 

Externí odkazy editovat