Štět (botanika)

pojem v botanice

Štět (seta) mechorostů je součástí sporofytu. Nasedá na zelený gametofyt a nese na svém vrcholku tobolku. Jako ostatní části sporofytu je diploidní a má tedy 2 sady chromozomů. U některých skupin mechorostů (např. hlevíky nebo rašeliníky) může být zcela redukovaný. Funkcí štětu je vynést tobolku dostatečně vysoko, aby zralé výtrusy dopadly dále od mateřské rostliny, například poryvem větru. U epifytických druhů rostoucích na stromech bývá často štět krátký, protože jedinec je již dostatečně vysoko aby se výtrusy dostaly do vzdálenějšího okolí.

Štěty s tobolkami mechu Tortula muralis
štět a tobolka játrovky

U různých skupin mechorostů se štět značně liší.

Štět játrovek editovat

 
receptákulum se sporofyty u porostnice mnohotvárné

Játrovky mají bezbarvý (hyalinní) štět který se prodlužuje velmi rychle, všechny buňky štětu jsou při dozrání tobolky připravené a jejich prodloužení je způsobeno absorpcí vody. Z tohoto důvodu je štět játrovek efemérní (krátkověký) a během několika dnů uvadá. V rámci přizpůsobení na nedostatek vody se u některých skupin játrovek z převážně suchých stanovišť vyvinul krátký štět, který ale vyrůstá na vyvýšeném receptakulu směrem dolů. Nejznámějším zástupcem mající receptakula (lidově nazývaná deštníčky) je porostnice mnohotvárná.

Štět mechů editovat

Mechy mají typicky štět v mládí zelený, po dozrání hnědý, a na rostlině obvykle vydrží několik týdnů až měsíců. Štět se prodlužuje ještě před dozráním tobolky. Podle pozice štětu (a tudíž i samičích gametangií) na lodyžce rozlišujeme mechy na vrcholoplodé (akrokarpní – štět vyrůstá z vrchu lodyžky) a bokoplodé (pleurokarpní – štěty vyrůstají zboku lodyžky)[1].

Některé skupiny mechů, například rašeliníky[2] nebo štěrbovky[3] nemají štět, jeho funkci plní výběžek gametofytu zvaný pseudopodium.

Některé mechy mají štět extrémně zkrácený, takže tobolka ani nekouká z lístků (např. Acaulon muticum), popř. je vidět pouze zčásti (Diphiscium, Orthotrichum).

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. VÁŇA, Jiří. Obecná bryologie. 1. vyd. vyd. Praha: Karolinum 187 s. ISBN 9788024610931. OCLC 85716922 
  2. Sphagnaceae Dumort. – rašeliníkovité. botanika.prf.jcu.cz [online]. [cit. 2018-02-05]. Dostupné online. 
  3. Andreaeaceae Dumort. – štěrbovkovité. botanika.prf.jcu.cz [online]. [cit. 2018-02-05]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat