Spora

struktura k nepohlavnímu rozmnožování

Spora (výtrus) je struktura sloužící k nepohlavnímu rozmnožování, adaptovaná k rozšiřování a přežití i v nepříznivých podmínkách i na dlouhou dobu. Je haploidní (pouze s jednou sadou chromozomů) a zpravidla také jednobuněčná. Dalším významným rozdílem mezi výtrusem a semenem (semenných rostlin) je skutečnost, že spory obsahují v porovnání se semeny velmi málo zásobních látek. Nevykazují také gravitropismus.

Sporangia obsahující výtrusy na spodní straně listu kapradiny Asplenium scolopendrium
Tento článek je o obecné rozmnožovací struktuře. O klidovém stádiu bakterií pojednává článek spora (bakterie).

Spory jsou součástí životního cyklu mnoha bakterií, rostlin (např. kapradiny, mechy, …), řas, hub a prvoků. Spora sinic a řas se nazývá akineta, spora bakterií endospora. V širším slova smyslu se nazývají sporami i nepohlavní rozmnožovací buňky semenných rostlin (viz megaspora, mikrospora).

Za příznivých podmínek se mohou spory začít mitoticky dělit za vzniku gametofytu. Někdy je tento jedinec již dospělec, z něhož vznikají spory opět mitózou (mitospory, např. u mnoha hub). Zejm. u mechorostů, kapradin a některých skupin hub však spory dávají vzniknout gametofytu, který nese gamety, tedy pohlavní buňky, jejichž splynutím vzniká sporofyt. Tento proces je pak nazýván metageneze (rodozměna).

Tvorba spor se nazývá sporogeneze či sporulace.

Dělení sporEditovat

Spory se mohou klasifikovat několika způsoby.

Podle místa vznikuEditovat

U hub a houbám podobných organismů jsou spory velmi často klasifikovány podle názvu struktury, v níž spora vzniká. V tomto místě dochází k meiotickému dělení. Protože je systematika hub založena především na typu těchto rozmnožovacích struktur, jsou níže vyjmenované názvy spor charakteristické pro určité taxonomické skupiny.

Podle toho, zda vzniká spora uvnitř buňky nebo vně, především u bakterií, se rozlišuje:

  • endospora – vzniká uvnitř mateřské buňky
  • exospora – vzniká vně mateřské buňky

Podle funkceEditovat

Podle typu vzniku v rámci životního cykluEditovat

Podle pohyblivostiEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku spore na anglické Wikipedii.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat