Bayer kód je systém identifikace zemědělských plodin a jejich škůdců (včetně plevelů a chorob) jedinečným kódem pro každou entitu. Základem označení je databáze jmen, a to jak vědeckých a lidových. Bayer kód poskytuje jedinečný a neměnný symbol pro každý organismus. Systém poskytuje zjednodušený způsob zaznamenávání druhu a vyhýbá se tak mnoha problémům způsobených neustálou revizí vědeckých jmen a taxonomie, což často vede k různým synonymům a záměnám u stejného druhu.

Rostliny jsou označeny kódem z pěti písmen, organismy z šesti. V mnoha případech jsou tyto kódy mnemotechnické zkratky vědeckých názvů organismu. Název je odvozen z prvních tří nebo čtyř písmen rodu a prvních dvou písmen druhů. Například kukuřice (Zea mays) je ZEAMA a původce plísně bramborové (Phytophthora infestans) PHYTIN.

Ačkoli kód původně zavedl Bayer Corporation, oficiální seznam kódů je nyní udržovaný organizací EPPO (Evropská a Středozemní organizace ochrany rostlin). Nyní je tedy více znám jako kód EPPO a nahrazuje v komunikaci členů a fytopatologů nestálé a nespolehlivé české a latinské odborné vědecké pojmenování a taxonomické zařazení.

Odkazy editovat

Externí odkazy editovat