Škůdce

živočich vadící člověku v jeho činnosti
Tento článek je o živočišných škůdcích. O právnickém významu pojmu pojednává článek Újma.

Škůdce je živočich, který jakýmkoliv způsobem vadí člověku v jeho činnosti. Např. přenašeči nemocí, zemědělští škůdci (škodliví plži), atd.

Larvy rušníků (Anthrenus) poškozují exemplář Sceliphron destillatorius v entomologické sbírce

Gradologie editovat

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Gradologie.

Věda zabývající se přemnožováním (gradacemi) škůdců (např. lesních nebo zemědělských) se nazývá gradologie. Tzv. life tables (úmrtnostní tabulky), tj. demografické analýzy populací (například hmyzu), poskytují užitečný nástroj zejména v predikci vývoje populací škůdců, jejich přirozených nepřátel či ohrožených druhů hmyzu. Tento přístup je dále využitelný při odhadu a modelování vlivu populace predátora na populaci škůdce, a tedy v biologické kontrole.

Analýzy rizik škodlivých organismů editovat

 • analýza rizika škodlivého organismu (ŠO) (angl. Pest Risk Analysis (PRA))
  • poskytuje vědecky podložené hodnocení pro rozhodnutí o přijetí fytosanitárních opatření, tj. úředních opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů rostlin
  • analýza a syntéza publikovaných i nepublikovaných údajů
 • hodnocení rizika (angl. pest risk assessment)
  • pravděpodobnost zavlečení, usídlení a dalšího šíření a rozsah potenciálních dopadů
  • riziko přijatelné: STOP, riziko nepřijatelné: POKRAČOVÁNÍ
 • řízení rizika (angl. pest risk management)
  • hodnocení možných opatření ke snížení rizika

Pesticidy editovat

Chemické přípravky na likvidaci škodlivých organismů se nazývají pesticidy.

Literatura editovat

 • BARTOŠ, Jaroslav; PULPÁN, Jan; VERNER, Petr H. Boj proti skladištním škůdcům. Praha : SZN, 1961.
 • KAZDA, Jan. Škůdci polních plodin. Praha : Profi Press, 2014; ISBN 978-80-86726-61-8
 • NOVÁK, Vladimír. Atlas hmyzích škůdců lesních dřevin. Praha : SZN, 1974.
 • ŘEHÁK, Vladimír; ŠEDIVÝ, Josef; BACÍLKOVÁ, Bronislava. Nezvaní hosté v domácnosti. Praha : Česká společnost rostlinolékařská, 2007; ISBN 978-80-02-01950-3
 • STEJSKAL, Václav. Jména škůdců. Praha : DDD servis, 2004.

Související články editovat

Externí odkazy editovat