PubMed

online databáze s abstrakty lékařských článků

PubMed je volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE, která obsahuje citace a většinou i abstrakta biomedicínských odborných článků v angličtině i národních jazycích. U většiny článků je i odkaz na plný text, ten však již může být zpoplatněn vydavatelem příslušného časopisu. PubMed je provozován United States National Library of Medicine a National Institutes of Health jako část informačního systému Entrez.

Logo PubMed

Vyhledávání na PubMedu editovat

V PubMedu je možné vyhledávat zadáním podmínek na jednotlivé vlastnosti článků (rok vydání, jména autora, ...), přičemž je možné podmínky spojovat různými logickými spojkami.

Použití editovat

Databáze PubMed obsahuje pouze bibliografické citace a abstrakty (shrnutí článků), k většině článků obsahuje odkazy na plnotextové varianty (Lze je zobrazit kliknutím na tlačítko LinkOut, někdy je přímo odkaz na elektronický článek v podobě emblému databáze, ve které je obsažen).

Databáze PubMed je databází bez hodnocení kvality, indexuje všechny články všech indexovaných časopisů, nehodnotí kvalitu článků. K hledání vysoce kvalitních informací charakteru metaanalýz je vhodnější databáze Cochrane .

Externí odkazy editovat