Wikipedie:WikiProjekt Kvalita

WikiProjekt Kvalita
Vítejte!

Vítejte!

Vítejte na WikiProjektu Kvalita, jehož účastníci si kladou za cíl zlepšit kvalitu článků na české Wikipedii. V souvislosti s tím projekt posuzuje a hodnotí kvalitu již existujících článků a pomáhá s jejím zvyšováním. Za podstatný konkrétní úkol si projekt klade udržování prvotřídní kvality tzv. Dobrých a Nejlepších článků, co se týče jejich obsahu i nejnovějších trendů formálního zpracování hesel. V neposlední řadě je cílem projektu vyhledávání kvalitních článků a pomoc k jejich postupu mezi Dobré a následně Nejlepší články.

Cíle

Cíle

 1. Pravidelně kontrolovat seznam dobrých a nejlepších článků a odstraňovat ty, které jsou od ideálu velmi vzdálené (např. vyloženě krátké články či články zdaleka nevyčerpávající téma) a jejichž zkvalitnění není v silách účastníků projektu.
 2. Udržovat formální záležitosti u dobrých a nejlepších článků (tj. názvy a pořadí sekcí, způsob citace zdrojů,…) v souladu s posledními trendy Wikipedie tak, aby tyto články mohly sloužit jako vzorové.
 3. Mezi všemi články na Wikipedii vyhledávat ty, které jsou obsahově na úrovni, a doplňovat u nich zdroje, literaturu, obrázky, opravovat stylistiku a typografii, přidávat odkazy na ostatní wikiprojekty,… a tím je přetvářet v dobré články.
 4. Těm nejlepším z dobrých článků pomáhat (ať už radami autorovi nebo vlastní prací) k postupu mezi nejlepší články. Tj. sloužit jako jakýsi výbor posuzující kvalitu článku před tím, než bude pořádně proprán v nominaci na nejlepší – obdoba anglického Peer review.
Nuvola apps kate.png

Články k recenzi

Zkratka:
 • WP:R

K nejvýznamnějším úkolům WPQ patří recenze článků. Ty jsou vypracovávány na základě žádostí wikipedistů. Žadatel by měl být ochoten věnovat se jednotlivým připomínkám recenzentů, které se píší na diskusní stránky příslušných článků. Pokud o takovou recenzi stojíte, neváhejte ji připsat na konec následujícího seznamu, případně si vyberte recenzenta podle oboru a požádejte jej na jeho diskusní stránce o recenzi. Pokud možno připište, co by mělo být cílem recenze – např. dostat článek mezi Dobré, článek týdne apod. Vyhodnocení článků prošlých recenzemi je k dispozici zde.

Pokud článek recenzovali alespoň dva wikipedisté, žádost by měla být odstraněna. Jako podklad recenzí lze použít navrhovaná kritéria kvality. Recenzní náměty doporučujeme formulovat co nejkonkrétněji, aby navrhovatel byl schopen článek podle recenze snadno vylepšit.

 • Anatolij Kralickij (diskuse) - Dobrý večer, prosím o recenzi, cílem je DČ. --Kubajdaa22cz (diskuse) 21. 8. 2021, 23:09 (CEST)
 • Dějiny Kypru (diskuse) - Dobrý den, prosím o recenzi, cílem je status Dobrého článku. --Whiny15 (diskuse) 23. 8. 2021, 11:32 (CEST)
 • Juri (diskuse) – překladový článek z angličtiny, prosím o recenzi (cíl DČ). Úvod v průběhu zamodřím. RiniX (diskuse) 4. 9. 2021, 17:54 (CEST)
 • Evangelický kostel (Smíchov) (diskuse) – kolegyně a kolegové, prosím o kontrolu článku, jehož snahou je státi se Dobrým (DČ). Děkuji. --Jan Polák (diskuse) 22. 9. 2021, 00:47 (CEST)
 • Javor (diskuse) – po delší odmlce zas jeden pěkný strom, zvlášť v tomto období. Prosím o DČ. Děkuji. --Borzywoy (diskuse) 31. 10. 2021, 18:28 (CET)
 • Šelmy (diskuse) – neb byl vyhlášen @Podzemnik, Whitesachem: zoologický rok šelem, sebral jsem mnohdy poslední volný čas a sesmolil to. Jestli je to na DČ nebo NČ dám posoudit jiným, něco by určitě rozšířit šlo, leč vše podstatné to zahrnuje a ostatní jazykové verze převyšuje. Ne vždy jsem se plně koncentroval, proto je potřeba podchytit to z obsahového hlediska, chtěl bych to ještě revidovat, jestli tam nejsou nějaké nehezké úpisy. Recenzi bych chtěl také soustředit spíše na obsah, budu se tomu pomalu věnovat. OJJ, Diskuse 14. 11. 2021, 11:30 (CET)
 • Kukačka nádherná (diskuse) – původní tvorba o jedné z nejmenších kukaček na světě. Cílem je DČ. --Podzemnik (diskuse) 14. 11. 2021, 19:39 (CET)
 • Samantha Smithová – přepracoval jsem na základě předchozích připomínek z WP:Q tu vysloveně nešťastnou sekci „historický kontext“, kde jsem tehdy až příliš a ne zrovna přesně zabředával do zbytečných detailů. Ostatní tehdejší připomínky by měly být snad vyřešeny. Rád bych tento článek dotáhl mezi DČ. Děkuji všem za podněty --David Kennedy (diskuse) 17. 11. 2021, 23:20 (CET)
 • Sarajevo – kdysi Nejlepší článek, poté dobrý článek. Statusy mu byly odebrány, protože tam byly chybějící zdroje. Okolo nového roku jsem článek kompletně přepracoval, nedávno dodával reference Hodnota Wikirank je 85, což si myslím že je dobré. Chtěl bych, aby byl DČ. Díky. Aktron (|) 24. 11. 2021, 16:33 (CET)

Zajímavosti

Zde jsou uvedené zajímavosti, které by se měly objevit na Hlavní straně v dalším týdnu. Prosíme všechny, zda by tato hesla mohli zhlédnout, upozornit na případné chyby či je opravit, nebo i vylepšit celý článek.

Článek týdne

Zde je uveden článek týdne, který by se měl objevit na Hlavní straně v dalším týdnu. Prosíme všechny, aby posoudili jeho připravenost k reprezentaci české Wikipedie. A pokud se zde žádný neobjevuje ani během víkendu, tak aby nějaký z navržených připravili.

Průduch (odborně též stomařec. στόμα–ústa, množ. č. stomata) je struktura vyskytující se především na listech většiny vyšších rostlin, která slouží ke kontrolované výměně plynů (především CO2 a O2) mezi rostlinou a okolím a také k odevzdávání vody do ovzduší. Průduchy se tak zařazují z hlediska funkce mezi tzv. provětrávací pletiva.

Průduch dosahuje rozměrů v setinách milimetru. Skládá se především ze dvou specializovaných pokožkových buněk, označovaných jako svěrací buňky, mezi nimiž je tzv. průduchová štěrbina. Někdy se kolem svěracích buněk tvoří ještě buňky vedlejší, které se účastní otevírání průduchů. Stavba i počet průduchů jsou u rostlin různé, závislé na přizpůsobení abiotickým faktorům prostředí (hlavně vlhkost půdy a ovzduší).

Mechanismus otevírání a zavírání průduchů je založen na regulovaném příjmu a výdeji vody. Pokud svěrací buňky nasávají vodu, mění se jejich tvar a průduch se otevírá. V opačném případě se průduchová štěrbina uzavírá. V příjmu vody hrají roli především kationty draslíku, které podle potřeby zvyšují a snižují koncentraci uvnitř svěracích buněk. Z vnějších faktorů může uzavření průduchů způsobit hlavně vadnutí rostliny (nedostatek vody) a vysoká teplota; nízká koncentrace oxidu uhličitého v pletivech naopak svěrací buňky otevírá. Rostliny žijící v suchém prostředí si vyvinuly množství adaptací, jak nepřízním takového podnebí odolat.

Úkoly

Úkoly

Projekt již dosáhl nejednoho cíle, který si sám vytyčil (viz splněné úkoly). Momentálně se účastníci věnují především recenzím, psaní kvalitních článků a dalším činnostem, které vedou ke zvyšování kvality Wikipedie.

Projekt má též patronát nad kvalitou hesel odkazovaných v sekci Zajímavosti na Hlavní straně.

Účastníci

Účastníci

Seznam účastníků projektu:

 1. Ioannes Pragensis
 2. frettie.net
 3. Podzemnik
 4. Chmee2 (řezník v sekci dobré články)
 5. Kozuch
 6. Vojtěch Dostál
 7. Faigl.ladislav
 8. Jan.Kamenicek
 9. Mmh
 10. Ria
 11. Tchoř
 12. Ozzy
 13. Jann
 14. Matěj Suchánek
 15. Utar
 16. Draceane
 17. Jan Polák
 18. Palu
 19. Pavouk
 20. Jirka Dl
 21. OJJ
 22. Juandev (občasně)
 23. Tayari – především seznamy a tabulky
 24. Khamul1
 25. Robins7 – proč nezkusit přispět?
 26. Patrik L. (občasně)
 27. Jan Myšák (příležitostně)
 28. Xanthan1 (občas sem zajdu)
 29. JeremySil (zapojím se)
Související odkazy

Související odkazy

Recenze
Průzkumy kvality
Práce v článcích
Pomoc wikipedistům
Zajímavosti
Ostatní
Wikiprojekty