Wikipedie:WikiProjekt Kvalita

WikiProjekt Kvalita
WikiProjekt Kvalita
Vítejte!
Vítejte!

Vítejte!

Vítejte na WikiProjektu Kvalita, jehož účastníci si kladou za cíl zlepšit kvalitu článků na české Wikipedii. V souvislosti s tím projekt posuzuje a hodnotí kvalitu již existujících článků a pomáhá s jejím zvyšováním. Za podstatný konkrétní úkol si projekt klade udržování prvotřídní kvality tzv. Dobrých a Nejlepších článků, co se týče jejich obsahu i nejnovějších trendů formálního zpracování hesel. V neposlední řadě je cílem projektu vyhledávání kvalitních článků a pomoc k jejich postupu mezi Dobré a následně Nejlepší články.

Cíle
Cíle

Cíle

 1. Pravidelně kontrolovat seznam dobrých a nejlepších článků a odstraňovat ty, které jsou od ideálu velmi vzdálené (např. vyloženě krátké články či články zdaleka nevyčerpávající téma) a jejichž zkvalitnění není v silách účastníků projektu.
 2. Udržovat formální záležitosti u dobrých a nejlepších článků (tj. názvy a pořadí sekcí, způsob citace zdrojů,…) v souladu s posledními trendy Wikipedie tak, aby tyto články mohly sloužit jako vzorové.
 3. Mezi všemi články na Wikipedii vyhledávat ty, které jsou obsahově na úrovni, a doplňovat u nich zdroje, literaturu, obrázky, opravovat stylistiku a typografii, přidávat odkazy na ostatní wikiprojekty,… a tím je přetvářet v dobré články.
 4. Těm nejlepším z dobrých článků pomáhat (ať už radami autorovi nebo vlastní prací) k postupu mezi nejlepší články. Tj. sloužit jako jakýsi výbor posuzující kvalitu článku před tím, než bude pořádně proprán v nominaci na nejlepší – obdoba anglického Peer review.

Články k recenzi

Zkratka:
 • WP:R

K nejvýznamnějším úkolům WPQ patří recenze článků. Ty jsou vypracovávány na základě žádostí wikipedistů. Žadatel by měl být ochoten věnovat se jednotlivým připomínkám recenzentů, které se píší na diskusní stránky příslušných článků. Pokud o takovou recenzi stojíte, neváhejte ji připsat na konec následujícího seznamu, případně si vyberte recenzenta podle oboru a požádejte jej na jeho diskusní stránce o recenzi. Pokud možno připište, co by mělo být cílem recenze – např. dostat článek mezi Dobré, článek týdne apod. Vyhodnocení článků prošlých recenzemi je k dispozici zde.

Pokud článek recenzovali alespoň dva wikipedisté, žádost by měla být odstraněna. Jako podklad recenzí lze použít navrhovaná kritéria kvality. Recenzní náměty doporučujeme formulovat co nejkonkrétněji, aby navrhovatel byl schopen článek podle recenze snadno vylepšit.

Zajímavosti

Zde jsou uvedené zajímavosti, které by se měly objevit na Hlavní straně v dalším týdnu. Prosíme všechny, zda by tato hesla mohli zhlédnout, upozornit na případné chyby či je opravit, nebo i vylepšit celý článek.

Článek týdne

Zde je uveden článek týdne, který by se měl objevit na Hlavní straně v dalším týdnu. Prosíme všechny, aby posoudili jeho připravenost k reprezentaci české Wikipedie. A pokud se zde žádný neobjevuje ani během víkendu, tak aby nějaký z navržených připravili.

Skalník suknovitý
Skalník suknovitý

Skalník (Cotoneaster) je rod dřevin z čeledi růžovitých. Jsou to stálezelené nebo opadavé beztrnné keře, méně často i malé vícekmenné stromy s jednoduchými celokrajnými listy, drobnými pětičetnými květy a nejčastěji červenými plody – malvicemi. Rod je taxonomicky složitý, v různých pojetích zahrnuje cca 250–400 převážně apomiktických druhů původně rostoucích v palearktické oblasti severní polokoule, tedy v Evropě, Asii a severní Africe. Jejich největší druhové bohatství je v Číně a Himálaji.

Většina skalníků obývá keřové patro smíšených horských lesů, světlé teplomilné doubravy či bory, lesostepi, křovinaté stráně, lesní pláště, ale též osluněné skalní výchozy a kaňony řek. Hojné jsou rovněž v člověkem vytvářených biotopech. V Česku jsou původní skalník celokrajný a skalník černoplodý, které zde patří k vzácným až ohroženým druhům. Řada pěstovaných taxonů, především skalník rozkladitý, v české krajině více či méně intenzivně zplaňuje. Skalníky patří k velice často pěstovaným okrasným dřevinám s nízkými nároky a univerzálním využitím. Jejich hlavním estetickým účinkem jsou listy, u některých druhů květy, a především bohatá násada barevných, pro člověka však nejedlých plodů. Patří k výborným medonosným rostlinám a jejich plody se živí ptactvo. V asijských zemích jsou mnohé druhy součástí tradiční lidové medicíny.

Úkoly
Úkoly

Úkoly

Projekt již dosáhl nejednoho cíle, který si sám vytyčil (viz splněné úkoly). Momentálně se účastníci věnují především recenzím, psaní kvalitních článků a dalším činnostem, které vedou ke zvyšování kvality Wikipedie.

Projekt má též patronát nad kvalitou hesel odkazovaných v sekci Zajímavosti na Hlavní straně.

Účastníci
Účastníci

Účastníci

Seznam účastníků projektu:

 1. Ioannes Pragensis
 2. frettie.net
 3. Podzemnik
 4. Chmee2 (řezník v sekci dobré články)
 5. Kozuch
 6. Vojtěch Dostál
 7. Faigl.ladislav
 8. Jan.Kamenicek
 9. Mmh
 10. Ria
 11. Tchoř
 12. Ozzy
 13. Jann
 14. Matěj Suchánek
 15. Utar
 16. Draceane
 17. Jan Polák
 18. Palu
 19. Pavouk
 20. Jirka Dl
 21. OJJ
 22. Juandev (občasně)
 23. Tayari – především seznamy a tabulky
 24. Khamul1
 25. Robins7 – proč nezkusit přispět?
 26. Patrik L. (občasně)
 27. Jan Myšák (příležitostně)
 28. Xanthan1 (občas sem zajdu)
 29. JeremySil (zapojím se)
 30. Whitesachem
 31. Felix220
 32. Dusty292
Související odkazy
Související odkazy

Související odkazy

Recenze
Práce v článcích
Pomoc wikipedistům
Zajímavosti
Ostatní
Wikiprojekty
Historické

Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Související odkazy/Historické