Archivy
Archivy:

Novinářská fotografie IIIEditovat

Ahoj, výňatek z Novinářská fotografie mám v plánu dát jako Článek 49. týdne. Ovšem ten výňatek obsahuje větu První deník, který ji použil, byl Daily Graphic v New Yorku v roce 1880., obrázek vedle a v článku NF První fotografie vytištěná polotónovou technikou, Daily Graphic, 2. prosince 1873 a článek Daily Graphic zase Daily Graphic vytiskly 4. března 1880 první fotografii polotónovou technikou. Mohl bys to buď všude sjednotit, nebo na všech těhle místech vysvětlit, proč se ta data tolik liší? Díky --11. 11. 2012, 10:34 (UTC), Utar (diskuse)

Díky! Můj kostlivec!!! Opraveno všude, kde to bylo zmatené: Polotón, Novinářská fotografie, Daily Graphic i výňatek. --Svajcr (diskuse) 11. 11. 2012, 15:16 (UTC)
Díky, zařadím mezi ČT. --11. 11. 2012, 17:36 (UTC), Utar (diskuse)

Obrázek týdne: Vyřazení Lázní LibverdyEditovat

 
Kolonáda v Lázních Libverdě

Kolego, chtěl bych Vás/Tě zeptat, proč jste/jsi z návrhů obrázků týdne odstranil můj snímek Lázní Libverdy (viz)? Děkuji za vysvětlení. --Jan Polák (diskuse) 22. 11. 2012, 21:27 (UTC)

Dle mého názoru snímku chybělo technické zpracování na velmi vysoké úrovni (cituji z požadavků na OT). Nezvládnutý expoziční rozsah scény - přeexponovaná obloha. Vyřešil byste to panoramatickým ořezem kousek nad červenou střechou - snímek pak nebude mít bílá místa. --Svajcr (diskuse) 22. 11. 2012, 21:58 (UTC)

Lutterer Malý PoláčekEditovat

Ahoj! redukovat tyhle tři pány jen na Českého člověka je myslím škoda. Budeš v nich nějak pokračovat? --Gampe (diskuse) 3. 12. 2012, 09:39 (UTC)

Zatím jsou jako zamodření do čl. ČČ, postupně se k nim chci vrátit... ESO, Gampe, eso!!! Díky, že sleduješ portál Fotografie a nové články, alespoň někdo! Alespoň jeden! I to stojí za to. --Svajcr (diskuse) 3. 12. 2012, 09:42 (UTC)

Huhuleníkův řádEditovat

 

Ahoj, rád bych ti věnoval Huhuleníkův řád za přípravu, organizaci, zajištění a vedení fotoworkshopu s Topi Pigulou, který se dle mého nad míru povedl. Věřím, že nově získané zkušenosti budeme hojně používat pro pořizování ještě lepších fotografií rostlin pro Wikimedia Commons. No a co závěrem, snad jen doufat v další pokračování či podobné aktivity :) S pozdravem --Chmee2 (diskuse) 16. 12. 2012, 07:48 (UTC)

Děkuji! Dobrá věc se podařila jen díky spolupráci všech zúčastněných, jeden by to nezvlád. Díky všem, kdo dali ruku k dílu. Řád patří všem. --Svajcr (diskuse) 16. 12. 2012, 07:54 (UTC)

Příspěvek na blogyEditovat

Ahoj, napsal jsem příspěvek pro blog WMCZ a pro Nadaci (nechám to pak přeložit), viz odkaz. Koukni se prosím, jestli takto je to pro tebe OK, pokud ne, neboj se to opravovat. Mám v plánu to nechat publikovat na oba dva blogy. S pozdravem --Chmee2 (diskuse) 27. 12. 2012, 12:27 (UTC)

Hezký článek, s dovolením jsem upravil drobnosti. --27. 12. 2012, 13:01 (UTC), Utar (diskuse)
Díky ti moc Utare, s pozdravem --Chmee2 (diskuse) 27. 12. 2012, 14:38 (UTC)
Také díky za napsání. Zpráva nepůsobí stroze a suše encyklopedicky, ale je vtipná a čtivá. Myslíš, že by šla Tvá anglická verze použít jako hlášení pro Mediagrant, které je nyní pouze česky tady ? Netroufnu si na překlad do en. --Svajcr (diskuse) 28. 12. 2012, 15:44 (UTC)
Určitě můžeme případně použít tohle pro anglickou verzi reportu, případně ale můžeme zkusit poprosit např. Vojtu Dostála, jestli by tvůj report nepřeložil do angličtiny, pokud bude mít čas a chuť. S pozdravem --Chmee2 (diskuse) 29. 12. 2012, 09:02 (UTC)

Ahoj, jen pro informaci, tak dnes vyšel ten článek na blogu Nadace. Ještě tam nechávám opravit pár drobností. S pozdravem --Chmee2 (diskuse) 4. 1. 2013, 20:29 (UTC)

Angelologie dějinEditovat

Dovolím si tě upozornit, že kolega Juandev navrhl tento tvůj článek do AfD. Vzhledem k tomu, že článek zároveň prochází recenzním řízením v rámci WP:Q, vznikla tu dost kuriózní situace. S pozdravem --Vachovec1 (diskuse) 14. 1. 2013, 16:57 (UTC)

Myslím, že jste si z naší diskuse nad Angelologií dějin odnesl dojem, že jsem nějaký lhář. To mě samozřejmě mrzí a velmi Vás prosím, abyste mi zde uvedl, kdy jsem podle Vás lhal. Ono to není jen osobní problém, ale vlastně i součást diskuse nad Pálešovou knihou a teorií. A je to důležité i eticky - vzhledem k veřejnosti diskuse. Děkuji --Ivan Blecha (diskuse) 30. 1. 2013, 15:32 (UTC)

Pane profesore, vždy když jsem něco označil za "lež", vždy jsem tam hned i napsal co. Takovou ostrou formulaci jsem volil tehdy, když jste přes upozornění trval ne něčem, co evidentně nebyla pravda - neboť jsem už nevěděl jak jinak Vás upozornit, že každý musíme zodpovídat za svá slova.--Svajcr (diskuse) 31. 1. 2013, 18:37 (UTC)
Dobře, našel jsem si tři místa, kde jste měl označil za lháře: počet řádků, který mi prý nemohl vyjít jinak, protože jsem nemohl znát jejich skutečný stav, pak údajnou lež s udělením diplomu a to nedorozumění se Šankarou. Všechno jsme si ale už ujasnili, ne? Počet řádků mi neseděl s ohledem na linii, kterou pan Páleš zavedl do grafu a která je měla vyjadřovat, takže to předpokládalo, aby mi k další prověrce poslal konkrétnější čísla. S UK se to také vyjasnilo - ten diplom neudělovala ani ona, ani PřF - což pan Páleš už nejméně čtyři roky dobře ví. A nikde jsem nikdy nenapsal, že Páleš svévolně doplnil Šankaru do Murraye. Ani v jednom případě jsem tedy nelhal. Myslel jsem, že jste si mé odpovědi pozorně přečetl, takže nerozumím dobře, proč mě pořád osočujete ze lži. To mě mrzí. S panem Pálešem jsme se mezitím trochu posunuli dál, takže vám brzy oznámím, k čemu jsme dospěli, abyste měl tolik žádané stanovisko od někoho, kdo Pálešovy propočty detailně prověřil. Děkuji. --Ivan Blecha (diskuse) 31. 1. 2013, 20:18 (UTC)

1. února 2013
Pane profesore, opakuji: data jsem převzal z uvedených pramenů beze změn. Nesestavoval jsem je já. Neměnil jsem seznam jmen, neurčoval jsem indexy významnosti, nevynechával jsem nic, nepřidával jsem nic, nic jsem nikam nevkládal. Ve Vašem slovníku je západní filosofie; tudíž Šankara tam jako indický filosof heslo nemá; a tudíž jeho příspěvek k červené křivce na straně 34 je nulový, protože jste mu věnovali v dějinách západní filosofie nula řádků. Kdybych vkládal Šankaru do červené křivky, a vedle ní uvedl jako zdroj Blechu & Horynu, tvrdil bych tím, že má ve Vašem slovníku heslo, což by byl podvod – zfalšování pramene, protože tam heslo nemá.

Ptal jste se na Murrayovu (žlutou) křivku na straně 33, pročpak má kolem roku 800 tak výrazný vrchol. Nuže proto, že Murray zpracoval dějiny světové filosofie, včetně indické a čínské. A protože tam uvádí významné filosofy (mezi nimi i Šankaru), proto tam Murrayova křivka stoupá. Kdybych Šankaru z Murrayových dat vynechal, byl by to opět podvod, zfalšování pramene, protože je tam ve skutečnosti uveden.Ptáte se, jak jsem sestavoval váhové koeficienty vlivnosti jednotlivých osobností. Nesestavoval jsem je, ale jen převzal. Publikovali je historiometrici jako Murray, Simonton nebo Sorokin. Murrayovo dílo je z roku 2003, jsou to se Simontonem dva popřední současní historiometrici. Jak to tedy dělal Murray: zpracoval 183 pramenů. Ne bulvární prameny, ani ne odborné prameny zaměřeny na specifická témata, ale encyklopedická díla, biografické slovníky, dějiny filosofie, věd a umění, kterých primárním záměrem byla snaha podat komplexní, celkový a vyvážený přehled dějin daného oboru. Tyto prameny se zmiňovaly dohromady o necelých 20.000 tvořivých osobnostech. Vykalkuloval pro každý obor seznam významných (significant) postav – takových, co jsou zmiňovány ve více než 50% všech pramenů. A seznam špičkových (major) postav – takových, co jsou zmiňovány ve více než 90% pramenů. To jsou takoví jako Platón či Kant, jež nesmějí chybět v žádných dějinách filosofie. Pak vypočítal indexy vynikajícnosti (excellence, eminence) takhle: je to podíl pozornosti, který je dané osobnosti věnován v pramenech. Konkrétně to vychází buď z počtu stran, které jsou jim věnovány v biografických slovnících; nebo z počtu odkazů v indexech na konci knih o dějinách daného oboru; nebo z počtu událostí (např. vědeckých objevů) jež jsou zmiňovány v souvislosti s daným jménem. Výsledkem jsou indexy v rozmezí od 0 do 100. Například Aristoteles je v západní filosofii osobou, jež má nejvíc pozornosti ze všech. Má index 100 (100%). Pythagoras má index 15, má tedy 15% pozornosti v porovnání s Aristotelem (tedy 7 krát méně). Nietzsche má poloviční pozornost v porovnání s Heglem, Mencius 40% pozornosti Konfucia.Otázka nezávislosti Murrayových indexů od volby pramenů: je rozřešena. Cronbachovo alfa = 0,93. Při libovolné jiné volbě pramenů, výsledky navzájem korelují průměrne ve velmi vysoké míře –shodují se na 90%. Otázka nezávislosti těchto výsledků od volby metody: je rozřešena. Jakákoliv jiná známá metoda kvantifikace dat dává více-méně stejné výsledky. Data jsou tak robustní, že trochu jiný způsob počítaní nehrá roli. V Murrayovi máte porovnány číselné výsledky pro různé metody.Otázka, do jaké míry ty indexy odrážejí jen dočasný módní názor expertů 20. století, a nakolik by stejná metoda v jiných stoletích vedla k jiným indexům? Murray téhle Vaší otázce věnuje samostatnou podkapitolu. Odpověď není neznámá, víme nakolik. Ohodnocení z nedávné doby jsou nestálá, protože někdo je slavný omylem, a jiný je zatím nepoznaný génius. Zhruba po 100 letech však dojde ke konsenzu a zralému, dost stabilnímu úsudku, který se už prudce nemění. Proto se v historiometrii nebere posledních 50-100 let, ale se čeká na zhodnocení. Ve vědách stačí i 50 let na odhalení falešných senzací anebo uznání skutečných objevů. V umění a literatuře 100 let. Zřídkakdy se stává, že se objeví zcela nový vysoce kvalitní pramen (třeba jako když náhle našly Kumránské svitky). Nestává se, že po 2500 letech náhle najdeme nějaké nového a doposud neznámého „Platóna“. Mnoho Aristotelových spisů se ztratilo po stěhování národů, ale i to jen v jedném koutě světa, v Evropě a ne v Asii a Africe. Bach byl v 18. století „zneuznán“ a pak v 19. století znovu „objeven“. Ale když skutečně spočítáte ty indexy, zjistíte že ani takové případy nemění zásadně celkový obraz –hlavní obrysy křivek tvořivosti.

Technické otázky, jistěže, já bral teď explicitně datovaná jmenná hesla jako „Kant“, ale už ne věcné heslo jako „věc o sobě“, jež je taky hlavně o Kantovi a kantismu. Je to jen technický problém – důkladnější studie jako ta Murrayova beře takové prameny a metodu, při nichž tento problém nevzniká. Kdyby byl na konci Vaší knihy index, byly by tam všechny odkazy na Kanta ze všech hesel, nejen v jeho jmenném heslu, ale i v heslu „věc o sobě“. Vidíte však, že přesto to výsledek nijak dramaticky neovlivnilo, neboť Vaše a Murrayova křivka západních filosofů pěkně korelují (r = 0,66). Otázka trendu: platí obecný trend, že pozornost všech pramenů stoupá čím blíže k současnosti a klesá směrem do minulosti. O 20. či 19. století mluvíme nejvíc, o 18., 17. méně, o ještě dávnějších stoletích stále méně. Ne proto, že by ti starší nebyli významní pro svou dobu; prostě jen pramenů ubývá směrem do minulosti, nedávná doba je aktuálnější pro současné dění, je lépe zdokumentovaná a pod. Na to se používají metody odfiltrování trendu. Otázka skupinové zaujatosti: jeden Váš kolega byl religionista, a proto prodlužoval hesla na toto téma. Jiný je marxista a napíše dlouhé heslo o Marxovi. Ovšemže, to víme. V jednom slovníku to může hrát jistou roli, ale v celosvětový průměr pramenů to nevychýlí, protože každý autor je zaujat nějakým jiným způsobem. V Murrayovi máte kapitolu věnovanou otázce, zda a jak se v datech může odrážet eurocentrismus, sexismus (preference pohlaví), rasismus, šovinismus, elitismus... a metody, jak to odfiltrovat. Otázka validity – co nakonec vyjadřuje a znamená fakt, že ty nebo ony osobnosti jsou světovým míněním hodnoceny výše a je jim věnováno více pozornosti? Murray zasvětil odpovědi na tuhle otázku celou pátou kapitolu své knihy. Historiometrie má 150 let zkušeností s řešením všech těchto otázek a s vývojem metod, jak analyzovat data a jak prověřovat jejich reliabilitu nebo validitu. Základní chybou celé téhle diskuse je, že Vy o tom všem zhola nic nevíte a nepokládáte za potřebné se vzdělat. Vstupujete do odborné diskuse jako nekvalifikovaný a zcela neinformovaný diletant – ale rovnou se rozkřikujete, že je to všechno nesmysl. Začínáte už hotovým, arogantním a samolibým předsudkem, a až pak – v průběhu diskuse – se začínáte vyptávat a prvně slyšíte o základních pojmech a poznatcích daného oboru, ve kterém mudrujete. Je to asi tak, jakoby se někdo hlučně rozkřikoval, že „filosofie“ je nesmysl, a pak počas prudké hádky by se začal vyptávat, kdože je to ten Platón nebo Kant, protože o nich slyší prvně v životě. Když vstupujete na půdu nějaké disciplíny, o níž nic nevíte, je na místě nejdříve skromně se ptát, a ne urážet a napadat ty, kdož v ní pracují celá desetiletí. To můžete pak, až porozumíte všemu, co už oni znají, a najdete v tom chybu a dovedete to udělat lépe. Proto Vám říkám, že Vaše chování je absolutní drzost – trestuhodná „hybris“, sebestředná pýcha takového stupně, že máte zcela deformnované vnímání reality, jakoby Vy jste byl univerzální génius, včetně oborů o nichž nemáte tušení, a všichni ostatní – včetně popředních postav daného oboru – jsou hlupáci, jež nelze ani recenzovat v seriózním médiu. Proč nenapíšete odbornou recenzi, ve které odhalíte, jak je celá historiometrie s jejími metodami naprosto směšná? Byl byste první a to by byl úspěch, jelikož doposud to svět přehlédl. Nebude to o mně, protože já jsem v tom oboru neznámý, ale položili byste na lopatky takového Sorokina, jež je ve všech učebnicích sociologie, nebo Murraye, jehož think-tank má vliv na současnou americkou politiku.Nepostřehl jste, proč s Vámi tuhle diskusi vůbec vedu a co je jejím smyslem. Není to pro mě odborná diskuse s kolegou. Protože nejste v stavu pojmout ani základní a obecně známé pojmy a metody daného odboru, nemůžeme se vůbec dostat k diskusi o mých vlastních, originálních tvrzeních a domněnkách. Nedostaneme se ke skutečným námitkám a slabým místům mé teorie a nepřispíváte nijak k pokroku v dané problematice. Jediným užitkem téhle diskuse pro čtenáře může být prohlédnutí, že univerzitní katedry vedou lidi, jež musí být okamžitě vyhozeni.

Naoko řešíme odborné téma, ale ve skutečnosti Vás pozoruji jako psychiatr. Dokumentuji Váš případ pro kolegy. Jste pozorovaný subjekt. Bude to důkladná studie, máme už 58 stran materiálu. Například, Vaše uvažování a vnímání je strhováno emocemi do takové míry, že se u Vás projevují systematické výpadky paměti. Jako teď posledně, byl jste přesvědčen, že jsem Šankaru vkládal do Blechovy křivky západních filosofů. Zcela jste zapomněl na svá vlastní slova ze strany 38, kde se výslovně ptáte, proč je v Murrayově křivce ten výrazný vrchol se Šankarou, a proč se tím liší od Blechovy křivky. Tedy proč v Blechově křivce právě chybí - a né, že proč byl do ní vložen. Takových výpadků paměti tady máme alespoň tucet. Dále ztráta schopnosti rozeznávat mezi událostmi, které se fakticky odehráli a událostmi jen představovanými – také dynamizována emocionálně. Pravidelně zapomínáte, že některé věci se ve skutečnosti neodehráli, ale jste je zfabuloval sám jako podezření na základě předběžné nedůvěry a později přestal rozlišovat od reálných událostí.

V příloze posílám Váš filosofický slovník v číselné tabulce. První sloupec je časová os, roky našeho letopočtu po čtvrtstoletích. Ve druhém sloupci je počet filosofů, kteří v daném čtvrtstoletí prožili svůj 40tý rok života. Ve třetím sloupci je počet těch několika hesel, co nejsou jmenná hesla, ale jednoznačně se pojí se jménem (jako „aristotelismus“, „Occamova břitva“). Čtvrtý sloupec je počet milimetrů textu (jeden řádek má 3,5 milimetrů, vydělením dostanete počet řádků). Zvyšné sloupce jsou už jen aritmetické propočty těch samých dat. V pátem sloupci je průměrný počet řádků věnovaný filosofům z daného čtvrtstoletí. Šestý a sedmý sloupec jsou křivky zbavené trendu – jsou to ty stejné křivky „narovnány do vodorovné polohy“, laicky řečeno. Tím je odfiltrována obecná tendence, aby se každá později žijící postava jevila významnější než ty dřívě žijící. V posledním sloupci je nakonec křivka z předposledního sloupce, jen vyhlazena klouzavými průměry z devíti členů. Emil Páleš. 2. 2. 2013, 20:56‎ 185.7.44.77 Zkopírováno z http://www.sophia.sk/sites/default/files/Blecha_Pales_komplet.pdf svajcrem

Vidím, pane Švajcr, že jste velmi těsně s panem Pálešem propojen, když na Vašich diskusních stránkách se dočkám přímé odpovědi od pana Páleše. Ale to nevadí. Dovolím si Vás odkázat na závěr naší diskuse s panem Pálešem na obvyklé webové adrese (dnes jsem ji teprve odeslal, takže to asi nebude hned přístupné), kde se k tomuto jeho dopisu ještě obšírně (a snad už opravdu definitivně) vyjadřuji. Co však musím opravdu upřímně ocenit, že jste alespoň věcněji upravil sdělení v hesle pro wikipedii: konstatování, že já popírám michaleské cykly v dějinách filosofie, a s tím související odkaz na diskusi s Pálešem, už považuji za korektní. Srdečně zdraví --Ivan Blecha (diskuse) 6. 2. 2013, 09:43 (UTC)
To, že popíráte michaelský cyklus, bylo již v první verzi článku.--Svajcr (diskuse) 6. 2. 2013, 09:47 (UTC)
Ale oceňuji, že zmizel dovětek, že jsou tyto cykly nicméně potvrzeny Slovníkem, jehož jsem spoluautorem. --Ivan Blecha (diskuse) 6. 2. 2013, 21:02 (UTC)


Reakci Páleše jsem zkopíroval z Vaší polemické diskuse.--Svajcr (diskuse) 6. 2. 2013, 09:50 (UTC)

Constant Alexandre FaminEditovat

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Constant Alexandre Famin. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --RomanM82 (diskuse) 16. 1. 2013, 01:00 (UTC)

Přeznačeno, Svajcr to už rozšířil. --16. 1. 2013, 09:28 (UTC), Utar (diskuse)

ČlánekEditovat

Poslyšte Svajcře, proč jste ten článek vůbec napsal?--Juandev (diskuse) 18. 1. 2013, 15:20 (UTC)

Tu knihu čtu, je velmi dobrá. A co Vás osobně vede k tomu, že jste proti, i když jsou všechna kritéria splněna?--Svajcr (diskuse) 19. 1. 2013, 09:12 (UTC)

Aha, tak to chápu. Já taky někdy když něco slyším, nebo čtu tak napíšu článek.--Juandev (diskuse) 20. 1. 2013, 22:19 (UTC)

To jsou přece samozřejmé věci, že člověk píše o tom, co vidí a slyší, to jsou empirická pozorování. Jinak by to byly výmysly. Ale Vy to právě proto navrhujete na smazání? Prosím, posuzujme věci podle pravdivé skutečnosti a nikoli podle sama sebe. Pak by to bylo subjetivní.--Svajcr (diskuse) 21. 1. 2013, 06:14 (UTC)

Peder O. AuneEditovat

Hello! About this diff. Peder O. Aune was a photographer from Norway, not Sweden. He was born in Stjørdalen in 1862.Peder O. Aune from Preus museum Regards from Norway ;-) --Anne-Sophie Ofrim (diskuse) 18. 1. 2013, 19:33 (UTC)

WP:DOSEditovat

Dobrý den, byl založen DOS tří hesel, jejichž jste autorem. U dvou z nich se asi o překlad nejedná. Je potřeba vyřešit otázku chybějících zdrojů. Zakladatel Vás neinformoval, tak to činím já, viz Wikipedie:Diskuse o smazání/Peklenc. Zdraví.--Kacir 18. 1. 2013, 22:11 (UTC)

Wikipedie:Diskuse o smazání/Angelologie dějinEditovat

Ahoj, nepoužívej barevné formátování. Je to krajně nevhodné. Otázky a odpovědi se od sebe odlišují odsazením, to je dostatečně přehledné. --Faigl.ladislav slovačiny 21. 1. 2013, 15:51 (UTC)

Nejde to číst, to odstavení tam už nefunguje, prosím, teď to nerušme, nedokáže se normálně a přehledně odlišit jednotlivé příspěvky, prosím, teď to prosím nech tak, aby to bylo.... Díky...--Svajcr (diskuse) 21. 1. 2013, 15:55 (UTC)
Ne, nenechám. Je to nevhodné. Číst to jde, sám jsem celou diskusi prošel a formátování (rozuměj odsazení) upravil. Příště si to ale řešte již během diskuse. --Faigl.ladislav slovačiny 21. 1. 2013, 15:59 (UTC)

Opakuji to ještě jednou, pokud by sis to u mne nepřečetl. Je mi jedno, jak jste se domluvili. Takovéto barevné formátování není vhodné, tím spíš, když díky němu ignorujete klasické formátování (odsazování). Krom toho tebou odkazovaný Juan s odstraněním formátováním nemá problém. Jasně říkám, že takovéto omalovánky tolerovat nebudu. --Faigl.ladislav slovačiny 21. 1. 2013, 16:07 (UTC)

UltrapetrEditovat

Proč vkládáte hlas Ultrapetra do komentářů?--Juandev (diskuse) 21. 1. 2013, 16:05 (UTC)

Můj omyl po EK, kdy jeho komentář zmizel; napraveno.--Svajcr (diskuse) 21. 1. 2013, 21:32 (UTC)

AngelologieEditovat

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Angelologie. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Harold (diskuse) 21. 1. 2013, 22:48 (UTC)

Založil jsem Wikipedie:Diskuse o smazání/Angelologie --Wikipedista:BobM d|p 27. 1. 2013, 14:44 (UTC)

GLAMEditovat

Copak, že nedorazíte?--Juandev (diskuse) 30. 1. 2013, 08:57 (UTC)

Nebo se Gampe uklikl a přeškrtl o jméno navíc? --30. 1. 2013, 09:00 (UTC), Utar (diskuse)
Juandeve, nevím, proč bych měl reagovat na Vaše otázky, když Vy opakovaně nereagujete na moje?--Svajcr (diskuse) 30. 1. 2013, 09:19 (UTC)
Nereaguji na Vás protože na mě činíte výpady.--Juandev (diskuse) 30. 1. 2013, 09:23 (UTC)
Juandeve, výpady? Nevím o tom. Jaké jsou to "na Vás" konkrétně?--Svajcr (diskuse) 30. 1. 2013, 09:55 (UTC)
Když to sám nevidíte, je asi nesmyslné, abych to tu vypisoval. A vůbec je to ztráta času. Já bych se radši zabýval něčím jiným.--Juandev (diskuse) 30. 1. 2013, 14:00 (UTC)
Juandeve, poslal jsem Vám několikrát mail, že mám doma Danišův sborník, zareagujte, prosím, je to NNVZ nebo ne? Chcete ho vidět?--Svajcr (diskuse) 30. 1. 2013, 10:17 (UTC)
Poslal jste mi 2 e-maily. Z čehož první obsahoval výpad a druhý to co tu teď píšete. Ne nemám zájem to již řešit. Vzhledem k tomu, že tím zdrojem nepodporujete významnost knihy a teorie ve své nejširší celistvosti, je nepravděpodobné, že by se jednalo o zdroj na základě kterého by se dalo hovořit o encyklopedické významnosti.--Juandev (diskuse) 30. 1. 2013, 14:00 (UTC)

Kuci neperte se! Raději hledejte téma, kde si můžete navzájem pomoct! Žlutá je barva naše! --Gampe (diskuse) 1. 2. 2013, 14:02 (UTC)

František VyhnálekEditovat

Tak za tohle Ti patří kytka jako hrom! Zdraví --Gampe (diskuse) 1. 2. 2013, 13:59 (UTC)

Děkuji!--Svajcr (diskuse) 6. 2. 2013, 09:08 (UTC)

Charles ReutlingerEditovat

Hallo Svajcr,

vielleicht könntest du die korriegierte und erweiterte Version des Artikel in deutscher Wikipedia übersetzten?

Ich kann Tschechisch einigermaßen lesen, aber leider nicht schreiben. Grüße --Mewa767 (diskuse) 7. 2. 2013, 22:49 (UTC)

Fertig, danke!--Svajcr (diskuse) 9. 2. 2013, 23:03 (UTC)

Das ging superschnell! Vielleicht hättest du Lust einen neuen Artikel zu übersetzen? Dan empfehle ich dir Friedrich Brandseph. Grüße --Mewa767 (diskuse) 13. 2. 2013, 19:04 (UTC)

Lokální interwikiEditovat

Ahoj, zkus, prosím, místo lokálního interwiki ([[de:Bertha Wehnert-Beckmann]]) začít používat interwiki přes Wikidata (d:Q827754). Máš-li nějaké otázky, ptej se. Více viz Wikipedie:Wikidata a Nápověda:Mezijazykové odkazy. S pozdravem --15. 3. 2013, 12:13 (UTC), Utar (diskuse)

Co mám dělat, když je cs první iw? Například tady: http://en.wikipedia.org/wiki/Leica_M_Monochrom --Svajcr (diskuse) 16. 3. 2013, 06:35 (UTC)
Vyhledat na wikidatech odpovídající položku d:Q349977 a přidat odkaz na cs. Může se ale stát, že ještě není založena. Pak buď na wikidatech založit, nebo přidat normálně do článku odkaz na en.wiki a roboti už se později postarají. --Jowe (diskuse) 16. 3. 2013, 06:57 (UTC)
@Svajcr: V Nápověda:Mezijazykové odkazy to je popsané. Dáš Edit, když se Edit links objeví, našels. Nebo hledáš přes d:Special:ItemByTitle. Když nenajdeš, dáš d:Special:CreateItem. --16. 3. 2013, 09:17 (UTC), Utar (diskuse)
Nefunguje to. (http://www.wikidata.org/wiki/Q5974199) Your session has expired. Please log in again. To dělám, a stejně... --Svajcr (diskuse) 18. 3. 2013, 06:31 (UTC)
Malmströma jsem tam přidal. Zlobí ti to jenom u něj nebo ti vůbec nejdou editovat Wikidata? Není problém s cookies? --18. 3. 2013, 09:46 (UTC), Utar (diskuse)

Bude to fungovat i na commons? --Svajcr (diskuse) 18. 3. 2013, 06:23 (UTC)

Pokud myslíš kategorie na Commons, tak ty v tuto chvíli ne, možná někdy v budoucnu. Zatím jdou na Wikidata vkládát jako typy hodnot jen stránka na Wikipedii, soubor na Commons a textový řetězec. Jako další mají snad přijít čísla.
Můžeš už ale např. přidávat k osobám jejich portréty. --18. 3. 2013, 09:46 (UTC), Utar (diskuse)
Jak se navrhne stránka http://www.wikidata.org/wiki/Q9429016 na smazání? Nenašel jsem nejprve tu správnou. Díky, --Svajcr (diskuse) 3. 4. 2013, 19:32 (UTC)

Ferdinand BučinaEditovat

Ahoj Víťo, já si myslím, že v článku nemusí být nutně všechny fotografie z kategorie. --Gampe (diskuse) 21. 3. 2013, 09:30 (UTC)

Ahoj, Járo, díky za pěkný článek. Je dlouhý, podrobný, vyčerpávající, dobře se čte. Zkusil jsem jej ilustrovat snímky po jeho pravé straně, aby celé místo nezabíral jen text. Jsou čtenáři, kteří vlastně nečtou, ale jen si prohlížejí obrázky. Myslím, že by bylo škoda, kdyby nebyly v článku, málokdo pak sjede na chvost článku až za ublikace, natož pak zavítá na commons. Samozřejmě, že stále platí "ESO". Snažím se o stejný postup u všech autorů, které píšu. Také si mylsím, že je dobré míti v galerii nastavenu velikost na 200 pixelů, aby fotka byla vidět a byla zhruba stejná jako fotka, která je jako "thumb" po pravé straně. Standardně jsou obrázky v galerii malé a nejsou vidět, a čtenář zase musí rozklikávat... Což je složité, zdlouhavé, nepraktické a neefektivní... Dalo by se říci, že je to "můj styl", který zatím nikdo nekritizoval, byť je u 99 procent "mých" fotografů / malířů / umělců, kteří mají volné fotky. Těším se na dalšího Tvého umělce, srdečně, --Svajcr (diskuse) 22. 3. 2013, 05:58 (UTC)
Ahoj oběma. Pokuste se používat spíše relativní velikosti (upright) než natvrdo nastavené pixely (width, height). Pokud je to na mnoha místech podobně, mohlo by jít o dobrý tip pro Wikipedie:Bot/Žádosti o provedení práce. Více viz Wikipedie:Přístupnost#Syntaxe, bod 5. S pozdravem --22. 3. 2013, 06:45 (UTC), Utar (diskuse)

Udělal jsem tedy takový kompromis. Osobně si ale myslím, že pokud někdo nesjede dolů a neproklikne na Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu, tak ať si trhne nohou, netřeba se mu podbízet!

Jinak se těš, chystám Ti (a doufám že nejenom Tobě) překvapení! --Gampe (diskuse) 22. 3. 2013, 18:57 (UTC)

Zeptám se: Proč máš Javorník malé, a ostatní v galerii velké? A proč jsi odstranil všechny postranní ilustrace, když je u ostatních čl. obvyklé je tam mít? Třeba každý NČ je bohatě ilustrovaný zprava zleva... Proč by to "tvé" články měli mít takto a ne jinak??? Jenom bych potřeboval nějaké racionální zdůvodnění, ane jen "že jsi udělal kompromis", ale něco, o co své počínání opíráš. Každého případného čtenáře bych si vážil a ukazoval bych mu dobrou kvalitu, a ne "ať si trhne nohou" a honit ho po jiných serverech... Já to za podbízení nepovažuji. --Svajcr (diskuse) 22. 3. 2013, 22:52 (UTC)

Ad 1) toho jem si nevšiml, to byl překlep. Opraveno.
Ad 2) osobně si myslím, že slovníkové heslo a obrazová publikace fotografa jsou dvě rozdílné věci. Ve slovníkovém hesle by podle mého názoru měly být fotky, které podají základní informaci. U některých "bohatě ilustrovaných" článků se nemohu ubránit dojmu, že je tam naplácáno bez ladu a skladu cokoliv, co přišlo pod ruku, jen aby toho tam bylo "co nejvíc". Toto například považuji za rozumně ilustrovaný článek. Na Commons jsou k němu přitom desítky obrázků, ve článku pak jen podstatné ilustrace. Těžiště encyklopedického článku by podle mě přeci jen mělo být v textu. Zdraví --Gampe (diskuse) 23. 3. 2013, 06:46 (UTC)

Pablo Picasso#PřáteléEditovat

A co David Douglas Duncan ([1]? --Gampe (diskuse) 24. 3. 2013, 08:44 (UTC)

Hendrik SartovEditovat

Možná by se dalo v článku ještě použít, jako zajímavost, něco z tohoto? http://www.garboforever.com/US_Silent_Productions.htm (kamerové zkoušky s Gretou Garbo, druhý pokus). Mohu to tam připsat, pokud souhlasíte. Janet11 (diskuse) 28. 3. 2013, 17:38 (UTC)

Jistě, souhlas, Vaší dobré aktivitě se meze nekladou, --Svajcr (diskuse) 28. 3. 2013, 21:46 (UTC)

Juraj SomolányiEditovat

FYI: Somolányi je slovenský fotograf, nikoli Čech. Tweny13 (diskuse) 8. 4. 2013, 01:41 (UTC)

Jistě, vím to, díky. To kam odkazujete je má pracovní stránka a slouží jako příprava na portál Fotografie. Berte to jako "Čechoslováci"...--Svajcr (diskuse) 8. 4. 2013, 03:35 (UTC)
Pro zajimavost; dalsi fotky byly dodany, i odvaznejsi zeny, jako napr. Alenka v risi divu ,-) (s)Mej se. Tweny13 (diskuse) 12. 4. 2013, 08:37 (UTC)

Efekt StreisandovéEditovat

Ahoj, proč ta kategorie? Odpověz, prosím, v diskuzi článku. Díky --15. 4. 2013, 08:44 (UTC), Utar (diskuse)

Carlos RelvasEditovat

Děkuji Vám za článek a také za připomenutí malíře José Rodriguese, autora krásného obrazu Slepý houslista (O Cego Rabequista) http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cego_Rabequista_GPEG_.jpg

Možná zkusím k malíři nějaký malý pahýlek. Zdravím a přeji hezký den Janet11 (diskuse) 24. 5. 2013, 06:40 (UTC)

Rádo se stalo, jestli ovládáte portugalštinu, mohla byste - kdybyste chtěla - něco do článku Carlos Relvas doplnit z portugalských zdrojů?! :-) Díky, --Svajcr (diskuse) 24. 5. 2013, 08:13 (UTC)
Děkuji za důvěru, ale portugalštinu neovládám, možná trochu španělštinu, v portugalštině si pomáhám slovníky a (v některých případech), podobností se španělštinou. Jak jsem se dívala, tak všechny důležité věci v článku máte a pokud ještě na něco přijdu, tak doplním. Janet11 (diskuse) 24. 5. 2013, 12:26 (UTC)

Martial CaillebotteEditovat

 
Gustave Caillebotte: Les raboteurs de parquet, 1875

Dobrý den, trochu jsem 'poopravila a doplnila' některé údaje v článku Martial Caillebotte a také popisy fotografií v galerii a dodatečně děkuji za jeho založení. Dostala jsem se k tomu až nyní, po nějakých úpravách v článku o jeho bratrovi Gustave Caillebotte. Nějaké rozšíření v oblasti hudby by se asi hodilo, jak bude čas, pokusím se o to.

Zdraví Janet11 (diskuse) 12. 6. 2013, 09:40 (UTC)

Díky za zprávu! Přidávám námět na parketáře... ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Les_raboteurs_de_parquet ) --Svajcr (diskuse) 14. 6. 2013, 17:19 (UTC)
Také děkuji, parketáři už jsou v galerii u článku Gustave Caillebotte, ale přidala jsem z Vašeho článku na doplnění galerie obrázek Jeune homme au piano - 1876 (Martial u piana). Zdraví Janet11 (diskuse) 17. 6. 2013, 14:16 (UTC)

Dánští fotografovéEditovat

Dobrý večer, pane kolego, nedávno jsem vytvořil dánský portál a kromě jiného jsem tam vytvořil samostanou sekci pro významné lidi státu. Protože jsem si všiml, že Kategorie:Dánští fotografové je právě díky Vaši tvůrčí činnosti poměrně zaplněná :), chci tam přidat samostatný řádek Fotografové. No a proto se obracím na Vás – nepomohl byste mi s výběrem několika nejvýznamnějších jmen dánských fotografů? Protože já bych to určitě neuměl posoudit tak, jako Vy. Děkuji a zdravím --Mario7 (diskuse) 19. 8. 2013, 19:34 (UTC)

Asi bych vycházel z článku Fotografie v Dánsku. Stačí to takto? --Svajcr (diskuse) 19. 8. 2013, 19:40 (UTC)
Něco z toho vyberu, díky. --Mario7 (diskuse) 19. 8. 2013, 20:03 (UTC)

Boží muka u JeseniceEditovat

Ahoj, koukám na tuhle tvoji edici. Je to sice pěkná fotka, ale nemůžu si pomoci, tohle imho boží muka nejsou. --Reaperman (diskuse) 2. 11. 2013, 22:23 (UTC)

Díky.--Svajcr (diskuse) 3. 11. 2013, 05:35 (UTC)
 
Boží muka - památka vpravo, obyčejná kaplička vlevo vzadu

Kolega Šjů se tím také zabýval a dospěl ke stejnému názoru. Pravděpodobně je to tak, že Boží muka bude ta stavba, která je těsně před touto kapličkou, jak je vidět na přiloženém snímku. Už jsem oslovil Gampeho, aby snímek i cenu stáhli. --Svajcr (diskuse) 8. 11. 2013, 06:19 (UTC)

Přání k VánocůmEditovat

Jako dík za spolupráci v uplynulém roce (a za články o fotografování) včetně naděje, že se zde budeme pracovně setkávat i v roce příštím; a rovněž přání všeho dobrého i mimo wikipedii:

 
rozbalit dárek
 

--Hadonos (diskuse) 24. 12. 2013, 00:47 (UTC)

Díky moc za pěkný dárek, udělal mi velkou radost!!!!! I Vám přeji radostné a požehnané Vánoce a v novém roce hodně souznění, zdraví, radosti, a dobré světlo. --Svajcr (diskuse) 24. 12. 2013, 05:49 (UTC)

Dvorní fotografEditovat

Dobrý den, bylo by možno opravit nedefinovanou referenci "Forum" v článku Dvorní fotograf? Děkuji --Jvs 20. 1. 2014, 12:04 (UTC)

Woodburytypie roku 1862Editovat

Zdravím, jako odborníka na fotografii a zakladatele Woodburytypie, kde uvádíme, že byla vynalezena v roce 1864, jsem si všiml rozporu u souboru Carjatova Baudelairea, kde v popisu stojí cca 1862, např. Metropolitní muzeum u tohoto snímku spojuje woodburytypii a rok cca 1863. Na dotaz autor nereaguje, z jeho diskuse jsem poté zjistil, že nekomunikuje vůbec, takže než mu event. napíšu, obracím se na vás. Daný popis u WP:OT, kopírující text na Commons zní zvláštně, respektive nesmyslně, pokud by mělo platit, že tato technika byla vyvinuta až roku 1864 (logicky by tam mělo stát alespoň „cca 1864“). Něco je tedy špatně, jako nejjednodušší šotek by se jevil dřívější rok vynalezení woodburytypie, ale to jen tipuji. Díky a zdraví.--Kacir 13. 6. 2014, 22:10 (UTC)

V tomto Vám, bohužel, nemohu pomoci, nevím...--Svajcr (diskuse) 14. 6. 2014, 04:30 (UTC)
Rozumím, žádné zdroje také nemám. Díky.--Kacir 14. 6. 2014, 13:04 (UTC)

Nové článkyEditovat

Dobrý den, pane kolego

už delší dobu jsem neměla možnost přečíst si nějaký Váš nový článek. Doufám, že s tím nehodláte "praštit", protože to by (asi nejenom) mne hodně mrzelo. Vím, že toto není námět do diskuse, ale potřebovala jsem to napsat a pokud je to jen z časových důvodů, tak si na Váš nový článek ráda s potěšením počkám.

Zdraví Janet11 (diskuse) 8. 7. 2014, 07:21 (UTC)

 • Dobrý den, Janet11, ano, už jsem dlouho žádný nenapsal. Alespoň ne na Wikipedii. Začalo to tím, že jsem se přestal věnovat nedělní pravidelné správě portálu Fotografie. Po celkem 268 týdnech nepřetržité údržby!!!! A víte co se stalo? Vůbec nic. Alespoň v tom virtuálním wiki-světě se nestalo vůbec nic. Ale v tom reálném, to se stalo něco úžasného. Vrátil jsem se zpátky do opravdického světa, získal jsem spoustu volného času, začínám žít v současnosti a ne v 19. století... Ale je tu celá řada příčin a důvodů k mé wiki-absenci. Staré nástroje (catscan např.) přestávají fungovat, nové nepracují tak dobře, nikdo neví, co s tím. Ztěžuje to práci na aktuálních wiki-věcech. Další hořkost přilil sponzor soutěže WLM - časopis FOTO, který mi stále dluží předplatné svého časopisu, který mám slíbené již skoro rok!!! Copak se mám opět soutěže zúčastnit? Obětovat techniku, čas a peníze? Nechce se mi to příliš... To raději budu pracovat na svých uměleckých věcech, na svých výstavách, kurzech a projektech... (Ano, vzpomínám si, chtěl jsem zorganizovat kurz portrétu pro Wiki, ale kdepak na to mám brát elán...) Víte, Janet11, Wiki mohou psát lidé, kteří jsou zajištění, mají teplo, elektřinu, kompjůtr, mají kde sedět a jsou v pohodě. Pokud máte navíc existenční potíže, padají Vám věci na hlavu, sousedé Vám házejí klacky pod nohy a navíc se k nim přidají úřady a právníci silnějších podnikatelských obrů, pak se Wiki odsouvá na vedlejší kolej... Milá Janet11, děkuji za Vašich pár vět, potěšily mne, i když vůbec nevím, kdo jste a ani Vás neznám osobně. Držím Vám palce, ať Vám Váš elán a trpělivost vydrží co nejdéle, Váš --Svajcr (diskuse) 11. 7. 2014, 07:08 (UTC)
Milý pane kolego,

o trápení s Wikipedií už po třech letech (teprve!) také vím své a naprosto chápu Vaše pocity. O to více jsem ráda, že jste mi odpověděl na můj dotaz. Myslím si, že některé problémy mohou plynout i z toho, že o nich ti, kteří by měli, nevědí. Potěšující je snad jedině to, že vložená práce se v tomto, leckdy nepochopitelném virtuálním prostředí Wikipedie neztrácí, ale můžeme si ji kdykoliv chceme připomenout. Přála bych si, aby řádky, které jsme si vyměnili, přispěly k tomu, že se věci, zvláště ty technické, pohnou k lepšímu.

Přeji Vám, ať se Vám daří ve všem, co právě děláte. S úctou Jana Beranová -- Janet11 (diskuse) 11. 7. 2014, 18:12 (UTC)

Etický kodex fotografůEditovat

Zdravím. Mohu se zeptat, z jakého důvodu máme samostatný článek "Etický kodex fotografů" (co zakládá jeho významnost - např. ve srovnání s jinými, nejspíš rovněž existujícími kodexy)? Článek nemá uvedené žádné nezávislé netriviální zdroje, které by jeho významnost dokládaly. Druhá otázka se týká autorského práva - Etický kodex fotografů zveřejňujeme (dokonce i v článku Národní asociace novinářských fotografů) kompletně v překladu. Osobně mi to přijde jako copyvio. Samotné stránky NPPA jsou označené copyrightem, žádné výjimky užití tam uvedené nejsou. Zatím nechci tyto stránky označovat příslušnými úpravovými šablonami a předem tedy prosím o vyjádření. Děkuji. --Okino (diskuse) 15. 10. 2014, 12:49 (UTC)

 • Nevím, nedokáži nijak argumentovat. Ani pro ani proti. Situaci nebudu komplikovat. --Svajcr (diskuse) 15. 10. 2014, 17:54 (UTC)

DifuzorEditovat

Ahoj, píšu přes fotografický portál. Založil jsem článek Difuzor a na netu jsem našel, že existuje i fotografický difuzor nebo difuzér ([2]). Nicméně v článku Makrofotografie#Další příslušenství je věta Dalším řešením je speciální "zkosený" softbox nasazený na externí blesk, který přivede světlo těsně před objektiv a navíc ho rozptýlí, takže je měkčí a působí přirozeně. Není to náhodou totéž jako softbox? Nemohl by jsi tu kapitolu (Fotografický difuzor) zkontrolovat a případně ji pár větami rozšířit? Nebo se to má přesměrovat na ten softbox? Díky za odpověď. ----Chalim Kenabru (diskuse) 3. 11. 2014, 23:54 (UTC)

Děkuji za zprávu. Ano, je to v podstatě totéž. Jedná se jednoduše o rozptýlení světla, změkčení, akorát se tomu jinak říká. Ta věta v makrofotografii předpokládá, myslím, ještě navíc to, že ten zkosený softbox je navíc trochu do zatáčky, a tím světlo ohne více před objektiv. Ať se daří, --Svajcr (diskuse) 4. 11. 2014, 14:52 (CET)
Já děkuji za kontrolu a doplnění. Ahoj, --Chalim Kenabru (diskuse) 4. 11. 2014, 22:59 (CET)

Závěrečné sekceEditovat

Kolego, předpokládám, že jste obeznámen s Nápověda:Závěrečné sekce, takže víte, že tento váš „zákrok“ nemá žádnou oporu v pravidlech. Bohužel ho tedy musím vnímat jako nepřímý vzkaz, že články na téma fotografie umíte na české wikipedii psát pouze vy a že si nepřejete, abych tento váš monopol narušoval. Jakkoli to není na wikipedii zvykem, jsem ochoten vaše přání respektovat, protože mi to zas nestojí za nějaké zbytečné hádky – ale mohl jste mi to raději sdělit na rovinu...--Hnetubud (diskuse) 19. 10. 2016, 22:48 (CEST)

Dobrý den, pane kolego, děkuji za zprávu i za pochopení. Ať se Vám daří a mějte se moc hezky! Srdečně, --Svajcr (diskuse) 20. 10. 2016, 07:46 (CEST)

Robert Falcon ScottEditovat

Zdravím, nehodilo by se Vámi přidaný text o činnosti Herberta Pontinga přesunout spíš do článku o expedici?--Rosenfeld (diskuse) 15. 12. 2016, 18:37 (CET)

Přišlo mi to právě na tom to zajímavé, šťavnaté v biogrfickém článku. Něco, co má příběh... V. --Svajcr (diskuse) 15. 12. 2016, 19:05 (CET)
No jo, ale problém je v tom, že když čtenář klikne na Podrobnější informace naleznete v článku Expedice Terra Nova, tak se žádné podrobnější informace nedozví  --Rosenfeld (diskuse) 15. 12. 2016, 19:09 (CET)

Subterranean ViewEditovat

Dobrý den, děkujeme Vám za informace v článku Subterranean View. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů, hudby či jiné. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. S pozdravem --89.177.113.93 11. 3. 2017, 20:42 (CET)

Zrušení názvu článkuEditovat

Dobrý den, je možné úplně zrušit název Informelní fotografie, ze kterého je přesměrování na Vědecká fotografie. Chystám se založit článek Informel s odstavcem informelní fotografie (je specifickým dobře definovaným žánrem). Pokud by zůstal uvedený název článku, byl by matoucí. Děkuji.--NoJin (diskuse) 23. 7. 2018, 20:15 (CEST)

Dobrý den, není problém, směle se do toho pusťte! Díky moc, --Svajcr (diskuse) 23. 7. 2018, 22:11 (CEST)

A jak to mám udělat - tedy zrušit název Informelní fotografie a ponechat Vědecká fotografie bez přesměrování?--NoJin (diskuse) 27. 7. 2018, 23:56 (CEST)

Tim WalkerEditovat

Vážený kolego, shodou okolností jsem patroloval Váš článek a zjistil, že ze 16 webových refů je 6 nefunkčních. Prosím, věnujte článkům větší péči! Zdraví --Sokoljan (diskuse) 13. 1. 2019, 18:39 (CET)

Dobrý den, srdečně děkuji!--Svajcr (diskuse) 13. 1. 2019, 22:29 (CET)

Poděkování za poděkováníEditovat

Dobrý den, děkuji za poděkování. Celkem mně to baví, venku je zima a tma a tak bych mohla po večerech třeba plést ponožky. Nebo sledovat nějaký báječný TV seriál. I když možná že to je u mně už trochu závislost. Tak děkuji a hezký den. --Vlkos1681 (diskuse) 1. 2. 2019, 21:30 (CET)

Článek Christopher R. W. Nevinson, anglický textEditovat

Dobrý den děkuji za upozornění. Je možné, že jsem tak pitomá? Je vidět, že ano. Jdu to opravit. Myslíte, že je vhodné dávat i na český překlad seznam pramenů? --Vlkos1681 (diskuse) 3. 2. 2019, 16:40 (CET)

Koukám, že vylepšit článek o CH. Nevinsonovi je pouze pro velmi trpělivé a pracovité. V článku o Cuthbertovi Hamiltonovi ( poslední můj výtvor) je zmínka o důvodu odchodu některých malířů od skupiny Workshop. Tak snad Vám to pomůže. Mně už jdou ti angličtí abstraktní umělci trochu na nervy, ale zbývají poslední dva ze skupiny Vorticistů, a pak už o nich nechci slyšet. Žádnou snadno použitelnou informaci o Nishiki-e jsem nenašla a tak se vrátím k překladu. Možná že se pustím do článku o ukiyo-e, ale to je tak na zbytek jara. Nicméně se mi líbí. Hezký den a děkuji za podporu. --Vlkos1681 (diskuse) 14. 2. 2019, 19:05 (CET)
Děkuji za zprávu, podívám se! Mě už také docházejí síly, jednu věc u RWN napravím, a další tři přibydou. Našel jsem hodně věcí, o kterých se jinde v češtině nepíše, a také fotky, díla doplnil na commons a sesadil do kapitoly o dílech. Mám rád, když článek o malíři obsahuje jeho malby... Člověk se z toho nesmí zbláznit, tím spíše před Vámi dávám dolů klobouček! Buďte i nadále trpělivá a pište, pište, pište. Věnujte se tomu, co Vás naplňuje a co se Vám líbí. Umění Vás potřebuje! A kdybyste nechtěla psát o malířích, můžete se vrhnout na fotografy... Držím palce a přeji hodně sil a trpělivosti! --Svajcr (diskuse) 15. 2. 2019, 08:01 (CET)

Gong - špatná fotkaEditovat

Zdravím, špatná fotka u článku gong byla asi proto, že v původní článku odkazovala ne na obecné uložiště fotek "Commons", ale nějak divně přímo na anglickou Wikipedii [3], kde - přímo na té anglické Wiki - jsou obvykle fotky a další obrázky, které nemají dobrou licenci, aby mohly být na Commons. Typicky plakáty filmů, firemní loga atd. (A děkuji za opravu.) --Pavouk (diskuse) 19. 2. 2019, 12:21 (CET)

OK, díky za zprávu, --Svajcr (diskuse) 19. 2. 2019, 16:14 (CET)

Menno HuizingaEditovat

Dobrý den, prosím o doplnění reference "Liptkova". Děkuji --Jvs 15. 3. 2019, 08:47 (CET)

Dobrý den, stalo se; Díky za ostražitost, --Svajcr (diskuse) 15. 3. 2019, 13:05 (CET)

Edward SteichenEditovat

Dobrý večer, prosím o opravu nedefinovaného refu "Faram". Děkuji --Jvs 26. 3. 2019, 18:38 (CET)

Stalo se, díky. --Svajcr (diskuse) 27. 3. 2019, 11:10 (CET)

Edward SteichenEditovat

Dobrý den, nenechávejte prosím v hlavním jmenném prostoru anglický text, protože vím že ho přeložíte, na článek jsem nelepil šablony. Využijte prosím šablonu {{Pracuje se}} nebo článek překládejte ve vašem uživatelském prostoru. Díky! S pozdravem --Khamul1 (diskuse) 26. 3. 2019, 20:00 (CET)

Stalo se, díky. --Svajcr (diskuse) 27. 3. 2019, 11:10 (CET)

Chief Official White House PhotographerEditovat

Ahoj, nádhernej článek! A moc zajímavé téma. --frettie.net (diskuse) 8. 4. 2019, 08:03 (CEST)

Ahoj, díky, to jsem moc rád, do toho ještě přijde kauza Monika Lewinská, právě to louskám... --Svajcr (diskuse) 8. 4. 2019, 12:36 (CEST)

Jóiči OkamotoEditovat

Přesun nebyl správně, protože jde o občana USA, tudíž je třeba zachovat zápis, jaký je uveden v jeho dokumentu. To nevíme, proto je třeba se řídit anglickojazyčnými texty. Takže Yoichi Okamoto, uvnitř článku i s druhým křestním jménem: Yoichi Robert Okamoto, japonsky ヨウイチ・ロバート・オカモト [Jóiči Robáto Okamoto]. Všimněte si, že japonský přepis je uveden v katakaně, což jednoznačně indikuje [jnéno], přejaté z cizího (=nejaponského) jazyka. Okamoto v kandži je 岡本, Jóiči může být různě, např. 陽一 nebo 洋一 nebo i jinak (více možností). --Kusurija (diskuse) 8. 4. 2019, 18:43 (CEST)

Odkazy na japonské noviny do wikidat: Sankei šinbun - Q1197261, Nihon keizai šinbun - Q1077694. Dále: Jomiuri šinbun - Q645218, Asahi šinbun - Q720503.

PřesunyEditovat

Doporučuji stránky přesunovat pomocí tlačítka přesunout na liště. Se stránkou se přesune historie, položka wikidat a redirect se vytvoří automaticky. S pozdravem --Khamul1 (diskuse) 12. 4. 2019, 11:46 (CEST)

Díky, to jsem potřeboval vědět.--Svajcr (diskuse) 12. 4. 2019, 11:47 (CEST)

DOCUMERICAEditovat

Prosím o doplnění refu "Simmons". Děkuji --Jvs 28. 4. 2019, 15:56 (CEST)

Proč česky?Editovat

Uvedl jsem názvy institucí tak, jak byly zveřejněny ve zmiňované petici. Když je budete hledat např. Googlem, tak je podle českých názvů nenajdete. I jiné (např.anglická) Wikipedie většinou respektují původní název instituce v názvech článků (Kunsthaus Zürich, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ad.) a naopak (National Gallery (London) wiki.de, fr., atd. Pro koho to vlastně chcete přeložit? Pro ty, kteří se zajímají o umění, je český překlad k ničemu. Pro ty, které umění nezajímá, je to zbytečné. Vypadáme jako nějaká bizarnost uprostřed Evropy.--NoJin (diskuse) 28. 4. 2019, 16:54 (CEST)

Cs wiki je česká a mělo by se psát česky, pokud pojem v češtině existuje. Navíc jak sám víte, není dobré kopírovat cizí texty. Omlouvám se, nepochopil jsem, že to má být kopie anglického dopisu. Svajcr (diskuse) 28. 4. 2019, 17:22 (CEST)
Já samozřejmě do češtiny překládám samotný text článku, ale překládat názvy institucí, pod kterými jsou známé ve světě, do českých ekvivalentů, které naopak nikdo nezná, je nesmysl. Vrátím Vaše editace zpět.--NoJin (diskuse) 28. 4. 2019, 18:53 (CEST)
Dobře, děkuji.--Svajcr (diskuse) 28. 4. 2019, 18:55 (CEST)

Pletete si Wikipedii s FacebookemEditovat

Na své stránce píšete, že jste fotograf, ale zveřejňujete fotografie, jejichž autorem je někdo jiný. Považuji to ze neetické chování.--NoJin (diskuse) 28. 4. 2019, 17:02 (CEST)

Nerozumím. Svajcr (diskuse) 28. 4. 2019, 17:11 (CEST)
Pokud máte na mysli fotky, které mám na své uživatelské stránce, tak ty jsem tam dával před deseti lety, když ještě ani facebook neexistoval. A fotky neslouží k mé propagaci, ale jako zásobárna zajímavostí pro portál Fotografie, nebo pro nové články. Samozřejmě pod každou není uveden autor, ale jsou klikací a jsou z commons, kde je autor uveden. Kde jsem prosím udělal chybu? (PS: Nevím, jak Vaše poznámka s facebookem souvisí s Wikipedií, ale jestli si chcete povídat, prosím, zavolejte mi, na wiki chodím zušlechťovat články a ne diskutovat...) --Svajcr (diskuse) 28. 4. 2019, 18:47 (CEST)
Především vůbec nerozumím tomu, proč svou osobní stránku zdobíte fotkami, jejichž autorem a fotografem je někdo jiný. Ze samotných obrázků, kde je uvedeno jen jméno osoby, vzniká matoucí dojem, že fotografem jste vy. Mohl byste uvést nějaký racionální důvod proč tak činíte? Dotýká se mne to osobně např. v případě Ivana Pinkavy, jehož fotky jsem do WC vkládal já.--NoJin (diskuse) 28. 4. 2019, 18:58 (CEST)
Není to ozdoba, je to prostě skladiště myšlenek a poznámek. Myslím, že to každý pochopí. Váš pohled jsem zase nepochopil já... Jestli jsou to Vaše fotky, tak Vám za ně moc děkuji, je to velmi záslužná a potřebná činnost, kterou děláte. Zároveň se omlouvám za nedorozumění, je mi líto, že Vám to ubližuje. Co mám prosím udělat, aby to bylo v pořádku? --Svajcr (diskuse) 28. 4. 2019, 19:02 (CEST)
PS: Fotky: Ivan Pinkava Dogma, 2010 a Ivan Pinkava Stržený ornament, 2012 na Commons nahrál Albadot (já jsem pak podle historie nahrával lepší verzi) a u fotek na mé stránce je uveden název i autor... U 99 procent fotek na mé stránce je opatřeno názvem i uvedeným autorem, nevím, jestli se bavíme o stejné věci??? Se vší úctou to nelze považovat za případ, že bych se chtěl chlubit cizím peřím. Ani to nemám zapotřebí... --Svajcr (diskuse) 28. 4. 2019, 19:04 (CEST)

Pane Nosku, dal jsem si tu práci a vyhledal jsem staré zprávy v mailu. Je paradox, že jsem si psal s panem Dotřelem, asistentem Ivana Pinkavy o tom, že někdo nahrál Pinkavovy fotografie na Wiki a ujasnil jsem si, jestli někdo neporušuje autorská práva. Zde je naše komunikace:

Dobrý den, pane Švajcre,

jmenuji se Jan Dotřel a jsem asistentem Ivana Pinkavy. Vystupuji pod autorským jménem Albadot, které představuje jak asistenci, tak produkci přímo pod jménem Ivana Pinkavy. Můžete se o tom přesvěčit na stránkách: ivanpinkava.com; nebo můžete případně konktatovat autora samotného. Nespravuji autorská práva fotografií, ale mám svolení tyto fotografie pro podobné účely používat. O posledních změnách ve Wikipedii jsme jednali s panem Noskem. Každopádně mne těší, že tyto věci sledujete a že se v nich neděje svévole porušující autorská práva. Dejte mi prosím vědět, zda stačí pouze slovní souhlas Ivana Pinkavy, či zda musíme podniknout další kroky.

Děkuji Vám a přeji hezký den Albadot Jan Dotřel

______________________________________________________________ > Od: Vit Svajcr <svajcr*uzenac*centrum.cz> > Komu: <albadot*uzenac*blabla.cz> > Datum: 02.02.2014 06:23 > Předmět: Ivan Pinkava na Wikipedii >

Dobrý den, jsem redaktorem na Wikipedii, kde píšu články z oblasti fotografie, starám se o portál Fotografie a také dbám na zachovávání autorských práv. Zjistil jsem, že někdo (podepsal se Albadot) nahrál několik fotografií, kde si nejsem jist, že je neukradl. Největší starost mi dělá tahle fotografie: a tahle: File:Dogma, 2010.jpg U nich je potřeba mít potvrzení autora, že souhlasí s publikováním na Wikipedii. To je spojeno s licencí CC-BY-SA. Nejlépe by bylo mít potvrzení pro všechny nahrané fotky, neb obsahují autorská díla. Děkuji předem za Vaše reakce, pokud se neozvete, fotky z Wikipedie smažeme. Srdečně, Vít Švajcr

http://dobresvetlo.com/

--Svajcr (diskuse) 28. 4. 2019, 19:49 (CEST)

MaxíciEditovat

Jsem autorem textu, který je na adrese http://www.skupinamaxici.cz/biografie/ a zároveň jsem ho vložil i sem na wikipedii. A přesto je zde: MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV. Sám sobě povoluji šíření textu. Děkuji za komplikace, k porušení práv zde rozhodně nedošlo. H.Freedom81 (diskuse) 31. 5. 2019, 22:38 (CEST)

@H.Freedom81: Dobrý den, s dovolením odpovím za kolegu, protože jsem článek za copyvio označil já. Je to z toho důvodu, že se pohybujeme v anonymním internetovém prostředí a není zřejmé, kdo skutečně jste a čeho jste autorem. Pokud jste spoluautorem tohoto textu, musíte postupovat podle návodu zde, tedy poslat doložení autorství na e-mail permissions-cs@wikimedia.org. Veškeré texty na Wikipedii by měly být v souladu s českými zákony. S pozdravem --Khamul1 (diskuse) 1. 6. 2019, 06:24 (CEST)

SacchetiovéEditovat

Dobrý den, Tak to jsem z toho jelen. Jste můj anděl strážný a napravovatel mých pitomostí. Jdu si dát kávu.--Vlkos1681 (diskuse) 7. 6. 2019, 20:38 (CEST)

Rádo se stalo :-) Těším se na další články od Vás!--Svajcr (diskuse) 8. 6. 2019, 00:03 (CEST)

PřipomínkyEditovat

Děkuji za připomínky. S těmi mezerami máte pravdu, to je tím kopírováním sem tam. Nemyslela jsem, že je to problém. Ostatní si dám před sebe a budu se snažit na to myslet. Tak hezký den. --Vlkos1681 (diskuse) 16. 6. 2019, 19:32 (CEST)

Připomínky VlkosEditovat

Dorý den,

O třídění podle jména slyším poprvé. I když všimnout jsem si mohla, ale do budoucna každý bude řádně zaškatulkován. Zdvojené mezery je moje nedbalost, ale někdy to prostě nevidím,. Slibuji, budu pečlivější. Před spojkou a ..., viz nedbalost, vznikne to při další a další úpravě textu. Spojovník a pomlčka - vždyť jsou si tak podobní!! viz nedbalost. Vložené ref jdu opravit hned. Kurzívu taktéž, netušila jsem, že je na ní pravidlo. Stačí do těch mých malířů dát Portál| Umění? Nebo mi poradíte jiný? Tenhle prý není udržovaný. Tak hezký den a těším se na Vaše rady. --Vlkos1681 (diskuse) 18. 6. 2019, 18:31 (CEST)

Dobrý den, vše pomaličku, postupně. Nejde všechno hned. Jsem rád, že se tím zabýváte a berete to statečně. Velký obdiv nad tím, jaké sousto si dáváte a jak velký objem dat zpracováváte. Ostatní k portálu Umění dávají například portál Lidé, Itálie atd... Občas na to nějaký čtenář skočí a dostane se k dalším zajímavým článkům... To třídění {{DEFAULTSORT:Novák, Jan}} je dobré při kategorizaci - když klepnete na kategorii, tak aby se článek Jan Novák správně zařadil pod písmeno N a nikoliv pod písmeno J. S úctou, --Svajcr (diskuse) 18. 6. 2019, 18:56 (CEST)

Rozšiřovatelův řádEditovat

Děkuji moc. Oslavím to!--Svajcr (diskuse) 1. 7. 2019, 20:40 (CEST)

Prosím o opravuEditovat

'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Nějak se mi podařilo založit ten článek i s tím apostrofem na začátku, tak jsem obsah smazala a založila článek pod správným názvem. Ten prázdný prázdný prosím zahodit, smazat, zrušit. Děkuji. --Vlkos1681 (diskuse) 5. 7. 2019, 20:16 (CEST)

Prosba o pomocEditovat

Dobrý den, někdo zvelebil můj článek Albert Gleizer, tak děkuji, teď vypadá opravdu profesionálně. Vyřiďte dík, zkusím tabulku prostudovat a používat. Potřebuji radu k článku Raimondo Montecuccoli, který mám na pískovišti. On o něm už článek eaxistuje, bohužel jsem asi nekladla správnou otázku při hledání článku. Zjistila jsem to vlastně omylem a teď, co s tím? Zahodit? Jinak pojmenovat? Jak? Tenhle přeložený je víc vojenský a ještě bych ráda přidala info z uvedeného časopisu. (Živá historie). Další probém jsou reference, angličané používají jakési "sfn", a na české je z toho neustále se opakující info. Vysvětluji jako hotentot, ale uvidíte sám. Máte nějakou radu? Předem děkuji, jmenuji Vás svým guru a přeji hezký zbytek léta. --Vlkos1681 (diskuse) 28. 8. 2019, 15:18 (CEST)

Dobrý den, dík autorovi vyřídím!
* Ano, občas se to stane - ten existující článek je Raimund Montecuccoli. Zkuste v něm udělat nějaký průnik toho stávajícího a toho Vašeho.
* sfn - je potřeba ponechat referenci tak jak je v originálu; tedy v složených závorkách, pak bude fungovat, spolu s literaturou.
* né guru né, já jsem v tom nevinně! --Svajcr (diskuse) 29. 8. 2019, 22:09 (CEST)
Hm, aniž jsem něco vymyslela, prostě to přešlo. Tak nevím, kde se stala chyba. Už to funguje. Asi to chtělo jen aby se Wiki vyspala. Nicméně děkuji za rychlou odpověď, titul guru Vám zase odnímám, s tím sloučením obou článků, toho jsem se obávala. --Vlkos1681 (diskuse) 30. 8. 2019, 19:24 (CEST)
Kdepak, Wiki nikdy nespí. Co sama neuděláte, samo se nespraví. V téhle editaci jste reference upravila správně: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedista:Vlkos1681/P%C3%ADskovi%C5%A1t%C4%9B1&diff=next&oldid=17602672 a pak to začalo fungovat. Nojo, no, někdy je lepší napsat celý článek znova, než navazovat na starý... Máte můj obdiv a samozřejmě i podporu! S odvahou pokračujte dále. --Svajcr (diskuse) 30. 8. 2019, 23:19 (CEST)

BatoniEditovat

Vážený kolego, srazili jsme se na dlouhém článku a protože mých změn bylo podstatně víc, pokusil jsem se do nich zavést i ty Vaše. Pokud jsem nějaké přehlédl, omlouvám se. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 1. 10. 2019, 22:08 (CEST)

Dobrý den, OK, děkuji za zprávu, vrátím se k tomu později. --Svajcr (diskuse) 1. 10. 2019, 22:16 (CEST)

ŠablonaEditovat

Dobrý den, mohu se zeptat, co znamená tohle [4]? K jakému japonskému textu se šablona vztahuje? --Jann (diskuse) 5. 11. 2019, 23:54 (CET)

Dobrý den, moje chyba, k čínskému, samozřejmě. Děkuji za zprávu. --Svajcr (diskuse) 6. 11. 2019, 06:02 (CET)

{{Článek Asijského měsíce Wikipedie}}Editovat

Dobrý den, nevkládejte prosím šablonu {{Článek Asijského měsíce Wikipedie}} do článků, které jste ještě nepřidal do nástroje Fountain. Způsobuje to rozdílný počet článků v kategorii (a tím i na hlavní stránce soutěže) a v nástroji. Nyní je navíc zbytečně šablonu ručně přidávat, šablona se přidá automaticky při přidání článku do nástroje (což nejspíš způsobí, že po přidání článků do nástroje se šablona vloží duplicitně podruhé). --Patriccck (diskuse) 14. 11. 2019, 19:58 (CET)

Ideální by bylo, kdybyste články přidal do nástroje co nejdříve. --Patriccck (diskuse) 14. 11. 2019, 20:53 (CET)
Dobrý den. Aha, netušil jsem, že to dělá robot. Pak je ale problém, který robot nevyřeší, například s tím, když napíšu článek pro zamodření odkazu, ale ten nesplňuje minimální počet slov. Nebo když článek ještě není zcela hotov a nechce se mi jej dávat před dokončením "do nástroje", ale šablonu už jsem tam dal...--Svajcr (diskuse) 14. 11. 2019, 22:33 (CET)
Dobrý den, mám podobný problém − podobně jako kolega jsem vytvořil několik článků pro zamodření odkazů. Vznikly tedy v rámci Asijského měsíce, ale rozsahem nesplňují podmínky pro zařazení, co tedy s nimi? --Jan Myšák (diskuse) 14. 11. 2019, 22:39 (CET)
Dobré odpoledne, pokud článek nesplňuje pravidla, tak do soutěže logicky nemůže být zařazen. Ideální řešení by bylo, kdybyste u článků, které jste vytvořili pro zamodření odkazu odebrali šablonu {{Článek Asijského měsíce Wikipedie}} z diskuse a články, které ještě nemáte hotové co nejdříve dokončili a přidali do nástroje. P. S. Robot to možná dělá (sám nevím), ale z účtu osoby, která článek do nástroje vloží. --Patriccck (diskuse) 15. 11. 2019, 15:01 (CET)
Udělal jsem, co jsem mohl. Dokončuji seč mi síly stačí. Podle mého názoru by stačilo, kdyby programátor naprogramoval nástroj tak, aby nevkládal šablonu do diskuze duplicitně. Také podle seznamu článků schválených a navržených se dá lehce zjistit, jestli články jsou nebo nejsou kandidátem na zařazení. Jdu raději tvořit. --Svajcr (diskuse) 15. 11. 2019, 15:12 (CET)
Děkuji za spolupráci. To by programátor nejspíše mohl udělat, ale nyní je velmi zaneprázdněn (v posledních dnes pracoval na přidání češtiny a slovenštiny). V budoucnu mu to možná navrhnu. Hodně štěstí v tvoření článků! --Patriccck (diskuse) 15. 11. 2019, 15:23 (CET)
Také děkuji za radu, já jsem do svých článků, které nesplňují podmínky pro zařazení do soutěže šablonu ani nedával. --Jan Myšák (diskuse) 15. 11. 2019, 15:32 (CET)

Ceny pro Asijský měsíc Wikipedie 2019Editovat

Vážení účastníci Asijského měsíce Wikipedie 2019,

připravili jsme pravidla pro získání poukázek do knihkupectví Luxor. Účastník s nejvíce schválenými články získá nárok na Poukázku Luxor 500 Kč, druhý a třetí účastník získá nárok na Poukázku Luxor 200 Kč. Ceny proplatí Wikimedia Česká republika. Podrobnější informace naleznete v podrobných pravidlech. Pro aktuální informace sledujte hlavní stranu soutěže a její diskusi.

Včera byl do nástroje přidán již 100. článek Náměstí Ala-Too! Aktuálně je v nástroji celkem 176 článků‎. Pokud jste ještě žádný článek nenapsali, tak máte ještě 11 dní  . Pro inspiraci můžete použít tento seznam s požadovanými články.

Děkujeme vám všem a přejeme vám hodně štěstí!

Lokální organizátoři Patriccck, Khamul1 a OJJ 19. 11. 2019, 09:55 (CET)

TranskripceEditovat

Ahoj, i u japonského zápisu jmen nacházejících se v závorce používáme spíše českou transkripci. Pokud bych chtěl odkázat na anglický přepis, pak bych použil Hepburnovu. RiniX (diskuse) 19. 11. 2019, 21:59 (CET)

Ahoj, díky, v tom se moc nevyznám, nechávám v anglickém přepisu (abych případně našel zdroj) a s český přepisem se raději obracím na odborníky. --Svajcr (diskuse) 21. 11. 2019, 15:32 (CET)

Informace o soutěži Asijský měsíc Wikipedie 2019Editovat

Vážení účastníci Asijského měsíce Wikipedie 2019,

jste skvělí! Tento ročník díky vám vzniklo 176 článků. Děkujeme vám! Dovolujeme si vás informovat o dalším postupu. Do konce tohoto roku bychom měli zkontrolovat všechny články a poté vyhlásíme vítěze soutěže. Jak jsme již psali, tak první tři uživatelé obdrží poukázky na knihy do knihkupectví Luxor. Seznam cen naleznete zde, pravidla pro získání a předávání poukázek naleznete zde.

Všem, kteří vytvořili alespoň čtyři články, které jsme schválili / schválíme, bude zaslána pohlednice z Asie. Kvůli zaslání pohlednic vás požádáme o vaše osobní údaje. Schválených článků je globálně mnoho, proto neočekávejte brzké zaslání pohlednic.

Ještě jednou děkujeme,

lokální organizátoři Patriccck, Khamul1 a OJJ

UvozovkyEditovat

Dobrý den, české uvozovky vypadají takto: „“ (nikoli takto: „"). Používejte je prosím. --Patriccck (diskuse) 15. 12. 2019, 19:56 (CET)

Děkuji za zprávu i za korekturu, pokusím se. Ano, vím, říká se 99 a 66. Buď používám tlačítko dole pod editorem za žet, nebo nechávám na wire, nebo tam skočí něco chybně ze strojového překladu. V zásadě si však nemyslím, že by na tom Wikipedie stála a padala. --Svajcr (diskuse) 15. 12. 2019, 20:14 (CET)

Vyhlášení výsledků a sběr adres pro Asijský měsíc Wikipedie 2019Editovat

Vážení účastníci Asijského měsíce Wikipedie 2019,

Mezinárodní tým Asijského měsíce Wikipedie 2019 rozhodl, že do 20. prosince 2019 máme zkontrolovat články přihlášené do soutěže. Do tohoto data prosím proveďte úpravy vašich článků (pokud byly články zamítnuty), abychom popř. mohli změnit hodnocení článku. 20. prosince tedy zveřejníme výsledky na tuto stránku. Mezinárodní tým naplánoval, že 22. prosince a 27. prosince 2019 bude probíhat sběr adres pro odeslání pohlednic (platí pouze pro uživatele, kteří vytvořili čtyři články, které budou schváleny a pro organizátory). Na vaší diskusní stránku vám dáme vědět, kde máte vyplnit adresu a další údaje.

Lokální organizátoři Patriccck, Khamul1 a OJJ 16. 12. 2019, 19:24 (CET)

Druhé místo v soutěži Asijský měsíc Wikipedie 2019Editovat

Dobrý den, gratuluji vám ke druhému místu v soutěži Asijský měsíc Wikipedie 2019! Uživatel Khamul1 vám zašle poukázky do knihkupectví Neoluxor. Formulář pro zaslání pohlednic vám zašleme po Vánocích. --Patriccck (diskuse) 22. 12. 2019, 20:21 (CET)

Moc děkuji i za Váš čas, který nezištně věnujete článkům i redaktorům.--Svajcr (diskuse) 22. 12. 2019, 20:45 (CET)

1985 ve fotografiiEditovat

Dobrý den, prosím o doplnění reference "nash". Děkuji, --Jvs 25. 12. 2019, 17:33 (CET)

WAM 2019 PostcardEditovat

Dear Participants and Organizers,

Congratulations!

It's WAM's honor to have you all participated in Wikipedia Asian Month 2019, the fifth edition of WAM. Your achievements were fabulous, and all the articles you created make the world can know more about Asia in different languages! Here we, the WAM International team, would like to say thank you for your contribution also cheer for you that you are eligible for the postcard of Wikipedia Asian Month 2019. Please kindly fill the form, let the postcard can send to you asap!

Cheers!

Thank you and best regards,

Wikipedia Asian Month International Team --MediaWiki message delivery (diskuse) 3. 1. 2020, 09:16 (CET)

Výsledky vyhlášeny, probíhá sběr adres pro Asijský měsíc Wikipedie 2019Editovat

Vážení účastníci Asijského měsíce Wikipedie 2019,

na této stránce jsme vyhlásili výsledky letošního ročníku. Na prvním místě se umístil uživatel Mirek256, na druhém místě Svajcr a na třetím místě Fixinela. Gratulujeme! Předávání/Odesílání poukázek do knihkupectví Neoluxor (známé především jako Luxor) s výherci domluví uživatel Khamul1.

Sběr adres pro zaslání pohlednic byl odložen a právě probíhá. Prosíme všechny, kteří mají nárok na pohlednici, aby formulář co nejdříve vyplnili. Dotazník je dostupný zde na Google Disku v Google Formulářích. K vyplnění je nutné být přihlášen k Účtu Google. Pokud Účet Google nemáte, tak si jej prosím založte, nebo napište e-mail uživatelce Li-Yun Lin s adresou a s vaším občanským jménem. Formulář je v angličtině, pokud něčemu nebudete rozumět, neváhejte se zeptat. Až tak učiníte zapište se prosím na tento seznam.

Lokální organizátoři Patriccck, Khamul1 a OJJ 3. 1. 2020, 13:15 (CET)

18 megaEditovat

18 000 000. editace naší wiki patří právě vám, gratulace :D --Dvorapa (diskuse) 4. 1. 2020, 12:09 (CET)

Moc děkuji, hned mám lepší den! Svajcr (diskuse) 4. 1. 2020, 13:16 (CET)

Závěrečné sekceEditovat

Zdravím, provedl jste změnu v závěrečných sekcích článku salep. Dle mě bylo v článku vše v pořádku a nebyl důvod pro změnu, viz Nápověda:Závěrečné sekce, varianta 1. Někde je, myslím, doporučení, že se jeden způsob nemá měnit na druhý. Tak jsem revertoval. --Pavouk (diskuse) 7. 1. 2020, 23:03 (CET)

Ano, děkuji za zprávu. Při čtení článku jsem si všiml, že nesedí úroveň odstavců, dal jsem editovat a upravil, ale až později jsem si uvědomil, že odstavce byly na stejné úrovni. A také děkuji, že jsem nebyl za takové výtržnosti zablokován. --Svajcr (diskuse) 8. 1. 2020, 07:31 (CET)
Výtržnost není nechtěný překlep/omyl. :-) --Pavouk (diskuse) 8. 1. 2020, 12:02 (CET)

PřekladyEditovat

Ahoj, díky za řadu rozšíření prťavých článků. Zdá-se, že jde (minimálně často) o překlady z skwiki, tak tam prosím přidávej tu šablonu {{Překlad}}; je to potřeba z licenčních důvodů. Mimoto, zvlášť když jich takhle odbavuješ několik během dne, klidně Seznam příliš krátkých a Seznam rozšířených aktualizuj vždy po pár článcích pospolu, není nutné mít každý odbavený v jedné editaci, aktualizace počká klidně i pár (desítek) hodin. Díky. S pozdravem --15. 1. 2020, 23:05 (CET), Utar (diskuse)

Ahoj, ano, díky za upozornění. Nemohl by to označení překlad dělat nějaký robot? Jak mu to podstrčit? --Svajcr (diskuse) 22. 1. 2020, 22:53 (CET)

WAM 2019 PostcardEditovat

 
Wikipedia Asian Month 2019

Dear Participants and Organizers,

Kindly remind you that we only collect the information for WAM postcard 31/01/2019 UTC 23:59. If you haven't filled the google form, please fill it asap. If you already completed the form, please stay tun, wait for the postcard and tracking emails.

Cheers!

Thank you and best regards,

Wikipedia Asian Month International Team 2020.01


MediaWiki message delivery (diskuse) 20. 1. 2020, 21:57 (CET)

PersonnazEditovat

Omlouvám se Vám za to, že jsem tam editoval, ale považoval jsem to za nutné a šablony jsem si všiml, až jsem s tím byl skoro hotov. Mj. mám ale ještě připomínku k oběma referencím. Ty byste měl zapracovat do textu, jako reference se hodí jen skutečné zdroje, ne text z fr.wiki. Jeho původ – ses origines savoyardes – to znamená, že pocházel ze Savojska. --Zbrnajsem (diskuse) 25. 1. 2020, 19:56 (CET)

Děkuji, snad se mi to podařilo dát zase do pořádku.--Svajcr (diskuse) 25. 1. 2020, 20:09 (CET)

VegaEditovat

Překládám článek o hvězdě Vega, mimo jiné byla i fotografovanou hvězdou, je tam o tom odstavec, prosím o kontrolu, jestli tak je vše OK.Mirek256 26. 1. 2020, 09:28 (CET)

Pevnost TiconderogaEditovat

Dobrý den, obracím se na Vás, protože jste v historii tohoto článku. Přesunutí chápu, pevnost a fort je to samé. Ale nevím proč je u článku uvedeno, že nesplňuje nároky kladené na Wikipedii? Kde jsem udělala chybu? Dejte vědět, příště se polepším. --Vlkos1681 (diskuse) 17. 2. 2020, 21:27 (CET)

Dobrý den, šablonu "Upravit" tam vložil kolega @Whitesachem: slíbil, že článek projde, ale z nedostatku času někdy později. Ten by Vám důvod okomentoval lépe. S pozdravem, --Svajcr (diskuse) 17. 2. 2020, 21:34 (CET)
Dobrý den. Když jsem vkládal šablonu Upravit, článek na tom byl nepříliš dobře mj. i po jazykové stránce (reziduum strojového překladu), to se již zlepšilo. Nicméně stále bych ji tam nechal. Proč? Hlavní důvod je, že neobsahuje žádné informace o pevnosti jako takové - rozměry, tvar, typ konstrukce, výzbroj, posádka... prostě nic. Článek hovoří jen o některých kapitolách z historie. Za druhé je v článku jen jedna reference s příjmením bez čehokoliv jiného - evidentně překopírována a zapomenuta z enwiki. Až bude toto vylepšeno, může být šablona v klidu odstraněna. Whitesachem (diskuse) 17. 2. 2020, 21:48 (CET)
Reference odkazovala na knížku, kterou jsem přidal do sekce Literatura. --Svajcr (diskuse) 17. 2. 2020, 21:53 (CET)

LizénaEditovat

Ahoj, lizéna je rodu ženského. Aspoň tedy podle místního článku; v něm není mužská varianta lizén bez lizénu uvedena, takže by to mělo být „budova s lizénami“ a ne „budova s lizény“. Viz třeba Čižatice. S pozdravem --7. 3. 2020, 15:46 (CET), Utar (diskuse)

Ahoj, děkuju za pozornost a korekturu! Hezký den, --Svajcr (diskuse) 7. 3. 2020, 18:42 (CET)

1996 ve fotografiiEditovat

Dobrý večer, prosím o doplnění reference "MCU". Děkuji --Jvs 20. 3. 2020, 18:32 (CET)

Dobrý večer, díky za upozornění, odstranil jsem. --Svajcr (diskuse) 20. 3. 2020, 18:55 (CET)

WAM 2019 Postcard: All postcards are postponed due to the postal system shut downEditovat

 
Wikipedia Asian Month 2019

Dear all participants and organizers,

Since the outbreak of COVID-19, all the postcards are postponed due to the shut down of the postal system all over the world. Hope all the postcards can arrive as soon as the postal system return and please take good care.

Best regards,

Wikipedia Asian Month International Team 2020.03

SamfotoEditovat

Dobrý den, děkujeme Vám za informace v článku Samfoto. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů, hudby či jiné. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. S pozdravem --Podroužek (diskuse) 10. 6. 2020, 17:44 (CEST)

Děkuji za zprávu, je to možné, akceptuji pravidla české Wikipedie. --Svajcr (diskuse) 10. 6. 2020, 18:58 (CEST)
@Podroužek: Asi jsme jako autoři fotografických článků nechali nachytat a psali článek o něčem, co existuje 45 let a má v archivu statisíce fotek. Rozkopíroval jsem proto šablonu o doložení významnosti i na ostatní interwiky. --Svajcr (diskuse) 10. 6. 2020, 20:25 (CEST)

Fotografie v NorskuEditovat

Dobrý den, prosím o doplnění refu "fotoreg". Děkuji --Jvs 15. 6. 2020, 14:14 (CEST)

Pardon, díky, opraveno.--Svajcr (diskuse) 15. 6. 2020, 16:49 (CEST)

A ještě prosím o opravu refu ":1". Děkuji --Jvs 14. 7. 2020, 18:20 (CEST)

Digital Postcards and CertificationsEditovat

 
Wikipedia Asian Month 2019

Dear Participants and Organizers,

Because of the COVID19 pandemic, there are a lot of countries’ international postal systems not reopened yet. We would like to send all the participants digital postcards and digital certifications for organizers to your email account in the upcoming weeks. For the paper ones, we will track the latest status of the international postal systems of all the countries and hope the postcards and certifications can be delivered to your mailboxes as soon as possible.

Take good care and wish you all the best.

This message was sent by Wikipedia Asian Month International Team via MediaWiki message delivery (diskuse) 20. 6. 2020, 20:58 (CEST)

Carlos BoschEditovat

Ahoj. Nebudu zkušeného editora upozorňovat šablonovitě, ale poprosím tě o rozšíření subpahýlovitého článku Carlos Bosch. Díky. --Harold (diskuse) 21. 7. 2020, 10:48 (CEST)

Ahoj, díky za lidské upozornění, zkus to smazání prosím vyhecovat také na en wiki.--Svajcr (diskuse) 21. 7. 2020, 11:09 (CEST)

Díky za rozšíření! Co se týče en:, to je věc tamních editorů, zvyklostí a pravidel, o kterých nic nevím (možná jim takové "články" nevadí), čili do toho zasahovat nebudu. --Harold (diskuse) 21. 7. 2020, 11:44 (CEST)

Jiří Bílek (překladatel)Editovat

Dobrý den. Nemám mnoho zkušeností, proto se na Vás obracím o radu. Pracoval jsem na stránce Jiří Bílek (překladatel), všiml jsem si, že jste tam doplnil reference a odkazy, za což jsem byl vděčný. Teď se však stalo, že jiný wikipedista všechny citáty smazal, neboť je považoval za "sbírku náhodných textů". Sám sice píše, že je jeho oborem zájmu na Wiki MHD, rychlobruslení a pár podobných věcí, zde se však náhle stal odborníkem na překladatelství z orientálních jazyků a všechno smazal.Chci se zeptat, jestli jsem opravdu porušil nějaká pravidla, nebo jestli náhodou nejde o osobní antipatii mazače k tématům, na něž se překladatel zaměřuje? Protože jde o stránku o překladateli, zdálo se mi, že nejlepší cestou, jak představit překladatele, i v encyklopedii, je místo mnoha řečí uvést krátké úryvky z jeho práce, ať má případný čtenář možnost udělat si sám trochu obrázek o něm jakožto o překladateli. U fotografa je také nejjednodušší ukázat nějaké fotografie...Nebo jsem úplně mimo? U všeho byly zdroje, tak nevím... Můžete mi, prosím, dát vědět, jestli jsem nějak pochybil? Dundul (diskuse) 15. 9. 2020, 14:19 (CEST)

Dobrý den, kolega @Harold: smazal citáty s poznámkou, že by se mělo jednat o encyklopedický článek, ne sbírku náhodných textů... Myslím, že problémů je více. Stejně jako u smazaných fotografií knih se jedná o porušení autorských práv. Bylo by třeba zajistit svolení autora s publikováním na Wikipedii pod licencí cc-by-sa. Dále je fakt, že wikipedisté mají raději, když není článek výčtem suchých faktů, ale je spíše vyprávěním, s citáty a citacemi je dobré šetřit. Myslím, že kolega Harold byl objektivní, jen není tolik času a sil vše dlouze předem vysvětlovat a diskutovat. Držím palce, a editujte i nadále s odvahou, --Svajcr (diskuse) 15. 9. 2020, 14:48 (CEST)

Rozumím, díky. Jen ještě otázku: Dal jsem tam i připravované tituly, je to v pořádku? Zdrojem informace je autor sám a nakladatelství Edice Rabten, která se chystá knihy vydat, až budou hotové. Měl jsem na mysli prostě informaci, že onen překladatel, dosud živý, právě pracuje na takovém a takovém projektu. Nebo je to také porušení něčeho? Pokud ano, zase to smažu. Ještě jednou díky. Dundul (diskuse) 15. 9. 2020, 14:59 (CEST)

Na každou informaci by měl být správně nezávislý zdroj, reference... Asi máte jako nováček s červeným username a malým počtem editací smůlu, že tento článek kontroluje hodně redaktorů, tak se snáze najdou tací, kteří jsou na dodržování pravidel wiki přísnější... I když na wiki je mraky článků, hlavně těch starších, kde to prostě prošlo, časem vyhnilo.... Asi bych šel osobně cestou podrobnější biografie o autorovi, spíš než citace, tak popis, o čem to je, formou čtenářského deníku, zkuste se inspirovat u dobrých článků spisovatelů... Pokud znáte autora , pak bych od něj zkusil získat svolení s licencí na fotky a ilustrovat článek... Není nutné psát zpravodajsky a aktuálně, ale například se stoletým nadhledem. Hodně sil a trpělivosti, --Svajcr (diskuse) 15. 9. 2020, 19:36 (CEST)

Alan Villiers‎Editovat

Děkuji Vám za informace v článku Alan Villiers. Bohužel obsahuje text, který není v českém jazyce a je nutno ho přeložit, nebo strojově přeložený text, který vyžaduje důkladnou jazykovou korekturu. Pokuste se prosím přeložit alespoň část textu, jež by tvořila ucelený článek. Po týdnu se rozhodneme, zda neupravené části takového článku úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení.


Thank you for adding the article Alan Villiers. Unfortunately, the text is not in the Czech language and must be translated. Please try to translate at least part of the text; after one week, a decision will be made whether to keep or delete the untranslated sections. Also, please do not use automated translations, since they are often of poor quality. Thank you for your understanding. --Ozzy (diskuse) 2. 10. 2020, 11:01 (CEST)

Myslíte v galerii? Dekuji, opravim Svajcr (diskuse) 2. 10. 2020, 12:47 (CEST)
Je to dost hrozné celé, koukám.... Zkusím opravit.--Svajcr (diskuse) 2. 10. 2020, 13:28 (CEST)
Myslim cele, ale nevim, jestli pouhe vylepseni prekladu pomuze, protoze obcas nedava smysl ani original - napr. ta "The call of the sea was strong, and soon Villiers was back at sea when the great explorer and whaler Carl Anton Larsen and his whaling factory ship, the Sir James Clark Ross came to port with five whale chasers in tow in late 1923." jaky pristav? Kde? Byl prece na mori, tak o jakem pristavu se to mluvi? --Ozzy (diskuse) 2. 10. 2020, 14:05 (CEST)
Já to pochopil tak, že měl před tím nehodu, léčil si zranění a pracoval jako novinář v redakci Hobart Mercury někde v Tasmánii. --Svajcr (diskuse) 2. 10. 2020, 20:32 (CEST)

Wikipedia Asian Month 2020Editovat

 
Wikipedia Asian Month 2020

Hi WAM organizers and participants!

Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2020, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Fountain tool (you can find the usage guidance easily on meta page), or else you and your participants’ will not be able to receive the prize from WAM team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page before October 29th, 2020.
 3. Inform your community members WAM 2020 is coming soon!!!
 4. If you want WAM team to share your event information on Facebook / twitter, or you want to share your WAM experience/ achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki or PM us via facebook.

If you want to hold a thematic event that is related to WAM, a.k.a. WAM sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let’s edit articles and win the prizes!

Here are some updates from WAM team:

 1. Due to the COVID-19 pandemic, this year we hope all the Edit-a-thons are online not physical ones.
 2. The international postal systems are not stable enough at the moment, WAM team have decided to send all the qualified participants/ organizers extra digital postcards/ certifications. (You will still get the paper ones!)
 3. Our team has created a meta page so that everyone tracking the progress and the delivery status.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the WAM team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it’s urgent, please contact the leader directly (jamie@asianmonth.wiki).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2020

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team 2020.10

Pozvánka na Asijský měsíc Wikipedie 2020Editovat

Dobrý den, letos v listopadu se uskuteční již třetí ročník Asijského měsíce Wikipedie na české Wikipedii (globálně již šestý). Vzhledem k tomu, že jste nevyloučili účast, vás tímto zvu na letošní ročník.

Mezi letošní změny patří rozšíření lokálního organizačního týmu (tj. Patricccka, OJJe a Khamula1) o správce a účastníka minulého ročníku, Honzu Myšáka. Doporučuji si přečíst stránku letošního ročníku, neboť proběhly jisté změny (mj. budou od letoška strandardem digitální i fyzické pohlednice a certifikáty a také od letoška bude pro 15 účastníků s nejvíce články napříč všemi jazyky připravena speciální odměna).

Co se týče pohlednic a certifikátů z minulého ročníku, ty by měly být doručeny později kvůli pandemii covidu-19 (zařizuje je globální organizační tým, na který se lze při dotazech ohledně pohlednic a certifikátů obrátit). Při jakýchkoli dotazech se neváhejte obrátit na diskusní stránku soutěže, rádi vám odpovíme na dotazy.

Těšíme se na vaši účast!

Za lokální organizační tým Patriccck 26. 10. 2020, 13:37 (CET)

Copyvio?Editovat

MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

  Dobrý den, oceňujeme Váš příspěvek, ale bohužel nemůžeme přijmout text chráněný autorským právem převzatý bez dovolení z webových stránek či odjinud. Podívejte se, prosíme, na stránku Turkestánské album, a pokud jste autorem původního díla nebo máte od autora svolení k dalšímu šíření podle licencí GFDL a CC-BY-SA 3.0, doložte to prosím e-mailem obsahujícím svolení autora.

Užitečné rady o přispívání do Wikipedie a o některých základních pravidlech najdete na stránkách Wikipedie:PrůvodceNápověda:Jak vytvořit článek. Díky za pochopení.

Nástroj na mě vychrlil, že prý je to copyvio. Hledal jsem nějaké informace o licenci, ale nic jsem nenašel. Nebo se pletu a zdroj je pod svobodnou licencí? --Patriccck (diskuse) 9. 11. 2020, 14:30 (CET)

Děkuji za zprávu, prosím z článku to odstraňte, i z historie. Informace to článku moc nepřidává a více méně se omílá, co už bylo v článku řečeno překladem z en wiki. Jen bych tady ještě chtěl napsat, že jsem po citaci tří vět z DP zdroj uvedl, a že ty věty byly tak hutné že jsem si s jejich velkou změnou nevěděl rady. --Svajcr (diskuse) 9. 11. 2020, 15:22 (CET)
Je mi to líto a omlouvám se za komplikace. --Svajcr (diskuse) 9. 11. 2020, 16:11 (CET)
Na žádost jsem to skryl. Omluvu přijímám a chápu, že se to může stát. Stále máte možnost zkusit věty přepsat, kdybyste chtěl. Pěkný zbytek dne --Patriccck (diskuse) 9. 11. 2020, 22:06 (CET)
Děkuji za Vaší práci! Buďte zdráv.--Svajcr (diskuse) 9. 11. 2020, 22:10 (CET)

Opičí selfieEditovat

Dobrý den, omlouvám se, bohužel nemůžu žádné úpravy udělat, protože při ukládání se ukázalo, že moje adresa je v rozsahu, který byl na všech projektech nadace Wikimedia Foundation zablokován. Z jiné adresy aspoň zdraví Phiwy (diskuse) 17. 11. 2020, 14:12 (CET)

Asijský měsíc Wikipedie 2020 skončilEditovat

Pěkné dopoledne, tento ročník díky vám všem vzniklo 351 článků pro Asijský měsíc Wikipedie 2020, z toho 29 pro WikiUral 2020. Děkujeme! Včera byla soutěž ukončena, a proto vás informuji o dalším postupu. Nejpozději do konce tohoto roku bude probíhat kontrola přihlášených článků. Poté budeme znát finální žebříček a vyhlásíme vítěze soutěže. Wikipedisté, kteří se umístí na prvních třech příčkách v konečném žebříku, budou odměněni cenami, které proplatí spolek Wikimedia ČR. Kvůli komplikované době zatím nevíme, o jaké ceny se bude konkrétně jednat, budou však oznámeny zde.

30. listopadu, několik hodin před ukončením soutěže, byl bohužel nástroj Fountian nefunkční. Proto byla soutěž globálně prodloužena o 5 hodin. Jestli jste tedy vytvořili článek pro WAM a kvůli chybě jste jej nemohli zapsat, kontaktujte nás co nejdříve a my článek zpětně přidáme. Také žádáme všechny účastníky, aby pravidelně sledovali Fountain, kde píšeme své komentáře k článkům. Prosíme, věnujte pozornost komentářům a v případě vyřešení námitky k článku požádejte o přehodnocení na diskusní stránce. Přehodnocení článků bude probíhat do konce tohoto roku. Také se může stát, že někdo po čase přijde s novou námitkou a článek bude zamítnut. Proto je potřeba Fountain pravidelně sledovat a věnovat pozornost námitkám.

Při jakýchkoli dotazech či problémech ohledně soutěže se neváhejte obrátit na diskusní stránku.

Za lokální organizační tým Patriccck 2. 12. 2020, 10:22 (CET)

KategorieEditovat

Ahoj. Díky za články o fotografech. Můžeš tam prosím přidávat kromě kategorie Narození roku a Úmrtí roku i kategorie Narození (dne), Úmrtí (dne) a Narození v a Úmrtí v? Díky.--Addvisor (diskuse) 10. 12. 2020, 13:32 (CET)

Ahoj, děkuji za zprávu i za to, že kategorie do biografických článků přidáváš. Samozřejmě se o to pokusím a obdivuji českou wikipedii v tom, jak je (nejen) v kategoriích mnohem lepší než všechny ostatní Wikipedie. Na druhou stranu bych se spíš pídil po tom, jak to udělat roboticky u všech lidí z Wikidat. Tohle fakt není práce pro lidi. --Svajcr (diskuse) 10. 12. 2020, 14:18 (CET)
Dodatek: Víš, ono by toho chtělo ještě mnoho. Například když se fotograf narodil v roce 1925, tak na něj odkazovat z článku 1925 ve fotografii (to ještě zvládám), ale také z článku 1925, a když se narodil v Praze tak z odstavce, který je věnován významným pražským rodákům a podobně a tak dále... Ale v tom je ta radost editorské práce na wiki, že nikdy není a nebude hotová.... --Svajcr (diskuse) 10. 12. 2020, 15:01 (CET)

Adventní WikivšemEditovat

 
Ocenění Adventní Wikivšem

Ahoj, tímto Ti děkuji za účast ve výzvě Adventní Wikivšem a uděluji Ti speciální vánoční wikivyznamenání za splnění podmínek výzvy. Díky za to, že ve svých článcích osvětluješ nejen životy fotografů z nejrůznějších koutů světa, ale také počátky, minulost a současnost fotogarfie v systematických chronologických přehledech (dle mého názoru) bez evropocentrického pohledu. Ještě jednou díky. A přeji vše nejlepší v novém roce 2021 a ať je nejen dobré světlo, ale i chuť do psaní dalších článků o fotografiích, fotografech a etnografii. KKDAII (diskuse) 3. 1. 2021, 01:44 (CET)

Milá Kristyno, velmi jsi mne potěšila, moc děkuji za vyznamenání i za krásné přání i pozitivní kritiku! I Tobě přeji PF2021 a hodně sil a trpělivosti s Wikipedií. --Svajcr (diskuse) 3. 1. 2021, 08:47 (CET)

Wikipedia Asian Month 2020 PostcardEditovat

 
Wikipedia Asian Month 2020

Dear Participants, Jury members and Organizers,

Congratulations!

It's Wikipedia Asian Month's honor to have you all participated in Wikipedia Asian Month 2020, the sixth Wikipedia Asian Month. Your achievements were fabulous, and all the articles you created make the world can know more about Asia in different languages! Here we, the Wikipedia Asian Month International team, would like to say thank you for your contribution also cheer for you that you are eligible for the postcard of Wikipedia Asian Month 2020. Please kindly fill the form, let the postcard can send to you asap!

 • This form will be closed at February 15.
 • For tracking the progress of postcard delivery, please check this page.

Cheers!

Thank you and best regards,

Wikipedia Asian Month International Team, 2021.01
Dobrý den / ahoj, hlavní informace o formuláři již předal globální organizační tým, takže jen dodám, že bychom uvítali zpětnou vazbu a potvrzení o odeslání formuláře na této stránce. Předem díky. --Patriccck (diskuse) 4. 1. 2021, 15:56 (CET)

Angelologie dějinEditovat

Dobrý den,

mám v plánu provést úpravy článku Angelologie dějin v souladu s WP:OR, a vím, že jste na tomto článku v minulosti značně pracoval. Můj návrh je poněkud brutální, takže Vás chci předem upozornit a vyřešit případné (věcné) problémy, případně najít způsob, jak zachovat větší část článku bez zahrnutí vlastního výzkumu. Popis plánovaných úprav je na diskusní stránce: Diskuse:Angelologie_dějin#Primární_a_sekundární_zdroje.

Kotlopou (diskuse) 5. 1. 2021, 21:57 (CET)

Sorry, já už do toho znova nejdu. Nemám momentálně kapacitu na to, abych diskutoval znova hodiny a hodiny s neznámým člověkem. Prostudujte si diskuse, článek a knihy. Až to budete mít, můžete pak pracovat. Wikipedie není diskusní fórum. Přeji hezké dny.--Svajcr (diskuse) 6. 1. 2021, 08:02 (CET)
Bohužel knihy nevlastním (a vzhledem k ceně ani vlastnit nebudu) a některé z reakcí na kritiku jsou přímo v nich. S nimi nic neudělám, ale pokud knihy vlastníte, můžete pomoct dodáním odkazů na přesná čísla stran. --Kotlopou (diskuse) 6. 1. 2021, 10:41 (CET)
Aha. Tohle už jsme řešili před lety a všechno co připomínkujete se dělalo přesně podle požadavků zkušených redaktorů Wikipedie. Považuji ze své strany tuto záležitost za uzavřenou. --Svajcr (diskuse) 6. 1. 2021, 10:43 (CET)

PoděkováníEditovat

Dobrý den, vidím že mi opravujete hlavně reference. Tak děkuji, myslím to opravdu, žádná ironie. Tam já si moc jistá nejsem. Hezký den.--Vlkos1681 (diskuse) 6. 1. 2021, 17:44 (CET)

Wikipedia Asian Month 2020 PostcardEditovat

 
Wikipedia Asian Month 2020

Dear Participants and Organizers,

Kindly remind you that we only collect the information for Wikipedia Asian Month postcard 15/02/2021 UTC 23:59. If you haven't filled the Google form, please fill it asap. If you already completed the form, please stay tun, wait for the postcard and tracking emails.

Cheers!

Thank you and best regards,

Wikipedia Asian Month International Team, 2021.01

FotografovéEditovat

Ahoj, můžu se zeptat, kdy byla zrušena pravidla WP:OS a WP:NPOV? Nebo že by fotografové měli z těchto pravidel nějakou výjimku? Já jen, že jsem si nyní všiml, že tu po tobě v posledních dnech zůstává poměrně velké množství neoznačených subpahýlů s deklarovaným ukončením práce ve shrnutí a často s adjektivy, které v encyklopedickém článku nemají co dělat (en:WP:PUFF). Takže co s tím? --Harold (diskuse) 21. 2. 2021, 15:30 (CET)

Ahoj. Nevím, jsou to překlady z en wiki, tam to tak mají. --Svajcr (diskuse) 21. 2. 2021, 15:32 (CET)
Mohu tam dát označení pahýl. --Svajcr (diskuse) 21. 2. 2021, 15:34 (CET)
Tak kam mám koukat, jednou dáváš odkazy na česká pravidla, pak zase na anglická, jsem zmaten. Na vše najdeme pravidla... Milujeme regule. --Svajcr (diskuse) 21. 2. 2021, 18:54 (CET)
Já ti nevím... Máme tu přece vlastní pravidla, nebylo by tedy logičtější se řídit jimi? Nováčky tu peskujeme kvůli nedodržování pravidel, ale dlouholetí editoři zakládají "články", které tato pravidla porušují. To mi nepřipadá jako moc dobrá vizitka.
Já nováčky nepeskuji. Já jim pomáhám články zachraňovat, upravovat, typo, doplňovat, i reference, opravuji styl a formální stránku článku.--Svajcr (diskuse) 21. 2. 2021, 18:54 (CET)
Subpahýly: Charles Abraas, Erik Refner, Eric Grigorian, Frits Geveke, Richard Throssel, Geššú Ogawa, Banri Namikawa, Rikkó Nakamura, Goró Nakamura, Nakadžima Macuči, Masaaki Nakagawa, Šúkiči Cudžimura, Takuja Cukahara, Hitoši Cukidži, Noboru Ueki, Nogami Tóru, Aja Kida, Tomoko Mijamoto, Jasuko Kotani + řada dalších, které se té hranici subpahýlu hodně blíží. Takže co s tím?
A můžu se ještě zeptat, proč v článcích o ruských fotografech, které jsi v lednu zakládal, je nakopírován totožný nesouvisející odstavec o historii agentury RIA Novosti? Ono to poněkud vypadá jako umělé prodlužování, protože bez něj by to byly opět subpahýly... Oleg Knorring, Leonid Dorenskij, Dmitrij Kozlov (fotograf), Alexandr Krasavin, Vladimir Granovskij, Izrail Abramovič Ozerskij, Oleg Ignatovič, Pjotr Bernštejn, Olga Butenop, Alexandr Borisovič Kapusťanskij. Obligátní otázka: co s tím? --Harold (diskuse) 21. 2. 2021, 15:57 (CET)
Myslím si, že s tím autorem to právě souvisí, vysvětluje, co fotograf dělal a proč to dělal, za jakým účelem. --Svajcr (diskuse) 21. 2. 2021, 18:54 (CET)
Články v naprosto stejné velikosti jsou nejen na en wiki, ale také na fr wiki. Tam takových článků mají desítky. Kde se tedy česká wiki ohledně pravidel inspiruje? Nejde jinou cestou než jiné wiki? Omlouvám se, ale nerozumím tomu, proč na en a fr článek je a na cs wiki ne. To je asi spíš jen filosofická otázka.... Není to můj první takový článek, hodně jsem jich napsal již před dávnou dobou, doposud se nikdo neozval, ani nereagoval šablonou, pravidly české wikipedie, ani zprávou, proto děkuji za to. A právě protože se dlouhou dobu nikdo neozval, přestože články editovali další redaktoři, tak jsem pracoval na doplňování chybějících článků, které mají na jiných wiki, a které nám tu chybí. Je to ale nejen o překladu toho článku, je to také o přepisu jména autora, doplnění wikidat, doplnění kategorie na commons, sesbírání fotek na commons a kategorizace a v neposlední řadě doplnění kategorií a z jiných článků linků podle ocenění, roku narození a úmrtí... Je to vklad do budoucnosti, jak víme, tak například 70 let od úmrtí autora se uvolňují práva na jeho díla. Pak se snadno v kategrii najde umělec, kterého se to týká. Co s nimi? Pojďme se inspirovat, co s nimi dělají mnohom větší wikipedie než je ta česká. Články ve stejné podobě tam existují několik let. A u nás na české existuje například projekt, který se zabývá rozšiřováním krátkých článků. PS: Občas si chci jako redaktor odpočinout od megačlánků nad 20kB, od velkých projektů (pomoc ze zkvalitňováním článků na puclík, fotografie ve viktoriánské éře, Lewis Carroll, sledování nedávných úmrtí umělců a podobně) a dokončit pár menších článků, držet krok s dalšími wikipediemi v tomto oboru a zamodřit chybějící odkazy. --Svajcr (diskuse) 21. 2. 2021, 18:54 (CET)
O peskování jsem psal obecně, ale úvaha je následující: proč bych vlastně měl nováčkům psát, že je nutné ten jejich "článek" o jedné větě rozšířit, když obdobné zakládají i zkušení editoři? Samozřejmě je jasné, že nelze pořád psát velké články, ale jedna nebo dvě věty opravdu nejsou dostačující. Na tom se komunita shoduje už pěkných pár let. Pokud nějaká pravidla nevyhovují, navrhni jejich změnu nebo zrušení, jejich ignorací se ale ničeho nedocílí. Jinak popravdě ani nevím, jestli mám chuť a čas vysvětlovat zkušenému editorovi systém zdejších pravidel, která se mění zhruba tak jednou za uherský rok, takže jsou už nějakých 10 let v podstatě stejná. Na en:WP:PUFF (pokud by to nestačilo, tak i tam link i na en:MOS:PUFFERY) jsem odkázal, protože je tam vysvětleno, že ani do úvodů článků nepatří slova jako "významný" nebo "renomovaný" (viz subpahýly japonských fotografů), protože zkrátka obecně WP:NPOV. No a zmíněný projekt... ten vznikl jen kvůli tomu, že jeden editorský účet, nyní s řádově desítkami bloků v trestním rejstříku, si stěžoval, že nemůže zakládat subpahýly a odkazoval se právě na nějaké staré relikty, které tu přebývaly/jí z wikipravěku. Ten projekt ale nefunguje jako ospravedlnění zakládání dalších a dalších subpahýlů. --Harold (diskuse) 21. 2. 2021, 23:06 (CET)
Zdravím příteli, jako nováček, co už měl sice z minulosti menší znalosti o editování na Wikipedii, ale až teď nedávno dokázal dát dohromady 2 profily, Vás mohu ubezpečit, že máte absolutně pravdu, v tvrzení, "proč nováčkům předkládat cosi, co nedělají sami zkušení editoři". Popravdě mohu ukázat na člena patroly, který na odstavec "Organizační činnost", tzn. "co osoba v profilu sama aktivně organizovala" reaguje mimo jiné poznámkou " "Encyklopedický článek nemá být absolutně vyčerpávajícím seznamem každé stránky, kterou kdy profesor napsal a každého výletu na konferenci, který uskutečnil". Pokud pomineme styl "vysvětlení", a zde konkrétně i ten "detail", že členu patroly nedošlo, že tam není žádný "výlet profesora na konferenci", to by byl vyšší sloupec řádků, kde kdy jel pracovně "na výlet". Tam jsou totiž jen ty neurochirurgické kongresy, které pořádal a kterým i předsedal. A to "výlet" není. Vím, že jeden kongres, kterému předsedal, měl účast 1500 neurochirurgů. Když pominu, že tento případ, kdy jsem byl vyzván ke zkrácení čehosi, co v článku neexistuje, a že ta samá osoba, která mi to "radila", má na kontě i stejně "dlouhé" články, které u mě kritizovala, a ano, má i hromadu pahýlů, neříkám, že některé nejsou ok., ale jsou tam i takové, které mají 1-3 řádky. Polovina editorů nabádá ke krácení článku obecně, a polovina naopak nabádá k vyjmenování detailněji. Mám důkazy )). Nechci kritizovat, naopak, musím říct, že téměř 100% lidí tady jsou super bytosti, jenže potká-li kolega "nováček" při svých prvních pokusech např. kolegu Kacíře, nebo OJJ, což jsou oba těžce v poho osoby, který nemají žádný předsudky, a mají "fair cit" co vyhodit a co změnit, čímž věci velice prospějí, ale pošlou vás i oni na pískoviště. Já chápu, že nemohou dělat korektury a zároveň každému mentora. Ale jde o to, že by nováček měl cítit podporu zejména zkraje svého snažení (zaplať Bůh za existenci mentorů, dříve nebyli, ale mentor není logicky online nonstop), ale vidím to denně v diskuzích, mnozí jsou zoufalý doslova. Což je škoda, neboť vím, že záměr všech je kladný a pozitivní, jde o to, aby to dříve pochopili i ti úplní nováčci. Díky Harolde, vidíš důležité "detaily", nejde jen o to, kdo co má nebo nemá v portfoliu vytvořených profilů, DJ Tráva říká o hudbě toto------ Hudba je dobrá podle toho, jak dobrý je její záměr -- O editacích to platí myslím taky. Díky Tobě Harolde a Všem ostatním s dobrým záměrem. --WikiCZechia (diskuse) 7. 8. 2021, 14:08 (CEST)

@Harold: Ahoj, s dovolením bych přispěl vlastním názorem, resp. kacířskou myšlenkou :). Díky za upozornění na problém, myslím, že nakopírovaný podrobný text o jiném (ač přímo souvisejícím) tématu je zralý na odmaz, k tomu slouží příslušný článek (zde RIA Novosti) a provázání interním odkazem. Ale co se týče článků o fotografech, není jejich tvorba (samotné fotografie) vlastně také encyklopedickým obsahem? Tudíž co se týče objemu textu, neměli bychom k fotografům, malířům apod. přistupovat poněkud benevolentněji? Namátkově takový Oleg Knorring. Netvrdím, že mám nutně pravdu, jenom takový podnět k zamyšlení... --Mario7 (diskuse) 21. 2. 2021, 20:36 (CET)

Díky. Jsme pro, samozřejmě. Kolega Harold má ale hlavně na mysli články, kde žádné fotky nejsou a je tam jen jedna věta. --Svajcr (diskuse) 21. 2. 2021, 20:40 (CET)
Myšlenka zajímavá, ale připadá mi, že úplně stejně bych mohl argumentovat u jakéhokoliv tématu (jednovětný článek o vesnici/zvířeti/vědci + encyklopedický obsah tvořený fotkami návsi/fotkami variant zabarvení/grafy a modely jeho činnosti)... Pokud malíři a fotografové takové úlevy potřebují, protože o nich zřejmě nejde nic víc napsat (jinak by přece nebyl problém doplnit pár vět...), zakotveme to v pravidlech. Zatím tu máme akorát WP:Subpahýl a WP:CWN#Wikipedie není mirrorem ani sbírkou odkazů, obrázků či mediálních souborů (bod 4). --Harold (diskuse) 21. 2. 2021, 23:06 (CET)
Nováčkům se radí, aby raději články překládali, než tvořili sami nový. A co s tím obecně? Raduji se z toho, že držíme krok s dalšími wikipediemi v této kategorii. Jdu vylepšovat krátké články.--Svajcr (diskuse) 22. 2. 2021, 05:47 (CET)--Svajcr (diskuse) 22. 2. 2021, 05:47 (CET)
Kdybychom chtěli za každou cenu udržovat kvantitativní krok s dalšími Wikipedie, stačilo by pustit robota, který by tvořil určitě minimálně tisíce subpahýlů denně. :-) Ale myslím, že to asi není úplně to, co by česká komunita zcela ocenila... Fotografy jsem neoznačil hromadně šablonou subpahýl, protože věřím, že zkušený wikipedista to dá brzo do pořádku. Rozšíření krátkých článků uvítám nejen já, ale hlavně čtenáři; fakt budu rád, když tu výše zmíněné články zůstanou. Jen je zkrátka z více důvodů dobré držet nějakou minimální laťku. --Harold (diskuse) 22. 2. 2021, 16:38 (CET)

Přehled rozšíření článkůEditovat

(připravuji na editaci) --Svajcr (diskuse) 22. 2. 2021, 21:13 (CET)

Photography of SudanEditovat

Hello, I just saw that you translated my long article on Photography of Sudan into Czech language. Thanks for your interest and diligent work, and I hope it will find many more interested readers. This is the second translation, after a Spanish one, and I am continuing to add new information to the English version, whenever I find anythin worthwhile. Best regards, Munfarid1 (diskuse) 14. 3. 2021, 21:33 (CET)

Thank you for your nice article! And I look forward to further cooperation! --Svajcr (diskuse) 15. 3. 2021, 07:24 (CET)

PoděkováníEditovat

Dobrý den, jen jsem chtěla poděkovat za Vaše poděkování. Hezký den a stálé zdraví.--Vlkos1681 (diskuse) 16. 3. 2021, 10:40 (CET)

Fotografie ve Spojených státech americkýchEditovat

Prosím nepřidávej do článků odkazy na přesměrování. Díky! --Gampe (diskuse) 21. 4. 2021, 08:10 (CEST)

Nějak mi to "ujelo", díky.--Svajcr (diskuse) 21. 4. 2021, 08:19 (CEST)

ValtellinaEditovat

Dobrý den, v článku "Valtellina" je odkaz na "Pařížská smlouva". Po rozkliknutí se dostanete na smlouvu uzavřenou v roce 2015. Což je špatně. Nechci se pouštět do opravy, abych někoho nepozlobila. A také vlastně nevím o jakou smlouvu se ve skutečnosti jedná. Tak to přehazuji na Vás. ( Já hledala smlouvu z Monzónu. Tak jsem se k tomu dostala.) Takže děkuji a dejte vědět. --Vlkos1681 (diskuse) 25. 4. 2021, 17:42 (CEST)

Dobrý den, klidně editujte s odvahou! Zřejmě se jedná o https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Paris_(1623), předělal jsem tedy na červený odkaz Pařížská smlouva (1623). --Svajcr (diskuse) 25. 4. 2021, 19:15 (CEST)

Tomáš MazalEditovat

Ahoj, díky za doplnění článku Tomáš Mazal. Mám ale otázky k doplněným referencím:

 1. odkaz na české centrum ve Varšaavě žádnou odkazovanou skutečnost nepopisuje... můžes to prosím nějak upřesnit?
 2. odkaz na stránky České televize: autor článku se zcela jistě nemá křestní jméno Ceska Televize; a příjmení mailto:internet@ceskatelevize.cz

Prosím pokud vložíš odkaz automaticky, překontroluj ho potom. Roboti jsou taky jenom lidi. Díky za pochopení. --Gampe (diskuse) 27. 4. 2021, 12:57 (CEST)

Diky Svajcr (diskuse) 27. 4. 2021, 14:41 (CEST)

Marie RollerováEditovat

Proč jste odstranil seznam děl této spisovatelky. Dalo mě to práci vše dohledat a vy jste to rázem zničil. Mám sto chutí vaší editaci revertovat, nebo celý příspěvek smazat, neboť jsem jeho autorem. Raději končím, abych nebyl neslušný.--Martin wolf (diskuse) 9. 7. 2021, 13:36 (CEST)

Dobrý den, seznam děl jsem neodstranil. Kolega Švenkaj upravoval styl zápisu a dal díla na jednu řádku. Já jsem editor švajcr. :-) --Svajcr (diskuse) 9. 7. 2021, 13:59 (CEST)

DJ TrávaEditovat

Zdravím, děkuji, ano, máte pravdu, byl ve Wikidatech údaj r.n. 1966. To bylo způsobeno špatným zpracováním profilu při jeho založení, stupidní weby jako např. Osobnosti.cz zakládají na velké zmatky. Mohu Vám potvrdit v mnoha odkazech, že správně je r.n. 1965, např. článek z 11.2. 2015 hovoří o tom, že DJ Tráva na konci ledna oslavil kulaté jubileum, což jasně potvrzuje r.n. 1965. O tomto jeho jubileu se ve stejném principu zmiňuje řada médií, ale jsou tam i články jako např. z roku 2010, kde se zmiňuje, že DJ Tráva slavil koncem ledna 45 let.) Ještě se omlouvám, že jsem Vás v tom komentáři oslovil se "Š" na začátku .. Dobré světlo, ať se Vám daří. --WikiCZechia (diskuse) 7. 8. 2021, 11:58 (CEST)

JaponciEditovat

Ahoj, kdyz uz zakladas clanky o japonskych fotografech (a Japoncich vseobecne), muzes prosim do nich rovnou davat sablonu {{Japonské jméno | <příjmení>}}? Snazim se ji postupne doplnit do stavajicich clanku, ale zakladani novych clanku bez ni tomu nepomaha. Dekuji a zatim, --Ozzy (diskuse) 13. 9. 2021, 12:50 (CEST)

Ahoj, ano, pokusím se myslet i na tuhle šablonu... Děkuji za tvojí práci! --Svajcr (diskuse) 13. 9. 2021, 12:53 (CEST)
Dekuji ^_^ --Ozzy (diskuse) 13. 9. 2021, 13:26 (CEST)
A nemohla by tato práce být svěřena nějakému robotu? --Pavouk (diskuse) 13. 9. 2021, 14:19 (CEST)
Nevim, jak si robot poradi s tim, ze nekdy je jmeno a prijmeni v opacnem poradi (napred prijmeni a pak jmeno) a ze mame nektere specialni clanky, kde to uplne nejde (napr. Hiro (fotograf) - sablona bere jmeno z nazvu stranky). --Ozzy (diskuse) 13. 9. 2021, 14:57 (CEST) + edit --Ozzy (diskuse) 14. 9. 2021, 02:08 (CEST)

Velur šifon v nizozemských muzeíchEditovat

Takhle na dálku to neumím kvalifikovaně posoudit, jestli ty oděvy jsou opravdu z velur šifonu (mimochodem: použití toho označení není moc přesně definované a např. v Rijksmuseum v Amsterdamu jsem byl někdy snad v roce 1982). Protože se ale ty snímky ke článku velmi dobře hodí, měli bychom těm tehdejším odborníkům věřit, ponechejme je v galerii, kterou jsem doplnil stručným popisem. Zdraví --Ryj (diskuse) 11. 10. 2021, 09:31 (CEST)

Diane ArbusEditovat

Ahoj, že i ty se dáš do přiblblého přechylování, tak to jsi mě fakt dostal. Diane Arbus tě v noci bude chodit strašit. --Gampe (diskuse) 8. 11. 2021, 19:52 (CET)

Snad Arbusová, ne? :-/ Sám skřípu zubama, když to vidím, ale pořádek na wiki musí být. Nějaké sjednocení.... Představ si, kdyby to byla tištěná encyklopedie... Tam by zavelel šéfredaktor a bylo by to po jeho.... --Svajcr (diskuse) 8. 11. 2021, 19:57 (CET)
@Gampe:, tebe asi straší pro změnu Alice Childressová Jako člen rodiny, že ano?--Svajcr (diskuse) 14. 11. 2021, 17:14 (CET)--Svajcr (diskuse) 16. 11. 2021, 07:22 (CET)

Přesuny stránekEditovat

Ahoj, nebudu zasahovat na nástěnku správců, ale články můžeš bez problémů přesouvat sám, vpravo nahoře "více" a položka "přesunout". Jen mě mrzí, že i ty jsi propadl přechylovacímu šílenství. Zdraví --Gampe (diskuse) 10. 11. 2021, 14:54 (CET)

Ahoj, vím, používám, většinou to jde, ale v případě, že existuje přesměrování s "ová", tak je potřeba admin právo na mazání. Nejdřív toto přesměrování smažou a pak teprve přesunou na uvolněné místo. --Svajcr (diskuse) 10. 11. 2021, 14:58 (CET)
Mně to prznění cizích jmen také mrzí, ale někdy je potřeba ustoupit a umět prohrávat. Aspoň tak ušetřím nimravou práci někomu dalšímu.--Svajcr (diskuse) 10. 11. 2021, 15:02 (CET)
Jenom ještě k tomu přechylování poprosím – vždycky po přesunu hoďte prosím tu stránku s nepřechýleným názvem do Kategorie:Přesměrování z nepřechýleného jména. Díky. --David V. (diskuze) 10. 11. 2021, 15:48 (CET)

Sloup hanbyEditovat

Dobrý den, asi jste článek nečetl. Nerozumím Vaší vášni vytvářet infoboxy ke všemu, zejména když se článek týká sochy, kterou čínský totalitní režim odstranil a zeměpisné údaje už neplatí, stejně jako Vaše fotka umístěná v infoboxu. Sloup byl už dříve ze střechy přestěhován do atria studentských kolejí, odkud byl následně v noci odvezen. Může to nějak opravit - nejlépe do původního stavu před vaší editací? Děkuji.--NoJin (diskuse) 26. 12. 2021, 18:53 (CET)

Dobrý den, omlouvám se, došlo k nedorozumění, opraveno. Mimochodem - infobox čerpá data z wikidat, které jsem já informacemi nenaplňoval. Jinak infoboxy jsou standardní součástí článků, když se Vám nelíbí editace moje nebo i jiných editorů, klidně ji smažte. Jde nám přece o co nejlepší kvalitu. Pokojné svátky, pane Nosku, --Svajcr (diskuse) 26. 12. 2021, 19:52 (CET)

Pozor na strojové překládáníEditovat

V jedné internetové diskusi se česká Wikipedie v prosinci stala terčem posměchu na základě článku Snídaně v trávě, kde byla celá řada nesmyslů ze strojových překladů. Něco z toho bylo (možná v reakci na tutéž diskusi, na niž jsem dnes narazil já) krátce na to z článku odstraněno, ale přinejmenším jeden věcný nesmysl tam zůstal. Ten jsem právě opravil, ale přišel mi tak očividný, že jsem se v historii podíval, od koho pochází, a seznal jsem, že jste ho tam před půltřetím rokem vložil Vy. Takže prosím pozor, když používáte strojové překlady, nestačí to následně opravit jazykově, je potřeba to především zhlédnout fakticky, tedy třeba to zkontrolovat na dalších jazykových verzích Wikipedie, anebo danou pasáž do českého textu vůbec nepřidávat. Nejde nám přece o co největší textový objem, nýbrž o co nejlepší encyklopedickou spolehlivost. --Mmh (diskuse) 23. 1. 2022, 18:16 (CET)

Dobrý den, děkuji! Je skvělé, když se spojí více editorů a díky spolupráci se podaří dosáhnout nejlepší kvality. --Svajcr (diskuse) 23. 1. 2022, 18:24 (CET)
Připojuji se, opravdu si dejte víc záležet. Náhodou jsem totiž narazil na nedávno vzniklý článek (překlad) o ukrajinské fotografce, který se vám teda vůbec nevyvedl. Když opomenu, že není moc dobrý nápad čistě překládat z ukrajinské Wikipedie, a vynechám i ne moc povedenou stylistickou úpravu, článek jste i tak ponechal v dosti bídném stavu (je zralý vyloženě na smazání); krkolomný překlad a prakticky nulová ověřitelnost, přičemž je fotografka tolik vychvalována (spíše samé POV). Jenže není moc jasné, kým a proč. Jestli to tak necítí či nevidí náhodou jen tamní editor Wikipedie, což by byl nežádoucí vlastní výzkum nebo přinejmenším onen zaujatý úhel pohledu. Zdroje jste sice nějaké uvedl (spíše asi jen okopíroval a neověřoval), ale není „upřesněno“ (řádkovou referencí, alespoň přibližně), který k jaké informaci patří. Nechápu, jak můžete být s takovým článek spokojený. Když už nic jiného, pokuste se jej upravit alespoň tak, aby se dal číst, a odstraňte zjevné POV. Děkuji. S pozdravem --Tobartos (diskuse) 16. 4. 2022, 01:21 (CEST)
Beru na vědomí.--Svajcr (diskuse) 16. 4. 2022, 06:12 (CEST)

Poděkování za účast ve výzvě WikiGap 2022Editovat

 

Vážení účastníci a účastnice WikiGapu,

rádi bychom vám touto cestou poděkovali za účast v letošní výzvě Wikigap. Velmi nás těší, kolik vás přispělo k tomu důležitého projektu. Vážíme si každého nového a vylepšeného článku.

Dosáhli jsme nového rekordu WikiGapu – česká Wikipedie byla během měsíce obohacena o 431 článků! Během měsíce se zapojilo 43 lidí. Někteří v rámci editatonů, jiní samostatně. Všechny podrobnosti najdete ve statistikách nástroje hashtag, který jsme používali pro sledování projektu. Vítěze soutěže budeme kontaktovat přímo

Pro zajímavost posíláme seznam tří nejčtenějších článků (k 6. dubnu 2022), které vznikly v rámci výzvy WikiGap 2022:

 1. Jada Pinkett Smith (2 629 zobrazení)
 2. Ariana DeBose (1 016 zobrazení)
 3. Olha Perebyjnis (416 zobrazení)

Doufáme, že vás projekt bavil a že se zúčastníte i našich dalších akcí. Odebírejte náš newsletter, ať vám nic neuteče. Ještě jednou díky a krásný den, Natalia Szelachowska (WMCZ) (diskuse) 19. 4. 2022, 11:49 (CEST)

Vyznamenání za účast ve výzvě #Wikipedie20Editovat

 

Dmitrij KozlovEditovat

Dobrý den, děkuji Vám za informace v článku Dmitrij Kozlov (fotograf). Bohužel jeho zpracování zatím nesplňuje požadavek na ověřitelnost. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby bylo možné jej označit jako plnohodnotný článek. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po 14 dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Tomas62 (diskuse) 26. 7. 2022, 14:57 (CEST)

Dobrý den, děkuji Vám za zprávu, budu očekávat společné síly a modlit se o zachování článku, neboť na fr wiki jej mají.--Svajcr (diskuse) 26. 7. 2022, 15:27 (CEST)
Dobrý den, nějakou sílu jsem napnul a nic. Archiv visualrian.ru, odkud byly fotografie převzaty, je nedostupný. Dotaz Дмитрий Козлов фотография РИА Новости dá nepřehledné množství výsledků, z nichž některé nadějné uváznou na nedostupnosti archivu. Otčestvo jsem nezjistil a nevím, kterak dotaz zpřesnit. --Tomas62 (diskuse) 26. 7. 2022, 22:43 (CEST)

Dobrý den, děkuji Vám za informace v článku Dmitrij Kozlov (fotograf). Bohužel jeho zpracování zatím nesplňuje požadavky na encyklopedické heslo. Pokuste se prosím text článku upravit alespoň do té míry, aby splňoval základní požadavky na vzhled, encyklopedický styl a jazyk článků. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po 14 dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá odložené smazání. Děkuji za pochopení. Zatím ten článek není o fotografovi, ale o agentuře, takže nedává smysl. Co to přejmenovat? --KPX8 (diskuse) 10. 8. 2022, 07:07 (CEST)

Dobrý den, pro udržení kvality Wikipedie bude vhodnější takový článek úplně odstranit; --Svajcr (diskuse) 10. 8. 2022, 07:10 (CEST)
Tak já nevím, kolego. Stačí přece doplnit biografické údaje, stručný životopis, pár referencí z MF Dnes a je to. :-) Ale vážně, ten fotograf to asi měl jako vedlejšák, jinak to není možné. Prohlédl jsem, co se dalo. Napadlo mě, že to mohl fotit ten generál Dmitry Kozlov, který se tam v inkriminovanou dobu pohyboval (a mohl tak vyfotit například i tohle), ale to by se musel věnovat fotografii i po válce jako sportovní fotograf, který je zase zmíněn v článku o sportovních fotografech, kde ovšem zapomněli ukázat jeho fotky. Dizertační práce o sovětské poválečné fotografii jej však vůbec nezmiňuje, a stejně tak kategorie sovětských fotografů na ruské Wikipedii o něm nemá ani zmínku. Navíc nějaký Dmitry Kozlov z RIA Novosti se věnoval i psaní článků o době války, takže možná už pak ani nefotil...? Nehledě na to, že v dnešní době je aktivních několik Dmitrijů Kozlovů, někteří z nich jsou i fotografy. Takže toho asi víc nenajdeme, zkusil jsem možné i nemožné. Nechme článek jako minipahýl s galérií, asi radši bez toho odstavce o agentuře, ta už má svůj článek. Když to tak vydrží francouzi, tak to naše Wikipedie třeba vydrží taky. :-) Hezký den, --KPX8 (diskuse) 10. 8. 2022, 10:23 (CEST)
Díky. To je tak rozšířené jméno, jako bychom hledali Jana Nováka.... --Svajcr (diskuse) 10. 8. 2022, 10:34 (CEST)

Informativnost fotografieEditovat

Zdravím, fotil jsem to mobilem, nemohu mít "v baťohu" profi fotoaparát "pro všechny případy". @ --01x07x2022000 (diskuse) 29. 7. 2022, 12:38 (CEST)

To jsem pochopil, ale v tom případě zvažte, zdali je Vaše fotografie vhodná k ilustraci článku Lesní požár v Českosaském Švýcarsku. Náš učitel fotografie nám říkal: Fotografujte jen to, na co máte znalosti a technické vybavení.--Svajcr (diskuse) 29. 7. 2022, 12:41 (CEST)

Vittorio SellaEditovat

Ahoj, prosím o překlad popisků fotek v galerii, včetně poznámky. Formálně:

Dobrý den, děkuji Vám za informace v článku Vittorio Sella. Bohužel obsahuje text, který není v českém jazyce a je nutno ho přeložit, nebo strojově přeložený text, který vyžaduje důkladnou jazykovou korekturu. Pokuste se prosím přeložit alespoň část textu, jež by tvořila ucelený článek. Po týdnu se rozhodneme, zda neupravené části takového článku úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení.


Hello, thank you for adding the article Vittorio Sella. Unfortunately, the text is not in the Czech language and must be translated. Please try to translate at least part of the text; after one week, a decision will be made whether to keep or delete the untranslated sections. Also, please do not use automated translations, since they are often of poor quality. Thank you for your understanding. --Harold (diskuse) 15. 8. 2022, 11:43 (CEST)

Ahoj, díky za upozornění, přeložil jsem a vylepšil odkazy. --Svajcr (diskuse) 15. 8. 2022, 16:51 (CEST)

Hody Velké BíloviceEditovat

Fakt krásná fotka (i krásný objekt fotografování). Moc hezky technicky vyvedené. Díky! OJJ, Diskuse 18. 9. 2022, 14:18 (CEST)

Moc děkuji za pochvalu i komentář, mám uši až do stropu! Letos se mi bohužel nedaří hody dokumentovat....--Svajcr (diskuse) 18. 9. 2022, 15:15 (CEST)

Ohannes Kurkdjian - místo narozeníEditovat

Dobrý den, v článku Ohannes Kurkdjian jednou píšete, že se dotyčný narodil v Jerevanu, a jednou, že se narodil v dnešním Gürunu v Turecku. Co je tedy správně? --Mercy (diskuse) 29. 9. 2022, 16:11 (CEST)

Gürün je správně. Díky za pozornost!--Svajcr (diskuse) 29. 9. 2022, 16:17 (CEST)