Wikipedie:Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje

(přesměrováno z Wikipedie:2NNVZ)
Princip, kterého je dobré se držet

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu není závazný. Je to ale přesto princip, který je dobré mít na paměti, protože je časem prověřen a nese zahuštěné zkušenosti vašich předchůdců na projektu. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
  • WP:2NNVZ
    WP:NNVZ

Minimálně dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje doložené v článku jsou jednou z možností, jak prokázat, že si určité téma na Wikipedii zaslouží samostatný článek. Množství a kvalita těchto zdrojů (publikací) musí objektivně dokládat, že dané téma je pro encyklopedii dostatečně významné. Požadavek vychází z hlavního kritéria doporučeného pro posuzování encyklopedické významnosti, speciální požadavky jsou pak stanoveny pro články o lidech, internetových stránkách a službách a hudbě.

Hlavní kritérium ve zkratce:

Předmět je významný, pokud je předmětem vícera netriviálních publikovaných prací, které jsou nezávislé na předmětu samotném.

Upřesnění pojmů editovat

Tato sekce si neklade za cíl být zcela vyčerpávající, jedná se jen o ilustrace pro lepší pochopení.

  • Dva zdroje bývají požadovány jako minimum, ale obecně se očekává více zdrojů. Téma, o kterém píše jen jeden zdroj, zpravidla není vhodné pro samostatný článek. Nicméně ani existence dvou zdrojů automaticky nedokládá encyklopedickou významnost. Více publikací od jednoho autora (subjektu) je zde zpravidla počítáno jako jeden zdroj.
  • Nezávislý zdroj. Zdroj by měl být především nezávislý na tom, o čem pojednává. Nemůže jej tedy psát někdo, o kom pojednává daný článek nebo je s předmětem článku jinak spojen. Nelze dokládat významnost např. nějaké osoby jejími osobními stránkami, významnost firmy jejími „oficiálními“ stránkami nebo významnost výrobku odkazem na stránky výrobce.
  • Netriviální zdroj – takový, který předmět článku jen nezmiňuje v několika málo slovech či větách, nebo nejde o pouhou položku v adresáři, podobném seznamu či v krátkém odstavci apod. Mělo by se tedy jednat o širší pojednání.
  • Věrohodný – publikovaný věrohodnými a všeobecně uznávanými subjekty a institucemi. Nevěrohodné jsou zpravidla texty publikované přímo autory, například fanouškovské stránky či soukromé blogy.

Další informace editovat

Více informací naleznete na: