Frieden für die Ukraine.jpg

První příspěvek na českou wikipedii jsem napsal v srpnu 2007. Napřed jsem editoval jsem z různých IP adres, intenzivněji od začátku roku 2011. Účet jsem si založil v březnu 2016. Z tohoto účtu jsem udělal 12 634 editací, napsal jsem 3390 článků. Někde by to možná stačilo…