DolůNejdůležitější princip Wikipedie je diskuse. Pouze diskusí s lidmi mohu zjistit, zda jednání moje nebo kohokoliv jiného bylo nebo naopak nebylo správné a utvořit si vlastní a správný úsudek. Diskuse mi dá pro tvorbu mého názoru dostatečný počet různých fakt a různých pohledů na věc od různých lidí, zároveň je různými lidmi ověří nebo vyvrátí. Nikdo není dokonalý, a proto má jistě každý svůj názor k mým příspěvkům. A já jsem takovým názorům otevřen, stejně tak jako diskusím o nich. Navíc rád uznám chybu nebo naopak úspěch, pokud chápu, proč jsem tak učinit neměl nebo naopak měl.


do 2014

ZablokováníEditovat

Zablokoval jsem vám možnost editace Wikipedie na dvě hodiny. Pokud budete stránky i nadále vandalizovat přesuny na nesmyslné názvy, zablokuji vás na trvalo. Díky za pochopení. S pozdravem --Mercy 17. 3. 2011, 15:47 (UTC)

dotazEditovat

Dobrý den, můžete mi prosím objasnit toto? --Podzemnik 19. 3. 2011, 19:47 (UTC)

Prosím, nenahrazujte obrázky vektorové grafiky. Rastrová grafika má horší kvalitu a není důvod ji upřednostňovat. Děkuji. --Harold 19. 3. 2011, 19:49 (UTC)

Prosím vyplňujte kolonku „Shrnutí editace“Editovat

Dobrý den, díky za Vaše příspěvky. Chci Vás však poprosit o pokud možno výstižné vyplnění shrnutí editace před uložením úprav. Je nanejvýš žádoucí, aby měli ostatní wikipedisté představu, čeho se Vaše změny týkají. A to nejen ti, kteří právě sledují stránku posledních změn, ale i ti, kteří pak někdy v budoucnu budou hledat v historii článku nějakou konkrétní změnu. Když totiž ve shrnutí uvidí, že se Vaše změny týkají něčeho jiného, než co zrovna hledají, nebudou je muset dále zkoumat a ušetří tím tak trochu času. Registrovaní uživatelé mají navíc možnost si ve svém nastavení v sekci Editace zatrhnout položku Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace a systém pak každé nevyplněné shrnutí před konečným uložením změn připomene. Děkuji za pochopení. ♥ K123456 13. 4. 2011, 16:35 (UTC)

PřesměrováníEditovat

Opakovaně jsem smazal přesměrování "Volavkovití" a "Ibisovití", protože podle článků Volavka a Ibis se jedná o přesměrování z obecnějšího pojmu na pojem konkrétnější, které je považování za nevhodné. Pokud se pletu, tak to prosím v diskusi uveď, ale nezakládej je bez vysvětlení. Díky.
P.S.: Mimo to, prosím nastuduj si WP:Přesměrování#Dvojité přesměrování. --Harold (diskuse) 5. 5. 2012, 23:15 (UTC)

Malá editaceEditovat

Doporučuji k přečtení, co je malá editace. --Ragimiri 30. 7. 2013, 21:40 (UTC)

Sublime TextEditovat

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Sublime Text. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Marek Koudelka (diskuse) 9. 1. 2014, 16:40 (UTC)

Děkuji za zprávu, na článku budu ještě pracovat (zatím tam asi přidám šablonu pro rozdělaný článek). Určitě jej ještě rozšířím. Budu rád, když mi s tím kdokoliv pomůže. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2014, 16:45 (UTC)

SUL account merging finishingEditovat

I confirm, that I requested merging en:User:Dvorapa into my Global account. --Dvorapa (diskuse) 10. 5. 2014, 16:00 (UTC)

HotovoHotovo Hotovo.; please special:mergeAccount. Xeno (diskuse) 12. 5. 2014, 12:45 (UTC)
2015

Šablona periodické tabulky v infoboxech prvkůEditovat

Dobrý den, dnes jsem zaregistroval, že zřejmě po Vašich úpravách se v infoboxech šablona tabulky zobrazuje bez bodů jednotlivých prvků jako slitek barevných polí a nelze podle ní dobře navigovat k jinému prvku. Navíc prvek, kterému box náleží, je vyznačen pouze černým zobáčkem, který je (zejména na hranici barevných oblastí, např. křemík) nevýrazný. Předchozí varianta s výraznými černými body (a jedním bílým) byla podstatně lepší. Co Vás vedlo k podobným změnám? Podle mě nic pozitivního nepřinesly, jen negativa. Zdraví Petr Karel (diskuse) 22. 6. 2015, 11:28 (CEST)

Pardon, při podrobnějším testování jsem zjistil, že to zlobí po poslední aktualizaci v IE 11, nikoli po Vašich změnách šablon. Omlouvám se. Chrome to zobrazuje korektně - neslitě a se zarámováním daného prvku.
Přesto však bychom měli mít zobrazení korektní i pro uživatele IE, ale opravdu netuším, jak toho dosáhnout, neprogramuji pro web. Zdraví Petr Karel (diskuse) 22. 6. 2015, 13:58 (CEST)
Dobrý den, tabulka by měla být vzhledově podobná její německé verzi, kterou jsem se inspiroval. Zdá se, že je to problém všech IE. Určitě se na to podívám a zkusím to pro uživatele IE opravit. Děkuji za připomínku --Dvorapa (diskuse) 22. 6. 2015, 20:33 (CEST)
Mělo by to být opraveno, případně to prosím ještě překontrolujte --Dvorapa (diskuse) 23. 6. 2015, 15:49 (CEST)
Díky, funguje skvěle. Petr Karel (diskuse) 23. 6. 2015, 16:29 (CEST)

Úprava infoboxu prvkůEditovat

Všiml jsem si, že předěláváte infobox prvků. Vážím si toho, sám bych toho nebyl schopen. Při té příležitosti si proto dovoluji nabídnout pár námětů či představ, na jejichž realizaci nemám:

 • Pod Atomové vlastnosti (společné všem modifikacím) přiřadit i elektronegativitu a ionizační energie z "Různého" a zakončit je tabulkou izotopů
 • Fyzikální vlastnosti rozdělit nejprve podle hlavních modifikací, je-li to relevantní (bude se týkat jen několika prvků, zejména uhlík, kyslík, fosfor, síra) nebo to aspoň v šabloně obecně umožnit
 • Teprve pod danou modifikací uvádět položky
  • Strukturní a molekulové vlastnosti: typ struktury (koval., iont., kov.), krystal. struktura (kubická,... jednoklonná, amorfní), molární objem, u kovů typ mřížky jader (prostá, plošně centrovaná...), u molekulových krystalů, kapalin a plynů tvar molekul (např. tříatomová nelineární u ozónu, čtyřatomové tetraedrické u bílého fosforu…)…
  • Mechanické vlastnosti: hustota, skupenství; pev.: tvrdost, modul pružnosti v tahu a smyku, rychlost podél. a příč. zvukových vln…; kap.: dynamická a kinematická viskozita, povrchové napětí na vzduchu, tlak nasycené páry, rychlost zvuku…; plyn: dynamická a kinematická viskozita, rychlost zvuku…
  • Termické vlastnosti (vhodnější než "termodynamické", protože obsáhnou i termokinetické vlastnosti jako tep. vodivost): teplotní objemová roztažnost, teplotní rozpínavost, tepelná příp. i teplotní vodivost, teplota tání, varu či jiného fázového přechodu (např. supravodivosti, supratekutosti…), teplota a tlak trojného bodu, kritická teplota a tlak, skupenské teplo tání a varu či entalpie přeměny, měrná/molární tepelná kapacita, …
  • Elektromagnetické a optické vlastnosti: měrná el. vodivost, měrný el. odpor, teplotní součinitel odporu, rel. permitivita, měrná/molární el. susceptibilita, magnetické vlastnosti, rel. permeabilita, měrná/molární magn. susceptibilita, index lomu, molární absorpční koeficient …; optické vlastnosti zakončit spektrem (obr.)
 • Protože možných fyz. vlastností je spousta a hrozí nevhodné nafouknutí boxu, buď udělat výběr nejdůležitějších, nebo podnadpisy (modifikací a skupin vlastností) udělat rozklikávací (jde-li to)
 • Verifikace:
  • Jednotlivé položky vlastností zkontrolovat, zda odpovídají současnému názvosloví/jednotkám (dle normy řady ČSN ISO/IEC 80000, příp. s přihlédnutím k Zelené knize IUPAC, která však není v češtině)
  • V dokumentaci k šabloně by to chtělo přesné definice veličin a jejich vzájemných vztahů nebo aspoň odkaz na položku platné normy řady ČSN ISO/IEC 80000 (odkaz na čl. wikipedie bohužel korektní definici nezajišťuje); v posledních dvou odrážkách by snad mohl pomoci Wikipedista:JOb, je v tom expert.
  • Rád pomůžu a "skouknu" všechno, co je kolem fyzikálních veličin, co mi řeknete (definice, značky, případně srozumitelný výklad). Pro zábavu píšu čas dle normy: 2015-08-07T09:53[diskuse]JOb (diskuse) 7. 8. 2015, 09:55 (CEST)

Nejproblematičtější by asi bylo rozdělení podle modifikací, které by si vyžádalo úplné předělání boxu u mnoha prvků. Ale zase by odstranilo výčty modifikací u každé položky vlastností či tápání uživatele či editora, které modifikaci daný údaj přísluší, je-li uveden jen jeden. V první fázi se však nemusí "první" modifikace specifikovat (aby se nezobrazil její nadpis) a všechny stávající položky roboticky podřadit jí; další konkrétní modifikace doplnit až postupnými dalšími editacemi a následně nespecifikovanou modifikaci smazat.

Berte můj příspěvek opravdu jen jako náměty a představy, a naložte s nimi podle svého uvážení. Zdraví Petr Karel (diskuse) 23. 7. 2015, 16:53 (CEST)

Děkuji za náměty a připomínky, rád bych tu technickou stránku chemie na Wikipedii trochu vylepšil a jsem rád za každý názor, který dostanu nebo podnět, který mohu zapracovat. Konkrétně k jednotlivým bodům:
 • Jsem jednoznačně pro přesun elektronegativity a ionizačních energií pod atomové vlastnosti. V rozpracovaném infoboxu na mém pískovišti to byla jedna z prvních věcí, které jsem udělal. Osobně se mi položka Různé nepozdávala, stejně tak ty zbytečně dlouhé a nafouklé Fyzikální vlastnosti, celý infobox jsem tedy zkusil trochu logičtěji přeskupit a lépe rozdělit. Jenom tabulku izotopů bych nechal v infoboxu kvůli přehlednosti níže.
 • Podle mého názoru modifikace do infoboxu nepatří (maximálně jako výčet). Měla by se uvádět ta nejběžnější (co se týče výskytu v zemské kůře) a její hodnoty. Zbytek by mohl být uvnitř článku, případně v infoboxu v samostatném článku, ovšem realita je jak víme jiná. Myslím si, že aktuální podoba infoboxu má přehnaně mnoho možností, které se možná ani nepoužívají a nevím, jestli by tohle infobox ještě více nenabobtnalo. Ohledně rozklikávacích částí infoboxu jsem už kdysi pod lípou diskutoval, když jsem upravoval Infobox - software, konkrétně část týkající se aktuálních verzí softwaru (které pro jednotlivé platformy a OS mohou také nabobtnat do obřích rozměrů). Nemohu to honem najít, ale pamatuji si, že mi bylo vysvětleno, že schovávat důležitý obsah není na Wikipedii příliš žádané a už vůbec ne v infoboxu, důvody, proč neschovávat, jsem pochopil až později (když jsem pronikl do světa webdesignu). Také toto řešení mi nepřijde správné, byť by to infobox nejspíše zpřehlednilo a zjednodušilo a dalo by se už i počítat s rozdělením podle jednotlivých modifikací. Pokud by se tento infobox přepracoval a rozdělil podle modifikací, bylo by podle mě vhodné stejně tak udělat i v infoboxu chemických sloučenin (kde líní uživatelé řeší, jak tam vecpat údaje o hydrátu tak, aby pro hydrát nemuseli zakládat nový pahýl s novým infoboxem). Protože jsem již udělal dost práce na mém pískovišti, zatím se do takovéhoto přepracování vrhat nebudu a ponechám to na později (ať už se do toho pustím sám, nebo se toho zhostí někdo jiný).
Jen pro upřesnění - nešlo mi o uvádění modifikací, ale rozdělení fyz. vlastností do bloků podle nich. Grafit a diamant mají všechny tyto vlastnosti odlišné a v boxu se stále musí upřesňovat, čemu ono číslo vlastně přísluší. A když je uvedeno jediné - patří jen jedné modifikaci a které, nebo je společné vícero? Petr Karel (diskuse) 24. 7. 2015, 11:49 (CEST)
Ano, myslím, že jsem to pochopil správně, ale jak jsem již řekl, podle mého názoru by se měly uvádět fyz. vlastnosti pro tu nejběžnější (co se týče výskytu v zemské kůře) a fyz. vlastnosti pro ostatní vyčlenit do tabulky uvnitř článku nebo do infoboxu v samostatném článku. --Dvorapa (diskuse) 24. 7. 2015, 12:09 (CEST)
Ještě bych rád doplnil, že momentálně bohužel nemám příliš mnoho času na takové komplexní předělání obou infoboxů (infobox prvku podle modifikací, sloučeniny podle hydrátů), byť by to v mnoha věcech pomohlo. Přesto bych mohl alespoň oživit WikiProjekt Prvky a stanovit tam pro tento úkol nejvyšší prioritu. Poté už by bylo na komkoliv, kdo by měl dostatek času a zkušeností, aby se o to postaral. --Dvorapa (diskuse) 18. 10. 2015, 16:16 (CEST)
 • O verifikaci bych raději, přesně jak navrhujete, poprosil někoho zkušenějšího. Snažím se používat jednotky pouze podle článků na cswiki ohledně dané veličiny, infoboxu chemické sloučeniny a infoboxu na dewiki, přičemž podle běžných hodnot prvků upravuji pouze řád.
--Dvorapa (diskuse) 23. 7. 2015, 18:10 (CEST)
@Petr Karel, JOb: Po další práci na infoboxu jsem se dostal do bodu, kdy bych potřeboval pomoc. Nevím, kde a jak to řešit, zatím to tedy píšu sem. Konkrétně bych potřeboval určit, které parametry mají být povinné. U infoboxu sloučeniny si myslím, že jsou stanoveny poměrně dobře, u infoboxu prvku mi přijde, že jich je více, než je potřeba, na druhou stranu tu možná i nějaký chybí. Druhou věcí, se kterou bych potřeboval poradit, než poprosím wikipedistu JOba o spolupráci na veličinách a jejich jednotkách, je otázka, kam vepsat jednotky. Mají být přímo součástí infoboxu (jako je tomu u dosavadního infoboxu prvek) nebo v parametrech k okopírování (jako je tomu u infoboxu sloučenina)? --Dvorapa (diskuse) 18. 10. 2015, 16:16 (CEST)
Jak vyjít vstříc chemikům, fyzikům, mineralogům i technikům dohromady? Navrhuji být u povinných raději stručný (nebudou-li v boxu rozbalovací položky), i když technici často přijdou zkrátka. "Méně je někdy více a více víceméně méně" (jak praví "klasik" českého humoru). Nesnáším předlouhé infoboxy, které se nevejdou na jednu obrazovku). Tedy:
 • Atomové vlastnosti: relativní atomová hmotnost (standardní hodnoty dle IUPAC, nedávno aktualizováno, možná ve wikidatech), elektronová konfigurace[k- 1] (výčet pouze valenční slupky, schopní si odvodí elektrony v hladinách), oxidační čísla, možná i elektronegativita
 • Fyzikální vlastnosti (protějškem "atomové" by bylo asi "látkové vlastnosti", jsou totiž jak fyzikální tak i trochu chemické a technické podle zájmu uživatele, ale "fyzikální" je O.K., budou-li obsahovat i termické/termodynamické - nevidím důvod pro vyčlenění). Závisejí všechny, některé velmi silně, na dané alotr. modifikaci čistého prvku, proto uvádět vlastnosti buď pouze jedné modifikace za běžných podmínek (jediné, nebo nejběžnější - nutno uvést které), nebo tuto část boxu opakovat pro významné modifikace (uhlík - grafit a diamant, fosfor?, síra?):[k- 2]
  • Mechanické a strukturní: Hustota, skupenství, u pevného: strukturní typ (koval., iont., kov., molek.), krystal. struktura (kubická,... jednoklonná, amorfní)
  • Termické (nebudou-li uváděny tepelné a teplotní vodivosti, pak lze nechat podnadpis termodynamické): dle normálního skupenství, intuitivně pro čtenáře - teplota tání/sublimace u pevného, teplota tuhnutí a varu u kapalného, teplota kondenzace/desublimace u plynů (vše podle toho, co nastává za norm. tlaku); nejsem si jist, zda požadovat i měrnou entalpii těchto fázových změn (tj. postaru měrné skupenské teplo; normy dávají přednost stavové veličině - při normálním tedy konst. tlaku je to entalpie)
  • Elektromagnetické a optické: vodivostní vlastnosti (vodič, polovodič, nevodič), možná i měrný el. odpor, u nevodičů možná i rel. permitivita (schopní si odvodí index lomu), magnetické vlastnosti (dia, para, feromagnetikum), možná i rel. permeabilita
 • Jaderné vlastnosti: pouze tabulku izotopů s nezanedbatelným přírodním zastoupením (celý výčet odkazem na tabulku v článku nebo samostatném článku; u umělých prvků klidně může zůstat prázdné nebo obsahovat jen odkaz) - procento přírodního zastoupení, poločas rozpadu nebo doba života, způsob rozpadu (produkty si schopní odvodí); možná i energie rozpadu - pro někoho je důležitá celková energie rozpadu (kalorimetrie), pro jiného max. energie vyletujícího ionizujícího záření (dozimetrie), tedy bez energie přeměněného jádra (a neutrin), ale tu si schopní odvodí z celkové.
Bojím se obrázků v boxu (např. spektrum), nebudou-li skryté pod rozbalovacím nadpisem a bude-li box dlouhý, protože posouvají obrázky v textu článku a mohou tak udělat pěkný binec.
obrázků v boxu se upřímně bojím také, ale myslím, že těch 122 existujících článků o prvcích a několik o izotopech půjde ještě uhlídat. --Dvorapa (diskuse) 19. 10. 2015, 19:12 (CEST)
"Zkrátka" by tak přišli všichni - atomoví fyzici (poloměry atomů - stejně jsou často empirické, získané středováním ze skutečných sloučenin či krystalů), reakční kinetici (ionizační energie), pevnostáři (pevnosti, pružnosti, tvrdosti), akustici, tepláři (tepelná a teplotní vodivost, tep. roztažnost), optici (index lomu, pohltivosti, rozptylové vlastnosti, spektrum), elektrotechnici (podrobné el. a mag. vlastnosti), dozimetristi (stínící a rozptylové vlastnosti pro radiaci) ..., ale pro dobro věci (přehlednost boxu).

Zdraví Petr Karel (diskuse) 19. 10. 2015, 15:10 (CEST)


Poznámky:

 1. Konfigurace je sice v obrázku s umístěním prvku v tabulce, ale ten se asi nemusí zobrazit všem v čitelném provedení (mobily?) - kdyby nebyl problém, pak vypustit.
 2. De facto by se opakoval nadpis Fyzikální vlastnosti, pak jméno další modifikace a výčet těch nejdůležitějších odlišných vlastností.

@Petr Karel, JOb: Dnes jsem dokončil a vložil beta verzi nového infoboxu. Infobox bude potřeba ještě postupně odladit. Celkové uspořádání jsem rozhodoval jak podle Vašich doporučení výše, tak podle infoboxu sloučeniny, a také trochu podle německého infoboxu. Přidal jsem některé parametry, které byly používány a v infoboxu nebyly (viz Templatetiger), doplnil a opravil původní jednotky podle infoboxu sloučeniny a německého infoboxu. Bohužel jsem nebyl schopen rozdělit infobox podle možných modifikací (i technicky by to bylo náročnější, čím více modifikací, tím více číslovaných parametrů veličin – byl by v tom maglajz). Zároveň jsem odebral teploty v kelvinech, infobox si je sám vypočte. Také jsem odebral parametry elektronů ve slupkách (schopní si odvodí z el. konfigurace) a počet přírodních izotopů (bude zahrnuto v izotopech). Ještě budou potřeba vyřešit některé důležité věci:

 1. pomocí botů (již mám rozepsanou žádost) opravit změny v názvech parametrů a odebrat již nepotřebné parametry (teploty v kelvinech – jsou přepočítávány automaticky ze °C, parametr pro zobrazení původních různých, atd.). Doplnit také dříve automaticky vkládané jednotky, které již nyní nejsou součástí šablony.
 2. s pomocí JOba (a případně kohokoliv dalšího) verifikovat názvy veličin (entalpie vs teplo, měrné veličiny vs „neměrné“, koeficienty vs součinitele, atd.) a opravit (případně doplnit chybějící) jednotky do dokumentace (případně pak i v infoboxu sloučeniny).
 3. Doplnit podrobné popisky a vysvětlivky parametrů a veličin do infoboxu prvku i do infoboxu sloučeniny (s pomocí kohokoliv, kdo bude mít čas, postupně s verifikací veličin).
 4. Opravit podšablony izotopů, zahrnout je do dokumentace a sloučit podšablony nestabilních izotopů do jedné

Doufám, že se nový infobox líbí a vítám jakoukoliv pomoc na dotáhnutí infoboxu do finále. --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2015, 20:54 (CET)

Žádost o recenziEditovat

Dobrý den, v poslední době jsem doplnil článek Monosacharidy. Chtěl bych Vás tímto požádat o jeho recenzi. Přidal jsem nomeklaturu a reaktivitu a článek celkově přepracoval. Kdyby jste si našel chvíli a podíval se na to, tak budu vděčný za každý podnět. Je to klasické téma a zasloužilo by si to kvalitní článek. Děkuji, --Jan Choutka (diskuse) 26. 7. 2015, 21:23 (CEST)

@Choutkaj: Pokud chcete článek dotáhnout mezi zdejší dobré, bude určitě potřeba jej lépe ozdrojovat. --Marek Koudelka (diskuse) 26. 7. 2015, 21:34 (CEST)
@Marek Koudelka: Vylepšil jsem zdrojování.--Jan Choutka (diskuse) 29. 7. 2015, 19:28 (CEST)
@Choutkaj: K tomu doporučím příště přepracovávat články nejprve na pískovišti a přímo do článku vkládat až víceméně hotovou a kompletní verzi kvůli přehlednosti historie článku. (po e. k.) --Dvorapa (diskuse) 27. 7. 2015, 00:07 (CEST)
Po detailnějším zkoumání bych ještě poprosil o následující:
 • Alespoň úvod a nadpisy nejvyššího řádu by bylo lepší zjednodušit tak, aby byly srozumitelné i laikům. Tím myslím např. místo "nomenklatura" psát "názvosloví" apod. Úvod by dále mohl po pravé straně obsahovat nějaký názorný obrázek (např. medu). Doporučuji Vám přečíst si článek o encyklopedickém stylu.
 • Zjednodušil jsem některé hlavní nadpisy. Doplnil jsem obrázek k úvodu a také ke konformacím.--Jan Choutka (diskuse) 29. 7. 2015, 19:28 (CEST)
 • Úvod (případně odstavce jednotlivých kapitol) by mohly být rozděleny do více kratších odstavců.
 • Odstavce jsem rozdělil do menších celků.--Jan Choutka (diskuse) 29. 7. 2015, 19:28 (CEST)
 • Myslím si, že by bylo dobré přidat krátkou kapitolu o vzniku (metabolismech), případně stačí nadpis kapitoly a pod něj pouze odkaz na stejnou kapitolu u sacharidů nebo na samostatný článek (pokud existuje).
 • Doplnil jsem krátkou kapitolu o nejdůležitějších metabolických drahách monosacharidů.--Jan Choutka (diskuse) 29. 7. 2015, 19:28 (CEST)
 • Také by bylo vhodné přidat seznam souvisejících článků na úplný závěr.
 • Přidal jsem Související články a Externí odazy.--Jan Choutka (diskuse) 29. 7. 2015, 19:28 (CEST)
 • U nadpisu kapitoly Nomenklatura monosacharidů bych se vyhnul referencím. Spíše je prosím uveďte přímo k jednotlivým větám, či tvrzením, nebojte se je vkládat opakovaně.
 • Reference jsem předělal tak, aby nebyly v nadpisu.--Jan Choutka (diskuse) 29. 7. 2015, 19:28 (CEST)
Musím poděkovat za takto rozsáhlé doplnění chybějících informací. Česká Wikipedie bohužel nemá příliš mnoho aktivních chemiků, proto se těším, že tento článek dotáhnete do konce a že případně doplníte i další neúplné, nepřesné nebo chybějící články. --Dvorapa (diskuse) 27. 7. 2015, 00:07 (CEST)
@Dvorapa: Děkuji mnohokrát za podněty. Za ty opakované úpravy se omlouvám, je to moje první věc na wiki. Teď už pískoviště používám. Doplnil jsem právě úvod a zdroje dříve než jsem si všiml, že jste zde rozšířil ten příspěvek. Nicméně myslím že body 2 a 5 jsem vylepšil a budu vylepšovat dále.--Jan Choutka (diskuse) 27. 7. 2015, 21:43 (CEST)
Z mého pohledu je aktuální verze perfektní. Už jenom jedna věc. Bylo by vhodné kapitoly trochu přeskupit, aby na sebe vhodně navazovaly. Např. kapitolu Prostorové uspořádání bych přesunul ke kapitolám o optické aktivitě a o názvosloví. Ještě Vám dám odkaz na kritéria pro dobrý článek (jak dříve upozornil Marek Koudelka): WikiProjekt Kvalita/Kritéria. Pokud si budete myslet, že splňujete všechna kritéria alespoň v pravém sloupci tabulky, zkuste článek zapsat do této stránky a sledujte diskusní stránku článku. Někdo ze správců české Wikipedie článek projde velmi důkladně a napíše rozsáhlejší a velmi důkladnou recenzi. Pokud opravíte vše, co Vám bude v dané recenzi vytknuto, článek bude zařazen mezi dobré, případně nejlepší články.
@Dvorapa: Ano děkuji za připomínky. Článek jsem tam zapsal, ale zatím žádné recenze. Tak časem si na to někdo snad najde čas. Žijte dobře.--Jan Choutka (diskuse) 1. 8. 2015, 19:23 (CEST)
Koukám, že jste tam článek zapsal již dříve, zdá se, že mi to nějakým záhadným způsobem uniklo :D --Dvorapa (diskuse) 1. 8. 2015, 19:29 (CEST)
@Dvorapa:Ano zatím to uniká i všem ostatním :).--Jan Choutka (diskuse) 1. 8. 2015, 19:34 (CEST)
@Choutkaj: Nemá smysl používat zde šablonu {{Odpověď}} pokud reagujete na uživatele Dvorapa. Ten je totiž tak jako tak upozorněn, jelikož se nacházíme na jeho diskusní stránce. Jinak ostatním to uniknout nemuselo, ale jednoduše v tomto ročním období se méně lidem chce něco recenzovat (případně se o toto téma nikdo nezajímá). --Marek Koudelka (diskuse) 1. 8. 2015, 20:43 (CEST)
@Marek Koudelka: Rozumím.--Jan Choutka (diskuse) 1. 8. 2015, 21:03 (CEST)

Šablona:Infobox - chemická sloučeninaEditovat

Dobrý den, vidím že jste v nedávné době upravoval Šablona:Infobox - chemická sloučenina. Ve Firefoxu i Chrome jsem nicméně odhalil chybu. V článku ethidium bromid se nesprávně zobrazuje obrázek krystalické struktury (položka |Krystalová struktura= ). Posouvá se mi doprava mimo stránku, nevíte čím to je? Vidíte to také? --Vojtěch Dostál (diskuse) 26. 8. 2015, 22:37 (CEST)

To není moc dobré řešení dávat obrázek do druhého sloupce, ne přes celou šířku infoboxu (jako se řeší normální obrázky). Celý infobox je tak složitý, že by stálo za to ho celý předělat… Každopádně obrázek jsem teď zmenšil, i když to není dobré řešení. --Marek Koudelka (diskuse) 26. 8. 2015, 22:43 (CEST)

Souhlasím s kolegou Marek Koudelka, myslím, že na dané místo patří písemný popis krystalové soustavy (např. jednoklonná, a = 400 pm) a ne její obrázek. Ten bych spíše vložil do parametru obrázek(-,2,3). Šablona není příliš složitá, podle mého názoru je na poměry Wikipedie ve velmi slušném a přehledném stavu. Ve stejném stylu nyní ve volném čase předělávám i infobox - chemický prvek. --Dvorapa (diskuse) 27. 8. 2015, 20:58 (CEST)
Díky, jinými slovy chyba není v infoboxu, ale ve vyplnění v dotčené stránce. Opravil jsem. --Vojtěch Dostál (diskuse) 27. 8. 2015, 21:17 (CEST)

Řád blyštivého zubuEditovat

VítejteEditovat

Tady je ten nováčkovský úvod. ;) OJJ, Diskuse 31. 10. 2015, 18:33 (CET)

Východní církveEditovat

Dobrý den. Není mi jasný váš požadavek - [1]. Co navrhujete sloučit? Orientální církve je přesměrování na Starobylé východní církve. Tam tedy není co slučovat. Navrhujete snad sloučit diskuse? --Vachovec1 (diskuse) 5. 11. 2015, 14:17 (CET)

@Vachovec1: Navrhoval jsem sloučení diskusí, protože se zdá, že při přesunu stránky na nový název někdo jenom zapomenul přesunout i diskusi a ta je u toho původního názvu/přesměrování nyní schovaná, že ji málokdo objeví. Jestli to není správně, návrh na sloučení stáhnu. --Dvorapa (diskuse) 5. 11. 2015, 18:01 (CET)

Šablona PříbuzenstvoEditovat

A prolinky také?--Meluzína (diskuse) 8. 11. 2015, 00:04 (CET)

Nerozumím. Ale jestli se to týká včerejší války, nejprve prosím se někde v diskusi všichni tři hlavní aktéři dohodněte, jak má daná šablona vypadat, abych nebyl vzápětí revertován. --Dvorapa (diskuse) 8. 11. 2015, 09:15 (CET)

FleroviumEditovat

Ahoj, před pár dny jsi provedl tuto editaci, kde jsi změnil hlavičku tabulky. Problém je v tom, že nyní ukazuje, že rok objevu izotopu 285Fl je 0,125 s, což je nesmysl. Můžeš to prosím upravit? Díky, --Urbanecm (diskuse) 9. 11. 2015, 10:25 (CET)

@Urbanecm: Jasně, opravím, omlouvám se, upsal jsem se. --Dvorapa (diskuse) 9. 11. 2015, 10:36 (CET)
Díky. --Urbanecm (diskuse) 9. 11. 2015, 11:01 (CET)

Fancy tlačítkaEditovat

Dobrý den, nějakou dobu zkouším nový kód udělátka a zjistil jsem, že kód na každé diskusní stránce dělá něco podobného tomuhle. Myslím si, že by bylo dobré zachovat takové chování, aby bylo pole pro nadpis diskuse na jiném řádku než text Předmět/nadpis. Jediné řešení, které mě teď napadá, je tvrdé <br />, což ale bez JS neuděláme (jen po zásahu developerů, ale pak už nebude možnost jakýmkoli ne-JS privátním kódem vrátit změnu zpět, pokud zachováme CSS-only řešení, tak i kdyby byla změna zavedena pro celou cswiki, je možné vytvořit CSS-kód na deaktivaci). Napadá Vás něco jiného? PS: Tlačítka jsou menší (na výšku), než na zmiňované demostránce, to je naschvál? A checkboxy fungují výborně. --Urbanecm (diskuse) 14. 11. 2015, 17:03 (CET)

@Urbanecm: Aha, toho jsem si nevšiml. Není však problém to opravit. Čistě CSS postupy mě napadají dokonce dva: Buď display:block nebo :before /* nebo label:after */ {content:"\A"; white-space:pre}, ale podívám se na to podrobněji a třeba najdu ještě lepší řešení. Nebo se podívám, jak to bylo v předchozí verzi a trochu to upravím. Tlačítka na demostránce mám stejně vysoká jako pod editačním oknem, ale podívám se, co by mohlo způsobovat problém. --Dvorapa (diskuse) 14. 11. 2015, 22:29 (CET)
Problém shrnutí na diskusní stránce opraven AnoAno --Dvorapa (diskuse) 14. 11. 2015, 22:59 (CET)
Díky, vyzkouším nový kód. --Urbanecm (diskuse) 15. 11. 2015, 07:45 (CET)

Wikipedista:Dvorapa/tools.js/docEditovat

Dobrý den, ve Vaší podstránce Wikipedista:Dvorapa/tools.js/doc je uvedena podstránka commons.js, přičemž správná je common.js. Můžete to prosím upravit? Díky, s pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 17. 11. 2015, 14:45 (CET)

@Urbanecm: Je, omlouvám se, opraveno. --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2015, 14:52 (CET)
Díky, --Urbanecm (diskuse) 17. 11. 2015, 15:05 (CET)
@Urbanecm: Mohu jenom technický dotaz, když už jsme u toho? Jaký je rozdíl mezi tímto (našel jsem v nápovědě):
importScript("Wikipedista:Dvorapa/tools.js");
a tímto (v tools wikipedisty Mormegila):
importScriptURI("//cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedista:Mormegil/tools.js&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s");
? Víte? --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2015, 15:25 (CET)
První jmenovaný načítá skript z wikipedistické stránky (třeba Wikipedista:Dvorapa/tools.js nebo jiné), druhý způsob načítá skript z URI, tedy klidně i z jiné webové stránky. Stačí takto? --Urbanecm (diskuse) 17. 11. 2015, 15:33 (CET)
Aha, chápu a děkuji za vysvětlení. --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2015, 15:37 (CET)

Ještě bych měl pro Vás návrh na vylepšení těch udělátek. Nešlo by zařídit, aby se konkrétně ve funkci pro přidání tlačítek pro shrnutí při nepředání žádných parametrů načetl nějaký výchozí seznam shrnutí, při předání parametrů by se použily ty předané (první pole malé editace, druhé pole běžné a třetí diskuse). Díky. Ještě bych poprosil přepsat text drobné na malé, aby se dodržovala terminologie cswiki. Díky, --Urbanecm (diskuse) 17. 11. 2015, 15:51 (CET)

@Urbanecm: Drobné změním na malé, děkuji za opravu. K volitelným textům se zkusím podívat, jak to měl Mormegil a zakomponovat to do kódu z skwiki. --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2015, 15:59 (CET)
@Urbanecm: Zkusil jsem tedy rozšířit tlačítka shrnutí o volitelné vlastní položky podle Vašeho návrhu. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 15:33 (CET)
Děkuji, avšak se mi zatím nepovedlo pochopit syntaxi jejich zadávání. Čekal jsem spíše něco stylu parametry ["překlep", "odkazy", "kategorie", "externí odkazy"], ["pravopis", "gramatika", "typografie", "formulace", "aktualizace", "rozšíření"], ["obrázek", "infobox", "šablona"] pro výchozí tlačítka. Sekce totiž asi potřeba přidávat nebude (leda mě napadá sekce patrola s urgentně upravit, významnost atd., ale to bychom to už moc přeplácali), jen měnit shrnutí. Mimochodem, netušíte jak to mají na skwiki, že se jim to nenačítá se zpožděním (a tedy ani JS)? Žeby žádost na Phabricatoru? --Urbanecm (diskuse) 21. 11. 2015, 15:46 (CET)
@Urbanecm: Syntaxi jsem převzal z původního seznamu výchozích tlačítek shrnutí a neměnil jsem ji. Nejspíš nebude těžké to zjednodušit, ale nyní na to nebudu mít bohužel čas, takže zatím je nutné se s tím poprat. Jak má parametr vypadat je hezky ukázáno právě u těch výchozích přímo v kódu tools.js (případně na skwiki). Volbu nadpisů jednotlivých sekcí jsem také nechal měnitelnou, protože by to v aktuálním kódu udělátka stejně nijak nezjednodušilo předávané parametry, možná i naopak. Zkusím ještě zpřehlednit příklad, jak se předávají tlačítka shrnutí a zkusím ještě zjistit, jak je to s tím načítáním bez zpoždění a uvidíme. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 17:44 (CET)
Díky moc. --Urbanecm (diskuse) 21. 11. 2015, 17:51 (CET)

Díky za udělátka, jdu zkoušet. --Jan KovářBK (diskuse) 21. 11. 2015, 01:47 (CET)

FenolftaleinEditovat

Dobrý den, nepodíval byste se do článku Fenolftalein, jak je to správně? Jestli tak ([2]) nebo tak? Díky. --Jan KovářBK (diskuse) 19. 11. 2015, 11:47 (CET)

@Jan Kovář BK: Děkuji za upozornění, správná je verze v této chvíli aktuální, s „nulami“, tj. při pH pod 0 oranžový a při pH 0 až 8,2 bezbarvý (konkrétně tedy tato verze, kdyby se aktuální verze změnila). Uživatelé z IP adres snažící se to opravit zde mají pravdu, v roce 2012 kdosi vandalizoval článek a od té doby si toho nikdo až do dnes nevšiml (viz toto porovnání rozdílu). --Dvorapa (diskuse) 19. 11. 2015, 12:59 (CET)
Všiml jsem si ještě, že stejná tabulka pro případné porovnání je kdyžtak i u článků na cizojazyčných wikipediích. --Dvorapa (diskuse) 19. 11. 2015, 13:07 (CET)
Díky moc. --Jan KovářBK (diskuse) 19. 11. 2015, 18:55 (CET)

Portál:Chemie/Výzva - DuhaCZekovo oceněníEditovat

Dobrý den, kolega. Nejprve bych rád pogratuloval k získání automatického strážcovství. Mám ale otázku ohledně vyznamenání za Výzvu v chemickém portálu. Docela mne zarazilo ocenění kolegy DuhaCZek Wikikytičkou za takovou "drobnou editaci", kterou bych za vítěznou nepovažoval, ale to je na Vás, co si cenu zaslouží. Pouze bych rád poznamenal, že uživatele dostávají wikikytky obvykle za něco většího - viděl jsem tu sérii článků o jednom tématu, ale také například ; no a to mi přijde víc, než 2 slova. Nechcete tedy vytvořit nějaké zvláštní ocenění? Přijde mi to lepší, než za nepatrnou úpravu rozdávat vyznamenání, kterých autoři dosáhnou po mnohem větší práci a snaze. S pozdravem. OJJ, Diskuse 21. 11. 2015, 16:25 (CET)

Drobnost editace: V reakci na Váš příspěvek pod lípou jsem již zdůvodňoval, proč to vyhrál právě kolega DuhaCZek: Nevznikl žádný nový článek, 2 editace byly od bota, 4 editace zde byly velmi malé (oprava překlepu, typografie), pouze jedna o trochu větší (doplnění dvou hodnot rel. at. hmotnosti do tabulky). Ta to tedy vyhrála (byla nejlepší z daného výběru, avšak nic světoborného). Nemyslím si, že by některá z editací byla cíleně pro úspěch v soutěži, spíše bych řekl, že to byly nahodilé editace, jaké běžně nahodile provádí každý wikipedista, pokud při brouzdání wikipedií najde v náhodném článku chybu nebo nedostatek. — Dvorapa (diskuse) 14. 11. 2015, 10:06 (CET)  . Jsem si vědom, že to není nic moc, ale mrkněte se schválně, z čeho jsem vybíral.
Wikivyznamenání: Teď si trochu protiřečíte, v minulé diskusi, kde jsem se ptal, jaké vyznamenání mám udělovat jako výhru, od Vás zaznělo toto doporučení: Dle mého názoru by za to nějaké velké ocenění být nemělo, ale wiki-hvězdička (malá) neuškodí. — OJJ, Diskuse 4. 9. 2015, 13:54 (CEST)  . Tím jsem se řídil, když jsem udělil wikikytičku. Pokud jste ale „wiki-hvězdičkou“ nemyslel wikikytičku, ale něco jiného, pak jsem Vás asi špatně pochopil. Za to se kdyžtak omlouvám, kdyžtak prosím o odkaz na dané vyznamenání a rád to napravím. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 17:02 (CET)
Wikihvězdičkou jsem myslel nějaké nové malé vyznamenání, třeba vložit obrázek křivule do nějaké hvězdičky, zkusím něco zplodit a uvidí se. Já vím, je to těžké, mnoho lidí nepřispívá ani do chemie, ani do biologie. ;-) I má soutěž zatím 0 a pod Portál:Živočichové/Nové články je to i vidět. --OJJ, Diskuse 21. 11. 2015, 17:07 (CET)
Zde jsou kdyžtak existující chemická vyznamenání. Ani jedno z nich však ale není tak nevýznamné, aby se dalo použít. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 17:22 (CET)

Jestli by bylo strpení, zkusil bych něco zítra vytvořit. Dneska nemám čas. OJJ, Diskuse 21. 11. 2015, 17:47 (CET)

Já budu ještě méně času, objevím se tu možná až koncem příštího týdne. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 18:02 (CET)
Co třeba vyz. Malého chemika? Ta školní tabule vypadá dobře, ukazuje, že dotyčný není profík, ale jde mu dobře chemie. --OJJ, Diskuse 21. 11. 2015, 19:09 (CET)
Spíš bych preferoval kvalitnější SVG obrázek a barevně jednotný s ostatními chemickými vyznamenáními. Odkud pochází ta tabule? Je někde k vidění samostatně? Zkusil bych si s tím ještě trochu vyhrát. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 19:24 (CET)
Nemám vektorový editor - se svg neposloužím, byl to jenom příklad. Tabule je tady, wikihvězdy, které jsem myslel tady. --OJJ, Diskuse 22. 11. 2015, 09:11 (CET)
Já bych si ho nainstaloval, ale jak teď nad tím přemýšlím, stejně si myslím, že ta wikikytička je lepší, než nové vyznamenání. Dává se „za menší počin, který příjemně překvapil,“ což přesně odpovídá. Ještě uvidím, jestli se pustím do nového vyznamenání. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 10:20 (CET)
Kolegové, osobně bych se přimlouval za nevytváření nových vyznamenání za každou cenu. Využijme těch stávajících, například Wikikytičky. Díky. --Jan Polák (diskuse) 22. 11. 2015, 15:44 (CET)
Souhlasím s kolegou Janem Polákem. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:49 (CET)

Chyba udělátkaEditovat

Dobrý den, všiml jsem si chyby Vašeho udělátka projevující se v nesprávném zobrazení nabídky shrnutí i pod políčkem předmětu. Z mě neznámých důvodů se to projeví pouze při prohlížení náhledu. Viz screenshot chyby. Nejlepší by asi bylo, aby se tato nabídka pod políčkem Předmět/nadpis nezobrazovala nikdy.

Rád bych Vás také požádal o to, aby jste přejmenoval v sekci malé shrnutí typo na překlepy, pokud se tímto udělátkem máme snažit o srozumitelnost pro nováčky, aby se nemuseli ptát na náš "slovník", měli bychom i toto přepsat. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 14:40 (CET)

Aha, zvláštní je, že na hewiki ani na skwiki se ta chyba neprojevuje. přitom kód je až na překlady stejný. Podívám se, jak je to vkládáno a zkusím to opravit. „typo“ nahradím „překlepy“, to není problém. Děkuji za upozornění. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 14:56 (CET)
@Urbanecm: Ještě zvláštnější je, že ani mně se tato chyba nezobrazuje a v kódu udělátka je dokonce podmíněno, že pokud má v url parametr section hodnotu new, pak se tlačítka shrnutí nevloží. Na jaké stránce se objevuje okénko pro Předmět/nadpis, aniž by v url tento parametr měl tuto hodnotu? --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:11 (CET)
„typo“ nahrazeno „překlepy“ AnoAno --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:13 (CET)
Chyba se projevuje jak na cswiki, tak na skwiki. Psal jsem, že se projevuje pouze při použití náhledu, patrně z toho důvodu, že poté je url vždy v tvaru https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=název_stránky&action=submit a žádný parametr section tam není. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 15:20 (CET)
Aha, zmínku o náhledu jsem přehlídl, už chápu a máte pravdu. Problém je, že obě textová pole jsou v DOMu skoro totožná a nevím, jek je tedy jinak odlišit. Zkusím to přes nadřazený prvek (třeba má nějakou třídu nebo nějaké id, podívám se). --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:39 (CET)
Pravděpodobně opraveno AnoAno, zkusím tuto opravu navrhnout i na skwiki a hewiki. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:47 (CET)
Zdá se, že to funguje. Mimochodem, tlačítka nám používá 13 lidí, dle Speciální:GadgetUsage. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 16:00 (CET)
@Urbanecm: Jak to vypadá s novým vzhledem? Nalezl jste při zkoušení nějaké problémy? --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 16:09 (CET)
Zatím to vypadá v pořádku, problémy, na které narazím, Vám vždy napíšu sem. Jen jednou, když jsem chtěl provést null edit, jsem omylem kliknul vedle kvůli načtení shrnutí, ale to souvisí s tím, že to je načítáno JS. Našel jste nějaký způsob, jak načítání zrychlit? --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 16:21 (CET)
Zkoušel jsem trochu zrychlit načítání, ale jednak to není klasické udělátko, takže to je zatím pouze v řádu desítek milisekund. Vkládejte nyní funkce podle upraveného (a zpřehledněného návodu):
jQuery(function($) {
    addSummaryToolbar(
        ["vlastní", {"title": "ahoj", "content": "Vloží ahoj"}, {"title": "svět", "content": "Vloží svět"},
        "další", {"title": "ahoj světe", "content": "Vloží ahoj světe"}],
        ["diskuse", {"title": "re", "content": "Vloží re"}],
        ["ahoj", "re"]
    );
});
případně ostatní funkce nějak takto:
jQuery(function($) { nazevFunkce(parametr1, parametr2, …); });
Psal jsem dnes i na technickou krčmu skwiki, jak to mají pořešené, a dám pak vědět, až mi odpoví. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 16:25 (CET)
Jestli to chápu dobře, pro to, aby zrychlení bylo významnější, než těch pár desítek milisekund, potřebujete, aby to bylo k dispozici jako klasické udělátko v nastavení? Jestli je tomu tak, tak kód bez parametrů je možné jako udělátko přidat, to nikomu vadit nebude, vzhledem k jeho volitelnosti. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 16:33 (CET)
Já právě netuším, jestli by to pomohlo. Je ale pravda, že asi spíš ne, protože i HotCat se načítá se zpožděním. Uvidíme, co zjistím od Slováků --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 16:44 (CET)
Dobře, tedy zatím může zůstat takto. Ještě jedna věc, po aktualizaci obsahu podstránky common.js dle návodu přestaly fungovat veškerá má JS udělátka, včetně checkboxů a tlačítek shrnutí. Poprosil bych tedy úpravu kódu v dokumentaci, aby kód začal fungovat. Díky, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 16:46 (CET)
Zvláštní, mně to funguje bez problémů. Tedy s problémy, které se ale vyskytovaly už před provedením této změny, takže s touto změnou nesouvisí. Jedná se o problémy s načítáním všech udělátek. Když se mi nenačte žádné z JS udělátek, nenačtou se mi ani tlačítka shrnutí. A načítání klasických udělátek teď dost často vázne. Například HotCat se mi od minulého čtvrtka načte pouze občas, stejně tak i ostatní JS udělátka a i moje vlastní. Nevím proč, ale bude to pravděpodobně chyba serveru. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 17:08 (CET)
Po provedení té odkazované změny se veškerá má udělátka přestala načítat. Nemůže Vámi zmiňovaná chyba být způsobena právě tím jQuery? Mě se to totiž nestává. Zkuste to nějakou dobu používat bez něj a uvidíme, jestli v tom není zakopaný pes. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 17:18 (CET)
Právěže jsem to zkoušel, respektive jsem o možnosti načítat to přes jQuery předtím ani nevěděl a protože mi to dělalo pořád to samé, myslel jsem, že to jQuery to vyřeší. Jenže nevyřešilo, problém mám pořád stejný. Řídil jsem se touto stránkou, kde je původní funkce považována jako zastaralá (a při testování jsem také zjistil, že je o cca 50 ms pomalejší než jQuery funkce). --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 17:24 (CET)
Zkuste to nechat nějakou dobu, mě se zatím zmizení HotCat stalo jen jednou nebo dvakrát. --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 17:31 (CET)
Mně bohužel dost často a dokonce i ještě předtím, než jsem vytvořil soubor common.js a začal si Wikipedii zlepšovat po svém. jQuery také nevěřím, ale třeba vzhled zaškrtávacích políček už je postaven pouze na jQuery (možná proto se mi načtou také pouze v jednom z pěti případů) --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 17:46 (CET)

┌────────────────────────────────────────┘ Je zajímavé, že v okamžiku, kdy Vám HotCat nefunguje, mě ano. Zkusíte napsat developerům, jestli neporadí? --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 17:50 (CET)

Zkusím napsat, ale nejdřív ještě ozkouším nějaké další možnosti. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 17:59 (CET)
Zkusil jsem nejprve vypnout vše v common.js a zdá se, že je opravdu problém někde tam (nebo ve skriptech, které tam načítám, tj. moje i mormegilovy tools.js, nebo kód pro přenastavení vzhledu zaškrtávacích políček). Budu postupně testovat, co dělá problém a uvidíme. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 18:10 (CET)
Zkuste vypnout pouze jQuery(function($) { addLinktoolbar([["Wikipedista:Dvorapa/Pískoviště/kekel", "Písek"], ["Portál:Chemie", "Portál"]]); }); toto, vzhledem k tomu, že mě to funguje bez problémů, tak by toto mohlo být problém. --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 18:29 (CET)
Určitě zkusím, ale dnes už to bohužel nebude. V návodu vrátím addOnloadHook, vy na něj přepněte také a někdy jindy to zkusím vyřešit. Zatím jsem zkusil vypnout vše v common.js a zdá se, že je nakonec opravdu problém někde tam (nebo ve skriptech, které tam načítám, tj. moje i mormegilovy tools.js, nebo kód pro přenastavení vzhledu zaškrtávacích políček), protože HotCat teď funguje, jak má. Ale jakmile přidám jenom jedinou funkci, hned se mi zas začnou stávat tyto chyby ať už ji načtu pomocí addOnloadHook nebo jQuery. Budu postupně testovat, co dělá problém a uvidíme.
Každopádně skwiki také používá jQuery pro načtení udělátka. Proto jsem se snažil zrychlit načítání právě tím. Stále mi ale obě možnosti načtení fungují naprosto stejně (sice se občas nenačtou vůbec, ale jinak mají stejný účinek) a stejně tak i nezkrácená verze (ze stránky o nahrazení zastaralých funkcí viz výše) a stejně tak i skwiki verze. addOnloadHook je cca o 50 ms pomalejší než všechny ostatní možnosti, ty jsou zhruba stejně rychlé. Pro úplnost sem vypíšu všechny možnosti a můžete je jednu po druhé zkusit, která Vám bude fungovat:
1. addOnloadHook, pomalejší a zastaralé, převzaté z Mormegilových tools.js
addOnloadHook(function() { addSummaryToolbar(); });
2. jQuery, rychlejší, oficiální náhrada
jQuery( document ).ready( function( $ ) {
	addSummaryToolbar();
} );
3. jQuery, rychlejší, oficiální náhrada, zkrácená verze, nefungovalo Vám
jQuery( function( $ ) {
	addSummaryToolbar();
} );
4. jQuery, rychlejší, převzaté ze skwiki
$(document).ready(function() {
	addSummaryToolbar();
});
--Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 18:10 (CET)
@Urbanecm: Na skwiki mi bylo odpovězeno odkazem na tuto diskusi, kde to řešili. Prý není nutné to řešit přes Phabricator. Podívám se na to kdyžtak koncem týdne. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 19:15 (CET)
Z odkazované diskuse jsem pochopil, že mají udělátko defaultně zapnuté, kde jsou ty shrnutí. Takže můžeme to vyzkoušet, potřeboval bych jen kód bez parametrů, který mám zavést do nastavení jako udělátko. Je možné zavést CSS i JS v libovolné kombinaci. Třeba developeři vymysleli, jak to načítat co nejrychleji a třeba to bude jednodušší, než to vymýšlet znova. --Urbanecm (diskuse) 23. 11. 2015, 08:46 (CET)
Koncem týdne se na to podívám a připravím kód bez parametrů. --Dvorapa (diskuse) 23. 11. 2015, 09:49 (CET)

┌────────────────────┘ @Martin Urbanec: Sice s velkým zpožděním, ale kód bez parametrů i s komentáři a vysvětlivkami jsem připravil zde. Pokud chcete, můžete to nasadit jako udělátko. Jenom prosím zkontrolujte, jak to funguje ve VisualEditoru, tam se bohužel třídy a id některých prvků v poslední době zásadně měnily, tak aby to něco nerozbilo. Klidně před nasazením upravte, co uznáte za vhodné – např. třeba názvy sad (set), texty (text), popisky (title), seznam tlačítek zaškrtávajících malé editace nebo třeba vzhled tlačítek (buttons appearance). Jo a kdyžtak změňte název (třeba podle skwiki), já si to pojmenoval pracovně. --Dvorapa (diskuse) 23. 6. 2016, 22:41 (CEST) (upraveno 23. 6. 2016, 22:49 (CEST))

Díky. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2016, 09:17 (CEST)
Jen mi to nějak nefunguje... Zkopíroval jsem to do MediaWiki:Gadget-summaryButtons.js a popisek je v MediaWiki:Gadget-summaryButtons. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2016, 09:23 (CEST)
Zkusil jsem přímo kód z MediaWiki:Gadget-summaryButtons.js, v editoru kódu mi to funguje dobře, ale ve VE mi to už také nefunguje, přitom v kódu chyba není a odpovídá to jak hebrejské verzi, tak i anglické verzi a i nápovědě na MW. Vám to nefunguje v obou? Nemáte zapnuté udělátko ještě ode mě? Netušíte, jak opravit ten závěr, aby to ve VE fungovalo? --Dvorapa (diskuse) 24. 6. 2016, 09:38 (CEST)
Aha, mně už to funguje i ve VE. Stačilo vymazat cache serveru i prohlížeče. Píše vám to něco v konzoli? --Dvorapa (diskuse) 24. 6. 2016, 09:41 (CEST)
Nefunguje mi to... Když dám do common.js importScript, funguje mi to. Takže asi někde dělám chybu v MediaWiki:Gadgets-definition.--Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2016, 09:45 (CEST)
Je to možné, možná bude třeba načíst Rl a nějaký modul, můžete se inspirovat, jak to mají v Gadgets-definition na hewiki (případně skwiki/enwiki, ale na skwiki to myslím nemají připravené pro VE a na enwiki to mají v trochu odlišné podobě – rozbalovací nabídky). Pokud to není v tom, zkuste první a poslední řádek překopírovat z udělátka na přebarvení tlačítek pod editačním polem, nebo z hewiki/skwiki/enwiki verze, možná je chyba jen v autospuštění funkce, pak už by to fungovat mohlo (když to funguje tam). --Dvorapa (diskuse) 24. 6. 2016, 10:06 (CEST)
Ha, už to funguje. Přidal jsem tam ResourceLoader. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2016, 10:24 (CEST)

Nesouhlas s přesunemEditovat

Nesouhlasím s Vaším přesunem. Žádám o práci bota. Můžete to tam přesunout zpátky prosím. Je celkem jedno kolik těch šablon je a kdo má pravdu. Potřebujeme seznam.--Juandev (diskuse) 24. 11. 2015, 11:16 (CET)

@Juandev: Dobře, omlouvám se, že jsem špatně pochopil. Myslel jsem, že když jste napsal, že to tak bude stačit, že tedy víc není třeba práce bota. Prosím kdyžtak to tam po revertu zmiňte, že opravdu chcete práci bota. --Dvorapa (diskuse) 24. 11. 2015, 11:37 (CET)

WP:FEditovat

Jaké máš, kolego, plány s tímto přesměrováním, které jsi mi uzurpoval? Škoda, žes mi o tom předem nedal vědět. --Jan Polák (diskuse) 24. 11. 2015, 23:47 (CET)

@Jan Polák: Takové, kam nyní přesměrování vede (po rychlozaložení článku). Omlouvám se za uzurpaci, zatím však na dané přesměrování nevedl žádný odkaz a přesměrování vedlo mimo jmenný prostor Wikipedie. --Dvorapa (diskuse) 25. 11. 2015, 00:03 (CET)
OK, v době, kdy jsem svůj dotaz psal, tak ten článek ještě neexistoval. To jen na vysvětlení. Ten přesměrovávací odkaz jsem si vytvořil pro rychlejší přístup na portál Frýdlantsko, jenž tvořím, abych nemusel vyťukávat celou jeho adresu (zkrátka pro vlastní pohodlnost). :-) --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 00:08 (CET)
@Jan Polák: Chápu, také jsem měl choutky si vytvořit na portál chemie něco podobného (spíš jsem pomýšlel na P:CH nebo něco podobného), ale nakonec jsem to udělal trochu jinak, čistě. Přidal jsem si odkaz do horní lišty vedle odkazu na pískoviště :-) --Dvorapa (diskuse) 25. 11. 2015, 00:28 (CET)
Tam já už mám plno. Rozuměj: stáhl jsem si odkudsi (snad od Mormegila) nějaký kód a ten vpravo nahoře obsahoval jen dvě položky. Ty jsem si naplnil a třetí pozici, byť jsem se o ni všemožně snažil, jsem tam již nacpat nedokázal. Asi byla nějaká chybička v JavaScriptu, na níž jsem byl krátký. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 00:43 (CET)
@Jan Polák: Já si napsal vlastní a pracuji na tom, abych ho mohl pustit do světa. Zatím to funguje jako zkušební verze, můžeš odzkoušet, viz Wikipedista:Dvorapa/tools.js/doc. --Dvorapa (diskuse) 25. 11. 2015, 00:50 (CET)

Zdravím, můžu se zeptat, jestli byste mi neporadil s editací ve Flow? Když kliknu na odpověď, objeví se okénko vyšrafované bílo-šedými (celkem) tlustými pruhy a i tlačítka storno a reply jsou zašedlé. Bude-li potřeba, uložím někam screen. Předem díky za radu. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 11. 2015, 01:05 (CET) Dodatek: zajímavé, na mediawiki.org mi to funguje bez problému. Asi mám něco špatně na cs.wiki v osobním nastavení, když Vám to, vzhledem k Vaši diskusi s Frettiem, funguje. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 11. 2015, 02:31 (CET)

Podle popisu je jasné, že se to začne načítat a zastaví se to uprostřed načítání, takže bych nejprve zkusil vypnout všechna udělátka a dočasně smazat všechen kód v common.js a v vector.js. Nejlépe tedy postupně po jednom, aby se případně zjistilo, které udělátko dělá problém. Mohla by pomoci i konzole vývojářských nástrojů (Ctrl + Shift + J), kde by se při tomto zamrznutí mohla objevit nějaká chybová zpráva, která by řekla víc. --Dvorapa (diskuse) 25. 11. 2015, 03:29 (CET)
Díky za informaci, vyzkouším. --Jan KovářBK (diskuse) 26. 11. 2015, 00:12 (CET)

Roura v šabloně: IB jednoduchá položka nepovinnáEditovat

Zdravím. Mohu se zeptat, proč jste přidal [[3]] tu rouru s pomlkou? V některých IB se pak zřejmě nesmyslně zobrazuje. Viz:Plitvická jezera Karel61 (diskuse) 26. 11. 2015, 21:08 (CET)

@Karel61: Jednak kvůli přidání vertikálního zarovnání a jednak protože rozhazovala zas některé jiné infoboxy (např. tehndejší verzi infoboxu chemie). Navíc všechny ostatní šablony pro vložení řádku do infoboxu tento řádek vkládaly, proto jsem doplnil vkládání nového řádku i sem. Pokud mi sem napíšete, jaké infoboxy jste našel rozbité, rád je opravím. --Dvorapa (diskuse) 26. 11. 2015, 21:16 (CET)
Našel jsem chybu jen u infoboxu světového dědictví a infoboxu muzea, všechny ostatní infoboxy, kde se šablona používá, byly rozhozené před mojí změnou a moje změna je spravila. Opravil jsem i zbývající a vše by nyní mělo být v pořádku. Děkuji za upozornění --Dvorapa (diskuse) 26. 11. 2015, 21:25 (CET)
Já to našel u toho světového dědictví, tam je to vyřešeno. Dík za spolupráci. Karel61 (diskuse) 26. 11. 2015, 21:48 (CET)

OstrovecEditovat

Kolego, nevím na jakém základě jste provedl své editace. K žádné shodě podle mne nedošlo. Pokud ano, dejte mi odkaz, jinak se obávám, že vše vrátím zpátky.--Chalupa (diskuse) 28. 11. 2015, 00:29 (CET)

@chalupa: Změny jsem provedl z toho důvodu, že všechny články patřily do přesměrování na kategorii, nikoliv do kategorie. Až po provedení změn jsem si všiml, že zde probíhá spor a žádost o třetí názor a zpětně změn lituji a omlouvám se za ně. Každopádně jsem se pouze řídil konsenzem, že do přesměrování na kategorii se články nekategorizují. Až bude spor a žádost o třetí názor vyřešen s jasným výsledkem, bude vše upraveno podle výsledku. Pokud chcete revertovat moje změny, pak nemám nic proti, ale dávám podmínku, že musíte vyměnit přesměrování, aby články nepatřily do přesměrované kategorie. Být vámi bych to ale zatím nechal tak, jak to je, a počkal na vyhodnocení žádosti o třetí názor. --Dvorapa (diskuse) 28. 11. 2015, 00:43 (CET)

NástrojeEditovat

Dobrý den, objevil jsem zvláštní chování Vašich nástrojů v šabloně {{Infobox - volby}}. Z nějakých zvláštních důvodů zvýrazňuje i nějaké další jazyky. V době zaznamenání problému byla šablona na této verzi. Viz http://urbanecm.8u.cz/wikipedia/tools.png . V té době jsem používal tuto verzi mého souboru common.js. Používám prohlížeč Google Chrome verze 47.0.2526.73 m, operační systém Windows 7 Enterprise. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 16:47 (CET)

Ha, už jsem objevil příčinu. Tyto dva jazyky jsou totiž napsané tučně a tady byly pod sebou. Omlouvám se za zbytečné hlášení. Každopádně pak to patří na Phabricator, aby sjednotili formát. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 20:22 (CET)
Díval jsem se na to teď na stejném počítači i prohlížeči a bylo mi to divné. Nic podobného se mi na mém počítači neděje. --Dvorapa (diskuse) 6. 12. 2015, 20:25 (CET)
A v jiných prohlížečích to zlobí taky? Jinými, než Chrome a IE nedisponuji. Otázkou je, jestli toto není normální písmo příslušného fontu a ztučněné nevypadá jinak. Ještě jednou se Vám omlouvám za hlášení. --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 20:30 (CET)
Takže po drobném otestování napříč prohlížeči a systémy jsem zjistil, že to dělá pouze Chrome (47) a částečně Firefox (42) na Windows 7, nikde jinde jsem chybu nezaznamenal. Myslím, že to bude přesně, jak říkáte, čili fontem. Pravděpodobně tyto nápisy v Segoe UI na Windows 7 vypadají běžně (nemohu teď otestovat, ale věřil bych tomu). --Dvorapa (diskuse) 6. 12. 2015, 20:59 (CET)
Díky. Zkusím si pro tyto jazyky nastavit také zvýrazňování, dám vědět výsledek. --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 21:05 (CET)
Viz http://urbanecm.8u.cz/wikipedia/tools2.png a http://urbanecm.8u.cz/wikipedia/tools.png . Ztučnilo se to ještě více. Rád bych se zeptal, jak myslíte, že chybu "částečně dělá i Firefox"? --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 21:09 (CET)
Tím „částečně“ myslím, že takhle tučné jsou jen některé z nelatinkou vypsaných jazyků. Lépe na příkladu:
Chrome 47 (Windows 7):
English
العربية
مصرى
Firefox 42 (Windows 7):
English
العربية
مصرى
Správné chování:
English
العربية
مصرى
--Dvorapa (diskuse) 6. 12. 2015, 21:14 (CET)

┌─────────────────┘ Díky. Mimochodem, zjistil jsem, že Google Chrome 46 na Windows 8 chybu nedělá. --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 21:16 (CET)

Prvky - infobox: Nový symbol nebezpečí - radioaktivníEditovat

Dobrý den, jaká jsou kritéria pro přidělování tohoto symbolu? Např. u bizmutu (v přirozeném výskytu, Bi-209 s takřka čistými 100 %) mi takový symbol vzhledem k mizivé aktivitě, ve všech myslitelných případech řádově přebité přirozeným pozadím, přijde spíše komický. Nemělo by se raději vycházet z nějaké vyhlášky o radioaktivních materiálech (ty nejpreciznější, např. 307/2002, jsou pravda z naprosto pochopitelných důvodů formulovány pro nuklidy a ne pro přirozenou směs a nejsou tak pro infobox prvku zpravidla použitelné). Zdraví Petr Karel (diskuse) 10. 12. 2015, 13:30 (CET)

@Petr Karel: Symbol jsem přidělil podle dewiki na základě stability jádra. Bismut je zde samozřejmě diskutabilní. Změnám se samozřejmě nebráním, pokud dle dané vyhlášky nepatří symbol k některým prvkům, pak Vás prosím o nápravu. --Dvorapa (diskuse) 10. 12. 2015, 13:39 (CET)
Nestabilita jádra některého izotopu neznamená nebezpečnost prvku (v přirozené směsi), v takovém případě jsem jednoznačně pro odstranění takové nálepky, což bude nejlepší náprava. Zavání vlastním výzkumem "nebezpečnosti", na rozdíl od nálepek chemické nebezpečnosti. U radiační nebezpečnosti je důležité zastoupení radioaktivních izotopů v přirozené směsi, jejich aktivita (rozpadová konstanta), druh a energie záření (jak se takové záření započítává do dávkového ekvivalentu, tedy jak je nebezpečné). Mluvit o "nebezpečnosti" prvku jako takového (v přirozené izotopové směsi) z hlediska radioaktivity je nesmyslné až hloupé, promiňte mi ten výraz. To už rovnou můžeme dát takovou nálepku k uhlíku (kvůli C-14; rozhodně "nebezpečnější" než bizmut) či k draslíku (kvůli Ca-40) a dalším (radioaktivní izotopy takřka všech stabilních prvků jsou faktem, vznikají v přírodě buď radioaktivními rozpady, nebo reakcemi s kosmickým zářením). Ekošílenci nerozumějící radioaktivitě možná budou nad takovou nálepkou jásat, nám by mělo jít o korektní informace. Nový symbol, tak jak je nastaven, považuji za zhoršení vypovídací schopnosti infoboxu prvků. Petr Karel (diskuse) 10. 12. 2015, 14:32 (CET)
Jen připomenu, že jsem z 99 % pouze převzal, co je zavedeno na dewiki a přepsal to sem. Také jsem vycházel z běžné periodické tabulky, kde jsou radioaktivní prvky také zvýrazněny (viz wikiverze tabulky Šablona:Periodická tabulka (vysoká)). U radioaktivních prvků je tento symbol celkem důležitý identifikátor. Myslím, že pro radioizotopy (a izotopy vůbec) jsou tu samostatné články (tedy moc nejsou, ale snažím se překládat z enwiki a dewiki, jak jen to je možné) a článek o prvku pojednává z 90 % hlavně o nevýznamnějším izotopu (napovídá tomu i nukleonové číslo, v hlavičce infoboxu), takže vyhánění článků (např. Vámi zmíněného uhlíku) do extrémů rozebíráním, zda u daného prvku existuje radioaktivní izotop či ne (protože existuje u všech, přesně jak píšete), považuji za přehnané. Znovu ale opakuji, klidně smažte symbol tam, kam rozhodně nepatří. Nejběžnější izotop bismutu má určitý poločas přeměny, který je sice velmi vysoký, ale řadí tak bismut celkem jednoznačně k radioaktivním prvkům. --Dvorapa (diskuse) 10. 12. 2015, 20:37 (CET)
Směšujete různé věci. V tabulce symbol znamená, že prvek nemá stabilní izotop, a je proto plně oprávněný. V infoboxu je ale nálepka pod nadpisem Bezpečnost (nikoli v Atomových vlastnostech). Proto je zavádějící a mnohdy úplně nesmyslná. Nic na tom nemění, že ji má stejně hloupě umístěnou dewiki, u Němců poblázněných zkreslenými informacemi o radioaktivitě mě to nepřekvapuje. Stejně poblázněným ekologistům se to bude líbit i na cswiki.
Zdá se, že nechcete pochopit, proto s tím nebudu dále ztrácet čas. Zdraví Petr Karel (diskuse) 11. 12. 2015, 10:08 (CET)
Věřte mi, že se Vás snažím pochopit, ale asi mi pořád něco uniká nebo netuším, v čem je problém. S prvkem, který nemá žádné stabilní izotopy, není možné bez příslušných povolení a opatření přijít běžně do styku. Nikdo Vás ani nenechá jen tak s nimi pracovat bez řádného proškolení a bez řádné ochrany. Z toho důvodu si myslím, že nálepka pod bezpečnost rozhodně patří. Z jeho v přírodě se vyskytujících izotopů neustále vyzařuje ionizující záření, na které jsme běžně zvyklí, ale které je nad určité limity nebezpečné. Vím, že je to relativní, závisí také na množství látky, době, po kterou se na daném místě vyskytuje, ap. Pokud je někdy vhodná příležitost se zamyslet a dohodnout se, kam se daná nálepka bude umisťovat, pak právě nyní. Proto bych nerad končil tuto diskusi a zkusil se objektivně zamyslet, jestli prvky značit podle určité vyhlášky nebo podle určité dohody a domyslet to do konce. A to nejen pro prvky, ale také pro sloučeniny, aj. --Dvorapa (diskuse) 11. 12. 2015, 12:00 (CET)

Portál:ChemieEditovat

Tournesol.png Zdravím, zařadil jsem Váš portál Chemie mezi Dobré články, gratuluji! --RomanM82 (diskuse) 18. 12. 2015, 21:21 (CET)

Děkuji. --Dvorapa (diskuse) 18. 12. 2015, 22:37 (CET)
2016

Obsah

Omluva za tykáníEditovat

Kolego, pro jistotu se ještě raději omluvám, že jsem Vám v diskusi k Uživatelským vyznamenáním tykal. --Jan Polák (diskuse) 10. 1. 2016, 19:37 (CET)

@Jan Polák: Mně je to celkem jedno a navíc jsem nikde neuvedl, že preferuji vykání. Každý, kdo mě osloví, má svobodnou volbu, jestli mi bude vykat nebo tykat, já se většinou přizpůsobím. Pokud oslovím já nebo se opomenu přizpůsobit, pak vykám všem, kteří nepatří mezi moje blízké nebo nejsou dětmi. Moc bych to ale neřešil, důležité je, že si ve vzájemné komunikaci všichni rozumíme :-) --Dvorapa (diskuse) 10. 1. 2016, 19:45 (CET)
Jasně, já jen, že někteří preferují vykání a uvádí, že pokud oni začnou vykat, tak vykání vyžadují i od protějšku. Tak jsem nevěděl. Jinak jsem celou šablonu {{Úsměv}} přesunul na {{Smajlík}}. Zvažuji, že bych tu šablonu {{Úsměv}} smazal… Koukám ale, že Ty používáš právě ji. --Jan Polák (diskuse) 10. 1. 2016, 20:08 (CET)
@Jan Polák: Dobře, já už se neopomenu přizpůsobit. Ano, jsem srdcem mladý člověk, takže cpu smajlíky i na Wikipedii. Na přesun si zvyknu, děkuji za upozornění, ale nechej tu prosím aspoň zezačátku přesměrování na původní název. --Dvorapa (diskuse) 10. 1. 2016, 20:23 (CET)

Kolín n.R.Editovat

Pane kolego, sexuální násilí tam bylo, velmi značné. Mluví o tom celá země i zahraničí, např. USA. I vláda v N. to naprosto ví. Podívejte se na ARD dnes ve 21:15 hod., pořad „Hart aber fair“. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 1. 2016, 21:02 (CET)

@Zbrnajsem: To, že tam bylo, neznamená, že to byl jediný zločin, který se tam odehrál. Myslím, že v nadpisu článku není nutné vyzdvihovat jeden zločin před jinými, jestliže to nebyl čistě sexuální akt (což očividně nebyl, došlo i na krádeže a výtržnosti, pokud se nemýlím). Nadpis v aktuální podobě (pokud článek ještě nebyl přesunut) vyznívá spíše bulvárně nežli encyklopedicky. Nejsem příliš informovaný ohledně toho, co se tam vlastně dělo, ale tvrzení, která udáváte zde, v diskusi pod lípou nebo které jsou vypsané v hlavičce článku, bohužel zatím na Wikipedii nebyly dostatečně podložené a ověřené. Škoda, že nemám čas si o tématu vyhledat více informací nebo někde sehnat pirátský stream (protože nemám doma německé kanály) a podívat se na daný pořad. Každopádně z referencí a zdrojů v samotném článku jsem zatím bohužel příliš ověřeného nevyčetl. Jak jsem již psal pod lípou, bez ohledu na to, co se tam stalo, bych chtěl podotknout, že není nutné na Wikipedii předbíhat vyšetřovatele a policisty, jako to dělají některé deníky. Naopak bych článek nechal velmi hrubý a stručný a počkal jistý odstup času, až bude vyšetřování ukončeno a budou známé i další ověřitelné podrobnosti. --Dvorapa (diskuse) 11. 1. 2016, 21:25 (CET)

Zkoušení robota?Editovat

Zdravím, toto asi nebyl záměr. Jestli zkoušíte zprovoznit robota, mohu doporučit ke čtení Soubor:Jak na boty.pdf a mw:Manual:Pywikibot, popřípadě pokud budu vědět, poradím. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 17. 1. 2016, 19:01 (CET)

@Urbanecm: Ano, záměr to nebyl, moc se omlouvám. Prosím o smazání. Měla by to být jediná věc, která se mi při zkoušení nepovedla. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2016, 19:12 (CET)
Smazáno. Omlouvat se nemáte za co, každý botovodič s robotem někdy začínal :). Smím se zeptat, co by Váš robot měl za úkol? --Urbanecm (diskuse) 17. 1. 2016, 19:20 (CET)
@Urbanecm: Zatím pouze zkouším na pískovišti, nehodlám zasáhnout do článků ani jinam, až bude více času, poté založím účet bota a zažádám o příznak bota. Bota bych poté využíval na dva hlavní úkoly:
 • zrychlení některých ručních editací, které provádím u většího množství článků, a zmenšení požadavků na botovodiče z mojí strany, když je to množství článků příliš velké
 • pomoc botovodičům v žádostech a v nevyřešených žádostech.
Ale předtím musím samozřejmě načíst pravidla, co se botů týče, před pomocí na ŽOPP pak později také načíst další obecnější pravidla. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2016, 19:32 (CET)
Díky za odpověď. Pokud by byl nějaký problém, zeptejte se, rád poradím. --Urbanecm (diskuse) 17. 1. 2016, 19:43 (CET)
Určitě nebudu váhat se zeptat, děkuji. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2016, 20:07 (CET)

Kateřina CidlinskáEditovat

Ahoj, mám vážné pochyby o encyklopedické významnosti Kateřiny Cidlinské, pročež jsem do článku o ní vložil požadavek na doložení významnosti. Dávám ti to na vědomí, protože jsem si všiml, žes na něm v minulosti pracoval. Letmo jsem ji progoogloval a našel vesměs jen zmínky kupříkladu o tom, jak dlouho si kde vybírala šaty :) --Michal Bělka (diskuse) 20. 1. 2016, 23:20 (CET)

@Michal Bělka: Osobně si myslím, že encyklopedická významnost všech finalistek Miss 2008 (a nejen 2008) je většinou nulová, jenže já mám celkově k soutěžím Miss dost vyhraněný názor, takže za mě klidně můžeš smazat celý článek. --Dvorapa (diskuse) 21. 1. 2016, 09:14 (CET)

RobotEditovat

Dobrý den, mohu se zeptat, jaký smysl mají tyto editace, kromě zatížení serverů? To je jako byste nahrazoval [[mikroprocesor]] za [[Mikroprocesor]]. Děkuji za odpověď, --Urbanecm (diskuse) 23. 1. 2016, 17:29 (CET)

@Urbanecm: Aje, chyba. Díky za upozornění, okamžitě zastaveno. Mělo jít jenom o překlad Documentation > Dokumentace (narovnání přesměrování), cca u prvních deseti to šlo bez problému, tak jsem to nechal běžet na pozadí. Pro příště mi nebude stačit ani prvních dvacet. --Dvorapa (diskuse) 23. 1. 2016, 17:41 (CET)
Aha, rozumím. Zkuste ./pwb.py replace -nocase -always -search:'{{Documentation}}' '{{Documentation}}' '{{Dokumentace}}'. --Urbanecm (diskuse) 23. 1. 2016, 17:43 (CET)
@Urbanecm: Super, zkusím, děkuji. --Dvorapa (diskuse) 23. 1. 2016, 17:47 (CET)

Tlačítko dolů odkazuje na patičku Hlavní stranyEditovat

Zelené tlačítko Dolů, které je v záhlaví vaší diskusní stránky nebo třeba v záhlaví Wikipedie:WikiProjekt Chemie/Pod chemickou lípou, přesunuje místo na zápatí diskusní stránky na zápatí Hlavní strany. V tuto chvíli míří na #footer. Na svojí diskuzní stránce jsem to vyřešil opravením URL z #footer na {{FULLPAGENAME}}#footer, do vaší diskuzní stránky jsem nechtěl zasahovat.

S pozdravem, --Wesalius d|p 24. 1. 2016, 09:53 (CET)

@Wesalius: Sice je to zvláštní chování tlačítka, ale přesto děkuji za objevení chyby, opravím to rád. --Dvorapa (diskuse) 24. 1. 2016, 11:26 (CET)

Odstavení robotaEditovat

Ahoj, omlouvám se za krátkodobé odstavení bota. Upravil v posledních hodinách zhruba tak 700 stránek, kde vyměňuje HTML kód pro zrušení obtékání za šablonu {{Clear}} na základě starší žádosti o provedení práce. To je jistě v pořádku. Myslím si však, že ten krok by mohl chvíli počkat - na diskusní stránce šablony vyplývá z debaty poměrně jasný konsensus pro počeštění jejího názvu (byť jeho konkrétní podoba se stále ladí). Sám se té diskuse koneckonců už od prosince účastníš. Pokud by se s těmito - z mého pohledu neurgentními - editacemi článků a šablon počkalo do chvíle, než se nový název šablony vyladí, bude možné kód přepisovat rovnou na šablonu v češtině.

V opačném případě bych měl obavu, že krátce po dokončení současného úkolu (vkládání clear) by přišla další akce, v rámci které by robot hromadně přepisoval čerstvě vložené odkazy na šablonu clear novým názvem v češtině - podobně jako jsi před časem DvorapaBota nechal přepisovat všechny výskyty {{Documentation}} na {{Dokumentace}}. Mysli na to, že při každé drobné robotické úpravě se na server znovu ukládá kompletní obsah článku, což se teď po případném počeštění šablony clear u těch 700 již botem "zpracovaných" stránek stane zřejmě dvakrát.

Možná jsem bota stejně zastavil už docela pozdě - nemám tušení, kolik editací teď ještě plánoval udělat. A také to samozřejmě není žádná tragédie, kvůli které by se měla Wikipedie zhroutit. Chtěl bych ale poprosit, aby robotické editace probíhaly nejen s odvahou, ale také s rozvahou - pokud je pravděpodobné, že se kód, který teď vkládáme, bude v brzké době měnit, nechme doběhnout příslušnou diskusi a pak namísto dvou editací sáhněme jen k jedné, která vyřeší oba problémy. Díky za pochopení! --Michal Bělka (diskuse) 1. 2. 2016, 01:12 (CET)

Poznámka: bot po odblokování okamžitě pokračoval v činnosti, proto jsem mu teď nastavil devět hodin. Prosím případného kolegu, který si tuto diskuzi ráno přečte dříve než já, aby účet odblokoval, až Dvorapa skript přeruší, případně pokud se zde dospěje k názoru, že jsou botovy současné editace žádoucí i přes pravděpodobné brzké přejmenování šablony. --Michal Bělka (diskuse) 1. 2. 2016, 01:33 (CET)

@Michal Bělka: Sám se té diskuse účastním a přesto mě to vůbec nenapadlo, děkuji za provedená opatření a moc se omlouvám. Pravděpodobně už bylo trochu pozdě, bot už včera přes celý den kontrolovaně nahrazoval (asi 700 výskytů), když jsem si byl jist, že je vše v pořádku, nechal jsem ho na noc dodělat zbylých asi 700. Bylo jich provedeno celkem asi 800.
Na druhou stranu teď na WP:WPSZ probíhá diskuse ohledně narovnávání přesměrování, ze které vyplývá, že to vlastně není vždy dobře a je to akorát zátěž pro servery, přesně, jak říkáš, takže po přejmenování šablony by se nemuselo zasahovat do článků, kam už byla vložena. Původní název by mohl zůstat přesměrován a spolu s dalšími přesměrováními jej nahrazovat ve všech skoro 7 000 výskytech by pak bylo naprosto zbytečné. Počkal bych tedy i na výsledky té diskuse.
Na stranu třetí jakmile se rozhodne o novém názvu a pokud bude žádoucí robotická úprava, bude potřeba provést i tuto předchozí úpravu. Pokud tu však nebudu já, abych si to jako původce návrhu hlídal, pak se může stát, že botovodič, který se toho ujme, nemusí tušit, že se to již na WP:ŽOPP řešilo a že to čeká na dokončení. --Dvorapa (diskuse) 1. 2. 2016, 08:51 (CET)
Robota jsem odblokoval, aby byl volný pro případné další robotické akce. --Urbanecm (diskuse) 1. 2. 2016, 08:58 (CET)
To vyřízení přesměrování servery skutečně zatěžuje mnohem více, než narovnání rediru. Vyjma případů zavádějících redirů to smysl dle mě nemá. Mimochodem netuším, jaký český název zvolit, napadá mě leda vyčistit. --Urbanecm (diskuse) 1. 2. 2016, 08:58 (CET)
@Urbanecm: V diskusi se zatím líbilo „podsadit“ nebo „obtékání“. --Dvorapa (diskuse) 1. 2. 2016, 09:06 (CET)
Počešťování nesmí jít až za hranici srozumitelnosti. Nebyl by spíš lepší název „stop obtékání“, což lépe vystihuje funkci? --Urbanecm (diskuse) 1. 2. 2016, 09:09 (CET)
@Urbanecm: Nebo třeba „neobtékat“. Další návrh v dané diskusi, který je podle mě docela dobrý. Každopádně svůj názor kdyžtak spíš napište tam. --Dvorapa (diskuse) 1. 2. 2016, 09:22 (CET)

WP:Dítě na WikipediiEditovat

Zdravím, měl bych perličku, kdyby se hodilo... OJJ, Diskuse 2. 2. 2016, 11:22 (CET)

@OJJ: ESO. Na dítěti se snažím jen vyměnit perličky, které jsem dočasně převzal z Wikipedie:Přátelé homosexuálů by neměli editovat Wikipedii, aby bylo dítě originální. Doporučuji to vyměnit s odvahou, pokud se to na dítěti hodí namísto některé perličky převzaté z homosexuálů, a pokud ne, pak doporučuji přidat to třeba do WP:KK :-). --Dvorapa (diskuse) 2. 2. 2016, 11:40 (CET)

m n. m.Editovat

Ahoj, mohu se zeptat na smysl a shrnutí tvých posledních editací se shrnutím m n. m.? Za mě jsou m n. m. metry nad mořem, pletu se? Díky, — Jagro (diskuse) 9. 2. 2016, 01:12 (CET)

@Jagro: Metry nad mořem to jsou, u tohoto (a dalších asi 9 článků) mi to ale na správný tvar se správnými mezerami nešlo opravit ani roboticky, ani ručně. V této editaci jsem nahradil všechny zkratky metrů nad mořem za {{subst:mnm}}, ale šablona měla zdá se stejný tvar jako zkratky, takže to ve výsledku neudělalo nic. A i přesto se mi tento článek stále jeví jako neopraven, protože tam uvnitř (a já nemohu přijít na to kde) je pořád jedna chybná zkratka. --Dvorapa (diskuse) 9. 2. 2016, 06:42 (CET)
Ahoj, chtěl jsem se zeptat na to samé, ale Jagro mě předběhl. Pokud vím, šablona Subst:Mnm vkládá zkratku s pevnými mezerami, které nejsou zapsané HTML entitou, ale přímo unicode znakem. Nemůže to být tím? Kromě těchto nahrazení se mi také zdají zbytečné editace tohoto typu. --Petr Kinšt (diskuse) 9. 2. 2016, 07:02 (CET)
@Petr Kinšt: Ano to jsou editace, kde jsem to ani ručně ani botem nedokázal nahradit. Napadlo mě, že je to možná součástí infoboxu (kterého kód bot v článku nemůže změnit, a přesto se pak článek objevuje v seznamu článků, které obsahují chybný tvar, stále dokola). Omlouvám se za takto zbytečné editace a doufám, že už se příště nestanou. --Dvorapa (diskuse) 9. 2. 2016, 07:18 (CET)

 m n. m.Editovat

Dobrý den. Vaše úpravy vedly v článcích Chan Tengri, Seznam ostrovů Japonska, Tropická noc a Vysoká (Novohradské hory) k degradaci textu. Prosím upravte do správné formy. Děkuji Herigona (diskuse) 9. 2. 2016, 13:13 (CET)

Omlouvám se, OpravenoOpraveno Opraveno. --Dvorapa (diskuse) 9. 2. 2016, 16:16 (CET)

DvorapaBot vnáší chybyEditovat

Prosím napomeňte svého bota a co nejdříve mu zabraňte, aby vnášel chyby do hodnot konstant. Příklad (článek Fyzikální konstanty):

Coulombova konstanta:

 • Z definice platí:
κ=(μ0c2)/(4π) = (299 792 458)2·10−7
 • Hodnota před zásahem bota:
8,987 742 438…×109 N·m2·C−2 (=kgm3s−4·A−2) (přesně)
 • Hodnota po zásahu bota:
8,987 742 438×109 N·m2·C−2 (=kgm3s−4·A−2) (přesně)

Ve druhém případě již závorka "přesně" neplatí, bot vytvořil falešné tvrzení. Je to o to víc zavádějící, že se v tomto článku uvádějí i přesné konstanty s ukončeným desetinným rozvojem, příklad:

Normální tíhové zrychlení (na Zemi):

 • Hodnota
9,806 65 m·s−2 (přesně).

Děkuji za pochopení. Petr Karel (diskuse) 11. 2. 2016, 08:56 (CET)

@Petr Karel: Aha, omlouvám se, my jsme neukončený rozvoj dosud značili trochu odlišně, proto mi vůbec nedošlo to botovi předem přidat do výjimek. Už jsem to přidal, ale asi bude pozdě, nahradil to pravděpodobně úplně všude. Zkusím to napravit, kde to najdu, kdybyste narazil na botem rozbitý článek, pište a já se postarám o opravu. --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2016, 09:10 (CET)
Ještě k úpravě semilog. zápisu čísel: Je botem prováděné vypouštění mezer kolem "×" v souladu s ČSN ISO 80000-1 a ČSN 01 6910 (ani jednu nemám)? Enwiki považuje vypuštění mezer za "méně obvyklé" (což nemusí nic znamenat, česká norma má přednost), v praxi se setkávám zpravidla s mezerami či úzkými mezerami (půlmezerami, či jak se to jmenuje), tak se mi to moc nelíbí (což už vůbec neznamená nic :-)) Petr Karel (diskuse) 11. 2. 2016, 10:06 (CET)
@Petr Karel: Ve druhé zmíněné jsem nic konkrétního nenašel. Pouze, že znaménka +−×… mají být ve stejné výši a pár dalších podobných obecných věcí, které máme vesměs všechny vypsané ve WP:TYP. Podle WP:TYP jsem se také řídil (sekce Vědecký zápis čísel, případně sekce Chyba měření). První zmíněnou normu také bohužel nevlastním. --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2016, 10:23 (CET)

DvorapaBot - znak u vědeckého zápisu číselEditovat

Dobrý den, navážu na předchozí téma: je nějaký důvod toho, že DvorapaBot nahrazuje ve vědeckém zápisu čísel symbol násobení tečku (.) křížkem (×)? Tečka je podle mých zkušeností jednak používanější (vím, že v pravidlech Wikipedie je obojí, pak by se ale stávající tečky nemusely měnit), jednak článek vypadá nekonzistentně, když se pro násobení používají různé znaky (a v matematických výrazech se používá tečka skoro vždycky). --Strepon (diskuse) 12. 2. 2016, 10:33 (CET)

@Strepon: Počkat počkat, v pravidlech se rozhodně nikde nedoporučuje klasická tečka ., kterou uvádíte. K násobení se standardně používají znak násobení × a operátor násobení . Jestli myslíte operátor násobení , ten bot nahrazovat neměl. Ovšem nahrazoval všechny tomu podobné znaky (středová tečka, bodová odrážka, interpunkční středová tečka apod.), stejně tak nahrazoval i klasickou tečku nebo x, to vše by se používat rozhodně nemělo. U matematických článků se ve většině článků používá většinou LaTeX (math), který mívá trochu odlišný zápis, kterého si bot nevšímá. Pokud jste narazil na nevhodnou editaci (nebo nevhodné editace) bota, vložte sem prosím odkazy, rád se na to podívám a případně opravím, kde bot způsobil nejednotnost v článku. Nejednotnost zápisu v článku u editací bota bohužel tolik ovlivnit nelze (nebo to neumím). --Dvorapa (diskuse) 12. 2. 2016, 10:54 (CET)
Máte pravdu, má to být speciální tečka pro násobení. Ovšem v případě, kdy bot nahrazuje obyčejnou tečku, by asi bylo vhodnější, aby místo ní použil tečku pro násobení, a ne křížek. Tím by zůstala vizuální podoba (a tím i konzistence článku) zachována. Jinak je snaha o správnou typografii chvályhodná, díky za ni! --Strepon (diskuse) 12. 2. 2016, 11:01 (CET)

Infobox - farnostEditovat

Děkuji za nabídku. Ono stačí se podívat na Infobox - farnost, kde už kolega Jan Polák dodělal ten rozdíl, adresa farnosti a doručovací adresa, což opravdu rozdíl občas je. Já bych se asi spíš soustředil na postupné přenesení stávající údajů o farnostech na wikidata (tam klidně pak mohou být i další databázové údaje, které se zrovna nehodí pro ib), ale chtělo by to, aby ib uměl tu zázračnou kolonku: Některá data mohou pocházet z datové položky. S pozdravem Martin Davídek (diskuse) 13. 2. 2016, 18:44 (CET)

@Martin Davídek: Zázračnou kolonku není problém do infoboxu přidat, myslel jste ale asi, aby infobox ta data z Wikidat opravdu přebíral do svých kolonek. Nyní je potřeba vytvořit kolonky na Wikidatech, s čímž bohužel nemám mnoho zkušeností (ale zkusím se na to podívat), ale každopádně poté bych se postaral o úpravu infoboxu, aby si data získával z Wikidat a na závěr bych se postaral o robotické (případně ruční) přepsání dat z infoboxů do Wikidat. Souhlasí? --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2016, 18:52 (CET)
S ukládáním na wikidata bych zkušenosti měl. Dá to sice trochu práce a je to věc postupná, ale překopírování z již vytvořených ib to jde celkem snadno. Mohl bych vytvořit na wikidatech nějakou farnost a ostatní nechám na Vás. Martin Davídek (diskuse) 13. 2. 2016, 18:58 (CET)
PS: Vida, hned jsem jednu na wikidatech našel: https://www.wikidata.org/wiki/Q15221039 To by mohlo být jako vzor. Martin Davídek (diskuse) 13. 2. 2016, 19:03 (CET)
@Martin Davídek: Zkusil jsem tam přidat pár položek z infoboxu v článku, ale nějak se to zadrhlo u třetí položky, kterou jsem chtěl přidat. Pomůžete mi a přidáte další podle údajů v infoboxu v článku o Bakovské farnosti? Poté již nebude problém je přidat do samotného infoboxu a roboticky data přesunout na Wikidata i odjinud… --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2016, 19:19 (CET)
Tak na tom jsem se teď také zasekl. Když ťuknu na vlastnost tak mi to nebere např. vikariát (ten je tam např. jako nachází se v administrativní jednotce). Tzn. potřebovali bychom někoho, kdo umí definovat základní výroky (Property:). Potom už jednotlivé položky jsou pouhou mechanickou záležitostí. Tady u wikidatech tedy opravdu nevím. Teď nad tím koumám, ale moc se mi nedaří. Martin Davídek (diskuse) 13. 2. 2016, 20:05 (CET)
Přesně tak, zasekli jsme se oba na stejném problému, ještě se o to pokusím později, ale třeba pomůže někdo Pod lípou. --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2016, 20:38 (CET)

Obrázky farnostíEditovat

Po úpravě infoboxu farnosti jsou obrázky příliš velké. Co se děje? OISV (diskuse) 13. 2. 2016, 20:29 (CET)

@OISV: Udělal jsem chybu, omlouvám se, hned to napravím. --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2016, 20:38 (CET)

Automatický NOINDEX uživ. stránekEditovat

Zdravím, jen tak pro zajímavost jsem se koukl na způsob, jakým se neindexace nastavuje. Je v pořádku, že kromě NS_USER prostoru se nebude indexovat i NS_USER_TALK? Píšu to Vám, protože jste založil žádost na Phabricatoru a asi lépe víte, o co tam mělo jít. Díky za odpověď, --Urbanecm (diskuse) 14. 2. 2016, 10:00 (CET)

@Urbanecm: Jestli se nepletu, tak to v pořádku není, okamžitě to jdu řešit a děkuji za dobrý postřeh. --Dvorapa (diskuse) 14. 2. 2016, 10:17 (CET)

Infobox - medaileEditovat

Trošku usnula náhrada medailových infoboxů. Budeš na tom něco dělat? Já jsem zatím asi 1500 článků upravil, ale mám problém s regexem. Používám

replace "-transcludes:Infobox medaile" "-regex" "-nocase" "\{\{Infobox medaile\}\}\n\s*\{\{Infobox medaile soutěž\|(.*?)\}\}\n\s*\{\{Medaile(.*?)\}\}\n\ *\{\{Medaile(.*?)\}\}\n *\{\{Medaile(.*?)\}\}\n\{\{infobox konec\}\}" "{{Infobox - medaile\n | soutěž1 = \1\n | medaile1 =\n {{Medaile\2}}\n {{Medaile\3}}\n {{Medaile\4}}\n}}" "-summary:náhrada substovaného infoboxu medaile"

případně modifikaci na infobox s obrázkem

replace "-transcludes:Infobox medaile" "-regex" "-nocase" "\{\{Infobox medaile\|(.*?)\|(.*?)\|(.*?)\}\}\n\s*\{\{Infobox medaile soutěž\|(.*?)\}\}\n\s*\{\{Medaile(.*?)\}\}\n\ *\{\{Medaile(.*?)\}\}\n *\{\{Medaile(.*?)\}\}\n\{\{infobox konec\}\}" "{{Infobox - medaile\n | obrázek = \1\n | velikost obrázku = \2\n | popisek = \3\n | soutěž1 = \4\n | medaile1 =\n {{Medaile\5}}\n {{Medaile\6}}\n {{Medaile\7}}\n}}" "-summary:náhrada substovaného infoboxu medaile"

Ale vždy musím zvýšit o jedničku počet medailových řádků, marně pátrám, jak bych zadal libovolný počet řádků \s*\{\{Medaile(.*?)\}\}\n Když zkusím -dotall, ignoruje to šablonu {{Infobox medaile soutěž}}. A pokusy o výjimky mi taky nefungují. Nemáš nějaký nápad, případně už odladěný ten skript? JAn (diskuse) 18. 2. 2016, 14:56 (CET)

@JAn Dudík: Zatím jsem se k tomu nedostal, mám jenom nefunkční nástřel kódu, který to řeší for cyklem, ale to je tak všechno. V práci mám teď hodně noční, tak se k tomu ještě stále nějakou kratší dobu nedostanu. Pak bych případně hned dal vědět, jakmile bych to lépe sesmolil. --Dvorapa (diskuse) 18. 2. 2016, 15:31 (CET)
@JAn Dudík: Já to tedy nakonec vyřešil trochu jinak vlastním skriptem (viz zde), nechám to běžet přes noc. --Dvorapa (diskuse) 20. 2. 2016, 22:52 (CET)

Infobox medaileEditovat

Kolega Zelenymuzik upozornil na problém zaviněný DvorapaBotemDiskuse k portálu:Sport#Medaile. Zatím není jasné, zda jde o ojedinělý případ, nebo jde o problém většího rozsahu. --Vachovec1 (diskuse) 22. 2. 2016, 00:45 (CET)

OpravenoOpraveno Opraveno. --Dvorapa (diskuse) 22. 2. 2016, 07:03 (CET)
Rozsah poměrně značný (445 oprav), ale už by mělo být všude opraveno.
BTW, [4] atypický případ. JAn (diskuse) 22. 2. 2016, 13:07 (CET)
Děkuji, koukám, že mi toho hodně uniklo. Už by to ale u všech nově nahrazených mělo být v pořádku. --Dvorapa (diskuse) 22. 2. 2016, 15:12 (CET)

Fotbalové iboxyEditovat

Zdravím. Ty náhrady medailových šablon ve fotbalových infoboxech nefungují podle předpokladů, viz Petr Čech. Bot je proto zatím bloknut (aby nevnášel další chyby), jakmile převezmete kontrolu, můžete požádat o odblokování. --Vachovec1 (diskuse) 23. 2. 2016, 22:23 (CET)

@Vachovec1, Michal Bělka: Kontrola převzata (respektive ani neopuštěna). Bot vše prováděl pod mojí kontrolou (zatím to byla zkušební dvacítka článků, kde jsem jeden po druhém procházel, zda se vše provedlo, jak má) a vše provedl správně, chyba je tedy v šabloně infobox - medaile, která z nějakého záhadného důvodu nepracuje, jak má. Podmínka ifeq prostě nedělá, co jsem od ní očekával. Náhrady prosím nerevertujte, pokusím se vyřešit chybu uvnitř šablony a vše bude v pořádku. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2016, 22:28 (CET)
Rozumím. Jen si dovolím upozornit, že chyba pravděpodobně není v medailovém iboxu, ale v "nespolupráci" mezi iboxy {{Infobox - medaile}} a {{Infobox - fotbalista}}. --Vachovec1 (diskuse) 23. 2. 2016, 22:33 (CET)
@Vachovec1: Myslím, že spolupracují dobře, viz třeba Cristiano Ronaldo. Kdyby bylo po mém, vyjmul bych úspěchy jak z infoboxu fotbalisty, tak z infoboxu atleta samostatně pod hlavní infobox, ale takhle je to již zažité, takže to nechávám, jak to je. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2016, 22:37 (CET)
Problém daného přístupu (konkrétně u fotbalistů) je v tom, že {{Infobox - fotbalista}} je standardně třísloupcový, a proto širší než běžný ibox, navíc je často šířka ještě automaticky natahována textem (není možné nastavit šířku tak, aby "pojala" všechno, to by muselo být 400+ px, což je prostě moc). Takže ve většině případů to vycházelo tak, že byly nad sebou dva iboxy výrazně se lišící šířkou, což nepůsobilo dobře. Současné řešení také nepovažuji za ideální, ale s ničím lepším zatím nikdo nepřišel (viz diskuse k šabloně {{Infobox - fotbalista}}). --Vachovec1 (diskuse) 23. 2. 2016, 22:46 (CET)
@Vachovec1: Máte úplnou pravdu, není to ideální. Navíc u infoboxu atleta je sice šířka v pořádku, ale zase neladily barvy, takže bylo nutné i zde vložit infobox medaile do infoboxu atleta. U infoboxu plavce to bylo řešeno jinak, nemohu říci že lépe či hůře, ale pracuji na sjednocení s atletem a fotbalistou. Zkusím se nad tím ještě zamyslet, ale jak šířka, tak barva by mohly být opravdu řešeny jinak než vložením infoboxu do infoboxu. Uvidíme. Třeba něco vymyslíme. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2016, 22:57 (CET)

Zdravím. Chtělo by to asi větší kontrolu práce Vašeho robota – např. Emil Svoboda. --Vlout (diskuse) 24. 2. 2016, 00:28 (CET)

@Vlout: Omlouvám se, ale ještě včera neměla šablona {{Infobox medaile}} ani jeden výskyt v jakémkoliv článku (nahradil jsem všechny její výskyty), z nějakého záhadného důvodu se však dnes začala v článcích znovu objevovat. Bot už s ní nepočítá (vzhledem k tomu, že by měla být všude kompletně nahrazena). --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 00:33 (CET)
@Vlout: Tak změna, v daném článku byla chyba ještě předtím, než do něj zasáhl bot. Infobox medaile nebyl nijak ukončen. Bot pouze přispěl k odhalení chyby. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 00:39 (CET)
Je jich stejně chybných ještě 38, dávám sem odkaz na jejich seznam [5] jako připomínku pro sebe a jako označení známé chyby. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 06:25 (CET)
+ zjišťuje se, že by bylo potřeba dát pro podobné chybné případy do kosmetiky infoboxů natvrdo výjimky pro řetězce {| class=, | align= a |}\n JAn (diskuse) 24. 2. 2016, 08:31 (CET)

Ahoj, opět zjišťuji rozbitý kód u náhodně prošlých tenistů – Steffi, Gigi, Rafael (JAnova editace), Justine (JAnova). Škoda, že jinou než vizuální kontrolu zřemě provádět nelze. Kdyby bot rozpoznal chybové články, byla by kontrola lepší.--Kacir 24. 2. 2016, 13:18 (CET)

@Kacir, JAn Dudík: Nyní vím o všech chybách (napsal jsem si malý skript na hledání chybných editací), co udělal můj bot, je jich asi 450, pokusím se napravit toho co nejvíc. Nápad zavést výjimku je dobrý, bohužel taková výjimka v kódu už jedna je a nefunguje asi úplně jak má. Zkusím něco vymyslet, jak jsem již psal, tam je prostě problém, že když někde není něco ukončeno (jako třeba infobox), tak to prostě zvesela formátuje jako infobox dál a nic to neřeší. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 13:45 (CET)

Šablona:Infobox medaile soutěžEditovat

Zdravím, šablonu Šablona:Infobox medaile soutěž jsem smazal dle žádosti. Chtělo by však aktualizovat dokumentaci infoboxu fotbalista, protože tam je stále používána. Také je vložena do několika osobních stránek. Navrhoval bych dočasné obnovení, vysubstování šablony a jejího smazu. Souhlasíte? Kdybych tady v dobu vyřizování nebyl, prosím, napište na WP:NS. --Urbanecm (diskuse) 24. 2. 2016, 22:09 (CET)

@Urbanecm: Dokumentaci upravím, už jsem se na to chtěl vrhnout. Co se týče vysubstování, tam nemám příliš zkušeností (nemám rád substování šablon k tomu určených, protože nikdy nevím, co to udělá). Přenechal bych to někomu, kdo má ponětí, co to udělá (někomu zkušenějšímu). --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 22:13 (CET)
Prefix subst prostě nahradí volání šablony jejím kódem, čili ji je možné smazat. Nic víc nic míň. Takhle by to ale asi zůstat nemělo. Budu rád, když to nějak vyřešíte, kdyby byla potřeba nějaká smazané verze, napište. --Urbanecm (diskuse) 24. 2. 2016, 22:16 (CET)
@Urbanecm: HotovoHotovo Hotovo. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 22:28 (CET)

Diskuse:Rozpadová řadaEditovat

Dobrý den, mohu Vás požádat jako chemika o reakci zde? Děkuji, --Urbanecm (diskuse) 6. 3. 2016, 18:34 (CET)

@Urbanecm: Podívám se na to, děkuji za upozornění. --Dvorapa (diskuse) 6. 3. 2016, 18:41 (CET)
Já děkuji za reakci. --Urbanecm (diskuse) 6. 3. 2016, 18:45 (CET)

Zastaralé názvy projektůEditovat

Zdravím, díky za přesun zastaralých názvů. Aby jsem Vás nenutil vkládat šablony ke smazu, ptám se, jsou ke smazu? Diskuse hádám ano, ale nevím, zda to u projektů je stejně, jako v hlavním JP. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 19:01 (CET)

@Urbanecm: Právě jsem chtěl napsat na NS, jestli by se někdo nepostaral o zbylá přesměrování. Jde o opravy odkazů na nový název a poté smazání přesměrování (kromě jediného Wikipedie:Wikiprojekt, které by asi mělo zůstat zachované). --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2016, 19:06 (CET)
Jdu na to. Případné linky prosím zkontrolujte. --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 19:09 (CET)
HotovoHotovo Hotovo. Narazil jsem ještě na Diskuse k Wikipedii:Wikiprojekt Islám/Úkoly, což koliduje s Diskuse k Wikipedii:WikiProjekt Islám/Úkoly. Proto prosím o nějakou akci a případnou žádost o smaz. --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 19:18 (CET)
@Urbanecm: Narazil jsem na to také, jelikož původní autor zastaralého názvu je i autorem nové podstránky Úkoly se správným názvem, tak je na smaz, požádáno. --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2016, 19:20 (CET)
VyřešenoVyřešeno Smazáno kolegou. Díky za přesuny. --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 19:22 (CET)
@Urbanecm: Já děkuji za provedená opatření (smazání). --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2016, 20:55 (CET)
Od toho tady jsem, ne? Ať se daří, --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 21:04 (CET)

Seznam pro robotické úpravyEditovat

Zdravím, pomohl Vám nějak ten seznam 1000 nejčastějších hodnot anon parametrů? Jak jsem psal v mailu, bohužel, nejsem schopen zajistit, aby se nezobrazovaly "vnořené parametry". --Urbanecm (diskuse) 15. 3. 2016, 19:55 (CET)

@Urbanecm: Zatím jsem se nedostal k vymyšlení a nahrazení jediného regexu, ale určitě postačí, je tam dost podnětů. Pokud překáží, klidně může být přesunut někam do mého uživatelského prostoru, já už si s ním pak kdyžtak budu dál pracovat. --Dvorapa (diskuse) 15. 3. 2016, 20:49 (CET)
Nenapadlo mě, že to můžete vzít takhle :). Nevadí mi to tam, osmé pískoviště si můžu založit vždycky :). Jen mě zajímalo, jak to postupuje. --Urbanecm (diskuse) 15. 3. 2016, 20:53 (CET)
@Urbanecm: Dobře, uvidíme, kdy se k tomu dostanu. --Dvorapa (diskuse) 15. 3. 2016, 21:06 (CET)

Změny v průběhu soutěžeEditovat

Ahoj, vidím, že jsi změnil hranici uzavření o + 200 000 článků. Navrhl jsi to někde, nebo to vychází z manuálu? Jedná se o sranda-soutěž a samotná hodnota není podstatná. Přesto změny za běhu, kdy se libovolný wikipedita rozhodne upravit hranici uzavření, znejišťuje průběh. Za rok může přijít další wikipedista a posune to na 850 atd. Píšu tedy proto, že by takové změny měly být nejdříve navrhnuty někde věřejně, třeba pod oznamovací lípou a až poté změněny. Jakožto pojistka k revertům a přetahování se. Nepíšu ale, abych provedl revert, o číslo tady nejde. Zdraví.--Kacir 16. 3. 2016, 00:09 (CET)

@Kacir: Vychází to z toho, že jsem na WP:TM přidal obecná pravidla, kde jsem specifikoval hranice pro jakýkoliv milník (většina z pravidel byla převzata ze 400k). Soutěže o 1M a 500k dosud neměla pravidla vůbec, takže jsem je poté upravil podle těch (staro)nových pravidel. V případě 1M byla hranice posunuta o 200 000, ale klidně se na to v diskusi ještě zpětně zeptám. --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2016, 04:04 (CET)
Já jsem to četl, ale obecně platí, že na Wiki je vždy dobré pravidla nejdřív někde veřejně zmínit, i když se zde jedná jen o zábavu. Přesto se i tipovací stránky mohou stát místem revertačních válek. Pokud se nemýlím, tak pravidla nebyla nikde diskutována a snad je sepsal Marek Genius. U nových soutěží jsou podmínky IMO věcí zakladatele, u probíhajících už je ale situace jiná, tam bychom si měli dát větší pozor se změnami, jakou je např. moment uzavření.--Kacir 16. 3. 2016, 04:19 (CET)

Modulární infoboxyEditovat

Hezký den, k tomuto příspěvku nabízím reakci. Nevím, při jakých jiných příležitostech a jestli o tom uvažoval někdo další. Mně to vyplynulo jako možné ideální řešení při několika diskusích o infoboxech osob. Třeba že některé osoby jsou encyklopedicky významné ve více oblastech, ale panují spory o to, který ze specializovaných infoboxů by měl do článku patřit a přitom oba (nebo více) infoboxů se do článku vkládat nehodí. Taky když se řeší, že různé infoboxy mají různou šířku a pak se k nim lepí další rozšíření v podobě příbuzných nebo třeba medailí.

Myšlenka o výsledné podobě je víceméně prostá: Jeden ucelený rámeček se základními univerzálními biografickými daty typu datum a místo narození a úmrtí, pak v rámci tematických sekcí oddělených nadpisy (vizte Šablona:Infobox) údaje z různých oblastí, z různých specifických infoboxů. A nakonec další univerzální, ale podružné nebo z nějakého důvodu závěrečné údaje typu odkazu na oficiální stránky apod. Toť výsledná podoba. Složitější je to s tím, jak by to mělo vypadat a fungovat uvnitř. Základní dilema spočívá už ve volbě vkládání oněch modulů - jestli je dávat jako šablony vložené do parametru šablony univerzální (třeba podobně jak se řeší Seznamy dílů), nebo je mít jako sled samostatných šablon (jako třeba {{Obsazení začátek}}+{{Obsazení herec}}+{{Obsazení konec}}), anebo jako nějaké součásti jedné jediné šablony, které by se zapínaly a vypínaly podle vyplněných parametrů… anebo úplně jinak. Přiznám se, že další úvahy o případném začátku přípravných prací se zarazily taky na otázce, jestli by z nějakého důvodu nešlo něco z toho řešit lépe pomocí Lua, což jde mimo horizont mých znalostí a představ. --Bazi (diskuse) 17. 3. 2016, 10:57 (CET)

@Bazi: Zpětně děkuji a zvu vás do diskuse nad možným technickým řešením takových infoboxů, kterou nastartoval JAn Dudík. Wikipedie:WikiProjekt Infoboxy/Modulární infobox. --Dvorapa (diskuse) 16. 12. 2016, 19:27 (CET)

MediaWiki:Common.css - ceduleEditovat

Zdravím, radši jsem ten kód z globálního stylopisu smazal úplně. Po testech rád znovuvložím. Napadá mě ještě testovací gadget includovaný z Vaší podstránky, ale kromě většího betatestu jiný přínos nevidím. --Urbanecm (diskuse) 17. 3. 2016, 20:45 (CET)

Dodatek: Vidím několik příliš určených elementů (overqualificated, lepší český překlad mě nenapadá). Není to tak, že bych Vám nevěřil, ale že testy v commons.css opravdu nejsou úplně košer... --Urbanecm (diskuse) 17. 3. 2016, 20:49 (CET)

@Urbanecm: Aktuální verze už mi funguje na 100 %, může být tedy nasazeno. Co se týče těch MediaWiki testů, když odeberu to, co se jim nelíbí, tak mi vzhled nefunguje, takže tam to overqualificated holt bude muset zůstat, pokud někdo nevymyslí, jak to spravit. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 20:59 (CET)
Připomínám, že je ale nutné nahradit i původní kód pro ceduli. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 21:02 (CET)
VyřešenoVyřešeno Prosím o zpětnou vazbu, zda jede. Když už jste v editaci, nebyl byste schopen uspokojit externí validátor? --Urbanecm (diskuse) 17. 3. 2016, 21:04 (CET)
Podívám se na to. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 21:13 (CET)
@Urbanecm: Nechápu, proč to nefunguje, když mi to v testech fungovalo. Respektive funguje všechno, ale hází to jednu blbou chybu. Z nějakého důvodu se nechce kód níže zobrazit a zobrazuje se kód výše. Takže asi poslední úprava, prosím o náhradu celého div.labelced-talk {…} za tento kus kódu:
div.labelced-talk {
	border: 1px 5px solid #aaa orange;   /* Vychozi: Oranzova "zprava" */
}
A k tomu uspokojení validátoru. Smysl řádku 1121 je v tom, že opravuje chybu zobrazení v Internet Exploreru 6. Záleží na nás, jestli ho chceme podporovat nebo ne. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 21:43 (CET)
No, silně pochybuji, že dneska ještě někdo používá IE6… I ten, kdo ještě používá Windows XP, bude mít pravděpodobně IE8. --Vachovec1 (diskuse) 17. 3. 2016, 21:54 (CET)
@Vachovec1: Pak asi může jít celý řádek v pohodě pryč :) Když už jsme u toho, je tam ještě pár věcí pro IE 7, tak někdy (dnes už ale asi ne) se na to můžu podívat a mohlo by se probrat i to. Vůbec to ale myslím nespěchá, jenom mě to tak napadlo. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 22:23 (CET)
VyřešenoVyřešeno Nahrazeno. IE6 je s vysokou pravděpodobností tak zastaralý, že ten, kdo ho používal (pochybuji) by si v něm nic jiného než WP nezobrazil. Byl bych pro smaz. --Urbanecm (diskuse) 18. 3. 2016, 07:35 (CET)
Btw. teď validátor hlásí dvě chyby, mj. právě v nastavení parametrů pro diskusní ceduli (nelíbí se mu definice hranice, zřejmě ty "dvojité" pixely, údaj udávající šířku rámečku by měl být podle všeho pouze jeden). --Vachovec1 (diskuse) 18. 3. 2016, 20:35 (CET)
@Vachovec1: Vím o tom, kolega Urbanecm totiž špatně zkopíroval kód z mého pískoviště (ale možná to byla moje chyba, že jsem dostatečně nespecifikoval, která verze je ta aktuální) a já se tímto hackem snažil opravit tuto chybu v domnění, že je chyba v mém kódu. Čekám jenom na to, jestli se nepohne diskuse pod návrhovou lípou o třech mých návrzích na pozadí cedule, abych o úpravu common.css na NS neprosil každou chvíli, ale naráz. Lze to opravit zkopírováním aktuální verze na mém pískovišti. --Dvorapa (diskuse) 18. 3. 2016, 20:48 (CET)

┌───────────────────────────┘@Urbanecm: Ten řádek s kódem pro IE6, kvůli kterému řve validátor, tam zůstal. Chceme s tím tedy něco dělat? Přidávám výpis problematické pasáže pro její snadnější nalezení:

.treeview li {
  padding: 0;
  margin: 0;
  list-style-type: none;
  list-style-image: none;
  zoom: 1; /* BE KIND TO IE6 */;
}

--Vachovec1 (diskuse) 22. 3. 2016, 01:10 (CET)

Máme nějaké statistiky o návštěvách Wikipedie, třeba i jen anglické, s rozlišením podle prohlížečů? Myslím, že aspoň nějaká orientační anketa mezi uživateli by nebyla na škodu. --Bazi (diskuse) 22. 3. 2016, 02:57 (CET)

DvorapaBotEditovat

Ahoj, domnívám se, že není vhodné opravovat viz. na viz v tisících starých diskusních stránek a jejich archivů. Zvaž prosím přínos odstranění jedné tečky oproti vytvoření kopie úplně celého obsahu v historiích takového kvanta stránek. Doporučuji omezit se v tomto případě na hlavní jmenný prostor. --Michal Bělka (diskuse) 23. 3. 2016, 20:40 (CET)

@Michal Bělka: Dobře, omezím. --Dvorapa (diskuse) 23. 3. 2016, 21:59 (CET)
Zásadně ProPro Pro omezení. --Bazi (diskuse) 23. 3. 2016, 23:09 (CET)
Diskusní stránky bych skutečně neřešil, navíc to mohou být upozornění na příslušnou chybu, kde náhrada akorát rozhodí smysl upozornění. Naopak nahrazení v hlavním jmenném prostoru plně podporuji. Plus možná jmenné prostory Šablona a Wikipedie (zde raději se zpětnou kontrolou) --Vachovec1 (diskuse) 23. 3. 2016, 23:34 (CET)
Ve jmenných prostorech Šablona i Wikipedie bych viděl nahrazení jako spíše kontraproduktivní a málo užitečné. U Šablon je dosti rizikové měnit samotný kód šablony a v dokumentaci to může být lhostejné. Ve Wikipedii pak máme i stránky typu Pod lípou nebo Nástěnka správců, což je podobný případ jako diskuse. Případný užitek je minimální a nestojí za to, že by byly zpětně bez pádného důvodu měněny příspěvky jiných wikipedistů. --Bazi (diskuse) 24. 3. 2016, 00:11 (CET)
Zcela obecně: robot nemá co měnit diskusní příspěvky uživatelů. V diskusních příspěvcích jsou možné technické změny jako podpis, aktualizace odkazů, mazání off-topic příspěvků, refaktorizace vulgarit atd., ale jakékoli jiné měnění textu diskusních příspěvků, jako je oprava pravopisných chyb, je neskutečná drzost. To nepřísluší ani robotovi, ani živému wikipedistovi (což je de facto totéž; robot je jen váš výtvor, pokud mi tedy jen tak z plezíru bez zmíněných vážnějších důvodů změníte bez mého vědomí text mého příspěvku, je to de facto osobní útok a falšování toho, co jsem napsal a pod čím jsem podepsaný, včetně mých chyb, a na co ostatní reagují, tedy potenciálně v důsledku i falšování průběhu diskuse). Lze to s úspěchem brát jako porušení pravidel nebo etikety Wikipedie. Navíc robot nemá umělou inteligenci a není schopen poznat, kdy dělá pitomost, tedy kdy „opravuje“ něco, co je v té diskusi v takové podobě napsáno schválně, třeba jako příklad (i toho už jsem byl svědkem; na české Wikipedii je zásah robotů vytvořených uživateli do diskuse nějaká zvláštní kratochvíle, na anglické Wikipedii si nedovedu představit, že by si tohle někdo dovolil). Robot opravující pravopis prostě nemá v diskusním prostoru co dělat. V článcích ano, ty jsou psány kolektivně za Wikipedii. Ale diskusní příspěvek jednotlivce je diskusní příspěvek jednotlivce. Tak jak byl napsaný. – J. M. (diskuse) 23. 3. 2016, 23:55 (CET)

@Michal Bělka, Vachovec1, Bazi, J. M.: Je poznat, že nám tu chybí nějaké stručné pravidlo nebo doporučení, od kterého bychom se my botovodiči mohli odpíchnout a kde by takové věci byly v bodech sepsané. Mě by to třeba bez přispění vás všech (a hlavně Michala, který mi včas stopnul bota, za což děkuji) ani nenapadlo, že editace starých příspěvků v diskusích není úplně optimální a proč tomu tak je. A přitom je to logické, jenom mě to prostě dosud nenapadlo. Nedávno jsem doplňoval šablonu nobots do šablon označujících archivy, protože taková základní věc dosud také nikoho asi nenapadla. A i to je přitom logické. Pokud byste souhlasili, mohli bychom tuto diskusi přesunout někam pod komunitní fórum nebo tam na ni navázat a pokračovat na téma pravidla pro botovodiče tam. --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2016, 00:32 (CET)

Pardon, ale k tomu není potřeba další speciální pravidlo. Stačí prostě sledovat, učit se a přemýšlet o tom, proč co dělám, jak co dělají ostatní a proč je to či ono tak, jak to je. Opravdu není potřeba vymýšlet všechny možné situace, na které by kdy botovodič mohl narazit, a ošetřovat je pravidlem. Konkrétně doporučení neupravovat zpětně cizí diskusní příspěvky je obecné známé a užívané a platí jak pro boty, tak pro všechny wikipedisty. Vizte Wikipedie:Diskusní stránka#Standardy a konvence v diskusích, bod „Neměňte, co řekli jiní“. Vlastně asi ani nikoho dosud nenapadlo, že by někoho mohlo napadnout upravovat diskusní příspěvky hromadně botem. Boti mají dělat potřebnou práci, opravovat zpětně diskusní příspěvky prostě potřebné není. Jinak též vizte Wikipedie:Bot: „Na Wikipedii by měli bez lidského dozoru běžet jen pečlivě odladění boti a o jejich spuštění by měl panovat obecný konsensus; činnost bota byste vždy měli konzultovat, nejlépe Pod lípou.“ --Bazi (diskuse) 24. 3. 2016, 05:44 (CET)
Nobots v archivech není taky úplně nejlepší - ano, úprava textu příspěvku tak sice nehrozí, ale nepůjdou ani zafixovat odkazy po přesunu se smazáním redirectu nebo neexistující šablony. I tady by se to mělo ale dělat opatrně.
Trochu medvědí službu nám v tomto udělala před časem změna chování vyhledávání, když se ve výsledcích (včetně parametru -search v robotovi) automaticky objevují všechny jmenné prostory (a to i soubor z commons). A pokud zapomenu omezit namespace na 0, dojde k nežádoucím editacím. JAn (diskuse) 24. 3. 2016, 07:23 (CET)
@Bazi: Jasně, však neříkám, že by dané (v tomto případě spíš) doporučení mělo obsahovat informace obsažené v jiných doporučeních a pravidlech. Pro boty i pro botovodiče samozřejmě platí všechna pravidla i doporučení Wikipedie v plné míře. Problémem je, že to prostě toho botovodiče občas nenapadne. Člověk si řekne, co tím můžu zkazit?, ale důsledky si prostě neuvědomí. Opravdu by bylo dobré mít na to nějaké kratičké doporučení, ve kterém by byla věta o tom, že pro bota platí všechna pravidla v plném rozsahu, a poté pár bodů, na které si dávat pozor. Čili třeba formulka, že veškeré úpravy by měly být omezeny na co nejnutnější míru (např. omezením JP) nebo třeba, že úpravy by neměly zasahovat do textu diskusních příspěvků viditelných čtenáři (ale mohou např. upravit cíl odkazu nebo šablony). Takových drobných vět a formulek, které jsou logické, ale ne každého to hned napadne, by se jistě dalo najít více. Kdyby nebylo této diskuse, vůbec by mě nenapadlo, že není dobré botem zasahovat do diskusních příspěvků, byť ten důvod pro to je velmi jasný. Proč tedy neshrnout takové body na jedno místo, abychom se propříště vyvarovali diskusí u dalších nových wikipedistů botovodičů? Nemuselo by to být možná ani doporučení, ale jenom stránka např. nápovědy (s Urbanecm jsme myslím nedávno hovořili, že by bylo také dobré vytvořit stránku na téma Jak vytvořit bota, i tam by to šlo myslím zakomponovat). --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2016, 10:45 (CET)

Tohle také snad ani nemůžete myslet vážně. Vraťte to a příště podobné úpravy omezte na hlavní jmenný prostor. --Jan KovářBK (diskuse) 24. 3. 2016, 07:25 (CET) Beru zpět, ono to je již zrušené, to jsem přehlédl. No, žádost o omezení na hlavní jmenný prostor bych ale raději ponechal. Nechápu ty neustálé změny botem a následné reverty. To je tak těžké si tu práci připravit tak, aby se pak nemuselo revertovat? --Jan KovářBK (diskuse) 24. 3. 2016, 07:33 (CET)

Není to zrušené, koukal jsem na jinou stránku. Takže všechno znovu, žádám vás, abyste nedělal podobné úpravy minimálně v jmenném prostoru „Diskuse s wikipedistou“. Omlouvám se za ty zmatky. --Jan KovářBK (diskuse) 24. 3. 2016, 07:45 (CET)

@Jan Kovář BK: Polepším se, slibuji. --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2016, 10:45 (CET)

Opravy „pravopisu“ ve starých diskuzíchEditovat

Ahoj, co prosím tvůj robot měnil tady? Zaprvé šlo asi jen o nějaké mezery a nikoliv podle shrnutí editace zkratky (je to vůbec nutné?), za druhé mi přijde divné po někom opravovat pravopis na diskuzních stránkách a zatřetí tím spíš divné zasahovat do diskuzních příspěvků pět let starých. Už s ohledem na historický charakter těch diskuzí a současně jejich „neviditelnost“ čtenářům encyklopedie a tedy neškodnost v jakékoliv podobě bych byl velmi pro ponechávat diskuze, a zvláště ty už neaktivní, v jazykově a typograficky původní podobě. --Blahma (diskuse) 24. 3. 2016, 20:48 (CET)

@Blahma: Viz diskuse výše, opravoval viz. > viz, úplně jsem ale pozapomenul to omezit jen na hlavní jmenný prostor. --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2016, 21:59 (CET)
Díky za zvláštní vysvětlení, té diskuze nahoře jsem si předtím nevšiml, protože jsem to bral za čerstvou věc. Šlo zjevně o velký přehmat, jsem rád, že panuje konsenzus, a předpokládal jsem od počátku tvou dobrou vůli a věřím, že už se to znovu nestane. --Blahma (diskuse) 25. 3. 2016, 00:45 (CET) P.S. Tvé „Viz diskuse výše“ je dobré, v kontextu právě toho „viz. > viz“, vlastně taková názorná ukázka správného tvaru :-) --Blahma (diskuse) 25. 3. 2016, 00:46 (CET)

KategorizaceEditovat

Četl jste vůbec tu odpověď kolegy JAna? Jak to chcete plnit? Nebo jste zase jen udělal další zbytečnou revizi stránky? Že jste totiž neodpověděl a místo toho přidal šablonu. Věřím, že nehodláte těch 1390 stránek plnit do kategorie tím vaším botem. Protože to by byla ještě zbytečnější akce než to přidání šablony. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 3. 2016, 22:00 (CET)

@Jan Kovář BK: Četl, promýšlím odpověď. Plnit botem by ta kategorie šla, proč by ne? Šablonu jsem přidal proto, že jsem ji zapomněl přidat předtím, když jsem startoval diskusi. Šablona mimojiné kategorizuje do údržbové kategorie, kde si ji mohou všimnout další wikipedisté a připojit se k diskusi ohledně mého návrhu. --Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2016, 22:06 (CET)
Ještě k té zbytečnosti, podobnou blbinu už jsem jednou udělal (viz Kategorie:Údržba:Články s referencemi v nadpisech). Do skoro 800 článků jsem botem vložil kategorii. A slavím úspěch, už jich skoro 100 z kategorie ubylo a nové bot nenachází. Mimochodem myslím na enwiki nebo dewiki jsem na subjektivní formulace viděl moc pěknou šablonu (něco podobného jako Šablona:Doplňte zdroj). Třeba by se mohla přeložit a mohla články do dané kategorie kategorizovat ona. --Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2016, 22:13 (CET)
Můžu se zeptat, jak dlouho bude Buněčné jádro (a další stovky článků, které interwiki mají) v té nové údržbové kategorii, kterou jste založil? --Jan KovářBK (diskuse) 26. 3. 2016, 17:34 (CET)
@Jan Kovář BK: Cca tak dlouho, dokud je server neaktualizuje. --Dvorapa (diskuse) 26. 3. 2016, 17:47 (CET)

Atributy u obrázkůEditovat

Pěkný den

Zdá se, že české ekvivalenty atributů u obrázků nefungují tak jako anglické (nebo že by to byl rozdíl mezi File: a Soubor:?). V článku SMT vidím po uvedené úpravě obrázky s nadpisy „Rozměry pouzder SMA, SMB a SMC“ a „Rozměry pouzder SOD 123, SOD 323“ velmi roztažené, zatímco u předchozí verze jsou v pořádku. Zdraví Kolarp (diskuse) 30. 3. 2016, 13:08 (CEST)

@Kolarp: Nikoliv, problém je, že v současném nastavení nelze překládat frameless jako bez rámu. V důsledku toho, jak zmíněný článek demonstruje, nefunguje nastavení velikosti obrázku. --Vachovec1 (diskuse) 30. 3. 2016, 14:43 (CEST)
Po zpětném přejmenování funguje vše dle předpokladů. --Vachovec1 (diskuse) 30. 3. 2016, 14:57 (CEST)
@Dvorapa: Pohledem do MessagesCs.php vidím, že překlad parametru je definován pouze bez mezery, tj. fungovat bude pouze bezrámu. --Vachovec1 (diskuse) 30. 3. 2016, 14:57 (CEST)
Aha, překlep, děkuji za nalezení chyby, hned opravím a napravím, kde to již bot chybně přeložil. --Dvorapa (diskuse) 30. 3. 2016, 20:10 (CEST)

Votočkovo činidloEditovat

Právě jsem dokončil přestavbu článku o Votočkově činidle a rád bych požádal o menší recenzi (přeci jen se občas vloudí nějaká ta chybička), abych ho mohl odebrat ze seznamu článků ke smazání, a možná i o přidání nějaké té hodnotící šablony, když už se to zavedlo :). Děkuji Harrison Bored (diskuse) 31. 3. 2016, 01:01 (CEST)

@Harrison Bored: Zkouknu to. --Dvorapa (diskuse) 31. 3. 2016, 11:35 (CEST)

Šablona:Cycling race/infoboxEditovat

Není to duplicitní s {{Infobox Cyklistický závod ročník}}? Případně by se to dalo sloučit. --Vachovec1 (diskuse) 6. 4. 2016, 01:01 (CEST)

@Vachovec1: Pokud jsem nic nepřehlédl, tak ano, jenom v infoboxu mnou označeném k přesunu pouze chybí celkový čas vítěze, se sloučením bych souhlasil. --Dvorapa (diskuse) 6. 4. 2016, 01:07 (CEST)

Šablona:PenshootoutboxEditovat

Zdravím, před smazem prosím nějak vyřešit Speciální:Co_odkazuje_na/Šablona:Penshootoutbox. Nechávám to na Vás, protože jste (asi) řešil i ostatní vložení, tak ať je to systémové. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 6. 4. 2016, 06:47 (CEST)

@Urbanecm: Nahrazeno všude (netuším, proč bot vynechal), může být smazáno. --Dvorapa (diskuse) 6. 4. 2016, 06:49 (CEST)
Kolega smazal. --Urbanecm (diskuse) 6. 4. 2016, 07:39 (CEST)

Šablony bez využitíEditovat

Zdravím, vím, že jste se v poslední době věnoval úklidu v šablonách. Při brouzdání na Tool Labs jsem našel dotaz generující šablony bez využití. Výstup jsem dal na svou podstránku. Jedná se o seznam šablon neobsahující znak / (pomocné podstránky šablony hlídat netřeba) a které nejsou redirecty. Třeba Vám to při úklidu pomůže. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 9. 4. 2016, 08:51 (CEST)

@Urbanecm: Super, děkuji, určitě se bude hodit. Nevím ale, kdy se k tomu dostanu, tak jenom prosím, jestli byste stránku nemazal, klidně nechal prázdnou, abych mohl seznam v historii stránky později dohledat. --Dvorapa (diskuse) 10. 4. 2016, 19:38 (CEST)
Ještě dotaz: jsou vyfiltrované šablony určené pouze k substituci? --Dvorapa (diskuse) 10. 4. 2016, 19:40 (CEST)
Stránku mazat nebudu, takže si klidně uložte trvalý link :). A kdybych to přesto omylem udělal, napište mi, obnovit to jde vždycky. Takové šablony se v seznamu také vyskytují, v té době mě nenapadlo, jak s nima pryč. Zkusím je ale dostat pryč pomocí kategorie z Kategorie:Šablony:Pouze_pro_substituci. Vložím to na stejnou stránku. --Urbanecm (diskuse) 10. 4. 2016, 20:30 (CEST)
Šablony v kategorii Kategorie:Šablony:Pouze_pro_substituci jsou vyřazeny. Jestli jsou šablony pro substituci i jinde, dejte vědět, vyřadíme je taky. --Urbanecm (diskuse) 10. 4. 2016, 20:40 (CEST)
@Urbanecm: Super, děkuji, uložím si trvalý odkaz na aktuální verzi. Šablony určené k substituci, které nejsou v kategorii šablon určených k substituci v seznamu samozřejmě nechte, ty bude třeba správně kategorizovat, aby se krom jiného v takovém seznamu příště nevyskytovaly. I k tomu by seznam mohl pomoci. --Dvorapa (diskuse) 10. 4. 2016, 20:50 (CEST)
Nemáte zač, rád jsem Vám v údržbě šablon pomohl. Kdybyste měl nějaký nápad, jaký další seznam by Vám pomohl, klidně mi napište, zkusím ho vytvořit. --Urbanecm (diskuse) 10. 4. 2016, 20:55 (CEST)

Přesun moduluEditovat

Dobrý den, mohu vědět, jak se Vám povedlo přesunout modul bez založení přesměrování? Dle seznamu skupin jste v automaticky schválených a v AS a ani jeden by neměl mít možnost přesouvat bez založení přesměrování. Budu rád za osvětlení, tohle je zajímavý bug systému :-). Zkoušel jsem to pod test účtem (UrbanecmTest), neúspěšně. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 21. 4. 2016, 11:09 (CEST)

@Urbanecm: Mně to tak funguje u všech modulů a pouze u nich. U jejich podstránek (např. dokumentačních) už ale ne. Použil jsem běžný postup běžného wikipedisty s nesprávcovskými právy (odkaz na přesunutí v rozbalovacím menu na liště nad článkem). Také tomu moc nerozumím, zkuste to nahlásit na Phabricatoru. --Dvorapa (diskuse) 21. 4. 2016, 11:37 (CEST)
Díky za odpověď. Zeptám se vývojářů, čím to je. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 21. 4. 2016, 11:43 (CEST)
@Urbanecm: Zjistil jste něco nového? --Dvorapa (diskuse) 26. 4. 2016, 19:53 (CEST)
O phab:T133266 asi víte, když jste ho editoval. Nic víc, než je psáno tam, zatím nevím. Zkusím to popostrčit na IRC. Ono to možná nevypadá jako vážný problém, ale kdyby se to stalo s tlačítkem zablokovat nebo smazat, radši si nepředstavovat, co by se mohlo stát. Zažádám si o AS na testovací účet, aby účty měly stejná práva a alespoň zjistím, zda to půjde i u mě. Funguje Vám přesun vždycky, nebo jen někdy, když se systému chce? --Urbanecm (diskuse) 26. 4. 2016, 20:01 (CEST)
@Urbanecm: Tam právě nic, proto se ptám, jestli nevíte něco navíc. Chování asi vždy, postup viz screenshoty:
--Dvorapa (diskuse) 26. 4. 2016, 20:17 (CEST)
Už něco vím, vizte ticket na phabu. --Urbanecm (diskuse)

Geomorfologické členění KrkonošEditovat

Zdravím, všiml jsem si, že jste včera do několika šablon s geomorfologickým členěním (Krkonoš‎e, Novohradské hory a Tatry) přidal kód {{Upravit šablonu|na šablonu navbox}}. Jako původní autor těchto šablon bych chtěl vysvětlit, proč nejsou založeny na šabloně Navbox a zeptat se, jestli nevíte o nějakém lepším řešení.

Původně všechny tyto šablony používaly šablonu Navbox, ale v roce 2013 byla šablona Navbox změněna/zjednodušena tak, že už nešlo nastavit, jestli má být konkrétní navbox v článku rozbalený nebo sbalený (a když jeden článek obsahoval 2 a více navboxů, tak se automaticky všechny sbalily) a navíc už nešla nastavit jiná šířka navboxu než roztažení na 100% šířky stránky. Tyto 3 šablony jsou vloženy do článků Krkonoše a Novohradské hory (které mají na konci další navbox s nejvyššími horami) a Tatry, kde jsou na konci dokonce 2 další navboxy (Tatry a Slovenské regiony) a kde je pěkně vidět, že se automaticky zobrazují jako sbalené. Šablony s geomorfologickým členěním se po změně šablony Navbox staly nepoužitelnými (kvůli sbalení, roztažení a navíc kvůli nemožnosti je použít na začátku článku s infoboxem, protože navbox automaticky odskakolval až pod infobox a nechal po sobě jen bílé místo), a proto jsem je předělal. Vzhled zůstal stejný, ale není použita šablona Navbox, která by je sbalila/roztáhla/odskočila.

Souhlasím, že kód šablon není příliš přehledný a že s navboxem byl přehlednější, což je zřejmě důvod, proč jste vložil tu šablonu Upravit šablonu. Ale nepřišel jsem na žádný lepší způsob jak zachovat funkčnost těchto šablon. Jestli máte nápad, jak to vyřešit lépe, tak budu rád, když mi ho pošlete. Děkuji, Maoman (diskuse) 24. 4. 2016, 19:03 (CEST)

@Maoman: Děkuji za vysvětlení, myslím, že můžete šablony Upravit šablonu odebrat. Vložil jsem je ke třem a pak jsem si všiml, že je to u všech navigačních šablon geomorfologických členění. Teď už chápu i proč. Na druhou stranu pokud se šablony používají hlavně uvnitř článku (a nikoliv na jeho konci), asi bych doporučoval je předělat na klasickou tabulku (viz nápověda). Bylo by to nejjednodušší řešení, nebyl by zde problém s odsazením pod infobox nebo automatickým sbalováním a šablony by vypadaly mnohem lépe a přehledněji (jak navenek, tak v kódu). Výška řádků i velikost písma, stejně tak pozadí nebo šířka se dá lehce nastavit (jak pro celou tabulku, tak pro jednotlivé řádky/buňky), proto lze docílit klidně i naprosto stejného vzhledu. --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2016, 19:17 (CEST)
Díky za rychlou odpověď i za radu. Šablony Upravit šablonu tedy odstraním. Jenom na dovysvětlení - uvnitř těch šablon jsou klasické tabulky a jako šablony je to udělané jenom proto, aby se daly jednoduše vložit i do článků o nižších geomorfologických jednotkách (podcelek, okrsek atd.). Kdyby byla tabulka přímo v článku (např. Krkonoše), tak by se musela zkopírovat i do těch dalších článků (např. Český hřbet, Slezský hřbet apod.), což by komplikovalo případné opravy nebo změny. --Maoman (diskuse) 24. 4. 2016, 19:35 (CEST)
@Maoman: Jasně. Jsem na to narazil, když jsem procházel šablony v podkategoriích kategorie Navigační šablony a hledal, které šablony nejsou založené na šabloně Navbox, případně které do těch podkategorií vůbec nepatří. Šablonu Upravit šablonu jsem vkládal hlavně z toho důvodu, že ty šablony nejsou příliš přehledné (pro laika už vůbec) a nevypadají příliš dobře. Škrtnu si tedy tyto šablony jako v pořádku. --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2016, 19:57 (CEST)
@Maoman: Není nutno to roubovat na navbox. Lze mít i šablonu v podobě klasické tabulky, pokud je potřeba tutéž tabulku vkládat opakovaně (jako navbox). --Vachovec1 (diskuse) 27. 4. 2016, 00:39 (CEST)

Žádosti o smazáníEditovat

Zdravím a předně Vám musím poděkovat za údržbu cswiki. Měl bych ale drobnou prosbu, alespoň pro mě je pohodlnější, když je šablona {{smazat}} nad přesměrovávacím textem, než pod ním. Když je pod ním, musím buď přidat redirect=no na konec URL, nebo po přesměrování kliknout na odkaz, který mě již dovede skutečně na stránku, kterou mám smazat. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 14. 5. 2016, 21:05 (CEST)

Já je právě vkládal pod, aby fungovalo přesměrování. Omlouvám se, vůbec mě nenapadlo, že to pro správce bude vlastně na překážku. --Dvorapa (diskuse) 14. 5. 2016, 21:08 (CEST)
Nemáte se proč omlouvat ;). --Martin Urbanec (diskuse) 14. 5. 2016, 21:15 (CEST)

Kategorie:Šablony pro informace o článkuEditovat

Zdravím, prosím nějak vyřešit Kategorie:Šablony pro informace o článku, zobrazují se tam šablony, které jsou dávno již jinde, null edit ani vyprázdnění serverové cache nepomohlo. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 15. 5. 2016, 06:35 (CEST)

@Urbanecm: HotovoHotovo Hotovo. U mě null edit zabral, většinou pomůže null edit dokumentace a null edit šablony v tomto pořadí. --Dvorapa (diskuse) 15. 5. 2016, 10:23 (CEST)
Díky. Drobnost, ale nechal jsem si změnit jméno. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 5. 2016, 10:24 (CEST)
Ajo, já to napsal tak nějak automaticky a úplně na to zapomněl :) --Dvorapa (diskuse) 15. 5. 2016, 10:28 (CEST)

Části šablonyEditovat

Zdravím, Vážím si páce, kterou děláte, ale musím se zeptat, proč jste šablony Šablona:Legenda senát ČR a Šablona:Legenda sněmovna ČR‎ a (míč), vyřadil z Kategorie:Části šablon? Jedná se ve všech případech o šablony, které si nikdy nepoužívají v článku samostatně, ale vždy jako součást konkrétních šablon.--Fafrin (diskuse) 16. 5. 2016, 11:14 (CEST)

@Fafrin: Důvodem bylo, že při letmém pohledu na šablony na stránce Speciální:Co odkazuje na: Speciální:Co odkazuje na/Šablona:Legenda senát ČR a Speciální:Co odkazuje na/Šablona:Legenda sněmovna ČR jsou šablony vložené pouze přímo v článcích, jiné šablony je nepoužívají. Každopádně je klidně zařaďte zpět, pokud tam patří. --Dvorapa (diskuse) 16. 5. 2016, 11:50 (CEST)
U šablony míč jsem se spletl, vrátil jsem ji zpět, děkuji. --Dvorapa (diskuse) 16. 5. 2016, 11:53 (CEST)
Ještě mě napadlo, jestli se v těch článcích nevkládají dovnitř nějaké určité šablony? pak by tam skutečně patřily. Každopádně bny to chtělo zmínit v jejich dokumentaci. --Dvorapa (diskuse) 17. 5. 2016, 09:54 (CEST)

NadvakrátEditovat

Mám dotaz. Nebo možná námět k vylepšení bota. Proč provádí náhrady v rámci téhož úkolu nadvakrát? Tuším, že se ty dvě náhrady liší velkým a malým začátečním písmenem. Ale přijde mi, že se historie editací zbytečně zapleveluje, když to musí zvládat dvěma editacemi. Nešlo by nastavit bota tak, aby když už v jednom článku najde něco k úpravě, rovnou prošel i všechny další úpravy a provedl je najednou? --Bazi (diskuse) 26. 5. 2016, 12:22 (CEST)

@Bazi: Omlouvám se, také jsem se tomu zpočátku divil. Občas se to stane a já netuším proč. Obojí běželo stejným procesem, stejným botem, stejným příkazem, jenom prostě bot napoprvé neprojde článek více průchody (což by měl dělat automaticky). Vývojáři na toto téma mlčí, ale pravděpodobně je to chyba v algoritmu bota, která se projeví jen někdy. No zkusím je zas trochu urgovat na vyřešení tohohle dlouhodobého problému. Děkuji za povšimnutí. --Dvorapa (diskuse) 26. 5. 2016, 12:37 (CEST)
Já jsem si toho všiml zatím právě dvakrát (druhý diff ale nemůžu najít) a v obou případech se to lišilo právě velikostí písmen. OK, díky za vysvětlení, třeba se to podaří nějak vychytat. --Bazi (diskuse) 26. 5. 2016, 13:23 (CEST)
Je dost možné, že s tou velikostí písmen ta chyba má co dělat. --Dvorapa (diskuse) 26. 5. 2016, 13:55 (CEST)

RozcestníkyEditovat

[6] - Je otázkou, jak řešit, pokud je rozcestník zároveň obecný, zároveň místopisný a zároveň třeba příjmení. Ruční kategorizace byla právě tou možností, jak rozcestník lépe zařadit. Nebo jestli je lepší tyto mixované zařadit pod obecné a nma specializované kategorie u nich rezignovat... ? JAn (diskuse) 27. 5. 2016, 07:15 (CEST)

@JAn Dudík: To je dobrá otázka. Já se snažil vyhnout kategorizaci do obecného (Rozcestníky), když už je kategorizováno v konkrétním (Rozcestníky - příjmení). Přijde mi takto úmyslně kategorizovat i do obecné kategorie trochu zbytečné, vzhledem k tomu, že čtenáři by mělo dojít, o čem rozcestník je i bez kategorie a v kategorii rozcestníků jsou stejně tisíce stránek, takže se jeden ztratí. Je tu totiž také otázka, zda je vůbec potřeba tyto rozcestníky kombinující obecné s např. příjmením kategorizovat i do obecného. Takto jsem to řešil ale pouze u rozcestníků kategorizovaných ručně. Častěji jsem ale narazil na horší případ, kdy rozcestník byl kategorizován do těchto kategorií šablonami vloženými za sebou. Zatím jsem to nechal být, ale určitě je ti jasné, jak vypadají tři podobné texty za sebou:
{{Rozcestník}
{{Rozcestník - příjmení}
{{Rozcestník - místopisné jméno}
--Dvorapa (diskuse) 28. 5. 2016, 13:06 (CEST)

ZkratkyEditovat

Nenechte se vůbec rušit a v klidu pokračujte v úklidu zkratek. Připadá mi to užitečné, hlavně to cizinec friendlines je fajn. Tvořte, protože můžete. To je v podstatě původní princip Wikipedie. Nenechte se otrávit názory, že tvořit se má jen to, co je kýmsi dovoleno či povoleno, aby se tvořilo, nedejbože že ten, kdo takto povoluje a dovoluje je sám původce takového názoru. A musím vám dát za pravdu, myslím, že jste byl opravdu v omylu, PDV bohužel samozřejmostí mnohdy nebývá.--DeeMusil (diskuse) 1. 6. 2016, 22:23 (CEST)

Musím poděkovat. --Dvorapa (diskuse) 1. 6. 2016, 22:44 (CEST)
Ano, kolego Dvorapo, nenechte se odradit nikým a ničím. Všichni ti wikipedisté vydatně pracující na rozvoji encyklopedického obsahu Wikipedie a neřešící si žádné staré spory Vám za to budou vděční, máte jejich plnou podporu. --Bazi (diskuse) 2. 6. 2016, 00:24 (CEST)
Však jsem se tomu tady od klávesnice smál a vysvětloval spolubydlícímu, proč jsem si poprskal monitor. Správce a byrokrat, který má na české Wikipedii mnoho nepřátel jenom proto, že se snaží wikipedisty trochu krotit v jejich nadšení, což vcelku chápu, se snažil krotit i mě v úpravách zkratek. Já se trochu hájil a trochu chápal, že jsem to přepískl. A do toho mi jeden z jeho nepřátel na plný úvazek vyjádří podporu a začne ve mě vidět svého souputníka. Někdy se ani nedivím, že do naší komunity mnoho žen nedostaneme, minimálně ne na takovouhle chlapskou zábavu :D Přemítám, zda bych neměl místo chemického článku koncem týdne napsat humornou úvahu na téma Typy wikipedistů: pedant - objevuje se hlavně v diskusích kde uzemňuje nápady a návrhy ostatních; konfliktář - vyskytuje se hlavně u ŽoKů a v diskusní stránce protivníka; volnomyšlenkář - ve všech možných diskusích se snaží prosadit nějaký svůj nápad, který ale vůbec nikoho nezajímá; atd. atp. :D --Dvorapa (diskuse) 2. 6. 2016, 00:36 (CEST)
Zdravím, nevím zda o tom víte, ale pokus o podobné humorné „rozdělení“ wikipedistů je možné najít již dnes na stránce Wikipedie:Evoluce wikipedisty. Pokud tedy pozorujete existenci rúzných „wikisociologických“ jevů (dřív nebo později si toho povšimne snad každý aktivní wikipedista), pak dávám do pozornosti rovněž některé další články z kategorie Kategorie:Wikipedie:Wiki-humor :). S pozdravem --Mario7 (diskuse) 2. 6. 2016, 03:25 (CEST)
Ajo, na evoluci Wikipedisty jsem úplně zapomně, děkuji za připomenutí. --Dvorapa (diskuse) 2. 6. 2016, 06:57 (CEST)
Na souputnictví zapomeňte, to rozhodně nebylo cílem a vašeho monitoru je mi líto, ani to nebylo cílem, navíc: kdo ten svinčík pak má čistit, že? Náplň mého plného úvazku se změní až na konci léta, až skončím ban Wikipedie z mého života s výjimkou upozornění na události a žádostí o reakci. Nicméně rudohaderná odpověď od uživatele Bazi výše je k zamyšlení a k zapamatování...--DeeMusil (diskuse) 4. 6. 2016, 16:09 (CEST)

PřeložitEditovat

Dobrý den, nic ve zlém, ale tohle mi připadá moc přísné. Podle WP:OS se tato šablona vkládá pro články „s textem v cizím jazyce nebo nesrozumitelném strojovém překladu, které je nutné přeložit do češtiny, přičemž článek nelze do přijatelné podoby jednoduše upravit odmazáním cizojazyčného textu“ (zdůrazněno mnou), což asi nebyl úplně ten případ. Zakomentoval jsem tu poslední část s nepřeloženými jmény a myslím, že zbytek je na normální jazykovou úpravu, jakou tady potřebuje mnoho článků. Hezký den,--Ioannes Pragensis (diskuse) 2. 6. 2016, 20:47 (CEST)

@Ioannes Pragensis: Dobře, ještě tam je tedy anglický popisek k obrázku a protože tomu nerozumím, tak bych vás poprosil o přeložení nebo také zakomentování. --Dvorapa (diskuse) 2. 6. 2016, 20:52 (CEST)
Díky za upozornění, opraveno.--Ioannes Pragensis (diskuse) 2. 6. 2016, 20:57 (CEST)

ŽOPSEditovat

Ahoj, neuvažoval si o tomhle? Editací a času zde stráveného už máš víc než dostatečně, jak jsem koukal na koláč dost se věnuješ technickým záležitostem a "úklidu", na což by se Ti práva hodily. Zkus popřemýšlet, budeme se těšit :-) --Horst (diskuse) 8. 6. 2016, 16:35 (CEST)

@Horst: Děkuji ti za návrh a podporu, už jsem o tom uvažoval, když mi to navrhoval Michal. Zatím odpovím to samé co jsem říkal jemu, ale třeba zanedlouho změním názor. Jednak jsem plavec v pravidlech. Poprat se s pravidly a doporučeními by zabralo čas, kterého poslední dobou moc nemám. Což je důvod dva. Zatřetí bych ani jako správce aktivně nezasahoval v boji proti vandalismu nebo editačním válkám. Ani by mě nebavilo číst pravidla a odpovídat na otázky u žádosti vztahující se k tomu, byť obdivuji a podporuji každého, kdo se těm věcem zde věnuje. A začtvrté nevím, jak si stojím u komunity, protože jak mě přesně vystihl Michal, často se snažím „opravovat věci, které nejsou rozbité“, což se ne každému líbí. No a protože těch nápadů mívám vždy dost, asi jsem u některých wikipedistů známý jen tím (bohužel). Každopádně až se budu nudit, zkusím si pročíst něco víc o správcovství a třeba to i zkusím. Nicméně pak se všichni správci připravte na velké množství otázek ode mě :) --Dvorapa (diskuse) 9. 6. 2016, 17:37 (CEST)

Wikidata workshop 2016Editovat

Dobrý den, 3. září 2016 plánujeme na Univerzitě Pardubice uspořádat Wikidata workshop. Na něm se budeme zajímat o Wikidata Query Service a o nástroje QuickStatements a PetScan, které umožňují analýzu Wikidat a jejich robotickou editaci. Více informací je na koordinační stránce na Wikidatech. Máte-li zájem, prosím, zapište se. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 8. 6. 2016, 19:36 (CEST)

Děkuji za pozvání, pro mě bohužel relativně daleko. --Dvorapa (diskuse) 9. 6. 2016, 16:14 (CEST)

TaxoboxEditovat

Zdravím, revertoval jsem Vaši editaci v taxoboxu. Prosím, opravte ji tak, aby nezpůsobovala obrovské zvětšení obrázku v článku Rak bahenní. Zajímavé je, že ta změna ovlivnila pouze některé články, i když možná je na vině cache. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 12. 6. 2016, 18:09 (CEST)

@Martin Urbanec: Ona byla chyba už u popisku obrázku, upravil jsem to tedy použitím podmínek a už by to mělo být v pořádku. Rád bych ještě přejmenoval parametry šířka obrázku(2) a popis obrázku(2), když na to tak koukám, ale teď na rozsáhlé robotické úpravy bohužel nemám čas. Jinak děkuji za rychlý zásah. --Dvorapa (diskuse) 12. 6. 2016, 18:58 (CEST)
Díky za opravu. Kde byla ta chyba? V popisu obrázku v článku, nebo v šabloně? --Martin Urbanec (diskuse) 12. 6. 2016, 19:05 (CEST)
V mojí původní úpravě šablony, byť v článku byla zjevně taky drobná (neviditelný znak za velikostí, ten by však neměla nic rozhodit). --Dvorapa (diskuse) 12. 6. 2016, 19:11 (CEST)
Aha. Díky za vysvětlení. --Martin Urbanec (diskuse) 12. 6. 2016, 19:26 (CEST)

DeadlinksEditovat

Zdravím, byl byste schopen dle mnou vyhotoveného seznamu mrtvých linků přidat do citační šablony URL na zaarchivovanou referenci botem? Prosím o veřejně dostupné logy kvůli kontrole. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 10:35 (CEST)

@Martin Urbanec: Myslíte ve výskytech v článcích? To by asi šlo, jen na to budu mít čas až tak koncem týdne. --Dvorapa (diskuse) 13. 6. 2016, 12:03 (CEST)
Přesně tak. Ty výskyty robot i (ke dnu vygenerování výpisu, což je sedmý květen) vypsal pro každý mrtvý odkaz. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 12:13 (CEST)
Momentálně aktualizuji databázi mrtvých linků, jestli si vzpomenu, tak za týden by měl být aktualizovaný výpis. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 12:16 (CEST)

Číslo revizeEditovat

Ahoj, prosimtě... díky za opravu překlepu... jen mě zajímá jak se dá to číslo revize zjistit. Zkoušel jsem pročítat všelijaký návody a nikde jsem nic nenašel... :/ Díky za odpověd. Tayari (diskuse) 13. 6. 2016, 17:05 (CEST)

Ahoj, odpovím za kolegu. Číslo revize se dá zjistit pomocí kliknutí na Trvalý odkaz v levém menu. Číslo za oldid= je číslem revize. Měj se, --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 17:07 (CEST)
Ajo, ajo... děkuji mnohokrát. Tayari (diskuse) 13. 6. 2016, 17:09 (CEST)
Nz. Jinak pro podobné otázky je dobré WP:POMOC, tu sleduje velké množství kolegů, kteří mohou a chtějí pomoci. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 17:11 (CEST)
Ani jsem nestihl zareagovat, jak rychle odpověděl Martin Urbanec, děkuji mu za to. Po třech editačních konfliktechtedy jen malé doplnění: Na anglické Wikipedii je to kdyžtak odkaz Permanent link a na německé (to myslím byl tento případ) pak Permanenter link. --Dvorapa (diskuse) 13. 6. 2016, 17:14 (CEST)

Jazyky Evropské unieEditovat

Zdravím, předpokládám, že oznámení o revertu jste si všiml, pro jistotu ale i zde. Prosím, udělejte něco s odkazy (popřípadě řekněte, že je mám nechat červené), pak smažu. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:28 (CEST)

@Martin Urbanec: Právě jsem chtěl psát, lépe je nechat červené a podpořit tak tvorbu nového článku než je smazat. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:29 (CEST)
Smazáno tedy. Díky za ujištění. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:31 (CEST)

Ještě podobné Vytvořit článek, prosím, prozkoumejte https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:N%C3%A1st%C4%9Bnka_spr%C3%A1vc%C5%AF/Archiv61#Vytvo.C5.99it_.C4.8Dl.C3.A1nek . Také vizte historii a delete logy. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:37 (CEST)

Hned po revertu jsem zkoumal, děkuji za kontrolu a revert, jedu víceméně automaticky. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:37 (CEST)
Nemáte zač. Tohle mám taky smazat? --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:41 (CEST)
No já nevím, odkazuje to na kategorii, radši bych byl teda za článek. Můj pohled je ten, že článek nikdo nevytvoří, když to bude modré. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:43 (CEST)
To já taky, oboje ale vytvořil univerzitní wikipedista-rezident vcelku nedávno (15. únor 2016), asi za nějakým účelem. Já bych možná spíš počkal na to, co on na to, co myslíte? --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:45 (CEST)
Zeptejme se. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:46 (CEST)
Ok, zatím tedy revert. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:48 (CEST)
@Martin Urbanec: Ještě jsem se chtěl zeptat, co s asi 30 přesměrováními typu Sportovní_aktuality_2005 (z hlavního JP na portál). S tím si nevím rady a roboticky to všechno označit ke smazání, pokud by to pak muselo být třeba revertováno, není dobrý nápad. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:57 (CEST)
Pokud všechno vzniklo přesunem, tak je to myslím na smazání jako relikt. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 12:01 (CEST)
Možná ano, problém je, že na to odkazuje celkem dost stránek. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 12:14 (CEST)
Fixlink botem? Jinak máte nějak ověřeno, že se skutečně jedná o relikty po přesunu? Popřípadě někde list těch asi třiceti, abych si to mohl ověřit sám. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 12:15 (CEST)
První tabulka na mém pískovišti: Wikipedista:Dvorapa/Pískoviště/Písek v revizi 13846806 --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 12:23 (CEST)
Díky. Zatím to vypadá, že vše vzniklo přesunem, takže jestli to zafixujete, smažu to. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 12:27 (CEST)
Bude to piplačka, ozvu se, až to nějak udělám. Zatím na to teď nebude moc čas. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 12:28 (CEST)

Ahoj, přesměrování na kategorie jsem založil z praktických důvodů. Co vám přijde lepší: Pahýl se seznamem, který bude nutně zastaralý, protože na jeho aktualizaci je třeba myslet a zakladatelé článků o nových časopisech o něm ani nemusí vědět. Nebo kategorie, kde je seznam generován automaticky, a v textu stránky je základní úvod k tomu, co se v seznamu zobrazuje (vysvětlení o tom, co je to MU, a že vydává časopisy, jejichž seznam následuje). Běžný čtenář nerozlišuje článek od kategorie a běžný čtenář jen tak sám od sebe nevyťuká „Kategorie:…“, aby si seznam našel. Většina čtenářů vlastně ani hierarchii kategorií neprochází nebo si odkazů na ně hluboko pod článkem ani nevšimne (to by chtělo doložit čísly, ale po zkušenostech s propagací Wikipedie tomu věřím). Když budeme mít červený odkaz, čtenář se k informacím nedostane. Když naopak odkaz povede na kategorii, čtenář najde to, co hledá – tedy propracuje se k časopisům a odkazům na články o jednotlivých z nich. Wikipedista chtějící napsat pojednání o časopisecké produkci MU si k tomu cestu najde – ten fungování kategorií a přesměrování rozumí. Efekt červené působící jako hadr na býka bychom neměli nadužívat, jde-li to proti užitečnosti Wikipedie pro čtenáře. Bude-li se mi chtít (nebo donutíte-li mne k tomu), příslušné články založím (byť nad ručně tvořený seznam dám stejně nějaké „Viz též“ a odkaz na související kategorii), ale nepřijde mi to teď užitečné, když nemám nastudovány žádné informace navíc a výsledkem by tedy byla zejména jen ztráta aktuálnosti seznamu. Všechno toto by samozřejmě definitivně vyřešilo nějaké větší propojení s Wikidaty (co je už několik let v plánu a teď to začíná dělat Listeriabot), ale do té doby musíme improvizovat. Chcete-li, mohu též ona přesměrování zrušit a odkazovat z článků a šablon přímo na stránky kategorie (což snad nikde zakázané/nedoporučované není), ale pak nám zase přibude práce s pamatováním na to předělávat ty odkazů na kategorie zpět na články, až jednou ten opravdový článek nakonec bude založen (což mám v dlouhodobém výhledu skutečně v plánu). P.S. Analogicky aplikujte na Knihovny MU a Jazyky Evropské unie. --Blahma (diskuse) 20. 6. 2016, 14:49 (CEST)

@Blahma: Dobře, chápu, necháme to tedy asi tak. Ale k zamyšlení:
 1. Proč článek na dané téma musí být jen seznamem? Máme tu mnoho článků, které obsahují nejen výčet (často neúplný), ale zároveň obsahují i mnoho dalších důležitých informací k jednotlivým položkám.
 2. Když na článek s tímto odkazem narazí třeba knihovník knihovny MU a odkaz bude červený. Knihovník si řekne: Aha, dělám tady v knihovně už mrtě let a chybí tady na to článek, no to musím napravit! Na druhé straně stojí čtenář, který narazí na článek s tímto odkazem, a odkaz bude modrý a povede přesměrováním na kategorii. A čtenář si řekne: Aha, to je přesně to co hledám, seznam knihoven MU! Jenže co je důležitější? Čtenář nebo editor? To podle mě nelze rozhodnout a byť bych chtěl řešení, asi ho jen těžko najdu v tomto rozporu.
 3. Seznamy a jejich aktuálnost, úplnost a přesné vymezení je na české Wikipedii celkem velký problém (mnoho seznamů bylo v poslední době odsouzeno k zániku v DoSech). Tento problém s tím dost souvisí. Dalo by se tu najít nějaké hromadné řešení? Škoda, že neexistuje stránka kategorie, ve které by jednotlivé články mohly být zároveň trochu popsány (nové by tam byly, protože je to kategorie, ale nebyly by popsány, než by si toho někdo všiml a popisky přidal), a ve které by byla možnost vlastního řazení a seskupování článků. Taková by se mi líbila a nahradila by mnoho neaktuálních seznamů napříč Wikipedií.
--Dvorapa (diskuse) 20. 6. 2016, 15:10 (CEST)

Bug - udělátko - shrnutíEditovat

Zdravím, z nějakého důvodu se udělátko opět začalo objevovat i při předání parametru &section=new. Prosím o opravu. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 6. 2016, 11:20 (CEST)

@Martin Urbanec: Omlouvám se, úplně jsem na tuto chybu při opravě druhé chyby zapomněl. Oprava zde, vyzkoušejte a nasaďte. --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 11:32 (CEST)
Díky, nasazeno. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 6. 2016, 18:09 (CEST)

Alma materEditovat

Ahoj, nezlob se, ale tuto robotickou úpravu, všechny ostatní tohoto typu a rovněž přesun daných kategorií považuji za nesmysl. Moje alma mater není na Univerzitě Karlově. To by znamenalo, že mojí matkou živitelkou je dejme tomu vedoucí katedry žurnalistiky. Alma mater je univerzita jako taková. Google test ukazuje, že v tomhle kontextu spojení alma mater na univerzitě používáš jen ty ve Wikipedii a Mostecká uhelná... --Michal Bělka (diskuse) 25. 6. 2016, 18:29 (CEST)

@Michal Bělka: Já vím, navrhni něco lepšího. Mně se to zdálo lepší než to původní. Přesné by bylo něco jako Wikipedisté, kteří studovali nebo studují na …, což jsem pokrátil na to původní alma mater, na jehož změně se předtím nikdo neshodl, takže zůstalo. Mohl bych to přejmenovat na tu přesnou a delší verzi, pokud to bude vyhovovat. --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 18:35 (CEST)
Možná jsem to alma mater nepochopil, já původně googlil, co že to je za živočicha, jehož název se tu musí uvádět v latině a co by s tím měly mít společného VŠ a univerzity. Pak jsem vygooglil, co by to mohlo být a podle předcházející diskuse to přejmenoval, aby mi to dávalo smysl. Momentálně to (asi chybně) chápu tak, že to studovali nebo studují na škole, čili něco jako se základnou na škole. --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 18:46 (CEST)
Ta škola je jejich „matkou“, coby vzdělanci z ní vzešli, proto se to chápe jako že je „porodila“, resp. v minulosti možná že na té škole nejen studovali, ale i bydleli, byli její součástí a vyšli z ní. Ta škola samotná je jejich almou mater. --Bazi (diskuse) 25. 6. 2016, 19:45 (CEST)
Nojo, jenže co s těmi kategoriemi? Jestli to chápu nyní více, tak by stačilo změnit 6. pád instituce na 2. nebo 1. pád, např. tedy Wikipedisté s alma mater Vysokého učení technického v Brně nebo třeba Wikipedisté s alma mater Vysoké učení technické v Brně (čili něco jako Wikipedisté s matkou Jarmilou Novotnou). --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 19:55 (CEST) (upraveno 25. 6. 2016, 19:57 (CEST))
Více se mi líbí druhá varianta, možná ještě lépe Wikipedisté dle alma mater Vysoké učení technické v Brně. Každopádně změny tohoto rázu by se měly diskutovat :-). --Martin Urbanec (diskuse) 25. 6. 2016, 20:03 (CEST)
Wikipedisté dle alma mater Vysoké učení technické v Brně prosím ne, jestli to už teď chápu správně, tak tohle není zrovna sémanticky správný název. Já bych preferoval zase ten první (ve 2. pádě). --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 20:13 (CEST)
Úplně nejlepší by pak bylo Wikipedisté dle alma mater:Vysoké učení technické v Brně, ale to bychom byli prakticky na začátku. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 6. 2016, 20:15 (CEST)

Nejsem sice latiník, ale nezní genitiv od „alma mater“ správně „almae matris“?--Hnetubud (diskuse) 25. 6. 2016, 20:17 (CEST)

V latině možná, ale v češtině viz [7] (zmíněno i v předchozí diskusi o názvu daných kategorií). --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 20:22 (CEST)
V latině určitě, ale jak vidím, Ústav pro jazyk český je jiného názoru, což bychom měli respektovat. Každopádně máme i hezká česká slova jako „studenti XY“ nebo „absolventi XY“, což alespoň nevypadá tak divně, jako tenhle podivně pidžinizovaný výraz...--Hnetubud (diskuse) 26. 6. 2016, 00:20 (CEST)
Také bych souhlasil s českým názvem, ale jak dát v češtině dohromady studenty a absolventy (a nejlépe ještě nyní i v minulosti působící) tak, aby název kategorie byl krátký a výstižný? --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 00:25 (CEST)
Vlastně nevím — Wikipedisté podle školy (což by mělo výhodu, že to třeba zahrne i školy střední)? Koneckonců je mi to jedno, jen mi používání výrazu „alma mater“ bez znalosti latiny poněkud zavání laciným snobismem. Ale samozřejmě, i tím o sobě někdo nějak vypovídá.--Hnetubud (diskuse) 26. 6. 2016, 00:33 (CEST)
Wikipedisté podle školy už máme, v ní jsou Wikipedisté podle alma mater jako podkategorie. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 00:41 (CEST)
Ještě by šlo užít český překlad ("matka živitelka"), což bude ale ještě matoucí... A mimochodem, proč vlastně tolik řešíme název téhle kategorie (resp. zda ponechat latinský název, či český), když i v iboxech máme alma mater :). Aby to nevypadalo, že nevíme, co do těch iboxů píšeme :D. --Martin Urbanec (diskuse) 26. 6. 2016, 09:52 (CEST)

Dobrý den, přestaňte přesouvat kategorie bez předchozí diskuse, jen podle vlastní preference. Tento krok u alma mater považuji také za nesmysl. Bot měl být zablokován. Opakovaně se snažíte měnit záležitosti Wikipedie a není to poprvé bez prodiskutování.--Kacir 26. 6. 2016, 04:03 (CEST)

Nevidím důvod, proč bych měl být blokován za editace, které se někomu nelíbí, zvlášť pokud je v nich pouze chybná gramatika, kterou se zde nyní snažíme vyřešit, a proto bych vás prosil, jestli byste spíše nepřispěl s nápadem nebo nepodpořil jiný nápad, jak by tyto kategorie měly být pojmenovány. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 09:42 (CEST)
Jestli bych se mohl přimluvit, tak také bych byl pro to, abyste vždycky nejdříve nějakou změnu navrhl a až po pozitivním ohlasu je prováděl. Minimálně by nevznikaly takové nesmysly, jako je označení „Wikipedisté s alma mater na…“ --Vlout (diskuse) 26. 6. 2016, 09:48 (CEST)
Já se snažil z názvů odebrat strukturu kategorií, navíc mi to nepřišlo tolik důležité, zvlášť když to nezasahuje do hlavního jmenného prostoru. Omlouvám se za chybu, příště se raději zeptám. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 09:55 (CEST)
Já jsem nepsal, že byste měl být zablokován, to jste se zmýlil. Řešit věci se mají předem, nikoli ex post po dokončených změnách.--Kacir 26. 6. 2016, 12:35 (CEST)
Psal jste, že bot by měl být zablokován, já ovládám bota, tudíž já bych měl být zablokován. Řeším většinu věcí předem, ovšem občas mi přijde věc natolik nedůležitá a natolik opodstatněná, že se pak divím, jaké kontroverze dokáže vyvolat. Nemyslím si, že bych se měl ptát na každou opravu něčeho dle platného pravidla. Zvlášť když je to pouze oprava kategorie mimo hlavní jmenný prostor a zvlášť, když v té opravě jen udělám drobnou pravopisnou chybu. Udělal jsem chybu, kterou může udělat kdokoliv, mýlka v pravopise je v našem jazyce velmi častá záležitost u mnoha lidí a kdo se někdy nezmýlil v pravopise, kecá. Neočekávané chyby také nelze předpokládat, tudíž se nemohu ptát na něco, co mi nepřijde kontroverzní. Z mého pohledu to byla rutinní záležitost dle pravidel, které tu máme, a holt jsem se upsal (cizí jazyky mi holt nikdy nešly). --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 12:51 (CEST)
A prosím, rád bych se soustředil spíše na nápravu svojí chyby než ztrácel čas handrkováním se, kdože má být zablokován nebo cože to mám diskutovat předem. Máte nějaké konstruktivní návrhy, jak by se mohly kategorie jmenovat? --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 12:56 (CEST)
Zablokování bota a zablokování uživatele jsou dvě různé věci, které spolu nesouvisí. Nedávno jste začal upravovat zkratky ve wikistránkách, což vyvolalo revertační války. Proto jsem psal o prodiskutování takových kroků. Nad pojmenováním jsem nepřemýšlel, takže se k tomu vyjádřím snad/možná později.--Kacir 26. 6. 2016, 13:03 (CEST)
To už je celkem dávná záležitost, ale jasně, i tam jsme se nikdo z účastníků nepohodli, každý měl totiž jiný názor na to, kolik zkratek, jaké zkratky a kolik zkratek na stránce vypsat. Sice to nebyly revertační války v pravém smyslu, ale díky za připomenutí, na to jsem se chtěl pod lípou také zeptat. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 13:12 (CEST)

To mě vždy dokáže spolehlivě rozesmát (čímž se nesnažím v žádném případě zlehčovat nastíněný seriosní problém). Kontroverze v 90 % případů vyvolají ty moje editace, které s hlavním jmenným prostorem a encyklopedickým obsahem nemají víceméně vůbec nic společného :D --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 13:51 (CEST)

Signifikantní spojitost tkví ovšem v něčem jiném: Ty editace zasahují buď do „soukromého“ prostoru wikipedistů (rekategorizace jejich stránek), do nejexponovanějších komunitních míst nebo do pravidel coby textů, které by se měly upravovat s největší uvážlivostí. A taky jsou mnohdy hromadné, rychlé, šířeji neprojednané, hlouběji nepromyšlené, ukvapené. To je zřejmě pro reakce určující víc než to, v kterém jmenném prostoru editace probíhají. --Bazi (diskuse) 26. 6. 2016, 13:57 (CEST)
Věřte mi, že veškeré editace promýšlím delší dobu a i tyto jsem promýšlel měsíce předem (přibližně od půlky března, kdy jsem dával do kupy kategorie nálepek a ostatní kategorie wikipedistů), než jsem se do nich pustil. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 14:13 (CEST)
Stejně tak jsem i promýšlel zkratky, jejich použití, četnost, formu, vypsání na stránkách, strategii. Jenže jsem pak při započetí promyšlených prací tvrdě narazil na vás :D --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 14:15 (CEST)

Dobrý den. Váš robot v souvislosti s touto úpravou poškodil vzhled mé osobní stránky. Prosím uveďte to do pořádku. Děkuji Herigona (diskuse) 27. 6. 2016, 15:39 (CEST)

Opraveno, omlouvám se, nahlášeno jako chyba. --Dvorapa (diskuse) 27. 6. 2016, 17:41 (CEST)

MediaWiki:Guidedtour-tour-BeBoldStudent.js a souvisejícíEditovat

Zdravím, jak to funguje? --Martin Urbanec (diskuse) 1. 7. 2016, 12:12 (CEST)

Jsou to interaktivní průvodci postavení na základě rozšíření Extension:GuidedTour, první, pro wikikód, tu už máme celkem dlouho a nyní je dostupný odkazem ze stránky Průvodce (původní), druhý, pro VE, jsem připravil nově a je dostupný odkazem buď z Nápověda:Úvod nebo z Wikipedie:Průvodce/Pískoviště. Obecně fungují tak, že pokud k odkazu na libovolnou stránku Wikipedie (některé jsou kvůli bezpečnosti zakázané, ale těch je minimum) přidáte ?tour=wikiedbebold (případně BeBoldStudent nebo libovolný název zvolený v definici průvodce), spustí se série dialogových okének, které provádí uživatele libovolným prostředím/procesem (ty dvě konkrétně editací po pískovišti). Každý krok zobrazí dialogové okénko svázané s určitým prvkem stránky (pomocí ID) a ukazuje na něj. Po provedení určité akce nebo odklepnutí tlačítka se zobrazí další krok. Po opravě toho staršího pro wikikód a přípravě toho novějšího pro VE (vlastně víceméně jenom přeložením z enwiki a opravami chyb) se v tom teď trochu vyznám, mohl bych připravit i nějakého složitějšího (je libo průvodce pro založení ŽoKu nebo třeba detailní průvodce po prostředí VE?), ale není to nic složitého, stručný návod k přípravě vlastního je zde. Stačí takto? --Dvorapa (diskuse) 1. 7. 2016, 12:33 (CEST)
Díky moc! --Martin Urbanec (diskuse) 1. 7. 2016, 12:54 (CEST)

BotEditovat

Ahoj, jen takovy mozna hloupy dotaz, robot funguje automaticky s nejakou periodicitou, anebo pokazde jen jednorazove? Pokud se to lisi pripad od pripadu, tak mam na mysli tyhlencty veci [8], ktere se ale mezitim zacaly v cervnovych clancich znovu objevovat. Ja jen jestli je mam resit rucne (kdyz uz jich neni tolik jako pred zadosti), nebo pozadat robota pri velkem narustu znovu, ci staci v klidu pockat (pripadne jak dlouho?) a on to Skynet junior casem zvladne. --CCCVCCCC (diskuse) 2. 7. 2016, 09:45 (CEST)

Bot funguje často jednorázově, tedy zadám příkaz a spustím, on plní příkaz až jej dokončí. Někteří boti ale fungují s určitou dávkou pravidelnosti, ti opravují různé předzadané nedostatky třeba jednou za měsíc nebo aktualizují nějaký údržbový seznam. Dřív tu fungoval automatický bot na opravy pravopisu, který to pravidelně opravoval chyby zadané na určité stránce, kdo ví, kde je mu konec (zkusím zjistit). --Dvorapa (diskuse) 2. 7. 2016, 10:25 (CEST)

phab:T136114Editovat

Zdravím, existuje u Vás na PAWS soubor /srv/paws/user-config.py? Mate mě totiž ten typ výjimky NoUsername... --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 11:02 (CEST)

Pravděpodobně ne, ls nevypíše vůbec nic.-měl jsem v cestě překlep. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 11:21 (CEST)
Zkoušel jste přesně příkaz ls /srv/paws/user-config.py anebo prosté ls? Druhý příkaz totiž zjišťuje obsah Vašeho domovského adresáře, ten je prázdný. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 11:24 (CEST)
Zkoušel jsem ls /srv/paws/, ale měl jsem v cestě překlep. Soubor existuje, pokud ho smažu, nic mi to nepomůže, a pokud stopnu server a nastartuji nový, vytvoří se znovu. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 11:32 (CEST)
Aha. Existovat by měl, podle všeho obsahuje nastavení. Bohužel nic více mě nenapadá, zarážející je, že se tomuto nevěnují vývojáři... --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 11:40 (CEST)
Ono pro pywikibot, paws a quarry je na Phabricatoru jediný aktivnější yuvipanda a sám to neutáhne. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:17 (CEST)
Celkově paws je ještě dost nevyladěná služba, server mi často bez příčiny hází error 500 (hlavně pokud v terminálu zrovna běží nějaký náročnější nebo obsáhlejší příkaz), terminál neumí některé znaky nebo našeptávač a nelze kopírovat do ani z. Je to skvělý, ale nedotažený nástroj. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:22 (CEST)
Ono PAWS snad ani nevyvíjí Nadace, ale staví na projektu en:Jupyter. Ale s chybou 500 jsem se snad setkal jen jednou. Mimochodem, kopírovat alespoň ze shellu jde, byť pouze pomocí pravého tlačítka. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 12:29 (CEST)
Mimochodem, zkuste nahradit ten soubor /srv/paws/user-config.py za soubor publikovaný zde. Mělo by to vypnout autorizaci pomocí OAuth a pwb.py login -lang:cs by po Vás měl chtít heslo. Třeba to bude fungovat alespoň jako workaround (počítejte s tím, že se ten soubor při nejbližší příležitosti sám od sebe vrátí do původního stavu). --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 12:35 (CEST)
Trochu jsem se v tom vrtal a zjistil příčinu. Soubor s konfigurací je poškozený. Pokud jej nahradím svým (ze svého PC), tak vše funguje jak má. Pokud jej smažu a pomocí gitu aktualizuji pwb, také vše funguje jak má, ale soubor se vytvoří v adresáři pwb (což je také správně, paws má v sobě pravděpodobně upravenou verzi pwb, která tento konfigurační soubor přenáší do nadřazené složky). Vše tedy mohu zprovoznit a funguje to, dokud nezastavím server a nenastartuji nový, pak se vše vrátí do chybového stavu (naštěstí není nutné). (po e. k.) --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:43 (CEST)
Už jen tak pro zajímavost, jak ten poškozený konfigurák vypadá? --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 12:47 (CEST)
I nad tím jsem přemýšlel, podívám se. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:48 (CEST)
Takto. Je možné ho porovnat se správným, v čem je chyba? Abychom to kdyžtak naservírovali vývojářům přímo před nos na zlatém podnose? :) --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:54 (CEST)
Zajímavý je, že já mám totožný (doufám) konfigurák, pro jistotu viz [9]. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 12:57 (CEST)
Jinak delší dobu přemýšlím nad tím, jestli je to tím, že se přihlašuje DvorapaBot anebo Vaším počítačem (mě to totiž funguje v pořádku). Možná by nebylo od věci zkusit vytvořit nový účet a vyzkoušet, co se stane a zda to bude fungovat. Pokud ano, klidně Vám na ten druhý přidělím bot flag, než se to vyřeší. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:01 (CEST)
není třeba, workaround funguje. Mým počítačem to být nemůže, zkoušel jsem i odjinud. Může to však být v konfiguraci k mému účtu (mým účtům). Myslím si, že u mých účtů pádem serveru tento soubor dostal chybná oprávnění. Mimochodem soubor upřednostní ~/user-config.py, máte na serveru nahraný svůj vlastní? Možná máte také chybný soubor, ale chyba se neprojeví, protože máte vlastní konfigurační soubor. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 13:11 (CEST)
Až do chvíle pár sekund zpět jsem tam měl kopii /srv/paws/user-config.py (kterou jsem tam měl kvůli zkopírování do pastebinu). Ta by nic ovlivnit neměla... Ad oprávnění) Která tam máte? Já 0644. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:20 (CEST)
Také 644. Sakra to je divný. No nic, už vážně nevím, tak se tím nebudu zabývat a budu rád, že mi to funguje. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 13:43 (CEST)

┌───────────────────────────────────┘ Ad našeptávač) Našeptávač bash umí, slouží k tomu klávesa tabulátoru :-). Napovídá názvy souborů a názvy příkazů (pokud jsou uvedeny v cestě umístěné v proměnné PATH, její obsah zjistíte pomocí echo $PATH). První stisknutí tabu doplňuje pouze tehdy, pokud je doplňovaný text jednoznačný, druhé zobrazí možnosti, je-li jich více. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:25 (CEST)

U některých příkazů funguje našeptávač klasicky, u jiných však vůbec. I když možná je to tím, že tohle je starší Debian Jessie se starším jádrem, kde bude asi i starší terminál, a já jsem zvyklý pracovat spíš v aktuálním Ubuntu, doma na PC mám pak aktuální distribuci postavenou na Archu. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 13:43 (CEST)
Aha. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:47 (CEST)

Shrnutí botaEditovat

Jen jsem se podíval na příspěvky bota, netušíte, proč bot vyplňuje shrnutí podobná https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedista:Mat%C4%9Bj_Such%C3%A1nek&diff=prev&oldid=13886862 ? --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:53 (CEST)

Koukám, že mezi námi funguje asi telepatie :D Divná nebo chybná shrnutí jsem už dávno opravil na translatewiki, ale pywikibot je stále neakceptuje a používá ta stará. Více píšu na vaší diskusní stránce. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 14:01 (CEST)
:D, odpovím tam. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 14:44 (CEST)

ExperimentyUPEditovat

Zdravím a díky ještě jednou za kvítek :-). Když už Vás tu mám, potřeboval bych ještě poradit. Snažil jsem se vložit do jisté šablony vložit přednastavitelný text, jako máte třeba Vy v pozvánce chemického projektu. Bohužel všechny pokusy skončily tak, že se to nezobrazovalo a podobně to dopadlo, i když to dělal Martin Urbanec. Jak tedy konkrétně tento kód funguje? Já jsem si alespoň myslel, že to vím, ale asi ne. Díky --OJJ, Diskuse 4. 7. 2016, 16:05 (CEST)

V oné pozvánce to funguje tak, že k určitým klíčovým slovům jsou připojeny předdefinované úseky vět, které se vkládají, pokud některý z parametrů obsahuje klíčové slovo. Pokud šablona při vložení (substování) obsahuje více klíčových slov v parametrech, úseky vět se skládají za sebe jako puzzle. Pokud chcete pouze k stávajícímu textu šablony přidávat svůj vlastní konkrétní důvod, postačí funkce {{#if: {{{parametr|}}} | co zobrazit, pokud je vyplněný? třeba samotný {{{parametr}}}? | co zobrazit, pokud je prázdný? }}, která vloží důvod do textu, pokud je parametr vyplněn. pokud chcete předdefinovat úseky vět a přiřadit je ke klíčovým slovům (jako je to v oné pozvánce), pak bych vám s tím pomohl, stačí, když mi dáte jejich seznam. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 16:27 (CEST)
On pravděpodobně bude problém i v tom, že těch textů bylo hodně a šablona byla na substování nepřiměřeně dlouhá. Chtělo by to nějak zařídit, aby se substovala rekurzivně, jde-li to. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 16:44 (CEST)
Tomu úplně nerozumím, ale kdybyste oba měli čas mi na příkladech ukázat, jak by měl výstup šablony vypadat, rád ji podle toho upravím. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 16:52 (CEST)
Rekurzivně myslíte zpracování jednotlivých parametrů? To by se vymyslet dalo, u pozvánky jsem na to byl akorát líný. Nebo rekurzivně, že se text zobrazí částečně skrytý? --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 17:10 (CEST)
Pokud by uživatel substoval třeba {{experimentyUP|spam}}, substovaly by se i všechny šablony v {{experimentyUP}} vložené (tedy zejména funkce #if a související). Srozumitelné? --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 17:43 (CEST)
Ve výsledku by pak nebyla do DS vložena hromada větví, ale až ten konečný výsledek. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 17:44 (CEST)
Ještě viz související diskusi u kolegy. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 17:46 (CEST)
Už to asi chápu, já si původně myslel, že chcete přidat nějakou funkcionalitu do šablony tak, aby se zobrazoval nějaký text, jako to dělá ta pozvánka. Chcete však jen, aby se všechny šablony a funkce uvnitř šablony experimentyUP substovaly, tudíž aby se do DS nedostalo nic než čistý text? To je celkem jednoduché, zařídím večer, je však nutné, aby byly substovatelné (tj. aby byly podobně upraveny) i šablony uvnitř šablony experimentyUP a šablony uvnitř těch šablon, které jsou uvnitř experimentyUP, atd. Můžete si něco načíst v návodu na MediaWiki: Manual:Substitution#Multilevel substitution a zkusit to podle návodu, než budu mít chvíli se na to podívat. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 18:41 (CEST)
Mimochodem doporučuji spíš než prázdné parametry, které doporučují oni, použít alternativní includeonly (viz Manual:Substitution#Includeonly v tom samém návodu níže), lépe se mi to osvědčilo v praxi. Nicméně pro plné pochopení musíte nejprve přečíst kapitolku o Multilevel substitution a až poté se zabývat alternativní metodou. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 18:45 (CEST)
No chceme i substování dle parametru, pokus o tvorbu takové šablony je zde. Každopádně díky za odkazy. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 18:51 (CEST)
Ten pokus jsem narychlo trochu upravil, zkuste, jak to funguje pro různé případy. Mně se nyní (pokud substovaná bez parametrů) zobrazuje čistě text, ale nevím, jaké všechny varianty mohou nastat, tak to raději zkuste. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 19:00 (CEST)
Jinak pokud chcete do šablony přidat i podpis, zkuste --~~<noinclude />~~ --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 19:02 (CEST)
Díky. Ale jsem z toho zmaten, zjevně jsem tady povídal něco jiného, než chci :D (nemám se spoléhat na paměť, ale radši si to ověřit, ach jo). Šablona zjevně funguje. A nemohu si vzpomenout, kde byl problém. @OJJ: Poradíš? --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 19:12 (CEST)
@Martin Urbanec: Mně se zdá, že ne... Mělo to fungovat tak, že třeba {{ExperimentyUP|spam}} mělo vytvořit: byla smazána, protože obsahovala propagační obsah... Atd. Asi nereálné udělat.OJJ, Diskuse 4. 7. 2016, 19:44 (CEST)
@OJJ: Zkus teď. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 19:50 (CEST)

┌───────────────────────────┘ @Martin Urbanec: Tak takhle jsem to měl taky. Teď už se s tím netrapte, pak se na to juknu. Asi to opravdu nepůjde, i když jednu možnost bych měl. Tajné :-). OJJ, Diskuse 4. 7. 2016, 20:00 (CEST)

@OJJ: Ta šablona se musí substovat. Pak funguje. Má pouze první nepojmenovaný parametr, další možností je parametr žena zobrazující text v ženském rodě. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 20:10 (CEST)
@Dvorapa: Šlo by nějak užít kouzelného slůvka gender, že bychom se zbavili parametru žena? --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 20:10 (CEST)
Nešlo, gender lze použít pouze v systémových hlášeních, už jsem se to jednou snažil řešit na T137717. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 20:33 (CEST)
Jinak OJJ, šlo by to, tak jako to jde u té pozvánky. Já ale stále tápu v tom, čeho chcete tedy dosáhnout (v šablonách experimentů jsem se nikdy moc nevyznal). --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 20:33 (CEST)
Dobře, díky. Mělo se docílit toho, že třeba mimopřispíváte do chemických článků>obsahovala známky propagace. Hezké svátky. OJJ, Diskuse 5. 7. 2016, 05:12 (CEST)

@OJJ: Všiml jsem si, že jste na tom zapracoval, zatímco já stále moc nechápal, co se po mně chtělo. Funguje vše jak má? Je ještě potřeba s něčím pomoct? --Dvorapa (diskuse) 14. 7. 2016, 21:33 (CEST)

Funguje! Jinak, nechcete fakt jít do ŽoPSu? Jako čistě technický správce byste se hodil a kdybyste občas nakoukl na RC a bloknul vandaly, bylo by to ještě lepší. OJJ, Diskuse 15. 7. 2016, 06:20 (CEST)
Možná později, ale s tím blokováním už dopředu říkám, že bych byl opatrný jak rybenka a raději to přenechal na zkušenějších :) --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 06:23 (CEST)

Zpětná úprava příspěvkůEditovat

Dobrý večer, kolego, k tomuto, resp. už tomuto, bych chtěl doplnit, že oceňuji Vaši snahu zpětně zmírnit rétoriku, ale protože na Váš příspěvek a hlavně na jeho znění navázala další debata, je to zpětně poněkud nekorektní prostě odmazat a zaměnit tu problematickou formulaci. Bylo by vhodnější ji škrtnout a doplnit novou, i s novým podpisem, z čehož by bylo jasné, že k úpravě došlo až dodatečně a další diskuse není úplně nesmyslná, jak by se mohlo zdát. --Bazi (diskuse) 14. 7. 2016, 21:19 (CEST)

Mně z mého pohledu nepřijde, že by se následující diskuse zabývala danou formulací, nicméně děkuji za váš návrh na opravu, to je celkem dobrý nápad. Ještě se dodatečně omlouvám, neuhlídal jsem se a ujelo mi to. --Dvorapa (diskuse) 14. 7. 2016, 21:27 (CEST)
Omluvu přijímám. --Bazi (diskuse) 14. 7. 2016, 22:18 (CEST)

Bot se zbláznilEditovat

Asi byste měl zastavit svého bota, hromadně přidává šablonu Kategorie k zaplnění do kategorií, které prostě zaplnit nejdou, protože není čím.--Rosenfeld (diskuse) 14. 7. 2016, 22:21 (CEST)

K tomu se připojuji. Opravdu nechápu, podle čeho jsou ty kategorie vybírány. Není to na zablokování bota? --Bazi (diskuse) 14. 7. 2016, 23:18 (CEST)
@Bazi, Rosenfeld~cswiki: Zdravím, bota jsem na základě žádosti kolegy Rosenfelda na Nástěnce správců zablokoval. Prosím, domluvte se na dalším postupu. Díky. --Jan Polák (diskuse) 14. 7. 2016, 23:22 (CEST)

Podle [10] :-). Asi... --Martin Urbanec (diskuse) 14. 7. 2016, 23:30 (CEST)

Kategorie byly vybírány na základě toho, že obsahovaly 1 článek/podkategorii. Takové kategorie jsou většinou na tři věci: k zaplnění, k údržbě nebo ke smazání. Jaké jsou konkrétně nevhodně označené kategorie? Ani na NS, ani zde zatím není lepší vysvětlení, nedokážu si o chybných editacích udělat obrázek. Omlouvám se, pokud jsem způsobil jakoukoliv blbost a prosím o dovysvětlení. Bota jsem zastavil, nebude na tento účel již spuštěn, dokud nenapravím případné chybné editace a neupravím bota, aby je nedělal. Ještě upřesním, že bot měl výjimku na údržbové kategorie s předponou Údržba:, čímž jsem chtěl objevit všechny údržbové kategorie bez dané předpony a údržbové kategorie mimo kategorii Wikipedie:Údržba a provést jejich přejmenování a správnou kategorizaci. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 00:07 (CEST)

Kritérium, že kategorie obsahující 1 článek potřebuje zaplnit, je nesmyslné. Mnoho kategorií nepotřebuje žádné články obsahovat, protože především vytváří logickou strukturu, v níž jsou zaplněné až podkategorie. Jen namátkou z těch kategorií, které má ve sledovaných, třeba Leonard Bernstein. Je vcelku pochopitelné, že v samotné kategorii je jen jeho vlastní biografický článek, protože všechna jeho díla jsou obsažena v subkategorii. Takže taková kategorie nepotřebuje nutně něčím zaplňovat. --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 00:15 (CEST)
Tato kategorie by měla obsahovat alespoň ještě článek onoho skladatele, pokud nemá být podle mého na smazání nebo ke sloučení. Ten jsem do kategorie doplnil, nyní už obsahuje dvě položky a můj bot by si ji nevšiml, kdyby je obsahovala předtím. Zrovna u této kategorie to je nejlepší příklad, že vypíchnutí kategorie tímto úkonem mělo smysl. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 06:24 (CEST)

@Dvorapa: Vzhledem k tomu, že dle svého vyjádření byl bot zastaven, odblokoval jsem, aby ho bylo možné využít pro jiné účely. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 7. 2016, 08:28 (CEST)

ad) „vypíchnutí kategorie tímto úkonem mělo smysl,“ to nemyslíte vážně. Četl jste, kdy se daná šablona vkládá? Do této kategorie je zařazeno málo již existujících článků. Pokud existují dva, tři, čtyři nekategorizované články, tak to ještě není důvod ke vložení šablony. Ale např. pokud z 10+ hesel jsou v kategorii dvě. Máme očekávat další použití bota k podobným akcím? Takže použití, či přesněji zneužití, bota k bezdůvodnému plošnému spamování šablon bez analýzy stavu kategorií (kolik reálně existuje založených hesel), mělo smysl? Věřím, že alespoň někdo činnost bota do budoucnosti pohlídá.--Kacir 15. 7. 2016, 08:41 (CEST) / --Kacir 15. 7. 2016, 08:43 (CEST)

Možná bude lépe příště udělat nejprve výpis WP:Údržba:Jednočlenné kategorie a zveřejnit na něj odkaz, následně ručně vyházet/zkontrolovat, a teprve poté pouštět bota. Osobně si myslím, že kategorie, které dlouhodobě budou mít jediný prvek (např. jediná opera nějakého autora) jsou na smazání. JAn (diskuse) 15. 7. 2016, 09:32 (CEST)
I ty mají smysl, protože zapadají do samostatného kategorizačního stromu, tedy nejsou zakládány jen mechanicky kvůli hlavní kategorii (zde kvůli skladateli).--Kacir 15. 7. 2016, 09:41 (CEST)
@JAn Dudík: Výpis všech kategoriích s jedním členem je na [11], dělal jsem výpis pro kolegu Dvorapa na jeho žádost na mé DS, odkaz výše. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 7. 2016, 09:45 (CEST)
@Kacir: Na jednoclenne kategorie mam podobny nazor jako JAn.
@JAn Dudík: Mel jsem to probrat trochu více. Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 10:29 (CEST)
Máme WP:DOS, stačí ke kategorii založit, a pokud bude souhlas, smazat.--Kacir 15. 7. 2016, 10:37 (CEST)
Nevím, jestli si tím nepřihodím polínko na svoji hraničku, ale ono je možná lepší označit cca 9 000 kategorií k zaplnění než vytvořit naráz cca 9 000 DoSů. I kdyby se mi to podařilo shrnout do jednoho obsáhlého a dobře seskupit, těch různých případů, různých důvodů, různých příčin a různých důsledků, které bude třeba posuzovat u jednotlivých skupin nebo jednotlivých kategorií je prostě mnoho. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 14:46 (CEST)
A to skutečně myslíte vážně, že všech 9 tisíc kategorií je zralých na smazání? --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 14:59 (CEST)
Byl mi zde doporučen DoS, tak jsem reagoval na toto doporučení. Nejsem ani delecionista, ani inkluzionista, ale něco mezi. Část z nich je podle mého zralá ke smazání, část je zralá ke sloučení a část je zralá k zaplnění. Netroufnu si odhadovat poměr, ale volil jsem cestu nejmenšího odporu (údržbovou šablonu). Nicméně pokud by na to přišlo, i smazání a zahrnutí článku do nadkategorií by mohlo být řešením, ovšem neprosazuji je. Navíc DoS nemusí být založen pouze s tím, že chci kategorii smazat, ale třeba také s tím, že chci zjistit, jak její existenci vidí ostatní. Jen velmi malé procento jednosložkových kategorií je dle mého v pořádku. Obecně mám opačnou filosofii, že by kategorie pro jediný článek za žádných okolností neměla ani vzniknout, a to ani tehdy, když má 100% pravděpodobnost, že se v budoucnu zaplní. Stejně tak jako zakládám neexistující kategorie až poté, co obsahují nejméně dva články. Nicméně pokud myslíte, že je tento názor chybný, poučte a opravte mě. Máme tohle třebas někde v doporučení? Pokud byste mě přesvědčil, dozaložil bych všechny neexistující kategorie obsahující jeden článek, které jsem dosud ignoroval. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 15:37 (CEST) (upraveno 15. 7. 2016, 15:43 (CEST))
To je pak spíš otázka imediatismu vs. eventualismu. Z hlediska imediatistického je pochopitelné, že momentálně prázdná nebo nepříliš zaplněná kategorie je chápána jako problematická, z hlediska eventualistického však nikoli, pokud je součástí širší struktury, která dává smysl, a ne jenom nějakým ojedinělým výstřelkem či slepou uličkou. --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 15:48 (CEST)
Tento úhel pohledu je celkem dobrý, já jsem tedy spíše imediatista, jak patrno z mého předchozího příspěvku (a vlastně i tak nějak ze všeho, co dělám). Což není dobré, protože i tyto dva náhledy na věc by asi měly být v rovnováze. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 16:18 (CEST)

Zdravím, kolego, shledal jsem, že změny, o kterých se zde mluví, se netýkají stovek, nýbrž tisíců kategorií. Jelikož tento počet dost možná přesahuje deset tisíc, musím konstatovat, že mě to poněkud zaskočilo. Nemyslíte, že tak rozsáhlé změny by bylo vhodné nejdřív prodiskutovat Pod lípou? --Mario7 (diskuse) 15. 7. 2016, 10:03 (CEST)

Pod lípou bych se určitě zeptal, kdyby to bylo něco většího, ale každý z nás týdně vloží desítky údržbových šablon, já to tady vzal trochu víc hopem, mohl jsem to udělat ručně, měl bych to do konce července hotové taky, ale chybám bych se nevyhl stejnak. Vzhledem k tomu, že většina označených (i neoznačených, botovi ještě trochu zbývalo) kategorií si zaslouží údržbu a zaplnění a jen velmi málo bylo chybně označených, stojím si za tím, že to bylo víceméně v pořádku. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 14:54 (CEST)
Pod lípou bych se určitě zeptal, kdyby to bylo něco většího: To není něco většího, když bot vloží šablonu do tisíců kategorií?!?! Jak to můžete srovnávat s vložením několika desítek údržbových šablon týdně?
...většina označených (i neoznačených, botovi ještě trochu zbývalo) kategorií si zaslouží údržbu a zaplnění a jen velmi málo bylo chybně označených: Cože? Po prohlédnutí editací bota bych řekl, že velkou většinu označených kategorií zaplnit nelze, protože žádné vhodné články neexistují. Jaký je smysl mít na stránce takové kategorie šablonu s textem: Do této kategorie je zařazeno málo již existujících článků? To je víceméně v pořádku? Kolega Kacir to vyjádřil přesně: použití, či přesněji zneužití, bota k bezdůvodnému plošnému spamování šablon bez analýzy stavu kategorií (kolik reálně existuje založených hesel).
Vaše reakce víceméně v pořádku mě opravdu zaskočila. Když jsem včera zjistil, co bot provádí, domníval jsem se, že jde o nějaký omyl a že se žádná větší diskuse konat nebude a vy vše uvedete do původního stavu. Což doufám učiníte.--Rosenfeld (diskuse) 15. 7. 2016, 17:33 (CEST)
Vaše rozhořčení chápu, tak jako rozhořčení všech v této diskusi. Co mi však stále uniká je to, v čem tedy byla chyba, protože jsem zatím dostal pouze jeden jediný konkrétní příklad chybné editace (z těch 9 000 označených, i kdybych přimhouřil oči a řekl, že podobných kategorií je stovka, je to stále 1 %). Nicméně vizte prosím moji diskusi s Bazim výše, kde jsem zodpověděl všechny vaše otázky, které kladete. Nechci se opakovat, ale stručně: Pokud kategorie obsahuje jeden článek a nemůže obsahovat více, pak je a) ke smazání b) ke sloučení c) k zaplnění trochu odlišným způsobem. Já volil cestu nejmenšího odporu. Vše rád napravím, ale rád bych věděl, co a proč napravit. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 17:59 (CEST)
Už to trochu začíná být špatný vtip. Kategorie, která má byť jeden nebo dokonce žádný článek, ale přitom má třeba subkategorie, rozhodně není ke smazání ani sloučení, pokud je zařazená ve standardní struktuře a lze výhledově očekávat její další plnění (ať už přímo, nebo plnění subkategorií). Je jistě možné individuálně posoudit některé kategorie jako nezaplněné nebo snad i nezaplnitelné (pak lze uvažovat o DOSu), ale rozhodně se to nevyřeší plošným olepením 9 tisíc kategorií šablonou, která vůbec nemusí být příhodná pro tu kterou kategorii. To je čirá nesoudnost. --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 18:33 (CEST)
Nechci pokračovat v diskusi, která nikam nevede, tedy jenom drobnost. Trochu si protiřečíte, pokud lze výhledově očekávat její další plnění, nevidím důvod, proč by neměla obsahovat údržbovou šablonu. Pokud bot provedl pár chybných editací a tisíce dobrých, pak odvedl dobrou práci. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 18:40 (CEST)

┌───────────────┘ Pokud si stojíte za tím, že jen velmi málo kategorií bylo chybně označených, pak není nic snazšího, než to dokázat v praxi. Náhodně vybírám 7 položek z jedné strany 70 kategorií a zajímalo by mě, které články je do nich třeba zakategorizovat poté, co bot vložil šablonu – tj. ukažte, jak by měl wikipedista postupovat po vyslyšení výzvy:

 1. Narození v Brtníkách
 2. Narození v Bratronicích
 3. Narození v Bohousové
 4. Narození v Bobnicích
 5. Narození v Bhingaru
 6. Narození v Bountifulu (Utah)
 7. Narození v Arnstadtu
  --Kacir 15. 7. 2016, 18:43 (CEST)
Myšlenka dobrá, ale asi tomu chtělo přidat trochu detailnější podmínku - pokud jako kandidát vystupuje skupina podobně pojmenovaných kategorií (třeba "shodují se v prvním slově"), nejspíš je to falešná detekce a takové vyřadit, protože to budou systematicky připravené kategorie podle jasného klíče, některé budou plnější, jiné jednočlenné, ale systém nad objemnost. Takže by to chtělo šablony vyházet, zkusit předložit nový seznam k posouzení a pak konat. Chrzwzcz (diskuse) 15. 7. 2016, 19:02 (CEST)

Jestli se opravdu domníváte, že můj výrok je protimluv, tak jste to skutečně nepochopil. Šablona vyjadřuje přesvědčení, že už existuje nezanedbatelné množství článků, které je záhodno do kategorie zařadit. Já oproti tomu mluvil o tom, že sice nejspíš neexistují, ale výhledově možná vzniknou další články, které by se mohlo v budoucnu hodit sem zařadit. To je právě ten rozdíl mezi imediatistickým a eventualistickým principem. Pokud očekáváme budoucí rozvoj Wikipedie v oblastech, kterých se kategorie týká, není to důvod třeba k jejímu smazání, a přesto třeba v současnosti nemusí existovat vůbec žádné další články, které by se do ní měly zařadit, takže vložení šablony nemá opodstatnění. Šablona se má vložit tam, kde se opodstatněně domníváte, že už existují články dosud v ní nezařazené, které by tam měly patřit. Už si rozumíme? --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 19:17 (CEST)

Konečně ano, děkuji za konečně pořádné vysvětlení a omlouvám se za moji dezinterpretaci šablony. Změny u kategorií o jednom článku samozřejmě vrátím. Musím ale zmínit, co s tím bezprostředně souvisí, že jsem ji zároveň předtím odstranil z kategorií, které obsahovaly 20 a více článků (myslím, že to v této diskusi ještě nezaznělo), proto bych chtěl poprosit o posouzení, zda je to tatáž dezinterpretace. Doplním tedy dokumentaci, upřesním znění a doplním i popisek do údržbové kategorie.
Ale pokud to tak má být, pak by šablona neměla patřit ani tam, kam jsem ji přidal roboticky, ani do většiny z původních cca 4 000 kategorií, ve kterých byla už předtím. Domnívám se, že jsem nebyl jediný, kdo tuto šablonu nepochopil, protože si nemyslím, že by takto zaplnit potřebovaly 4 000 kategorií. Rád bych tedy něco navrhl. Šablona by měla být údržbová. Ať už tedy vrátím pouze svoji druhou sérii editací (o 1 článku) nebo i sérii první (o 20+ článcích), stále je šablonou označeno a kategorizováno více kategorií, než je možné jakkoliv projít a takto zaplnit. Nebylo by lepší ji odstranit ze všech kategorií (i z těch původních), případně z drtivé většiny a začít ji s čistým štítem?
PS: Také by mohlo být prospěšné ji přejmenovat a přejmenovat i související údržbovou kategorii, aby název nebyl zavádějící a dostatečně vystihoval účel, ale to už je jen detail, který se může vyřešit až následně. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 20:00 (CEST)
Odstranění z kategorií obsahujících 20 a více článků je také chyba. Kategorie může obsahovat třeba 50 článků a může existovat 150 dalších článků, které by tam také měly být, šablona tam tedy patří. --Jowe (diskuse) 15. 7. 2016, 20:06 (CEST)
Ale vždyť už jsem princip psal ráno a snad nejen já, takže nynější zvolání: „Konečně ano, děkuji za konečně pořádné vysvětlení,“ je dost překvapivé. Stačilo si pozorně přečíst účel šablony.--Kacir 15. 7. 2016, 20:43 (CEST)

Taková robotická hromadná a sporná akce bez řádného projednání je zcela nepřípustná. Bot je ve vašich rukou nebezpečná zbraň hromadného ničení. Za toto by vám měl být odebrán příznak bota. --Jowe (diskuse) 15. 7. 2016, 19:51 (CEST)

STOP CHAT Wikipedie není diskusní fórum, respektujte to, prosím. Děkujeme za pochopení. STOP CHAT

Vzhledem k tomu, že jsou různé pohledy na problematiku, doporučoval bych založit ŽoK ohledně jednoprvkových kategorií a případně i ohledně použití příslušné šablony. Fakt je, že nelze přesně určit hranici, kdy už šablonu odstranit, u různých kategorií to bude různé, ale lépe to řešit veřejně, než na soukromé diskusní stránce (byť pachatele). JAn (diskuse) 15. 7. 2016, 20:19 (CEST)

@Kacir, Bazi, Jowe: Žádný stop-chat. Není to poprvé, co kolega bez jakéhokoliv předchozího projednání dělá poměrně zásadní změny v systému, na kterém naše Wikipedie stojí. Mám za to, že by mu mělo být naznačeno, aby toho již zanechal a pokud možno se věnoval encyklopedické práci. Souhlasí-li mnou upozornění kolegové, nechť se v tomto směru prosím také vyjádří. --Vlout (diskuse) 15. 7. 2016, 20:37 (CEST)

Nechci nijak snižovat závažnost problému, ale zároveň si nemyslím, že by editace, které jsem provedl, dělaly poměrně zásadní změny v systému, na kterém naše Wikipedie stojí. Údržba je také (poměrně důležitá) encyklopedická práce a bohužel velmi opomíjená. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 20:54 (CEST)
@JAn: ŽOK je podle mě zbytečný, stačí se řídit selským rozumem, ale především vždy dopředu vědět kolik skutečně existuje nezařazených článků v té které kategorii. V mnou odkázaných 7 příkladech nemá šablona co pohledávat, protože není co kategorizovat. Takhle naspamovat stovky/tisíce kategorií, to už je skutečně na odebrání příznaku. Harold už očistu začal. Pokud to zpětně neprojede žádný bot, pak se to bude muset udělat ručně. Není to bohužel první podobná akce, která mířila vedle. Takže kolegu varuju dopředu, že při další akci bota zablokuju a požádám o odebrání příznaku.--Kacir 15. 7. 2016, 20:43 (CEST)
I já myslím, že je ŽoK zbytečný. Ovšem vy jste nepochopil, proč jsem udělal chybu. Nepochopil jsem účel šablony, tudíž jsem nemohl ani ověřit počet nezařazených článků, protože jsem šablonu chápal jako pahýl pro kategorie (u pahýlů přeci také neprověřujeme, kolik informací by v článku ještě mohlo být a bohužel chybí). Neříkám, že to nebyla moje chyba, ale dokud mi Bazi nevysvětlil, k čemu má daná šablona sloužit, netušil jsem, v čem je problém. Moje editace, které roboticky vrátím (jak už jsem se vyjádřil tisíckrát dříve) byla alespoň prospěšná v tom, že odhalila, že název šablony ani údržbové kategorie nevypovídá o jejich účelu a původní text šablony bylo možné snadno dezinterpretovat (což se také stalo a dle mého názoru také nejen mnou), čímž nechci nijak obhajovat chybu, které jsem se dopustil. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 20:54 (CEST)
Každému se samozřejmě může stát, že něčemu ne úplně do detailu porozumí, na Wikipedii je celá řada míst a prvků, u kterých to chce důkladné zkušenosti. Ale v tomto případě jde o nebezpečnou kombinaci neporozumění (a neuvážlivosti) se zapojením bota, a to už je při takovém rozsahu následků opravdu problém. Neuvážlivost si člověk ještě může dovolit u jednotlivých ručních editací. Proto bych byl náchylný k podobnému postoji, jaký vyjádřil Kacíř. Nadšení a třeba i novátorské přístupy nejsou nutně špatné, ale všeho s mírou a s citem. --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 22:31 (CEST)

Revertační prosazování nedotaženého řešeníEditovat

Kolego, co kdybyste se nejdřív pokusil domluvit, než šmahem zrevertujete editace, které odstraňovaly dlouhodobě nedotažený nápad rozdělaný jen na Vašem pískovišti? --Bazi (diskuse) 17. 7. 2016, 02:03 (CEST) Když máte otázku, nemusíte ji klást ve shrnutí Vašich hromadných revertů. --Bazi (diskuse) 17. 7. 2016, 02:04 (CEST)

Já tam tu otázku vložil proto, abych od vás dostal zprávu tady a rovnou v ní dostal i odpověď. Což se stalo, jenom mě nenapadlo, že mi neodpovíte. --Dvorapa (diskuse) 17. 7. 2016, 02:06 (CEST)
Osobně bych byl už pomalu také pro vrácení původního vzhledu. Zatím totiž jde jen o Vaši představu na Vašem pískovišti, která ještě nezískala podporu komunity. Proto by to myslím nemělo být tímto zvláštním způsobem nasazováno. Doufám tedy, že se s kolegou Bazim dohodnete a nebude nutné, aby se do revertů také zapojil. --Vlout (diskuse) 17. 7. 2016, 02:14 (CEST)
Některé dílčí nápady nebo připomínky z předchozí diskuse o Vašem záměru U krbu jsem zapracoval do stávající tabulkové hlavičky. Celkový koncept byl ale problematický, nedotažený, nevypořádal se se všemi připomínkami. A jeho další rozvíjení v posledním návrhu na podivnou konstrukci grafu na hlavní Lípu se setkalo se zřetelným odporem. Je nejvyšší čas to odpískat a vrátit se ke starému dobrému osvědčenému řešení. Obzvláště byste své „nejšílenější nápady“ neměl takto silově prosazovat revertováním. --Bazi (diskuse) 17. 7. 2016, 02:21 (CEST)
Po několika e.k.:@Vlout: Na daném řešení u všech lip kromě hlavní padla shoda wikipedistů pod plamennou lípou (kam bylo přesměrováno i z návrhové lípy), sice ne 100%, našel se jeden odpůrce (Bazi). U hlavní lípy naopak padla shoda na ponechání původního vzhledu a je to celkem pochopitelné (návrh měl mnoho chyb, všechny byly konkrétně zmíněny). Způsob nasazení je nejlepší možný, viz diskuse pod plamennou lípou, kde jsem způsob nasazení vysvětloval. @Bazi: Stojím si za tím, že jsem zapracoval veškeré připomínky, které se objevily. V čem byl problematický a nedotažený, na to se vás ptám pořád dokola (myslím, že v dané diskusi pod plamennou lípou nejméně 5×) a stále se mi nedostává konkrétní odpovědi (offtopic: obecně už mě trochu štve, že na otázky zde občas nedostávám příliš konkrétní odpovědi, čeští wikipedisté jsou občas v tomto ohledu horší, než čeští politici, a to už je co říci). K nejšílenějším nápadům: je lepší, když šílený nápad rovnou smeteme ze stolu pod lípou, než když budeme muset dlouho do noci revertovat jejich realizaci. Proč se to nelíbí vám také stále netuším, ptám se tedy znovu. --Dvorapa (diskuse) 17. 7. 2016, 02:39 (CEST)
Je patrné, že ta nesoudnost a nechápavost bude obecnější problém, než jen u šablony {{Zaplnit kategorii}}. Je mi to opravdu líto. Spoustu námitek jste odignoroval nebo si je vyložil po svém a zohlednil jen částečně, pouze do té míry, jak se Vám to hodilo/pozdávalo. Zásadní námitky proti konceptu jste ovšem pominul, protože nebyly slučitelné s Vaším záměrem a při jejich zohlednění by byl ten záměr nerealizovatelný. A tak jste dospěl k tomu, že ostatní wikipedisté už se přestali vůbec snažit s Vámi o tom diskutovat, a ze mě jste učinil domněle osobního protivníka. Ten koncept je prostě celkově horší než předchozí, vysvětlení už jste obdržel nejen ode mne v předchozích diskusích, nemá cenu se opakovat, pokud nechcete naslouchat. --Bazi (diskuse) 17. 7. 2016, 02:48 (CEST)
Jen krátce: Udělám si čas a vrátím tedy i ostatní změny. Nyní se zde sešli tři lidé, kteří proti návrhu protestuje, proč se (kromě Baziho) nevyjádřili i v předchozí diskusi? Nebyl bych na tom pracoval dále, kdybyste mi to zamítli již tam. Naslouchat chci, tisíckrát opakuji, ať mi dáte seznam chyb, které to má a já je zapracuji, tisíckrát volám po připomínkách, které nikde nevidím. Mimochodem (byť jsem to zjemnil) ze všech vašich úkonů doslova vyzařuje, že jsem vám hrábnul do vašeho písečku, což ani nepochází z mojí hlavy, vyjádřili mi to nezávisle na sobě v soukromých diskusích tři různí správci (vím, že to nezní věrohodně, když je nebudu jmenovat, ale nerad bych jim nějak uškodil), a pokud tomu tak není, pak asi naposledy volám po tom, zda byste mi nějaké ty připomínky nenapsal. Přijde mi to jak u blbejch se pořád dokola ptát na to samé a pořád dokola dostávat odpovědi charakteru: nic vám neřeknu! Vaše činnost je velmi přínosná, dokážete usměrnit wikipedisty tak, aby neprovedli pitomost, dokážete kriticky nahlížet na libovolné nápady i úpravy a velmi dobře posoudit, v čem vězí háček, a poté to dobře popsat a konkretizovat, ale občas vám to prostě trochu ulítne a vy se místo toho chováte jak malé dítě, které rázně plácá lopatičkou do písku řvajíc: a ne a ne a ne! Pročítám si dokola už asi po sté původní diskusi a zásadní námitku proti konceptu tam vidím pouze jednu, ne od vás, a ještě byla připojena k souhlasu s tím, že ani aktuální návrh nevadí. --Dvorapa (diskuse) 17. 7. 2016, 11:20 (CEST)
Já osobně jsem se diskuze neúčastnil a asi ani účastnit nebudu, kromě toho posledního nápadu s jakýmsi zvláštním rozcestníkem mě to až tak „nevybudilo“. Ovšem jsem na původní verzi docela zvyklý, takže nevím, jestli bych vůbec měl potřebu výslovně vyjádřit souhlas s novou. Důležité je, co jsem už naznačil a co také píše kolega Kacir níže, dosavadní stav je matoucí, jakoby to snad již bylo zavedeno. Proto si myslím, že by to mělo být nadále diskutováno tak, jak jste to nakonec zvolil i u oněch rozcestníkových hlaviček (na nutnost probrat každou větší změnu dříve, než ji začnete realizovat, jsem Vás už několikrát upozorňoval). A když vidím reakci kolegy Juandeva níže, je zřejmé, že těch odpůrců bude více, než aby se změna oficiálně nasadila a případně ještě poté nějak upravovala. Vaše nadšení a odhodlání Wikipedii vylepšovat je pozitivní, možná ale že těch změn je už pro ostatní kolegy prostě mnoho. --Vlout (diskuse) 17. 7. 2016, 09:53 (CEST)

Dobrý den, předně je neudržitelné, aby komunitní stránky jako je Pod lípou, měly v úvodu hlavičky pocházející z podstránky jmenného prostoru Wikipedista: Wikipedista:Dvorapa/Pískoviště/Wikipedie:Pod lípou/Obsah a nikoli k tomu určené stránky Wikipedie:Pod lípou/Obsah. Stav vypořádání námitek či konsenzu k nové verzi jsem nezkoumal, ale přinejmenším podle diskuse výše, námitky existují. Ten stav už trvá měsíc, takže je čas na vrácení podlípových hlaviček. Jejich obsah by se pak měl měnit podle toho, jestli ke změně existuje konsenzus.--Kacir 17. 7. 2016, 05:42 (CEST)

@Bazi: Asi si tím přihodím další polínko na svoji hraničku, ale kde jste získal konsenzus na uzavření odkazů přispět do závorek? Takové zásadní změny komunitních diskusí byste měl nejprve diskutovat např. pod lípou. --Dvorapa (diskuse) 17. 7. 2016, 11:36 (CEST)

@Bazi, Juandev: Nechci se v tom už vrtat, abych nedostal další reverty, ale mohli byste prosím doplnit/vrátit popisky, k čemu jednotlivé lípy jsou? Děkuji. --Dvorapa (diskuse) 18. 7. 2016, 01:12 (CEST)

Je na zvážení, jestli jsou potřebné, resp. jestli je mít jako běžný text, nebo jako popisek k logu lípy. Dvakrát mi připadají zbytečné. A taky je ke zvážení jejich stylizace. --Bazi (diskuse) 18. 7. 2016, 02:43 (CEST)
Ke stylizaci: Já se je snažil zvýraznit a zestručnit. K jejich potřebnosti: Nutné jsou, viz moje poslední prosba pod lípou, popisky v rozcestníku jsou příliš stručné a popisky k logu jsou spíše drobné tipy a poznámky. Dvakrát totožné se snažíte prosadit pouze vy, když se snažíte zrušit můj tip na šílené nápady a nahradit jej stejným textem jako textem popisku. Rozdílný účel obou textů jsem však již napsal výše. --Dvorapa (diskuse) 18. 7. 2016, 20:26 (CEST)

Podoba hlaviček stolů Pod lípouEditovat

Jelikož je zbytečné diskutovat pod každou jednotlivou lípou, rozjíždím diskusi k Vašim změnám zde.--Juandev (diskuse) 17. 7. 2016, 09:04 (CEST)

Zaplnit kategoriiEditovat

Bylo úmyslné odstranit ze šablony {{Zaplnit kategorii}} „Návrhy na doplnění kategorie podle interwiki“? Matěj Suchánek (diskuse) 21. 7. 2016, 14:33 (CEST)

@Matěj Suchánek: Nebylo, děkuji za objevení, vrátím, i když nevím, zda se pro účel šablony takový odkaz hodí. --Dvorapa (diskuse) 21. 7. 2016, 14:36 (CEST)
Aha, tak možná bylo, už nevím, protože Mormegilův nástroj mi nefunguje. --Dvorapa (diskuse) 21. 7. 2016, 14:41 (CEST) chyba v odkazu --Dvorapa (diskuse) 21. 7. 2016, 14:49 (CEST)

RequestEditovat

Greetings.

Could you create in Czech Wikipedia, the article Demographics of Azerbaijan?

Thank you. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 31.200.22.107 (diskuse)

@31.200.22.107: At first, you could create it too. Secondly, this topic is out of my scope. And finally, please don't ask multiple editors, just add your request to this page. --Dvorapa (diskuse) 27. 7. 2016, 16:00 (CEST)

Neindexované stránkyEditovat

Zdravím, kategorii jsem smazal. Z neznámého důvodu však jsou "oficiálně" stránky v nové kat., já je však stále vidím i ve staré kategorii. Zkoušel jsem vyprázdnit "svou" cache, serverovou cache pomocí ?action=purge a i null edit. Můžete se na to, prosím, podívat i Vy? --Martin Urbanec (diskuse) 6. 8. 2016, 21:05 (CEST)

U indexovaných stránek zas pro změnu zmizely všechny stránky z původní i z té nové. Netuším, v čem je chyba, podívám se na to nejdřív zítra večer, ale spíš až někdy v týdnu. --Dvorapa (diskuse) 6. 8. 2016, 21:32 (CEST)
Ty indexované jsem ručně deindexoval, proto tam už žádné nejsou. U neindexovaných je nutné provést hromadný purge s forcelinkupdate. Matěj Suchánek (diskuse) 6. 8. 2016, 22:00 (CEST)
Aha. Mimochodem u těch neindexovaných je mnoho výskytů z uživatelského jmenného prostoru, který je nyní neindexován jako takový, mám to nějak řešit nebo to nechat být? --Dvorapa (diskuse) 6. 8. 2016, 22:05 (CEST)
Hm, kategorizace je tedy vázána přímo na kouzelné slůvko. Na stavu stránky to jistě nic nemění, tak to asi nechme být, nicméně tu kategorizaci lze v daných jmenných prostorech potlačit. Matěj Suchánek (diskuse) 6. 8. 2016, 22:31 (CEST)

BílýEditovat

Neměla by v článku "Bílý" přece jen zůstat i kategorie "Rozcestníky"? Není to jen rozcestník příjmení, jak to teď vypadá. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 13. 8. 2016, 17:35 (CEST)

Pokud to neni jen rozcestnik prijmeni, pridejte radeji prislusnou sablonu (sablona Rozcestnik). Moji snahou predtim bylo hlavne nemit nic v kategorii naprimo, nybrz vse kategorizovat skrze sablony. --Dvorapa (diskuse) 14. 8. 2016, 11:12 (CEST)
Mohu se zeptat proč? Zdraví --Sokoljan (diskuse) 14. 8. 2016, 11:42 (CEST)
Proč co? Proč jsem tak učinil já nebo proč to máte udělat? Já tak učinil v rámci údržby, kdy v té údržbové kategorii byly tisíce stránek vloženy údržbovou šablonou a jen par natvrdo. Ty jsem kvůli budoucí údržbě buď označil příslušnou šablonou, nebo odebral podle uvážení, zda je to jen rozcestník takový nebo i makový --Dvorapa (diskuse) 14. 8. 2016, 19:56 (CEST)

Problém jsou právě ty průnikové rozcestníky. Teoreticky něco může být zároveň jméno, příjmení, místopisný název, třípísmenná kombinace a ještě něco dalšího. Takže buď dát do hesla pět šablon (fuj), nebo jen obecný rozcestník (a pak bude chybět v tematických podkategoriích) a nebo dát ty čtyři kategorie ručně (což byl medle doposud preferovaný způsob).

Pokud budu chtít roboticky opravovat rocestníky, bot použije automaticky hlavní kategorii, zbytek se musí trochu pozměnit zadání. A někdy zase operátor chce jet třeba jen místopisné názvy a pak mu tam bude ta jedna stránka chybět.
Tipoval bych, že by bylo vhodné, aby se k problému vyjádřil více lidí (někde pod lípou). JAn (diskuse) 15. 8. 2016, 08:07 (CEST)
Možná by bylo vhodné ten systém šablon rozcestníků trochu předělat, protože chápu argumenty obou dvou, na druhou stranu pokud určitý rozcestník je zároveň rozcestník příjmení i něčeho jiného, není příliš vhodné, aby měl jen šablonu Tato stránka je rozcestník příjmení a chybělo, že je také rozcestník něčeho jiného. Navíc si tak trochu myslím (i na základě této diskuse), že by ta kategorie neměla být údržbová. Možná by bylo nejlepší udělat z těch několika šablon jednu, která by podle zadaných parametrů vypsala, čeho všeho to je rozcestník a podle nich také kategorizovala do příslušné podkategorie. Nebo to ještě více osekat podobně, jako jsme se zbavili šablon pahýlů, kdy by zbyla opravdu jedna jediná šablona a kategorie na všechno (ta možnost se mně osobně úplně nelíbí, ale také by to bylo řešení). --Dvorapa (diskuse) 15. 8. 2016, 09:55 (CEST)

Protože jsem nechtěl mít za sebou víc těch textových rámečků, dával jsem vždy jednu šablonu a další kategorii případně doplňoval ručně. Na to jsem se právě ptal, čemu to vadí? Zrušit kategorie rozcestníků bych určitě nechtěl: před dvěma roky jsem všech 3 500 rozcestníků příjmení (podle kategorie) ručně prošel, což by bez rozlišení kategorií prakticky nešlo udělat. Zjistil jsem, že v nich chybělo přes 4 500 článků. To je hloupé v případě, že člověk hledá článek podle příjmení (protože si křestní nepamatuje, píše se různě atd.), neboť pokud ho nenapadne "Hledat", článek nenajde a myslí si, že není. To je nevýhoda (neudržovaných) rozcestníků: kdyby vůbec nebyl, článek by se našel "automatickým hledáním". Jedna šablona s parametry by se mi líbila, ale hezkých pár tisíc existujících šablon by se muselo předělat - není to škoda práce? To byl smysl mé otázky. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 15. 8. 2016, 12:22 (CEST).

Na předělání není nic špatného. Od toho tu jsme, abychom vylepšovali, co se dá, a vytvářeli, co chybí. Ještě jednou zmíním, že mít v rozcestníku příjmení a ještě něčeho jiného jen šablonu říkající Tato stránka je rozcestník příjmení je blbost. Buď tam mít obě (které na sebe mohou navazovat) a nebo jednu společnou. A o tu se klidně a rád postarám, nebude to těžké ani příliš časově náročné. Jen dohodnout formu (víceméně už danou z předešlých šablon). --Dvorapa (diskuse) 15. 8. 2016, 13:39 (CEST)

templatedata - do docuEditovat

Zdravím.

Bot nedal templatedata do /doc podstránky, nýbrž natvrdo do šablony. A doc ignoroval. Asi chybka? Přenesl jsem to do docu... Ikdyž samotnému se mi to tam nelíbí. Hlásim. --Franta Oashi (diskuse) 23. 8. 2016, 23:15 (CEST)

Bot Templatedata nikam nepridaval a jejich umisteni take nebylo vylozene spatne. --Dvorapa (diskuse) 25. 8. 2016, 08:48 (CEST)

Vyžádaný seznam šablonEditovat

Dobrý den, chtěl jste ode mě seznam šablon, které mají v noinclude kromě šablony dokumentace i něco jiného, vizte můj devátý archiv. Povedlo se mi tento seznam získat (resp zjistit, jak ho vygenerovat). Jakmile se wikikódy šablon s /doc stránkou dostahují, spustím skript a zašlu Vám ten seznam. Tak jen jsem Vám chtěl dát vědět, že na to stále myslím. Předem jen říkám, že jsou mezi těmi šablonami takové, které tam mají šablony jako dlouhodobě zamčeno atp. Také tam jsou komentáře, ale ty jsem si dovolil do zadání dopsat, není ale problém to umazat (je to jeden prostý sed v koloně).

Skripty fungují tak, že napřed předvedou perlem wikitext na malá písmena, pak z výsledku odstraní vše mimo noinclude včetně těch tagů, pak odstraní vše, co odpovídá výrazu <--.*--> (tedy pokud by tam byl nežádoucí obsah mezi dvěma komentáři, bude odstraněn i ten kvůli žravosti hvězdičky), pro jistotu odstraní prázdné řádky a následně výsledek porovnají s řetězcem {{dokumentace}}. Pokud bude návratový kód příkazu nenulový, vytiskne na obrazovku název souboru s testovaným wikikódem bez cesty (který je shodný s názvem šablony). Chcete-li zdrojáky shellskriptů, řekněte si. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 28. 8. 2016, 00:55 (CEST)

Seznam jsem publikoval na Wikipedista:Martin Urbanec/Random notes/Šablony, které mají v noinclude něco jiného, než dokumentační šablonu a mají doc podstránku (klidně si to přesuňte kam potřebujete, jednejte s tím jako s Vaší podstránkou). Je to čitelné ve wikitextu (de facto txt soubor). S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 28. 8. 2016, 16:48 (CEST)

Děkuji, teď jsem mimo a navíc mi asi umřel PC, takže využiji později. Mimochodem co se týče seznamu článků pro kurz, myslím na to a mrknu na to co nejdřív (zatím to naštěstí nespěchá). --Dvorapa (diskuse) 30. 8. 2016, 03:35 (CEST)

Šablona:MetakategorieEditovat

Zdravím. Je fakt, že šablona Šablona:Metakategorie zde má či měla opravdu velmi široké využití, tedy spíše použití. Včetně toho, že jí byly (chybně) označeny i desítky kategorií, které (a zcela správně) obsahují desítky článků, anebo kategorie, které články aktuálně neobsahovaly jen proto, že jejich obsah byl až hypervytříděn (tj. byly, nikoliv nezbytně, vytovřeny podkategorie třeba i pro jeden článek).

Domnívám se, že toto označení by nemělo být používáno pro každou vyšší kategorii, u které bychom rádi poprosili, aby uživatelé obsah pokud možno třídili do podkategorií, i když samozřejmě některé z takových kategorií lze uklidit "beze zbytku", tj. tak, že přímo v ní žádný článek není. Pro takové kategorie, je-li nějaké označení nutné, je vhodná šablona {{Frekventovaná kategorie}}, popřípadě je možné ji mít ve dvou variantách: jednu pro kategorie, které vyžadují trvalou péči a třídění obsahu, a druhou pro kategorie, kde je aktuálně bordel, který je jednorázově třeba uklidit.

Druhou otázkou je, zda má smysl šablonou {{Metakategorie}} označovat údržbové či monitorovací kategorie, do nichž jsou kategorie (či jiné stránky) zařazovány jen pomocí šablony. Tam by to spíš chtělo řešit úplně jinou šablonou, která bude varovat před přímým vkládáním stránek (popřípadě instruovat boty, aby z té kategorie přímo vložené stránky odstraňovaly). Je-li třeba zabránit vkládání článků, to by asi měla ošetřovat spíš podmínka v té vkládací šabloně.

Obecně je tu pak otázka, k čemu vlastně má šablona {{Metakategorie}} sloužit. Třeba v Commons (kde se používá právě jen pro ten specifický druh kategorií "něco podle něčeho") má zcela konkrétní praktické účely. Jednak brání botům, kteří automaticky kategorizují nekategorizované obrázky, aby do těchto kategorií něco vkládaly, a za druhé pomocí parametrů třídí ty "pravé" metakategorie (tj. ty kategorie zvláštního druhu, které z principu obrázky obsahovat přímo nemohou) do kategorií podle kritéria (tj. plní jimi údržbové ploché kategorie "kategorií podle země", "kategorií podle sériového čísla" atd.

Máte nějakou představu, jestli na české Wikipedii tato šablona něčemu konkrétnímu slouží, například jestli nějaký bot tyto kategorie pak kontroluje anebo podle přítomnosti této šablony řídí svoji činnost? Protože označovat touto šablonou třeba údržbové kategorie, do kterých stejně nikdo nemá důvod žádný článek dávat, mi připadá poněkdu zbytečné a samoúčelné. A označovat jimi normální tématické kategorie a snažit se tou šablonou pouze říkat "prosím, udržujte v této kategorii pořádek" také není úplně správné použití. --ŠJů (diskuse) 29. 8. 2016, 13:36 (CEST)

Nápad automatického třídění do kategorií podle dělení se mi zdá dobrý. Zrealizuji, jestli se k tomu dostanu. --Dvorapa (diskuse) 30. 8. 2016, 03:31 (CEST)

Kategorizace podle čísel - výkladEditovat

Váš návrh pod lípou, jsem podpořil aniž bych jej poctivě četl, protože jsem usuzoval, že se týká tohoto: https://phabricator.wikimedia.org/T8948 . Já jen jestli se bavíme o tomtéž, protože jsem četl originál, co je na metě a pochopil to jinak, z toho, co tam píšou:

When categories are sorted, numbers are not treated as numbers but rather as numerical characters. This means that 100 comes before 27, because 1 comes before 2 (en:Category:English-language films). This makes them more difficult to read, as it doesn't reflect how humans think about sorting. We need to treat numbers like numbers.

Prostě články (Antonovy) v kategoriích půjdou vzestupně, protože čísla nebudou vyhodnocována každé zvlášť jako znak, ale dohromady jako číslo. Čili Antonovy zůstanou pod A, ale nebudou zde jako

Antonov An-2
Antonov An-218
Antonov An-22
Antonov An-225
Antonov An-24
Antonov An-26
Antonov An-28
Antonov An-3
ale jako
Antonov An-2
Antonov An-3
Antonov An-22
Antonov An-24
Antonov An-26
Antonov An-28
Antonov An-218
Antonov An-225

Na jiné články (neobsahující čísla) to nebude mít vliv - což je něco jiného, než jste popsal a čemu Uživatel:Packa nerozumí (a já po důkladnějším přečtení vašeho návrhu také ne). Pokud jsem to špatně pochopil, tak vás prosím o vysvětlení. Díky. --Wesalius d|p 27. 9. 2016, 08:57 (CEST)

Asi jste to pochopil správně, ale upravil jsem ten návrh tak, aby to bylo srozumitelnější. --Dvorapa (diskuse) 27. 9. 2016, 14:28 (CEST)

Měnění dějinEditovat

Ahoj, adresoval jsem ti komentář ve shrnutí editace, kterou jsem zčásti zvrátil tebou nedávno provedenou změnu v jednom ze zápisů z brněnských wikisrazů. Prosím neber to příliš osobně, nebylo to myšleno nijak zle a spíš se ukazuje, že je to obecnější problém, na který může kdykoliv narazit i kdokoliv jiný. Stránka jako zápis ze srazu, která je i datovaná a popisuje stav aktuální k určitému konkrétnímu období, by až na technické výjimky neměla být aktualizována, protože tím by se podkopával samotný její smysl – být zápisem dokumentující dění a diskuze na jedné konkrétní události v minulosti. Když se v zápisu třeba píše, že na Wikipedii dosud něco chybí, taky to pak už nikdo nemaže v okamžiku, kdy to do Wikipedie někdo doplnil. Je ale asi trochu těžké najít hranici, to souhlasím. Uvažuji, že bych na tu stránku doplnil nějakou šablonu typu „archiv“ či „historické“, ale nepřišlo mi to zatím nutné, tím spíše řešit to nějakými polozámky. Tak je z toho zatím jen takovéto zamyšlení. S pozdravem Blahma (diskuse) 3. 11. 2016, 19:48 (CET)

Aha, já se divil, co je to za stránku, ale neměl čas se tím moc zaobírat. Díky za nápravu. --Dvorapa (diskuse) 3. 11. 2016, 21:57 (CET)

Náhled a shrnutíEditovat

Pro Vaši informaci

Dobrý den, děkuji za Vaše příspěvky. Zároveň Vás však prosím o častější používání tlačítka Ukázat náhled. To Vám ukáže, jak bude článek vypadat po Vašich úpravách, aniž by se úprava uložila. Až budete mít pocit, že jsou Vaše úpravy hotovy, vyplňte do pole shrnutí editace stručný popis provedených změn a změny uložte.

Uložením zároveň dáváte najevo, že další změny v nejbližších okamžicích neplánujete a že se jiní wikipedisté mohou pustit do dalších úprav, oprav a doplnění článku. Každá uložená změna se zapisuje do historie článku a do seznamu posledních změn na Wikipedii. Při častém ukládání se tyto zbytečně přeplňují a znepřehledňují. Hrozí také riziko, že dojde k tzv. editačnímu konfliktu, tedy stavu, kdy dva wikipedisté editují tentýž článek zároveň. Děkuji za pochopení. --Jan KovářBK (diskuse) 10. 11. 2016, 15:07 (CET)

Pro Vaši informaci

Dobrý den, díky za Vaše příspěvky. Chci Vás však poprosit o pokud možno výstižné vyplnění shrnutí editace před uložením úprav. Je velmi žádoucí, aby měli ostatní wikipedisté představu, čeho se Vaše změny týkají. Umožníte tak snazší dohled nad stránkou posledních změn, ale i budoucí nalezení konkrétní změny v historii článku.

Registrovaní uživatelé mají navíc možnost si ve svém nastavení v sekci Editace zatrhnout položku Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace a systém pak každé nevyplněné shrnutí před konečným uložením změn připomene. Děkuji za pochopení. --Jan KovářBK (diskuse) 10. 11. 2016, 15:07 (CET)

@Jan Kovář BK: Co se děje? --Dvorapa (diskuse) 10. 11. 2016, 15:08 (CET)
Prosím, používejte to. Dělal jste někdy patrolu? Opakované editace v řadě za sebou jsou opravdu nepříjemné. Zároveň si uvědomuji, že jsem mohl napsat prostý text a ne oficiální šablonky. Pokusím se na to myslet. Děkuji za pochopení. --Jan KovářBK (diskuse) 10. 11. 2016, 15:11 (CET)
Používám v maximální možné míře, nejsem si vědom, že bych na to někdy v poslední době zapomněl, i když jsem to nevědomky udělat mohl. Každopádně díky za výstrahu, budu se hlídat. --Dvorapa (diskuse) 10. 11. 2016, 15:17 (CET)

Commonscat místo CommonsEditovat

Zdravím. Takováto náhrada určitě není správně, robot měl testovat, zda se na stránce už šablona {{commonscat}} nenachází. Prosím o kontrolu všech editací Vašeho bota a nápravu chyb. Děkuji. --Vachovec1 (diskuse) 12. 11. 2016, 00:03 (CET)

Kontrolu, kterou požadujete, jsem již udělal, proto mě překvapuje, že jste našel něco chybně, ale opraveno. --Dvorapa (diskuse) 12. 11. 2016, 00:08 (CET)
Koukal jsem na to, a v řadě případů příslušná galerie na Commons vůbec neexistuje. Napsal jsem kvůli tomu JAnu Dudíkovi, který do článků šablonu {{commons}} zhruba před půlrokem hromadně přidával. --Vachovec1 (diskuse) 12. 11. 2016, 01:33 (CET)
V té době také občas přidal šablonu do článku, ve kterém již byla, i to jsem včera řešil a opravoval. Děkuji, že jste mu napsal. --Dvorapa (diskuse) 12. 11. 2016, 09:17 (CET)

IRC help kanálEditovat

Zdravím, onehdá jsme se bavili o IRC help kanálu. Na enwiki to takhle funguje, vizte en:Wikipedia:IRC help disclaimer. Jen informuji. Otázkou je, zda má smysl tohle zkoušet u cswiki vytvořit, ale nebráním se :). --Martin Urbanec (diskuse) 21. 11. 2016, 21:34 (CET)

V podstatě jednodušší přístup, než o co jsme se pokoušeli my, když jsme chtěli IRC vecpat do rámečku přímo na stránce vpravo dole. Jenom nemohu tu starší diskusi najít. Jsem pro, je to výhodná alternativa k WP:POMOC. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2016, 05:22 (CET)

Danny BEditovat

Na wv je získal na základě konsenzu komunity a žádosti u stewardu. Později se ale začali dít věci a objevovat sskutečnosti, které to celé činní problematické :

 1. práva dostal na určitou činnost po jejímž dokončení měl práva vrátit což ale neučinil
 2. práva užíval způsobem, který narusoval chod projektu. Normálně přesouvá projekt vývojář. Danny si ale vymohl, ze projekt přesune sám. To mu ale trvalo 2 měsíce. Když má studijní skupina 5 stránek na jedné doméně a druhých 10 na jiné, tak je to problém
 3. zastrasoval mě, když jsem si chtěl o práva požádat ; 2x "zařídil" odebrání mich práv, klamaje přitom stewarda
 4. nebyl komunitě napomocen a žádostem o import nevyhověl --Juandev (diskuse) 1. 12. 2016, 15:18 (CET)
Super, to by byla asi druhá štace, kde bych rozběhl diskusi a hlasování na téma odebrání nadbytečných práv. Dokážete dohledat jeho žádost o práva na wv? --Dvorapa (diskuse) 1. 12. 2016, 15:23 (CET)
Transparentní diskuse k tomu neexistuje. Pouze vznikl konsenzus, aby byl správce a byrokrat. Transparentní žádost ke stewardům jsem nedohledal, ale můžete se zeptat kolegy Zirlanda, který mu ta práva přidělil.--Juandev (diskuse) 1. 12. 2016, 16:27 (CET)
Kolegy Zirlanda už se (aspoň na cswiki) asi nezeptám, ale každopádně díky moc za odkazy. --Dvorapa (diskuse) 1. 12. 2016, 16:45 (CET)

kategorizace šablonEditovat

Je vážně nutné kategorizovat pracovní forky šablon? ;-) JAn (diskuse) 12. 12. 2016, 13:04 (CET)

@JAn Dudík: Netušil jsem, že jde o pracovní fork, automaticky mi vyskočila jako nekategorizovaná, tak jsem ji zakategorizoval, jak mi to přišlo. Máš pravdu, že to možná úplně nutné není, jenom mi tedy bude viset jako jediná nekategorizovaná. Nebo vytvoř pro takové pracovní odnože novou kategorii, údržbovou, klidně s cedulí a skrytou (i když stačí asi použít i {{pracuje se}}). Samozřejmě revertuj s odvahou. --Dvorapa (diskuse) 12. 12. 2016, 13:53 (CET) (upraveno 12. 12. 2016, 13:55 (CET))

Příznivější šablona vítejteEditovat

Dobrý den, nechtělo by se Vám znovurozjet diskusi o nové podobě šablony vítejte? Mám dojem, že Vaše verze z Vašeho pískoviště je mnohonásobně lepší, než současná. Jestli můžu prosit, směřoval bych diskusi spíše na WP:PL pro přitažení více lidí. Ještě bychom možná mohli navrhnout zkusit to přepnout na dva tři měsíce a zjistit, zda to něco udělalo. Ještě pingám kolegu, který se o potřebě vylepšení šablony zmínil mě do Skypu. --Martin Urbanec (diskuse) 17. 12. 2016, 16:54 (CET)

@Martin Urbanec: Rád bych, naposledy se řešily už jen drobné věci, jako např. barvy nadpisů vpravo. Já jsem ale v mezičase při překladu zjistil, že to není tak hezké, jak mi to (jako francouzsky nerozumějícímu) připadalo v první moment. Aktuální podoba je přímý a doslovný překlad, ale bylo by asi dobré si to vzít jen jako inspiraci a přátelskost šablony ještě zvýšit. Diskusi klidně začnu (nebo začněte), mohlo by se vyjít i z diskusí, které jsem zakládal tehdy. --Dvorapa (diskuse) 18. 12. 2016, 15:36 (CET)
Dobrý den, chci Vám jen říci, že jsem ve své dílně začal upravovat Vámi započatou šablonu pro nováčky. Zatím jsem pokročil jen tak, že jsem zkopíroval ten překlad a tu Vaši vícebarevnou verzi těch odkazů v pravo:-) Pravdu máte jistě v tom, že ten text je třeba upravit, otázka je ovšem jak - nevím, jak udělat tu šablonu co nejpřátelštější. Dle mého názoru by bylo vhodné udělat to rozbalovací - aby si to wikipedista mohl schovat, z mé zkušenosti je tato šablona nováčka spíše vyděsí, než aby mu pomohla. Návrh se pokusím vytvořit do Vánoc, jinak ta zkopírovaná verze je zde. ---Vojtasafr (diskuse) 19. 12. 2016, 21:59 (CET)
@Vojtasafr: Jsem rad, ze mam v teto moji snaze takove pomocniky, spolecne to urcite dotahneme do konce. Jen prosim rozbalovaci ne, ne kazdeho napadne to rozbalit. Tou pratelskosti sablony jsem myslel hlavne text diskusniho prispevku ve smyslu mene pravidel (ty jsou preci vpravo v menu), avsak vice textu "od srdce". Neco ve stylu: "Ahoj, vsiml jsem si, ze jsi zkousel editovat takove a makove clanky, vpravo ti posilam par uzitecnych stranek dozacatku, Kdyby cokoliv, muzes mi napsat, rad se vsim pomuzu." V tomto duchu jsem zkusil napsat nejprve pozvanku do chemickeho WikiProjektu a myslim, ze to je dobra cesta, jak nove editory prvne oslovit, nalakat, pomoci jim v zacatku apod. --Dvorapa (diskuse) 19. 12. 2016, 22:39 (CET)
A není už trochu divné překládat i šablonu vítejte? OJJ, Diskuse 20. 12. 2016, 06:28 (CET)
Co je na tom divneho?:) ja si ji tedy prelozil jen pro inspiraci a abych vedel, o cem ta francouzska mluvi, ale jinak bych se chtel drzet spise toho konceptu (viz diskuse tam). --Dvorapa (diskuse) 20. 12. 2016, 10:25 (CET)
Myslím, že starý návrh vypadá lépe a měli bychom si zachovat taky něco vlastního, ne jen vše bezmyšlenkovitě přebírat. OJJ, Diskuse 25. 12. 2016, 13:18 (CET)
Ono to neni bezmyslenkovite, mnoho wikipedistu si na aktualni podobu stezovalo, vcetne me. --Dvorapa (diskuse) 25. 12. 2016, 19:22 (CET)
Mně to přijde nevhodné. Samotný text je přesycen POVy, které by neměly být v článcích a dle mého názoru ani v šablonách, navíc nevím, co si od šablony chcete přislíbit; stejně se editoři budou chovat stejně a pod šablonou vkládat chyby, což spíš uživatele znechutí (jako zpočátku mě). Nedovedu si představit pod tím číst třeba {{subst:významnost autor}}. Měli bychom spíš psát tipy pro dospělé lidi, než zaplnit stránku úžasností Wikipedie, aby posléze uživatel zjistí, že to není takové, jak to na první pohled vypadá. A vzhledem k tomu, že nám tu funguje toto už léta nemám potřebu to měnit; koneckonců jako celý vzhled Wikipedie, do čehož jste se obul, třebaže s tím ne každý souhlasí. OJJ, Diskuse 26. 12. 2016, 06:28 (CET)
No zrovna s touhle zmenou souhlasi celkem dost wikipedistu. Nevim, jak to myslite s tim POVem, ale jak pisu vyse, text nove sablony je zatim jen cisty preklad, ktery se bude dale upravocat pro nase potreby. Ja si treba naopak nedovedu predstavit, jak byste Vyznamnost vlozil pod soucasnou sablonu Vitejte. Navic se to ani moc nedela, bohuzel, novacek dostane hned vystraznou sablonu a cau. O tom, ze mame nejake stranky napovedy se tak nemusi ani dozvedet. --Dvorapa (diskuse) 26. 12. 2016, 10:45 (CET)
@[[Wikipedista:Vojtasafr (diskuse)|Vojtasafr (diskuse)]]:Samozřejmě, to mě napadlo - šlo by spíše to to, že by tam byl kratičký odstavec ohledně wikipedie atd. a poté by tam bylo např. "Pokud chcete vědět více, klikněte na tlačítko rozbalit." Třeba. Bylo by réž dobré počítat s tím, že "nováčci" nevědí, co od WP čekat. Pamatuji si, že jsem si zpočátku myslel, že si budu někde kutit něco na článku, a nikdo si toho nebude všímat. Neměl jsem nikdy potuchy o tom, že existuje něco jako podlípa, že je komunita takto aktivní, že existují wikisrazy, ArbCom, správci byrokraté. A poté mě někdo vyděsil nějakým rámečkem, ve kterém byla spousta informací, které jsou pro úpravy "starých" článků o MHD v Teplicích zcela zbytečné. Tal jsem so opět rozepsal. Nicméně se zkusím vžít do role nováčka a předělat tu šablonu, aby nešokovala, ale pomohla:-) ---Vojtasafr (diskuse) 20. 12. 2016, 15:08 (CET)
Smele do toho, ale s tim rozbalocanim radeji ne, pokud to ma byt diskusni prispevek (misto dosavadniho ramecku), tak vubec. Postaci myslim uplne odkaz (tucny) treba na WP:Úvod. --Dvorapa (diskuse) 20. 12. 2016, 18:23 (CET)
2017

Kategorie:Wikipedie:Vybrané poslední změnyEditovat

Dobrý den, můžu Vás požádat o vysvětlení, jak s tou kategorií souvisí WikiProjekty vědy, popřípadě jak s ním souvisí wikiprojekt Masarykova univerzita? Já si její název vykládám tak, že obsahuje poslední změny, které jsou nějakým způsobem vybrané. Ať už je to pomocí tématu anebo pomocí jmenného prostoru. Wikipedie:Poslední změny/Diskuse nebo Wikipedie:Poslední změny/Diskuse/Anonymní s MU vůbec nesouvisí, tedy s výjimkou osoby autora. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 1. 1. 2017, 11:17 (CET)

Kategorie obsahuje jednu stránku, která přísluší k WikiProjektu. Jestli nelze odebrat/změnit/přejmenovat kategorii, do které stránka patří, pak lze alespoň kategorii správně zatřídit. Podle toho jsem se řídil --Dvorapa (diskuse) 1. 1. 2017, 11:22 (CET)
Ale samozřejmě ESO, asi to není úplně šťastné řešení. --Dvorapa (diskuse) 1. 1. 2017, 11:51 (CET)

Kategorie:Nepřirozené živočišné taxonyEditovat

Nějak se naše editace pletou dohromady. --OJJ, Diskuse 6. 1. 2017, 10:59 (CET)

Zkuste aktuální verzi (pozor na WP:CACHE), jestli tamta nefungovala, tahle by měla. --Dvorapa (diskuse) 6. 1. 2017, 11:01 (CET)
Některé články nemají taxobox vůbec a už vůbec ne parametr taxon! --OJJ, Diskuse 6. 1. 2017, 11:02 (CET)
Aha, to jsem netušil, pak tedy mohou být do kategorií přidány. Neměl by být takový parametr povinný (nebo alespoň kontrolován)? Když už určuje i barvu infoboxu? --Dvorapa (diskuse) 6. 1. 2017, 11:05 (CET)
Teď do toho nerýpej(te), já teď jdu na oběd, za půl hoďky jsem zpátky a pořešíme to, než nastanou nějaké škody. OJJ, Diskuse 6. 1. 2017, 11:06 (CET)
Já jdu také vařit a rýpat do toho víc nebudu, dokud se nedozvím, jak to s tím taxonem, říší a nepřirozeností taxonu, jejich parametry a kategoriemi vlastně má být. --Dvorapa (diskuse) 6. 1. 2017, 11:09 (CET)
Třeba vůbec nechápu, proč by se nepřirozené taxony měly dělit na živočišné a neživočišné (spíš bych je dělil podle společného předka). Také pochybuji (možná stejně jako vy), že by to mělo být automaticky infoboxem, ale nejsem biolog, řídil jsem se požadavkem na WP:POMOC. --Dvorapa (diskuse) 6. 1. 2017, 11:14 (CET)
To já taky ne, ale než se k něčemu dostaneme, do Tebou editovaných článků BOTem přidej do taxoboxu | taxon = nepřirozený ([[Parafyletismus|parafyletický]]). Tak uděláme kus, zbytek se mi zobrazí přes rollback a revertnu chyby. --OJJ, Diskuse 6. 1. 2017, 11:36 (CET)
Kde byl taxobox HotovoHotovo Hotovo.. Kdyby byl potřeba seznam, kde nebyl, rád poskytnu. --Dvorapa (diskuse) 6. 1. 2017, 11:54 (CET)
Vypadá to, že hotovo. Díky za spolupráci, --OJJ, Diskuse 6. 1. 2017, 11:58 (CET)

Žádost o pomocEditovat

Zdravím, měl bych na Vás prosbičku. Vytvořil jsem pomocí databáze na Toolforge seznam článků, kterým evidentně chybí šablona překlad (je k dispozici na https://tools.wmflabs.org/urbanecmbot/test/preklads.txt). Pomohl byste mi do těch článků tu šablonu přidat? Pokud by to byl skript bez uživatelské intervence, šel by spouštět pravidelně a nemuseli bychom nováčky překládající pomocí CT buzerovat, aby ji přidávali. Předem děkuji, --Martin Urbanec (diskuse) 7. 1. 2017, 13:41 (CET)

Rád vytvořím skript bez uživatelské intervence (stačí pravidelně spustit na připravený seznam). Chápu to správně, že do článků vlevo se vloží text vpravo? Bohužel to nebude ihned, ale asi až příští týden. Mimochodem u Rozpadových řad už jsem to opravil. Kdybyste si vzpomněl ještě na nějakou prosbu, kterou jste na mě v minulosti měl a já na to úplně zapomněl, dejte vědět, jsem hlava děravá. --Dvorapa (diskuse) 7. 1. 2017, 14:07 (CET)
Mimochodem „buzerace“ v tomhle případě je i tak celkem vhodná, mimo CT se šablona překlad stejně vkládá taky, takže jakmile se uživatel rozhodne přeložit stránku mimo CT (třeba šablonu), měl by o šabloně překlad a jejím použití stejně dle mého vědět. --Dvorapa (diskuse) 7. 1. 2017, 14:10 (CET)
Ten skript má do článku v prvním poli seznamu vložit pod nadpis reference, ale nad tag <references /> šablonu v druhém poli. Nadpis může být druhé nebo třetí úrovně (ta se má zachovat). Pokud tam neexistuje ani nadpis, ani tag, vloží se nadpis Reference nad nadpis Literatura (nadpis bude stejné úrovně, jako nadpis Literatura, tzn. pokud je nadpis Literatura zapsán jako === Literatura ===, bude nadpis Reference zapsán jako === Reference ===; to platí i u dalších případů) a pod nově vložený nadpis Reference se vloží šablona. Pokud tam není ani nadpis Literatura, vloží se nadpis Reference nad nadpis Související články (opět stejné úrovně) a pod nadpis Reference se vloží šablona. Pokud tam není ani nadpis Související články, vloží se nadpis Reference nad nadpis Externí odkazy (stejné úrovně) a pod nově vložený nadpis se vloží šablona ze seznamu. Pokud tam není ani nadpis Externí odkazy, nadpis Reference se vloží pod nadpis Poznámky. Pokud tam není ani ten, vloží se na konec článku jako druhoúrovňový. Na [12] jsem publikoval svůj pokus o přidání sekce reference a souvisejícího tagu. Potřeboval bych to ovšem ještě doplnit o vložení té šablony překlad. Díky za pomoc. K té buzeraci, je to nutné až tehdy, pokud by začali překládat mimo CT. V rámci překládání v CT to nutné není, pokud ovšem bude tento bot běhat. --Martin Urbanec (diskuse) 7. 1. 2017, 14:56 (CET)
Já to pochopil už předtím :D proto píši, že se k tomu dostanu až v týdnu. Proč šablonu nevkládá přímo CT? A jaktože to v CT nutné není? Je to překlad jako překlad ne? --Dvorapa (diskuse) 7. 1. 2017, 14:59 (CET)
Aha, omlouvám se. Vývojáři tvrdí (a mají pravdu), že stačí, když je informace dostupná u článku. Tedy stačí, pokud je informace o překladu ve shrnutí editace. Ovšem zvyk je na cswiki vložit to i ke článku dostupněji ke čtenářům (ta šablona navíc i vkládá šablony do kategorií, takže je možné spočítat počet přeložených článků dle jazyka), což nástroj nerespektuje. --Martin Urbanec (diskuse) 7. 1. 2017, 15:04 (CET)
Chápu vývojáře, ale pokud je to na cswiki tak jak je, můžeme je alespoň poprosit, jestli by pro cswiki neudělali výjimku? Nebo alespoň žeby se zobrazilo varování před uložením překladu nebo tak něco...Takovéhle napravování chyb softwaru různými externími skripty se mi z dlouhodobého hlediska nezdá vhodné. To abychom na Toolforge pomalu založili projekt Cswiki scripts to fix bugs in MW by ourselves. --Dvorapa (diskuse) 7. 1. 2017, 15:15 (CET)
Můžete se na to klidně zeptat i pod lípou, myslím si, že mnoho lidí nebude proti požadavku na vývojáře v tomto ohledu (navíc tím budete mít pro vývojáře doklad konsensu komunity). --Dvorapa (diskuse) 7. 1. 2017, 15:19 (CET)
Já si tak trochu myslím, že odpoví něčím ve smyslu "This isn't a bug but a feature". On totiž nástroj, který neslouží k vkládání šablony překlad nepracuje chybně. Mimochodem, konsensus negarantuje provedení změny. Nadační systémoví administrátoři mají i ve změnách nastavení ultimátní autoritu. Stejně i při vývoji softwaru. Ale zkusit se to může. --Martin Urbanec (diskuse) 7. 1. 2017, 15:32 (CET)
@Martin Urbanec: Kód jsem tedy připravil, ale předpokládá běh v Pythonu 3.5+ (nevím, pod jakým to poběží). Také předpokládá, že ten vygenerovaný soubor je v utf-8 (lze změnit jednoduchým zásahem do kódu). Spustíte jednoduše python pwb.py 20170109-preklad -file:soubor_jen_s_názvy_článků.txt -search:'-hastemplate:překlad', jak jste asi zvyklý. Všiml jsem si jen, že některé jsou v souboru vícekrát, proto ten parametr hastemplate. Zkuste to, jestli to něco nerozbíjí apod., pročtěte regexy, jestli tam nemám něco chybně a ptejte se, kdyby něco nebylo jasné. Mně to na několika testovacích článcích z toho souboru fungovalo perfektně. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2017, 17:49 (CET)
Zdravím, díky moc. Narazil jsem na tuhle error. --Martin Urbanec (diskuse) 9. 1. 2017, 18:42 (CET)
Jasně, na tom řádku cca 164 (jak se nahrazuje v případě kategorie) má být \1 místo \2. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2017, 18:51 (CET)
A u portálů/autoritních dat také. Opravený kód. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2017, 18:54 (CET)
Díky za opravu, testuji. --Martin Urbanec (diskuse) 9. 1. 2017, 19:03 (CET)
Ještě jedna prosbička k tomuhle skriptu, ta kontrola z nějakého důvodu nefunguje. Nešlo by tam přímo do kódu dát něco jako -excepttext:'{{Překlad' (popř -excepttext:'\{\{Překlad', teď si nejsem jist, zda se závorky musí escapovat)? --Martin Urbanec (diskuse) 14. 1. 2017, 09:28 (CET)
Jojo, omlouvám se, to je chyba v MediaWiki, kterou nebyl za x let nikdo schopný vyřešit, použijte: python pwb.py 20170109-preklad -file:soubor_jen_s_názvy_článků.txt -search:'-insource:/\{\{Překlad/i'. --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 09:43 (CET)
Díky, ale nefunguje. --Martin Urbanec (diskuse) 14. 1. 2017, 09:46 (CET)
To je divné, mně také ne, u žádného skriptu mi to dnes nefunguje, ale ještě cca před třemi dny vše fungovalo bez problémů, chyba bude v nějaké novince v pwb. --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 10:02 (CET)
To mě poslední dobou štve čím dál více, mnou vytvořených otevřených je cca 90 tasků, z toho u půlky z nich bez jakéhokoliv vyjádření vývojářů, některé čekající déle jak rok na to, až si toho vůbec někdo všimne. Nahlásil jsem to na phabricator, ale neměl jsem čas to napsat nějak chytře, takže doufám, že to půjde pochopit a že jsem tam nenapsal moc hrubek a gramatických chyb, angličtina není moje silná stránka a pro svůj gramaticko-frázový slovník teď honem neběžím. --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 10:25 (CET)
Zkuste zatím používat starší verzi pwb (třeba 2.0rc5 nebo alespoň z minulého týdne), pokud to není chyba v CirrusSearch nebo nějaké externí knihovně, mělo by to fungovat tam. --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 10:39 (CET)
Chyba je opravdu pravděpodobně někde na spojení CirrusSearch a pywikibot, protože CirrusSearch na Wikipedii funguje a zároveň to nefunguje i na starší verzi pywikibota, ani v jednom tedy problém nejspíše nebude. --Dvorapa (diskuse) 16. 1. 2017, 14:48 (CET)
Ono na pywikibotovi moc lidí nepracuje... Pár lidí to nezvládne. Můžete je ale zkusit pomoci vyřešit sám :).--Martin Urbanec (diskuse) 16. 1. 2017, 14:55 (CET)
Já vím, aktuálně cca 1–2 lidé, tenhle problém má ale ten háček, že je někde v pozadí (servery, MW API), takže jednoduchým zásahem do kódu asi vyřešit úplně nepůjde. --Dvorapa (diskuse) 16. 1. 2017, 14:59 (CET)

SystémEditovat

Tento systém není dobrý, protože nefunguje TOC.--Juandev (diskuse) 9. 1. 2017, 10:36 (CET)

Jestli myslíte tuto diskusi. Nefunguje jen pro skryté části, pokud rozbalíte starší, pak funguje zcela. Přijde mi to ovšem lepší, než obsah přesouvat do archivu a zablokovat možnost vrátit se ke starší diskusi přímo na místě. Kéž by existovala možnost rozdělit obsah nebo přestrukturovat nebo částeně skrýt... I když možná si ručně vytvořím vlastní, na základě souboxu, až bude čas. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2017, 11:12 (CET)

Tak co třeba co téma to vložená podstránka?--Juandev (diskuse) 9. 1. 2017, 12:27 (CET)

To nevyřeší problém s obsahem, pořád bude stejně dlouhý a podobně neaktivní. Na jiných webech to často funguje tak, že se příslušná skrytá oblast rozbalí, když člověk klikne v obsahu na kapitolu z ní, třeba by to šlo nějak ošetřit i na Wikipedii. Jenom netuším, jak pracuje šablona collapse top, jestli je to uvnitř MW nebo uvnitř našeho common.js? Třeba by se to dalo upravit tam. Na druhou stranu to je požadavek jenom mě, takže jenom kvůli mně něco měnit je také nesmysl. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2017, 13:10 (CET)
Spíš bys mohl staré (před 2016) diskuse archivovat, protože délka stránky už začíná dosahovat 300kB, což je o asi tak 280 kB více, než je nutné. JAn (diskuse) 9. 1. 2017, 14:27 (CET)
Velikost stránky by sice neměla ničemu vadit, ale přesunuto do podstránek. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2017, 14:54 (CET)

AWBEditovat

Tak myslím, že už to umím dobře. --OJJ, Diskuse 12. 1. 2017, 16:16 (CET)

Skvěle, nicméně kdyby bylo potřeba s něčím poradit, ptejte se s odvahou (na AWB se ptej Martina Urbance, ten já nerozběhnu). A jinak, přidáváte takovéto náhrady do WPCleaneru? --Dvorapa (diskuse) 12. 1. 2017, 16:25 (CET)
Už umím s tímhle, tak proč zase něco jiného :). Včera jsem bez problému vyřešil jeden úkol na ŽOPP, takže OK. --OJJ, Diskuse 14. 1. 2017, 10:03 (CET)
Ta otázka směřovala na to, že tento druh oprav byste měl přenechat WPCleaneru nebo někomu, kdo s ním pracuje, aby se to dělalo pravidelně, přečtěte si úvod stránky na WP:ŽOPP ;) --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 10:16 (CET)
Sice nevím, jaký je v tom rozdíl, ale OK. :) Teď ještě narovnávám jeden starý požadavek, snad už to nevypadá blbě, že se do toho tak motám, ale když to umím a můžu pomoct. :) --OJJ, Diskuse 14. 1. 2017, 10:41 (CET)
Výborně, nevyřešených požadavků na narovnávání jsou mraky, o narovnávání se totiž vede diskuse na diskusní stránce WP:ŽOPP, kdy a jak je to vhodné, zvu vás do této diskuse. --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 10:47 (CET)
Dobře, podívám se. Tohle je ze starého názvu na nový, pak už toho nechám. --OJJ, Diskuse 14. 1. 2017, 10:54 (CET)

Bot a kategorieEditovat

Zdravím. Toto nahrazení zjevně nebylo v pořádku. Prosím o kontrolu, zda se podobná chyba nestala i jinde. Děkuji. --Vachovec1 (diskuse) 15. 1. 2017, 11:59 (CET)

@Vachovec1: Děkuji za nalezení a opravu chyby, prošel jsem výsledky a nalezl ještě jednu podobnou chybu, i ta je již opravena. --Dvorapa (diskuse) 15. 1. 2017, 12:47 (CET)

DvorapaBot - kategorizovatEditovat

Zdravím kolego, jak DvorapaBot bere nekategorizované články? Mě UrbanecmBot zlobil, vizte [13]. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 1. 2017, 13:07 (CET)

Nijak zvláštně, poloautomaticky: Aktualizuji dotaz na Quarry (jehož základ jste mi nedávno pomohl opravit, aby fungoval jak má), vezmu výsledek, vyházím hlavní stranu a články od Hanna Johansen až po Karl Hodurek (chyba v databázi, kterou se snažil řešit Blahma, ale věc se zdá se nikam nepohnula), vložím do stránky Wikipedie:Údržba/Nekategorizované články s ohledem na skryté kategorie. Následně už pomocí pwb.py add_text vložím šablonu do článků, které jsou odkazovány z té stránky, přičemž ale vyjmu články, které obsahují alespoň jednu ze šablon Pracuje se nebo Kategorizovat. --Dvorapa (diskuse) 16. 1. 2017, 13:18 (CET)
Vím, že zlobil, a vůbec problémy s Toolforge byly časté a pořád zdá se ještě jsou, i když už jsme si mysleli, že to úspěšně vyřešili (přesun na nové servery, nová url, ...), proto raději takto poloautomaticky. --Dvorapa (diskuse) 16. 1. 2017, 13:22 (CET)
Některé skripty (myslím že buď add_text, replace nebo category) umí použít přímo SQL, možná by to mohlo být celé automatické, neměl jsem však čas se tím zabývat. --Dvorapa (diskuse) 16. 1. 2017, 14:45 (CET)
Až teď jsem si všiml odpovědi. Ono využíváme naprosto stejný zdroj dat. Jediný rozdíl je v tom, že z Toolforge je vidět přímo na databázové stroje používané i Quarrym (t.j. jsem si schopen vygenerovat do souboru výsledek jakéhokoliv dotazu pomocí klasického příkazu mysql), jak jsem postupoval předtím. Bohužel, repliky nejsou úplně přesné a i přes -excepttext a další pojistky to nefungovalo... --Martin Urbanec (diskuse) 22. 1. 2017, 20:30 (CET)
@Martin Urbanec: Kdyžtak se ještě podívejte na svoji diskusní stránku, psal jsem tam možné návrhy na úpravu skriptu (navboxy, nevhodná umístění), možná jste také nezaznamenal. --Dvorapa (diskuse) 23. 1. 2017, 16:58 (CET)

Skript pro přidání šablony po CTEditovat

Zdravím a ještě jednou děkuji za Váš skript pro přidání šablony Překlad. Trošku jsem provedl úpravy ve svém SQL (vyřazení stránek, které nebyly vytvořené pomocí CT a vyřazení rozcestníků) a narazil na další chybu ve skriptu. Výstup ze skriptu je včetně relevantních souborů na [14]. Mohu Vás poprosit o její opravu? Předem děkuje --Martin Urbanec (diskuse) 22. 1. 2017, 20:26 (CET)

@Martin Urbanec: Chyba je pravděpodobně v tom, že daný článek (1. slovenská fotbalová liga) není v souboru preklads.txt. Skript předpokládá, že jsou jak soubor preklads.txt, tak soubor jen s názvy článků shodné. Možná řešení jsou tři: Buď opravím skript, aby rozdíl mezi soubory ignoroval, nebo opravíte generování souborů, aby byly shodné, anebo do souboru preklads.txt kolem názvu článku doplníte hranaté závorky a já upravím skript, čímž sloučíme oba soubory do jediného. --Dvorapa (diskuse) 23. 1. 2017, 16:54 (CET)
Díky. Pak je to moje chyba a omlouvám se za falešný poplach. Spíš než ignorace bych preferoval jejich vypsání s nějakou lidsky čitelnou chybou. Díky předem, --Martin Urbanec (diskuse) 23. 1. 2017, 17:16 (CET)

KřemičitanyEditovat

Nevím, jaký je budoucí záměr, ale editace komentovaná shrnutím "správná šablona" vytvořila z cedule nesrozumitelný výkřik. Nechci to urychleně revertovat, když neznám záměr, prosím však buď o nápravu nebo vysvětlení. Díky. Petr Karel (diskuse) 25. 1. 2017, 17:12 (CET)

@Petr Karel: Šablona Vyjmout (i její předchůdci RozdělitČásti a Přesunout část) se vkládají do těla textu, šablona Rozdělit patří na začátek článku. Onen nesrozumitelný výkřik je způsoben nevhodnou funkcí šablony Rozdělit, jejíž opravenou verzi mám na pískovišti a postupně ji dnes nasadím. Pak by upozornění mělo vypadat nějak takto:
{{Wikipedista:Dvorapa/Pískoviště/Šablona:Rozdělit|seznam křemičitanů}}
Pokud myslíte, že tato opravená verze bude stačit, ještě dnes bude tato forma nasazena. Pokud byste tam raději viděl původní šablonu, revertujte, případně doporučuji přenést šablonu Vyjmout přímo do těla článku k sekci, ke které se vztahuje. --Dvorapa (diskuse) 25. 1. 2017, 17:22 (CET)

Smazat vlastní písekEditovat

Zdravím, možná byste měl vkládat šablonu smazat do noinclude, aby se nestalo, že horlivý mazač smaže i hlavní pískovou stránku. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 1. 2017, 17:13 (CET)

Díky za upozornění, vůbec mě to nenapadlo, příště na to dám pozor. --Dvorapa (diskuse) 25. 1. 2017, 17:14 (CET)

PoznámkaEditovat

Ahoj, nezapomněl jsi zde slůvko "údržba" v názvu kategorie? Viz též Kategorie:Údržba:Stránky s alternativní mapou. --Jiekeren (diskuse) 26. 1. 2017, 17:37 (CET)

@Jiekeren: Díky moc za upozornění, já si říkal že nějakou takovou kategorii máme, opraveno. --Dvorapa (diskuse) 26. 1. 2017, 17:43 (CET)
Není zač. Ona kdysi existovala samostatná údržbová kategorie pro LocMap vícenásobně, ale kdosi ji smazal, neboť byla prázdná. Tak teď je to zas podchyceno, díky. --Jiekeren (diskuse) 26. 1. 2017, 20:16 (CET)

Dvorapabot - Wikipedie jako zdrojEditovat

Dobrý den, mohl by bot odstraňovat odkazy do cizích wikipedií důsledně? Například v hesle Horské kolo odstranil definici refu "wikipedia-en". Další odkazy na tento ref však už ponechal, čímž způsobil chybu "Chybná citace: Chyba v tagu ref; citaci označené wikipedia-en není určen žádný text". Těch případů bude asi více, viz zde. Děkuji --Jvs 28. 1. 2017, 13:53 (CET)

@Jvs: Vím o tom, tuším, jak by to šlo udělat, ale asi na tento úkol již bota pouštět nebudu. Každopádně kategorii, která toto řeší jsem hledal a nemohl najít, máme tu totiž cca 15 kategorií pojmenovaných ve stylu Údržba:Články/Stránky s chybnými/chybami/špatnými referencemi. Děkuji za její zmínění, rád opravím, co bot takto rozbil. --Dvorapa (diskuse) 28. 1. 2017, 14:05 (CET)

Wikipedie jako zdrojEditovat

Zdravím, díky za spuštění robota "Wikipedie jako zdroj". Ovšem třeba na https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sputnik_2&diff=14614081&oldid=14422152 je to zjevně odkaz na referenci, který by se měl opravit jejím převzetím. Nešlo by to robota naučit nebo ty případy alespoň někde shromáždit? --Martin Urbanec (diskuse) 29. 1. 2017, 13:52 (CET)

Příklad odkaz na referenci není, ale každou jednotlivou editaci bota jsem prošel a odkazy na reference nebo poznámky jsem se snažil ponechávat (parametr #cite-blabla v url). --Dvorapa (diskuse) 29. 1. 2017, 13:55 (CET)
Aha, moje chyba, nevím proč, ale viděl jsem tam Sputnik_ref_2. Díky za projití! --Martin Urbanec (diskuse) 29. 1. 2017, 13:57 (CET)
Já děkuji za ostražitost. --Dvorapa (diskuse) 29. 1. 2017, 13:59 (CET)

Bot:Prázdné kategorieEditovat

Ahoj, některé kategorie (jako např. Kategorie:Teroristické útoky roku 2017) je podle mě zbytečné mazat, i když jsou prázdné, protože se pravděpodobně velmi brzy zaplní. — Draceane diskusepříspěvky 6. 2. 2017, 12:58 (CET)

Vím, je to možné, ale moc se mi ten přístup dělat si kategorie do zásoby nelíbí. A zrovna u této je to přístup hodně pesimistický :D Ale samozřejmě dát botovi výjimku pro kategorie obsahující 2017 v názvu mohu (a dám). --Dvorapa (diskuse) 6. 2. 2017, 18:18 (CET)
Ještě k mechanismu, jeden týden bot vygeneruje seznam a označí kategorie k zaplnění. Druhý týden z nich smaže nezaplněné, které nemají diskusní stránku. Další týden vygeneruje seznam nový a tak pořád dokola. --Dvorapa (diskuse) 6. 2. 2017, 18:21 (CET)
Dobrá, děkuji za objasnění i za výjimku. — Draceane diskusepříspěvky 7. 2. 2017, 00:53 (CET)

Rozbitý iboxEditovat

Ahoj, je potřeba vrátit cca 200 editací v soutěžích grandslamu, viz rozbitý ibox. V těchto článcích s iboxy nic neprovádět; zřejmě jsi spletl šablonu k tvorbě parametrů.--Kacir 12. 2. 2017, 03:29 (CET)

Omlouvám se, vráceno. --Dvorapa (diskuse) 12. 2. 2017, 08:05 (CET)
Mrkni se na to; doporučoval bych vždy před spuštěním bota zkontrolovat alespoň jednu editaci, jestli nehází chybu. Ahoj. --Kacir 14. 2. 2017, 23:12 (CET)
Jojo, vím o něm, další z infoboxů s nepojmenovanými parametry v základu (a snad už poslední, doufám). Potřeboval bych pro ně kategorii, abych je mohl snadno vyseparovat a robotické úpravy na nich neprováděl, anebo je prostě vymýtit (což by bylo nejlepší). Napravím hned jak se k tomu dostanu. --Dvorapa (diskuse) 14. 2. 2017, 23:30 (CET)
Nejlépe udělat úpravu po vzoru {{Infobox - tenisový turnaj}} [15], popřípadě sloučit s jiným podobným infoboxem. Pojmenovat parametry je v takovémto případě poměrně jednoduché. JAn (diskuse) 15. 2. 2017, 06:50 (CET)
Vše opraveno, vyřešeno. --Dvorapa (diskuse) 16. 2. 2017, 02:03 (CET)

OdpověďEditovat

Zdravím. Ano, vím, nicméně děkuji za upozornění, ale zde nastává menší problém; absolutně nevím jak... ElTomino (diskuse) 18. 2. 2017, 20:31 (CET)

@ElTomino: U kazdeho clanku je vlevo v menu "trvaly odkaz" (permanent link). Pokud jej rozkliknete u clanku na cizojazycne (napr. anglicke) Wikipedii, v adrese url se objevi cislo revize. To jen zkopirujete do parametru sablony Preklad. Zkuste a napiste, zda to vyslo. --Dvorapa (diskuse) 18. 2. 2017, 23:56 (CET)--Dvorapa (diskuse) 18. 2. 2017, 23:57 (CET)

šabl:ChybaEditovat

Ahoj, co přesně chceš v té šabl opravit? Než to budeš vysvětlovat já Ti jí teď odemknu a pak /až uvidím ve shrnutí že ok/ zase zamknu--Horst (diskuse) 19. 2. 2017, 22:18 (CET)

@Horst: Aha, ono se to týká její dokumentace a ta je odemčená, vše tedy v pořádku a nic není třeba opravit, omlouvám se za zmatečnost. --Dvorapa (diskuse) 19. 2. 2017, 22:20 (CET)
Ok, zamykám :-), měj se--Horst (diskuse) 19. 2. 2017, 22:23 (CET)

Rekategorizace navigačních šablon OHEditovat

Dobrý den, rád bych se zeptal, z jakého důvodu byla u všech navigačních sportovních boxu, které jsou umístěny pod infoboxem, zrušena kategorizace. A byly přesunuty pouze do Kategorie:Šablony:Souvislostní, kde jsou mnohem hůře dohledatelné. Nešlo by původní kategorie navrátit. Třídily boxy dle jednotlivých sportů a případně i roků, což mi značně ulehčovalo orientaci. Předem děkuji za vysvětlení nebo nápravu Puclik1 (diskuse) 21. 2. 2017, 12:49 (CET)

Můj komentář: to se kolegovi moc nepovedlo. Přinejmenším měla zůstat kategorizace do "Kategorie: Navigační šablony sportu XYZ". Pořád jde o navigační šablony. U kategorizace do "Kategorie:Sport XYZ na OH roku ABC" také nevidím přesvědčivý důvod pro odstranění. Kategorie typu "Navigační šablony MS 2011" ovšem vidím jako sporné (MS 2011 je neurčitý pojem, který může znamenat MS v atletice, klasickém lyžování, biatlonu, veslování atd.). Pokud chtěl kolega Dvorapa odlišit vertikální a "běžné" navboxy, měl nejprve pro vertikální navboxy vytvořit stejný system podkategorií, jako mají navboxy klasické. A provázat vždy příslušnou kategorii "vertikální" a "klasickou" (pomocí šablon {{sovisející kategorie}}). --Vachovec1 (diskuse) 21. 2. 2017, 13:12 (CET)
Jistě, bylo to chybné rozhodnutí. Nicméně původní záměr byl, že by se podobné kategorie vytvořily i zde. Tedy že by např. kategorie Šablony Slovenska obsahovala podkategorie Navigační šablony Slovenska, Infoboxy Slovenska a Souvislosti Slovenska. Proto jsem kšablony vyřadil z běžných kategorií a hodil je do této s tím, že se zde kategorizační strom postupně časem vytvoří. Přijde mi trochu nevhodné je mít ve stejných kategoriích jako ostatní navigační šablony. Uživatel přece jenom předpokládá, že v kategorii Navigační šablony Slovenska najde hlavně a převážně šablony postavené na navboxu, což tyto nejsou. Zároveň to nejsou ani infoboxy, což je celkem dobře vysvětleno v dokumentaci šablony Soubox. Myslím, že vhodné řešení vzniklé chyby by mohlo být zařadit je navíc do kategorií šablon obecně, vysvětlím na příkladu:
původně
[[Kategorie:Navigační šablony Slovenska]]
[[Kategorie:Navigační šablony vodních toků]]
[[Kategorie:Geografické navigační šablony]]
nyní
[[Kategorie:Šablony:Souvislostní]]
návrh
[[Kategorie:Šablony:Souvislostní]]
[[Kategorie:Šablony:Geografické]]
[[Kategorie:Šablony Slovenska]]
[[Kategorie:Šablony vodních toků]]
Sice se formálně o navboxy jedná, nicméně nejsem zastáncem těchto vertikálních navboxů, osobně toleruji jejich použití pouze ve výjimečných případech (např. u posloupností nebo jejích výčtů). --Dvorapa (diskuse) 21. 2. 2017, 21:40 (CET)
Nemám nic proti zařazení do Kategorie:Šablony:Souvislostní klidně i o doplnění struktury, ale mně osobně přijde, že se stále jedná o navigační boxy a bylo by vhodné je minimálně ponechat v kategoriích, které zmiňuje Vachovec1. Jinak se mi jedná zvláště o sportovní šablony, které se již nějakou dobu snažím kategorizovat. Puclik1 (diskuse) 22. 2. 2017, 12:55 (CET)

Chyba botaEditovat

Jedna z oprav bota, pridani mezery, je špatně. Stránka Klonální selekce.

| doi = 10.4049/jimmunol.1302427

Jj14 (diskuse) 26. 2. 2017, 14:47 (CET)

@Jj14: Špatně není, ona tam ta mezera byla předtím, jen tam byla ve formě skrytého znaku, takže nebyla vidět. Respektive tam předtím byla mezera šířky 0 (nula). Bot pouze skrytou mezeru nahradil klasickou (dle shrnutí), čímž poukázal na chybu, kterou jste pak opravil, za což vám děkuji. --Dvorapa (diskuse) 26. 2. 2017, 16:22 (CET)

Oprava formátování infoboxu?Editovat

Dodbrý den, díky za robotické sjednocování formátu, ale co má prosím tato editace společného se shrnutím „oprava formátování infoboxu“, když v se článku žádný infobox nevyskytuje a úpravy se týkaly šablony {{Seznam dílů}}?

Mimochodem, byl bych skutečně rád, kdyby u této šablony, oproti iboxům, zůstala rovnítka zarovnaná do jednoho sloupce. Pokud už ji takto hromadně upravujete, bylo by možné to zařídit? Výrazně to totiž zpřehledňuje vyplňování nebo i upravování hodnot jednotlivých parametrů. --Bazi (diskuse) 1. 3. 2017, 12:44 (CET)

@Bazi: Projíždím všechny blokové šablony, které ve článcích blokové nejsou, možná by správné shrnutí mělo být oprava formátování blokových šablon. Rovnítka pod sebou by roboticky šla zařídit třebas tak, že by se stanovil počet znaků před rovnítkem napevno pro všechny články s danou šablonou. Pak by byla nutná výjimka pro bota v případě, že je název parametru delší nebo že parametr neobsahuje rovnítko. Je to celkem náročný úkol, navíc i VE ty mezery takto nevkládá (byť by samozřejmě mohl/měl?). --Dvorapa (diskuse) 1. 3. 2017, 12:55 (CET)
Ono jde právě o to, že při ručním vkládání šablony jsem to zarovnání dodržoval, jenže nějaký bot to pak bezohledně srovnal podle iboxů, takže když to bot dokáže zničit, měl by to být schopen taky napravit. (Uznávám, že to nebyl případ této editace, ale té předchozí, kterou provedl MatSuBot.) Počet mezer pro jednotlivé parametry by se dal snadno odpočítat třeba z dokumentace k šabloně, kde je to zaznamenáno správně (byť ve dvou variantách pro zjednodušený zápis a složitější/kompletní zápis). Obecně by pro začátek stačilo, kdyby se tohle sjednocování zápisu aplikovalo opravdu jen na infoboxy, pro které jsme se v nějaké dřívější diskusi na takovém zápisu komunitně shodli, případně na výslovně uvedené další blokové šablony, ale ne šmahem na všechny.
Jinak vzhledem k tomu, že je to složitá šablona (šablona v šabloně), ve VE se prostě normálně needituje, takže VE na ni naštěstí obvykle nemá vliv. --Bazi (diskuse) 1. 3. 2017, 13:29 (CET)
@Bazi: K ničení mezer boty: Bohužel je to jejich základní vlastnost. Jedna z nejvíce častých kosmetických úprav. Ty se sice dají vypnout, ale při žádostech o příznak bota je spíše doporučován opak. Provádějí jinak totiž mnoho užitečných změn navíc oproti změně, která je ve shrnutí. Tato funkce je ve většině běžných systémů/frameworků/backendů, na kterých bot může běžet. Bylo by tedy nutné přidat výjimku alespoň do těch nejzákladnějších (pwb a AWBWesalius (HypoBOT)Martin Urbanec (UrbanecmBot)JAnD (JAnDbot)Matěj Suchánek (MatSuBot)Dvorapa (DvorapaBot)Frettie (Frettiebot)Blahma (BlahmaBot)Tchoř (TchoŘoBot) Walter Klosse (KlosseBot)Jan Myšák (JanMyšákBot)UpozorněnoUpozorněno Účastníci WikiProjektu Strojové zpracování upozorněni.) buď přímo pro šablony, kterých se to týká (náročné, nevím jestli vůbec proveditelné), nebo pro všechny šablony bez rozdílu (to mi zas přijde trochu škoda vůči těm, kde to vhodné je a kterých je dle mého převaha). Pingnul jsem další botovodiče, kdyby chtěli něco opravit nebo doplnit. --Dvorapa (diskuse) 1. 3. 2017, 15:21 (CET)
Jen doplním, teoreticky byste mohl upravit cosmetic_changes.py. --Martin Urbanec (diskuse) 1. 3. 2017, 15:23 (CET)
Tyhle mezery by se normálně v šablonách neodstraňovaly, ale JAn Dudík kdysi vyjednal zavedení speciálně pro cswiki. Matěj Suchánek (diskuse) 1. 3. 2017, 15:32 (CET)
Díky za link. Pokud vím, to sjednocení do formátu mezera-svislítko-mezera-rovnítko-mezera-hodnota se kdysi vyjednalo opravdu jen v souvislosti s infoboxy. Vynucení i ve všech ostatních šablonách nemá podle mých znalostí oporu. Je-li tedy možné to zrušit a vrátit do podoby, kdy by se využívalo jen individuálně pro jednotlivé vybrané šablony, uvítal bych to. (Naopak by bylo třeba fajn, kdyby se daly automaticky prokládat jednoduchými mezerami citační šablony v blokové i řádkové formě. Těm by to pomohlo v přehlednosti. Ale to už je o něčem jiném.) --Bazi (diskuse) 1. 3. 2017, 16:03 (CET)
Aha, i já děkuji za odkaz, já se divil, proč jsme tam jediní. Asi nám nic nebrání napsat si pro pwb vlastní pravidla pro mezery kolem rovnítka v šablonách pro různé šablony (např. právě ty citační) a poprosit botovodiče, aby daná pravidla používali. Mám s tím ale nedobré zkušenosti, dřív jsem dával kolem rovnítek komplet ve všech citačních šablonách jednoduché mezery, pak jsem ale přišel na to, že to znepřehledňuje často dost zásadně porovnání verzí a ta změna, která tam je důležitá, zapadne, proto jsem od toho upustil. --Dvorapa (diskuse) 1. 3. 2017, 16:25 (CET)
Veškerá přehlednost se ztrácí při přejmenování parametru na jinou délku; při robotickém přidání parametru nebo když to někdo nedodrží [16]. Dělat výjimky pro jednotlivé šablony bude asi dost problematické, navíc třeba Automatické kosmetické úpravy (AKÚ), které používám i na cs.wiki takovéto mezery odstraní taky. Jako možný hack by šlo přejmenovat parametry na stejnou délku :-P. Ale kvůli jedné šabloně, kde jsou žádané mezery jen kvůli estetice to celé vypínat? JAn (diskuse) 2. 3. 2017, 07:24 (CET)
Mimochodem, citační šablona uprostřed šablony beztak naruší estetičnost zápisu. JAn (diskuse) 2. 3. 2017, 07:28 (CET)
Nejde jenom o estetiku, jde přeci o užitečnost, tak to prosím neshazujte podobnými tvrzeními. Při přejmenování parametru holt člověk zvládne nějakou tu mezeru přidat nebo ubrat, a bot to zvládne stejně tak, problémem jsou lidé, kteří to nedodržují nebo kteří nejsou dostatečně... ohleduplní, aby tak vedli svoje boty. A poprovím Vás tedy o vypnutí svého AKÚ u všech seznamů dílů. Děkuji. --Bazi (diskuse) 2. 3. 2017, 11:25 (CET)

Automatické přidání šablony překlad do článkůEditovat

Zdravím, narazil jsem na zajímavou chybu ve Vašem kódu na aut. přidání šablony {{překlad}} do článků. Funguje totiž jen tehdy, pokud ho spustím „s připojením na terminál“. Pokud se ho snažím odeslat na grid (stdout i stderr putuje do souboru), skript skončí chybou nalezitelnou na [17]. Můžete nějak poradit či chybu opravit? Pro jistotu, používám tuto verzi a spouštím jako python3 addmissing.py -file:pages.txt -search:'-insource:/\{\{[Pp]řeklad/'. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 3. 2017, 11:20 (CET)

Omlouvám se za zpožděnou odpověď, vypadá to na problém s kódováním nebo nějakým skrytým znakem, na chybu skriptu to nevypadá. Víc ale asi neurčím. --Dvorapa (diskuse) 15. 3. 2017, 13:49 (CET)

Preference inline stylů?Editovat

Dobrý den, kolego, přiznám se, že Vám nerozumím. Pod technickou lípou se zrovna diskutuje o přenesení jedněch inline stylů ze šablon do kaskádových stylů (i Vy jste se tam vyjádřil, takže jste to musel číst), a přitom právě nyní provádíte likvidaci některých šablon ze stránek a zavádění inline stylování: [18], [19]. Proč? Vždyť to jde právě opačným směrem. --Bazi (diskuse) 16. 3. 2017, 14:13 (CET)

Vysvětlím: Existují dvě víceméně duplicitní šablony Rámeček s textem a Box-hlava. Jelikož jsou víceméně duplicitní, rozhodl jsem se je sloučit, přičemž jsem pro sloučení vybral šablonu Rámeček s textem, protože jednak proběhl již DoS s výsledkem ponechat a jednak má styl vzhledu shodný s obsahy, infoboxy, což šablona Box-hlava nemá. Toto sloučení by zároveň mělo pomoci vyřešit stav, kdy máme dvě duplicitní šablony Šablona:Portál:Box-hlava a Portál:Box-header, ekvivalenty anglické šablony Template:Box-header, které bych chtěl sloučit na název ekvivalentní k anglickému, tedy Šablona:Box-hlava, nyní však zabraný právě slučovanou šablonou. Co se týče diskuse, kterou zmiňujete, možná jsem se v ní angažoval, ale spíše proto, že jsem chtěl kolegům pomoci v jejich záměru sjednotit vzhled archivačních šablon, jiný zájem (např. vámi zmíněný přesun stylů do Common.css) na tom nemám. --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2017, 14:26 (CET)
A dovysvětlení: Víceméně ekvivalentní znamená, že právě ty dva případy WikiMěst jsou jediné, kde to nahradit/sloučit nešlo. Dříve jsme tu měli na takový případ (že je potřeba orámovat mapu) šablonu, ale ta byla smazána, protože (aspoň myslím), nebyla nikde využita. Ponechal jsem však šablony obě na svém pískovišti, protože pro ně připravuji jiné využití. Za mě by bylo nejvhodnější rámeček kolem šablony LocMap převést do samotné šablony LocMap a schovat jej pod volitelný parametr. --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2017, 14:32 (CET)
(s e.k.) Neřešil jsem Váš zájem na diskusi, ale to, že jste ji musel zaznamenat, když jste se v ní vyjadřoval. Prostě když se na jedné straně převádí inline styly do tříd, tak přece na jiném místě nebudeme šablonu převádět do formátované tabulky. Pokud jste skutečně chtěl sloučit dvě šablony, měl jste to provést tak, že jste z jedné udělal přesměrování na druhou a případně ji následně ve stránkách nahradil tou primární. Ale ne snad substitucí do tabulky, to vůbec nedává smysl. A uzurpování názvu šablony pro svůj vlastní záměr bez jakékoli předchozí diskuse nebo i návrhu, to je s prominutím opravdu vrchol arogance. Berte prosím na vědomí, že Wikipedie je kolektivní projekt, ne něčí soukromé pískoviště. Díky za pochopení. --Bazi (diskuse) 16. 3. 2017, 14:35 (CET)
K tomu dodám jen, že ta šablona byla využita asi 10 články, což je podle mého celkem drobnost na to, abych se vyptával před každou editací takové šablony, zda ji mohu provést. Předchozí diskuse se však vedla, a to pod technickou lípou. --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2017, 14:38 (CET)
Link? Diff? --Bazi (diskuse) 16. 3. 2017, 14:40 (CET)
Po e. k.: Teď abych si vymyslel nový název pro ty dvě slučované Šablona:Portál:Box-hlava a Portál:Box-header, když jste to revertoval. Napadá vás něco? --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2017, 14:41 (CET)
Ona má ta šablona Šablona:Portál:Box-hlava ještě menší využití než ta původní, používá se právě jenom na fotbalovém portálu. I když teoreticky asi může být využitelná i jinde. Ale proč to tedy nepřejmenovat na Šablona:Portálbox-hlava a Šablona:Portálbox-pata? --Bazi (diskuse) 16. 3. 2017, 21:02 (CET)
+ ještě ta duplicitní, která má dalších pět využití, takže celkem šest využití. Jop, navržené názvy se mi zamlouvají, možná se ještě zamyslím, jak je počeštit. Ony jsou ještě duplicitní k Položce portálu, ale nemám sílu převádět těch šest portálů na tuto šablonu, jen sloučím ty duplicity na vhodný název. --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2017, 21:48 (CET)

Vysvětlivky k periodické tabulceEditovat

Nová úprava šablony mě upozornila na stávající podobu vysvětlivek. Položky pod Radioaktivita bych doporučoval upravit:

 • Radioaktivita není vlastnost prvků, ale jejich konkrétních izotopů. Uhlík může být stabilní (C 12) i radioaktivní (C 14). Proto doporučuji korektnější formulci "se stabilním izotopem" vs. "bez stabilního izotopu" (případně "všechny izotopy radioaktivní", co však neumožní zahrnout dosud neobjevené prvky).
 • Co se míní spojením Radioaktivita - neznámé? Je vůbec použito? U všech nově objevených prvků je jejich radioaktivní rozpad (a to navíc jiným kanálem, než spontánním štěpením) nutný k identifikaci protonového čísla, tedy k průkazu, že k objevu nového prvku opravdu došlo. Odstranil bych úplně. (I u dosud neobjevených prvků, což není případ stávající tabulky, prostě nejsou známy stabilní izotopy, tedy spadají do druhé skupiny, a kdyby se náhodou (scifi) stabilní izotop našel, mohl by se prvek přeřadit.)

Nechávám to na Vás, berte to jako tip, jak informovat korektněji (z fyzikálního hlediska; chemikům je to možná v jejich hantýrcce jedno, ale tabulka je i pro atomové a jaderné fyziky). Petr Karel (diskuse) 20. 3. 2017, 15:32 (CET)

@Petr Karel: Plně souhlasím, upravím, děkuji moc za upozornění. --Dvorapa (diskuse) 20. 3. 2017, 15:47 (CET)
Díky. Na okraj dodávám, že podobná nekorektnost je i v infoboxu prvků (navíc doplněná o výstražný obrázek, který má smysl jen pro výskyt jistého izotopického složení v jistých koncentracích a může platit třeba i pro vodík (bude-li převažovat tritium), vizte Vyhl. 374/2016, vyhl. 422/2016); už jsem na to někoho kdysi upozorňoval, chemikům se to ale líbí. Prosím, infobox beru jako info zejména chemikům, prohru ve svém snažení o korektnost jsem proto u infoboxu přijal. Petr Karel (diskuse) 20. 3. 2017, 15:49 (CET)

Úpravy šablonEditovat

Ahoj, narazil jsem na spoustu šablon, jejichž jednotlivé prvky mají napevno zadefinovaný styl (zejména mě tíží barvy pozadí, čar a písma) a neobsahují ID či class identifikátory. Často je ten styl zbytečný, zastaralý, zastarale i vypadá a často znemožňuje či znesnadňuje použití vlastních motivů rozhraní. V komunitě je sice síla, ale občas má sklony k brzdění přirozeného vývoje… Zároveň těch šablon je nějak moc (wikipedistou jsem krátce, takže jsem ještě neztratil ten „uživatelský pohled“). Moc se v nich nevyznám a většinou jsou stejně zamčené, takže editace není přípustná. Píšeš, že se v tom celkem vyznáš… Jako zkušenějšího bych se tedy rád zeptal a poprosil Tě, zda bys mohl případně kouknout např. na Šablona:Smazat, Šablona:Dokumentace, Šablona:Upravit apod., zda by se s tím dalo třeba něco udělat (mrkni na diskuze)? Vidím, že jsi dost aktivní, tak by mě zajímal tvůj názor. Díky --R3giCZ (diskuse) 21. 3. 2017, 18:33 (CET)

@R3giCZ: Vyznám se v tom hodně, býval jsem expert na tvorbu webových stránek (HTML5, CSS3, PHP5, JS, TypeScript, Dart a vůbec vše okolo; frontend i backend, design i programování), nyní mě to už tolik nebere a spíše se věnuji chemii, kterou také studuji, ale ze cviku jsem nevypadl, spíše naopak. Co se týče toho, že něco zastarale vypadá, bojoval jsem za lepší vzhled u mnoha šablon a prvků Wikipedie, třeba i u šablony Dokumentace, ale komunita byla proti, ten stávající vzhled šablony Dokumentace (a jiných prvků a šablon) je podle komunity nejlepší (byť vypadá jako vystřižený z konce minulé dekády – tipuji to na webdesignové trendy roku 2008). Jsem zastáncem moderního a čistého webdesignu, ale s komunitou je kříž, neradi mění něco, na co jsou zvyklí, byť to vypadá jako z 90. let minulého století. Co se týče Smazat a Upravit, ty jsou obě řešeny šablonou Cedule, která funguje na globálních třídách. Je to však zbytečné, spíše bych preferoval, kdyby ty styly byly inline (uvnitř šablony), není pro ně zde důvod. Co se týče šablony Dokumentace, ta je na třídách postavena minimálně a ani zde nejsou potřeba. Jen málo má šablona Dokumentace společného s jinými šablonami, tudíž není potřeba definovat globální styly. Na Wikipedii si na třídy a id moc nehrajeme a když už, tak jen pro sjednocení více šablon do jednoho stylu, což je potřeba jen výjimečně a většinou se to dá pořešit jako jsem psal výše u Cedule, jednou šablonou pro dané podobné šablony, která už se o jejich vzhled postará (např. Šablona:Periodická tabulka/Pozadí). Spíše tu funguje systém šablon vkládajících určitý styl nebo vzhled než systém tříd a id, navíc už z principu Wikipedie, kde kaskádové styly nelze definovat jinak než inline (uvnitř šablon, stránek, článků, …). Nyní se tedy připravuje funkce, kdy bude ke každé šabloně možné vytvořit externí stylopis (pod editačním oknem šablony bude ještě okénko na definování stylů tříd a prvků uvnitř šablony), ale to může být ještě na dlouhé lokte. Ještě dodám, že pokud bys do jakékoliv šablony chtěl vložit vlastní třídu nebo id, abys mohl použít nějaké vlastní styly, neměl by být problém (ani u zamčených), pokud bys chtěl navrhnout změnu vzhledu nebo sjednocení anebo třeba zavedení nějaké třídy, která by pomohla sjednotit více šablon, jen do toho, pokud to bude dobrý nápad. A klidně mi i dej vědět, kde jsi co navrhl, nemusím to zaznamenat, ale pokud to bude mít smysl, rád to podpořím nebo provedu. --Dvorapa (diskuse) 21. 3. 2017, 19:00 (CET)

SafeRollback - váš kódEditovat

Zdravím, doporučil jste mi na mé diskusi kód a bohužel nefunguje. Po kliknutí na Zrušit/stisknutí klávesy Escape se rollback bohužel i přesto provede. Můžu Vám na Test wiki přidělit práva revertéra, abyste ho mohl vyzkoušet. Mějte se! --Martin Urbanec (diskuse) 28. 3. 2017, 13:18 (CEST)

Nejsem si jistý, o co přesně jde a s testwiki nebo rollbackem nemám žádné zkušenosti, ale pokud se jedná o úklik při revertu, mám dvě podezření, proč by kód neměl fungovat. Jedno by mohlo být prosté překouknutí v kódu klávesy, ale pokud to proběhne i při zrušení, pak to bude problém, kterým trpí víceméně jen JavaScript a jQuery, všechny ostatní skriptovací jazyky, které znám a používám se s daným problémem vypořádávají jinak. Zkusím otestovat a pošlu opravu. --Dvorapa (diskuse) 28. 3. 2017, 17:31 (CEST)
Počkat, počkat, počkat, tady je nějaká nesrovnalost. Případ, který popisuje Draceane mi nejde zopakovat, funguje mi i ten úplně nejpůvodnější kód zcela bez problémů. --Dvorapa (diskuse) 28. 3. 2017, 18:39 (CEST)
V době, kdy byla aktivní tato verze mi upozornění na revert vyskočilo, ovšem ať jsem mačkal zrušit anebo escape, rollback se provedl. Jelikož zde nemáte práva revertéra (a není tedy možné, abyste rollbackoval), netuším, co přesně Vám funguje, ovšem ten kód nefungoval (neumožnil rollback zastavit). Zkuste na testwiki:Test rollbackovat nějakou editaci, zatímco máte kód z [20] ve svém soukromém. Měl byste u každé změny nyní mít tlačítko [rollback] (či [vrácení editace] nebo tak nějak). Mě to nefunguje (tedy nezabrání rollbacku) ani tady ani tam... Možná ten kód dělá něco jiného? --Martin Urbanec (diskuse) 2. 4. 2017, 22:36 (CEST)
Však ano, ta verze je špatně, zkoušet to nemusím, je to vidět v kódu, vždyť to píšu výše, ale ta původní verze, co tam byla úplně původně, mi funguje bez problémů a chyba popisovaná kolegou Draceane mi nejde zopakovat. Proč jsme starou verzi vlastně rušili? --Dvorapa (diskuse) 3. 4. 2017, 00:20 (CEST)

Kategorizace pískovišť a testovacích stránekEditovat

Přeji Vám pěkný den, kolego Dvořáku. Chci se zmínit o těchto dvou editacích. Je pro mě srozumitelná snaha zakategorizovat skutečně všechny součásti šablon. Zároveň však se jedná v tomto případě o podstránky určené k testování úprav, k experimentování. Snaha udržovat v takových podstránkách nějaké stabilní prvky mi proto přijde pro editory jako poměrně zbytečně zdržující, obtěžující.

Chápu ještě, že při překopírování z originálu je potřebné odstranit prvky, které by působily potíže, tedy právě třeba kategorie, do kterých tyto testovací stránky určitě nepatří. Ale ještě vkládání zvláštní kategorie už podle mě jde přes hranici nezbytnosti, možná i užitečnosti.

Možná by pomohlo, kdyby se nějak jednotně ošetřily všechny takto nazvané podstránky šablon už rovnou v systému (podobně by asi mohly být ošetřené i všechny dokumentační podstránky). Napadá mě způsob, jakým je ošetřeno Pískoviště, což by ale nemuselo být úplně použitelné v cvičné šabloně, pokud by ta vložená šablona Tento řádek neměňte měla vstupovat i do použití cvičné šablony. Takže nevím. Každopádně ale klasická ruční kategorizace těchto podstránek, tím spíš do kategorie Části šablon, když fakticky o žádné části nejde, mi nepřijde jako šťastné řešení. --Bazi (diskuse) 12. 4. 2017, 13:59 (CEST)

@Bazi: Už jsem to jednou s někým řešil, ale řešení jsme tehdy nevymysleli. Když se nad tím zamyslím nyní, napadá mě jen, že by se takové stránky mohly značit nějakou cedulí, která by automaticky kategorizovala stránku do kategorie třebas Pískoviště šablon nebo tak podobně. Cedule by pak mohla obsahovat text na způsob textu šablon Ve výstavbě a Tento řádek neměňte. Tato pískoviště zatím nejsou moc na české Wikipedii rozšířená (myslím, že jich je osm) a dostávají se k nám postupně z cizojazyčných Wikipedií, nemáme pro ně připravená ani pravidla ani šablony ani nápovědy, nic. Je v tom také trochu nepořádek, protože některé se jmenují /test a /pískoviště (po vzoru cizojazyčných Wikipedií), zatímco jiné zase /1 a /1/doc (úzus z dob počátků cswiki). --Dvorapa (diskuse) 12. 4. 2017, 15:50 (CEST) (upraveno 12. 4. 2017, 15:59 (CEST) wikipedistou Dvorapa (diskuse))
Přiznám se, že na nějaký ten dřívější úzus jsem snad ještě nenarazil. Zato v dokumentační šabloně jsem sám vytvářel ty odkazy na pískoviště a testovací podstránku, tím jsem se trochu nějaký úzus zavést stažil. Pokud to však není příliš rozšířené, možná to opravdu ještě nevyžaduje nějakou důkladnější standardizaci nebo tím spíš speciální pravidla/doporučení. Jestli časem vzniknou nějaké jednotné šablonové hlavičky, budiž. Do té doby asi (určitě) není potřebné tyto stránky kategorizovat jako části šablon, protože nejsou částmi šablon. Jestli kvůli nim zavádět nějaké nové speciální kategorie, zatím nevím. Snad někdy výhledově Kategorie:Pískoviště šablon a Kategorie:Testovací stránky šablon? --Bazi (diskuse) 12. 4. 2017, 16:12 (CEST)
Vzhledem k tomu, že šablon s takovým pískovištěm nebo testovací stránkou je celkem asi osm, tak to není žádné terno. Já jsem tuto vaši snahu o nastavení úzu v šabloně Dokumentace zaznamenal a v Nápověda:Pískoviště jsem se to pokoušel zmínit. Co se týče aktuální kategorizace, beru to tak, že to sice nejsou přímo části, ze kterých se šablona skládá, ale jsou to prvky, které se používají při tvorbě/změně šablony a k šabloně bezpodmínečně patří. Hever sice taky není součást auta, ale bez něj vyjet na silnice (podle legislativy) také nejde, takže k autu patří a jako část auta se může počítat. I když jich je zatím málo, můžeme chytře připravit půdu pro budoucí pískoviště a testy šablon (cedule, kategorie, nápověda, …). Názvy klidně mohou být přesně takto. --Dvorapa (diskuse) 12. 4. 2017, 16:31 (CEST)
Hlavně u té šablony do pískovišť ovšem bude potřeba vyřešit tu technickou stránku věci, tedy aby nijak nenarušila samotnou testovanou šablonu při její aplikaci. Kdyby se to muselo ošetřovat nějak složitě, třeba vkládáním šablony do noinclude apod., zase by to nebylo moc uživatelsky přívětivé. Obzvlášť když by jediným účelem měla být samoúčelná kategorizace těch podstránek. --Bazi (diskuse) 12. 4. 2017, 18:06 (CEST)
Na to mě napadá řešení: Co šablona, která kategorizuje stránku (a sama se zobrazuje) právě tehdy, když se název stránky shoduje s názvem vloženým do prvního a jediného parametru? Tím se vyhneme noinclude a pokud by na její odstranění wikipedista zapomněl při nasazení testovací šablony do provozu, nebude dělat neplechu. --Dvorapa (diskuse) 12. 4. 2017, 18:15 (CEST)
Ale bude to zas vyžadovat vyplňování parametru. Nešlo by to spíš nadefinovat tak, aby se nemusel vyplňovat parametr, ale fungovalo by to takhle na jakékoli stránce (resp. podstránce) pojmenované „pískoviště“? --Bazi (diskuse) 12. 4. 2017, 18:45 (CEST)
Taky by to šlo. --Dvorapa (diskuse) 12. 4. 2017, 19:32 (CEST)

Kategorie:Navigační šablony podle zemíEditovat

? 91.197.junr3170 (diskuse) 18. 4. 2017, 16:54 (CEST)

Nejsem si jistý, co myslíte tímto příspěvkem, ale vysvětlím, proč by tato kategorie neměla být v Geografických navigačních šablonách: Tato kategorie může totiž obsahovat i navigační šablony, které nemají s geografií nic společného, a přesto se vážou k dané zemi. Jako příklad uvedu šablonu České korunovační klenoty. Tato šablona patří do kategorie Navigační šablony - Česko a tedy i do kategorie Navigační šablony podle zemí, ale v kategorii Geografických navigačních šablon nemá co dělat. Proto existují dva kategorizační stromy podle zemí – jeden Navigační šablony podle zemí a druhý Kategorie:Geografické navigační šablony – a v každém z nich vlastní kategorie navigačních šablon jednotlivých zemí. --Dvorapa (diskuse) 18. 4. 2017, 20:28 (CEST)

InfoboxyEditovat

Ahoj, vidím, že se zabýváš nepojmenovanými parametry infoboxů, a že jsme spolu před časem ladili Česko v názvech kategorií, mám takové kombinované téma - rozkolísané hodnoty v infoboxech viz Wikipedista:Chrzwzcz/ČR, to kdyby byla někdy nuda :) Chrzwzcz (diskuse) 18. 4. 2017, 19:08 (CEST)

Takových rozkolísaných hodnot je bohužel více, než je naše malá komunita schopna zvládnout (nejen ČR, ale i další státy, biologické klasifikace, chemické klasifikace, data narození/úmrtí, adresy a místa). Podobných nápadů a požadavků je plný archiv nevyřešených žádostí na botovodiče (tedy půlka, zbytek tvoří narovnávání odkazů), myslím ale, že by bylo lepší zacílit snahu na zásadnější nedostatky, které ztěžují práci na Wikipedii nebo čitelnost článku – názvy infoboxů, jednotnost názvů parametrů v infoboxech, substované infoboxy a navboxy, nezobrazené parametry infoboxů (nepojmenované, chybně pojmenované), apod. Asi bychom měli být vděční, že tam ty hodnoty v infoboxech jsou a moc neřešit, že jednou je Česko s vlaječkou, jindy ČR nebo Česká republika a jednou s odkazem a jindy bez. Minimálně já bych to asi tak moc nehrotil, pokud by to nemělo nějaký závažnější důvod než estetický. Můžeš přidat požadavek mezi žádosti o provedení práce, já ho tam zamítat nebudu, ale možná ho z podobných důvodů zamítne jiný botovodič, ale třeba taky ne a třeba to zvládne někdo, kdo má víc času a chuti se tím zabývat než já. --Dvorapa (diskuse) 19. 4. 2017, 08:11 (CEST)
Když to tak pročítám, tak jediné, čím bych se v tom seznamu zabýval, jsou asi pravopisně chybné hodnoty, kterých jsem tam našel ale jen pár. --Dvorapa (diskuse) 19. 4. 2017, 08:14 (CEST)
No, škoda, se tady vynakládá úsilí na sjednocení infoboxů a stejně pak ve výsledku vypadá každý jinak, protože si tam může každý kreslit vlaječky a obrázky a text podle uvážení. Chrzwzcz (diskuse) 24. 4. 2017, 18:35 (CEST)
@Chrzwzcz: To ale stále pleteš dohromady dvě odlišné věci. Sjednocování infoboxů je sjednocování jejich názvů a také názvů parametrů tak, aby byly infoboxy jednoduše dohledatelné a vyplnitelné. Je přece jenom rozdíl, když máš jeden infobox s parametrem datum narození, jiný s parametrem datum nar., další s parametrem dat_narozeni a stovky obdobných, než když máš všechny stejné. Výhodou prostě je, že nemusíš při vyplňování pořád dokola hledat, jak se jmenuje ten daný parametr v tom kterém infoboxu, ale můžeš se spolehnout na jednotně užívaný název. Oproti tomu vzhled infoboxu a vyplnění jeho parametrů je prostě ponecháno na každém z nás, každý se může svobodně rozhodnout, zda uvede Česká republika nebo Česko a zda uvede vlaječku nebo bez. Někdy je dokonce některá varianta vhodnější, jindy zase naopak jiná, někdo preferuje tu a jiný zas onu. Ve výsledku v tom není rozdíl, pro čtenáře je stejnak stěžejní ta informace, že daná osoba se narodila v tom a tom státě a už je jedno, jestli je tam uveden jiný název než oficiální, nebo jestli je tam navíc vlaječka. Jistě je vhodné mít určité věci jednotného formátu, na to slouží šablony (napadá mě např. Datum narození a věk), které mnohé infoboxy používají, nebo přímo úprava kódu infoboxu (např. barva u mnoha infoboxů se řídí hodnotou vyplněnou v určitém parametru nebo jednotky některých veličin technických infoboxů jsou doplňovány automaticky). Chceš-li sjednotit formát zápisu země, vytvoř podobnou šalonu a doporuč ji jako výchozí v určitých parametrech určitých infoboxů a dosáhni konsenzu. Stejnak pro změnu kódu infoboxů přímo. Nebo zkus jiného botovodiče, který se nudou kope do zadku. Nebráním nikomu v takových sjednoceních, můžeš se do toho s vervou pustit, ale já bohužel nemám tolik času, abych jím plýtval na tyto dle mého méně důležité úpravy, zatímco hromada infoboxů ještě není ani správně pojmenovaná a další hromada infoboxů stále ještě obsahuje parametry s podtržítky, bez diakritiky, nedejbože stále anglicky pojmenované, jak byly převzaty, apod. Ty, stejně jako infoboxy s nepojmenovanými parametry nebo infoboxy s chybně pojmenovanými parametry jsou prostě stěžejní a já se budu orientovat spíše na ně. Důležité pro mě je, zda vůbec je informace čtenáři podána, jestli je informace snadno vyplnitelná editorem, ale to, jestli je podána stroze nebo s odkazem a vlaječkou už tolik ne. I proto se příliš neangažuji v diskusích na téma vlaječky ano/ne? ap. Sjednocování názvů kategorií a článků, které jsi zmínil v úvodním příspěvku v této diskusi jsem se věnoval především proto, že mě zajímala vyhledatelnost těch daných článků a kategorií čtenáři (aby našli článek/kategorii rychle, aby to byl očekávaný název), nikoliv proto, aby to bylo super-jednotné. To totiž ani snad nejde. --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2017, 20:25 (CEST)
Krom toho se tady na infoboxy orientuje větší parta technicky založených lidí a vynakládá se na to větší úsilí, zatímco hromady šablon, nápověd a kategorizačních stromů jsou v doslova dezolátním stavu, já se tedy prve rozhodl orientovat se spíš na ně. --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2017, 20:32 (CEST)
Jména parametrů nejsou vidět navenek, takže je jedno že je mají různě pojmenované, když by výsledně vypadaly stejně. Beztak se články často dělají zkopírováním podobného, který už ten infobox s parametry má. A nevím, jestli tady lidi editují v tolika různých oblastech, že by tam potřebovali stejně pojmenované parametry v infoboxu sopka jako v infoboxu počítačová hra (třeba). Ujednodušení to je, to jasně, takže to má víc efekt pro editora než pro čtenáře. Mně nešlo ani tak sjednotit "povoleno hodnotu" napříč všemi infoboxy, jako spíš ujednotit vyplněnou hodnotu v jednom infoboxu u všech jeho použití. Tam se přece nedá argumentovat tím, že je jedno, jestli se tam třeba ty vlaječky dávají nebo nedávají, na první pohled je vidět, že to není třeba v té filmové oblasti jednotné. Když se pak (všímavý) laik podívá na 3 filmové články, tak si řekne, že tady v tom žádný systém není :) A to nejde jen o tento jeden konkrétní parametr. Chrzwzcz (diskuse) 24. 4. 2017, 20:47 (CEST)
Chápu, mojí prioritou to však není. Je fakt, že s příchodem VisualEditoru, nového editoru wikitextu a TemplateDat už ta jednotnost parametrů nebude stěžejní. --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2017, 20:52 (CEST)
Ovšem ti neberu, že tě to nebere :) Taky tady narážím bez jakýchkoliv pátrání na mnohé příklady nejednotné práce s názvy kategorií a názvy článků v různých oblastech, což je ještě zásadnější. Chrzwzcz (diskuse) 24. 4. 2017, 20:54 (CEST)

Česká hitparádaEditovat

Obávám se, že šablona UU se nedá použít u článků existujících tak dlouho. Speciální:Příspěvky/Thalion77 je už 7 let neaktivní, tady bude potřeba založit DoS nebo se spokojit s pouhým Upravit. Zdraví --Uacs451 (diskuse) 19. 4. 2017, 07:49 (CEST)

@Uacs451: Nepřijde mi, že by měl věk článku hrát nějakou roli v posuzování jeho kvality. Urgentní šablona do těchto článků zcela nepochybně patří, ať už tu jsou týden nebo deset let, to přece neznamená, že by byly více kvalitní. Jen si nejsem jistý, zda UU nebo Subpahýl, podle WP:OS#Jak nominovat na odložené smazání spíš UU, protože subpahýl je pro velmi krátké nové články, zatímco UU pro hrubý neency styl, avšak podle mého je to na pomezí. --Dvorapa (diskuse) 19. 4. 2017, 07:57 (CEST)
@Uacs451: Kdyžtak mohou jít ještě do seznamu příliš krátkých článků (nevím, jak se články do toho seznamu dostanou, tak doufám, že budete třeba vědět vy). Obávám se, že by DoS byl zcela jednoznačný a ani nenechal někoho články napravit, kdyby se toho chtěl někdo ujmout. --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2017, 20:38 (CEST)

PoděkováníEditovat

Díky za opravy v těch šablonách. --Martin Urbanec (diskuse) 23. 4. 2017, 11:16 (CEST)

Není zač, dávejte na duplicity pozor ;) --Dvorapa (diskuse) 23. 4. 2017, 11:18 (CEST)
@Martin Urbanec: A když už jsme u toho, v této šabloně je nějaká chyba v referencích, netušíte, jaká? --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2017, 20:48 (CEST)

nowiki -> nicEditovat

Pozor, bot občas seká i chybné úpravy. Někde třeba je hashtag na začátku titulu v citaci periodika, ale bot to vyhodnotí jako zamýšlenou položku číslovaného seznamu a odsadí na nový řádek. --Bazi (diskuse) 1. 5. 2017, 20:25 (CEST)

Aha, děkuji. Zpětně projdu proběhlé. --Dvorapa (diskuse) 1. 5. 2017, 20:28 (CEST)
HotovoHotovo Hotovo. --Dvorapa (diskuse) 1. 5. 2017, 20:52 (CEST)
Super, díky. --Bazi (diskuse) 1. 5. 2017, 20:53 (CEST)

Přidělení práva prohlížet smazané editaceEditovat

Dobrý den, na základě Vaší žádosti na Nástěnce správců jsem Vám na 3 měsíce přidělil právo prohlížet smazané editace. Prosím, jakmile ho nebudete potřebovat, vzdejte se ho na Nástěnce byrokratů. Pokud zjistíte, že ho budete potřebovat na delší dobu, požádejte tamtéž o jeho prodloužení. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 19. 5. 2017, 10:08 (CEST)

Já bych se spíše přimlouval standardní proceduru skrze Wikipedie:Žádost o práva správce, kdysi to pro technické účely udělali např. Michal Bělka (ŽoPS) a Blahma (ŽoPS). V tomto případě se nemůže stát nějaká nepříjemnost (například ping na Arbitrážní výbor, složité diskuse atd.) a kdo ví, třeba jako Michal můžete pak i patrolovat, blokovat vandaly, protože řada správců má ta práva spíše pasivně. Donívám se, že rozumní lidé to podpoří. --OJJ, Diskuse 19. 5. 2017, 10:23 (CEST)
To jistě kolega může také provést, ovšem pokud by kolega chtěl práva pouze pro tento účel (jako že to tak ze žádosti vyplývalo), považuji to za zbytečné a toto za nejjednodušší řešení pro všechny. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 5. 2017, 10:24 (CEST)
Dobře, děkuji. --Dvorapa (diskuse) 19. 5. 2017, 18:52 (CEST)

Mazání šablony Autoritní dataEditovat

Prosím zrušte toho bota a vraťte šablonu zpět do článků. Šablona je plněna z Wikidat. I když tam třeba v současné době nejsou, jakmile se ve wikidatech objeví, objeví se i v článku. --Tom (diskuse) 21. 5. 2017, 11:57 (CEST)

Zdravím, jednak ta šablona může být vyplněna i lokálně a není nutné čekat na Wikidata, jednak i na Wikidata tyto informace musí někdo doplnit, nenaskáčou tam samy a jednak se v 90 % případů prázdná šablona vyskytovala ve článcích o osobách, které za svůj život pravděpodobně dosud nic nenapsaly. Jsem si vědom toho, že v některých případech byla odstraněna i ze článků o spisovatelích, vědcích a jiných osobách, které již něco publikovali, je však možné ji zpět vrátit a rovnou doplnit i ta autoritní data, než ji tam mít prázdnou, zabírající místo a bez významu. --Dvorapa (diskuse) 21. 5. 2017, 13:51 (CEST)
Těch "některých případů je jenom u článků, které jsem napsal, 45. Píši jen o osobách zemřelých a vyhovujících definici významnosti. Zrušte toho robota!--Tom (diskuse) 21. 5. 2017, 18:23 (CEST)
Pak jste tu šablonu měl vyplnit, např. při vytvoření článku. Omlouvám se, ale prázdná šablona podle mě opravdu nemá žádný smysl. --Dvorapa (diskuse) 21. 5. 2017, 19:14 (CEST)
V tomto musím souhlasit, vkládat šablonu, která slouží k poskytování nějakých informací a odkazů, aniž by obsahovala jakékoli informace nebo odkazy, není dobrý nápad. Buď je třeba vyplnit do začátku alespoň nějaké údaje na Wikidatech, nebo lokálně. Jinak tam ta šablona být nemusí a mohl by ji vložit kdokoli až ve chvíli, kdy nějaké informace/odkazy bude poskytovat. --Bazi (diskuse) 21. 5. 2017, 19:53 (CEST)

Nepoužité modulyEditovat

Ahoj. Vidím, že ses pustil do prověřování nepoužitých modulů. Osobně bych se přimlouval za zachování modulu Modul:Yesno, ketrý by měl být plně funkční. Momentálně sice není nikde použitý, ale v budoucnu se může hodit v případě přebírání jiných modulů například z en-wiki.

Co se týče některých jiných modulů:

 • Modul:Data státu má být pravděpodobně pokus využít modul místo systému podšablon (Kategorie:Šablony:Data států) pro naše vlajkové šablony (např. {{flagicon}}). To by sice mělo smysl, ale nevím, nakolik je to reálné. I na en-wiki v současnosti stále používají stejný/velmi podobný systém podšablon jako my.
 • Modul:Infobox je nedodělaný/nedopřeložený a v současném stavu pravděpodobně nefunkční. Především neexistuje Modul:HtmlBuilder, který je na několika místech v kódu volán. Od oka tam vidím také nepřeložené názvy chybových hlášek a údržbových kategorií. Také si nejsem jist, k čemu tam je funkce render NavBar. Používáme u infoboxů nějaký "NavBar"?
 • Modul:Category handler je rovněž nedodělaný/nedopřeložený. Pokud by byl dokončen, mohl by se hodit (na en-wiki jej skrz stejnojmennou šablonu využívají ke kategorizaci skrz šablony). Ovšem chybí potřebné/související submoduly – Modul:Category handler/data, Modul:Category handler/shared, Modul:Category handler/blacklist.

--Vachovec1 (diskuse) 26. 5. 2017, 11:51 (CEST)

@Vachovec1: Super, děkuji za analýzu. Můj názor je takový, že pokud modul je převzat odjinud a není funkční (je rozdělaný), může být smazán. Pokud bude v budoucnu potřeba, převezme se znovu, z aktuální verze. Pokud je modul nefunkční, ale není převzat (je napsán od ruky), nechám chvíli na odmlčenou, upozorním autora, přidám k modulu nějakou výstražnou ceduli, aby ho někdo mohl dotáhnout, pokud má smysl. Plně funkční modul Yesno tu může počkat, až se pro něj najde využití. Mimochodem jestli jste zaznamenal především moje upozornění autorům, mrkněte na úplný seznam nepoužitých modulů (14), který jsem psal Matěji Suchánkovi do diskuse. --Dvorapa (diskuse) 26. 5. 2017, 13:01 (CEST)

Addmissing.pyEditovat

Zdravím, před časem jste mi napsal skript addmissing.py. Nyní začal opět hlásit chybu, netušíte, čím by to mohlo být? chyba, používaný kód. --Martin Urbanec (diskuse) 28. 5. 2017, 16:57 (CEST)

Už jednou jsme tento problém řešili. Vypadá to na problém s kódováním, zkusím kód spustit u sebe. Pošlete mi jenom prosím, jak jej voláte, už jsem to asi pustil z hlavy. --Dvorapa (diskuse) 28. 5. 2017, 17:04 (CEST)
python3 addmissing.py -always -file:pages.txt -search:'-insource:/\{\{[Pp]řeklad/', divné je, že skript funguje, když ho spustím přímo na bastion hostu, zatímco když ho pustím na gridu, nastane tahle chyba. Zjevně je to spíše chyba na straně serverů, pokusím se vyřešit. --Martin Urbanec (diskuse) 28. 5. 2017, 17:08 (CEST)
Vypadá to tak, dáte mi prosím ještě příklad toho pages.py? --Dvorapa (diskuse) 28. 5. 2017, 17:16 (CEST)
Myslíte asi pages.txt. Soubor, se kterým se to pokouším spustit, je na [21]. --Martin Urbanec (diskuse) 28. 5. 2017, 17:20 (CEST)
Mimochodem běží takto chvíli a pak se zasekne nebo ta chyba je první, co se dozvíte, když kód spustíte? --Dvorapa (diskuse) 28. 5. 2017, 17:09 (CEST)
To jde blbě zjistit, kód funguje v pořádku, pokud má STDIN a STDOUT napojený na terminál, jakmile se nasměruje někam jinam (což se děje, když to spouštím na gridu), spadne to. Pokusím se ručně přesměrovat STDOUT jinam než na terminál a dám vědět. --Martin Urbanec (diskuse) 28. 5. 2017, 17:12 (CEST)
pywikibot ukládá výstup též do logovacích souborů, možná uspějete tam. --Dvorapa (diskuse) 28. 5. 2017, 17:13 (CEST)
O výstup by nouze nebyla, on se ukládá na disk, vizte [22]. Zajímavé je, že když to spustím byť i přímo na grid hostu, vše se chová normálně. Podsložka ~/.pywikipedia/logs je na [23]. --Martin Urbanec (diskuse) 28. 5. 2017, 17:18 (CEST)
Kolabuje to asi hned (moc se v tom výstupu gridu nevyznám), takže by to mohlo pocházet z Toolforge. Zkuste to řešit nejprve s Toolforge, že skript jinak funguje ([24]), jen v gridu ne a ne. --Dvorapa (diskuse) 28. 5. 2017, 17:33 (CEST)
Díky, už jsme to vyřešili po mailling listu (viz archiv). --Martin Urbanec (diskuse) 17. 6. 2017, 11:21 (CEST)

Odhlášení z příjmu zprávEditovat

Zdravím Vás, nejsem si tímto jist. Odhlásit mohu třeba i lípu, nebo jakoukoliv jinou stránku. Kromě obecných kategorií (pro údržbové/skryté kategorie) mě ale nic nenapadá. Hezký den, --Martin Urbanec (diskuse) 31. 5. 2017, 14:22 (CEST)

@Martin Urbanec: Aha, to je fakt. Hm.. Asi tedy někam do správy, ještě to promyslím, díky za bystrost. --Dvorapa (diskuse) 31. 5. 2017, 14:28 (CEST)

FosforEditovat

Dobrý den, před asi dvěma lety jste na hesle Fosfor přidal šabonu aktualizovat s příslušným vysvětlením. Dle mých znalostí existují tři modifikace fosforu (bílý, červený a černý) a další dvě (žlutý a fialový) jsou jejich směsi. Nebylo by tedy vhodné šablonu odstranit? Možná se mýlím a tak mi prosím dejte zdroj, podle kterého jste šablonu vložil a já ji zkusím do článku zapracovat. Přeci jen u takto podstatného článku mít léta šablonu aktualizace je nežádoucí. Děkuji --Z.Johny (diskuse) 15. 6. 2017, 14:08 (CEST)

@Z.Johny: Ono je to ve výsledku ještě mnohem složitější. Těch modifikací (přesněji řečeno alotropů) je k dnešnímu dni známo už takové množství (stejně jako např. u uhlíku), že vyjmenovat je všechny v jednom článku by snad ani nešlo. Otázkou také je, co se dá považovat za základní alotropy a co už je nadstavba. V době kdy jsem přilepil ke článku šablonu, bylo žhavým tématem, že většina klasických alotropů fosforu je pouze kovalentně cross-linkovanou směsí dvou základních, bílého a černého. Avšak nezaznamenal jsem, že by se tato teorie výrazněji uchytila.
Velmi dobrým zdrojem je Anorganická chemie od Catherine Housecroftové (doporučována jako studijní materiál na některých vysokých školách v Česku). Poslední 4. vydání (2012) uvádí, že „Fosfor projevuje komplikovanou alotropii; dosud bylo zaznamenáno 12 forem zahrnujících jak krystalické, tak amorfní.“ Z těch 12 poté C. Housecroftová blíže popisuje myslím 5 nejběžnějších. Tímto směrem bych se tedy ubíral při aktualizaci článku. --Dvorapa (diskuse) 15. 6. 2017, 16:33 (CEST)
@Z.Johny: Základní nedostatek jsem opravil, můžete však navázat a článek rozšířit ještě o další podrobnosti. Kdybyste narazil na jakýkoliv další podobně označený článek, na který se zapomnělo, neváhejte se mi ozvat. --Dvorapa (diskuse) 15. 6. 2017, 16:55 (CEST)
@Dvorapa:Dobrý den. vážený pane kolego. já osobně si myslím, že současná podoba je přesná a pro potřeby wiki postačující. Pokud bych se dostal k Hausecroftové, tak se pokusím udělat rozšíření, ale se svými nanějšími časovými možnostmi je to nepravděpodobné. --Z.Johny (diskuse) 16. 6. 2017, 14:39 (CEST)

Zdvojení kategorie botemEditovat

Zdravím, všiml jsem si, že DvorapaBot například tady udělal chybu spočívající ve zdvojení kategorie. Tuto změnu jsem opravil, mohl bych Vás ale požádat o zkontrolování výskytu dupl. kategorií i jinde? Nejlépe po celé české Wikipedii, abychom tuto chybičku vymýtili kompletně :). --Martin Urbanec (diskuse) 16. 6. 2017, 18:02 (CEST)

@Martin Urbanec: O chybě vím, chtěl jsem jednak napsat skript pro kosmetické změny (a při té příležitosti se pokusit zjistit, jak funguje Gerrit a rovnou to i dát jako Pull request do pwb) a i robotické projití celé cswiki jsem měl v plánu. Problém je jen v tom, že to je časově náročnější operace, která mi zabere trochu víc času, takže to mám zatím ve svém úkolníčku. --Dvorapa (diskuse) 16. 6. 2017, 18:09 (CEST)
@Martin Urbanec: Přímé duplicity (zcela totožné řádky) běží, u nepřímých (jinak velká písmena, stejná kategorie ale jiné řazení, apod.) mi bot zatím hází chybu. --Dvorapa (diskuse) 17. 6. 2017, 22:59 (CEST)
Ze cca 130 přímých duplicit 82 v kategoriích User xyz. Ve článcích tak málo výskytů, že musím uznat, že WCW + WPCleaner odvádí super práci. --Dvorapa (diskuse) 17. 6. 2017, 23:08 (CEST)
@Martin Urbanec: Všude kromě JP Wikipedista komplet hotovo AnoAno. Až vyjde koncem měsíce nový build mojí linuxové distribuce, budu si bohužel (snad úplně naposled v mém životě) muset přeinstalovat svůj PC a poté proniknu do Gerritu a zkusím to dát do kosmetických změn ;) --Dvorapa (diskuse) 18. 6. 2017, 19:07 (CEST)
Gerrit není vůbec těžkej, vizte mw:Gerrit/Tutorial, kdyžtak se ptejte. --Martin Urbanec (diskuse) 18. 6. 2017, 21:00 (CEST)
Jojo, četl jsem. --Dvorapa (diskuse) 18. 6. 2017, 22:11 (CEST)

WP vs. WikipedieEditovat

Odstraňování duplicitních kategorií je v pořádku (i když asi ani ničemu vyloženě nevadí), takže díky za to. Ale je opravdu potřebné rozepisovat zkratku WP v odkazech na Wikipedie, obzvláště v diskusních příspěvcích jiných uživatelů? Např. zde. --Bazi (diskuse) 18. 6. 2017, 17:26 (CEST)

@Bazi: Je to standardní součást kosmetických změn všech botů, tedy drobných úprav, které jsou prováděny spolu s tou hlavní, když už je stránka editována. Nicméně je možné při shodě komunity přidat do všech běžných frameworků botů na zkratky na českých projektech výjimku, už tam nějakou výjimku týkající se něčeho jiného dokonce máme. --Dvorapa (diskuse) 18. 6. 2017, 18:59 (CEST)
Přiznám se, že jsem dosud snad nezaznamenal, že by některý bot v diskusních příspěvcích měnil odkazy WP na Wikipedie. Je možné, že jsou třeba právě diskusní stránky z toho vyloučeny? A třeba i včetně stránek typu Pod lípou? A že třeba jen ty Žádosti o opatření (nebo některé další) nespadají pod tyto výjimky? Skutečně jsem nezaznamenal snad žádnou takto roboticky prováděnou změnu. Takže čím to? --Bazi (diskuse) 18. 6. 2017, 22:59 (CEST)
Skutečně to dělá víceméně každý bot, všimnout si toho můžete např. při každé archivaci roboticky archivovaných stránek, viz třeba archivace pod lípou [25], ale nejenom tam. Ony se ty zkratky nikde jinde než na diskusních stránkách asi moc nepoužívají a ty zase jsou roboticky nejčastěji zpracovávány právě při archivaci. Více info např. na manuálové stránce jednoho z frameworků, na kterých boti (a konkrétně ten můj) běží zde nebo přímo v jeho kódu zde, kde si u příslušné funkce translateAndCapitalizeNamespaces() mimochodem můžete povšimnout mnoha výjimek různých jazykových verzí Wikipedií (např. úplné zrušení jakýchkoliv úprav názvů jmenných prostorů u egyptské arabštiny). --Dvorapa (diskuse) 18. 6. 2017, 23:50 (CEST)
Aha, tak v rámci archivace mi to uniklo, protože tam samozřejmě hlavní úprava spočívá v něčem jiném. Ono by to i dávalo smysl, kdyby se ta zkratka vypisovala u celých názvů stránek, např. WP:Encyklopedický styl nahradit Wikipedie:Encyklopedický styl, zůstává ale rozum stát u případů, kdy se skutečná zkratka s přesměrováním typu WP:ES přepíše jen na Wikipedie:ES, tam se ztrácí původní užitek zkratky a žádná nová hodnota se nedostavuje. --Bazi (diskuse) 19. 6. 2017, 01:24 (CEST)
Mimochodem když už píšete, v poslední době jsem zaznamenal jev, se kterým si nevím rady a protože si myslím, že bychom na to mohli mít podobný názor, zkusím se zeptat. Jde o drobounké editace tohoto bota, které zaplavují v poslední době jak můj seznam sledovaných stránek, tak asi ve větším množství i RC. Příkladem takové editace je tato nebo tato. Co o těchto editacích soudíte? --Dvorapa (diskuse) 18. 6. 2017, 18:59 (CEST)
Nevidím důvod, proč by měly být tyto editace něčím vadné či špatné. Dle mě jde o standardní botí editace opravující určitou chybu, která sice není přímo urgentní a na vzhledu stránky nic nemění, ale přesto se nejedná o standardní zápis. Jde vlastně o úpravy stejného typu, jako odstranění duplicitních kategorií. Mimochodem, jak mohou úpravy provedené účtem s právy bota zahlcovat watchlist i RC, když z obého jsou právě kvůli tomuto příznaku ve výchozím stavu skryty? --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2017, 07:25 (CEST)
Dobře, děkuji za odpověď i vám Martine. Já je mám (a chci mít) zobrazené, netušil jsem, že je to ve výchozím nastavení jinak. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2017, 16:55 (CEST)

Chyba v CatalotuEditovat

Zdravím, dle Vašeho přání jsem aktualizoval Mediawiki:Gadget-catalot.js a evidentně je ve Vašem kódu nějaká chyba, vizte [26]. Nevíte, čím je způsobena? --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2017, 10:19 (CEST)

@Martin Urbanec: Tuším že Cat-a-lot nedokáže 2x zobrazit stejnou proměnnou v řetezci, proto odkaz vede na kategorii a popisek odkazu už je chybný. Jako dočasná oprava by mělo posloužit odstranění popisků odkazů ve shrnutích, kde je v popisku proměnná (čili odstranit všechny |$1 a |$2). Bylo by dobré to také nahlásit vývojáři Cat-a-lotu, abychom zjistili, v čem ta chyba přesně je. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2017, 17:02 (CEST)

Čínský textEditovat

Podle mne je vkládání té šablony do všech článků o čínských reáliích nevhodné. Uživatelů, kteří používají zařízení bez fontů podporujících čínské znaky, bude dnes pravděpodobně minimum – a ti si prakticky všichni budou omezení svých přístrojů vědomi. Navíc z toho kontextu je naprosto jasné, že ten cizí jazyk, který v textu je, je čínština. --Tchoř (diskuse) 26. 6. 2017, 17:11 (CEST)

@Tchoř: Nevím, viděl jsem čtverečky v textu, tak jsem vložil šablonu a moc nad tím nepřemýšlel. Klidně je možné ji smazat, i já myslím, že jsou trochu zbytečné a článek je díky nim zbytečně přeplácanější, než je nezbytně nutné. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2017, 17:23 (CEST)

Flagicon SlovenskoEditovat

Hoj, chtěl bych upozornit, že tvé změny vlajky First Slovak Republic 1939-1945 na Slovensko (1939–1945) zanechávají článek bez příslušné vlajky, neb Slovensko (1939–1945) neexistuje. Tak buď by to chtělo založit přesměrování nebo to změnit na Slovenská republika (1939–1945) --Silesianus (diskuse) 17. 7. 2017, 10:27 (CEST)

Aha, chyba, moc díky, opravuji. --Dvorapa (diskuse) 17. 7. 2017, 11:08 (CEST)

T170039Editovat

Technická: "stará" verze bugu hlásící chybu v Lua na řádce 34 se na cs-wiki již neobjeví, veškeré výskyty (asi 200) jsem minulý týden projel a opravil skrz purge/null edit. Verze s chybou na řádce 37 je novější, je to stejný bug, ale došlo ke změně hlášky vlivem patche z Phabu, který má pomoci s debuggováním (viz task). Tato verze se stále objevuje, denně přibývají nové výskyty. --Vachovec1 (diskuse) 1. 8. 2017, 00:58 (CEST)

Aha, nevěděl jsem, chtěl jsem pomoci, děkuji za objasnění. Chtělo by to purgovat nějak pravidelně, ty články vypadají vyloženě děsivě. --Dvorapa (diskuse) 1. 8. 2017, 08:39 (CEST)
Jestli jde nějak poznat, co purgovat, neměl by být problém spouštět purgovací PWB script pravidelně. --Martin Urbanec (diskuse) 1. 8. 2017, 14:02 (CEST)
@Martin Urbanec: Výsledek dotazu "Chyba Lua v modulu" (s uvozovkami), čili python pwb.py touch -search:'"Chyba Lua v modulu"' (podle mých pokusů stačí touch bez purge, ale zkuste). --Dvorapa (diskuse) 2. 8. 2017, 00:35 (CEST)
Díky. Vzhledem k tomu, že touch (nulledit) má větší účinky, než purge, stačit musí :-). --Martin Urbanec (diskuse) 2. 8. 2017, 09:26 (CEST)

addmissing.py - chybaEditovat

Zdravím, před chvílí jsem si všiml divného chování Vámi napsaného skriptu addmissing.py. Data jsou níže.

Spuštění addmissing.py, následná chyba
tools.urbanecmbot@tools-bastion-02 ~/addPrekladCT 
$ python3 addmissing.py -always -file:pages.txt -search:'-insource:/\{\{[Pp]řeklad/'
Retrieving 50 pages from wikipedia:cs.
WARNING: Page "Battle of San Patricio" on wikipedia:cs is skipped because it is a redirect
WARNING: Page "Heritage Foundation" on wikipedia:cs is skipped because it is a redirect
WARNING: Page "Jan Christian Smuts" on wikipedia:cs is skipped because it is a redirect
WARNING: Page "Makronky" on wikipedia:cs is skipped because it is a redirect
WARNING: Page "Softwarová kompatibilita" on wikipedia:cs is skipped because it is a redirect
WARNING: Page "Start Linuxového systému" on wikipedia:cs is skipped because it is a redirect


>>> Stephen Marley <<<
No changes were needed on [[Stephen Marley]]
WARNING: Page "Soubor:ST vs LOU - 21.jpg" does not exist on wikipedia:cs.


>>> 1. duben <<<

8 pages read
0 pages written
Execution time: 10 seconds
Read operation time: 1 seconds
Script terminated by exception:

ERROR: KeyError: '1._duben'
Traceback (most recent call last):
 File "addmissing.py", line 223, in <module>
  main()
 File "addmissing.py", line 216, in main
  bot.run() # guess what it does
 File "/shared/pywikipedia/core/pywikibot/bot.py", line 1464, in run
  self.treat(page)
 File "/shared/pywikipedia/core/pywikibot/bot.py", line 1755, in treat
  super(ExistingPageBot, self).treat(page)
 File "/shared/pywikipedia/core/pywikibot/bot.py", line 1819, in treat
  super(NoRedirectPageBot, self).treat(page)
 File "/shared/pywikipedia/core/pywikibot/bot.py", line 1678, in treat
  self.treat_page()
 File "addmissing.py", line 153, in treat_page
  preklad = nahrady[self.current_page.title(underscore=True)]
KeyError: '1._duben'
<class 'KeyError'>
CRITICAL: Closing network session.
tools.urbanecmbot@tools-bastion-02 ~/addPrekladCT 
$ 
Aktuální preklads.txt
Battle_of_San_Patricio {{Překlad|en|Battle of San Patricio|681532466}}
Makronky    {{Překlad|en|Macaron|702131015}}
Stephen_Marley {{Překlad|en|Stephen Marley (musician)|705380410}}
Jan_Christian_Smuts   {{Překlad|en|Jan Smuts|711517191}}
Heritage_Foundation   {{Překlad|en|The Heritage Foundation|723858589}}
Start_Linuxového_systému    {{Překlad|en|Linux startup process|725173832}}
Softwarová_kompatibilita    {{Překlad|en|Computer compatibility|757991444}}
Vladimír_Zoubek_(geolog)    {{Překlad|en|Vladimír Zoubek|721494951}}
Aktuální pages.txt
Battle_of_San_Patricio
Heritage_Foundation
Jan_Christian_Smuts
Makronky
Softwarová_kompatibilita
Start_Linuxového_systému
Stephen_Marley
Addmissing.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
An incomplete sample script.

This is not a complete bot; rather, it is a template from which simple
bots can be made. You can rename it to mybot.py, then edit it in
whatever way you want.

Use global -simulate option for test purposes. No changes to live wiki
will be done.

The following parameters are supported:

&params;

-always      If used, the bot won't ask if it should file the message
         onto user talk page.

-text:      Use this text to be added; otherwise 'Test' is used

-replace:     Dont add text but replace it

-top       Place additional text on top of the page

-summary:     Set the action summary message for the edit.
"""
#
# (C) Pywikibot team, 2006-2016
#
# Distributed under the terms of the MIT license.
#
from __future__ import absolute_import, unicode_literals

__version__ = '$Id: c1795dd2fb2de670c0b4bddb289ea9d13b1e9b3f $'
#

import pywikibot, re, urllib
from pywikibot import pagegenerators, textlib

from pywikibot.textlib import _MultiTemplateMatchBuilder
from pywikibot.bot import (
  SingleSiteBot, ExistingPageBot, NoRedirectPageBot, AutomaticTWSummaryBot)
from pywikibot.tools import issue_deprecation_warning

# This is required for the text that is shown when you run this script
# with the parameter -help.
docuReplacements = {
  '&params;': pagegenerators.parameterHelp
}


class BasicBot(
  # Refer pywikobot.bot for generic bot classes
  SingleSiteBot, # A bot only working on one site
  # CurrentPageBot, # Sets 'current_page'. Process it in treat_page method.
  #         # Not needed here because we have subclasses
  ExistingPageBot, # CurrentPageBot which only treats existing pages
  NoRedirectPageBot, # CurrentPageBot which only treats non-redirects
  AutomaticTWSummaryBot, # Automatically defines summary; needs summary_key
):

  """
  An incomplete sample bot.

  @ivar summary_key: Edit summary message key. The message that should be used
    is placed on /i18n subdirectory. The file containing these messages
    should have the same name as the caller script (i.e. basic.py in this
    case). Use summary_key to set a default edit summary message.
  @type summary_key: str
  """

  summary_key = 'basic-changing'

  def __init__(self, generator, **kwargs):
    """
    Constructor.

    @param generator: the page generator that determines on which pages
      to work
    @type generator: generator
    """
    # Add your own options to the bot and set their defaults
    # -always option is predefined by BaseBot class
    self.availableOptions.update({
      'replace': False, # delete old text and write the new text
      'summary': None, # your own bot summary
      'text': 'Test', # add this text from option. 'Test' is default
      'top': False, # append text on top of the page
    })

    # call constructor of the super class
    super(BasicBot, self).__init__(site=True, **kwargs)

    # handle old -dry paramter
    self._handle_dry_param(**kwargs)

    # assign the generator to the bot
    self.generator = generator

  def _handle_dry_param(self, **kwargs):
    """
    Read the dry parameter and set the simulate variable instead.

    This is a private method. It prints a deprecation warning for old
    -dry paramter and sets the global simulate variable and informs
    the user about this setting.

    The constuctor of the super class ignores it because it is not
    part of self.availableOptions.

    @note: You should ommit this method in your own application.

    @keyword dry: deprecated option to prevent changes on live wiki.
      Use -simulate instead.
    @type dry: bool
    """
    if 'dry' in kwargs:
      issue_deprecation_warning('dry argument',
                   'pywikibot.config.simulate', 1)
      # use simulate variable instead
      pywikibot.config.simulate = True
      pywikibot.output('config.simulate was set to True')

  def treat_page(self):
    """Load the given page, do some changes, and save it."""
    text = self.current_page.text

    ################################################################
    #              výjimky              #
    ################################################################

    #exceptions = ['comment', 'math', 'nowiki', 'pre', 'startspace', 'table', 'template']
    exceptions = ['comment','nowiki','pre']

    ################################################################
    #              shrnutí              #
    ################################################################

    #shrnuti = self.getOption('summary')
    shrnuti = 'doplnění chybějící šablony překlad'

    ################################################################
    #              regexy              #
    ################################################################

    soubor = urllib.request.urlopen('https://tools.wmflabs.org/urbanecmbot/test/preklads.txt')
    radky = soubor.readlines()
    nahrady = {}
    for radek in radky:
      nahrady[str(radek.split(b'\t')[0],'utf-8')] = str(radek.split(b'\t')[1].rstrip(),'utf-8')
    
    preklad = nahrady[self.current_page.title(underscore=True)]

    if re.search(r'(?i)== *Reference *==', text):
      text = textlib.replaceExcept(text, r'(?i)==(=?) *Reference *===?\s*', r'==\1 Reference ==\1\n' + preklad + r'\n', exceptions)
    elif re.search(r'(?i)== *Poznámky *==', text):
      text = textlib.replaceExcept(text, r'(?i)==(=?) *Poznámky *===?\s+(.*)\s*', r'==\1 Poznámky ==\1\n\2\n\n==\1 Reference ==\1\n' + preklad + r'\n\n', exceptions)
    elif re.search(r'(?i)== *(Literatura|Související články|Externí odkazy) *==', text):
      text = textlib.replaceExcept(text, r'(?i)\s*==(=?) *(Literatura|Související články|Externí odkazy) *===?', r'\n\n==\1 Reference ==\1\n' + preklad + r'\n\n==\1 \2 ==\1', exceptions, count=1)
    elif re.search(r'(?i)\{\{(Autoritní data|Portály|DEFAULTSORT)[^\}]*\}\}', text):
      text = textlib.replaceExcept(text, r'(?i)\s*\{\{((Autoritní data|Portály|DEFAULTSORT)[^\}]*)\}\}', r'\n\n== Reference ==\n' + preklad + r'\n\n{{\1}}', exceptions, count=1)
    elif re.search(r'(?i)\[\[Kategorie:[^\]]*\]\]', text):
      text = textlib.replaceExcept(text, r'(?i)\s*\[\[Kategorie:([^\]]*)\]\]', r'\n\n== Reference ==\n' + preklad + r'\n\n[[Kategorie:\1]]', exceptions, count=1)
    else:
      text = text + '\n\n== Reference ==\n' + preklad

    ################################################################
    self.put_current(text, summary='Robot: ' + shrnuti)


def main(*args):
  """
  Process command line arguments and invoke bot.

  If args is an empty list, sys.argv is used.

  @param args: command line arguments
  @type args: list of unicode
  """
  options = {}
  # Process global arguments to determine desired site
  local_args = pywikibot.handle_args(args)

  # This factory is responsible for processing command line arguments
  # that are also used by other scripts and that determine on which pages
  # to work on.
  genFactory = pagegenerators.GeneratorFactory()

  # Parse command line arguments
  for arg in local_args:

    # Catch the pagegenerators options
    if genFactory.handleArg(arg):
      continue # nothing to do here

    # Now pick up your own options
    arg, sep, value = arg.partition(':')
    option = arg[1:]
    if option in ('summary', 'text'):
      if not value:
        pywikibot.input('Please enter a value for ' + arg)
      options[option] = value
    # take the remaining options as booleans.
    # You will get a hint if they aren't pre-definded in your bot class
    else:
      options[option] = True

  gen = genFactory.getCombinedGenerator()
  if gen:
    # The preloading generator is responsible for downloading multiple
    # pages from the wiki simultaneously.
    gen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen)
    # pass generator and private options to the bot
    bot = BasicBot(gen, **options)
    bot.run() # guess what it does
    return True
  else:
    pywikibot.bot.suggest_help(missing_generator=True)
    return False

if __name__ == '__main__':
  main()

Netušíte, proč se skript snaží editovat 1. duben, ačkoliv v ani jednom ze seznamů nefiguruje, stejně tak jako ani jeden soubor či přesměrování? Díky předem za vysvětlení, --Martin Urbanec (diskuse) 5. 8. 2017, 21:15 (CEST)

Zřejmě chybí parametr -intersect. Já na něj celkem běžně zapomínám. --Dvorapa (diskuse) 6. 8. 2017, 00:44 (CEST)
Vypadá to funkčně, díky! --Martin Urbanec (diskuse) 6. 8. 2017, 01:22 (CEST)

Kategorizace portálůEditovat

Tak jo, protože vidím, že zase opravujete co není rozbité a protože nikde nevidím souhlas komunity, tak mne prosím přesvědčte, proč bych vaše odebrání kategorií portálů z příslušných nadkategorií (např. toto a desítky dalších) neměl vrátit zpět. Rád se nechám přesvědčit, pokud to bude mít rozumný důvod, tak mi to prosím vysvětlete. --Jan KovářBK (diskuse) 14. 8. 2017, 00:17 (CEST)

Kategorie obsahující různé technické podstránky portálu by dle mého názoru neměla být mezi hlavními kategoriemi a články o Slovensku. Bohatě postačí, že v dané kategorii je samotný portál, z něhož už si případný zvědavec může zcela bez problémů přejít na tuto technickou kategorii, pokud bude chtít. --Dvorapa (diskuse) 14. 8. 2017, 00:22 (CEST)
Sice jsem to používal, ale tohle beru. Máte pravdu, že v hlavní kategorii nemusí být tato víceméně technická kategorie. Děkuji za vysvětlení. Jan KovářBK (diskuse) 14. 8. 2017, 00:29 (CEST)

Zdravím, prosím o vysvětlení důvodu masové změny řazení kategorií pod řeckým písmenem pí, respektive o masovou nápravu. —Mykhal (diskuse) 14. 8. 2017, 09:51 (CEST)

Vizte doporučení Wikipedie:Kategorizace#Klíč pro řazení. --Dvorapa (diskuse) 14. 8. 2017, 09:54 (CEST)
Možná nápad: Pomocí portál tématu (P1151) respektive hlavní téma portálu (P1204) nějak uvádět u kategorií související portál + související portálovou kategorii
 • Kategorie:Slovensko:
  • Související kategorie:Portál Slovensko
  • Související portál:Slovensko
JAn (diskuse) 14. 8. 2017, 10:14 (CEST)
Souvisejici kategorie Portal Slovensko prosim ne, viz vyse. No jinak dobry napad, staci upravit sablonu Související portál. --Dvorapa (diskuse) 18. 8. 2017, 09:15 (CEST)

OrganochloridyEditovat

Náhodou to teď zmiňuji v jednom článku, tak kdyby se Vám chtělo napsat, dávám jako tip. --OJJ, Diskuse 31. 8. 2017, 08:17 (CEST)

Děkuji za tip, já bohužel na psaní článků nemívám čas, nicméně to mám v paměti a pro případně další čtenáře této diskuse kromě Organobromidů by bylo super doplnit články o všech Organohalogenidech. --Dvorapa (diskuse) 2. 9. 2017, 13:15 (CEST)
Asi by bylo lepší spíš se obrátit pod chemickou lípu nebo mezi požadované články ;) --Dvorapa (diskuse) 14. 11. 2017, 11:38 (CET)

Úprava příspěvkuEditovat

Pane kolego, úpravu vlastního příspěvku, na který již bylo reagováno považuju za naprosto nepřijatelnou věc. Proto si dovoluji vás revertovat. --Jowe (diskuse) 2. 9. 2017, 13:08 (CEST)

Dovolím si to tedy alespoň škrtnout, protože jsem v něm plácnul nesmysl, za který jsem se omluvil a v podstatě jsem tak chvíli stál za vaším názorem v dané diskusi, což jsem nechtěl. --Dvorapa (diskuse) 2. 9. 2017, 13:10 (CEST)
Škrtnutí možné je. Pochopte, že ten, kdo si čte diskusi nemusí zkoumat historii a shrnutí editace, a moje reakce na to, co on tam nevidí, se mu může zdát podivná. --Jowe (diskuse) 2. 9. 2017, 13:13 (CEST)
Zcela chápu. --Dvorapa (diskuse) 2. 9. 2017, 13:16 (CEST)

LinterEditovat

Ahoj. Cituji tvůj výrok z WP:ŽOPP: Prioritou však jsou články v prvních čtyřech kategoriích Linteru, jejichž vzhled se po nasazení nového HTML parseru rozbije. Dotaz: co se stane s "tabulkami uvnitř tabulek" (sloupec 2 na [27])? Jestli se tyto konstrukce rozbijí, bylo by záhodno urychleně přepracovat některé infoboxy (konkrétně Šablona:Infobox - skladba a Šablona:Infobox - epizoda Futuramy). --Vachovec1 (diskuse) 19. 9. 2017, 11:06 (CEST)

@Vachovec1: Když jsem si postěžoval, že tohle přece nemůžeme do nasazení nového HTML parseru nikdy stihnout vyřešit (zvlášť, když se tím zabýváme pravděpodobně jen dva tady na české Wikipedii a na jiných českých projektech asi vůbec nikdo), bylo mi vývojáři řečeno, že to není tak hrozné, prostě se pár rozbitých šablon opraví a půlka článků ze seznamů zmizí. Takže asi ano, vzít si ty infoboxy na paškál a vyházet nadbytečné tabulky v tabulkách. Více o možných příčinách viz zde. --Dvorapa (diskuse) 19. 9. 2017, 11:16 (CEST)
Infoboxy jsem zbavil problémů (i když možná na úkor vzhledu). Matěj Suchánek (diskuse) 19. 9. 2017, 12:08 (CEST)
@Matěj Suchánek: díky za úpravy. Nicméně dvě technické poznámky. 1) V {{Infobox - epizoda Futuramy}} je problém se zobrazováním nadpisu "Díly X. řady" (týká se všech řad). Zdá se, že to má přímou souvislost s vyplněním/nevyplněním parametru hosté. Je-li parametr vyplněn, nadpis se nezobrazuje. 2) V {{Infobox - skladba}} se nyní zobrazuje vložený rámeček. Šlo by to potlačit (nějaké border:none)? Btw. <includeonly>|</includeonly> tamtéž rozbíjí párové tagy (td, tr, table). --Vachovec1 (diskuse) 19. 9. 2017, 12:36 (CEST)
Díky za postřehy. V prvním chyběl nový řádek, v druhém jsem ještě provedl nějaké opravy. Matěj Suchánek (diskuse) 19. 9. 2017, 12:43 (CEST)

DvorapaBot a diskuzní stránky kurzůEditovat

Ahoj, co prosím dělal DvorapaBot na diskuzních stránkách kurzů? Přišla mi řada zpráv přes Echo, že tam něco upravil, přičemž ale Zobrazit změny jen ukáže poslední editaci a ten tvůj robot nemá z té doby žádné viditelné editace ani protokolovací záznamy. S pozdravem --19. 9. 2017, 17:15 (CEST), Utar (diskuse)

@Utar: Asi jen purge (vyprázdnění cache), hledal jsem dnes na Wikipedii různé skryté znaky a při té příležitosti u některých stránek potřeboval vyprázdnit cache serveru. Zvláštní, že sice nic nezměnil (aspoň doufám, ale to by snad v PZ bylo vidět), ale i přesto to skočilo do upozornění. --Dvorapa (diskuse) 19. 9. 2017, 17:30 (CEST)
Zajímavé. Pak tedy asi i prázdná editace generuje Echo zprávu. --19. 9. 2017, 17:38 (CEST), Utar (diskuse)
Určitě ne vždy, to bych to už někdy zaznamenal, ale možná při nějaké chybě nebo záseku. --Dvorapa (diskuse) 19. 9. 2017, 17:41 (CEST)

Robotické přepisování starých diskuzíEditovat

Ahoj, bylo skutečně nutné zahrnout do náhrady „Tool Labs“ za „Toolforge“ i diskuzní stránky? Právě jsem provedl tento revert, protože mi taková úprava mého dva roky starého komentáře přijde jako nevhodná, neslušná a neužitečná. Historii měnit nejde (nejvýš se o to lze pokoušet) a nemáme tu myslím ani důvod snažit se přiblížit Orwellovi jejím přepisováním. Plně chápu vhodnost změny v různých užitečných informačních stránkách, ale kdo bude případně procházet staré diskuze, ten bude počítat s tím, že i názvy a odkazy tam mohou být už neaktuální. Tady navíc stará adresa stále platí, takže šlo vlastně jen o změnu jména, která na funkci příspěvku nic nemění; ba naopak je mi tím podsouváno do úst něco, co jsem nevyslovil (a vlastně tehdy ani vyslovit nemohl). Neber tuto mou výtku prosím nijak ve zlém, jen jsem chtěl upozornit na to, že by se podle mého názoru všechny tyto úpravy v diskuzních stránkách měly revertovat a příště před spuštěním bota rozsah jeho činnosti více promyslet. --Blahma (diskuse) 5. 10. 2017, 13:33 (CEST)

Je to dost podobné tomu, co jsem připomínal před časem, že se při podobných robotických úpravách zbytečně v diskusích napřimují odkazy na zkratky stránek, a to takovým způsobem, že se nejen napřímí odkaz, ale pokud v textu byla použitá ta zkratka, přepíše se samotný text diskusního příspěvku (typicky třeba [[WP:NS]] na [[Wikipedie:Nástěnka správců]]. Je to podobně nadbytečné a podobně nevhodné, řekl bych. Když už, tak by se měly napřímit jenom odkazy, při ponechání původního textu, tedy [[Wikipedie:Nástěnka správců|WP:NS]]. Jinak je to nepřiměřené (a zbytečné) zasahování do diskusních příspěvků, na což jsou někteří kolegové wikipedisté obzvláště hákliví. --Bazi (diskuse) 5. 10. 2017, 14:51 (CEST)
Aha, asi jsem omylem diskuse zapomenul vynechat, moc se omlouvám. Jinak se snažím vždycky vyhýbat diskusím a archivům, pokud to jde. Klidně bota revertujte. --Dvorapa (diskuse) 12. 10. 2017, 21:55 (CEST)

Vlaječky u FKEditovat

Zdravím mohl bys/te to opět projet? Našlo se pár IP jako [28], co se rozhodlo konsensus komunity ignorovat. Díky. OJJ, Diskuse 12. 10. 2017, 19:09 (CEST)

Jasně, mimochodem myslím si, že to je jeden a ten samý člověk, jen z různých IP adres (páč jedna nebo dvě už byly zablokovány a editace stejného rázu pokračují). Zkuste vy patroláři nějak vymyslet, jak to těm vandalům zatrhnout, projíždím/revertuji to cca každých 14 dní a i ostatní tím tráví víc času, než by chtěli (třeba Tchoř myslím zrevertoval dost a určitě i další, které teď hodnem nezvládnu jmenovat). --Dvorapa (diskuse) 12. 10. 2017, 21:53 (CEST)
Bot nic k opravě nenašel, asi jste patroláři byli rychlejší a precizní. Kdyby cokoliv, dejte někdo vědět, rád to znovu proběhnu botem. --Dvorapa (diskuse) 12. 10. 2017, 23:26 (CEST)

BotEditovat

Zdravím. Musel jsem vrátit editaci Vašeho bota ([29]), nějaká chyba? --Vlout (diskuse) 26. 10. 2017, 16:47 (CEST)

@Vlout: Ano, chyba, vím o ní, musím ji ještě nahlásit. Děkuji za revert. Pokud název článku začíná s „ß“, bot obsah článku uloží pod nový název „SS“. Nevím proč, musím to vyšetřit a moc se omlouvám. --Dvorapa (diskuse) 26. 10. 2017, 21:12 (CEST)
Nemáte za co. Mimochodem, dokázal by robot odstraňovat nejen mezery, ale i vložené tabulátory (viz prosba k obcím na stránce robotů, kde jsem to úplně nerozlišoval)? --Vlout (diskuse) 27. 10. 2017, 09:53 (CEST)
To jsem také hlásil, stačila by minimální úprava bota, ale protiargument je, že ve webovém rozhraní tabulátory vložit nelze. Pravděpodobně se tam tedy dostanou při práci s notepadem a následným zkopírováním do wiki. --Dvorapa (diskuse) 27. 10. 2017, 10:06 (CEST)
Problém 1: T179115; Problém 2: T179043 --Dvorapa (diskuse) 27. 10. 2017, 10:09 (CEST)
Zcela určitě šlo o kopírování, kolega Pernak1 to tak vložil do všech těch obcí v daných třech (?) okresech. Jestliže by to šlo bez námahy automaticky odstranit, bylo by to fajn. Byť třeba jen jednorázovou úpravou bota. --Vlout (diskuse) 27. 10. 2017, 10:11 (CEST)
Jednorázově vůbec není problém, provedu (jak bylo žádáno na ŽOPP), dlouhodobě viz Phabricator. --Dvorapa (diskuse) 27. 10. 2017, 10:13 (CEST)
Chyba s ostrým s opravena. --Dvorapa (diskuse) 14. 11. 2017, 11:36 (CET)

Barvy na Portál:OznámeníEditovat

Tmavě modré písmo na ještě tmavším modrém podkladu nejde moc přečíst. Nechcete prosím zvážit jiné barvy? --Jan KovářBK (diskuse) 5. 11. 2017, 16:14 (CET)

Je bílé a žluté, viz WP:NS. --Dvorapa (diskuse) 5. 11. 2017, 16:47 (CET)
Dnes jsem to upravil, mělo by to být více v pořádku. --Dvorapa (diskuse) 19. 11. 2017, 21:54 (CET)

Počet obyvatelEditovat

@Harold, Tchoř:Zdravím a omlouvám se, jestli s tím opět obtěžuju. Myslím ale, že by už šlo uzpůsobit šablonu {{Počet obyvatel}} k zaokrouhlování údajů, které zobrazuje. Konkrétně ve smyslu návrhu kolegy Tchoře ([30]), protože s jiným nikdo nepřišel. Nakonec ten způsob lze vždycky změnit, případně šablonu vrátit zpět do nulového stavu. Neměl byste na to čas? --Vlout (diskuse) 13. 11. 2017, 23:49 (CET)

Zdravím, mrknu na to. --Dvorapa (diskuse) 14. 11. 2017, 11:34 (CET)
@Vlout: Hotovo, ale formát referencí zdá se nefunguje správně. @Matěj Suchánek, Frettie, Petr Matas: Nepřišel jsem na to, jak pomocí českého Modulu Wikidata zobrazit jen samotnou referenci a pomocí modulu Wikidata2 převzatého z enwiki modulu Wd mi to hází reference rozbité. Tušíte co s tím? --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2017, 13:40 (CET)
Zaokrouhluje to přesně tak, jak má. Díky moc. Snad se podaří dořešit i zobrazení reference (možná by to šlo i bez šablony na Wikidatech, třeba jen prostým zápisem s odkazem). --Vlout (diskuse) 21. 11. 2017, 15:38 (CET)
Vytvořil jsem prázdný formátovač. Zkuste {{#invoke:Wikidata|formatStatements|property=P1082|value-formatter=empty|showsource=true}}. Petr Matas 25. 11. 2017, 21:32 (CET)
Uz Matej Suchanek vytvoril lepsi formatovac, ale i tak dekuji, bude se take hodit. --Dvorapa (diskuse) 26. 11. 2017, 22:15 (CET)

Zdravím. Mám ještě jeden podnět. Možná není úplně podstatný, nicméně při poslední úpravách článku Ústí nad Labem mě napadlo, zda by v relaci nad 10 tisíc obyvatel mohlo být dvojí vyjádření, resp. zaokrouhlení. Třeba právě v tomto článku by možná bylo vhodnější mít uvedeno namísto „přes 92“ formulaci „necelých 93“, tedy že by šablona rozlišovala, zda jde o počet zaokroulitelný na vyšší či nižší tisíce. Jestliže to ale nebudete mít za důležité, o nic nejde, i tak jste s tím hodně pomohl. Ještě jednou díky. --Vlout (diskuse) 8. 12. 2017, 23:31 (CET) (PS: Kdyby to nebylo technicky možné, třeba by šlo zavést stejný systém, jako je u počtů od 1 do 10 tisíc. --Vlout (diskuse) 8. 12. 2017, 23:36 (CET))

@Tchoř, Matěj Suchánek: Ping Tchořovi, podle kterého je zaokrouhlování nyní nastaveno, a ping Matěji, který jej nastavilv Lue. --Dvorapa (diskuse) 9. 12. 2017, 11:08 (CET)
Matěji Suchánkovi jsem už napsal (a svůj pokus v modulu Wikidata/Formatters/approx revertoval). --Vlout (diskuse) 9. 12. 2017, 11:13 (CET)

/tools.jsEditovat

Zdravím, zřejmě máte ve svých nástrojích nějakou chybu. Příkaz pro vložení shrnutí editace zobrazí shrnutí během načítání, pak zmizí. Gadget vkládající předdefinované shrnutí funguje bez problémů. Mohl byste se prosím na kód kouknout? --Martin Urbanec (diskuse) 22. 11. 2017, 20:36 (CET)

Trošku jsem si s tím pohrál a mělo by vše fungovat bez problémů, kdyby cokoliv pište. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2017, 21:47 (CET)
Díky za pomoc, už je to trochu blíž funkčnosti, ale místo v common.js uvedeného „ahoj“ (atd.) se zobrazuje „undefined“. --Marek Koudelka (diskuse) 23. 11. 2017, 03:09 (CET)
Na druhou stranu možná kdybych si to zkopíroval, tak by to mohlo fungovat, co? (aneb omlouvám se, ale občas je fajn být za blbce :-)). Díky za pomoc! --Marek Koudelka (diskuse) 23. 11. 2017, 03:15 (CET)

Tipování milníkůEditovat

Wikipedie:Tipování milníků [31] Tady pod touto editací jste se vyjádřil, že je zbytečné zakládat tipovací soutěže po 50 000. Ono se řekne jen 50 tisíc článků, jenže milník 300 000. článek padl 24. 7. 2014. Od té doby uplynuly 3 roky a skoro 5 měsíců a stále 400 000. článek nepadl. Já si proto myslím, že zkrátit tuto dobu na rok a půl či dva roky není tak příšerné. Chci se jen zeptat, proč vám to tak připadá, protože jsem rád za jakékoliv připomínky, když už jsem to tipování dvakrát zkrátil (opakuji rok a půl - a to za předpokladu, že se Wikipedie ještě částečně nezpomalí, je já myslím standardní čas. Neříkejte, že byste raději čekal další 3-4 roky :). --Nadvšenec (diskuse) 11. 12. 2017, 17:33 (CET)

Ne, opravdu, pokud máte nějaké výhrady, jsem s nimi. Jinak si trvám na svém, že to byl ten nejlepší nápad, se kterým jsem na Wikipedii přišel ;). --Nadvšenec (diskuse) 11. 12. 2017, 17:36 (CET)
Přišlo mi dobré být věrný tradici, ale nakonec proč ne, tipujme po 50 000, však je to zábava k oddechu. Ať vám v tipování přeje štěstí :) --Dvorapa (diskuse) 11. 12. 2017, 20:25 (CET)
2018

Ve své podstatě x v podstatěEditovat

Zdravím. Žádám o zastavení bota ohledně posledních úprav. Je to nejen stylisticky v pořádku, ale také celkem rozšířené, a to i mezi lingvisty: [32]. Někdy to také může mít jiný význam než prosté "v podstatě": [33], a potom je naopak nahrazení velkou stylistickou i významovou chybou . --Jan.Kamenicek (diskuse) 17. 1. 2018, 18:26 (CET)

@Jan.Kamenicek: Taky zdravím, robot tuto náhradu již před více než půl hodinou dokončil, nyní tedy už můžete maximálně revertovat. Robota jsem spustil na základě této žádosti (též ve shrnutí editací), kde sice byla vznesena námitka, avšak podobné stylistické náhrady bývají prováděny i roboticky. Co se týče vaší námitky, osobně jsem prošel každou editaci, kterou robot na toto téma provedl, a musel jsem u většiny z nich uznat, že má Ioannes Pragensis pravdu, variantu v(e) své/svojí podstatě jsem ve většině případů i já shledal jako nevyhovující pro encyklopedický obsah. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2018, 18:30 (CET)
Někdy může být užití dotyčného spojení chyba (např. zde: [34]), jindy (např. zde: [35] to bylo naprosto v pořádku a dokonce bych řekl, že zcela zbytečně došlo k nepatrnému významovému posunu. Nelze však také vyloučit, že nahrazení může být úplně špatně, viz odkaz na Google Books [36], který jsem uvedl již výše. Proto si myslím, že podobné úpravy by se měly provádět maximálně poloautomaticky a pod lidskou kontrolou, která nebude jen namátková. --Jan.Kamenicek (diskuse) 17. 1. 2018, 18:38 (CET)
Jak říkám, prošel jsem opravdu každou editaci a pokud se mi něco nezdálo, revertoval jsem robota. Co se týče zmíněných článků, oba mi přijdou v pořádku, i když musím uznat, že nerozumím až tolik právní latině ve článku o Ústavě, právnicky vycvičený čtenář mě nyní možná zpeskuje, že jsem to pohnojil, pak bych se moc omlouval a prosil o revert. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2018, 18:49 (CET)
Aha, přehlédl jsem, že jste psal, že jste prošel každou editaci, musím číst pečlivěji. V tom případě by tam snad úplný renonc být neměl, spíš jenom řada těch zbytečných úprav, tak už to nechme. Přeji hezký večer. --Jan.Kamenicek (diskuse) 17. 1. 2018, 19:01 (CET)
Kdybyste náhodou na něco ještě narazil, revertujte s odvahou. I vám hezký večer. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2018, 19:10 (CET)

Požadované článkyEditovat

Ahoj, jen upozorňuji, že pokud je za článkem uvedeno místo přesměrování – konkrétně u Pobaltí, tak se má čekat, až ten článek bude opravdu založen. ;-) — Draceane diskusepříspěvky 18. 1. 2018, 23:42 (CET)

Ahoj, no já nevím, mně přišlo, že daný článek o pobaltí přímo píše a to tak podrobně, že není potřeba další článek na shodné téma. Ale samozřejmě nejsem expert, tedy díky za případnou nápravu mého omylu :) --Dvorapa (diskuse) 19. 1. 2018, 00:24 (CET)

Odstranění parametru alt z infoboxu reliéf u řady článkůEditovat

Zdravím, robot vymazal u řady článků parametr alt obrázku, např. i z NČ Lužické hory. Pravda, že to v tom infoboxu "Infobox - reliéf" nebyl tento parametr zadaný. Nebylo ale logičtější ten parametr alt dotoho infoboxu přidat (mají to i jiné infoboxy např. "Taxobox", viz NČ Orangutan; je to v cizojazyčných Wiki), než to ze všech článků jen vymazat? Takto jsme přišli o možné ulehčení zobrazení např. pro nevidomé. --Pavouk (diskuse) 30. 1. 2018, 21:41 (CET)

Parametr alt byl z infoboxu smazán kolegou Vojtěch Dostál, snad to mělo nějaký důvod. Můj robot pak pouze zjistil, které parametry byly z infoboxu smazány a ty následně smazal i ve článcích. Nevím, jak funguje šablona přebírání obrázku z Wikidat a jestli by bylo možné v případě lokálního obrázku vyplnit i lokální alt. Ale pokud by to šlo zařídit, pak bych poprosil nějakého wikidatistu, aby to zařídil, a nějakého správce o hromadný revert ve článcích obsahujících tento box. --Dvorapa (diskuse) 30. 1. 2018, 21:51 (CET)
@Matěj Suchánek: ping našemu lokálnímu expertovi přes Wikidata. --Vachovec1 (diskuse) 30. 1. 2018, 21:57 (CET)
Zkusil jsem to do infoboxu přidat podle dokumentace Obrázek z WD. Teď už tedy zbývá jen ten revert.. --Dvorapa (diskuse) 30. 1. 2018, 22:01 (CET)
Za pomoci M. U. by to snad mělo být povraceno, kdyžtak pište, kdybyste narazili na nějaký problém. --Dvorapa (diskuse) 30. 1. 2018, 23:18 (CET)
Poznámka: alt a popisek jsou rozdílné věci, na které jsou na Wikidatech rozdílné názory (přitom nic z toho nepatří na WD, ale na Commons). Matěj Suchánek (diskuse) 31. 1. 2018, 09:48 (CET)
To vážně nebyl dobrý nápad. Například v článku Altaj to sice kolega revertoval, ale jeho bot ten alternativní popis vzápětí znovu odstranil. --Vachovec1 (diskuse) 30. 1. 2018, 21:47 (CET)
Robot asi ještě běžel a aktivně hledal články, kde parametr byl přítomen. --Dvorapa (diskuse) 30. 1. 2018, 21:51 (CET)

Hlavní článekEditovat

Ad: zlobil by se někdo, kdyby to při vložení do článku hodilo i standardní chybovou hlášku? Vzhledem k tomu, že momentálně na několika stránkách v HJP vyřvává hned v úvodu na navštěvníky nepěkná chybová hláška, tak ano. Lepším řešením by pravděpodobně byl editační filtr, který by před vložením varoval, případně vložení rovnou znemožnil. --Vachovec1 (diskuse) 4. 2. 2018, 01:27 (CET)

Ano, o těch článcích vím. Pravděpodobně by stačilo v nich šablonu nahradit za viz též nebo odkaz na článek přesunout do sekce souvisejících. I editační filtr by možná pomohl. Dosud to ale uživatele nevarovalo vůbec nijak, takže jsem každou chvíli řešil nový případ. Pozn.: všechny ostatní šablony pro kategorie tuto kontrolu s chybovou hláškou mají, nevidím důvod, proč to nedat i sem. --Dvorapa (diskuse) 4. 2. 2018, 10:31 (CET)
Odkazy jsem poodstraňoval a kolegu upozornil. Chybové hlášení je myslím v pořádku, protože od toho právě je – aby upozornilo na chybové vložení, takže vkladatel by měl vědět, že by to měl opravit. Toto byl asi výjimečný případ. --Vlout (diskuse) 4. 2. 2018, 11:23 (CET)
V nedávné době jsem z té kategorie povyhazoval několik článků, nicméně s těmito jsem si nevěděl rady (a přitom se stačilo podívat do historie Facepalm), takže moc děkuji za jejich nápravu. --Dvorapa (diskuse) 4. 2. 2018, 11:31 (CET)
Ještě mě napadlo, jestli šablonu nepřesunout na název „Hlavní článek kategorie“ a po robotických nahrazeních původní název nesmazat. Pak by měli všichni na výběr Podrobně, Viz též a Hlavní článek kategorie, což by možná vedlo k minimalizaci chyb. Ale není to samozřejmě vůbec nutné, úplně stačí to chybové hlášení. --Vlout (diskuse) 4. 2. 2018, 11:37 (CET)
Zní to jako dobrý nápad, navrhněme to komunitě (na diskusní stránce šablony a šablonou Přesunout). Případně je možné na začátku dokumentace lépe varovat, že šablona je určena jen pro kategorie, protože nyní je to schováno až někde dole. ve výsledku bychom těmito všemi změnami mohli dosáhnout toho, že ani nebude potřeba údržbová kategorie Šablona Hlavní článek mimo kategorie, protože název šablony, chybová hláška i dokumentace občasným omylům dokonale zamezí. --Dvorapa (diskuse) 4. 2. 2018, 11:45 (CET)
Navrhl jsem (raději zkontrolujte, nevím, jestli se to teď neprojeví i jinde), úpravu dokumentace rád ponechám Vám či jiným. --Vlout (diskuse) 4. 2. 2018, 11:50 (CET)
Návrh se bohužel projevuje i v kategoriích, ale nevím, jak tomu zamezit. Snad to po dobu návrhu nevadí. --Vlout (diskuse) 4. 2. 2018, 11:52 (CET)

Obávám se, že návrh neprojde. Třeba pro kolegu Palua jde o obtěžování. Návrh tam sice ještě nechám nějakou dobu viset, ale na nějaké vylepšování Wikipedie rezignuji. Díky za podporu. --Vlout (diskuse) 4. 2. 2018, 22:52 (CET)

WP:POMOCEditovat

Na 99 % ten uživatel myslel toto, ač vůbec netuším, jak ho napadlo ho článek publikovat tímto způsobem ;). --Martin Urbanec (diskuse) 4. 2. 2018, 21:12 (CET)

Aha, tedy ho musíme nasměrovat na nápovědu jak vytvořit článek. Díky za info :) --Dvorapa (diskuse) 4. 2. 2018, 21:18 (CET)

Lua pískovištěEditovat

Zdravím, na Šablona:Seznam_pískovišť nastal zjevně nějaký problém, který házel lua chyby na WP:Pískoviště, dočasně jsem ho spravil revertem Vaší poslední editace. Mohl byste se, prosím, na to kouknout podrobněji? --Martin Urbanec (diskuse) 23. 2. 2018, 11:36 (CET)

Zdravím, vím o tom, snažím se opravit modul ChList, na kterém to celé stojí, ale hází to tyhle chyby. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2018, 11:37 (CET)
Aha, díky! --Martin Urbanec (diskuse) 23. 2. 2018, 11:39 (CET)
Nevíte, co je špatně na následujícím řádku?
seznam = s.replace(seznam, ' *\n+ *[\*#][\*#]+ *([^\n]*) *$', ' ( %1 )', plain=false)
(seznam je nějaký wikiseznam, s je modul:string) --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2018, 11:42 (CET)
Já bohužel Luu neumím, ping Matěj Suchánek. --Martin Urbanec (diskuse) 23. 2. 2018, 11:45 (CET)
Chci dosáhnout něčeho takového: [37], ale hází to neustále chyby, které nedávají smysl. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2018, 11:49 (CET)
Po e. k.: Lua není Python, nezná žádné metody na řetězcích ani argumenty přes jméno, viz dokumentaci. Testujte přes Modul:Test, mně to rozbilo diskusní stránku. Matěj Suchánek (diskuse) 23. 2. 2018, 11:51 (CET)
Omlouvám se, chvíli mi trvalo, než jsem přišel na to, kde je u modulů ukázat náhled (jako je u šablon). Už jsem to nějak zprovoznil, ale nechápu, proč pomocí lua.string.gsub to funguje a pomocí modulu string ne. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2018, 12:00 (CET)
Stačí se podívat na hlavičku funkce str.replace – jediným argumentem je frame (kontext). Matěj Suchánek (diskuse) 23. 2. 2018, 12:13 (CET)
Hm, no dobře, ale jak tam tedy vložit ten frame (kontext) obsahující mnou žádané parametry? Ten modul by potřebaoval zásadní změny. Zatím nechávám lua.string.gsub, jsem rád, že funguje dle očekávání, jednou by ale bylo dobré to nahradit opraveným modulem string, když už ho tu máme. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2018, 12:22 (CET)
A není to účel toho modulu, být volatelný pouze ze šablon? Proč prostě nevyužívat dostupné funkce a zbytečně nahrávat jiný modul, který dělá to samé? Matěj Suchánek (diskuse) 23. 2. 2018, 12:28 (CET)
Nevím, já myslel spíš, že by takový modul měl být volatelný jak ze šablon, tak z modulů. V podstatě by dle mého mohl obalovat surové lua funkce nějakým příjemným a hezčejc pojmenovaným voláním, upraveným na míru české Wikipedie. Ještě by se mohly funkce jmenovat česky, (např. nahradit místo replace), škoda že lua nepodporuje diakritiku. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2018, 12:33 (CET)
Anglicky se jmenují schválně, pro usnadněnou přenositelnost z/do dalších wiki. Někde jsem tu viděl i doporučení snad... --Martin Urbanec (diskuse) 23. 2. 2018, 12:35 (CET)
Ajo, to je fakt, doporučení (resp. neschválený návrh) jsem sepsal přímo já a nějak takto jsem to tam psal. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2018, 12:38 (CET)
Lua diakritiku podporuje, jen se musí upravit syntaxe z p.řetězec na p['řetězec']. Ale upřednostňujme angličtinu prosím. Matěj Suchánek (diskuse) 23. 2. 2018, 12:45 (CET)

PřesunyEditovat

Zdravím, jste si jist, že přesuny obdobné

(Kniha přesunů); 23:00 . . Dvorapa (diskuse | příspěvky | zablokovat) přesunul stránku Wikipedista:Mirodragan/Kaluzova-Kleinova teorie na Wikipedista:Mirodragan/Kaluzova–Kleinova teorie ‎(pravopis)

jsou dobrým nápadem, jelikož jde o přesun mimo NS_MAIN? Krásný večer, --Martin Urbanec (diskuse) 24. 2. 2018, 23:02 (CET) Váš e-mail vedu v patrnosti, za několik okamžiků k vám bude mířit odpověď

Také zdravím, přemýšlel jsem nad tím. Pokud je to pískoviště s připravovaným článkem, pak je lepší, když bude autor takto upozorněn, jaký by měl být správný název dřív, než to nahraje do hlavního jmenného prostoru pod názvem chybným. Pokud to ale tak nevidíte, nemám nic proti tomu, když změnu vrátíte, protože mimo hlavní jmenný prostor, nejedná se o zásadní věc. S mailem nespěchejte, já si ho stejnak přečtu nejdřív až zítra touhle dobou, ne-li pozdějc :) --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2018, 23:07 (CET)
Vracet zpátky to nebudu, považuji to za něco, čeho je lepší se zdržet, ryze pro prevenci konfliktů, přeci jen je to prostor prezentovaný pro vlastní práci, do kterého "nikdo nebude šahat". Rozhodně to není něco, co bych považoval za nevhodné a tedy hodné vrácení. Občas říkám, že "zbytečné editace by se dělat neměly; vracení zbytečných editací je ale totéž na druhou" (tím neříkám, že práce na typografii je zbytečná, jen mě nenapadlo lepší jedno slovo na označení popsaného druhu editací :)).--Martin Urbanec (diskuse) 24. 2. 2018, 23:26 (CET)
Jasné, já co se týče možných zbytečných editací hlavně zvažuji přínos a neváhám editovat víceméně jakoukoliv stránku (vyjma označených Pracuje se samozřejmě), v tomto vidím smysl i přínos. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2018, 23:40 (CET)
Je to samozřejmě nepřístojný zásah do „soukromého“ prostoru. Nějaké doporučení na vhodnější název lze wikipedistovi podat mnohem citlivější formou příspěvku na diskusní stránce, ne však mu rovnou přejmenovávat podstránky pod rukama. Dá se to chápat možná i jako projev až trochu nepřiměřeně nabobtnalého přesvědčení o schopnosti vlastního poznání, co je „správné“, a vnucování této „správnosti“ jiným wikipedistům. Stálo by za to takové tendence u sebe pozorovat a mírnit. Jsou tu lidé, kteří jsou s to vybuchnout i kvůli výrazně menším zásahům do něčeho „vlastního“, a jak tu zaznělo, je lépe konfliktům předcházet vlastní zdrženlivostí. --Bazi (diskuse) 25. 2. 2018, 01:16 (CET)

SubstituceEditovat

Mohu se zeptat, na co je substituce již použitých šablon? Abychom zahltily servery, uživatele, kteří už třeba nejsou aktivní, otravovali mailem, všem IP adresám vyskočila kolonka, že mají nové zprávy a plašily tak je? --OJJ, Diskuse 28. 2. 2018, 16:06 (CET)

Opravuji chyby vkladatelů, kteří substovanou šablonu vložili nesubstovaně. Nic víc nic míň, běží to víceméně automaticky. --Dvorapa (diskuse) 28. 2. 2018, 16:10 (CET)
Bota jsem zablokoval. Prosím, získejte konsensus na tyto hromadné úpravy, kterými můžeme plašit i iks let neaktivní uživatele a dle mého zbytečně zatěžují servery. Dané zprávy už mnohdy vůbec nejsou aktuální. --OJJ, Diskuse 28. 2. 2018, 16:12 (CET)
Zátěž na servery je to minimální (při těch průměrně +- 10 výskytech na šablonu); neaktivní uživatele to může znovu popostrčit, že vlastně existuje něco jako Wikipedie, která se dá editovat a zkusí něco znovu po delší době; tak černě bych to neviděl. Krom toho ale hlavní přínos je ve článcích, ve kterých by se tyto šablony neměly vyskytovat, aby se nešířili kopírováním do dalších a dalších článků napříč Wikipedií. Z mého pohledu je toto naprosto bezpečná situace, trochu jste mě svým razantním přístupem překvapil. --Dvorapa (diskuse) 28. 2. 2018, 16:15 (CET)
Ve článcích? Drtivá většina editací se týkala diskusních stránek a tak rušila tisíce IP adres. Ze zkušenosti vím, že drtivá většina uživatelů nemá o nějakých dynamických IP a že ji mají ani šajnu a jen je to plaší. Navíc v době před nějakými osmi lety se šablony myslím ani nesubstovaly. Rozjel jsem diskusi pod lípou. --OJJ, Diskuse 28. 2. 2018, 16:19 (CET)
Měl jsem za to, že většinou půjde o chybně vložené šablony do článků. Netušil jsem, že jich je vložených nesubstovaně takhle moc, první šablony měly cca 3-8 výskytů, tak jsem to po několika nahrazených šablonách pustil i na zbytek. Když koukám do historie, rozjelo se to až asi u šablony Náhled nebo některé z Experimenty. Já zase ze zkušenosti vím, že když někomu opravím chybu na pískovišti, tak se díky mailu i po letech sem tam někteří vrátí a začnou znovu lehce editovat, ale to asi záleží jak kdo, a nemyslím, že by všichni z nich byly nadšení nebo všichni z nich byly naštvaní. --Dvorapa (diskuse) 28. 2. 2018, 16:30 (CET)
V pořádku. Můžu už bota odbloknout? --OJJ, Diskuse 28. 2. 2018, 16:37 (CET)
Je vypnutý. Do diskusí wikipedistů už tedy s tímto zasahovat nebudu, ale rád bych doprojel články, myslíte že to bude ok? Výsledek diskuse už je asi předem jasný, nicméně kdyby to někdo chtěl vracet, prosím řekněte mi jenom předem, ať mohu na chvíli skrýt upozornění o revertu této věci a přesto mi neutekly upozornění o revertech starších činností (např. vandalské reverty znaků měst u fotbalových klubů). --Dvorapa (diskuse) 28. 2. 2018, 16:43 (CET)
Bot odblokován, v článcích to doprojeďte. Tam je to opodstatněné. Vracet už provedené úpravy už nemá smysl žádný. --OJJ, Diskuse 28. 2. 2018, 16:45 (CET)

Mimochodem, notifikaci by to snad psát nemělo, ne? Viz Special:Usergrouprights, Nevypisování oznámení o nové zprávě po malých úpravách diskusní stránky (nominornewtalk). --Martin Urbanec (diskuse) 28. 2. 2018, 17:14 (CET)

Samozřejmě. Matěj Suchánek (diskuse) 28. 2. 2018, 19:35 (CET)

Mimochodem, naplnila se nám Kategorie:Údržba:Články s chybným vložením souřadnic. Substituci nelze používat uvnitř fake HTML značek, jako je ref. Normálně bych se do toho pustil sám, ale nemám čas. Buď revertovat, nebo zkusit použít něco jako site.expand_text. Matěj Suchánek (diskuse) 28. 2. 2018, 19:35 (CET)

Vím o tom, ale po zablokování se rozbilo PAWS (ne vinou zablokování, ale prostě tím, že se občas samo od sebe rozbije), takže to opravím hned jak budu na svém PC. --Dvorapa (diskuse) 28. 2. 2018, 19:38 (CET)

Nefunkční udělátko vyplňování shrnutí editaceEditovat

Ahoj, Tys něco dělal se svým udělátkem, že nefunguje? Nebo mám problém hledat někde jinde? Díky. --Jan Polák (diskuse) 4. 4. 2018, 01:41 (CEST)

Nedělal, podívám se na to až bude čas. --Dvorapa (diskuse) 4. 4. 2018, 07:42 (CEST)
Vím, v čem je problém, oprava je na NS. --Dvorapa (diskuse) 4. 4. 2018, 07:58 (CEST)
Opravu Ti Martin Urbanec provedl, ale změnu nevidím (teď jsem u počítače s Chromem verze 62.0.3202.94). Doma to ještě zkusím na Firefoxu a uvidíme… --Jan Polák (diskuse) 4. 4. 2018, 15:09 (CEST)
Hm, tak na druhý pokus už by to mělo šlapat konečně správně. --Dvorapa (diskuse) 4. 4. 2018, 21:53 (CEST)
Ještě abych odpověděl: zkoušel jsem to doma ve Firefoxu Quantum 59.0.2 a funguje to také. Mockrát díky za rychlou opravu. --Jan Polák (diskuse) 6. 4. 2018, 19:40 (CEST)

Editace robotaEditovat

Ahoj, upozorňuji na ne úplně povedenou editaci robota, kterou jsem zde opravil. --Harold (diskuse) 13. 4. 2018, 09:13 (CEST)

Aha, děkuji, omlouvám se za nepříjemnosti, upravím poruchovou funkci. --Dvorapa (diskuse) 13. 4. 2018, 10:55 (CEST)

Divné oddělovače na hlavní straněEditovat

Zdravím, proč teď máme na hlavní stránce tyhle – ⸱ – symboly? --Jan Polák (diskuse) 14. 4. 2018, 08:41 (CEST)

To jsou oddělovací středové tečky. Nelíbilo se mi, že ve dvou rámečcích hlavní strany byly tyto a ve dvou rámečcích jiné. Pokud by byl zájem tam dát spíše ty druhé, čili středové puntíky, které se používají v navboxech, rád to změním. --Dvorapa (diskuse) 14. 4. 2018, 11:13 (CEST)
Tohle mi zní povědomě. Kdysi byl tuším s kolegou vášnivý spor o to, že protlačoval někam do šablon tyhle malé tečky namísto puntíků, protože se mu prostě víc líbí. Myslím, že by bylo namístě, kdyby i tady dostaly prostor raději středové puntíky, které jsou tak nějak tradičnější a obvyklejší. Přesně jak už bylo zmíněno - jako v navboxech. Existuje ostatně nějaký předběžný návrh a konsenzus k zavádění těchto změn do nejexponovanější stránky české Wikipedie? Rád bych se do té komunitní diskuse začetl. Např. na diskusi Diskuse k šabloně:Přehled kategorií nacházím jenom 6 let starý návrh Jendy H., ke kterému až teď kolega Dvorapa jen dopsal, že to nevypadá špatně. Ovšem i ten návrh je s puntíky, ne s tečkami. Bazi (diskuse) 14. 4. 2018, 11:27 (CEST)
Již vyměněno, jen dodám, že jsem udělal věc, kterou by udělal dle mého každý, na hlavní straně jsem si všiml, že se používají tři různé druhy teček, tak jsem vybral tu, kterou mám i na klávesnici. Ovšem jak se zjistilo, ne všem se zobrazuje správně. Co se týče teček (těch tenčích) vs. puntíků (těch tlustších), diskutovali jsme především u navboxů, kde se rozhodlo, že spíše budeme klást důraz na oddělovače než na slova, protože tuším v navboxu nepotřebujeme, aby jednotlivé články vynikly, tedy jsme myslím dohodli ty tlustší, ovšem to se pokud vím týkalo pouze navboxů (a s tím spojených flatlistů?), že by to byl celowikipediální záměr mi nějak uniklo. Určitě bude kladen jiný důraz na odkazy v navboxech (spíš méně, všecky blízké, tedy spíše puntíky), ve flatlistech (záleží kde je šablona použita, nelze unifikovaně) a na HS (určitě je třeba zvýraznit jednotlivá nepříliš blízká témata), tedy nelze generalizovat. --Dvorapa (diskuse) 14. 4. 2018, 12:18 (CEST)
PS: Omlouvám se ještě jednou za ty nevhodně zobrazované tečky, zapamatuji si pro příště, že ty, které mám na klávesnici, jsou problémové a budu používat ty latinské. --Dvorapa (diskuse) 14. 4. 2018, 12:20 (CEST)
Jen pro úplnost šlo o to, že jsem tam viděl tyhle symboly:
Divné symboly
Ale už jsou pryč. :-) --Jan Polák (diskuse) 14. 4. 2018, 16:17 (CEST)
Ano, stěžovalo si více lidí, on ten divný symbol je normální středová oddělovací tečka, ale prostě se někomu nezobrazuje. Lépe zobrazující se jsou tyto dvě: "·" a "•", Bazimu se více líbí ty tlustší, tak tam jsou nyní ty tlustší, ale asi je to jedno. --Dvorapa (diskuse) 14. 4. 2018, 16:22 (CEST)
Jasně. I já se připojuji na Baziho stranu, neb se mi více líbí ty tlustší kolečka. --Jan Polák (diskuse) 14. 4. 2018, 17:03 (CEST)

Kategorie:Přebor Královéhradeckého krajeEditovat

Ahoj. Přebor Královéhradeckého kraje není totéž jako Východočeský oblastní přebor nebo Východočeský krajský přebor. Královéhradecký kraj je jen menší částí (5 okresů) z bývalého Východočeského kraje (11 okresů). --Addvisor (diskuse) 7. 5. 2018, 12:58 (CEST)

Ahoj, omlouvám se za svoji blbost, v tu chvíli mi to zdá se nedošlo, děkuju ti za nápravu. --Dvorapa (diskuse) 7. 5. 2018, 15:21 (CEST)

Vyhynulé potvoryEditovat

Zdravím,
tak jsem si před hokejem (samozřejmě v TV :-)) otevřel zase vyhynulé potvory a roztřídil na IUCN a neIUCN, jak jsme se kdysi bavili o kategorizaci. Již to začíná nabírat celkem dobrých forem, pokud byste s tím pomohl, budu jenom rád! Bohužel ve vyhynulých savcích a plazech je stále dost zmatek (vše se vším). Zatím jsem vymyslel následující akční plán:

 1. Zřejmě nejprve rozkategorizovat ty potvory podle systematiky, tedy na řády, čeledě, jak to bude potřeba.
 2. Potom, v případě savců, když už ty kategorie máme, je roztřídit do druhohor, třetihor a čtvrtohor, i když bych si dovedl představit i zrušení té kategorie. --OJJ, Diskuse 13. 5. 2018, 15:21 (CEST)
Paráda, jsem moc rád za jakoukoliv úpravu toho bordelu. Zatím to nechám na vás, kdyby bylo potřeba další ruce k dílu, pomůžu, ale čas nyní není. Záleží mi jen na tom, aby v tom nebyl bordel, aby to mělo nějaký systém. Jak to bude uspořádané a které kategorie se zruší, to už je na vás, nebojte se zrušit kategorii, pokud by nevyhovovala vaší představě! --Dvorapa (diskuse) 13. 5. 2018, 15:52 (CEST)
@OJJ: Jenom upozornění, že Tomwiki2016 postupně vytváří další různé kategorie, nedávno např. Kategorie:Kachnozobí dinosauři nebo Kategorie:Sauropodomorfové. Asi by mu někdo měl říct, aby je alespoň zařadil do nějaké podkategorie, ideálně aby v tom udržoval alespoň nějaký systém. --Dvorapa (diskuse) 17. 5. 2018, 10:16 (CEST)
Ano, souhlasím, že by se měly zakategorizovat a uživatel upozornit. Chopíte se toho? --OJJ, Diskuse 17. 5. 2018, 10:17 (CEST)
Zakategorizace raději ne, moc tomu nerozumím a v tolwebu už zase neumím hledat. Uživatele zkusím upozornit, asi už jsem to v minulosti udělal, tedy ještě jednou. --Dvorapa (diskuse) 17. 5. 2018, 10:21 (CEST)

Kategorie:Údržba:WikidataEditovat

On ten stávající systém měl (kdysi) systém. Například byly pěkně vedle sebe různé kategorie k importu. Když už do toho musíš vrtat, udělej i nadkategorie: SHoda s Wikidaty, Rozdíl od WIkidat, Chybí na Wikidatech... JAn (diskuse) 17. 5. 2018, 21:46 (CEST)

Kdysi věřím, dnes to byl chaos. Shodné, liší se, chybí rád doplním. --Dvorapa (diskuse) 17. 5. 2018, 22:04 (CEST)

Šablona:Základní nápovědaEditovat

Ahoj, proč základní nápověda? Nebylo by lepší něco jako visual editor ready help page? --Martin Urbanec (diskuse) 16. 6. 2018, 20:20 (CEST)

Ahoj, měl jsem to tehdy docela promyšlené, ale zatím nemám čas to dotáhnout. Jde o to, že ta šablona by měla být ze série šablon (Základní, Editace, Prostředí, Účet podle Kategorie:Wikipedie:Nápověda) a každá ze šablon by měla vkládat kategorii a VE značku (prozatím). A každá stránka nápovědy zkontrolovaná, že popisuje jak OWE, tak VE (a i celkově zkontrolovaná/vyspravená), by následně byla zakategorizována pomocí této šablony. A na závěr, kdy by každá ze stránek nápovědy byla „prověřená“, by se následně tenhle odznáček odebral z oněch šablon. Zatím to zůstalo na půli cesty, jednou za čas se vždycky k tomu dostanu a něco málo vylepším. --Dvorapa (diskuse) 16. 6. 2018, 22:42 (CEST)
Takže prakticky zbytečná, dva roky stará a dále nerozvíjená šablona. Přitom podle toho, co označuje, by se hodila - pokud vůbec - spíš do diskusní stránky. Něco jako intikátor nějakého wikiprojektu, že tuto stránku má pod dohledem nebo ji zkontroloval. Ale v samotné stránce nemá žádný užitek. --Bazi (diskuse) 17. 6. 2018, 00:18 (CEST)
To úplně není pravda, šablona již je v několika zkontrolovaných nápovědách a postupně přidávám další. Až se dostanu i k dalšímu ze čtyř výchozích témat nápovědy, vytvořím novou a budu takto postupovat, dokud nezazelením všechny stránky nápovědy odznáčkem VE. A až tomu tak bude, může se jen odebrat odznáček a (pokud chcete kategorizovat pomocí kategorie a nikoliv šablony) může být také substována. Úplně prapůvodní smysl šablony byl vkládat mezi stránkami nápovědy opakující se části stránky (jako je právě kategorie a dočasný odznáček), ale i další. --Dvorapa (diskuse) 17. 6. 2018, 01:25 (CEST)
Pravděpodobně ale může být přejmenována na Zkontrolováno pro VE a kategorie z ní přesunuta do článků rovnou, neměl bych nic proti, avšak takto to může být připravené pro nějakou standardizovanou patičku nápověd zase. --Dvorapa (diskuse) 17. 6. 2018, 01:27 (CEST)
Ta šablona, pokud je jen pro interní potřebu, údržbu nápověd, nepatří vůbec do hlavních stránek, ale nanejvýš do diskusí. Vůbec to ani nemusí být řešeno šablonou, stačí si vést seznam nebo ty nápovědy kategorizovat do skryté kategorie. K tomu by bylo šikovnější opravdu spíš na nějaký příhodný wikiprojekt sepsat seznam a tam si to odfajfkovat. Vůbec není žádný užitek z toho, že v rožku svítí nějaká ikonka, které stejně nikdo moc nerozumí. Klasický případ pro DOS. --Bazi (diskuse) 17. 6. 2018, 03:00 (CEST)

Dítě na WikipediiEditovat

Kolego, mě tohle opravdu jako bůhvíjaký humor nepřipadá: taková stigmatizace lidí editujících z VisualEditoru jako hlupáků nebo dokonce škůdců opravdu wikipedii nijak neprospívá. Toma646 i Awewewe měli s VisualEditorem problémy, ale oni měli problémy prakticky se vším a s každým, proto taky dostali zákaz editace.--Hnetubud (diskuse) 17. 6. 2018, 12:47 (CEST)

Je fakt, že děti asi neřeší, jakým způsobem poškozují Wikipedii, kdo chce psa bít, hůl si najde a je jedno jestli je to wikitext nebo VE. --Dvorapa (diskuse) 17. 6. 2018, 12:51 (CEST)
Je pravda, že mnoho editací z VisualEditoru je nekvalitních, ale to je prostě dáno tím, že ho využívají převážně nováčci. Proto byl VE vytvořen a nepřipadá mi taktické se tomu vysmívat. (Mimochodem běží Wikipedie:Žádost o komentář/Smazání článků uživatele Awewewe, ale už přes dva měsíce bez nějaké reakce.)--Hnetubud (diskuse) 17. 6. 2018, 12:57 (CEST)
Promiňte, kolegové (jednak by se tohle mělo řešit v diskusi u oné stránky, ne tady), ale přece tvrzení, že "děti" používají VE, vůbec neříká, že každý, kdo používá VE, je "dítětem". Tenhle výklad ohledně stigmatizace mi přijde jako nepřiměřeně dotčená reakce. Já taky používám VE, obzvláště při výuce seniorů, ale tímhle bych se určitě dotčený necítil. Proč za stejně urážlivou stigmatizaci nepovažujeme tvrzení, že většina edituje jako neregistrovaní? To taky značí, že všichni neregistrovaní jsou hlupáci a škůdci? Prostě se nesnažme v tom vidět něco zlého. Je přirozené, že editovat ve VE je uživatelsky snazší, tedy člověk, který netouží dělat něco konstruktivního, ale jenom se "bavit", nebude přepínat do editoru kódu a využije hned to, co je nejblíž po ruce a jehož užití "nejmíň bolí". --Bazi (diskuse) 17. 6. 2018, 13:47 (CEST)

Záměrně prázdné kategorieEditovat

Ahoj, IMHO patří kategorie tebou navržené ke smazání do kategorie "záměrně prázdných kategorií", alespoň do doby, dokud zde nebude. Jednak je babel bot dost možná znovu založí, pak také není důvod, aby zde nebyly, jako součást kategorizačního systému. --7. 7. 2018, 17:21 (CEST)

Pro jistotu: Myslím kategorie User* a Přeloženo z *. --Martin Urbanec (diskuse) 7. 7. 2018, 17:23 (CEST)

Vím, ale ty kategorie se tu válí více jak rok prázdné a určitě většina z nich bude prázdná ještě dlouho, však mohou být klidně znovu založeny až bude třeba ne? --Dvorapa (diskuse) 7. 7. 2018, 17:28 (CEST)
Kdyby byly prázdné dočasně, třeba na půlrok nebo na rok, tak neřeknu, ale tohle není ten případ, minimálně u babelu ne. Bota už mezitím prý vylepšili, tak by to mohlo být už ok. --Dvorapa (diskuse) 7. 7. 2018, 17:30 (CEST)
Maximálně budeme mít krásný příklad chybné editace bota pro ten task na Phabricatoru. --Dvorapa (diskuse) 7. 7. 2018, 17:36 (CEST)
Myslím, že je jen otázkou času, než budou potřeba. Podle mě není vhodné dělat v systému „díru“ jen proto, že jsou některé kategorie momentálně prázdné. Samozřejmě je to ale jen můj názor, klidně je možné o smazání diskutovat. --Martin Urbanec (diskuse) 7. 7. 2018, 19:26 (CEST)
No vzhledem k tomu, že některé jsou prázdné už fakt dlouho, tak klidně začněme diskusi. Třeba to komunita vyřeší za nás. --Dvorapa (diskuse) 7. 7. 2018, 20:37 (CEST)
@Martin Urbanec: Tak se zjistilo, že je Babel zakládá, když stiskneš tlačítko náhled, ale editaci neuložíš. Takže si wikipedisté napříč Wikipedií zkoušejí, jak by mohla vypadat jejich uživatelská stránka a Babel v pozadí zakládá prázdné kategorie Facepalm --Dvorapa (diskuse) 11. 12. 2018, 20:46 (CET)

Přidám svůj pohled: V minulých letech jsem jednou za čas zakládal chybějící kategorie pro ty jazyky, z nichž se nám tu objevily nově překlady. Vždycky tam něco bylo a do mého zásahu tak bylo několik kategorií červených a tedy v závadném stavu. Možných kategorií je konečné množství, jako jazyků na Wikipedii, tedy max. několik stovek. Překlady do nových jazyků nám budou nutně s časem přibývat. Pokud se někdo zaváže, že bude ideálně každý den nebo aspoň jednou týdně sledovat, zda není nutné nějakou novou kategorii založit, tak pak by snad mohly být ty zatím prázdné smazány. Případně na to udělejte robota a zajistěte, že se bude každý den spouštět. V opačném případě ale preferuji současný stav, na němž mám ostatně podíl. Přijde mi, že nás tu není tak mnoho, abychom si mohli dovolovat plýtvat svůj čas mazáním něčeho, co ničemu nevadí (wiki není z papíru) a jednou bude znovu potřeba a pak ještě pravidelným sledováním situace a novým zakládáním. Myslím si, že by všichni wikipedisté měli své talenty a omezené množství času investovat do něčeho užitečnějšího. --Blahma (diskuse) 7. 7. 2018, 23:00 (CEST)

@Blahma: Jen krátce: Já to jednou za čas kontroluji a párkrát za poslední půlrok jsem některé z těchto kategorií zakládal já. --Dvorapa (diskuse) 7. 7. 2018, 23:19 (CEST)
Posledních pět konkrétně. Tolik bylo zapotřebí dozaložit za poslední 4 roky. --Dvorapa (diskuse) 7. 7. 2018, 23:30 (CEST)

Navigační šablony počítačových her a videoherEditovat

Ahoj, prosimtě, na základě čeho si přesunul tohle? --Tayari (diskuse) 8. 7. 2018, 13:39 (CEST)

Podle diskuse u kategorií článků, která se nedávno vedla, ne? Nemohu ji teď najít, ale název by měl být vždy shodný s kategorií článků dle mého názoru Počítačové hry a videohry --Dvorapa (diskuse) 8. 7. 2018, 13:42 (CEST)
Ajo, takhle. Zde probíhá nekonečná diskuse ohledně názvu kategorií, článků,... a tudíž i šablon. Mylně jsem se domníval, že přesun byl proveden na jejím základě. --Tayari (diskuse) 8. 7. 2018, 17:05 (CEST)
Kdyby se kategorie počítačových her a videoher změnila, změním i tuhle šablonou kdyžtak, stačí říct ;) --Dvorapa (diskuse) 8. 7. 2018, 17:08 (CEST)
Nevím, jestli vůbec někdy dojdeme k nějakému závěru. Ale děkuji za ochotu. :) --Tayari (diskuse) 8. 7. 2018, 17:13 (CEST)

KategorieEditovat

Prosím o kontrolu:

9. 7. 2018, 19:31 OJJ (diskuse | příspěvky | zablokovat) obnovil stránku Kategorie:Údržba:Doplnit infobox - panovnice (2 revize) (nějaká chyba) 
9. 7. 2018, 19:30 OJJ (diskuse | příspěvky | zablokovat) obnovil stránku Kategorie:Údržba:Popisek zadaný, ale nezpracovaný (3 revize) (Nějaká chyba)

OJJ, Diskuse 9. 7. 2018, 19:33 (CEST)

Co přesně mám u těch dvou zkontrolovat? --Dvorapa (diskuse) 9. 7. 2018, 19:34 (CEST)
Zůstaly tam články. OJJ, Diskuse 9. 7. 2018, 19:35 (CEST)
Cache. Purgebot běží. --Dvorapa (diskuse) 9. 7. 2018, 19:36 (CEST)
Doběhl, tedy snad ok, každopádně díky za upozornění. --Dvorapa (diskuse) 9. 7. 2018, 19:44 (CEST)

Pod lípou – fotky ze ZOOEditovat

Byl jsi rychlejší. Než jsem to stihl opravit, tak jsi mi to editoval pod rukama… :-) --Jan Polák (diskuse) 9. 7. 2018, 20:25 (CEST)

Omlouvám se za rychlost :) --Dvorapa (diskuse) 9. 7. 2018, 20:27 (CEST)

Kategorie:Údržba:Nepropojené články vzniklé překlademEditovat

Ahoj. Bylo by dobré zajistit, aby při návrhu na rychlosmaz byla kategorie prázdná. --Vachovec1 (diskuse) 23. 7. 2018, 17:27 (CEST)

Běží robot na purge. --Dvorapa (diskuse) 23. 7. 2018, 17:28 (CEST)

FYI: Touchbot na grafy spuštěnEditovat

Viz nadpis. --Martin Urbanec (diskuse) 27. 7. 2018, 22:48 (CEST)

Děkuji. --Dvorapa (diskuse) 27. 7. 2018, 22:50 (CEST)

zbytečná kategorizaceEditovat

a zapomenuté uvozovky [38]. JAn (diskuse) 6. 8. 2018, 09:42 (CEST)

Ahoj, bot ti dělá nechtěné apostrofy. -xfi- 6. 8. 2018, 09:51 (CEST)

Vím o tom, dělá ptákoviny, kouknu na to někdy v týdnu. --Dvorapa (diskuse) 6. 8. 2018, 22:38 (CEST)
HotovoHotovo Hotovo. --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 21:18 (CEST)

Doplnit úvodEditovat

@ŠJů, Dvorapa: Zablokoval jsem robota, kvůli nekonsensuálnímu vkládání šablony {{Upravit|Doplnit úvod}} do seznamů kulturních památek, kde už úvod je, pouze je z důvodu jednotnosti plněn šablonou. Podobně na tom jsou i další seznamy, které mají nějakou strukturu sestávající se z různých sekcí. U článků je to OK, ale u seznamů to není vždy dobrý nápad. JAn (diskuse) 16. 8. 2018, 07:17 (CEST)

Tak tohle se fakt nepovedlo. Můžeš alespoň Tvé akce někam předem oznamovat než to poničí iks set článků? V čem tady není úvod?! Jak ho doplnit jen do tabulek/soupisek?
@JAn Dudík: Jsem pro revert všech těch úprav. --OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 07:22 (CEST)
A 32bitový taky dobrý. Hm. Tohle je třeba všechno vrátit. --OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 07:34 (CEST)
A bota prosím venčit jenom na vodítku, dokud se neodnaučí dělat loužičky kde nemá. :-) --ŠJů (diskuse) 16. 8. 2018, 07:51 (CEST)
Zrovna u těch sportovních soupisek mi ale už dříve vadilo, že jim chybí úvod a někdy je docela kumšt poznat, čeho to je vlastně soupiska a k čemu to patří. --ŠJů (diskuse) 16. 8. 2018, 07:53 (CEST)
@ŠJů: Tady je ale ta škoda dost velká. Díval jsem se, že u těch automaticky vyplněněných seznamů už je to revertováno, pořád zbývá několik set článků, které jsou vesměs v pořádku (aneb když jsou všechny články koncipovány jedním stylem, tak je na změnu toho nutný konsensus). Když něco botem dělám, tak průběžně zastavuju a dívám se, co dělám. Ne, že nechám běžet na pozadí něco, co rozhodí dost článků a odejdu na snídani. OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 10:51 (CEST)
Přidávám se, zrovna do těch soupisek rozhodně úvod patří, mělo by se tam napsat aspoň jednou větou, že se jedná o seznam hráčů či hráček v týmech účastnících se toho či onoho turnaje, který se konal tehdy a tehdy tam a tam. Je to základní informace, která by ve všech takových článcích neměla chybět. Tady je tedy šablona namístě. Jen do těch seznamů kulturních památek nepatří, protože je úvod tvořen šablonou. A pokud tedy někdo považuje toto za článek, který je v pořádku, tak to v žádném případě nemůžu souhlasit. --Bazi (diskuse) 16. 8. 2018, 13:21 (CEST)

Zdravím! DvorapaBot doplnil požadavek na doplnění úvodu do článků o ročních událostech v oblasti lodí a plavby – např. 2013 v loďstvech. Jak by takový úvod měl vypadat? Je to přehled událostí v daném roce, což je imho zřejmé z názvu a struktury. Chtěl jsem se pro inspiraci podívat „vedle“, ale např. ani 2013, ani 2013 v dopravě (a další) žádný úvod nemají (a ani není požadován). Děkuji a zatím, --Ozzy (diskuse) 16. 8. 2018, 12:02 (CEST)

@Ozzy: Viz výše, chybně nastaven robot dnes ráno, už zablokován. Postiženo bohužel nad 1000 článků, čekáme na reakci Dvorapy. OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 12:21 (CEST)
@JAn Dudík, OJJ, ŠJů, Bazi, Ozzy: Ahoj, omlouvám se, neměl jsem tušení, že se v některých seznamech a článcích úvod vypisuje šablonou, IMHO mi to nepřijde jako vhodné řešení, ale to je teď celkem mimo téma. Je škoda ve všech podobných článcích a seznamech již napravena?
Ovšem všude, kde úvod není vyplněn šablonou a článek/seznam začíná rovnou tabulkou/nadpisem berte editace mého robota, jako kdybych je udělal já sám. Pokud prostě článek/seznam nezačíná úvodním odstavcem (nebo alespoň větou), trvám na tom, že tam prostě něco být musí. Třeba ten 2013 v loďstvech. Představoval bych si, že tam bude krátký souhrn o tom, co nejvýznamějšího se ten rok událo a až poté nějaké další kapitolky a seznamy. --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 15:55 (CEST)
Nevím, jestli je napravena, ale asi není, myslím, že by si ji mohl opravit ten, kdo ji zavinil. Jinak doufám, že se nebudeme řídit pouze názorem Dvorapy, ale také ostatními názory a v případech, že chceme měnit hromadně totožný vzhled článků, si zjistíme konsensus, třeba pomocí žádosti o komentář nebo alespoň Pod lípou a nebudeme to silovět protlačovat skrze robota. Jinak taky můžeme napsat na nástěnku byrokratů a odebrat robotovi příznak. Nebýt nerozvážnosti, nemusíme tohle řešit. No nic, můžu už to odblokovat? --OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 16:01 (CEST)
Je rozdíl, jestli je daných článků o jednom tématu jako rok v několik, nebo jsou tak koncipovány všechny. V druhém případě je vhodné zjistit konsensus. --OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 16:10 (CEST)
Díky tomu, kdo opravil kulturní památky, ty bitové jsem revertoval. Robot běží v mojí kontrole, kdyby editace nedělal robot, dělám je já ručně. V jednoduchých případech jako tento zvládám 600 článků za hodinu. Nic silově neprotlačuji, pouze přidávám ceduli podle svého uvážení. K tomu konsensu: Bylo by vhodné jej uvést alespoň ve WP:VaS, případně v nápovědě k úvodu článku, jinak nemám šansi jej zjistit. --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 16:13 (CEST)
Robot běží v Dvorapově kontrole, a proto se Dvorapa ozve až za půl dne. Když pustím robota já, tak od počítače neodcházím. Dá už se to odblokovat? --OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 16:18 (CEST)
Robot stojí od chvíle, kdy byl zablokován, takže ano. No já standardně prvních asi 100 nebo 200 odklepávám, poté dělám namátkovou kontrolu. V sedm jsem ale musel do práce a protože jsem nezaznamenal žádnou chybku, nechal jsem ho pokračovat. --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 16:23 (CEST)
zvládám 600 článků za hodinu. Nic silově neprotlačuji,“ – tak to je úplné nepochopení situace. Realizovat svůj názor rychlostí 600 editací za hodinu je sakra silové protlačování. Na místě může být omluva nebo náprava, ale především je zásadní si to uvědomit a robota používat ohleduplněji, jen tam, kde je prakticky jisté, že nebudou námitky, nejlépe po předchozím ohlášení na Wikipedie:Žádost o provedení práce (a ponechání času ostatním k námitkám). Pokud je něco kontroverzní, tak musí debata proběhnout před tím, než bude robot spuštěn. Nikoliv zpětně.--Tchoř (diskuse) 19. 8. 2018, 07:45 (CEST)
Jaky by teda mel byt onen kratky souhrn udalosti, ktere se udaly napr. v roce 2013? Ktera udalost je natolik vyznamna, ze by mela byt v tom uvodu a ktera uz ne a proc? Zase mi prijde zbytecne vypsat vsechny udalosti do uvodu a pak je mit znova vsechny vypsane v clanku. A mit uvod ve stylu "Roku xy se udaly tyto udalosti:" mi prijde stejne tak dobre, jako by tam zadny nebyl… --Ozzy (diskuse) 16. 8. 2018, 16:22 (CEST)
A nestačilo by obyčejné: Toto je seznam událostí v oblasti dopravy v roce 2005? Např. --Tayari (diskuse) 16. 8. 2018, 16:33 (CEST)
@Tayari: A k čemu je to dobré? --OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 16:35 (CEST)
Bylo by to rozhodně 1000× lepší, než nic, laidký čtenář by ihned věděl, o čem zbytek článku je a zda je to to, co hledá, či nikoliv.
Jinak se to samozřejmě dá i rozšířit, já jako laik bych si to představoval třebas takto:
Rok 2013 byl na vodních plochách ve znamení pokračující uprchlické krize, kde bylo potopeno XY člunů s uprchlíky[1] a v zachraňování pomáhalo přes 300 lodí pod různými vlajkami přímořských států Evropy[2]. Kromě toho <zde následuje výběr dvou nejvíce citovaných v médiích, které by mohly zajímat i laického čtenáře, čili třeba výbuchy, přepadení, vyzvednutí vraků...>. Samozřejmě <zde následují už jen krátké statistiky událostí, které laické čtenáře nezajímají a které si zájemci dohledají níže v článku...>.
Rok 2023 byl na vodních plochách ve znamení pokračující uprchlické krize, kde bylo potopeno XY člunů s uprchlíky[1] a v zachraňování pomáhalo přes 300 lodí pod různými vlajkami přímořských států Evropy, Asie i Afriky[2]. Kromě toho byla u pobřeží jižní Afriky přepadena piráty obchodní loď[3][4] nesoucí náklad v hodnoty 21 milionů US dolarů. V americkém námořním přístavu v New Vegas byla korejským bombardérem sestřelena vojenská ponorka, zahynulo 64 členů posádky. Samozřejmě v průběhu roku vstoupilo do služby 64 nových lodí, byla oznámena a zahájena stavba 32 nových lodí a 2 jaderných ponorek.
a dále samozřejmě výčet už všech jednotlivých událostí dopodrobna. Jsem totální laik, takže ty příkladové věty mohou být špatně, ale přijde mi trochu trapné, že já laik dokážu článku vymyslet nějaký úvod (byť asi nepřesný z pohledu znalce) a znalci loďstev žádný nevymyslí. --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 16:53 (CEST)
V tom bude prave asi ten problem, ze jako laik neco vymyslet dokazete, ale kdybyste mel predstavu, o jake tema se jedna, ze prakticky neni realne sehnat zdroje pro ona tvrzeni (za vsechny roky), tak byste si to asi rozmyslel. Existuji nejake rocenky a nejake vyrocni zpravy, ale ani ty neobsahuji vsechno. Uz jenom ta predstava, ze by se dalo nejak jednoduse/realne spocitat mnozstvi lodi, ktere vstoupilo do sluzby (bylo by treba projit vyrocni zpravy vsech lodenic na celem svete... good luck with that!). Statistiky k uprchlicke krizi by byly na samostatny clanek a ne kratky uvod. --Ozzy (diskuse) 16. 8. 2018, 17:12 (CEST)
Tak seznam lodí, co vstoupily do služby je ve článku, nemám tušení, zda kompletní nebo výčet důležitých (to by asi v tom článku také mělo zaznít), ale je. --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 17:44 (CEST)
Takže léta nám tu existovaly stovky článků na téma rok x v y o jednotném vzhledu. Potom přijde někdo a ze dne na den je všechny oblepí. Ne, tohle vyžaduje diskusi. Pokud má něco obecně nějakou formu, která je udržovaná, tak se ta forma mění diskusí, konsensem více redaktorů. Teoreticky lze pak podobné věci brát za WP:NEKIT. OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 18:18 (CEST)
Pokud jsme ještě u toho, současné pravidlo, kterého se držíme, též třeba u článku 2003 nevyžaduje úvod. Podobně vypadají i další články o nějakých rocích. OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 18:20 (CEST)
Tady bych si dovolil namítnout, že článek 2003, tak jako další články o rocích, úvod ovšem ve skutečnosti má. Je jím věta „2003 (MMIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.“ Jen je trochu netradičně umístěná pod úvodní navigaci i obsah. Protože navigace je přes celou šířku stránky, tvoří její záhlaví, dává smysl, že obsah, řešený taky horizontálně, je přimknutý k ní a teprve pod ním následuje úvod. Technicky možná trochu netradiční řešení, ale ve výsledku asi přehlednější. Ačkoli tedy v doporučení přímo přítomnost úvodu není vyžadována (ani vyloučena), ve skutečnosti ty články úvody mají. --Bazi (diskuse) 16. 8. 2018, 20:59 (CEST)
Tuším ale, že OJJ i další jsou poněkud rádi, že jsem je nenechal označit robotem také, protože z těch článků o rocích má úvod jen malá hrstka. Zkuste si pár náhodných čísel mezi 0 a 2000. Tam je však náprava asi nejjednodušší, tam totiž standardizovanou formulku k použití máme a robot si hravě poradí s údaji jako je den v týdnu apod. Mám se do toho (asi až zítra tedy) rovnou pustit? --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 21:12 (CEST)
Než se pouštět do dalších nových úprav (byť by byly nesporné; tady si nejsem tolik jistý, radši ať se kolegové ještě vyjádří, jestli v těch formulacích v úvodu roků nevidí nějaký zádrhel), byl bych za napravit nejdřív ty sporné úpravy dosavadní, ať jsou všichni spokojení. Takže tam, kde robot nasázel šablonu a šlo by to nějak hromadně upravit, ji nahradit aspoň tou úvodní větou. Nemám přehled, kde všude to je nebo by to tak šlo, ale aspoň k těm letům. Obecně bych k nim nepsal, že jsou to seznamy (viz zmíněou neúplnost, výběrovost, taky ne vždy je to opravdu jenom klasický seznam), lepší mi přijde označení "přehled". Takže nějaké nástřely, klidně dolaďte:
* Toto je přehled významných událostí roku XY v oblasti (zejména válečného) loďstva.
* Toto je přehled významných událostí roku XY v dopravě.
* Toto je přehled významných událostí roku XY v letectví.
* Toto je přehled významných událostí roku XY v hudební oblasti.
Třeba. Možná by bylo dobře nahlédnout do těch článků z každé oblasti, které šablonou označeny nebyly, jak je ten úvod řešen tam (a jestli jednotně, jestli přijatelně). Pak buď - asi ručně - sjednotit, nebo jenom doplnit v těch, kde úvod chybí. Uvažoval jsem i o tom, jestli u blízkých a překrývajících se témat nevysvětlit, že něco jiného patří jinam, ale na druhou stranu jsou (snad) všude ty boční navboxy s odkazy na všechna ta další témata, tak by se v tom mohl čtenář zorientovat i tak. --Bazi (diskuse) 16. 8. 2018, 22:21 (CEST)
Našel jsem jen tři takové články s úvodem z těchto tematických (hledal jsem špatně?): 2010 v šachu, 1832 v botanice a 1912 v botanice. První je moc hezkým příkladem delšího úvody, druhé dvě mají klasickou jednu větu. --Dvorapa (diskuse) 17. 8. 2018, 04:59 (CEST)Ano, hledal jsem špatně. --Dvorapa (diskuse) 17. 8. 2018, 15:45 (CEST)
Tak nevím, možná bude na vině opravdu špatné hledání. Už u samotného výše zmíněného roku 2003 nacházím (jednovětý) úvod u 2003 ve fotografii a 2003 ve sportu. Naopak mě, přiznám se, trochu překvapuje, že bot nevložil šablonu do článku 2003 v letectví, kde žádný úvod při nejlepší vůli nevidím, ale možná je to tím, že už byl bot zablokován dřív, než se k němu dostal. A mimochodem třeba u loňského 2017 nacházím i pěkný delší než jednovětý úvod, takže jak je vidět, když se chce, jde to (ale na robotické vkládání i do starších roků je to asi moc složité). --Bazi (diskuse) 17. 8. 2018, 08:00 (CEST)
Aha, já zkoumal jen 1234 v, a už ne 1234 ve (prosté 1234 jsem zatím nezkoumal). Ano, robot nestihl označit posledních asi 270 článků. Každopádně asi se budeme muset spokojit roboticky s jednodušším úvodem než u 2017, minimálně počet státních svátků se sem tam měnil a počet pracovních dní nevím, kde pro úvody sehnat. vše ostatní by se ale tak nějak dalo spočítat nebo sehnat pro jednotlivé roky, takže pokud vezmu pro samostatné články o rocích článek 2017 za vzor a roboticky z úvodu sestavím maximum, neměl by být problém. Co ty články o tématech v rocích, máme nějaký hezký vzorový úvod? --Dvorapa (diskuse) 17. 8. 2018, 15:45 (CEST)
Je jich tedy s úvodem cca 100 ze 700 celkově, viz seznam. --Dvorapa (diskuse) 17. 8. 2018, 16:17 (CEST)
Další skupinou pak jsou články o měsících roků (Leden 2017). Ty jsem také vynechal z robotického doplnění šablony. Máme nějaký dobrý vzorový úvod k nim? (já namátkou nenašel nic) --Dvorapa (diskuse) 17. 8. 2018, 16:17 (CEST)
Zkušební editace robota vypadá takto: [39]. Připomínky? --Dvorapa (diskuse) 18. 8. 2018, 09:41 (CEST)
Určitě to chce název článku, čili 1433, tučně. Podle standardů. A taky bych přidal prolink na Islámský kalendář.
Otázkou je umístění šablony Různé významy. Tyto články o rocích jsou řešené trochu nestandardně, obsahují horní navigaci a horizontální obsah, úvod máme až pod obsahem. Nabízí se otázka, jestli taky šablonu přesunout pod něj, případně jestli nepřepracovat tu navigaci jen do nějakého bočního panelu a standardizovat stránku trochu víc. Každopádně ty úpravy by si vyžádaly předchozí širší prodiskutování. Začít zrovna s těmito stránkami nebylo šťastné, protože jsou skutečně poměrně nestandardní a mají k tomu i své samostatné doporučení. Asi bych navrhoval to umístění šablony konzultovat u onoho doporučení a případně zařadit i do něj. Stejně by se tam asi mělo zapracovat i umístění úvodu. Ale co ty ostatní, tematické roky? Ty by spíš potřebovaly nějaký ten úvod dodat a nebude u nich takový boj s nestandardním formátem stránky.
Co se týká stránek typu Leden 2018, ty jsou opět do jisté míry nestandardní, protože se vlastně nebudují primárně jako články Wikipedie, ale spíš jako odkladiště aktualit z Hlavní strany. Vlastně jsou součástí Portálu Aktuality, i když nejsou zařazeny do jeho jmenného prostoru. Nějaké základní náležitosti mají, jako je sekce Reference nebo navbox, ale jiné jim chybí. Možná by stálo za úvahu, jestli úvod taky nedodat formou šablony, tím spíš, že by se mohl klasický horizontální navbox zespodu přesunout do úvodu jako boční navbox. Místo šablony {{Archivovaná verze Portálu Aktuality}} bychom tam pak měli šablonu tvořící nějaký textový úvod a zároveň boční navbox. Anebo to můžeme ponechat jako speciální stránku portálu Aktuality bez nároků na formát encyklopedického článku. --Bazi (diskuse) 18. 8. 2018, 12:23 (CEST)
To je seznam lodí, které jsou buď nějak významné/velké, informovala o nich média, ale jedná se vesměs jen o válečná plavidla (o zařazení do služby nějakého civilního plavidla se z médií dozvíme zpravidla až v okamžiku, kdy se stane nějaké katastrofa, o které se média rozhodnou informovat). Rozhodně si ten seznam nedělá nárok na úplnost – už i jen z toho principu, že některé státy mají tendenci utajovat vojenské skutečnosti. O existenci Sea Shadow se svět dozvěděl až téměř po deseti letech, a o tom, co se děje např. v námořnictvu KLDR se můžeme jen dohadovat. --Ozzy (diskuse) 16. 8. 2018, 18:31 (CEST)
Vidíte, přesně teď jste napsal velmi hezký úvod k danému článku. Člověk se hned dozví, že jde o neúplný seznam takových lodí, o kterých informovala média, spíše válečná plavidla. První dvě věty + informace, že se týká jen roku 2013 a máme úvod velmi pěkný. --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 19:15 (CEST)

Po e. k.:Požadavek na úvod má oporu v doporučení Wikipedie:Vzhled a styl#Struktura článku a tamtéž Wikipedie:Vzhled a styl#Úvod, dále také v nápovědě Nápověda:Úvod článku (která vlastně jen opakuje a nemnoho rozvádí to doporučení). To je komunitní konsenzus. Odchylky od toho samozřejmě jsou možné, je to jen doporučení, ale měly by mít opodstatnění, zvláštní zdůvodnění. Dlouhodobou existenci některých článků v nějaké podobě, obzvlášť byly-li takto vytvořeny systematicky, lze také považovat za jakýsi konsenzus, i když nejspíš slabší než ten vepsaný do doporučení.

Je fakt, že u mnoha pouze přehledových/seznamových článků typu 2013 v loďstvech úvod dlouhodobě chybí a pro někoho to může být i věcí zvyku. Zároveň ovšem v mnoha dalších článcích stejného typu ten úvod přítomen je, přinejmenším ve formě té jedné věty: 2013 ve filmu, 2013 ve fotografii, 2013 ve sportu, Volby 2013. Pokud se rozhodneme doplnit aspoň ten minimální jednovětý úvod typu „Toto je přehled významných událostí roku 2013 v oblasti lodní dopravy“, možná by nebylo na škodu to projednat na vhodném tematicky příslušném wikiprojektu nebo u portálu, ale v zásadě jde skutečně o uvedení článku do souladu s doporučením, čili by nemělo být námitek.

Procesně bych považoval za vhodné, aby se - když už to řeší robot - nevkládala šablona Upravit, ale rovnou ona snadno vygenerovaná věta. Tím bude zajištěno aspoň základní minimum a nemusí v desítkách až (možná) stovkách článků trčet šablona. Pokud pak bude chtít někdo ručně dopsat ten souhrn nejvýznamnějších událostí nebo cokoli výstižného k tomu roku, nechť se v klidu realizuje dle libosti a časových možností. --Bazi (diskuse) 16. 8. 2018, 18:37 (CEST)

Ano, kdyby to Dvorapa doplnil, bylo by to lepší. OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 18:41 (CEST)
Upřesněte co a kde všude a já nahradím tu moji „paseku“ za úvod podle vašich představ. Já nejsem odborník na lodě, já bych si hromadně troufl jen na úvod chemických článků (ale tam to bohužel moc nejde), ale pokud víte, co by se tam dalo napsat, sem s tím. Jinak ještě doplnění: o konsensu k článkům o rocích (1, 2...) si vědom jsem, ty byly z onoho počinu robotického vložení údržbové šablony vynechány (z 8000 článků cca 2000 článků o rocích bylo vynecháno, pak také 4000 článků, které už šablonu upravit obsahují, takže se jednalo o 2000 článků, kde robot stihl vložit šablonu do třetiny. Plus asi do dalších 800 jsem vkládal tu šablonu už vloni, letos jen opakuji). --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 19:15 (CEST)
@Dvorapa: Normálně. Toto je seznam Xy. Jinak hromadné nálepkování skoro nikdy není vítáno, viz i bloky u Nadvšence. OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 19:58 (CEST)

Tvoje diskusní archivyEditovat

Ahoj. Dovolím si upozornit, že v mobilní verzi jsou tvoje diskusní archivy plně rozbalené, tj. kompletně všechny příspěvky. Člověk tak musí kilometr rolovat, než se dostane k aktuálním tématům. Uživatelsky značně nepřívětivé. S pozdravem --Vachovec1 (diskuse) 16. 8. 2018, 12:41 (CEST)

@Vachovec1: Opera umí instascroll. ;) --Tayari (diskuse) 16. 8. 2018, 13:01 (CEST)
Ahoj, vím o tom, oprava by měla přijít ze strany vývojářů nadace každou chvíli (to ale říkali už přes měsícem). --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 15:46 (CEST)

Doplnit úvod do seznamůEditovat

Dobrý den, předpokládám, že je to Váš bot, který do seznamů spisovatelů přidal požadavek na úvod. Myslím si, že takovýto úvod by tam byl pouze formálně a tudíž by asi bylo dobré, aby byl požadavek odstraněn. Řekněte ni, jak obohatí například Seznam německých spisovatelů věta Toto je seznam německých spisovatelů nebo Toto je seznam spisovatelů píšících německy. Protože jinak nevím, co tam napsat. --Chalupa (diskuse) 16. 8. 2018, 19:08 (CEST)

@Chalupa: Viz diskuse ob jedno výše, třeba by se hodila informace, zda je seznam kompletní/úplný nebo jen výběr spisovatelů, zda je seznam aktuální, z jakého zdroje seznam čerpá, zda to jsou spisovatelé píšící Německy, pocházející z Německa, žijící v Německu... Z obsahu a nadpisu seznamu to bohužel nelze poznat. Krom toho se to píše i na WP:VaS, Nápověda:Úvod článku nebo třeba Nápověda:Seznamy. --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 19:24 (CEST)
Tak sem napsalo plno lidí stížnost a jen Dvorapa má pravdu. OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 19:25 (CEST)
Té diskuze jsem si nevšiml, ale vidím, že nejsem sám, komu se to nelíbí, což mě trochu potěšilo, že zase sám do něčřeho nevrtám. Děkuji za odpověď. --Chalupa (diskuse) 16. 8. 2018, 19:26 (CEST)
@OJJ: Ovšem někteří obhajovali i moji verzi (čili to není všichni proti jednomu blbci, ale dva názorové tábory) a je samozřejmé, že já si za ní budu stát. --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 19:27 (CEST)
Dvorapa si stojí za svým. Hm. Nemáš si stát za svým. Máš respektovat schválenou vůli komunity, ne dělat zásahy po svém s nejasným konsensem. Viz i WP:BOT: Je doporučeno činnost bota vždy konzultovat s komunitou, nejlépe Pod lípou. Silně jsi pochybil. OJJ, Diskuse 16. 8. 2018, 19:32 (CEST)
Jak jsem psal výše, provedl jsem robotem, co bych udělal ručně, kdyby těch článků bylo méně. Krom toho jsem nerozbil tisíce článků, jen doplnil údržbovou šablonu. Navíc ne poprvé, ale tuším už potřetí. Jaký je tedy ten konsensus kde? Já vím pouze o konsensuální struktuře pro články o datech, články o rocích, rozcestníky a pro biografie, na vše ostatní dle mého platí WP:VaS. Pokud je ještě nějaká sorta článků, která se odlišuje a byl dosažen konsensus, že nemá obsahovat úvod, závěr, nebo třeba stať, připište to prosimvás do závěru WP:VaS, nebo my plavci v pravidlech budem za černé ovce každou chvíli. Respektoval jsem vůli komunity, jak jen jsem uměl (až na ty úvody v šablonkách, to vidím prvně, za to se moc omlouvám). --Dvorapa (diskuse) 16. 8. 2018, 19:56 (CEST)
K tomu argumentu "udělal jsem robotem, co bych udělal ručně"... On je problematický právě v tom, že kdyby někdo takovou věc dělal ručně, bude v případě pochybností nebo vyloženě závadné povahy editací zastaven dříve, než když to naseká robot. Takže bych doporučoval tento argument moc nepoužívat. Kdyby (výše zmíněný) Nadvšenec sekal svoje rozcestníky a podobné editace na hraně nebo za hranou přijatelnosti botem, tak se z toho mohla wikikomunita zbláznit.
Ale obecně by bylo už asi dobře (obzvlášť při tom množství diskusních příspěvků) přesunout tu diskusi od pouhých opakovaných výčitek do nějaké konstruktivní fáze. Bot udělal spoustu editací, z nichž některé byly jasně závadné (seznamy kulturních památek), jiné poměrně jasně pozitivní (případy typu Seznam plemen holubů), některé možná trochu sporné. Ty závadné, kdy je úvod přítomen, ale řešen šablonou, už jsou snad vyřešené. V ostatních případech se skutečně jedná o nedostatek, který by měl být napraven, články by měly být uvedeny do souladu s doporučením Wikipedie a měly by obsahovat alespoň stručný úvod. Kde to půjde snadno roboticky, doplňme aspoň tu úvodní větu, v ostatních případech nechť tam klidně prozatím zůstane šablona. --Bazi (diskuse) 16. 8. 2018, 20:40 (CEST)
@Dvorapa: Přesně jako Bazi. Kdybys něco podobného dělal z účtu, tak bude brzy zablokován za editace bez konsensu. Tím nárazovým označením stovek článků se dosáhlo co? Mají jednotný vzhled, ne? Takže když mají povětšinou jednotný vzhled, asi už si to editoři nějak (třeba i nepsaně) dohodli. Co udělám? Založím třeba žádost o komentář a rozvinu téma problematiky úvodu u komunity. Pokud něco děláš robotem, je to skryté z RC, protože se to nemusí kontrolovat a jde vesměs o drobné změny. Tyto změny jsou také označeny něčím, čemu se říká malá editace. Vkládání údržbových šablon jak víš žádná malá editace není a bot by s nimi až na nějaké výjimky (viděl jsem označování článků porušujících AP) neměl operovat. Takže za mě sis prosadil svou povkládáním stovek šablon, narušil jsi encyklopedii ilustrací tvrzení a ty editace jsi skryl pod drobné robotické úpravy a souběžně i malé editace, ještě v pět hodin ráno. Takhle to tu zůstane léta, přitom to šlo udělat nějak jednodušeji, méně invazivně, třeba takto.
Bohužel tyhle Tvoje hurá akce tu nejsou poprvé a u jiného botovodiče jsem je nezažil, je mi líto. Zpochybnilo to i víc editorů ↑ a nechceš mi snad tvrdit, že náhrada napřklad > například, linkfix po přesunu šablony nebo drobné aktualizace/standardizace vzhledu by vyvolaly podobné reakce. --OJJ, Diskuse 17. 8. 2018, 11:52 (CEST)
Nechci, 99,999999 % editací mých nebo mého robota si taky nikdo nevšimne a jen jednou za desítky tisíc editací provedu pár editací, kterých si někdo všimne a nelíbí se mu. A nejsou to vyloženě věci totálně rozbíjející články, takže mi to přijde vždycky trochu vtipné. Zvolil jsem tak invazivní a viditelný formát, aby se to začalo urychleně řešit, protože tisíce článků odporujících pravidlům byl podle mého dosti zásadní problém. To tak bývá vždycky že dobré věci se přehlíží nebo nejsou vidět, zatímco nedobrých věcí se hned každý všimne a tak to také být má. --Dvorapa (diskuse) 17. 8. 2018, 15:59 (CEST)
Pokud tisíce článků stejného vzhledu o stejném tématu odporuje pravidlům, není to chyba těch článků, jako XY v roce Z. Je nutno zjistit, proč pravidlům odporují. Ukázal jsem Ti v článcích o rocích, že ne vždy tam úvod je. Zvolil jsi invazivní formát bez konsensu, bez výzvy, jako malé editace označil editace nemalé, jen dle Tvého rozumu, bylo by fajn, aby sis to taky vyřešil (viz Bazi) těmi jednovětnými úvody, pokud o ně tak stojíš. Rád bych též založil ŽOK, aby se mohla komunita vyjádřit, to jsi měl udělat Ty. Upozorňuji, že příště požádám o odebrání příznaku pro Tvého robota, pokud budeš další podobné akce provádět. OJJ, Diskuse 17. 8. 2018, 16:05 (CEST)
Jak je ti libo, já na válčení čas nemám. Mimochodem proč to nemůže být malá editace? Pozn.: Robot označuje editace o pár znacích za malé automaticky. --Dvorapa (diskuse) 17. 8. 2018, 16:08 (CEST)
Pardon, ale tady se musím opravdu podivit. Proč to nemůže být malá editace? To opravdu chybí tohle základní povědomí? „Obecně platí, že by se jako malé editace měly označovat pouze velmi jednoduché změny a úpravy článku, např. opravy překlepů a pravopisných chyb, změny formátování a úpravy, přeskupení textu bez změn jeho obsahu. Jakákoliv změna, která má vliv na významové změny v článku, není malou editací i přesto, že se jedná o změnu byť jen jediného slova.“ Např. pokud vkládám do článku žádost o zdroj pomocí {{Fakt}}, rozhodně to neoznačím za malou editaci, i když je to jenom pár znaků. Protože rozsah editace sám o sobě nerozhoduje, rozhoduje její povaha. Neptejme se, proč nemůže být vložení údržbové šablony označeno za malou editaci, ptejme se, proč by měla. Ve výčtu případů, kdy lze editaci označit za malou, se šablon týkají jenom dva body: „přidání navigačních nebo některých kategorizačních šablon“ a „označení článku šablonou {{Pracuje se}}“. Vložení údržbové šablony, která článku vytýká nedostatky, bych nepovažoval ani za jeden z těchto dvou případů. Jde přece o zpochybnění kvality celého článku, to není nic malého typu oprava překlepu. Tahle nerozvážnost je opravdu na pováženou.
Zároveň ovšem k té otázce konsenzuality připomínám, že považuji absenci úvodu v článcích za citelný nedostatek, a to i když je to tak ve větším množství článků podobné povahy (zpravidla proto, že je prostě pozakládal tentýž wikipedista, který si třeba s doporučeními Wikipedie nedělal hlavu. Není to určitě ojedinělé, kdy se tuším Zonerovi (omlouvám se, pokud mu z důvodu chabé paměti křivdím) vytýkalo zakládání nějakých sportovních přehledových článků typu soupisky týmů nebo výsledky turnajů bez náležitých základních součástí článků. Podobně špatně na tom svého času byly třeba i seznamy dílů televizních seriálů, než jsem do nich začal systematicky vnášet pořádek a chybějící nebo velmi chabé úvody doplňovat (např. [40] nebo u jednotlivých řad např. [41] a [42]. Pokud někde úvod pouze není přítomen, byť ve více článcích, neměli bychom automaticky předpokládat, že je to výsledek širšího konsenzu, ten konsenzus by chtělo hledat v nějakém tom předchozím ŽOKu nebo (ještě spíš) na nějaké projektové nebo aspoň portálové stránce. Pokud nám takový psaný konsenzus není znám (ale aspoň se po něm porozhlédnout by to chtělo), není myslím vůbec na závadu ty úvody začít doplňovat. V našem případě se to komplikuje tím, že nedošlo rovnou na doplňování úvodů, ale jenom vkládání vytýkací šablony, zato však ve velkém rozsahu, a to zřejmě bez vize to vlastními silami v dohledné době dořešit. To je ta přitěžující okolnost. Ale že by se kvůli tomu musel zakládat ŽOK, to mi přijde taky přehnané. Stačilo by navrhnout Pod lípou. --Bazi (diskuse) 18. 8. 2018, 00:33 (CEST)

Subpahýl?Editovat

Kolego, tohle byl, doufám, vtip.--Hnetubud (diskuse) 17. 8. 2018, 13:17 (CEST)

@Hnetubud: A vy tam nějaký obsah vidíte? já vidím jen navigaci. JAn (diskuse) 17. 8. 2018, 13:45 (CEST)
Články jsem označil k úpravě už dávno, nyní jsem jen přitvrdil k urychlené úpravě (resp. subpahýlu), protože se za tu dobu nikam nepohnuly. Díky JAne za pomoc, já s tím nebyl schopen hnout. --Dvorapa (diskuse) 17. 8. 2018, 16:02 (CEST)

ŽoPSEditovat

Coby tu dlouhodobější práci s kategoriemi a nějakými technikáliemi bych doporučil žops. OJJ, Diskuse 25. 8. 2018, 10:55 (CEST)

Už mi to doporučilo více lidí a vždy jsem je odmítal, teď spíš čekám, až se vymyslí ti Techničtí správci (ŽOK). --Dvorapa (diskuse) 25. 8. 2018, 10:58 (CEST)
Ovšem ti zase neumožňují mazání, tak možná zvážím toho klasického správce. --Dvorapa (diskuse) 29. 8. 2018, 23:10 (CEST)

Kategorie MinipočítačeEditovat

Pěkný den. Při kontrole Kategorie:Minipočítače jsem zjistil, že jste tam Vy nebo Váš robot přidal AMD Gizmo Board, Banana Pi, Banana Pro, Cyklistický počítač a různé varianty počítače Arduino, ačkoli nic z toho do této kategorie rozhodně nepatří – viz definice na stránce Minipočítač. Prosím, vyhoďte je z této kategorie a pokuste se opravit robota, aby je do ní nedával. Děkuji a s pozdravem Kolarp (diskuse) 29. 8. 2018, 19:07 (CEST)

@Kolarp: Dost jich tam už bylo, proto jsem považoval kategorii za vhodnou, omlouvám se. Pokud dokážete rozpoznat ty, které tam nepatří, tak určitě sepište nějaký seznam a já bych to zkusil přesunout do Kategorie:Jednočipové mikropočítače, která se mi zdá být teď už snad opravdu správná. My se na škole učili, že minipočítače, mikropočítače a mikrokontrolery jsou synonyma, očividně nejsou. --Dvorapa (diskuse) 29. 8. 2018, 22:40 (CEST)
Díky za odpověď. Možná v určitém okamžiku historie se zdálo, že minipočítače a mikropočítače jsou téměř synonyma (resp. minipočítače byly nahrazovány podobně výkonnými počítači s mikroprocesory), ale vývoj šel dál, a zatímco z minipočítačů se stala uzavřená kategorie, tak skupina zařízení s mikroprocesory se hodně rozkošatila (od cyklopočítačů po superpočítače). Ale vybrat z ní nějaká malá zařízení a šoupnout je do kategorie, ve které jsou relativně malé a levné počítače s omezeným výkonem z 60. a 70. let, to nejde. Vzhledem k en:Category:Microcontrollers by asi nejvhodnější kategorie byla Kategorie:Jednočipové mikropočítače – pro Arduina bych snad udělal ještě podkategorii (stejně jako je en:Category:Arduino), i když něco jako Kategorie:Miniaturní zařízení s mikroprocesorem by mi alespoň u toho cyklopočítače přišlo přiléhavější. Myslím, že jsem v úvodním příspěvku vypsal všechny, kterých se to týká. S pozdravem Kolarp (diskuse) 30. 8. 2018, 07:45 (CEST)
A díky za provedení přesunů. Potom, co tam ubylo položek, jsem našel ještě další dvě špatně kategorizované, takže jsem je přesunul kam patří. S pozdravem Kolarp (diskuse) 31. 8. 2018, 10:19 (CEST)

Rámeček s upozorněnímEditovat

Kolego, zastavte ty poněkud násilné převody rámečků do metašablony {{Rámeček s upozorněním}}. Generují nevzhledné výsledky, které nejsou lepší než před úpravou, spíš naopak. --Bazi (diskuse) 11. 9. 2018, 15:59 (CEST)

V čem násilné, ve většině případů je rozdíl oproti předchozímu stavu nepatrný? --Dvorapa (diskuse) 11. 9. 2018, 16:01 (CEST)
Ve výsledné podobě je opravdu patrný. Už jsem to zmínil u Požadavku na portrét a Nekvalitního obrázku, ale bude toho možná víc. --Bazi (diskuse) 11. 9. 2018, 16:06 (CEST)
Zatím odpovídám tam. Vzhled je nastavení podle původní verze šablony Obsahuje avestánský text, ale není problém ho doladit, rozhodně mnohem lepší mít to jednou šablonou a doladit její vzhled než mít to každá pes jiná ves. --Dvorapa (diskuse) 11. 9. 2018, 16:08 (CEST)
Ovšem pokud ten každý pes je vyladěný, výsledek může vypadat dobře, oproti násilnému sešněrování do jedné šablony bez trochy citu. Jednota za cenu nevzhlednosti není řešení. --Bazi (diskuse) 11. 9. 2018, 16:10 (CEST)
Tak všechny ty šablony jsou na jedno téma, takové postranní cedule by se dalo říct, čili by bylo vhodné, kdyby se nějak jednotně chovaly, i za cenu toho, že nebudou vypadat úplně 100% totožně jako předtím. Budu rád za každé konkrétní připomínky. --Dvorapa (diskuse) 11. 9. 2018, 16:17 (CEST)
Nejde nutně o to, aby byly ty šablony totožné s předchozí podobou, ale primárně aby vypadaly všechny dobře a funkčně. Jestliže předtím vypadaly a teď ne, tak je někde chyba. --Bazi (diskuse) 11. 9. 2018, 16:28 (CEST)
Kterou bych samozřejmě rád napravil. Není v mých silách vyladit všechny neduhy před nasazením a proto jsem rád za jakékoliv podněty, které mohu v šabloně spravit. --Dvorapa (diskuse) 11. 9. 2018, 16:32 (CEST)

Obecně by bylo fajn soustředit svou energii na dotažení dlouhodobě rozpracované úpravy, která potřebuje dokončit, namísto vymýšlení nějakých nových zbytečností, jejichž přínos je přinejmenším sporný. --Bazi (diskuse) 11. 9. 2018, 16:27 (CEST)

Chápu. Tyto šablony jsou resty z roku 2016, které jsem tehdy rozpracoval a od té doby mi překážely v úkolníčku. Na HS se hned podívám, tam mám v plánu projít celou dosavadní diskusi a připravit její malé shrnutí, abychom se vyznali v tom, co už máme hotovo a co případně ještě chybí. --Dvorapa (diskuse) 11. 9. 2018, 16:30 (CEST)
Už jsme tam jednou měli Diskuse:Hlavní_strana/návrh_květen_2018#Pojďme_to_dotáhnout. Vracet se znovu na začátek nám moc nepomůže, potřebujeme se posouvat dál. --Bazi (diskuse) 11. 9. 2018, 16:46 (CEST)
Nevím co jsme tam jednou měli, odkázal jste (asi chybně?) na jednu ze sekcí typu: tady je další seznam chyb, kterých jsem si všiml. Jak se máme posouvat kupředu, když všechny moje nedávné opravy byly revertovány (chápu jen ten zip, ale ostatní úpravy?). Resp. chci přiložit ruku k dílu, ale nevím, s čím mám nyní tedy pomoct? --Dvorapa (diskuse) 11. 9. 2018, 16:56 (CEST)
Je to správně odkázaná sekce s explicitní výzvou „Pojďme to dotáhnout“. Jesti chcete pomoci, tak pro začátek asi nejspíš s tím, co jste sám vypsal do svých ex post bodů s výhradami. Vaše úpravy byly revertovány proto, že jste to celé v jedné editaci překopal tak, že se to rozsypalo. Jestli jste v tom prováděl i jiné, nezávadné úpravy, klidně je proveďte znovu jednotlivě (nebo navrhněte v diskusi), aniž byste celek rozbořil. Hlavně co se týká oprav oněch vlastních výhrad (jsou-li konsenzuální, nikoli sporné). --Bazi (diskuse) 11. 9. 2018, 17:34 (CEST)

Výzva - využívej suppressredirectEditovat

Ahoj, rád bych Tě požádal, aby jsi u bota využíval právo suppressredirect. Generování 100 stránek ke smazání namísto toho, aby ani nebyly vytvořeny, považuji za zbytečné. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 9. 2018, 12:22 (CEST)

Rád bych, ale stále netuším jak? Třeba u category.py? --Dvorapa (diskuse) 13. 9. 2018, 12:25 (CEST)
U category.py to nevidím, u ostatních to vidím pod parametrem noredirect. Navrhuji ho přidat i do category.py. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 9. 2018, 12:48 (CEST)
Mělo by se to přidat do všech skriptů, kde může proběhnout nějaký přesun stránek, nejen do category.py, ale jinak souhlasím. --Dvorapa (diskuse) 13. 9. 2018, 12:51 (CEST)

Šablona po smazuEditovat

Ahoj, člk by myslel, že to aspoň zkontroluješ [43], bylo to tu vše 4 dny bez iboxů, zkontroloval a opravil jsem--Horst (diskuse) 15. 9. 2018, 19:59 (CEST)

A doprkna, já jsem trubka. Jak těch různých infoboxů bylo víc naráz, tak jsem si jednoho překlepu mezi nimi nevšiml. Moc díky za nápravu. --Dvorapa (diskuse) 15. 9. 2018, 21:14 (CEST)

Vkládání referencíEditovat

Dobrý den, chtěl bych upozornit, že Váš bot vkládá reference úplně vespod stránky bez ohledu na případné navboxy ([44]). Zdraví --Silesianus (diskuse) 18. 9. 2018, 21:01 (CEST)

Vím o tom, před hodinou jsem mu to zakázal. Činí tak, protože navboxy bohužel nelze nijak detekovat, robot nemá jinou možnost. --Dvorapa (diskuse) 18. 9. 2018, 21:05 (CEST)

Odstraňování nadpisůEditovat

Zdravím při večeru, proč bot v této editaci mimo jiné odstranil nadpisy sekcí Internet a Telegraf? Chápu, že se jednalo o prázdné sekce, ale zároveň nemyslím, že by automatickou, tím spíš roboticky prováděnou, reakcí mělo být jejich smazání. Ty sekce nejspíš vznikly jako zárodek nějaké logické struktury, která sice ještě nebyla naplněna, ale sama o sobě dává smysl. Řešení takové věci by proto mělo náležet spíš lidskému editorovi, který zváží, jestli by nemohl třeba dopsat aspoň jednovětý úvod a vložit šablonu {{Pahýl část}}. Robot takové úvahy není schopen a asi by bylo lepší, kdyby toto mazací řešení nerealizoval. --Bazi (diskuse) 18. 9. 2018, 23:06 (CEST)

Jedná se o automatickou kosmetickou úpravu, třeba jako je náhrada [[les|lesy]] > [[les]]y. Osobně jsem na straně vývojáře úpravy, protože tyto prázdné sekce, ještě ideálně obsahující pouze šablonku pahýl část a nic jiného, jsou vyloženě ohavnost. Editorům chtějícím připravit článku strukturu bych asi doporučil prázdné sekce zakomentovat a to samé by teoreticky mohli dělat i roboti na cswiki, pokud poprosíme vývojáře Pywikibota. --Dvorapa (diskuse) 18. 9. 2018, 23:22 (CEST)
Nesouhlasím a není k tomu opora. Pokud je, prosím o doložení ŽOKu nebo jiného komunitního konsenzu. Můžeme samozřejmě uvažovat o tom, co by se nám líbilo víc, souhlasím s tím, že řešení pouze nadpisem a ničím jiným není pro Wikipedii vhodné, ale zároveň nemyslím, že by se to automaticky mělo řešit mazáním, tím spíše robotickým. Jak už jsem ostatně uvedl. Takže do úprav typu [[les|lesy]] > [[les]]y (kterých v článku bylo neurekom a byly vesměs v pořádku) toto určitě nepatří. Prosím proto o vyřazení takových úprav z úkolů pro bota, přinejmenším do doby, než pro takový postup bude zjevný široký komunitní konsenzus. --Bazi (diskuse) 18. 9. 2018, 23:39 (CEST)
Vyplním na Phabricatoru hlášení chyby, ale až zítra, dnes už taky usínám na klávesnici. --Dvorapa (diskuse) 19. 9. 2018, 00:02 (CEST)

Duhový světEditovat

To jsi mohl rovnou dát na smazání, zase někdo potřebuje přilákat lidi, aby se penízky sypaly, tak si dělá promo. Navíc zkopírováno z oficiálních stránek (tady ale o autorství moc nepochybuju). Dík. OJJ, Diskuse 19. 9. 2018, 14:32 (CEST)

No bylo to na pískovišti, tam to beztak není vidět (pokud to není indexováno, což jsem vyřídil), tak ať si tam nyní už píše, co uzná za vhodné. --Dvorapa (diskuse) 19. 9. 2018, 14:38 (CEST)

Konverze ISBN-10 na ISBN-13Editovat

Co má probůh znamenat automatické doplňování 978 do ISBN?! Jednak si přece nemůžete vymýšlet, jednak ISBN-13 vzniklo až 2007, jednak z ISBN-10 na ISBN-13 opravdu nekonvertujete přidáním prefixu. Mohl byste bota zastavit a vrátit způsobenou škodu? --Mormegil 20. 9. 2018, 21:05 (CEST)

Vrátím, netušil jsem, že je více druhů ISBN. Je to jen pár článků, projdu je ručně. --Dvorapa (diskuse) 20. 9. 2018, 21:17 (CEST)
@Mormegil: Na mou obhajobu, u několika z nich bylo uvedeno jak krátké, tak dlouhé ISBN a ty dvě se lišily pouze v tom předčíslí 978, vedlo mě to k domněnce, že ho tam někdo zapomenul přidat, zvláště když se objevuje v seznamu chybných ISBN, ze kterého všechny upravené články pochází. --Dvorapa (diskuse) 20. 9. 2018, 21:25 (CEST)
@Dvorapa: Nemali by sa líšiť len prefixom, kontrolná cifra sa pri ISBN-13 počíta zo všetkých dvanástich cifier, teda aj z prefixu, preto sa spravidla líši (a preto nie sa nedá medzi tvarmi prevádzať len prostým doplnením/odstránením prefixu – vedie to k neplatným ISBN). --Teslaton (diskuse) 20. 9. 2018, 21:50 (CEST)
Já právě tak chtěl zkusit napravit neplatná ISBN, ale už toho nechám. --Dvorapa (diskuse) 20. 9. 2018, 21:53 (CEST)
kdybyste někdo věděl, jak alespoň některá z nich opravit, určitě dejte vědět, pomůžu co bude v mých silách: Wikipedie:Údržbové seznamy/Články obsahující chybná ISBN. --Dvorapa (diskuse) 20. 9. 2018, 21:55 (CEST)
Tie neplatné dosť často vznikli práve tak, že niekto niekedy naivne doplnil prefix pred ISBN-10 alebo naopak naivne odstránil prefix z ISBN-13 (a teda checksum nesedí). Také prípady je samozrejme korektné opravovať, ideálne ale podľa nejakého autoritatívneho knižničného zdroja resp. aspoň s kontrolou či výsledné opravené ISBN skutočne odkazuje na správnu publikáciu. --Teslaton (diskuse) 20. 9. 2018, 21:57 (CEST)
Mě třeba překvapilo, že teď když jsem rozkliknul některá z nahlášených neplatných ISBN, tak zcela přesně odkázala na Google Books na danou publikaci a tedy jsou to možná falešná pozitiva. Čili v tom případě asi WPCleaner ten seznam nesestavuje tak úplně přesně? --Dvorapa (diskuse) 20. 9. 2018, 22:04 (CEST)
Ako som uvádzal, časť tých výskytov sú prípady s naivne doplneným/odstráneným prefixom. Trebárs 80-8680-863-5 v čl. [45] z výpisu [46] je nesprávne ISBN-10, ktoré niekto naivne skrátil zo správneho 978-80-86808-63-5 (ISBN-10 by muselo byť 80-86808-63-7) a podobných prípadov tam bude určite viacero. Čiže hej, ak ide preukazne o takýto prípad, je správne ho opraviť (hoci to potom v diffe pôsobí ako doplnenie prefixu bez opravy kontrolnej cifry, ide v skutočnosti len o opravu chybného stavu, ktorý vznikol predtým tak, že niekto prefix z ISBN-13 naivne odstránil). --Teslaton (diskuse) 20. 9. 2018, 22:52 (CEST)
Podobný problém jsme před časem řešili na Wikislovníku - nejprve ručně dohledat správné ISBN a teprve potom případně nasadit bota při více výskytech. Ve dvou lidech při 90000 heslech na jeden večer. JAn (diskuse) 20. 9. 2018, 23:24 (CEST)

Vyhynulí savci 2Editovat

Ahoj, zase jsem se na to po nějaké době podíval a trochu roztřídil ten zmatek. V prvé řadě jsem smazal téměř nevyužívané a v tuto chvíli zbytečné Kategorie:Třetihorní savci. Totéž bych rád udělal i s druhohorními savci, i když tam je ta kategorie přeci jen využívanější.

Navrhoval bych ty savce protřídit podle geologických období a zvolit tento logičtější postup třídění na menší odseky historie Země.

Takže to vidím takto (možná jsem se v těch cénech přepsal, neručím na stopro):
Kategorie:Vyhynulé druhy podle geologického období

Vidíš, že toho dost chybí a i to dělá ten zmatek. Oligocénní tvory máme např. v jiných kategoriích atd. Pak můžeme třídit nějaké ty kytovce, mamuty atd. Ale potřebuji s tím pomoct (hlavně zjistit, v jakých obdobích ty organismy žily). --OJJ, Diskuse 21. 9. 2018, 08:47 (CEST)

Dobře, super, jen drobná technická, do článků přidává tvůj robot neexistující šablonu: [47]. Jinak myslel jsem si, že bychom mohli využít tolweb, protože má parádně zpracované vyhynulé ptáky, ale jak tak procházím savce a jiná zvířata, tak u těch už má značné mezery a k většině z nich ani nemá záznam. Čili období žití poskytuje víceméně jen ke ptactvu. Ještě zapátrám, kde bychom mohli najít více informací. --Dvorapa (diskuse) 21. 9. 2018, 09:22 (CEST)

Nevhodné úpravyEditovat

Dobrý den, upozorňuji, že DvorapaBot nahrazuje spojovník pomlčkou i v položkách "datum přístupu", "datum aktualizace" apod. v citačních šablonách, čímž je poškozuje. Viz např. zde: [48]

Přehled stránek s chybným časem: [49]

Prosím o nápravu. Děkuji --Jvs 28. 9. 2018, 16:51 (CEST)

Díky za objevení chyby, mělo by být opraveno. --Dvorapa (diskuse) 28. 9. 2018, 18:46 (CEST)

Results from global Wikimedia survey 2018 are publishedEditovat

1. 10. 2018, 21:25 (CEST)

Barva dresuEditovat

Ahoj, co bylo špatně na původním zápisu

<span style="background-color:{{{1}}};width:10px;height: 10px;border:1px solid #000000; display: inline-block;" />

žes ho opravil na

<span style="background-color:{{{1}}};width:10px;height: 10px;border:1px solid #000000; display: inline-block;"></span>

--Jan Polák (diskuse) 12. 10. 2018, 07:12 (CEST)

@Jan Polák: Řadil všechny články, kde byla šablona vložena, do údržbové kategorie Údržba:Stránky s neplatnými sebeuzavírajícími HTML značkami. Jak naznačuje popis kategorie, tvůj zápis je od roku 2012 považován za chybný, resp. zastaralý. --Dvorapa (diskuse) 12. 10. 2018, 11:48 (CEST)

TV infoboxEditovat

Ahoj, všiml jsem si [50]. Chystáš se něco dělat s {{Infobox - epizoda Star Treku}}? --Harold (diskuse) 29. 10. 2018, 09:44 (CET)

@Harold: Ahoj, ano, všechny čtyři infoboxy seriálů se chystám převést na Infobox - televizní díl (budou i nadále existovat, jen budou postaveny na daném „metainfoboxu“). Je to asi nejméně kontroverzní řešení, které pouze standardizuje vzhled a parametry napříč jimi, ale aktuální stav (diskutovaný v DoSu a posléze ŽoKu) nemění. --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2018, 09:49 (CET)
OK. Jinak za mě, vzhledem k tomu, že jsem tu víceméně jediný, kdo se tu Star Treku aspoň nějak trochu občas věnuje, klidně smazat a v článcích nahradit obecným infoboxem. Sám jsem se na to chtěl podívat, jestli bych to jako botovodič-začátečník zvládl, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Jestli tu Simpsoňáci chtějí mít vlastní infobox, budiž, i když mi to připadá zcela zbytečné, ale to už jsem v těch diskusích zmiňoval. --Harold (diskuse) 29. 10. 2018, 09:55 (CET) Doplnění: V případě ponechání by infoboxy měly být přejmenovány na "Infobox - díl (seriálu Futurama/seriálu Dr. House/Star Treku)". --Harold (diskuse) 29. 10. 2018, 09:57 (CET)
@Harold: Ponechal bych pouze pokud bude co vyplnit ve volitelných kolonkách (Dr. House: diagnóza, Simpsonovi: tabule, gauč). Přejmenování beru na vědomí. Mimochodem i v parametrech mám spíše použít slovo díl? --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2018, 10:03 (CET)
Ano, na televizním wikiprojektu bylo před časem dohodnuto, že bude preferováno označení "díl". Ještě k parametrům Star Treku, je to tam takové trochu složitější. Korektní verze je ta použitá u IB Televizní díl, startrekovský infobox byl upravován (i mnou) s nepříliš velkou znalostí televizní termitologie. :-)
IB Star Trek IB Televizní díl (korektní verze)
autor námětu námět
autor příběhu scénář
scénář
--Harold (diskuse) 29. 10. 2018, 10:16 (CET)
Dobře, zatím děkuji za spolupráci. Dokončím Dr. House a jdu se podívat na Star Trek. --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2018, 10:19 (CET)
@Harold: Nevím, co s výskyty, kde je jiný scénárista než autor příběhu. --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2018, 11:18 (CET)
To by se nemělo vyskytovat. :-) Kde se to nachází? --Harold (diskuse) 29. 10. 2018, 11:21 (CET)
Následujících 33 článků: [51]. --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2018, 11:26 (CET)
Hm, pár jsem proklikal a jedná se holt o chyby. Projdu to ručně, ale až během odpoledne. Díky za upozornění.
Měl bych dvě obecné připomínky: parametr "vysíláno od" je divný, epizoda seriálu je premiérově vysílána jen jeden konkrétní den. I v metašabloně se spíš preferuje "premiéra". Druhá věc jsou odkazy na předchozí a následující díl, které jsou nyní jen holým textem bez odkazu (pozor taky na {{!}}). To by chtělo opravit. --Harold (diskuse) 29. 10. 2018, 11:34 (CET)
Druhá opravena v infoboxu, první: bral jsem podle dokumentace, kde je preferováno vysíláno od, nemám problém to ale změnit, mám? Zatím jsem infobox ponechal i u Star Treku, takže pokud bys někdy chtěl pokračovat a díl Star Treku nahradit televizním dílem, máš to připravené (a skoro hotové). --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2018, 11:48 (CET)
Já myslím, že je možná lepší ten samostatný infobox právě kvůli možnosti upravit ho pro více různých Star Treků naráz, případně také pro ten hvězdný rok, ale nebráním se jakýmkoliv náhradám za obecný infobox z tvojí strany. --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2018, 11:50 (CET)
No, dokumentace ST infoboxu odpovídá/ala staré verzi infoboxu a době, kdy vznikl, kdy v zásadě neexistoval jednotný styl a terminologie, takže tam mohly být věci, které už nejsou preferované. Z čtenářského hlediska současný stav nevadí, stejně se tam zobrazuje "Premiéra", takže je to jen editorská záležitost a snaha o korektní pojmenování. Nutné to není, jen jsem myslel, že budeš projíždět články botem ještě jednou, kvůli těm odkazům na předchozí a následující (opět: automatický odkaz v šabloně nebývá, myslím, nyní moc obvyklý a osobně bych je u této posloupnosti nahradil standardním odkazem v článcích). Ale nechejme to tak. Možná se časem zkusím mrknout na úplné nahrazení ST infoboxu infoboxem obecným, uvidím... někdy, v budoucnu, možná. Jinak díky za úpravy, ty chyby ohledně scenáristů během dneška projdu. --Harold (diskuse) 29. 10. 2018, 12:12 (CET)
Dobrá, v dalším běhu náhrad tedy co:
 • vysíláno od -> premiéra
 • číslo epizody -> číslo dílu
 • odkazy na předchozí a následující raději přimo do článků
Souhlas? Ještě něco? --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2018, 12:27 (CET)
Super. Ještě bych rozdělil americkou a českou premiéru, pokud by to šlo. V tomto smyslu (ideálně bez vlaječek). --Harold (diskuse) 29. 10. 2018, 13:04 (CET)
HotovoHotovo Hotovo. --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2018, 13:16 (CET)
Ahoj, jenom k tomu pojmenování iboxů - přijde mi nadbytečné, pokud se dá určení konkrétního seriálu do závorky jako rozlišovač, aby se ještě skloňoval a uvozoval slovem "seriálu". Stačilo by normálně stručně: Infobox - díl (Futurama / Dr. House / Star Trek). Ani tam nemusí být „televizní díl“ (podle toho metainfoboxu), protože případné rozlišení od dílů jiných než televizních děl už je provedeno v samotném názvu seriálu (leda že by se jednalo třeba o knižní díl stejnojmenné předlohy apod., ale to už by byl asi hodně vzácný případ). --Bazi (diskuse) 29. 10. 2018, 12:15 (CET)
Může být. (=Je mi to jedno. :-)) Bral jsem to podle už dříve přejmenovaného {{Infobox - díl seriálu Simpsonovi}}. --Harold (diskuse) 29. 10. 2018, 12:22 (CET)
Po e. k.: Zatím je to pojmenováno po vzoru infoboxu díl seriálu Simpsonovi (takto dlouze, vyjma Star Treku, kde jde o více různých seriálů), čili tak jak doporučil Harold. Asi bych to tak zatím nechal, diskusi o přejmenování někde více viditelně se ale nebráním. --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2018, 12:27 (CET)
Jasně, pokud bez závorky, vzor Simpsonových je v pořádku. Já jen kdyby se to mělo dávat do závorky... Jinak u Star Treku by to šlo s množným číslem „díl seriálů Star Trek“, ale je to podružnost. --Bazi (diskuse) 29. 10. 2018, 12:44 (CET)

SmazatEditovat

Momentálně je v kategorii 200+ stránek. Je to fakt takhle dobře? Co smazat? OJJ, Diskuse 30. 10. 2018, 13:00 (CET)

Cache, už by tam měly být jen tři (za mě). --Dvorapa (diskuse) 30. 10. 2018, 13:01 (CET)

InfoaktualEditovat

Bota jsem zablokoval, než napáchá ještě větší škody. Souhlasím s tím, že je dobré ty parametry sjednotit, ale zrovna u tohoto parametru infoaktual sis to načasoval na nejhorší možnou dobu. Tři roky a jedenáct měsíců se tento parametr v podstatě nemění, a ty ho začneš přejmenovávat v ten jediný měsíc, kdy je potřeba, je zmíněn v několika návodech a používá jej spousta lidí. Takže prosím, nejprve uprav všechna místa, která tento parametr používají tak, aby braly oba parametry, a až doběhne hlavní vlna aktualizací starostů, teprve tento parametr nahraď v ostatních článcích. JAn (diskuse) 1. 11. 2018, 11:15 (CET)

@Martin Urbanec: Viz moje diskuse. Ale nekomplikoval bych to ještě existencí parametrů starosta/starostka aktuální k, generické maskulinum v tomto případě stačí. Navíc, původně byl parametr myšlen jako aktuální celý infobox. JAn (diskuse) 1. 11. 2018, 11:25 (CET) Zároveň ping @Galgo, OISV:, že parametr byl přejmenován. JAn (diskuse) 1. 11. 2018, 11:52 (CET)
A ještě jedna poznámka k názvu - u statutáního města není starosta, ale primátor. takže snaha o sjedocení namísto toho udělala dva různé parametry. JAn (diskuse) 1. 11. 2018, 11:52 (CET)
@JAn Dudík: Ok, nerozumím, ale ok. Název toho parametru neříkal vůbec nic o jeho použití, stejně tak dokumentace obou infoboxů. Nechával jsem to tedy až nakonec po všech infoboxech sportovců, farností aj. Původní záměr mi přijde byl už dávno zúžen na starostu. Nešlo mi o jednotnost, šlo mi o to, aby bylo z názvu parametru pochopitelné, co znamená, když to není vysvětleno nikde v dokumentaci. Měl jsem také za to, že jsem všechny věci okolo opravil, aby fungovaly i s novým parametrem. Nezaznamenal jsem žádnou chybu, proč přesně byl robot zastaven? Jak to tedy nyní vypadá, když byl robot zablokován? Je polovina článků tak a polovina onak? --1. 11. 2018, 13:51 (CET)
Aha, už jsem se dostal i ke druhé diskusi. Ještě se omlouvám, nedošlo mi, že teď byly vlastně ty volby. Potřeboval jsem před rozpracováním náprav dalších zastarale pojmenovaných infoboxů u všech z nich naráz standardizovat tenhle parametr, tak jsem to rovnou udělal u komplet všech infoboxů, kde jsem na takový parametr narazil, tím pádem i zde. --Dvorapa (diskuse) 1. 11. 2018, 13:59 (CET)
PS: kdybyste kdokoliv narazil na nějaký další infobox s parametrem s podobnou funkcí, který se ještě nejmenuje aktuální k nebo něco aktuální k, případně není postaven na šabloně Aktuální k, dejte vědět. Chystám pak analýzu aktuálnosti infoboxů s tím parametrem, celkem mě to zajímá. --Dvorapa (diskuse) 1. 11. 2018, 14:03 (CET)

Kategorieː TisovcovitéEditovat

Dobrý den, adː kategorie – tato čeleď je v současné taxonomii již zrušena, proto do ní nic přidáno být nemůže. Poslední dvě subkatgorie jsem nedávno přesunul jinam. Jak to řešit? Prostou cedulí smazat? Nebo je třeba DOS? Díky, s pozdravem--Borzywoy (diskuse) 11. 11. 2018, 12:05 (CET)

@Borzywoy: Navrhl jsem na smazání prostou cedulí, díky za zprávu :) --Dvorapa (diskuse) 11. 11. 2018, 12:12 (CET)

Mazání nadpisůEditovat

Ahoj, proč bot automaticky smazává nadpisy v jmenném prostoru Wikipedista:? Viz tato editace. V prostoru Wikipedista: vznikají články, které mohou být jen s připravenými prázdnými nadpisy. Díky za opravení, Patriccck 15. 11. 2018, 14:33 (CET)

Maže prázdné nadpisy bez obsahu automaticky všude. Je fakt, že uživatelský prostor by asi měl vynechat. Jedná se jen o tenhle JP? Zařídím opravu robota, odebrané sekce v uživatelském prostoru už ale asi zpět nedohledám bohužel. --Dvorapa (diskuse) 15. 11. 2018, 15:32 (CET)
Aha, není toho tak moc, povracel jsem, co můj robot kde způsobil a zařídil opravu robota. --Dvorapa (diskuse) 15. 11. 2018, 16:24 (CET)

paramOrder v TemplateDatechEditovat

Ahoj,

mohl bys mi vysvětlit, proč vadí v TemplateDatech šablony {{Citace elektronického periodika}} parametr "paramOrder"? [52] FYI, nepřidal jsem ho tam záměrně, vygeneroval se sám při editaci TD pomocí TemplateData editoru, takže bych očekávál, že až do TD někdo příště zasáhne, znova se vygeneruje. Díky --YjM | dp 16. 11. 2018, 18:08 (CET)

Ahoj, generuje se jen když přehazuješ při editaci TD pořadí parametrů (což jsi pravděpodobně udělal, byť možná ne záměrně). Odebírám je, protože jsme se pod lípou dříve shodli, že to je špatné. VisualEditor na základě tohoto pořadí při každé editaci šablony ve článku přeskupuje pořadí parametrů té šablony (takže v rozdílu změny samotná editace zapadne a je tam tisíc jiných změn, které ale uživatel neprovedl). --Dvorapa (diskuse) 16. 11. 2018, 18:11 (CET)
Ahoj. Jo, to zní logicky. Díky za vysvětlení, zkusím si na to dávat příště pozor... --YjM | dp 18. 11. 2018, 16:44 (CET)

WAM 2018Editovat

Ahoj, všiml jsem si, že se účastníš WikiProjektu Šablony, takže o šablonách "něco víš". Potřeboval bych pomoci se šablonou {{Článek Asijského měsíce Wikipedie}}, která by po zadání parametru 1 (rok, kdy byl článek pro WAM vytvořen) normálně fungovat. Ale nějak mi to nejde wikisynaktovat. Mělo by to vypadat nějak jako na bgwiki. Díky Patriccck 19. 11. 2018, 19:10 (CET)

@Patriccck: Ahoj, přesně tak, jsem (skoro jediný) velmi aktivní šablonář. A k čemu přesně šablona je? Kam se bude vkládat? (bulharsky moc neumím) --Dvorapa (diskuse) 19. 11. 2018, 22:11 (CET)
Upravil/opravil jsem podle svého uvážení. Rozbíjel to jen ten obrázek, který se u nás vkládá jinak. --Dvorapa (diskuse) 19. 11. 2018, 22:46 (CET)
Šablona by měla sloužit k informování na diskusní stránce článku, který byl napsán pro Asijský měsíc Wikipedie. Díky za opravení --Patriccck 20. 11. 2018, 07:12 (CET)
Mohl by jsi šablonu přidat také do příslušné kategorie? Ԁїкч Patriccck 20. 11. 2018, 16:43 (CET)
Určitě, šla by tato? --Dvorapa (diskuse) 20. 11. 2018, 21:19 (CET)
Ještě jednou (opožděně) díky (btw. když jsem psal předchozí přispevěk, přestala mi fungovat klávesnice a hledal jsem ve speciálních znacích - odtud Ԁїкч:)). --Patriccck 8. 12. 2018, 22:56 (CET)

Infoboxy pro hnací vozidlaEditovat

Zdravím, všiml jsem si tvojí žádosti na NS a jenom tě chci upozornit, že mám v plánu vytvořit nový infobox, protože nevím jaké máš s těmi smazanými infoboxy plány. Nějakou vizi, co bude nový infobox obsahovat mám na svém pískovišti a s jeho tvorbou chci začít v řádu dní.--MIGORMCZ (diskuse) 21. 11. 2018, 21:26 (CET)

@MIGORMCZ: Mým cílem bylo během dneška vytvořit nový a dobře použitelný systém infoboxů lokomotiva, motorový vůz, řídící vůz, osobní vůz a jednotka. Následně (po půlnoci) roboticky projít články a nahradit původní infobox/tabulku/substovaný infobox novým. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2018, 21:31 (CET)
Mým cílem je naopak vytvořit jeden infobox, který by byl použitelný pro všechny železniční vozidla s vlastním pohonem (lokomotivy parní, motorové, motorové a el. vozy...), protože existují hybridy mezi jednotlivými trakcemi. Také bych ho chtěl propojit s wikidaty aby se např. délka, šířka, atd. vyplňovaly automaticky. Mimochodem vznik tohoto jednotného infoboxu a již odkazované parametry byly už dávno odhlasovány v nějaké diskuzi, bohužel zatím nikdo ten infobox nevytvořil.--MIGORMCZ (diskuse) 21. 11. 2018, 21:39 (CET)
@MIGORMCZ: Rozumím. Já začal jednat hlavně proto, že tahle aktuální pětice nepovedených infoboxů - lokomotiva (příšernost), lokomotiva hlavička (substovaný, ale propracovaný), motorový vůz (propracovaný, ale hodně často chybně použitý), osobní vůz ČD (čechocentrický) a vlak (možná propracovaný, ale používaný jak koho napadlo) - mi překážela v další práci na projektu Infoboxy. Sloučení jsem si z toho důvodu rozmyslel, cílil jsem raději systém pěti infoboxů, které ale dobře fungují spolu, mají jednotný styl a jednotné názvy parametrů (případně jednotný meta-infobox). Pokud máš už něco rozpracováno, nechám to na tobě. Jestliže se plánuješ vytvořit jeden infobox a zaměřit ho na hnací vozy (lokomotivy, motorové a elektrické vozy a jednotky), pak bych si vzal na starost infobox osobních vozů a řídících vozů (asi jen jako podnadpis předcházejícího). --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2018, 21:58 (CET)
OK, beru si na starost to, co má motor a zbytek nechám na tobě.--MIGORMCZ (diskuse) 21. 11. 2018, 22:02 (CET)
Kdybys ale potřeboval s čímkoliv pomoct, určitě napiš. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2018, 22:35 (CET)
Díky za nabídku, asi ji později využiji. S infoboxy ještě nemám zkušenosti, takže se budu učit za pochodu. Určitě mi to bude trvat déle než tobě a hlavně nasazení infoboxu provedu až po nadatlování parametrů do wikidat.--MIGORMCZ (diskuse) 21. 11. 2018, 22:42 (CET)

SprávceEditovat

Ahoj, podle mě jsi dobrý wikipedista, který by měl šanci v hlasování na správce. Nechci Tě do ničeho nutit, ale pokud se na to "cítíš", tak bych do toho šel. Jsi poměrně aktivní, zkušený prověřený uživatel. Nikdo nemá bezchybné editace. Co myslíš? --Patriccck 26. 11. 2018, 22:01 (CET)

Plně podporuji! ;-) — Draceane diskusepříspěvky 26. 11. 2018, 22:15 (CET)
Nejste jediní, oběma děkuji. Ovšem s mými časovými možnostmi to je teď trochu na štíru. Určitě se Wikipedie jen tak nevzdám a určitě jednou přijde volná chvíle ke zkusení žádosti. --Dvorapa (diskuse) 26. 11. 2018, 23:28 (CET)

Šablona:PodrobněEditovat

Dobrý den. Bylo by možné co nejdříve vrátit šablonu:Podrobně do nějakého rozumného stavu, kdy nebude produkovat šílená červená chybová hlášení jako v Dějiny Číny? --Jann (diskuse) 2. 12. 2018, 22:45 (CET)

Děkuji.--Jann (diskuse) 2. 12. 2018, 22:56 (CET)
Opraveno v šabloně Podrobně, která by si měla více hlídat, které svoje části volá. --Dvorapa (diskuse) 2. 12. 2018, 22:57 (CET)

rozbití šablonyEditovat

MrkniOJJ, Diskuse 4. 12. 2018, 09:54 (CET)

Co přesně je tam zle? --Dvorapa (diskuse) 4. 12. 2018, 10:19 (CET)
Na androidu se mi to zobrazuje blbě, jako nedokončený odkaz. OJJ, Diskuse 4. 12. 2018, 10:25 (CET)
Opraveno, kolega Varan se v srpnu trochu překlepl. --Dvorapa (diskuse) 4. 12. 2018, 10:30 (CET)

TrimEditovat

Ahoj, po přesunu šablony by chtělo fixnout její výskyty, opravil jsem Flagicon, ale jinak vůbec netuším, odkud se ta šablona dědí do tisíců stránek... — Draceane diskusepříspěvky 5. 12. 2018, 19:53 (CET)

Však není třeba, přesměrování funguje ne? --Dvorapa (diskuse) 5. 12. 2018, 20:03 (CET)
Tak u šablon je prý (nevím, ale hodně lidí mi to tvrdilo) lepší, pokud jsou vloženy přímo. (Zvlášť pokud stačí upravit několik šablon, odkud se šablona dědí dál.) Nehledě na to, že šablona Osekat je polozamčena, zatímco Trim ne, čímž se celý efekt zámku ruší... — Draceane diskusepříspěvky 5. 12. 2018, 20:14 (CET)
Asi je to lepší, to ano, ale přejmenování šablon z anglického názvu dost často provádím takto. On je postupně někdo někde občas nahradí a jednou bude možné přesměrování smazat jako nevyužité. Ovšem u této šablony je anglická varianta hojně použita i na cizojazyčných Wikipediích (a nejen té anglické), tedy se výskyty s názvem Trim jistojistě budou na naší Wikipedii objevovat ještě za mnoho let, a tedy s náhradou není třeba dle mého nějak spěchat. U infoboxů to je třeba přesně opačný příklad, protože potřebujeme mít infobox na jednom unifikovaném názvu (např. abychom nemátli uživatele nebo kvůli robotickým editacím), tam je opravdu vhodné šablonu nahradit ve výskytech co nejdřív a eliminovat přesměrování na nulu. --Dvorapa (diskuse) 5. 12. 2018, 23:25 (CET)

prosbaEditovat

Ahoj, prosím nepodíváš se mi na tuhle šablonu? Je to úplně jednoduchá šablona, které jsem dělal mnohokrát, ale najednou zásek a nevím kde jsem udělal chybu. Předem děkuji. Hezké a radostné vánoce --Khamul1 (diskuse) 23. 12. 2018, 14:33 (CET)

Ahoj, opraven překlep, snad je to již ok :) --Dvorapa (diskuse) 23. 12. 2018, 14:53 (CET)
Díky moc, chybí jedna závorka a je po šabloně :-) --Khamul1 (diskuse) 23. 12. 2018, 15:01 (CET)

Stránka Wikipedie:Potřebuji pomoc - panel Potřebuji pomoci bude brzy nasazenEditovat

Dobrý den,

jak někteří z Vás možná již ví, působím jako komunitní ambasador české Wikipedie a věnuji se projektům majícím za cíl zlepšit pocit nováčků na Wikipedii. Tyto projekty má na starosti tým Growth a jeden z nich se týká i stránky Wikipedie:Potřebuji pomoc.

V průběhu ledna 2019 bude nasazen projekt Panel Potřebuji pomoci, který má za cíl umožnit nováčkům získat pomoc přímo z editačního rozhraní, a to formou odkazu na stránky s nápovědou i možností položit dotaz zkušenému wikipedistovi. Tyto dotazy budou směřovány právě na stránku Wikipedie:Potřebuji pomoc. Touto zprávou bychom vás na tento projekt rádi upozornili, abyste věděli o chystaných změnách, které se vás mohou dotýkat.

Více informací o práci týmu Growth naleznete na jeho zprávě, která je na stránce Wikipedie:Zkušenosti nových wikipedistů/Nápady týmu Growth/Prosinec 2018. V průběhu ledna 2019 přineseme informace, jak je vhodné odpovídat na otázky položené na stránce Wikipedie:Potřebuji pomoc, aby se nováčci jednoduše dozvěděli o vložené odpovědi.

V případě jakéhokoliv dotazu, návrhu či připomínky mě můžete kontaktovat na mé diskusní stránce nebo na e-mailu martin.urbanec@wikimedia.cz.

S pozdravem,

--Martin Urbanec (diskuse), komunitní ambasador české Wikipedie, 25. 12. 2018, 23:24 (CET)


Tato zpráva vám přišla proto, že často odpovídáte na otázky položené na stránce Wikipedie:Potřebuji pomoc. Nechcete-li žádné podobné zprávy v budoucnu obdržet, prosím, zapište se na blacklist.

2019

Obsah

ŠablonaEditovat

Zdravím. Prosím mohl bys mrknout na tu šablonu jak jsi avizoval Infobox - sezóna F1 (přidat foto vítěze a 2,3 místo v daném ročníku bez fota)--Zoner60 (diskuse) 12. 12. 2018, 16:03 (CET)

Dostanu se k tomu nejdřív v lednu. --Dvorapa (diskuse) 13. 12. 2018, 13:22 (CET)
@Zoner60: Přidáno. --Dvorapa (diskuse) 4. 1. 2019, 17:32 (CET)
Zdravím vypadá to asi takto - [53]--Zoner60 (diskuse) 4. 1. 2019, 18:26 (CET)
Nedostatky opraveny. --Dvorapa (diskuse) 4. 1. 2019, 18:39 (CET)

HeslaEditovat

Koukal jsem, že nově Mw požaduje heslo o 10 znacích. Víš o tom něco, začnou to po nějaké době vyžadovat po všech na tvrdo, nebo jak?--Juandev (diskuse) 31. 12. 2018, 19:02 (CET)

Ahoj, no všichni s eskalovanými právy by ho měly mít 10 znaků dlouhé, sotatní 8 znaků dlouhé. A ti kdo ho tak dlouhé nemají, těm bude výrazně doporučeno si heslo změnit, ale vynucováno to nebude. Představuji si to asi tak, že v nastavení u změny hesla bude červený nápis nebo tak nějak. --Dvorapa (diskuse) 1. 1. 2019, 12:17 (CET)

No musel jsem si ho změnit, protože Vicuna to obejít neumí. Teď to funguje tak, že je tam "hnědý" nápis, ale mám tam též tlačítko "Skip".--Juandev (diskuse) 1. 1. 2019, 14:38 (CET)

Fixnul jsem popdis. Napsal jsem to omylem od kolegině, co mi ukazovala, že tam nic změnu nepožaduje.--Juandev (diskuse) 1. 1. 2019, 14:40 (CET)

Aha, díky za doplnění. --Dvorapa (diskuse) 1. 1. 2019, 15:38 (CET)

Portál Samsung a šablona Souhrn ročníkuEditovat

Ahoj, chtěl bys pomoci s portálem Samsung? (Wikipedie:Potřebuji pomoc) a opravit šablonu Souhrn ročníku? Šablona by potřebovala opravit odkaz na další rok v úmrtí (z Úmrtí v roce 2018 by měl vést odkaz na Úmrtí v roce 2017). Díky Patriccck 3. 1. 2019, 15:38 (CET)

Mrknu na obojí, ještě si sem připíšu třetí obrázek do iboxu F1, abych na to nezapomenul. --Dvorapa (diskuse) 3. 1. 2019, 17:55 (CET)
Hm, šablona souhrn ročníku funguje na principu 2018 v něčem. Ale tenhle jediný článek je něco v 2018. To znamená překopat hodně mechanismů v šabloně. Bude ještě v budoucnu víc typů něco v 2018 nebo jen ta úmrtí? --Dvorapa (diskuse) 3. 1. 2019, 18:12 (CET)
Já se v budoucnu nechystám zakládat další články typu něco v 2018, jen úmrtí. Možné řešení by bylo přesunout dva články na nový název, například na 2018 v umrtí(ch). Bude lepší nový název nebo překopání mechanismu? --Patriccck 3. 1. 2019, 18:30 (CET)
Já to zkusím, když to nevyjde, zeptáme se pod lípou, dobře? --Dvorapa (diskuse) 3. 1. 2019, 18:39 (CET)
Nebylo by lepší se zeptat v potřebuji pomoc? --Patriccck 3. 1. 2019, 20:19 (CET)
Tak, první dvě: Portál Samsung a Souhrn ročníku jsou hotové. Zkontroluj, zda fungují správně. --Dvorapa (diskuse) 3. 1. 2019, 21:46 (CET)
OK, děkuji, nečekal jsem, že to půjde tak rychle. :O Šablona i portál fungují v pořádku (nečekal jsem, že to jde až tak hodně zkrátit). Bylo by možné dát Obrázek měsíce a Příbuzné portály vedle sebe? Vlevo obrázek, vpravo portály. Jinak je to vše. :) Díky --Patriccck 4. 1. 2019, 14:39 (CET)
Hotovo. Jestli tuším správně, přebíral jsi vnitřek portálu odjinud? Většina věcí ale potřeba nebyla, mnoho věcí tam bylo 2x, takže pro mne bylo jednodušší udělat celý portál odznova, jednoduše a rychle, než se dlouho vrtat v tom nepřehledném kódu a hledat skulinu, kterou by to šlo provést. Krom toho ten portál teď jde krásně upravovat :) --Dvorapa (diskuse) 4. 1. 2019, 16:30 (CET)
Díky, přebral jsem to z anglické verze portálu. OJJ psal, že šablona překlad je zbytečná :) --Patriccck 4. 1. 2019, 16:46 (CET)
Je zbytečná, jen mne zmátlo, že tam je v komentáři, že to bylo přebráno z anglické verze portálu Apple. Ještě to tam doplním. --Dvorapa (diskuse) 4. 1. 2019, 16:49 (CET)
To bude tím, že anglické verze portálu Samsung je vytvořena z portálu Apple Inc. na enwiki. :) --Patriccck 6. 1. 2019, 15:09 (CET)
A taky jsi mi slíbil Wikipedie:Bot/Žádosti o provedení práce#Kategorizace. ;) --Tayari (diskuse) 3. 1. 2019, 18:06 (CET)
Skvěle! Úplně bych jinak zapomenul. --Dvorapa (diskuse) 3. 1. 2019, 18:12 (CET)
Co šlo hotovo, zbytek kategorií her dořešíme na WikiProjektu. --Dvorapa (diskuse) 4. 1. 2019, 23:10 (CET)

KategorieEditovat

Co je tohle za vynález? ;-) — Draceane diskusepříspěvky 4. 1. 2019, 22:26 (CET)

Chtěl jsem, aby se to řadilo chronologicky. A protože Wikipedie řazení čísel s mínusem nezná, řadím od konce abecedy. Pokud máš lepší nápad, neváhej vylepšit. --Dvorapa (diskuse) 4. 1. 2019, 22:30 (CET)
Ne, je to zajímavý, nenapadlo by mě to. Nic lepšího asi nevymyslíme. — Draceane diskusepříspěvky 4. 1. 2019, 23:01 (CET)

Správce rozhraníEditovat

Ahoj, na základě úspěšné kandidatury jsem Ti přidělil práva správce rozhraní. Prosím, při jejich vykonávání dbej na připomínky, které v kandidatuře byly vzneseny a nezklam důvěru komunity. Pokud budeš chtít mou radu, jsem k dispozici. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 6. 1. 2019, 15:06 (CET)

Ahoj, dobře. Dávám si do sledovaných nástěnku a ty moje čekající prosby na ní nechám raději na tobě. --Dvorapa (diskuse) 6. 1. 2019, 15:09 (CET)
Přidávám se ke gratulaci i k výzvě k uvážlivosti při využívání práv. A třeba časem společně dotáhneme i tu Hlavní stranu. :) Každopádně přeju pěkný zbytek víkendu. --Bazi (diskuse) 6. 1. 2019, 15:45 (CET)
Děkuji, chápu. S Martinem zapracujeme na těch drobných nedostatcích ve vzhledu a já pak zkusím vylepšit sekci Redakce podle návrhů. Pak už bychom to mohli zkusit propagovat v komunitě jako první návrh (verze alfa/verze nula). --Dvorapa (diskuse) 6. 1. 2019, 15:53 (CET)

Revert na WP:Potřebuji pomocEditovat

Ahoj, díky za revert, mám k němu dvě věci. A) Máš návrh na jiné umístění? B) Mohl by jsi mě v budoucnu, když vrátíš moji editaci, nějak upozornit, abych se to dozvěděl? --Martin Urbanec (diskuse) 9. 1. 2019, 19:39 (CET)

Ahoj, omlouvám se, nedošlo mi, že revert více editací vlastně ve shrnutí nezmíní uživatele a nepošle ping. K bodu A) poskytnu obšírnější odpověď, protože se mi tvůj přístup oznamování novinek kolem ZNW poslední dobou moc nezdá. Přijde mi, že to tak nějak posíláš všude možně kam tě napadne (viz případ, který trefně komentoval Utar. Také mi to tehdy nepřišlo moc vhodné, ale nechal jsem to být).
Kam dle mého rozhodně ne:
 • S Utarem se myslím shodneme, že nevyžádaná pošta, která nám přistála před nedávnem do diskuse (a opakovala se hodněkrát i ve sledovaných stránkách, viz bod níže), nebyla příliš vhodný nápad
 • Stejně tak není potřeba to házet na všechny možné komunitní stránky, všechny možné lípy a diskuse WikiProjektů naráz, zvlášť pro ty, kteří sledují více z nich
Kam dle mého ano:
 • Máme tady newsletter, každý zájemce o problematiku jej odebírá nebo sleduje, tentokrát jsi jej ale nevyužil (proč?)
 • Pokud chceš oslovit přímo aktivní rádce na WP:POMOC, pak ideální je diskusní stránka na WP:POMOC. Kdo sleduje stránku, sleduje i její diskusi
 • Pokud se jedná o oznámení důležitějšího charakteru, máme tady oznamovací lípu, pokud se jedná o milionkrát důležitější, pak rovnou pod klasickou lípu.
--Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2019, 20:12 (CET)
@Martin Urbanec: Jak je to teda teď s tím newsletterem, moc jsem to nepochopil. Kde ho teď najdu, když původní stránka je archivována? --Dvorapa (diskuse) 27. 3. 2019, 08:15 (CET)
Ahoj, pokusím se to ještě jednou vysvětlit. Původně byly jak informace týkající se změn v softwaru (což je ze samé podstaty věci totožné pro všechny zapojené projekty), tak informace týkající se konkrétně daného projektu (třeba žádost o vyplnění zpětnovazebního dotazníku, jak jsem žádal v VIII. vydání) v jediném newsletteru, který jsem - na základě informací obdržených od WMF - psal já. Obdobnou činnost vykonával i ambasador korejské Wikipedie. Jelikož množství projektů do projektu Zkušenosti nových wikipedistů zapojených se pomalu zvyšuje, WMF se rozhodla newsletter připravovat společný pro všechny zapojené projekty, s tím, že ambasador ho "pouze" přeloží do jazyka toho či ono projektu. Původní archivní stránka s vydáními tohoto newsletteru je archivována na Wikipedie:Zkušenosti_nových_wikipedistů/Newsletter/Leden_2018-březen_2019. Nový "globální" newsletter je poté archivován na MediaWiki.org. Jelikož občas potřebuji rozeslat zprávu specifickou pro českou komunitu, rozhodl jsem se kromě globálního newsletteru zavést i lokální občasník. Ten je (resp. spíš bude) archivován na Wikipedie:Zkušenosti nových wikipedistů/Občasník. Přehledně jsem se to pokusil vysvětlit na domovské stránce projektu. Podařilo se mi to lépe vysvětlit? Pokud informace na WP:NEE nejsou dostatečně srozumitelné, budu rád, pokud mi poradíš, jak je lépe uvést - nebo stránku rovnou upravíš :). Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 27. 3. 2019, 09:11 (CET)
@Martin Urbanec: Ale na stránce meta:Global_message_delivery/Targets/Growth_team_updates, kam se mám zapsat abych dostával i ten globální newsletter se tvrdí, že globální newsletter chodí i na Wikipedie:Zkušenosti nových wikipedistů/Newsletter? To je nějaké divné. --Dvorapa (diskuse) 27. 3. 2019, 11:41 (CET)
V této souvislosti se prosím podívej na tuto sekci mé diskuse. JAn Dudík si myslí, že by newsletter měl být vkládán i někam na cswiki, otázka je kam. Na novou podstránku pod Wikipedie:Zkušenosti nových wikipedistů/Newsletter? Nebo přímo na hlavní stránku? Nebo někam jinam? Nebo přeci jen vůbec? --Martin Urbanec (diskuse) 27. 3. 2019, 14:28 (CET)
@Martin Urbanec: Podívám se, zatím ale bude vkládán na ten rozcestník, což je asi špatně ne? --Dvorapa (diskuse) 27. 3. 2019, 15:27 (CET)
To je otázka. Zatím bych to tam asi nechal, v nejblizších dnech by nic nemělo být odesláno, takže to ničemu nejspíš nevadí. --Martin Urbanec (diskuse) 27. 3. 2019, 15:29 (CET)

Infobox soudůEditovat

Dobrý den. Oceňuji Vaše nové úpravy infoboxu, ačkoli úplně nevím, jestli byly nutné, každopádně bych se chtěl optat, jestli by je nešlo vrátit. Případně udělat nové úpravy, protože doposud se web soudů v infoboxu zobrazoval jako oficiální stránky, pokud si pamatuji, ale nyní je to kupř. „http://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-karvine/“, což je méně vhodné. --Valdemar (diskuse) 13. 1. 2019, 12:44 (CET)

Sice nerozumím proč, ale klidně to revertujte. Mně nefungovala webová stránka, kterou jsem do infoboxu zadal, tak jsem se to snažil vyřešit (viz [54]) úpravou infoboxu, tak jen prosím při revertu zkuste upravit ten článek, třeba budete úspěšnější než já. --Dvorapa (diskuse) 13. 1. 2019, 14:35 (CET)
Upravil jsem, mohlo by to nyní vypadat lépe a navíc i přebírat z Wikidat případně (jako už většina parametrů šablony). --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2019, 14:25 (CET)
Tak je to mnohem lepší, díky. --Valdemar (diskuse) 14. 1. 2019, 15:38 (CET)

kmlexport doesn't workEditovat

Hello it seem kmlexport is not working in the moment. I hope you can repair it. --Kolossos (diskuse) 17. 1. 2019, 23:06 (CET)

@Kolossos: Hi, I restarted webservice and it seems up and running hopefully. If another problem occurs, feel free to contact me here again! --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2019, 23:17 (CET)
Thanks it works. People in German Wikipedia will be happy. --Kolossos (diskuse) 17. 1. 2019, 23:19 (CET)
Here too as we call it from pretty large amount of articles too. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2019, 23:20 (CET)

Šablona Cite webEditovat

Dobrý den. Nerozumím tomu, co se stalo, ale asi po posledních změnách něco v šabloně přestalo fungovat – např. v článku ETIM. --Valdemar (diskuse) 30. 1. 2019, 17:44 (CET)

Nevidím chybu? --Dvorapa (diskuse) 30. 1. 2019, 17:46 (CET)
To je zvláštní, nejdřív se zobrazoval tučný červený text, něco se slovem Lua, teď po uložení se zřejmě vyčistila cache, takže už se to zobrazuje normálně. Asi díky Vám. --Valdemar (diskuse) 30. 1. 2019, 17:51 (CET)
Šablonu teď překopávám, možná se do cache načetla chybná verze. --Dvorapa (diskuse) 30. 1. 2019, 17:58 (CET)

Odpovědi na otázky z paneluEditovat

Ahoj, předně, díky za odpovědi na otázky na WP:POMOC. Měl bych jen drobnou prosbu, u otázek pocházejících z panelu Potřebuji pomoc (rozpoznatelné dle hlavičky nebo značky) doporučuji místo "Kdyby cokoliv nebylo jasné, ptejte se zas tady na téhle stránce" psát "Kdyby cokoliv nebylo jasné, ptejte se zas stejnou cestou". Člověk, který využije panelu, ani nemusí vědět, že je jeho otázka vložena na nějakou stránku (nebo taky může, záleží, jak moc přesně si text v panelu čte :)). Ještě jednou díky a měj se hezky, --Martin Urbanec (diskuse) 4. 2. 2019, 16:05 (CET)

OK --Dvorapa (diskuse) 4. 2. 2019, 16:06 (CET)

Řád kvalitní šablonyEditovat

Děkuji. Moc hvězdy nedostávám, tak si této ohromně vážím :) --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2019, 12:19 (CET)
Myslím, že je zasloužená, protože Vám to zabralo ohromné množství času a mně to zase ohromně pomohlo. Kvůli tomu, že potřebuji napsat dva články o německých přírodních rezervacích, se tu někdo hodiny a hodiny nadřel. Takže ještě jednou díky! Gumideck (diskuse) 11. 2. 2019, 20:52 (CET)

StylyEditovat

Ahoj, promiň za ty styly, asi jsem při kontrole nenechal prohledat i moduly. Nicméně nestačilo by už teď přidat TemplateStyles i do postižených šablon? Matěj Suchánek (diskuse) 11. 2. 2019, 10:25 (CET)

Asi ano, nezkoumal jsem, jaké je využití. Mimochodem když přidáš styly k modulu (jde to?), musíš je pak přidávat k šablonám, které modul používají? --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2019, 12:16 (CET)
Jo, i moduly už mohou mít TemplateStyles.jak na to? Na tom, kam se to vloží, tolik nezáleží, jen je důležité zajistit, aby se před obsahem, který je potřeba stylovat, vždy objevila i značka <templatestyles />. (Takže pokud stylovaný obsah vrací přímo modul, je rozumné to vložit tam.) Matěj Suchánek (diskuse) 11. 2. 2019, 12:33 (CET)
Hm, ten návod není zrovna dvakrát podrobný. Zkusím to a uvidíme. PS: dá se z modulu volat templatestyles jiné šablony? Abych zbytečně u modulu nevytvářel podstránky, když už jsi ji v podstatě vytvořil pro tu mediální šablonu. --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2019, 12:53 (CET)
Hm, asi se to dá tím parametrem src, do kterého místo přesměrování vložím text natvrdo, ale teď teda vůbec netuším, kam to mám v těch modulech vložit a jestli se to bude samo nějak volat ta funkce nebo to musím vložit do všech funkcí, které v tom modulu volám ze šablon a které ty styly používají? --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2019, 12:58 (CET)
Možná bude pro začátek jednodušší to vložit přímo do {{Řseznam}}. Časem se to může přesunout do modulu, ve kterém pak můžeme styly dynamicky načítat podle toho, jaké CSS třídy modul vybere. (Jinak výstup volání extensionTag vrací značku, kterou lze z modulu umístit do wikitextu, takže volání patří v modulu tam, kde se vytváří výstup do wikitextu.) Matěj Suchánek (diskuse) 11. 2. 2019, 13:12 (CET)
Jenže pak to nebude fungovat v ostatních využitích modulů. Už mi to dává smysl, asi nejideálnější místo je těsně před preprocess(), ten návod je zbytečně matoucí. --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2019, 13:15 (CET)
Tak nevím, co dělám špatně: [55]. Funguje to pro modul a šablony, které modul používají. Ale nefunguje to pro moduly, které modul používají. Hlásí, že extensionTag funkce neexistuje. --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2019, 13:51 (CET)
A když použiju klasickou funkci tag, tak mi to vyhazuje nepreprocesovaný text. --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2019, 13:53 (CET)
(A přeci existuje.) Z jistých důvodů je nutné dělat speciální „jakoby“ HTML dělat trochu složitěji. Matěj Suchánek (diskuse) 11. 2. 2019, 14:05 (CET)
A v vždyť jsem to dělal stejně, akorát v jiné části kódu, ale hlásilo mi to, že frame taky neexistuje. Díky. --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2019, 14:09 (CET)

Slučování infoboxůEditovat

Ahoj, nevím, jestli to je cíl nebo ne, ale ze článků (např.) po zásahu bota zmizely z infoboxu odkazy na seznamy chráněných území daného okresu. Pokud to není vysloveně žádoucí, bylo by asi dobré to nějak ošetřit. --Xth-Floor (diskuse) 11. 2. 2019, 11:16 (CET)

Je to částečně záměr, viz diskuse k infoboxu. Nenašel jsem jednoduchou cestu, jak to obnovit pro všechny státy světa. A pro ČR by to asi nějak šlo, ale musel by se asi nyní napsat modul. --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2019, 12:18 (CET)

Šablony ZOK a ZPrEditovat

Dobrý den. Tahle editace [56] je k čemu? --Valdemar (diskuse) 13. 2. 2019, 09:04 (CET)

Chci dodat, existuje vícero takových šablon, zejména {{OZ}}, tam to měnit chcete také? --Valdemar (diskuse) 13. 2. 2019, 09:06 (CET)

Testuji skoro nepoužívané citační šablony. Tahle byla použita myslím ve dvou článcích, tedy jsem výskyty substituoval (u šablony OZ je substituce třeba doporučená mimochodem, ale šablona OZ je hojně využita, u té to dělat nebudu). Nyní počkám nějaký čas a poté se podívám, zda se její využití změnilo/obnovilo, či je stále na nule a podle toho se zeptám komunity, co s tím. Nepoužívané citační šablony na jednu stranu ubírají pozornost klasickým citačním šablonám, na druhou stranu ale zase zjednodušují práci s rutinními věcmi a na stranu třetí moc nemají smysl, když jsou nepoužívané. A máme jich tu mraky. Zrovna u téhle myslím s DoSem neuspěji, ale pokud budu mít argument, že za půl roku se její využití změnilo z 0 na 0 (resp. ze 2 na 2, když započteme předchozí výskyty), možná že ten DoS překvapí. --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2019, 12:37 (CET)
Řekl bych, že když její použití odstraníte, tak používané opravdu nebudou… Osobně si myslím, že jsou poměrně užitečné, nehledě k tomu, že takové operace byste měl nejdříve oznámit, min. na jejich diskusní stránce, když už ne autorovi Shlomo. Prozatím tedy vracím, diskusi o smazání se ale nebráním. --Valdemar (diskuse) 13. 2. 2019, 13:40 (CET)
Jak říkám, šlo mi o to monitorovat, jak se jejich využití mění. Což se lépe dělá, když mám všechny šablony na stejné hladině a ne někde jedno využití, jinde dvě. A vzhledem k tomu, že je možné je i substituovat, tak mi ty dva výskyty nepřišly tak markantní k oznámení, že je budu substituovat. DoS až podle toho, co mi můj monitoring dá za výsledky. Třeba za půl roku rapidně vzroste jejich využití a DoS nebude potřeba. --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2019, 13:48 (CET)

Počet článku na cswikiEditovat

Ahoj, šel by zpětně zjistit přesný počet článků na české Wikipedii dne 1. ledna 2019 v 00:00? Chtěl bych to použít pro počítadlo článků zde. --Patriccck 17. 2. 2019, 13:34 (CET)

@Patriccck: Určitě ano. Stačí 3:17 ráno nebo je potřeba přesná půlnoc? [57] (418 892). --Dvorapa (diskuse) 17. 2. 2019, 15:32 (CET)
Podle toho, jak je údaj přesný. Jak často se aktualizuje počet článku na HS? --Patriccck 17. 2. 2019, 20:20 (CET)
@Patriccck: Přesně o půlnoci mi Quarry dává 419 100 (419 099 + Někdo se dívá, u kterého první revize byla smazána správci). Což je asi o 200 víc než co píše webarchive, ale tento rozdíl mezi HS a databází je běžný (důvod stále netuším). --Dvorapa (diskuse) 18. 2. 2019, 18:08 (CET)
Nemůže to být tím, že je údaj na HS neaktuální? Je Quarry spolehlivé? --Patriccck 21. 2. 2019, 15:43 (CET)
Quarry je databáze Wikipedie. Tedy by se údaje měly shodovat s HS. Ale neshodují se asi o 200 článků. To je a vždycky bylo normální, nikdy jsem netápal proč tomu tak je, můžeš to zkusit zjistit. --Dvorapa (diskuse) 21. 2. 2019, 16:59 (CET)
Každopádně doporučuji nemíchat výsledky z HS a z Quarry v jednom výpočtu. Pokud chceš použít hodnotu z Quarry, musíš také pro aktuální počet článků vzít hodnotu z Quarry. Pokud používáš aktuální hodnotu počtu článků z HS, pak doporučuji raději použít hodnotu z webarchivu, jestli chápeš. --Dvorapa (diskuse) 21. 2. 2019, 17:01 (CET)

Abych nezakládal nový nadpis, napíšu zde. Nevíš, co se stalo s tímto? Normálně to fungovalo, nyní to zobrazuje nějaký nesmylný latinský text. Čím by to mohlo být? --Patriccck 17. 2. 2019, 20:53 (CET)

Chybělo tam rovnítko. Ten text je použit v šabloně {{WAM}} na ukázku výsledného formátování. Mimochodem, v tom zobrazeném textu byl přímo i odkaz na článek o něm, Lorem ipsum. --17. 2. 2019, 21:28 (CET), Utar (diskuse)

Problém s JS(?)Editovat

Ahoj, kdysi jsem si od tebe převzal odkazy v horní liště. Od pátku (asi kvůli nasazení nové verze MediaWiki) mi na jednom z používaných počítačů v zásadě přestal fungovat na cs.wiki JavaScript (nefungovalo našeptávání, uživatelská tlačítka (používám starý wikieditor), některá udělátka, echa se na samostatné stránce načítala a načítala a načítala a načítala, sledované stránky se musely odkliknout přes tlačítko OK, atd.), zatímco na ostatních wiki vše fungovalo. (Zajímavé je, že na domácím PC mi vše fungovalo i na cs:.) Teď, po odstranění kódu pro odkazy na horní liště, mi JavaScript funguje jak má, takže problém asi bude tam. Můžeš se na to prosím podívat a zprovoznit to? --Harold (diskuse) 18. 2. 2019, 09:53 (CET)

Tak jsem zkusil odkazy vrátit zpět, a zdá se, že vše funguje, jak má... --Harold (diskuse) 18. 2. 2019, 10:05 (CET)

Zvláštní, možná nějaká divná cache? --Dvorapa (diskuse) 18. 2. 2019, 10:07 (CET)

Řád vstřícného wikipedistyEditovat

Moc děkuji, medaile tu moc nedostávám, tak si toho vážím o to víc :) --Dvorapa (diskuse) 22. 2. 2019, 21:52 (CET)

Šablony v STS-102 a dalšíEditovat

Ahoj, k [58] bych poznamenal, že šablony {{Expedice ISS}} a nově založená {{Pilotované lety na ISS}} duplicitní nejsou, každá totiž obsahuje jiné články. (I když osobně bych mise raketoplánů z první šablony nevyřazoval). Za druhé, vzhledem k zásadě, že navbox má být vložen do článků, které jsou v něm uvedeny, by v článku STS-102 a dalších misích raketoplánů na ISS měla být - podle současného obsahu šablon - naopak pouze druhá šablona. --Jann (diskuse) 1. 3. 2019, 23:32 (CET)

@Jann: Chápu, já se jen řídil žádostí a přišlo mi, že šablony částečně duplicitní jsou. Dohodněte se prosím s Otaznickem a já poté pomohu s robotickými úpravami. --Dvorapa (diskuse) 2. 3. 2019, 02:08 (CET)

UserEditovat

Když už je to nutné přesouvat, co takhle česky? OJJ, Diskuse 8. 3. 2019, 11:40 (CET)

Pro české pojmenování nebylo dosaženo konsensu v této diskusi. --Dvorapa (diskuse) 8. 3. 2019, 11:41 (CET)
Pokud bychom dosáhli konsensu, je potřeba požádat vývojáře o změnu nastavení babylonu na český název a počeštit všechny nálepky. --Dvorapa (diskuse) 8. 3. 2019, 11:42 (CET)
Viz také Diskuse k šabloně:Uživatel Iniciativa udržitelnosti. --Dvorapa (diskuse) 8. 3. 2019, 11:44 (CET)

Šablóna Klikateľné tlačidloEditovat

Ahoj, použil som kód tejto šablóny na slovenskej Wikipédii, no z nejakého dôvodu sa to správne zobrazuje len pri použití náhľadu pri editácii. Po publikovaní zobrazuje len text bez dizajnu. Vedel by si sa na to pozrieť a nejako to sprevádzkovať? Vopred ďakujem, --Luky001 (diskuse) 13. 3. 2019, 20:17 (CET)

@Luky001: Ahoj, šablona trochu zlobí i na české Wikipedii, potřebuju se na ni někdy ve volné chvíli podívat a opravit ji. K tomu se ale dostanu až tak v létě, tak pro jistotu sleduj českou šablonu. Pozn.: Opraveno, jednalo se o problém s udělátkem Na slovenskou verzi se podívám rád během tohohle týdne :) --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2019, 21:06 (CET)
@Luky001: Znovu ahoj, aby fungovala šablona i na slovenské Wikipedii, je potřeba požádat slovenského správce rozhraní, aby do stylu šablony (TemplateStyles) nebo do sk:MediaWiki:Common.js přidal následující kód:
mw.hook('wikipage.content').add(function() {
	if ((mw.loader.getState('oojs-ui') === 'registered') && ($('.oo-ui-widget').length)) {
		mw.loader.using(['oojs-ui']);
	}
});
Ten vyvolá OOJS i mimo editační stránku, aby jej bylo možné použít pro tuto šablonu. Kdyby cokoliv, určitě se ptej, rád dopomůžu. --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2019, 21:36 (CET)
@Teslaton: Kdo je na slovenské wiki správce rozhraní? Výpis mi dává, že nikdo. --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2019, 21:41 (CET)
Hej, je to tak, momentálne nikto, nebola energia riešiť novú byrokraciu (krit., mechanizmus žiadostí, atď.)... Keď bolo treba niečo konkrétne riešiť, mal som právo pridelené dočasne ja. --Teslaton (diskuse) 13. 3. 2019, 21:46 (CET)
Aha, no tak aspoň rovnou víš o téhle věci, kterou řešil Luky001 :) Byrokracii se nebojte inspirovat odsud, tady se to docela dost řešilo ještě spolu s technickými správci. --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2019, 21:52 (CET)
@Dvorapa: Pre istotu sa pýtam, lebo som to ešte nikdy nerobil: mám teda ten kód skopírovať na túto stránku? Šablóna:Klikateľné tlačidlo/styles.css --Luky001 (diskuse) 13. 3. 2019, 22:30 (CET)
Nene (co jsem to napsal za blbost), musí to udělat správce rozhraní (tedy asi Teslaton) a přijde to do stránky Common.js (odkaz výše). --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2019, 23:38 (CET)
@Teslaton: Mohol by si sa na to teda pozrieť, pokiaľ by si mal čas?--Luky001 (diskuse) 14. 3. 2019, 16:59 (CET)
@Luky001, Dvorapa: Technická: Teslaton není správce rozhraní. Slovenská Wikipedie nemá žádného správce rozhraní, nebylo schváleno ani pravidlo o správcích rozhraní. Právo zatím bylo přiděleno, použito a odebráno, pokud bylo třeba. OJJ, Diskuse 14. 3. 2019, 18:27 (CET)
@OJJ: Ano, přesně to samé píše Teslaton o čtyři příspěvky výše --Dvorapa (diskuse) 14. 3. 2019, 19:24 (CET)
Myslel som to skôr v zmysle, či to tam nejako vieme dostať... --Luky001 (diskuse) 14. 3. 2019, 21:17 (CET)
@Luky001: Založ k tomu vlákno u nás na nástenke správcov. Požiadam v ňom následne byr. o opätovné dočasné pridelenie práva a zrealizujem to. --Teslaton (diskuse) 14. 3. 2019, 23:32 (CET)

Ahoj @Dvorapa: Ešte by som sa chcel spýtať, ako je to poriešené v mobilnej verzii, pretože tam sa to zobrazuje aj u nás aj tu u vás len ako text, zatiaľ čo na anglickej Wikipédii ako normálne tlačidlo. --Luky001 (diskuse) 27. 3. 2019, 23:16 (CET)

@Luky001: Stejný postup, ale do MediaWiki:Mobile.js. Ale to už nemám otestované, takže se to může chovat jinak než by mělo. Osobně si myslím, že na telefonech by bylo vhodné načíst nějakou jednoduchou osekanější verzi jen skrze MediaWiki:Mobile.css, ale to už si musíte dohodnout na slovenské wiki. --Dvorapa (diskuse) 27. 3. 2019, 23:24 (CET)

@Dvorapa: Ahoj, na slovenské Wikipedii plánujeme nasadit nový vzhled vyskakovacích referencí jak jste to vy tady udělali včera, tyto změny však může provést pouze správce rozhraní (jehož nemáme). Když už budeme tedy přiřazovat tato práva na tuto změnu, přemýšlel jsem, že by bylo fajn využít to i na dořešení těchto klikatelných tlačítek. Věděl by si tedy prosím zhodnotit nejlepší možnost? Pokud říkáš, že není dobré upravovat JS, věděl by si prosím připravit to CSS (pokud by to tedy vyrobilo stejné tlačítka jako na PC verzi)? --Luky001 (diskuse) 23. 8. 2019, 20:05 (CEST)

@Dvorapa: Oslovil som aj Teslatona, potom len dajte vedieť sem, keď sa na to jeden z vás pozrie, aby ste to nerobili obaja. Mnohokrát ďakujem za technickú podporu, --Luky001 (diskuse) 29. 8. 2019, 00:11 (CEST)

(Ro)botEditovat

Ahoj, jaký program nebo aplikaci používáš na správu svého bota? Je složité se naučit základy práce s botem? --Patriccck 14. 3. 2019, 20:01 (CET)

@Patriccck: Ahoj, já osobně používám Pywikibot, pro něj ale potřebuješ umět používat příkazovou řádku. Existují ale i programy jednodušší, například AWB nebo WPCleaner, které jsou grafické, čili žádná příkazová řádka. Úplný přehled všech programů pak mají na enwiki. Určitě nezapomeň přečíst si WP:Bot a kdybys potřeboval s čímkoliv pomoct, ptej se! --Dvorapa (diskuse) 14. 3. 2019, 21:19 (CET)

Díky, ale...Editovat

Ahoj, díky za rv, ale...proč tohle archivebot.py vůbec provedl? Máme nějaký task? Je něco, co bych si měl hlídat? Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 19. 3. 2019, 07:15 (CET)

Ahoj, nedávno bylo do Archivebota přidáno resetování počítadla při každém novém roce. Ale tvoří to takovéhle nesmysly. Je na to několik chybových hlášení, původní task najdeš tady. --Dvorapa (diskuse) 19. 3. 2019, 11:01 (CET)
Zmiňoval jsem tě i u nápravy minulé archivace, abys teď chvíli nearchivoval, no zřejmě zmínka nedorazila. --Dvorapa (diskuse) 19. 3. 2019, 11:03 (CET)

isbnEditovat

Ahoj, k [59]: no ale kvůli textu v závorce bude článek pořád setrvávat v seznamu chybných isbn. Proto bych radši ponechal pouze isbn jednoho (zde druhého) svazku. PS. Aby to bylo čisté, musely by se pro text v závorce zavést nové parametry "poznámka k isbn", resp. "poznámka k isbn2". --Jann (diskuse) 24. 3. 2019, 14:31 (CET)

Text v závorce nevadí, jsou to tzv. falešná pozitiva a je to chyba toho seznamu. nemám nic proti odebrání ISBN, pokud se jedná jen o jeden svazek, opravil jsem to ve článku ještě jinak. Ale jinak závorky mohou zůstat, je to opravdu jen chyba toho robota/seznamu. --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2019, 14:34 (CET)
PS: nezaváděl bych další parametr jen proto, že si neumíme poradit s více informacemi v předchozím. --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2019, 14:35 (CET)
@Jann: hlavní diskuse na toto téma probíhá u kolegy Martina Urbance → Diskuse s wikipedistou:Martin Urbanec#Jak fixovat údaje pro ISBN. --Vachovec1 (diskuse) 24. 3. 2019, 14:38 (CET)

Duplicitní(?) Infobox historický regionEditovat

Dobrý den pane kolego, vážím si zcela Vaší upřímné snahy opravovat cizí práce projevující se mazáním, revertováním a tak vůbec ničením všeho, co neodpovídá vašim představám a na čem si dal práci někdo jiný... Jako přímý autor infoboxu historická země, který jste označil a zhodnotil jako tzv. „duplicitní“ a odstranil ho z článků a následně jej navrhl na sloučení s infoboxem region, Vás ale nyní musím vyzvat ke změně postoje, protože je dost možné, že Vám unikl smysl tohoto počinu nebo některé jiné souvislosti vyplývající z předchozích editací. Za prvé, Čechy, Morava ani Slezsko nejsou regiony, ale historické země (viz srovnej články region a české země). Infobox historická země sice byl odvozen od infoboxu region, ale není to infobox duplicitní, nýbrž byl upraven tak, aby vyhovoval článku o historické zemi, protože jak jste si jistě dobře všiml, ve všech třech článcích, kde byl umístěn infobox region, probíhala editační válka, jak ostatně vyplývá i ze shrnutí vaší editace viz cituji „nevhodné informace stačí skrýt prázdným parametrem“, což by bylo vhodným řešením, kdyby dokázalo zabránit dalším snaživým wikipedistům v jejich snaze prázdné parametry zas a znovu ochotně doplňovat, poté bude následovat wikipedista typu Ioannese Pragensis, který infoboxy jedním šmahem odstraní, a to z důvodu, že nevyhovují. To znamená, že na vaše ujištění o tom, že nevhodné informace stačí jen zakrýt nevyplněním parametrů, se nelze v žádném případě spoléhat! Tento pokus už kdosi před Vámi učinil a neúspěšně! Čili za druhé, můj infobox byl zároveň i logickým vyřešením a zažehnáním editační války, která v těchto článcích probíhala, a tím, že jste infobox ze všech tří článků odstranil a vrátil původní hodnoty, to znamená infobox region, který ale některým nevyhovoval, tak jste vlastně zajistil stávající podmínky pro pokračování vleklé editační války. Není to tedy žádné řešení, ale velký krok zpět, který může působit další škody. Takže Vás vyzývám, aby jste odvolal sloučení tohoto infoboxu a vrátil ho i do všech tří článků dřív, než tam znovu vypukne nějaká další editační bitva, je to pouze jen otázka času. Děkuji za pochopení. --Dragovit (diskuse) 25. 3. 2019, 00:30 (CET)

Dobrý den, války jsem si všiml. Jestli si ale myslíte, že nejlepším řešením na editační válku je vytvářet mraky zbytečně duplicitních infoboxů, tak se akorát ženete do další editační války. Infobox - region je univerzální a používá se v mnoha článcích o různých historických i aktuálních administrativních i neadministrativních územích. Jeho smysl je být všeobjímající, všezahrnující. Měl by fungovat zcela dobře s dánskými komunami, republikami ruské federace i historickými markrabstvími. Název infoboxu je volen co nejuniverzálněji. Pokud míníte, že historická země region není, pak ale už obecněji ten infobox snad pojmenovat ani nemůžeme.
Za WikiProjekt Infoboxy mohu říci, že kdyby si každý vytvořil pro každou drobnost infobox, dopadlo by to tak, jako to dopadlo minule. Čili by zde byly mraky rozbitých, neaktualizovaných, kritizovaných, špatně pojmenovaných a neopravitelných infoboxů, které by trvalo roky dát zpátky dokupy. To už se nám tu jednou rozmohlo a díky tomu tu máme přes 50 historických infoboxů a přes 700 dalších rozbitých článků, které se za posledních 5 let nepodařilo dosud opravit.
A teď k těm článkům. Pokud se vám nelíbí infobox - region, můžete zkusit infobox - zaniklý stát. Pokud vám nějaký parametr v infoboxu chybí, neváhejte jej do infoboxu navrhnout nebo rovnou přidat. Pokud někdo soustavně vyplňuje nevhodné kolonky do infoboxu, buďte kreativní a doplňte je také. Např. pokud někdo do parametru hlavní město u článku Čechy vyplní Praha, buďte kreativní a doplňte do závorky, že se jedná o období takové a takové, nyní region Čechy s hlavním městem spojovat nelze. S přáním hezkého nového týdne, Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2019, 01:13 (CET)
Bohužel Vy mi asi nerozumíte. Znovu říkám, že vytvořením infoboxu historická země byla snaha vytvořit v článcích takové podmínky, které by jednou provždy zabránily v pokračování editační válce, kdy do infoboxů zasahovali další uživatelé, vyplňovali prázdné parametry a jiní jim to zase usilovně mazali. Čili Vaše tvrzení, že speciálně mě se infobox nelíbí z asi estetických důvodů nebo kvůli absenci některých kolonek je zkrátka a do písmene úplně mimo, to si mě asi s někým pletete. Vaše úmysly si já velmi dobře uvědomuji, ale bohužel to neznamená, že ostatní to vidí také tak a nemůžete počítat s tím, že článek udržíte v této podobě, když se to doposud nedařilo. Čili to není o mě, je to o tom, jaké podmínky jsou nastaveny. Znovu se může objevit Ioannes Pragensis nebo kdokoli jiný a infoboxy odstranit nebo další co bude doplňovat parametry, možná dojde i k návratu ohavného substovaného infoboxu v článku Morava, který jsem odstranil a který se už jiní snažili v zimě roku 2018 odstranit (viz diskuze k článku Morava), leč neúspěšně, protože ty podmínky tady jsou špatně nastaveny a proto je to jak začarovaný kruh. Mé vytvoření alternativního infoboxu bylo až úplně krajní řešení jak tento problém eliminovat a bylo by možná i úspěšné, kdyby jste do toho nezasáhl Vy a celé to nevrátil do původního stavu, proto mi nezbývá než Vám popřát hodně štěstí v editačních třenicích, bude Vás to stát ještě hodně úsilí vysvětlovat své dobré úmysly ostatním, další vleklé debatování apod., avšak já tento boj vzdávám. Není na místě zveličování typu „mraky duplicitních infoboxů“, když je řeč jen o jednom, a když jiný vhodný místo tohoto ani nebyl – hledal jsem ho a rozhodně nemohu říct, že bych si všiml nějakých „mraků“ infoboxů viz Kategorie:Geografické infoboxy. Na anglické wikipedii mají infobox zvaný settlement, ale tady nic takového není, a proto vytvoření infoboxu historické země mi připadalo jako zcela logické vyřešení tohoto nedostatku a zároveň zažehnání editační války. Nebudu tam vkládat žádný jiný infobox jako třeba zaniklý stát, protože vím už dopředu, co by následovalo, byla by to úplně zbytečná práce. Vyprávět svoje dobře míněné rady o kreativitě při zadávání Prahy do parametru můžete někomu, koho se to přímo týká, já se tímto nezaobírám. Přeji pěkný den. --Dragovit (diskuse) 25. 3. 2019, 08:54 (CET)
Podívejte se, doporučil jsem vám pár dobrých postupů a fíglů, pokud se vám žádný nelíbí, tak za to nemůžu. Nyní je to jeden infobox, ale někdo by si mohl říct, že je to vlastně dobrý nápad a dělat duplicitní infoboxy ve velkém. Krom toho už tu desítky duplicitních infoboxů čekajících na sloučení máme. My jsme tu na infoboxy na české Wikipedii dohromady asi tři. Na enwiki sice mají tisíckrát víc infoboxů, ale také mají tisíckrát víc editorů. K anglickému infoboxu settlement máme na české Wikipedii alternativu Infobox sídlo světa. A na závěr, Ioannes je rozumný člověk a pokud mohu něco z historie článků říct, rozhodně mínil svoje editace a reverty dobře. Úkolem protistrany bylo uchopit chybu na kterou upozornil a opravit ji, tedy ji buď skrýt nebo přepsat jinak (což jsem doporučil výše a provedl ve finále já). Protistrana ale jen revertovala a tak začala válka, které se dalo možná i vyhnout. --Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2019, 11:52 (CET)
Mě líbí či nelíbí, mě hlavně nejvíc vyhovuje vyřešit něco jednou provždy, ne se věčně přít o něco, vést o něčem diskuze na několika frontách a podobně. Já se snažil v článcích Čechy, Morava a České Slezsko infobox region podržet, ale Ioannes ho ve všech třech článcích odstranil s odůvodněním, že to jsou historické země a ne regiony, že infobox region se tam nehodí kvůli náznaku státní správy a že na vhodný infobox si bude třeba nějaký čas počkat, takhle to on zhruba napsal. Z mého pohledu bylo zbytečné tam infoboxy regiony vkládat znovu a riskovat, že je Ioannes znovu odstraní, jen bych přihazoval palivo do ohně a ještě tím riskoval nějaký postih vůči sobě, tak jsem jen vyplnil Ioannesovo přání – vytvořil jsem infobox, po kterém on volal, de facto to byl jeho nápad vytvořit nový infobox, když mu tam ten stávající infobox region nevyhovoval a volal po jiném. Když už se tedy k Ioannesovi jakoby přikláníte a uznáváte jeho počínání, pak by jste měl k němu přistupovat jako k celku a ne jenom si z něho vybírat něco, a měl by jste si uvědomit, že to nebyl čistě jen můj nápad vytvořit infobox, ale že to byl i částečně nápad Ioannesův, což je ten, kdo vámi prosazovaný infobox opakovaně odstraňoval. Nebýt jeho, tak bych se do toho vůbec nepouštěl. Takže to prosím berte i z tohoto pohledu, já se vytvářením infoboxů nikterak nebavím, pouze jsem vytvořil jeden jediný a ten je navržen na sloučení (smazání), což vnímám jako zbytečnou práci, nic víc. --Dragovit (diskuse) 25. 3. 2019, 14:53 (CET)
Ioannes není takový zlý živel, jakého ho tu malujete. Předpokládejte prosím dobrou vůli. Ušetřil byste si hodně zbytečné práce s nadbytečným infoboxem. On především naznačil zcela korektně, že tam informace o administrativní správě nemají co dělat a protože nejspíš do vnitřností infoboxů nevidí tak jako my technicky zdatnější, raději je revertoval/odstranil a navrhl vytvořit infobox bez administrativní správy. Jak už jsem výše psal, korektní by bylo mu poděkovat za upozornění na chybu, vysvětlit mu, že lze infobox upravit/opravit, aby u takovýchto regionů administrativní správu skryl. A následně daný rozporovaný infobox opravit a opravený jej vložit zpět do článku (což jsem víceméně musel udělat až já, byť to stále nejspíš bude potřeba opravit také na Wikidatech a možná i v samotném vnitřku infoboxu). --Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2019, 15:57 (CET)
Na druhou stranu musím podotknout, že jste vlastně ani zbytečnou práci moc nedělal. Vlastně jste si totiž připravil základní věci, které nyní půjde jednodušeji dle mého zahrnout do infoboxu region. --Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2019, 16:18 (CET)
Já nemaluju a ani netvrdím, že Ioannes je zlý živel, to tvrdíte Vy, já pouze v hrubých náčrtech se pokouším vylíčit události, jak se staly, ne někoho potopit, pomlouvat apod., proti tomu člověku nic nemám, neznám ho a neměl jsem s ním dosud žádné zkušenosti, můj postoj k němu je čistě neutrální. Jen podotýkám, že ten člověk prosazuje změny impulzivně dle vlastní logiky bez projednání předem, k čemuž mohu podotknout akorát to, že taková domluva je poněkud složitější. --Dragovit (diskuse) 26. 3. 2019, 10:30 (CET)

Barvy infoboxůEditovat

Ahoj. Ty změny byly prodiskutovány kde? Odlišit barevně například infoboxy pro ostrov a souostroví rozhodně má smysl. Stejně tak nevím, proč ta podivná zelená barva pro "vodní" infoboxy. Když už, tak bych volil spíše nějaký odstín modré. --Vachovec1 (diskuse) 25. 3. 2019, 21:53 (CET)

Ahoj, bylo to dosud každá pes jiná ves. Myslel jsem, že by bylo lepší tomu dát tuhle typickou wiki-modř. Rozlišení souostroví a ostrova trochu nechápu, já bych naopak jako čtenář asi očekával stejné, ale pokud už odlišné, možná by bylo dobré dát souostroví třeba do fialova? --Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2019, 22:00 (CET)
Typická wikimodř? Mě to od pohledu přijde jako zelené (bavíme se o barvě #ADEAEA). Modrá je u mě třeba #CEDEFF, jako byla u vodopádu nebo vodní plochy. Co se týče souostroví: když máme ostrov zelený, tak souostroví možná spíše žluté? To přeci jen naznačuje určitou příbuznost. Fialová mi přijde úplně mimo. --Vachovec1 (diskuse) 25. 3. 2019, 22:49 (CET)
Jako na barvách moc nelpím, hlavně že to bude trochu dávat smysl a nebude tmavý text na tmavém pozadí nebo tak něco. Ani by mi vůbec nevadilo, kdyby to někdo po mně revertoval. Souostroví klidně nechám na tobě, přijde mi jen, že ta modrá se hodí spíše pro vodní plochy než pro souostroví, ale co tam bude místo ní je mi šumák. Co se týče té barvy vodních ploch, nemáš zapnuté nějaké červené zabarvení displeje, jak je teď hodně populární, aby se nekazily oči? Mně totiž jak počítač, tak telefon ukazuje moc hezkou blankytnou modř. Je ale fakt, že telefon kamaráda to má lehce dozelena, možná zkusím trochu té zelené ubrat na síle, co to udělá. Barva pochází z této stránky (turquoise). --Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2019, 23:00 (CET)
Sjednocení barev těch infoboxů vítám, i ta zvolená barva (někdo ji vnímá zeleně, jiný modře) dobře naznačuje reálnou barvu, že voda bývá do zelena i do modra. Navíc jde o dobře kontrastní barvu s černým textem - důležité pro slabozraké, což když někdo kombinuje třeba hodně tmavě modré pozadí a černý text, neplatí. --Pavouk (diskuse) 25. 3. 2019, 23:10 (CET)
Zkusil jsem vzít telefon kamaráda a podle jeho telefonu je zhruba stejně blankytná modř      #B7E7F7. Jak pánové vidíte tuhle? --Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2019, 23:22 (CET)
Rozdíl není pro oko až zas tak velký, ale ano, #B7E7F7 vidím jako modrou - respektive nevidím v tom tu příměs zelené. Ona totiž tyrkysová barva je definována jako barva na rozhraní modré a zelené. Takže některá zařízení jí pravděpodobně mohou zobrazit více do modra, jiné více do zelena. --Vachovec1 (diskuse) 26. 3. 2019, 00:02 (CET)
Dobrá, nahrávám tedy tu modřejší variantu :) --Dvorapa (diskuse) 26. 3. 2019, 00:04 (CET)

Nyní prázdné infoboxyEditovat

Nevím, jestli je odstraňování prázdných infoboxů Vaší soukromou iniciativou nebo schválenou politikou Wikipedie. Každopádně pokud infobox existuje - byť prázdný - pak je zde vytvořen prostor pro to, aby se na stránku přenášely informace, které kdokoli doplní do Datové položky. Pokud se infobox zruší, pak se nová data z Datové položky do článku nepřetáhnou. Proto si osobně myslím, že i prázdné infoboxy mají smysl.--Qasinka (diskuse) 26. 3. 2019, 23:09 (CET)

Rozumím, ale i přesto si dovolím oponovat, že prázdný infobox jinak pouze duplikuje nadpis článku. Pokud se na článek podívá někdo na telefonu, bude mu takový dvojitý nadpis připadat minimálně zvláštní. Formulka, že některá data mohou pocházet z datové položky pak možná ještě zhorší vjem čtenáře, protože si bude myslet, že v datové položce skrýváme název článku nebo snad jeho text. Jako samozřejmě to může pomoci k rozšíření informace o tom, že něco jako Wikidata existuje, ale jde o to, zda vhodným způsobem. Ani nemluvím o infoboxech, které neumějí skrývat podnadpisy, a tudíž takový prázdný infobox je jen přehlídka prázdných nadpisů (to je chyba těch infoboxů samozřejmě). --Dvorapa (diskuse) 26. 3. 2019, 23:38 (CET)
Taky mě ta robotí aktivita dnes zarazila. Šablonu Infobox do článků poměrně nedávno ve velkém přidával @Frettie:. Snad jsi mu o tom dal aspoň vědět. Nevím, nakolik to měl dohodou v komunitě podložené on a nakolik ty, ale je zvláštní si tady navzájem negovat kupu práce. --Michal Bělka (diskuse) 26. 3. 2019, 23:52 (CET)
S Frettiem jsme se na tomhle neshodli v nejake diskusi uz drive. Myslim, ze to oba mame z vlastni hlavy, protoze jsme oba takovi zivlove (samozrejme mu ale nechci krivdit, pokud by to narozdil ode mne mel komunitou posvecene). Jinak se ale jednalo o neco pres 200 clanku, coz neni zas takova silenost. --Dvorapa (diskuse) 27. 3. 2019, 00:57 (CET)
Jen pozor na bezhlavé odstraňování. Při počtu 200 už se to hůře kontroluje, ale mohlo se jen stát, že někdo rozpojil článek od položky na Wikidatech (případně přesunul do jiné). V takovém případě je třeba spíš opravit propojení. ```JAn (diskuse) 27. 3. 2019, 07:55 (CET)
Ne, Frettie o tom nevěděl, Frettie tehdá vkládal ty infoboxy schválně, protože snáz se pozná, že infobox je naplněn, když tam je, než když tam není. A budu rád, když Dvorapa bude pravidelně kontrolovat, zda do těch pooložek ve WD k těm článkům příslušným třeba něco nepřidalo. Myslím, že když si na to vyhradí hodinku denně, každé ráno, že to bude optimální. Ano, narážím na nesmyslnost toho odstranění ...
Nejsem živel, jen prostě nepotřebuju extrémně diskutovat o blbostech a myslím, že je velkej rozdíl něco přidávat a něco odebírat. Ale hádat se nebudu, na to nemám čas a ani chuť. --frettie.net (diskuse) 27. 3. 2019, 08:55 (CET)
Možná by nebyla od věci kategorie neco jako Články o lidech/událostech/firmách apod., které mají na Wikidatech zajímavé informace, ale neobsahují infobox. Tím by se jednak postihlo těch přes 200 odebraných infoboxů, které opravdu na mobilech vypadaly z mého pohledu blbě, ale i mnoho dalších, které ani nikdy infobox neměly, případně rovnou nějaký robot, který by tam vhodný infobox doplnil? (Wesalius (HypoBOT)Martin Urbanec (UrbanecmBot)JAnD (JAnDbot)Matěj Suchánek (MatSuBot)Dvorapa (DvorapaBot)Frettie (Frettiebot)Blahma (BlahmaBot)Tchoř (TchoŘoBot) Walter Klosse (KlosseBot)Jan Myšák (JanMyšákBot)UpozorněnoUpozorněno Účastníci WikiProjektu Strojové zpracování upozorněni.) --Dvorapa (diskuse) 27. 3. 2019, 10:57 (CET)
Nerozumím postupu - něco se mi nelíbí jak to vypadá na mobilu - odstraním to z 200 článků - a pak vykládám že jsem živel a zpětně se to snažím vysvětlit. 200 článků by neměl o být zanedbatelné číslo, ani pro operátora botů. Neexistují rozumnější a méně konfliktní řešení? Na mobilech przdný iBox skrývat? Nebo třeba ten iBox místo smazu zkusit vyplnit? údržbová kategorie pro Články o lidech/událostech/firmách apod., které mají na Wikidatech zajímavé informace, ale neobsahují infobox je dobrý nápad, ale nijak neřeší vzniklou situaci, o které tady diskutujeme. --Wesalius d|p 27. 3. 2019, 11:06 (CET)
Tak vzhledem k tomu, že na mobilu to byl nadpis článku plácnutý zničehonic uprostřed článku, tak asi nebudu jediný, komu taková věc vadí. A taková kategorie nebo robot by přesně řešil problém, který tu diskutujeme. --Dvorapa (diskuse) 27. 3. 2019, 11:37 (CET)
Chjo, co se tu zase řeší... Prázdné infoboxy nevidím rád, určitě už jsem jich taky několik smazal. (Ani nevím, jak to vypadá na mobilu.) Na seznamy je nejlepší PetScan, loni jsem pomocí něj doplnil do článků stovky infoboxů. No a jestli někdo chce infoboxy do článků, jejich seznam má a může začít vyplňovat. Matěj Suchánek (diskuse) 27. 3. 2019, 21:50 (CET)

Nedobré náhrady pomlček za spojovníkyEditovat

Ahoj, v článku Lublaň si udělal (dnes, 13.54) velké náhrady pomlček za spojovníky. Děkuji za vylepšení, i ta minulá. Bohužel se tam zanesly nové chyby, jelikož třeba čísla stran se píší s pomlčkou, ač není oddělena mezerou, viz [60] "vyjádření rozsahu (s významem ‚až‘ či ‚od … do‘ nebo ‚z … do‘): strana 23–26, v letech 1945–1948, říjen–duben 9–16 h, otevřeno 8–20 hod., dálnice Praha–Brno, autobus Jihlava–Telč, 1.–3. 6. 2013, ale ve spojení s víceslovnými výrazy spíše přímý let Praha – Abu Dhabi, dopravní spojení Brno-Královo Pole – Ostrava-Poruba, 22. 3. – 25". Správně bylo tedy např. "strany=10–11". Nejde o nic fatálního, jen typografickou chybu, ale i tak pozor. Hlavně píšu, abys neopravoval bezhlavě i jinde. Ve shrnutí píšeš: "oprava hodně rozbitých věcí" - ač zas o tolik rozbitou věc nejde, jen o samé pomlčky a spojovníky (bohužel tedy nevhodně opravenými). A velmi děkuji za další systematické čištění, vylepšování, úpravy infoboxů, atd... --Pavouk (diskuse) 29. 3. 2019, 16:59 (CET)

Ahoj, ve článku Lublaň někdo v historii udělal přesně opačnou věc, čili všecky spojovníky bezhlavě nahradil za pomlčky. Bohužel to nešlo revertovat (konflikt mezilehlých editací), tak jsem to raději vyřešil takto. Vím, že jsem tím trochu pokazil typografii, ale opravil jsem na druhou stranu i hodně chybových katerorií naráz. Snad tedy nevadí, že tam bude pár typografických chybek, které věřím, že společně opravíme. --Dvorapa (diskuse) 29. 3. 2019, 17:03 (CET)
Na první pohled, když se rozsahy stran a rozsahy letopočtů přehodí zase na pomlčky, mělo by to být skoro všechno v pořádku. A tyhle dvě skupiny se hledají poměrně dobře. --29. 3. 2019, 21:11 (CET), Utar (diskuse)

Infobox - chráněné územíEditovat

DŮRAZNĚ VÁS TÍMTO ŽÁDÁM ABYSTE OPRAVIL SVOJE HRUBÉ CHYBY A NESMYSLY V ŠABLONĚ Infobox - chráněné území!--Pimlico27 (diskuse) 4. 4. 2019, 17:16 (CEST)

V průběhu dubna nebo května se na to podívám, mám ty dvě chybky v úkolníčku. --Dvorapa (diskuse) 4. 4. 2019, 17:55 (CEST)

kmlexportEditovat

Hello, a move of project kmlexport to debian stretch would be nice, or could you make me please to a co-maintainer of the project. --Kolossos (diskuse) 5. 4. 2019, 19:30 (CEST)

@Kolossos: It should be moved to Debian Stretch already since like February. Isn't it? --Dvorapa (diskuse) 5. 4. 2019, 23:13 (CEST)

Šablona:DOIEditovat

Dobrý den, proč jste označil tuto šablonu pro dočasné použití? Domnívám se, že na této jednoduché šabloně není nic, co by se mělo lokalizovat. Děkuji za odpověď. --Jvs 9. 4. 2019, 07:46 (CEST)

Ona už předtím byla do kategorie dočasného použití zakategorizována, pouze jí chyběla ona šablonka, která by to vysvětlovala. Pouze jsem ji doplnil, nevím, kdo a proč ji přede mnou přidal do dočasných použití. --Dvorapa (diskuse) 9. 4. 2019, 08:56 (CEST)

Rozšíření šablony podnebí?Editovat

Ahoj, uměl bys a rozšířil bys šablonu podnebí, aby zobrazovala i součty za roky a i další hodnoty, které jsou v anglické podobě, viz např. Lublaň#Podnebí, kde je vyplněno více údajů, které se ale nezobrazují. Díkas. --Pavouk (diskuse) 13. 4. 2019, 23:27 (CEST)

Ahoj, uměl, ale je to hromada práce, ke které se dostanu tak nejdřív v létě. Zkus někoho jiného nebo se mi připomeň někdy koncem léta :) --Dvorapa (diskuse) 13. 4. 2019, 23:38 (CEST)
A kdo jinej by se mohl angažovat? --Pavouk (diskuse) 14. 4. 2019, 02:50 (CEST)
Zjistil jsem, že šablona roční údaje umí, akorát to nebylo v dokumentaci (a já měl chybně u parametru malé písmenko "year_xxx" místo správného "Year_xxx"), viz ona Lublaň#Podnebí. Ale ty nové řádky by byly časem fajn. --Pavouk (diskuse) 15. 4. 2019, 22:45 (CEST)

Ad dva infoboxyEditovat

[61] jeden infobox je pro obec, tedy to, co má obecní úřad. Druhý je pro libovolné sídlo na českém území, které obvykle spadá pod nějakou obec. Jinak viz ŽOK. JAn (diskuse) 23. 4. 2019, 15:30 (CEST)

Aha, děkuji za dovysvětlení, nenapadlo mě to. Každopádně u české obce teď je potřeba opravit ty chyby v přebírání LocMap a souřadnic. --Dvorapa (diskuse) 23. 4. 2019, 15:52 (CEST)

Sídlo světaEditovat

Ahoj, revertoval jsem tvou editaci šablony, infobox byl na většině stránek rozbitý. S pozdravem, --janbery (diskuse) 23. 4. 2019, 17:14 (CEST)

Ahoj, prosím o nějaký příklad článku, kde to bylo rozbité, já žádnou chybu nezaznamenal. --Dvorapa (diskuse) 23. 4. 2019, 17:15 (CEST)
@Janbery: Raději ping. --Dvorapa (diskuse) 23. 4. 2019, 17:16 (CEST)
Např. Astana - tam jsem si toho všiml, pak jsem hledal, kde je chyba. Špatně to bylo i na stránce Amsterdam, ale Londýn byl správně. --janbery (diskuse) 23. 4. 2019, 17:18 (CEST)
Díky, vyzkoumám a opravím. --Dvorapa (diskuse) 23. 4. 2019, 17:20 (CEST)
Není za co, přeji hodně štěstí :) --janbery (diskuse) 23. 4. 2019, 17:21 (CEST)

Nové taxonomické úrovněEditovat

Dobrý den, obracím se na Vás jako odborníka na programování infoboxů s prosbou o doplnění šablony Taxobox.

Virologové si nově zavedli dvě nové vyšší taxonomické úrovně: realm a subrealm, a tu vyšší již (po ratifikaci v únoru 2019) obsadili (Riboviria, vizte např. https://talk.ictvonline.org/taxonomy/ nebo en:Virus classification#ICTV classification).

Potřeboval bych je naroubovat do taxoboxu, a to mezi "nezařazenou říši" (používanou pro viry jako celek, případně pro ještě vyšší skupinu "nebuněčných organismů") a mezi klasickou "říši", u virologů podřazenou podrealmu. České názvy nejsou ustálené, proto navrhuji nechat realm (bez překladu) a podrealm jako českou variantu od subrealm (tedy tradiční překlad předpony sub-). Nevím, zda se v taxoboxu programuje i styl výsledného zobrazení jména, zde by to byla jako u všech virologických taxonů (kromě mimosystémových skupin Baltimorovy klasifikace) kurzíva.

Už jsem podle toho připravil taxobox v článku RNA viry, kvůli absenci realmu se ale nezobrazuje hlavní řádek, tedy realm Riboviria.

Předem děkuji, pokud najdete čas a šablonu taxoboxu doplníte, nebo postoupíte problém jinému wikipedistovi schopnému přeprogramování provést. Zdraví Petr Karel (diskuse) 24. 4. 2019, 17:49 (CEST)

Huf, trochu rozumím, co se po mně chce, ale jen trochu. Je tedy potřeba do infoboxu přidat řádky pro realm a podrealm nad říši pro viry, je to tak? Pokusím se, kdyžtak ping Vojtovi pro jistotu. --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2019, 22:27 (CEST)
Moc děkuji. Teď ve změnové stránce vidím, jak jste na to šel; jen nad realm posunu tu "nezařazenou" říši, kterou potřebujeme mít výš (pro celé viry). To snad zvládnu sám. Ještě jednou dík. Petr Karel (diskuse) 25. 4. 2019, 07:46 (CEST)
Není zač. Aha, nevadí, kdyby cokoliv, pište. --Dvorapa (diskuse) 25. 4. 2019, 11:56 (CEST)

Už veterán, Seveřane!Editovat

Velké díky, nikdy jsem věrnostní pohár od nikoho myslím nedostal, tak jsem za to teď strašně moc rád :) Chemii se na wiki věnuji méně, než bych sám chtěl, ale plánuji se polepšit. Jasně, ve studijní části tam jsem jak na koni každou chvíli, teď jste/jsi mi připomněl, že se tam musím stavit a vyzkoumat nějaké info pro dva články na wiki! Každý člověk, co si při chůzi po chodníku začne něco tančit jsem v Liberci já! Aspoň teda nevím o nikom jiném :) Krásný (větrný) den a ještě jednou děkuju :) --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2019, 20:57 (CEST)
@Ján Kepler: Jo a Jano, kdyby bylo s čímkoliv potřeba pomoci, rád svoje zkušenosti (teď už prvotřídní veteránské) předám! Navíc pro seveřany – výhodná nabídka – mohu i osobně :) --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2019, 22:35 (CEST)

Překlad na MediaWiki.orgEditovat

Dnes jsem byl přidán na MediaWiki.org do skupiny Administrátorů překladů a rovnou jsem zkusil toho využít k přidání a označkování zpráv u dvou nově přidaných odkazů na stránce mw:Translator hub. Jen