Wikipedie:Techničtí správci

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
  • WP:TS

Techničtí správci jsou technicky zkušení uživatelé, kteří mohou editovat některé stránky ve jmenném prostoru MediaWiki (mimo skripty končící .js a kaskádové styly končící .css), editovat zamčené stránky, měnit editační filtry a provádět některé další technické úkony. Kompletní seznam práv technických správců je uveden na této speciální stránce. Oprávnění technického správce může přidělit a odebrat byrokrat a stevard.

Technický správce musí využívat svá rozšířená práva pouze v duchu smyslu, pro která jsou přidělována. Technický správce kupříkladu nesmí editovat obsah zamčené stránky, která je zamčená z důvodu probíhajícího sporu. Může ale na ní provádět údržbu, odebírat neexistující šablony/kategorie apod.

Žádost o přidělení práv Editovat

Wikipedista, který má zájem o práva technického správce, vloží svou žádost na konec tohoto textu. Žádost je vhodné stručně zdůvodnit a uvést, k čemu žadatel míní nová práva využívat. V průběhu následujících 7 dnů se mohou k možnému přidělení práv vyjádřit všichni wikipedisté. Případné připomínky je vhodné doložit odkazy na konkrétní editace, kvůli nimž by podle jejich mínění žadatel rozšířená práva neměl získat. Žadateli se doporučuje, aby stránku průběžně sledoval a reagoval na případné dotazy komunity.

Po uplynutí 7 dnů některý z byrokratů žádost vyhodnotí, přičemž posoudí historii žadatelových editací i případné připomínky komunity. Následně může uživatele přidat do skupiny techničtí správci. Kladně i záporně vyřízené žádosti se archivují. Neúspěšnou žádost lze opakovat nejdříve za dva měsíce.

Dočasné přidělení oprávnění Editovat

Ve výjimečných případech, kdy je to z nějakého důvodu vhodné, může byrokrat na základě svého uvážení přidělit právo technického správce časově i účelově omezené. Takové dočasné přidělení může zároveň kterýkoliv byrokrat kdykoliv odebrat. Délka dočasného přidělení by zpravidla neměla překročit 1 měsíc. V případě, že úkol, pro který byla práva přidělena, je vyřešen dříve, než práva expirují, je dočasný technický správce povinen požádat byrokraty o odebrání práv.

Odebrání práv Editovat

Pokud technický správce svých rozšířených oprávnění zneužije, kterýkoliv byrokrat mu je může opět odebrat. Ostatní wikipedisté mohou o totéž požádat prostřednictvím Wikipedie:Nástěnka byrokratů. Odebírající byrokrat o tomto kroku (bývalého) technického správce neprodleně informuje prostřednictvím jeho diskusní stránky. Datum a důvod odebrání práv zároveň zaznamená jako dodatek k původní archivované žádosti. Nesouhlasí-li uživatel s odebráním práv, může byrokrata požádat, aby rozhodnutí přehodnotil. Pokud neuspěje, může o práva znovu požádat prostřednictvím této stránky.

Žádosti Editovat

Žádost můžete založit vyplněním svého uživatelského jména do políčka níže a pokračováním dle návodu. Po uložení stránky nezapomeňte přidat text {{Wikipedie:Techničtí správci/Uživatelské jméno}} na konec této sekce.


Související stránky Editovat