Wikipedie:Evoluce wikipedisty

Mladá a nadšená wikipedistka přemýšlí, jak před uložením ještě vylepšit svůj první článek
Obecná charakteristika wikipedisty

Evoluce wikipedisty je děj, kterým prochází každý wikipedista od svého wikizrodu do své wikismrti, ať už přirozené anebo vnucené komunitou.

Podobně jako ve světě existuje na Wikipedii karma, kterou je každý wikipedista při svém zrodu obdařen, a je pouze na něm, jestli si vybere cestu dobra, poznání a šíření vzdělanosti mezi neznalé pohany anebo cestu zla, mazání, konfliktů a editačních válek. Na počátku každé cesty je prostý čtenář lačnící po vzdělání, zábavě či se jen tak bezcílně toulající po zmateném světě internetu, který zásahem vyššího napětí v zásuvce narazí na projekt Wikipedie. Až do této chvíle jsme si všichni rovni, pak se začne projevovat karma uživatele.

Evoluce dobra editovat

V první řadě si projdeme společně cestu dobra. Podobně jako ve skutečném životě i zde uživatel prochází určitými vývojovými stádii. Samozřejmě, že se nejedná o evoluční výběr, kde pouze ti nejsilnější a nejdravější se dostanou na nejvyšší metu, ale wikigeneze má mnoho společného s ontogenezí skutečnou.

Čtenář editovat

 
Správně se vyvíjející wikipedisté nemají na pubertu jaksi čas. Rozšiřují pahýly, opravují překlepy a přitom se učí, aby mohli později začít pořádně makat na Wikipedii

Jedná se o první stádium, které je stejné pro cestu dobra i zla, ale už v tomto stádiu se dá pomocí pečlivého sledování sociologů vysledovat, jak se na Wikipedii dále projeví. Jedná se o běžného uživatele, který na stránky Wikipedie zavítává pravidelně, a který zde vyhledává informace prospěšné pro svůj další život. Naplňuje tak základní wikitužbu dozvídat se něco nového a zahnat tak hlad po vědomostech. Jeho četba není pro skutečnou společnost nikterak nebezpečná a pro wikipedii je právě tento uživatel cílovým jedincem, kterého se snaží získat do svých řad.

Překlepář editovat

Druhým stádiem je uživatel, který je přezdíván překlepář. Jedná se o uživatele, který objevil tlačítko Editovat a nebojí se ho vyzkoušet při objevení překlepu či snad gramatické chyby. Opravou této chyby se snaží nezištně zlepšit text, který si čte, a činí tak v naprosté neznalosti toho, jaké dalekosáhlé důsledky tato oprava může mít. Podle teorie chaosu, která na Wikipedii samozřejmě funguje, může vést oprava jednoho překlepu, staročeského slova či nedejbože výrazu Česko na Česká republika nebo Ethiopie na Etiopie (a samozřejmě naopak) k občanské válce na Wikipedii plné mrtvých wikipedistů a rozvratu komunity jako žijícího celku.

Přínos překlepáře pro Wikipedii je značný, jelikož zlepšuje kvalitu textů, vyhledávaje chyby vyšších vývojových entit, které tráví čas jinými úkoly. Z pohledu společnosti není jeho záliba v překlepech škodlivá, ale z pohledu Wikipedie začíná být jasné, že ho první nitky pavučiny lapají a že ji za chvilku upíše duši. Jedná se o autotrofní wikiorganismus.

Pahýlista editovat

Třetím vývojovým stádiem je evolučně označen jako pahýlista (jeho nižší vývojová forma je subpahýlista, kterou není z pozice komunity důležité striktně rozlišovat). Vyznačuje se velkým množstvím zakládaných článků, které obsahují několik málo vět. Jejich vzhled je na velmi nízké úrovni, jsou plné chyb a nevyznačují se optickou kompatibilitou s dalšími články. Pahýlista se v dobré víře snaží rychle založit všechny články, které na Wikipedii nemůže najít, jelikož se domnívá, že tak spasí projekt.

Jeho začlenění ve skutečné společnosti se stává problematické, svůj volný čas začíná věnovat psaní pahýlů, je naplňován radostí a hrdostí nad svým počinem. Z pohledu komunity není jeho přínos příliš vítán, jelikož zaměstnává výkonné kapacity z řad wikipedistů, kteří se snaží jeho pahýly zachraňovat, přepracovávat, doplňovat odkazy, korigovat, rozšiřovat atd. Na druhou stranu z pohledu wikipotravního řetězce je důležitým článkem, jelikož vyrábí potravu pro další stádia, která by bez pahýlistů vymřela nudou.

Obrázkář editovat

 
Nabyté vzdělání je předurčuje k důstojné pozici i projevu a tvorbě skvělých článků...

Čtvrté vývojové stádium wikipedisty je vyznačováno snahou vylepšování pahýlů co nejjednodušší cestou, a to formou vkládání obrázků. Podobně jako u pahýlistů se dá rozdělit několik čeledí, které se dají označit druhovým jménem (obrázkář vlastní, obrázkář interwikářský, obrázkář commons atd.) Podle způsobu získávání obrázků se přesněji specifikuje. Jeho motivace jsou odborné veřejnosti neznámé. Snad jen u obrázkáře vlastního lze spekulovat o jeho snaze prezentovat své výtvory.

Společensky se takový jedinec začíná stranit a uspokojení začíná nacházet v krásách Wikipedie. O tomto stádiu lze jasně prohlásit, že jedinec je již plně v moci závislosti, i když si to zatím neuvědomuje. Jeho přínos pro komunitu je značný, neboť metabolizuje výplody pahýlistů a dává jim rozumný vzhled, čímž vytváří upravené pahýly – polotovary sloužící jako potrava pro další stupeň.

Rozšiřovatel editovat

Páté vývojové stádium je z hlediska normálního čtenáře asi nejprospěšnějším, jelikož díky jeho činnosti dochází k přeměně pahýlů na hodnotné články plné moudra, vědomostí a informací. Jeho životním údělem je vyhledávání polotovarů či pahýlů a jejich přeměna na článek o minimálně čtyřech odstavcích a spoustě znaků. Stádium lze lehce diagnostikovat podle uživatelské stránky, kde se rozšiřovatel chlubí skalpem článků, které sám založil anebo které významně rozšířil. Jeho práce je pro svou viditelnost často ohodnocována různými řády a vyznamenáními. Rozšiřovatelé jsou nejvíce žádaní, jelikož vytváří potravu pro čtenáře, čímž vlastně uzavírají primární potravní okruh. Na produktech rozšiřovatelů se dále živí větev dravců.

S plynoucím časem se přínos rozšiřovatele pro vnější společnost značně zmenšuje, každou volnou chvilku tráví na Wikipedii. Postupný rozvrat společenského života, zakřivení páteře, rudé oči a mastné vlasy jsou jasným příkladem začínající celkové závislosti. Jeho přínos pro Wikipedii je velmi ceněný. Stává se známým mezi ostatními uživateli, kteří už jen tak občas koukají na jeho editace, získal si důvěru komunity. Rozšiřovatel si myslí, že má závislost na Wikipedii zcela ve svých rukou a že může kdykoliv přestat, jak ale dokazují prováděné výzkumy, takovýto uživatel je zcela ztracen a odevzdán komunitě.

Údržbář, Hlídač, Práskač editovat

 
... a úctyhodnému postu strážce wikipedie před plíživým vandalismem

Jedná se o tři (předchozí editoři neuměli počítat) samostatné druhy, které se překrývají ve svém přirozeném biotopu. Často se stává, že se tito jedinci vzájemně kříží a překrývají, čímž vznikají jejich různé mutace. Jejich náplní je chránit a zlepšovat Wikipedii. Údržbář je typický tím, že neustále přeměňuje kategorie u článků, zakládá stále nové, staré maže, pak maže ty nové, přepisuje články atd. atd. stále dokola. Ve své vyšší formě bytí je údržbář zodpovědný za opravy šablon, vznik infoboxů, oživování a stavbu botů… Jeho práce je v určitých stádiích vidět a je oceňována. Pro normálního čtenáře má jeho práce význam v tom, že rozumně třídí články do míst, kde mají být, a stará se, aby Wikipedie šlapala, tak jak má.

Hlídač je předstupeň správce, který tráví den u počítače, zírá do monitoru a prochází jednu editaci za druhou a kontroluje, zda se síly temna nesnaží poškodit Wikipedii. K jeho oblíbeným činnostem patří vkládaní šablon jako upravit, smazat, subpahýl atd. Je na denním pořádku, že se s tímto uživatelem dostanete do editačního konfliktu, který ale většinou končí ve Váš neprospěch. Jedná se o přechod mezi občanem a policistou v komunitě.

Práskač je forma wikipedisty, která po několika napomenutí zjevného vandala chladnokrevně nahlašuje jeho uživatelské jméno nebo IP adresu na nástěnku správců. Někdy samotnými vandaly bývá označován práskač, gestapák, estébák nebo dokonce snitch. Z toho naprosto jasně vyplývá, že je mezi nimi nejméně oblíbený. Tuto pozici většinou zastupuje i někdo z výše uvedených.

Přínos těchto druhů je význačný, jelikož zajišťují ochranu zlepšování Wikipedie. Nemají ale pravomoci a dělají to pouze z vlastní iniciativy. Společensky jsou již naprosto odepsaní, i když se stále snaží vést svůj soukromý život. Naděje, že se jim ho podaří udržet, je však jen velmi malá.

Správce editovat

Jedná se o nejvyšší možnou formu aktivního bytí, které je možno na Wikipedii dosáhnout. Jedná se o volené zástupce komunity, kteří mají za úkol dohlížet nad ostatními uživateli a snažit se aktivně hájit zájmy Wikipedie. Oficiálně jsou si rovni s ostatními uživateli, ale jak je známo z předchozího textu, jedná se o dravce, kteří mají v krvi touhu hledat skryté i očividné nepřátele Wikipedie a aktivně s nimi bojovat. Pro jejich aktivitu jsou často napadáni a jsou častým cílem útoků sil temna na různých pseudowikisvětech. Jejich denním chlebem je řešení konfliktních situací, mazání stránek, doplňování licencí a rady nováčkům. Jejich práce je extrémně časově náročná a jejich potravou se stává naprosto vše, co se jim nezdá. Stávají se často cílem predátorů ze slabších oblastí, ale jejich obranyschopnost je podivuhodná.

 
Velmi malá skupinka se dostane až mezi bohy či polobohy a modrou krev wikipedie (no uznejte, dosáhnout těchhle proporcí dá opravdu zabrat)

Společensky jsou tito lidé již odepsaní, jejich život v rámci běžné reality téměř nemůže existovat. Sociologicky je to však velmi neprobádaná oblast, jelikož se snaží různě maskovat či většinu času tráví ve svém novém prostředí na Wikipedii, takže se nedají pozorovat přímo (využívá se různých alternativních forem jako Messenger, IRC, e-mail atd). Jejich přínos je neoddiskutovatelný, bez nich by byla Wikipedie snadným terčem každého útoku. Fungují jako imunitní systém projektu, pročež jsou často svými cíli označováni za fašisty, komunisty apod.

Arbitr editovat

Jedná se o nejvyšší článek wikispravedlnosti projektu, který má řešit problémové editory a vzájemné konflikty konfliktů ostatních wikipedistů. I když mají arbitři omezený mandát, skýtá tato podle některých názorů až obskurní práce vysoký potenciál k vyhoření editora. Stává se bohužel až příliš často, že během mandátu arbitra editor vyhoří a z projektu se zcela vytratí.

Na dovolené editovat

Jedná se o zvláštní formu bytí, která se vyznačuje únavou z wikiprojektu a následné přehlcení prací. Je naprosto normální a statisticky doložitelné, že se tento stav stává v určité vývojové fázi typický pro každého wikipedistu. Vyznačuje se stálou láskou k wikiprojektu, mozek jedince ale dochází k závěru, že by se měl pokusit zachránit společenský život či v extrémní formě manželství svého majitele. Pro ostatní wikipedisty je naprosto jasné, že se daný uživatel na chvilku odmlčí, ale že je naprosto jisté, že se vrátí do wikikomunity plný sil. Jen málo silných jedinců se silnou vůlí je schopno se dostat ze spárů Wikipedie a po prázdninách se nevrátit. V odborné literatuře není popsán jediný známý případ a spíše se tedy dá domnívat, že zmínky o nich jsou spíše projevem tzv. městské legendy.

Polobůh editovat

Tímto titulem se honosí pouze velmi malá skupinka uživatelů, kteří se po velmi dlouhých wikiprázdninách vrátí. Jejich návrat je oslavován, jejich editace blahořečeny a jejich reverty prohlašovány za zázrak. Autor studie se setkal jen s velmi malým procentem polobohů, a tak si netroufá pouštět se do dalších závěrů.

Jejich společenská asimilace je neznámá. Význam pro komunitu je ikonového charakteru či jako živoucí legendy, které jsou respektovány a oslovovány vykáním.

Evoluce zla editovat

Druhou cestou, jakou se může čtenář vydat, je cesta temna, zasvěcená hádkám, konfliktům, mazáním článků a zbytečnému zaměstnávání správců.

Pokusář a přítel homosexuálů editovat

Ohledně začlenění pokusáře do cesty temna panují mezi odbornou veřejností jisté rozpaky, jelikož v mnoha případech se stává, že se pokusář po důsledném upozornění a vložení šablony na jeho uživatelskou stránku polepší a přejde do stádia překlepáře. V některých případech socializace selhává. Typickým znakem pokusáře je, že se snaží k smrti vylekat (slabší povahy nechť nečtou dále) všechny ostatní uživatele svými strašidelnými příběhy typu: BAF! KUK! atd. Tyto výkřiky mají velmi traumatické dopady na některé uživatele, kteří ze samého šoku pak mačkají tlačítko editovat a jako shrnutí vyplňují revert. Druhým typem pokusářů jsou baviči, kteří se snaží vtěsnat vtip o blondýnce do kvantové teorie či do historie Turkmenistánu. Jejich dopad na komunitu je minimální.

Podobný druh je i přítel homosexuálů, který byl již odborně popsán jinde. Připomeňme jen, že se jedná o aktivního ochránce homosexuálů, který se nebojí přiznat, že jeho jmenovaný kamarád je homosexuál. Díky jejich příspěvkům má Wikipedie potenciál stát se seznamem všech homosexuálů světa a provádět vlastní sociologický výzkum ohledně chování homosexuální komunity.

Pseudouživatel editovat

Jedná se o zákeřnou formu škůdce, jenž se snaží tvářit jako řádný uživatel. Jeho editace jsou na první pohled smysluplné a přínosné, ale díky pečlivé práci a rozboru jejich děl se objevuje, že se pod mimikrami skrývají pokusy o poškození Wikipedie. Přepisování jednotek, dat, údajů apod. je formou jejich bravurního humoru. Tito škůdci jsou odhaleni jen s vypětím sil a poté následně bez milosti blokováni. Typickým znakem je, že po jejich odhalení a následném zablokování opouští svojí imaginární identitu. Při dalších pokusech útočit se snaží znovu reinkarnovat, aby tak mohli opět využívat anonymity další wikiduše.

Reformátor editovat

 
... nepřehlédnutelného významu...

Uživatel, který se bez základních znalostí Wikipedie a toho, jak vlastně funguje, snaží prosazovat všemožné změny. Valná část jeho změn je nemožná, ale malé procento je skutečně přínosem. Bohužel jen málokdo má sílu se k tomuto slabému podílu propracovat, a tak reformátor všechny odrazuje množstvím svých nedozrálých nápadů.

Osvícenec editovat

Jedná se o zákeřnou formu škůdce, která znechucuje ostatní wikipedisty svojí pseudovzdělaností. Dal by se charakterizovat jako největší odborník na všechno. Jeho názor je podle něho ten jediný rozumný, všechno vidí nejlépe a na všechno zná odpověď. Jeho angažovanost ve většině diskuzí je samozřejmostí. Odhaduje se, že se jedná o poměrně rozšířenou formu škůdce.

Absolutista, Konfliktář editovat

Absolutista je stádium wikipedisty, do kterého se občas dostává pomatený rozšiřovatel, polobůh či správce. Uživatel naplněn pocitem, že on je jediným dobrem pro Wikipedii a že on jediný ví vše nejlépe, se povyšuje nad ostatní uživatele, které přestává respektovat jako partnery do diskuze. V literatuře je popsáno několik jedinců a je možné, že část jich čeká na odborné popsání a roztřídění.

Konfliktář je druh, který cíleně vyhledává slabá či sporná místa a pak na nich staví nesmyslné hádky o slovíčka. Jeho snahou je poškodit pracovní nasazení ostatních wikipedistů. Je časté, že se konfliktáři rekrutují z řad absolutistů či osvícenců.

Loutkař editovat

 
... byť do některých by to člověk na první pohled ani neřekl...

Loutkař je zvláštní forma uživatele, který se vyžívá ve vizi, že on sám ovládá dav. Jedná se o jedince, který si na Wikipedii léčí svůj napoleonský komplex. (Autor studie předpokládá, že jeho vzory jsou velcí diktátoři historie.) Jeho snaha vytvořit si armádu svých stoupenců je jasně patrná. Sám sebe pak v diskuzích vyzdvihuje, povídá si, podporuje a hlasuje stejně pro prosazení svých nelogických záměrů. Odhadovat stupeň jeho společenské integrace je obtížné, ale dá se předpokládat, že se jedná o jedince, který není spokojen ve své práci, není podle svého pohledu dostatečně ohodnocován a je ve společnosti přehlížen.

Wikipedie přispívá k léčbě takto nemocných jedinců pomocí mocného rozhraní CheckUser, v těžších případech všeobecným stihomamem.

Slimák editovat

Slimák je vyšší formou loutkaře. Proti jeho útokům jsou veškeré obranné metody zcela bez účinku, snad vyjma křížové palby na open proxy servery. Ve volné Wikipedii byl tento exemplář popsán pouze v jediné formě a v jediné lokalitě. Masivní útok podniknutý v nedávné době je zatím bez jasného výsledku. Psychologický profil jedince není znám, jeho společenské zázemí také ne, ale odhaduje se, že se jedná o nevybouřeného samce. Jen díky pilné práci deratizérů se daří jeho přemnožení zabránit.

Zahraniční variantou slimáka je Cthulhu.

Všechny podoby se skutečnými uživateli jsou čistě náhodné.

Jiné teorie editovat

K problematice rozvoje wikipedisty lze přistupovat z různých úhlů pohledů. Je to například přístup biologický, kde můžeme aplikovat Darwinovu evoluční teorii. Podle této se wikipedista vyvíjí z opice, která pochopila význam sdružování se a editace Wikipedie. Opice postupně proniká do tajů Wikipedie, napřimuje se a s množstvím úhozů se jí rozvíjí dlaň. Také získané zkušenosti a interakce s prostředím zapříčiňují nárůst mozkovny.

Jiný je pak pohled duchovní. Například hinduisté věří, že rozvoj wikipedisty vede k záhubě wikipedisty a k jeho znovuzrození. Wikipedista se postupně rozvíjí: neregistrovaný uživatel – registrovaný uživatel needitující – editor začátečník – wikipedista nováček – pokročilý wikipedista – wikipedista veterán a zde se nám to začíná lámat: wikipedista veterán tvořící loutky – rozmrzelý a podrážděný wikipedista – trollující wikipedista – často zablokovaný wikipedista – trvale blokovaný problémář. Wikipedie ale člověku nedá spát, je to jeho život a proto se po čase vrátí. Jelikož ale zaspal hodně času, když byl zablokován, musí začít de facto nanovo. Teorie také praví, že snahou duchovních jedinců je se nad tento koloběh wikiživota povznést.

 
Druhy Wikičlověka (popis zleva doprava). Muzeum Sztygarka
  • wikišimpanz učenlivý (Pan troglodytes wikipedianus) – poddruh šimpanze učenlivého (Pan troglodytes), který pochopí, že registrace na Wikipedii je dobrá
  • Americanus – začíná s editacemi v tlupách na širých prériích a v hlubokých lesích rozlehlé anglické Wikipedie, dosud si nevšiml české Wikipedie či nechápe její přínos, pokud je však členem české tlupy, postupně na ní začíná spolupracovat.
  • wikipedista zručný (Wikipedianus habilis) – chápe se klávesnice všemi deseti, wikifikuje svoje články, nadšeně pohlíží do budoucnosti
  • wikipedista vzpřímený pracující (Wikipedianus erectus ergaster) – tento poddruh již ovládá editaci Wikipedie natolik, že ho můžeme považovat za plnohodnotného wikipedistu; má radost z práce, zakládá hodně článků, jiné upravuje a účastní se diskusí s komunitou
  • wikipedista veterán, neboli plnohodnotný wikipedista (Wikipedianus sapiens profesionalis) – jedná se o plnohodnotného wikipedistu, který chápe všechny souvislosti; vytváří kvalitní doložené články s odkazy, bojuje proti nepravostem, stává se správcem či byrokratem, pomáhá v evoluci jiným Wikipedistům – je považován za moudrého a uvážlivého wikipedistu

Všechny podoby se skutečnými uživateli jsou zcela zjevné.

Související články editovat