Předmět (filozofie)

duševní konstrukce definována vnímáním něčeho jako jednotnou fyzikální nebo abstraktní entitu

Ve filosofii se předmětem (objektem) rozumí to, co je předmětem myšlení subjektu, na co je zaměřena jeho pozornost. Objekt je tím, co je od subjektu různé, v užším pojetí se jako předmět označuje jen jsoucno věcné, nepersonální.[1] Problému mezi subjektem a objektem, který se také označuje jako subjekt-objektová figura[2][3][4], se ve filosofii věnovala řada autorů. Tuto dichotomii poprvé popisuje Descartes.[5] Problémem subjektu a objektu se od jeho dob zabývala řada filosofů, zejména Immanuel Kant a fenomenologové (Edmund Husserl; v Česku nyní např. A. Hogenová[2][3][4]).

Ve filosofii a filosofických aspektech dalších oborů (psychologie, lingvistika) je vnímání objektu v protikladu ve vnímání subjektu (subjekt-objektový problém a subjekt-objektový model myšlení[6]) jednou z podstatných otázek, kterou se zabýval například Immanuel Kant. Jeho tvrzení, že objektivní poznání není možné, je označováno jako agnosticismus, transcendentální idealismus nebo kritika čistého rozumu. Vztah subjektu a objektu je v centru zájmu navazujícího filosofického směru, fenomenologie.

Filosofické vnímání subjektivity a objektivity v určité kultuře se pak projevuje i v konstrukci jazyka a struktuře vědy a poznávání.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. BRUGGER, Walter. Filosofický slovník. Praha: Naše vojsko, 2006. ISBN 80-206-0820-6. S. 334–335. 
  2. a b http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/index.php?sid=3&lng=cs&lsn=10&jiid=8&jcid=48 15.7.2008 Anna Hogenová: Fenomén identity jako problém.
  3. a b http://nb.vse.cz/kfil/elogos/miscellany/hogen102.htm Archivováno 8. 1. 2008 na Wayback Machine. 15.7.2008 Anna Hogenová: K problematice celku. E-LOGOS. ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2002
  4. a b http://www.sweb.cz/sffp/archiv/hogenova5.htm[nedostupný zdroj] 15.7.2008 Anna Hogenová: K usebírání
  5. Tretera, 2002, s. 300.
  6. Pavel Floss: Ekologické problémy a subjekt-objektový model myšlení, Filosofický časopis 1993, roč. XLI, č. 6.

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat