Brønstedova–Lowryho teorie kyselin a zásad

definice podmínek, za kterých se chemické látky chovají jako kyseliny či jako zásady

Brønstedova–Lowryho teorie kyselin a zásad definuje za jakých podmínek se látky chovají jako kyseliny nebo zásady. Navrhli ji nezávisle na sobě Johannes Nicolaus Brønsted a Thomas Martin Lowry v roce 1923.

KyselinyEditovat

Podle této teorie jsou kyseliny látky, které mají schopnost odštěpit svůj proton (H+). Kyselina je tedy donor (dárce) protonu.

HA → H+ + A

Např.
HCl → H+ + Cl
HNO3 → H+ + NO3

ZásadyEditovat

Podle této teorie jsou zásady látky, které mají schopnost vázat proton. Zásada je tedy akceptor (příjemce) protonu.

H2O + H+ → H3O+

NH3 + H+ → NH4+

ShrnutíEditovat

Látky se chovají jako kyseliny jen v přítomnosti zásady a naopak. Voda (H2O) se chová jako zásada i kyselina, tj. přijímá proton, vznikne oxoniový kation, nebo ho odštěpuje za vzniku hydroxidového aniontu.