Oxoniový ion

Oxoniový ion je pojem z chemie používaný ve dvou významech. Jednak se takto označuje ion H3O+, viz hydronium. Druhý význam tohoto slova se používá pro označení kationtu s trojvazným kyslíkem. Ten vzniká tak, že kyslík, který má dvě běžné kovalentní vazby vytvoří třetí vazbu s určitým kationtem mechanizmem koordinačně-kovalentní vazby. Je vidět, že pojem „oxoniový ion“ používaný v prvním zde uvedeném smyslu je speciálním případem významu druhého. Pro odlišení je možné tento první význam označovat jako hydroxonium případně hydroxoniový ion nebo již zmíněným hydronium.