Kation

pozitivně nabitý iont

Kation (dříve též kationt) je kladně nabitý ion, obvykle atom nebo molekula, která odevzdala elektron (nebo pohltila kationty vodíku, volné protony). Kation má v elektronovém obalu méně elektronů než odpovídající atom. Při elektrolýze putuje směrem ke katodě.

VznikEditovat

Kationty většinou vznikají z elektropozitivních prvků, například draslíku, hořčíku nebo kobaltu:

K → K+ + e.

Mohou však také vznikat z molekul, např. amonný kation z molekuly amoniaku:

NH3 + H+ → NH4+

nebo oxoniový kationvody:

H2O + H+ → H3O+.

PříkladyEditovat

PoznámkaEditovat

V 1. pádě jednotného čísla se "t" na konci slova kation nepíše ani nevyslovuje, v ostatních pádech a v množném čísle však zůstalo.

Externí odkazyEditovat