Univerzita Pardubice

univerzita v Pardubicích

Univerzita Pardubice (latinský název Universitatis Pardubicensis) je veřejná vysoká škola univerzitního typu sídlící v Pardubicích, hlavním městě Pardubického kraje. Kromě toho má své dislokované pracoviště v České Třebové a Litomyšli. Vznikla roku 1950 jako jednofakultní Vysoká škola chemická a svůj současný název nese od 31. března 1994.[3] S více než 7 000 studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborů se řadí mezi středně velké univerzity. Tvoří ji sedm fakult.[4]

Univerzita Pardubice
latinsky Universitatis Pardubicensis
Logo univerzity
Logo
Motto
Omni thesauro sapientia praestat et auro
(Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa)
Zkratka UPa
Rok založení 1950
Typ školy veřejná[1]
Vedení
Rektor prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Kvestor Ing. Petr Gabriel, MBA
Kancléř Mgr. Lucie Košťálová
Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů, statutární zástupce rektora prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Prorektor pro rozvoj Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
Prorektor pro vnitřní záležitosti prof. Ing Miroslav Ludwig, CSc.
Počty akademiků (k roku 2018[2])
Počet bakalářských studentů 5 029
Počet magisterských studentů 1 542
Počet doktorandů 660
Počet akademických pracovníků 541
Další informace
Počet fakult 7
Rozpočet 1 247 mil. Kč
Sídlo Pardubice
Adresa Studentská 95, Pardubice, 530 09, Česko
Zeměpisné souřadnice
Členství Asociace evropských univerzit a Mezinárodní železniční unie
http://www.upce.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

 
Tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice

Historie pardubické univerzity je svázána s rozvojem dopravní sítě a potravinářského, strojního a chemického průmyslu v celém regionu. Zdejší chemické podniky navrhly zřízení Vysoké školy chemické už roku 1945, přičemž její vznik československá vláda schválila 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky a od akademického roku 1951/1952 se univerzita přemístila do státní průmyslové školy na náměstí Čs. legií. Tuto budovu využívá dodnes. Prvním a dlouholetým rektorem univerzity byl prof. Jiří Klikorka.[3]

V roce 1953 se název školy změnil na Vysokou školu chemicko-technologickou (VŠChT). V té době se jednalo o jednofakultní vysokou školu. Zázemí školy se postupně rozšiřovalo, například na počátku 60. let bylo k historické budově průmyslové školy přistavěno severní a západní křídlo, v Doubravicích na okraji města byl postaven areál pro technologické katedry a v obvodu Pardubice II byly vybudovány nové vysokoškolské koleje, menza a tělovýchovná zařízení – zde se nyní nachází hlavní univerzitní kampus.[3]

Univerzitou se pardubická vysoká škola stala 17. ledna 1991 přijetím nového statutu, který znamenal zřízení dvou fakult; dosavadní Fakultu chemicko-technologickou doplnila nová Fakulta územní správy (od roku roce 1993 Fakulta ekonomicko-správní). Jako třetí vznikla roku 1993 Dopravní fakulta Jana Pernera. V roce 1994 se v souvislosti s tímto rozvojem změnil název školy na Univerzitu Pardubice.[5] V roce 1997 byla otevřena nově postavená Univerzitní knihovny, ke které byla roku 1999 připojena aula s řadou poslucháren. Jako v pořadí čtvrtá fakulta vznikla v roce 2001 Fakulta humanitních studií, která nese od roku 2005 název Fakulta filozofická.[3] V červenci 2005 byla v Litomyšli založena Fakulta restaurování, v roce 2007 byla zřízena Fakulta zdravotnických studií (v letech 2002–2006 Ústav zdravotnických studií) a v roce 2008 byla zřízena Fakulta elektrotechniky a informatiky (v letech 2002–2007 Ústav elektrotechniky a informatiky). Od roku 2008 tak má univerzita sedm fakult. [4]

Rozvoj univerzity stále pokračuje. Brněnská architektonická kancelář Kuba & Pilař architekti pro pardubickou univerzitu navrhla dvojici budov – Tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice (realizace 2007) a nový areál Fakulty chemicko-technologické (dokončen v listopadu 2008), které získaly hlavní cenu Grand Prix architektů za rok 2009.[6] V roce 2011 univerzita získala půlmiliardovou podporu pro výstavbu Výukového a výzkumného centra v dopravě (VVCD) v technologickém areálu v Doubravicích a celkovou rekonstrukci objektu v centru města v rámci projektu Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum (UNIT).[7]

RektorEditovat

Ve funkci rektora Univerzity Pardubice se za dobu její historie vystřídalo 10 osobností. Současným rektorem univerzity je prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Rektoři Univerzity Pardubice
Jiří MálekMiroslav LudwigOldřich PytelaLadislav KudláčekJosef PanchartekIvan MachačFrantišek LébrJaroslav PantoflíčekJiří KlikorkaVilém Santholzer

FakultyEditovat

 
Budova Univerzity Pardubice na náměstí Čs. Legií. Vlevo je vidět původní budova státní průmyslové školy, moderní část byla přistavěna v 60. letech a nedávno rekonstruována.
Fakulty Univerzity Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity PardubiceFakulta zdravotnických studií Univerzity PardubiceFakulta restaurování Univerzity PardubiceFilosofická fakulta Univerzity PardubiceDopravní fakulta Jana Pernera Univerzity PardubiceFakulta ekonomicko-správní Univerzity PardubiceFakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Účelová pracoviště a zařízeníEditovat

 • Centrum informačních technologií a služeb (CITS)
 • Univerzitní knihovna (UK)
 • Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ)
 • Jazykové centrum (JC)
 • Katedra tělovýchovy a sportu (KTS)
 • Správa kolejí a menzy (SKM)
 • Vydavatelství a polygrafické středisko (VPS)
 • Technický odbor (TO)

Editovat

 
Logo univerzity používané od řijna 2004

Editovat

Do října roku 2004 univerzita používala jako logo historický znak univerzity – půlkůň a latinský název UNIVERSITAS PARDUBICENSIS. Původní logo je vidět na titulní straně Zpravodaje Univerzity Pardubice ve formátu, jak byl vydáván do čísla 38, červen 2004[8]. Loga fakult ze stejného období jsou pak vyobrazena v mimořádném čísle z prosince 2001.[9] Motiv původního znaku univerzity je však dosud využíván na pečeti Univerzity Pardubice.

Od začátku akademického roku 2004/2005 zavedla univerzita nový jednotný vizuální styl včetně moderní podoby loga. Logo univerzity jako celku je v červené barvě, loga fakult jsou pak rozlišena jak názvem fakulty, tak i individuálním barevným odlišením. Logo v sobě nese i jisté propojení na heraldický symbol města, hlavu a šíji koně, kterou je možné nalézt v místě propojení písmene „U“ a obvodem kruhu.[8]

InsignieEditovat

Mezi insignie Univerzity Pardubice patří dle jejího statutu žezla, řetězy a taláry. Insignie Univerzity Pardubice byly předány akademickým funkcionářům (rektoru, prorektorům, děkanům a proděkanům fakult) dne 27. září 2000[10]. Tyto insignie nahradily do té doby používané insignie předchůdkyně Univerzity Pardubice – Vysoké škole chemicko-technologické. Fakulty do rok 2000 své vlastní insignie neměly. Prvotní sada insignií byla vytvořena pro univerzitu a tři v té době existující fakulty. Soubor insignií vytvořil akademický sochař Jindřich Plotica.[11] Taláry akademických funkcionářů byly vytvořeny podle návrhu výtvarníka Petra Zemana.[11]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.
 2. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2018 [online]. Univerzita Pardubice [cit. 2019-11-07]. S. 88, 95. Dostupné online. 
 3. a b c d Krátce o historii [online]. Univerzita Pardubice, rev. 2011-03-14 [cit. 2011-05-06]. Dostupné online. 
 4. a b Současnost [online]. Univerzita Pardubice, rev. 2011-03-14 [cit. 2011-05-06]. Dostupné online. 
 5. Zákon č. 46/1994 Sb., o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích. Dostupné online
 6. HUBENÝ, Jaroslav. Stavbu roku najdete v Pardubicích. Navazuje na český funkcionalismus [online]. iDnes.cz, rev. 2009-06-20 [cit. 2011-05-06]. Dostupné online. 
 7. WÁGNEROVÁ, Valerie. Univerzita Pardubice získává na dva investiční rozvojové záměry půl miliardy korun z fondů Evropské unie [online]. MŠMT [cit. 2011-05-07]. Dostupné online. 
 8. a b Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem [online]. Univerzita Pardubice, 2004-06 [cit. 2019-07-08]. Dostupné online. (česky) 
 9. Krátce o historii vysokého školství v Pardubicích [online]. Univerzita Pardubice, 2000-12 [cit. 2019-07-08]. S. 3. Dostupné online. (česky) 
 10. KOČVARA, Vladimír. UNIVERZITA PARDUBICE A JEJÍ TŘI FAKULTY MAJÍ NOVÉ INSIGNIE. Klub přátel Pardubicka [online]. 2001 [cit. 2019-07-08]. Dostupné online. 
 11. a b Univerzita a její fakulty uvedly do života nové insignie [online]. Univerzita Pardubice, 2000-12 [cit. 2019-07-08]. S. 102 - 106. Dostupné online. (česky) 

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat