Přeji Vám pěkný den a těším se na Vaše další příspěvky! -- Mercy (|) 3. 2. 2009, 10:47 (UTC)

Matematická značka x symbolEditovat

Pekný den, chtěl bych vás poprosit o prozatímní přerušení prací na přepisování celé Wikipedie z matematického symbolu na matematickou značku. České technické normy nejsou právně závazné a symbol je používanější než značka. U článku matematický symbol jsem navrhl přesun a založil diskuzi, kde můžou všichni prezentovat argumenty pro a proti. Než se komunita rozhodne, který termín bude dále využívat, bude lepší nedělat zbrklé změny. Pokud se skutečně rozhodneme o hromadné přejmenovávání, určitě se najde i několik dalších, kteří vám s tím pomohou. Děkuji za pochopení Goues (diskuse) 10. 11. 2013, 00:01 (UTC)

Dobrý den, máte pravdu, nebudu přepisovat Wikipedii, probíhá-li zde o této otázce diskuze. Chtěl bych ale upozornit, že:

  • normy sice už nejsou právně závazné, ale co je tedy v této oblasti "závaznějšího" než právě technické normy (podléhající regulárnímu oponentnímu řízení)?
  • rozlišení smyslu mezi symbolem a značkou je v jiných oblastech než v matematice běžné: schematicky zestručněno, Kč je značkou pro českou korunu, lev je symbolem české státnosti. V podrobnostech odkazuji na materiály ÚNMZ, komise TNK 114 Terminologie. Ústav pro normalizaci má v této komisi jazykovědce -- dr. Vlkovou, která speciálně o tomto problému předložila rozbor a doporučení, z nichž vycházím.
  • mám za to, že symbol se široce používá jen pro to, že se užívá v angličtině, která uvedený rozdíl nečiní, a je logické, že uživatelé se soustřeďují hlavně na matematický obsah spíše než na jeho český zápis. Takhle nám ale mizí z češtiny vše "neanglické", jako třeba zájmeno "svůj", a to cítím jako ochuzení našeho jazyka.
  • Nepodceňuji význam úzu většiny v jazykovědě, ale také bych si nerad zvykal třeba na "pernamentky", i kdyby to říkala namísto správného a logického "permanentky" většina populace.

V každém případě ovšem i já doporučuji ponechat pro hledání i termín, který je sice shledán nesprávným, ale široce se užívá (asi jako byla před léty "elektromotorická síla", nyní "elektromotorické napětí"). JOb (diskuse) 10. 11. 2013, 00:51 (UTC)

Ve Wiki jsem zatím nezkušený a učím se. Omluvte prosím proto v mém minulém příspěvku z toho plynoucí nedostatky -- jak opomenuté odsazení, tak i neznalost zápisu μ0, resp. ε0. Ale jinak jsem, doufám, ještě "vývoje schopný" :-)
Dále, jsem teoretický fyzik. Nechci proto nic předepisovat matematikům (to už spíš fyzikům a technikům). Chtěl bych ovšem matematiky upozornit na závazné dohody v oblastech, které matematiku užívají, zejména v technice, řídící se vždy dle možností mezinárodními normami trojice ISO, IEC a ITU (a pokud matematici nesouhlasí, bude jen vítané, když se opět ozvou -- např. prostřednictvím JČMF -- coby oponenti překladů norem na ÚNMZ; německá DIN pracuje stejně). Využívám přitom jak svých celoživotních zkušeností z MFF UK, tak své současné angažovanosti v ISO, IEC i DIN, a z toho plynoucí "morální povinnosti sledovat, co se ve mně příslušných normách děje". Spolupracuji také aktivně s ÚNMZ a vždy rád pomůžu Wikipedii, protože si jí -- a to jak ideje, tak i její realizace -- velice vážím a "sedí mému duchu". Současně si ovšem uvědomuji, že
  • norem je příliš mnoho na to, aby o nich všech měl jedinec přehled;
  • i pro ty normy, které znám, platí "nobody is perfect" jak pro autory norem (i přes tuhou mezinárodní oponenturu), tak i pro jejich překladatele do češtiny (i přes oponenturu vnitrostátní na ÚNMZ) a tím spíš pro mne, přispěvatele do Wikipedie. Můžeme se kdokoli mýlit třeba i věcně -- lidské poznání se vyvíjí, navíc v různých oborech mohou převládat různá pojetí téhož jevu či pojmu, a je posláním norem takovéto různosti vyřešit ke spokojenosti všech stran;
  • tím spíš se může stát, že se mi vloudí chybička typu "přklep";
  • u mnoha záležitostí (např. stylistika, ale i gramatika) jde o názor subjektivní; tam se však právě takovouto diskuzí může člověk vyvíjet. Já byl např. vždy pro diskuSi, ale podřídil jsem se (nerad) novým Pravidlům s diskuZí, stejně jako dříve s fySikou vs. fyZikou. Jsem ale např. pro logické detegovat (podle přítomného kmene jako reagovat, interagovat) případně detektovat (podle minulého jako injektovat, projektovat) a podezírám vznik nelogického tvaru detekovat z prosté neznalosti původu slova a proto neochoty k "vulgární" hlásce "g" (typu balgón), což je mi ale málo pro uznání novotvaru;
  • taky nemám rád (z angličtiny) pro češtinu netypické vazby pasivní tam, kde lze užít zvratné "se" nebo přímo tvar aktivní (pochopitelně nikoli všude, klasický protipříklad je "dítě se myje" vs. "dítě je myto");
  • nemám rád (zase z angličtiny) ani vazby jmenné namísto slovesných: "zahřátím dochází (dojde) k prodloužení tyče" vs. "zahřátím se tyč prodlužuje (prodlouží)".
Mnohé uvedené body by ovšem byly spíše na samostatná diskuzní témata. Tímto jsem ale skončil coby nováček se "vstupní sebecharakteristikou" a mé další příspěvky budou podstatně kratší, protože se budou týkat už jen konkrétního pojmu, termínu apod. a případně budu citovat (nejen noremní) literaturu. Nanejvýš někde (např. v termodynamice či elektrodynamice) nabídnu k diskuzi celý nový kompaktní odstavec tam, kde se mi to bude jevit příhodnější než úprava stávajícího.

JOb (diskuse) 10. 11. 2013, 15:19 (UTC)

Doporučuji další příspěvky přidávat rovnou do Diskuse:Matematický_symbol, kde si je přečte více lidí. Teď jsem tam přidal novou odpověď. Goues (diskuse) 10. 11. 2013, 15:29 (UTC)

Mezinárodní elektrotechnický slovníkEditovat

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou (těžko hledat povolanějšího): Potřeboval bych uvést korektní referenci na aktuální české vydání mezinárodního elektrotechnického slovníku (a ověřit, že vůbec uvádí pojem diferenciální indukčnost). V článku Indukčnost, oddílu Dynamická resp. diferenciální indukčnost se u druhé varianty pojmu zatím odkazuji na Electropedii a drze předjímám, že je to i oficiální český překlad. Můžete, prosím, pomoci? Děkuji. Petr Karel (diskuse) 14. 11. 2013, 16:45 (UTC)

Na Electropedii je toto:

IEV ref 131-12-20

en differential inductance

for an inductive two-terminal element with terminals A and B, derivative of the linked flux ψ between the terminals with respect to the electric current i in the element:

where the sign of the linked flux is determined by taking the voltage, in the time integral defining it, as the difference of the electric potentials at A and B, and where the current is taken as positive if its direction is from A to B and negative in the opposite case Note – For an ideal inductor, the differential inductance Ld is equal to its inductance L.

(Neformátuji to, nemám teď čas, a vy si jistě domyslíte, co je kde index).

Odkaz je tedy 131-112-20. Je tohle to, na co jste se ptal? JOb (diskuse) 14. 11. 2013, 18:21 (UTC)

Ne, asi jsem se vyjádřil nejasně, promiňte. Hledám odpovídající českou referenci pro český termín "diferenciální indukčnost", tedy aktuální české vydání slovníku (snad jako ČSN IEC 60050-... ?) a potřebuji potvrzení, že je tam takto tento termín opravdu uveden a případně pod jakou položkou (zatím jsem se totiž ve fyzikální literatuře setkal s variantou "dynamická indukce" a chtěl jsem uvést i variantní termín užívaný elektrotechniky). Petr Karel (diskuse) 15. 11. 2013, 08:52 (UTC)

První zpráva dobrá: mám zas chvilku času, a tak jsem zjistil, že tato část slovníku BYLA přeložena do češtiny coby ČSN IEC 60050-131 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů. Druhá horší: nemám na ni přístup teď tady, ale až se vrátím. Přístup je totiž vázán na počítač (přesněji: na dva počítače), nikoli na osobu nebo na heslo. Takže týden počkejte, a differential inductance bude vaše, v češtině! :-) PS: Číslo položky bude určitě stejné, tj. 131-112-20. JOb (diskuse) 15. 11. 2013, 19:08 (UTC)

První zpráva výborná, a druhá žádná není: Tak se mi podařilo tam dostat. Je to ale zabezpečené, takže přepisuji ručně (Ctrl-C nezabírá), snad tam nenasekám moc chyb:


131-12-20 značka: Ld

diferenciální indukčnost, m

u indukčního dvojpólového prvku s póly A a B derivace sdruženého toku Ψ podle elektrického proudu i (následuje vzoreček)

kde polarita Ψ je určena takovým způsobem, že napětí v časovém integrálu definujícím sdružený tok se považuje za křivkový integrál intenzity elektrického pole od A do B, a proud se považuje za kladný, je-li jeho směr od A do B a záporný, je-li jeho směr opačný

Poznámka - U ideálního induktoru je diferenciální indukčnost Ld rovna jeho indukčnosti L


A ještě drobnůstka: místo "intenzita elektrického pole" stačí "elektrická intenzita", stejně jako např. "magnetická indukce" namísto delšího "indukce magnetického pole". (Taky zní líp třeba "elektrická intenzita elektromagnetického pole rovinné vlny" než "intenzita elektrického pole elektromagnetického pole rovinné vlny". A teď vidím, že to mé odsazení řádkou rovnítek už má předdefinovaný smysl jiný. No, člověk se halt učí pořád. JOb (diskuse) 15. 11. 2013, 22:12 (UTC)

Moc děkuji za rychlou reakci, už jsem ji využil. Petr Karel (diskuse) 18. 11. 2013, 06:58 (UTC)
. :-) s potěšením JOb (diskuse) 18. 11. 2013, 12:33 (UTC)

MonitoringEditovat

Monitoruje už snad sama překlad o sobě. OJJ, Diskuse 10. 4. 2018, 13:00 (CEST)

Platná místaEditovat

Dobrý večer. Ad článek Platné číslice: Nevím přesně co myslíte „dvojí odkaz na tutéž referenci“. Milan Keršláger (diskuse) 20. 4. 2018, 22:12 (CEST) Myslím tím odkaz na tentýž zdroj ze dvou různých míst ve stránce. --JOb (diskuse) 20. 4. 2018, 22:57 (CEST)

Aha. Pomocí pojmenování značky <ref name=XYZ> (už to někdo udělal).
BTW: Pokud pracujete na článku a chcete to dát najevo, vkládá se na začátek článku šablona Šablona:Pracuje se. Milan Keršláger (diskuse) 21. 4. 2018, 09:00 (CEST)

Součinitelé roztažnostiEditovat

Dobrý den, protože předpokládám, že máte přístup k aktuálním revizím ČSN ISO/IEC 80000, chtěl bych Vás poprosit, najdete-li čas, o kontrolu a případnou opravu následující editace: [1]. Děkuji. Petr Karel (diskuse) 7. 1. 2020, 10:06 (CET)

OK. Rád se na to podívám co nejdříve. JOb (diskuse) 7. 1. 2020, 14:56 (CET)
Už na první pohled dojde k drobným změnám. Např. teplotní součinitel ... roztažnosti bude nahražen součinitelem teplotní roztažnosti. To však proběhne v první polovině roku 2020, kdy se vyváří nový překlad normy. Možná je lepší zatím to nechat, než dělat předvídavého.... JOb (diskuse) 8. 1. 2020, 08:39 (CET)
@Petr Karel K uvedené změně termínu v novém překladu došlo. :-) --JOb (diskuse) 11. 12. 2020, 10:06 (CET)

IndukčnostEditovat

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně správné terminologie.

Dnes Miloš Křivan přesunul stránku Indukčnost na nový název Elektrická indukčnost a v úvodní větě úplně zrušil přívlastek "vlastní" (dodávám, že Vzájemná indukčnost je na cswiki jako samostatný článek).

Elektrická indukčnost mi přijde trochu zavádějící, protože jde ve statickém případě o vytváření magnetického pole, v dynamickém o elektromagnetickou indukci, ale je pravda, že se na webu také vyskytuje zejména jako parametr prvků elektrických obvodů.

Věděl byste, jaký je korektní český název podle normy, tím myslím ČSN EN 80000-6 (asi položka 6-41.1), případně ČSN IEC 60050-131 (asi položka 131-12-19), a mohl ho, prosím, doložit uvedením přesné verze normy a identifikace položky? (A v případě, že "elektrická indukčnost" je správně, používá se sousloví "vlastní elektrická indukčnost"?) Já nemám přístup k českým vydáním, ale vím, že Vy jste ho míval.

Předem děkuji. --Petr Karel (diskuse) 14. 9. 2022, 09:52 (CEST)

Zatím mám při ruce jen překlad ISO/IEC 80000-6 z r. 2008; podívám se, je-li i novější.V tom z 2008 je toto:
6-41.1 vlastní indukčnost / inductance, self-inductance
6-41.2 vzájemná indukčnost / mutual inductance
JOb (diskuse) 14. 9. 2022, 11:21 (CEST)
Překlad IEC 60050-13 mám z r. 2004 a ten říká:
131-12-19
značka: L
indukčnost, f
u indukčního dvojpólového prvku s póly A a B podíl jeho sdruženého toku  a elektrického proudu i tohoto prvku: ...
inductance
for an inductive two-terminal element with terminals A and B, quotient of its linked flux  by the electric current i in the element: ...
       
Elektrická indukčnost se tedy nevyskytuje v žádném z překladů, které mám k dispozici.
JOb (diskuse) 14. 9. 2022, 11:48 (CEST)
Moc děkuji za rychlou pomoc. Indukčnost jsem vrátil do původní verze a doložil referencemi k názvům. Petr Karel (diskuse) 15. 9. 2022, 12:26 (CEST)