Seznam kin v Českých BudějovicíchEditovat

Ahoj, všiml jsem si že jsi napsal tento článek. Vypadá pěkně. Budeš pokračovat v seznamu kin i u ostatních měst v ČR? Ptám se proto že už existuje stránka Kina v Brně, ale dlouho ji nikdo neupravoval. Zasloužila by si lepší úpravu. Bylo by taky dobré sjednotit názvy článků o kinech. Nechceš se na to vrhnout? Kdysi jsem četl knížku o zaniklých kinech v Brně, bohužel je v archivu města Brna a půjčují ji jen do čítárny. Já času moc nemám a taky si netroufám na tak náročný článek.--Podroužek (diskuse) 28. 2. 2018, 19:40 (CET)[]

Ahoj, na to bohužel nemám čas ani zdroje informací. Občas udělám nějaký seznam k Č. Budějovicím, ale nejde o systematickou práci. Spíš se sem tam něco zajímavého dočtu a než to zapomenout, tak z toho poskládám seznam nebo článek na Wikipedii, aby ty informace byly pohromadě. Netroufal bych si psát systematicky o městech, která ani neznám. Pak člověk snadno odněkud převezme i chybnou informaci, kterou by rodák-Wikipedista odfiltroval jako zjevný nesmysl. --Xth-Floor (diskuse) 28. 2. 2018, 19:48 (CET)[]

Pozvánka na jihočeský wikisrazEditovat

Na setkání se těší Czeva.

Rozeslal JAn prostřednictvím JAnDbot (diskuse) 6. 3. 2018, 09:57 (CET) []

AkademikEditovat

Dobrý den, vážený pane, já žádný zákon v tomto případě necituji, to jste si vymyslel vy, v zákoně nic takového ani není, já cituji pramen UK. Každý ve svém vlastním textu může definovat cokoliv jakkoliv. --Vřed (diskuse) 29. 3. 2018, 22:21 (CEST)[]

Pokud citujete zdroj, který začíná slovy: „Podle zákona…“, ale v samotném zákoně žádná taková informace není, pak informaci dokladovanou takovým zdrojem nelze vydávat za obecně platnou. Prostudujte si prosím pravidla pro Věrohodné zdroje, obzvlášť kapitolu Hodnocení zdrojů a z ní pak konkrétně pasáže: „Hodnoťte věrohodnost online zdrojů podobně jako v případě tištěných nebo jiných tradičních zdrojů. Online ani tištěné zdroje si nezaslouží automatický předpoklad věrohodnosti jen kvůli médiu, na němž se nacházejí. Všechny zprávy se musí hodnotit podle procesů a lidí, jimiž byly vytvořeny.“ a „Obecně se preferuje citovat původní zdroj tvrzení, stejně jako důležité potvrzující zdroje. Je-li na výběr, je třeba dát při citování přednost věrohodnějším zdrojům před méně věrohodnými.“ Původním zdrojem tvrzení je citovaný zákon, který však s citovanou informací nekoresponduje. Z hlediska pravidel Wikipedie je tudíž vámi citovaný zdroj nevěrohodný, protože neodpovídá původnímu zdroji tvrzení. --Xth-Floor (diskuse) 29. 3. 2018, 22:36 (CEST)[]
Jenom doplním, že pokud bychom se tímto zabývali do hloubky, tak by bylo vhodné (nemyslím v minulosti, ale v současnosti) tuto obskurní titulaturu z dob socialismu – čímž myslím zkratku „akad.“ v infoboxech na wiki – rádoby zkratku titulu, která však nebyla legislativou definována (srov. „ak.“) u všech, kde je, hromadně smazat botem, protože to nebyl titul („doživotní označení kvalifikace“), ale podle legislativy označení řádného člena ČSAV, ale ČSAV v roce 1992 zanikla, tedy tato instituce už ani žádné řádné členy mít v současnosti nemůže. --Vřed (diskuse) 29. 3. 2018, 22:41 (CEST)[]
Nesmysl. Kdokoliv má právo si vzít definici, třeba ze zákona, z jiné práce atp., upravit tuto definici podle sebe a používat ji, pokud je to účelné, nové definování se děje pořád. No a já mám zase právo na takovouto novou definici (nový pramen) odkázat. - Prostudujte si prosím vy Wikipedie:Věrohodné_zdroje. Já neodkazuji na zákon, a vy to dobře víte, ale z nějakého důvodu, mně neznámému, dlouhodobě prosazujete jen onu obskurní komunistickou (a již desítky let zaniklou) verzi, protože ČSAV již desítky let logicky žádné řádné členy mít ani nemůže. --Vřed (diskuse) 29. 3. 2018, 22:45 (CEST)[]
Kdokoli má právo, ale Wikipedia má pravidla, která stojí na prvním místě. Pokud máme k dispozici publikaci předkládající jako zdroj svého tvrzení nějaký jiný zdroj - zde zákon - ale daný zákon (=původní zdroj) toto tvrzení neobsahuje, pak takový zdroj není podle pravidel Wikipedie věrohodný. Tudíž ho nelze použít jako doklad obecné platnosti. Možná ho lze použít jako doklad toho, že „podle zdroje XYZ, který se odkazuje na VŠ zákon, je akademik to a to, ale samotný citovaný zákon tuto informaci nepotvrzuje“. To je snad jediná jakž-takž korektní formulace, kterou lze použít. K titulu: Ve článku je asi pět zdrojů, které výslovně uvádějí, že akademik je titul. Nevidím tam žádný zdroj, který by výslovně tvrdil, že akademik titul není. --Xth-Floor (diskuse) 29. 3. 2018, 22:53 (CEST)[]
Přesně tak, Wikipedie má svá pravidla, tak si je, prosím, nejprve pečlivě nastudujte a až pak na ně odkazujte, vaše interpretace pravidel je totiž zcela mylná. Pravidla Wikipedie v tomto případě si totiž vykládáte velice svérázně, účelově a špatně. – Když se podívám na dodaný pramen, definuje akademiky takto: „Akademickými pracovníky, akademiky, jsou podle

§70 odst. 2 vysokoškolského zákona profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci.“ A skutečně tato definice sedí s tou v zákoně, jen je v ní doplněno ono nově definované slovo, a to slovo „akademiky“ = tedy pramen přiřazuje určitý výklad určitému pojmu, což je zcela v souladu s pravidly Wikipedie. Tak toto prosím vezměte v potaz, a přestaňte porušovat pravidla Wikipedie svými reverty, děkuji předem. — Opravdu, opravdu je to „titul“? A máte nějaký „primární zdroj“, třeba legislativu? Odkažte prosím. Můj názor je ten, co jsem měl možnost zjistit z legislativy, že šlo jen o označení řádného členství, nikoliv o titul. --Vřed (diskuse) 29. 3. 2018, 23:03 (CEST)[]

Když je jich v článku pět tak jistě vám nebude dělat problém postnout zde alespoň jeden zdroj (pramen), kde je akademik definován jako titul. Prosím vykašlete se na hanopisy a na udávání správcům na nástěnku, já myslím, že se lze celkem rozumně domluvit i bez nástěnky. --Vřed (diskuse) 29. 3. 2018, 23:44 (CEST)[]

Houbové rozcestníkyEditovat

na Speciální:Nejstarší_stránky je několik (min. 3) rozcestníků o houbách, ale přitom v článcích není o těchto názvech ani zmínka. Mohl by ses, prosím, na to kouknout? JAn (diskuse) 19. 4. 2018, 23:11 (CEST)[]

Daedalea mollis - články neexistují
Boletus perennis - ve článku Ďubkatec pohárkovitý je toto jméno uvedeno ve výčtu synonym; článek Choroš smolonohý výčet synonym neuvádí
Polyporus trachypus - jeden článek neexistuje, druhým je opět Choroš smolonohý

Pokud jsem něco nepřehlédl, tak jde pouze o neuvedení výčtu synonym ve článku Choroš smolonohý. Těch synonym existuje řada, dala by se stylem ctrl+c / ctrl+v zkopírovat z Index Fungorum, ale otázka je, jestli to něčemu pomůže. Pokud zároveň není u synonyma odkaz na práci, která prohlásila, že jde o synonymum a objasnila proč to jméno považuje za synonymum, pak má takový výčet zanedbatelnou informační hodnotu. --Xth-Floor (diskuse) 20. 4. 2018, 13:52 (CEST)[]

Mají pak ty rozcestníky smysl? ````JAn (diskuse) 20. 4. 2018, 14:51 (CEST)[]
Osobně si myslím, že mají větší smysl, než kdyby na jejich místo dal někdo časem přesměrování pouze na jednu možnost. Třeba někdo článek choroš smolonohý výhledově rozšíří tak, že bude obsahovat i slušně zpracovanou synonymiku. --Xth-Floor (diskuse) 20. 4. 2018, 16:46 (CEST)[]

Bílá paníEditovat

Ahoj, můžu se zeptat proč přidáváš heslo Bílá paní do pohádkových bytostí když ta v pohádkách nejspíše vůbec nevystupuje. Nezmiňuje to ani česká ani anglická wiki a jediná „pohádka“ kterou jsem v souvislosti s ní objevil je jakýsi pořad České televize.--Crinkly.sun (diskuse) 22. 5. 2018, 23:27 (CEST)[]

Ahoj. Článek o bílé paní mluví i jako o bytosti v pohádkách a kategorie by to měly reflektovat. Pohádek, kde vystupuje bílá paní, je poměrně dost. O princi, který měl smůlu, O chamtivém strašidle, Cyprián a bezhlavý prapradědeček, O bílé paní a další. --Xth-Floor (diskuse) 23. 5. 2018, 16:58 (CEST)[]
Tak o těhle dílech jsem do této doby naštěstí nevěděl :-) V každém případě jde o poměrně úzkou a specifickou formu žánru, tradičně se bílá paní v pohádkách neobjevuje. Pak je tedy ovšem otázka jestli máme nebo nemáme kategorizovat i podle takových marginálních děl. Za mě spíš ne, protože pak by jsme klidně mohli do hypotetické kategorie pohádkové rekvizitity dávat i jídelní automaty - https://www.youtube.com/watch?v=aIolkUwxhOw --Crinkly.sun (diskuse) 24. 5. 2018, 00:05 (CEST)[]
Ona je otázka, co všechno počítat jako pohádku. Namátkou pár dalších pohádkových děl, kde se bílá paní vyskytuje: Čtyřlístek (komiks), Bílá paní na hlídání a Strašidla na Kulíkově (večerníčky), minimálně čtyři pohádky od bratří Grimmů... JAn (diskuse) 24. 5. 2018, 07:49 (CEST)[]
Tak takový Čtyřlístek je pohádkou už jen ve velmi volném významu (jsou pohádkou třeba i Kačeří příběhy nebo Superman ?). Co se týče těch Grimmů tak název serveru je sice www.pohadky.org ale u jednotlivých stránek je správně uvedeno že jde o pověsti „Lidová pověst „ Die Nusskerne“ (DS 159) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818).“--Crinkly.sun (diskuse) 24. 5. 2018, 08:20 (CEST)[]
Na Wikipedii existuje stránka Pohádková bytost, která uvádí stručnou a ozdrojovanou definici. Troufám si tvrdit, že Bílá paní tuto definici naplňuje přímo modelově. Tím se vyhneme zbytečnému sklouzávání k tématu, co ještě je pohádka a co už není. --Xth-Floor (diskuse) 24. 5. 2018, 08:37 (CEST)[]
Pohádková bytost je subpahýl který by si zasloužil smazat. Zdroj, jakkoliv nevhodnodný, navíc žádnou definici pohádkové bytosti neuvádí, pouze zmiňuje rozdíl mezi pověstí a pohádkou. Kdyby jsme heslo pohádková bytost brali vážně měli by jsme do pohádek překategorizovat veškeré mýty a pověsti.--Crinkly.sun (diskuse) 24. 5. 2018, 10:11 (CEST)[]

Editaton v Českých Budějovicích, 19. října 2018Editovat

Na setkání se těší Czeva a JAn. 14. 8. 2018, 21:07 (CEST)[]

Hřib citronovýEditovat

Ahoj, při editaci Wikidat k Boletus clavipes, hřibu kyjonohému - viz BioLib jsem zjistil, že je smíchaný s hřibem citronovým (základní taxon name ve Wikidatech je clavipes, obrázek je citrinus, anglický štítek je citrinus, ale latinský a německý zase clavipes, propojení s Wikipediemi jsou tvoje CS jako "citronový" a FR jako "clavipes". Bylo by dobré v tom udělat pořádek. BioLib synonymizaci clavipes×citrinus nezná, máš tedy nějaký aktuálnější zdroj? S pozdravem --GeXeS (diskuse) 24. 8. 2018, 12:15 (CEST)[]

Stačí toto? --Xth-Floor (diskuse) 24. 8. 2018, 12:27 (CEST)[]
No, stačí a nestačí. Mně z toho vyplývá, že Wikidatům chybí položka Boletus edulis var. citrinus, ale vzhledem k tomu, že nemám žádné aktuální knižní zdroje, nebudu se v tom dál rýpat a nechám to holt takhle rozházené. --GeXeS (diskuse) 24. 8. 2018, 12:38 (CEST)[]
Možná nerozumím. Pokud jde o synonymum, proč by to mělo na Wikidatech existovat jako dvě položky? --Xth-Floor (diskuse) 24. 8. 2018, 12:43 (CEST)[]
Protože synonymizace existuje v Biolibu jen u položky Boletus edulis var. citrinus, cos poslal, ale z druhého konce - u Boletus edulis var. clavipes o tom zmínka není. Na Index Fungorum jsou skupinky clavipes a citrinus jasně oddělené, takže leda že by obě formy byly ignorovány a vedeny prostě jako Boletus edulis. Tak či onak by ale u var. clavipes nemělo být propojení na hřib citronový, ne? --GeXeS (diskuse) 24. 8. 2018, 12:53 (CEST)[]
Index fungorum formy a variety nerozlišuje, vše synonymizuje do druhů. Myslím, že ano. --Xth-Floor (diskuse) 24. 8. 2018, 12:55 (CEST)[]

Setkání, České BudějoviceEditovat

JAn (diskuse) 24. 1. 2019, 10:47 (CET)[]

Jírovce u Libocké brány v oboře HvězdaEditovat

Zdravím, není to zas tak důležité, ale když už to ve Wikipedii je... Můj dotaz na zdroj v Seznamu směřoval spíš k tomu, že příslušná zmínka v tabulce „(deník oborníka Auerhána)“ je sice převzatá z databáze AOPK, ale bohužel chybí bližší vysvětlení, odkud to pochází a co je tím myšleno – vzniká tedy dojem, že se o těchto jírovcích oborník Auerhán ve svém deníku zmínil. Kolem roku 1700 se sice stal správcem obory Hvězda Frantz Antoni Auerhann (viz např. Jan Auerhan), ale o existenci oborníkova deníku jsem nikde nic nenašel. Podle AOPK byly jírovce vysazeny až kolem r. 1850, takže tento Auerhann s nimi asi neměl nic společného? Jinak by to samozřejmě bylo dobré doplnění do článku. --Xyzabec (diskuse) 19. 2. 2019, 10:26 (CET)[]

Myslím, že šablona dotazující se na zdroj je koncipována tak, aby byla použita v případech, kdy daná informace není doložená zdrojem - ne v případě, kdy zdroj existuje a pouze neuvádí, odkud sám převzal informaci. Osobně tam rozpor nevidím, z časového hlediska mohly být jírovce zmíněny v deníku J. Auerhana, který se narodil 30 let po jejich předpokládaném vysazení. --Xth-Floor (diskuse) 25. 2. 2019, 23:58 (CET)[]
Použití dotazu na zdroj možná nebylo úplně na místě, ale šlo mi o to, jestli někdo nebude vědět, kde se ta věta vzala a co se tím myslí. Jan Auerhan nebyl oborník, takže o jeho deník asi nejde. Tvar jména Auerhán jakoby naznačoval, že se třeba jen tak mezi místními něco povídalo... Já tedy pořád smysl té věty nechápu, ale asi se tím netrapme. --Xyzabec (diskuse) 26. 2. 2019, 21:35 (CET)[]
Myslím, že půjde o tento deník, jen si možná pisatel neuvědomil, že šlo o potomka oborníka, nebo tam prostě chybí slovo. J. Auerhan se ve Hvězdě pohyboval, o oboru měl zájem, časově to sedí, o jírovcích mohl něco zapsat a deník existuje. Také by mě zajímalo, odkud ta zmínka pochází. Z vyhlašovací dokumentace není a z odborné také ne. Zřejmě ji do databáze AOPK připsal někdo, kdo měl k deníku přístup. --Xth-Floor (diskuse) 26. 2. 2019, 21:44 (CET)[]

Šablona:Infobox - stromyEditovat

Můžeš mě odkázat na diskuzi, kterou zmiňuješ zde? --Kozuch (diskuse) 30. 4. 2019, 11:13 (CEST)[]

Jasně. Původně existovaly asi tři typy infoboxů používané ve článcích o památných stromech. Někdy v letech 2010-2011 se objevil trend doplňovat infoboxy do každého článku, takže bylo žádoucí různé existující verze infoboxů sjednotit, čímž vznikl ten stávající. Původní varianty byly smazané, nejspíš i s diskuzemi, ale v projektech Chráněná území a Památné stromy zůstaly archivované diskuze, které byly založené tam. Koncept, že infobox nebude obsahovat údaje o rozměrech a věku, které jsou nejednotné, byl převzatý z původních infoboxů, předložen znovu jako návrh zde (upozornění myslím bylo i pod lípou) a z řad členů projektu ani ostatních Wikipedistů neobjevil se nikdo, kdo by s tímto konceptem nesouhlasil nebo předložil protinávrh. Pokud by tedy mělo dojít ke změně, bylo by vhodné ji nejprve navrhnout v diskuzi, předložit argumenty, proč je žádoucí a počkat na případné protinávrhy. --Xth-Floor (diskuse) 1. 5. 2019, 11:41 (CEST)[]
Oceňuji tvoji práci na infoboxech. Chápu tvoji argumentaci, ale vůbec s ní nesouhlasím. Absolutní přesnost čehokoliv (v tomto případě dat - výška, obvod atd.) je nedosažitelná utopie a proto mi nedává vůbec smysl. Ty říkáš - neposkytněme žádná data, protože nemusí býti přesná, tzn. čtenář se nedozví nic. Já říkám - poskytněme nejlepší data, jaká máme, tzn. čtenář se dozví alespoň nějaké informace a může si na ně udělat svůj názor (podle toho, z jakého zdroje pocházejí, jak jsou stará atd.) - tento přístup mi přijde jako lepší.--Kozuch (diskuse) 3. 5. 2019, 22:37 (CEST)[]
Já ale neargumentuju přesností. Ani netvrdím, že Wikipedie nemá poskytovat žádná data. Argumentuju tím, že existují odlišná měření z různých dob, odlišná měření různých autorů, stále vznikají nové údaje a tyto hodnoty se i násobně liší nejen v důsledku přesnosti měření, ale hlavně proto, že jde o časově proměnlivý údaj, který stoupá i klesá. Z hlediska pravidel Wikipedie se v případě, že různé zdroje uvádějí o nějakém subjektu nestejnou informaci, mají uvést všechny tyto informace včetně zdrojů. Přesně to se děje v obsahu článku, kde jsou obvykle tyto údaje (pokud možno všechny publikované) uváděné (viz např.). Pro uvádění výčtů nejsou infoboxy vhodné, obecně se od toho upouští (např. se přestává v infoboxech uvádět synonymika taxonů) a pokud by tam měl být uveden jen jeden údaj, vyvstává otázka, který by měl být vybrán a proč, když jsou z informačního hlediska rovnocenné. Navíc by pak šlo s ohledem na obsah článku o nadbytečnou duplicitu. --Xth-Floor (diskuse) 4. 5. 2019, 09:17 (CEST)[]
Tak snad by to šlo podobně, jako u sídel počet obyvatel - prostě včetně data, ke kterému se vztahuje a rozebrané to může být více v textu. a upřímně, většině lidí je šumák, zda je to výška 18 m a obvod 360 cm nebo výška 19 m a obvod 380 cm, pro orientaci to vyhovuje a přesněji to může být v textu. JAn (diskuse) 4. 5. 2019, 17:25 (CEST)[]
Přesně tak. Myslím, že v infoboxech by měl být uveden jeden údaj, a to ten poslední aktuální oficiální (od AOPK). Mám rád infoboxy pro jejich dobrou a rychlou čitelnost, než se zorientuju v textu a najdu tam údaj, uplyne mnoho drahoceného času. Navrhl jsem zde proto zahrnout tyto data do infoboxu.--Kozuch (diskuse) 16. 5. 2019, 20:55 (CEST)[]
Ještě technická - je zajímavé, že v seznamech PS (např. podle okresů) ti uvádění obvodu asi nevadí...--Kozuch (diskuse) 16. 5. 2019, 21:02 (CEST)[]

Setkání v Českých Budějovicích, podzim 2019Editovat

Ahoj, rádi bychom udělali v brzké době další wikisraz, o termínu se momentálně může hlasovat. JAnD 17. 9. 2019, 21:21 (CEST)[]

Pozvánka na wikisrazEditovat

MediaWiki message delivery (diskuse) 18. 10. 2019, 21:35 (CEST) + Czeva a JAnD[]

Strom rokuEditovat

Článku Strom roku jsou přiřazeny odkazy na několik jazykových verzí. Slovenský článek je o podobné soutěži, ve které se vybírá konkrétní strom, ale německá a rakouská verze je o výběru druhu stromu a tomu je věnován i český článek Strom roku (Lesy České republiky). Myslím, že by se měly odkazy na jazykové verze rozdělit.--Alena Pokorná (diskuse) 5. 2. 2020, 09:39 (CET)[]

Wikisraz České Budějovice, jaro 2020Editovat

Už nějaký čas uplynul od posledního setkání naživo, proto bychom rádi našli termín, kdy se sejdeme příště. Hlasovat můžete zde.

Czeva a JAn 25. 2. 2020, 13:01 (CET)[]

Českobudějovický srazEditovat

MediaWiki message delivery (diskuse) 9. 3. 2020, 08:10 (CET), JAn a Czeva[]

Šimon Plachý z TřebniceEditovat

Zdravím a děkuji za uštědřenou "facku". Nějak jsem se v těch kategoriích tohoto článku zamotal a stejně bych řekl, že je tam potřeba nějaký pořádek udělat, článek ŠImon Plachý má stejuné kategorie jako jeho podkategorie "Šimon Plachý", a to včetně skryté kategorie "Muži". A ta by neměla žádné podkategorie mít neměla. Zkrátka tam něco nesprávného je, ale to už nechám na Vás. --Kozákov (diskuse) 29. 6. 2020, 00:34 (CEST) Dobrý den, děkuji za upozornění. Mylně vloženou kategorii muži jsem odstranil. Kvůli tomu nebylo potřeba odstraňovat celé kategorie, pro které (snad) v blízké době vznikne obsah. S pozdravem --Xth-Floor (diskuse) 29. 6. 2020, 21:06 (CEST)[]

Samospráva Jihočeského krajeEditovat

Nebudu v tom moc vrtat a pátrat, ale pozor na odlišení dvou funkcí: jednak vedoucího tajemníka krajského národního výboru a jednak vedoucího tajemníka krajského výboru KSČ. Jedno bylo spjato se „samosprávou“, druhé se stranou, která byla samozřejmě silnější kvůli své „vedoucí úloze“. --46.135.10.73 18. 10. 2020, 15:49 (CEST)[]

SilikagelEditovat

Dobrý den, můžete prosím přidat do článku Silikagel ozdrojovanou informaci, že se používá jako insekticid? Na en:wiki o tom není ani slovo a ani není v kategorii en:Category:Insecticides, a googlením jsem nic nenašel. Díky moc. S pozdravem--F.ponizil (diskuse) 10. 2. 2021, 19:13 (CET)[]

Šablona NeověřenoEditovat

Dobrý den; nepamatuji si už, kde a s kým jste na toto téma vedl diskusi, ale vzpomínám si, že jste si notovali, jak zbytečná je šablona Neověřeno, a jak se s ní „zbytečně“ nálepkuje kdejaký článek. A že ji budete nenápadně odebírat z článků a těšit se z toho, že na to nikdo nebude reagovat. Nuže, zareaguji na tuto Vaši editaci. Myslím, že jde o věc pohledu. Stará generace Wikipedistů z dob, kdy jsme byli vděční za každý článek bez gramatických chyb a hrubek, zřejmě nevyžaduje podklady pro věcná tvrzení; dle mého názoru by ale moderní Wikipedie měla být maximálně ověřitelná – pokud někdo napíše, že mourování na ocase kočky pouštní je odlišné podle poddruhů, budu chtít jako čtenář vědět, odkud tuto informaci autor vzal. Jinak pro mě není důvěryhodná. U kočky pouštní je několik málo referencí, které pravděpodobně dodali pozdější parciální editoři, ale hlavní tělo textu nijak referencované není. Pro mne tím článek ztrácí na důvěryhodnosti. Je pro Vás takovýto úhel pohledu pochopitelný? --GeXeS (diskuse) 14. 7. 2021, 16:56 (CEST)[]

Čtyři zdroje na takto krátký článek se nijak nevymykají průměru Wikipedie. Pokud by bylo opodstatněné použít šablonu na každý článek, který je zdrojovaný v tomto rozsahu, mohla by viset na polovině obsahu Wikipedie, což jistě není jejím účelem. Pokud jde o ověření konkrétního sporného tvrzení či odstavce, patří za dané tvrzení, větu či odstavec dotaz na zdroj. Souhlasím s tím, že obsah Wikipedie by měl být ověřitelný. Pověšení šablony před článek ale jeho ověřitelnost nijak nezvyšuje a kvalitě článku nepomáhá. Krom toho čtenář přece vidí, u čeho je zdroj uvedený a u čeho ne. --Xth-Floor (diskuse) 14. 7. 2021, 17:11 (CEST)[]
To, že je něco špatného standardem, ještě není důvod k tomu, abychom nad tím mávli rukou. V tom článku jsou, jak jsem se letmo díval, některé pasáže, které by zasloužily buď ozdrojovat, nebo vymazat (či aspoň přeformulovat – třeba to o neviditelnosti je poměrně vtipné). Parciální dotazy na zdroje jsou jistě dobrá věc, ale zrovna v tomhle článku převažuje podíl neozdrojovaných informací. Co se čtenářů týče, lidé z okolí se mě pravidelně ptají, jak moc se dá Wikipedii věřit. Vždycky jim říkám, ať se podívají, jestli je u dané informace reference... --GeXeS (diskuse) 14. 7. 2021, 17:27 (CEST)[]
To je samozřejmě v pořádku a souhlasím s tím. Pokud jde o samotné použití šablony, zkusím se zeptat jinak: Co na faktu, že některé části článku zasluhují ozdrojovat, vymazat nebo přeformulovat, řeší tato šablona? Když tam visí, tak už tyto části článku přeformulovat, vymazat nebo doložit nepotřebují? --Xth-Floor (diskuse) 14. 7. 2021, 17:32 (CEST)[]
Upozorní čtenáře, aby byl obezřetnější – to vidím jako hlavní význam. A může pobídnout někoho, kdo má s tématem zkušenosti, k přepracování článku (to už je naivnější očekávání, ale přesto). --GeXeS (diskuse) 14. 7. 2021, 17:42 (CEST)[]
Mám opačnou zkušenost. Jsem toho názoru, že mnozí editoři se rozšiřování článků se zpochybňujícími šablonami spíše vyhýbají. Jednak taková šablona (byť umístěná před editací) ve výsledku deklasuje i obsah následné editace. Jednak je řada „ošablonovaných“ článků důsledkem osobních sporů nebo činnosti konfliktních Wikipedistů a zasahováním do takových článků člověk riskuje, že se stane součástí konfliktní situace. Ale tím se dostáváme jinam. Pokud jste přesvědčený, že šablona článku pomáhá, pak ji klidně vraťte, ale v souladu s popisem šablony, tedy včetně zdůvodnění v diskuzi a uvedení, za jakých okolností může být odstraněna. --Xth-Floor (diskuse) 14. 7. 2021, 17:53 (CEST)[]
Takto jsem zase neuvažoval já. Pokud někdo do článku přidá informaci s referencí, nemůže být přece sporu o ověřitelnost. Uznávám, že sám na to mám čas a energii jen zřídka (ale ten dobrý pocit z toho pak stojí za to). Přetahovat se o šablonu nebudu, to nebylo cílem této diskuse (a uznávám, že tu máme horší případy, než je kočka pouštní), chtěl jsem spíš zjistit, co Vás k tomu vedlo a navrhnout jiný úhel pohledu. A dodatečně se omlouvám za vykání, z opatrnosti jsem ho zvolil jako výchozí, aniž by mi došlo, že už jsme si i tykali. --GeXeS (diskuse) 14. 7. 2021, 18:05 (CEST)[]
Není potřeba se omlouvat, nic se nestalo. --Xth-Floor (diskuse) 14. 7. 2021, 18:59 (CEST)[]

Lysohlávka moravskáEditovat

Ten „zdroj“ je ve skutečnosti nedostupný. Mohl byste to opravit? --46.135.69.46 21. 8. 2021, 11:26 (CEST)[]