Seznam kin v Českých Budějovicích

editovat

Ahoj, všiml jsem si že jsi napsal tento článek. Vypadá pěkně. Budeš pokračovat v seznamu kin i u ostatních měst v ČR? Ptám se proto že už existuje stránka Kina v Brně, ale dlouho ji nikdo neupravoval. Zasloužila by si lepší úpravu. Bylo by taky dobré sjednotit názvy článků o kinech. Nechceš se na to vrhnout? Kdysi jsem četl knížku o zaniklých kinech v Brně, bohužel je v archivu města Brna a půjčují ji jen do čítárny. Já času moc nemám a taky si netroufám na tak náročný článek.--Podroužek (diskuse) 28. 2. 2018, 19:40 (CET)Odpovědět

Ahoj, na to bohužel nemám čas ani zdroje informací. Občas udělám nějaký seznam k Č. Budějovicím, ale nejde o systematickou práci. Spíš se sem tam něco zajímavého dočtu a než to zapomenout, tak z toho poskládám seznam nebo článek na Wikipedii, aby ty informace byly pohromadě. Netroufal bych si psát systematicky o městech, která ani neznám. Pak člověk snadno odněkud převezme i chybnou informaci, kterou by rodák-Wikipedista odfiltroval jako zjevný nesmysl. --Xth-Floor (diskuse) 28. 2. 2018, 19:48 (CET)Odpovědět

Pozvánka na jihočeský wikisraz

editovat

Na setkání se těší Czeva.

Rozeslal JAn prostřednictvím JAnDbot (diskuse) 6. 3. 2018, 09:57 (CET) Odpovědět

Akademik

editovat

Dobrý den, vážený pane, já žádný zákon v tomto případě necituji, to jste si vymyslel vy, v zákoně nic takového ani není, já cituji pramen UK. Každý ve svém vlastním textu může definovat cokoliv jakkoliv. --Vřed (diskuse) 29. 3. 2018, 22:21 (CEST)Odpovědět

Pokud citujete zdroj, který začíná slovy: „Podle zákona…“, ale v samotném zákoně žádná taková informace není, pak informaci dokladovanou takovým zdrojem nelze vydávat za obecně platnou. Prostudujte si prosím pravidla pro Věrohodné zdroje, obzvlášť kapitolu Hodnocení zdrojů a z ní pak konkrétně pasáže: „Hodnoťte věrohodnost online zdrojů podobně jako v případě tištěných nebo jiných tradičních zdrojů. Online ani tištěné zdroje si nezaslouží automatický předpoklad věrohodnosti jen kvůli médiu, na němž se nacházejí. Všechny zprávy se musí hodnotit podle procesů a lidí, jimiž byly vytvořeny.“ a „Obecně se preferuje citovat původní zdroj tvrzení, stejně jako důležité potvrzující zdroje. Je-li na výběr, je třeba dát při citování přednost věrohodnějším zdrojům před méně věrohodnými.“ Původním zdrojem tvrzení je citovaný zákon, který však s citovanou informací nekoresponduje. Z hlediska pravidel Wikipedie je tudíž vámi citovaný zdroj nevěrohodný, protože neodpovídá původnímu zdroji tvrzení. --Xth-Floor (diskuse) 29. 3. 2018, 22:36 (CEST)Odpovědět
Jenom doplním, že pokud bychom se tímto zabývali do hloubky, tak by bylo vhodné (nemyslím v minulosti, ale v současnosti) tuto obskurní titulaturu z dob socialismu – čímž myslím zkratku „akad.“ v infoboxech na wiki – rádoby zkratku titulu, která však nebyla legislativou definována (srov. „ak.“) u všech, kde je, hromadně smazat botem, protože to nebyl titul („doživotní označení kvalifikace“), ale podle legislativy označení řádného člena ČSAV, ale ČSAV v roce 1992 zanikla, tedy tato instituce už ani žádné řádné členy mít v současnosti nemůže. --Vřed (diskuse) 29. 3. 2018, 22:41 (CEST)Odpovědět
Nesmysl. Kdokoliv má právo si vzít definici, třeba ze zákona, z jiné práce atp., upravit tuto definici podle sebe a používat ji, pokud je to účelné, nové definování se děje pořád. No a já mám zase právo na takovouto novou definici (nový pramen) odkázat. - Prostudujte si prosím vy Wikipedie:Věrohodné_zdroje. Já neodkazuji na zákon, a vy to dobře víte, ale z nějakého důvodu, mně neznámému, dlouhodobě prosazujete jen onu obskurní komunistickou (a již desítky let zaniklou) verzi, protože ČSAV již desítky let logicky žádné řádné členy mít ani nemůže. --Vřed (diskuse) 29. 3. 2018, 22:45 (CEST)Odpovědět
Kdokoli má právo, ale Wikipedia má pravidla, která stojí na prvním místě. Pokud máme k dispozici publikaci předkládající jako zdroj svého tvrzení nějaký jiný zdroj - zde zákon - ale daný zákon (=původní zdroj) toto tvrzení neobsahuje, pak takový zdroj není podle pravidel Wikipedie věrohodný. Tudíž ho nelze použít jako doklad obecné platnosti. Možná ho lze použít jako doklad toho, že „podle zdroje XYZ, který se odkazuje na VŠ zákon, je akademik to a to, ale samotný citovaný zákon tuto informaci nepotvrzuje“. To je snad jediná jakž-takž korektní formulace, kterou lze použít. K titulu: Ve článku je asi pět zdrojů, které výslovně uvádějí, že akademik je titul. Nevidím tam žádný zdroj, který by výslovně tvrdil, že akademik titul není. --Xth-Floor (diskuse) 29. 3. 2018, 22:53 (CEST)Odpovědět
Přesně tak, Wikipedie má svá pravidla, tak si je, prosím, nejprve pečlivě nastudujte a až pak na ně odkazujte, vaše interpretace pravidel je totiž zcela mylná. Pravidla Wikipedie v tomto případě si totiž vykládáte velice svérázně, účelově a špatně. – Když se podívám na dodaný pramen, definuje akademiky takto: „Akademickými pracovníky, akademiky, jsou podle

§70 odst. 2 vysokoškolského zákona profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci.“ A skutečně tato definice sedí s tou v zákoně, jen je v ní doplněno ono nově definované slovo, a to slovo „akademiky“ = tedy pramen přiřazuje určitý výklad určitému pojmu, což je zcela v souladu s pravidly Wikipedie. Tak toto prosím vezměte v potaz, a přestaňte porušovat pravidla Wikipedie svými reverty, děkuji předem. — Opravdu, opravdu je to „titul“? A máte nějaký „primární zdroj“, třeba legislativu? Odkažte prosím. Můj názor je ten, co jsem měl možnost zjistit z legislativy, že šlo jen o označení řádného členství, nikoliv o titul. --Vřed (diskuse) 29. 3. 2018, 23:03 (CEST)Odpovědět

Když je jich v článku pět tak jistě vám nebude dělat problém postnout zde alespoň jeden zdroj (pramen), kde je akademik definován jako titul. Prosím vykašlete se na hanopisy a na udávání správcům na nástěnku, já myslím, že se lze celkem rozumně domluvit i bez nástěnky. --Vřed (diskuse) 29. 3. 2018, 23:44 (CEST)Odpovědět

Houbové rozcestníky

editovat

na Speciální:Nejstarší_stránky je několik (min. 3) rozcestníků o houbách, ale přitom v článcích není o těchto názvech ani zmínka. Mohl by ses, prosím, na to kouknout? JAn (diskuse) 19. 4. 2018, 23:11 (CEST)Odpovědět

Daedalea mollis - články neexistují
Boletus perennis - ve článku Ďubkatec pohárkovitý je toto jméno uvedeno ve výčtu synonym; článek Choroš smolonohý výčet synonym neuvádí
Polyporus trachypus - jeden článek neexistuje, druhým je opět Choroš smolonohý

Pokud jsem něco nepřehlédl, tak jde pouze o neuvedení výčtu synonym ve článku Choroš smolonohý. Těch synonym existuje řada, dala by se stylem ctrl+c / ctrl+v zkopírovat z Index Fungorum, ale otázka je, jestli to něčemu pomůže. Pokud zároveň není u synonyma odkaz na práci, která prohlásila, že jde o synonymum a objasnila proč to jméno považuje za synonymum, pak má takový výčet zanedbatelnou informační hodnotu. --Xth-Floor (diskuse) 20. 4. 2018, 13:52 (CEST)Odpovědět

Mají pak ty rozcestníky smysl? ````JAn (diskuse) 20. 4. 2018, 14:51 (CEST)Odpovědět
Osobně si myslím, že mají větší smysl, než kdyby na jejich místo dal někdo časem přesměrování pouze na jednu možnost. Třeba někdo článek choroš smolonohý výhledově rozšíří tak, že bude obsahovat i slušně zpracovanou synonymiku. --Xth-Floor (diskuse) 20. 4. 2018, 16:46 (CEST)Odpovědět

Bílá paní

editovat

Ahoj, můžu se zeptat proč přidáváš heslo Bílá paní do pohádkových bytostí když ta v pohádkách nejspíše vůbec nevystupuje. Nezmiňuje to ani česká ani anglická wiki a jediná „pohádka“ kterou jsem v souvislosti s ní objevil je jakýsi pořad České televize.--Crinkly.sun (diskuse) 22. 5. 2018, 23:27 (CEST)Odpovědět

Ahoj. Článek o bílé paní mluví i jako o bytosti v pohádkách a kategorie by to měly reflektovat. Pohádek, kde vystupuje bílá paní, je poměrně dost. O princi, který měl smůlu, O chamtivém strašidle, Cyprián a bezhlavý prapradědeček, O bílé paní a další. --Xth-Floor (diskuse) 23. 5. 2018, 16:58 (CEST)Odpovědět
Tak o těhle dílech jsem do této doby naštěstí nevěděl :-) V každém případě jde o poměrně úzkou a specifickou formu žánru, tradičně se bílá paní v pohádkách neobjevuje. Pak je tedy ovšem otázka jestli máme nebo nemáme kategorizovat i podle takových marginálních děl. Za mě spíš ne, protože pak by jsme klidně mohli do hypotetické kategorie pohádkové rekvizitity dávat i jídelní automaty - https://www.youtube.com/watch?v=aIolkUwxhOw --Crinkly.sun (diskuse) 24. 5. 2018, 00:05 (CEST)Odpovědět
Ona je otázka, co všechno počítat jako pohádku. Namátkou pár dalších pohádkových děl, kde se bílá paní vyskytuje: Čtyřlístek (komiks), Bílá paní na hlídání a Strašidla na Kulíkově (večerníčky), minimálně čtyři pohádky od bratří Grimmů... JAn (diskuse) 24. 5. 2018, 07:49 (CEST)Odpovědět
Tak takový Čtyřlístek je pohádkou už jen ve velmi volném významu (jsou pohádkou třeba i Kačeří příběhy nebo Superman ?). Co se týče těch Grimmů tak název serveru je sice www.pohadky.org ale u jednotlivých stránek je správně uvedeno že jde o pověsti „Lidová pověst „ Die Nusskerne“ (DS 159) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818).“--Crinkly.sun (diskuse) 24. 5. 2018, 08:20 (CEST)Odpovědět
Na Wikipedii existuje stránka Pohádková bytost, která uvádí stručnou a ozdrojovanou definici. Troufám si tvrdit, že Bílá paní tuto definici naplňuje přímo modelově. Tím se vyhneme zbytečnému sklouzávání k tématu, co ještě je pohádka a co už není. --Xth-Floor (diskuse) 24. 5. 2018, 08:37 (CEST)Odpovědět
Pohádková bytost je subpahýl který by si zasloužil smazat. Zdroj, jakkoliv nevhodnodný, navíc žádnou definici pohádkové bytosti neuvádí, pouze zmiňuje rozdíl mezi pověstí a pohádkou. Kdyby jsme heslo pohádková bytost brali vážně měli by jsme do pohádek překategorizovat veškeré mýty a pověsti.--Crinkly.sun (diskuse) 24. 5. 2018, 10:11 (CEST)Odpovědět

Editaton v Českých Budějovicích, 19. října 2018

editovat

Na setkání se těší Czeva a JAn. 14. 8. 2018, 21:07 (CEST)Odpovědět

Hřib citronový

editovat

Ahoj, při editaci Wikidat k Boletus clavipes, hřibu kyjonohému - viz BioLib jsem zjistil, že je smíchaný s hřibem citronovým (základní taxon name ve Wikidatech je clavipes, obrázek je citrinus, anglický štítek je citrinus, ale latinský a německý zase clavipes, propojení s Wikipediemi jsou tvoje CS jako "citronový" a FR jako "clavipes". Bylo by dobré v tom udělat pořádek. BioLib synonymizaci clavipes×citrinus nezná, máš tedy nějaký aktuálnější zdroj? S pozdravem --GeXeS (diskuse) 24. 8. 2018, 12:15 (CEST)Odpovědět

Stačí toto? --Xth-Floor (diskuse) 24. 8. 2018, 12:27 (CEST)Odpovědět
No, stačí a nestačí. Mně z toho vyplývá, že Wikidatům chybí položka Boletus edulis var. citrinus, ale vzhledem k tomu, že nemám žádné aktuální knižní zdroje, nebudu se v tom dál rýpat a nechám to holt takhle rozházené. --GeXeS (diskuse) 24. 8. 2018, 12:38 (CEST)Odpovědět
Možná nerozumím. Pokud jde o synonymum, proč by to mělo na Wikidatech existovat jako dvě položky? --Xth-Floor (diskuse) 24. 8. 2018, 12:43 (CEST)Odpovědět
Protože synonymizace existuje v Biolibu jen u položky Boletus edulis var. citrinus, cos poslal, ale z druhého konce - u Boletus edulis var. clavipes o tom zmínka není. Na Index Fungorum jsou skupinky clavipes a citrinus jasně oddělené, takže leda že by obě formy byly ignorovány a vedeny prostě jako Boletus edulis. Tak či onak by ale u var. clavipes nemělo být propojení na hřib citronový, ne? --GeXeS (diskuse) 24. 8. 2018, 12:53 (CEST)Odpovědět
Index fungorum formy a variety nerozlišuje, vše synonymizuje do druhů. Myslím, že ano. --Xth-Floor (diskuse) 24. 8. 2018, 12:55 (CEST)Odpovědět

Setkání, České Budějovice

editovat

JAn (diskuse) 24. 1. 2019, 10:47 (CET)Odpovědět

Jírovce u Libocké brány v oboře Hvězda

editovat

Zdravím, není to zas tak důležité, ale když už to ve Wikipedii je... Můj dotaz na zdroj v Seznamu směřoval spíš k tomu, že příslušná zmínka v tabulce „(deník oborníka Auerhána)“ je sice převzatá z databáze AOPK, ale bohužel chybí bližší vysvětlení, odkud to pochází a co je tím myšleno – vzniká tedy dojem, že se o těchto jírovcích oborník Auerhán ve svém deníku zmínil. Kolem roku 1700 se sice stal správcem obory Hvězda Frantz Antoni Auerhann (viz např. Jan Auerhan), ale o existenci oborníkova deníku jsem nikde nic nenašel. Podle AOPK byly jírovce vysazeny až kolem r. 1850, takže tento Auerhann s nimi asi neměl nic společného? Jinak by to samozřejmě bylo dobré doplnění do článku. --Xyzabec (diskuse) 19. 2. 2019, 10:26 (CET)Odpovědět

Myslím, že šablona dotazující se na zdroj je koncipována tak, aby byla použita v případech, kdy daná informace není doložená zdrojem - ne v případě, kdy zdroj existuje a pouze neuvádí, odkud sám převzal informaci. Osobně tam rozpor nevidím, z časového hlediska mohly být jírovce zmíněny v deníku J. Auerhana, který se narodil 30 let po jejich předpokládaném vysazení. --Xth-Floor (diskuse) 25. 2. 2019, 23:58 (CET)Odpovědět
Použití dotazu na zdroj možná nebylo úplně na místě, ale šlo mi o to, jestli někdo nebude vědět, kde se ta věta vzala a co se tím myslí. Jan Auerhan nebyl oborník, takže o jeho deník asi nejde. Tvar jména Auerhán jakoby naznačoval, že se třeba jen tak mezi místními něco povídalo... Já tedy pořád smysl té věty nechápu, ale asi se tím netrapme. --Xyzabec (diskuse) 26. 2. 2019, 21:35 (CET)Odpovědět
Myslím, že půjde o tento deník, jen si možná pisatel neuvědomil, že šlo o potomka oborníka, nebo tam prostě chybí slovo. J. Auerhan se ve Hvězdě pohyboval, o oboru měl zájem, časově to sedí, o jírovcích mohl něco zapsat a deník existuje. Také by mě zajímalo, odkud ta zmínka pochází. Z vyhlašovací dokumentace není a z odborné také ne. Zřejmě ji do databáze AOPK připsal někdo, kdo měl k deníku přístup. --Xth-Floor (diskuse) 26. 2. 2019, 21:44 (CET)Odpovědět

Šablona:Infobox - stromy

editovat

Můžeš mě odkázat na diskuzi, kterou zmiňuješ zde? --Kozuch (diskuse) 30. 4. 2019, 11:13 (CEST)Odpovědět

Jasně. Původně existovaly asi tři typy infoboxů používané ve článcích o památných stromech. Někdy v letech 2010-2011 se objevil trend doplňovat infoboxy do každého článku, takže bylo žádoucí různé existující verze infoboxů sjednotit, čímž vznikl ten stávající. Původní varianty byly smazané, nejspíš i s diskuzemi, ale v projektech Chráněná území a Památné stromy zůstaly archivované diskuze, které byly založené tam. Koncept, že infobox nebude obsahovat údaje o rozměrech a věku, které jsou nejednotné, byl převzatý z původních infoboxů, předložen znovu jako návrh zde (upozornění myslím bylo i pod lípou) a z řad členů projektu ani ostatních Wikipedistů neobjevil se nikdo, kdo by s tímto konceptem nesouhlasil nebo předložil protinávrh. Pokud by tedy mělo dojít ke změně, bylo by vhodné ji nejprve navrhnout v diskuzi, předložit argumenty, proč je žádoucí a počkat na případné protinávrhy. --Xth-Floor (diskuse) 1. 5. 2019, 11:41 (CEST)Odpovědět
Oceňuji tvoji práci na infoboxech. Chápu tvoji argumentaci, ale vůbec s ní nesouhlasím. Absolutní přesnost čehokoliv (v tomto případě dat - výška, obvod atd.) je nedosažitelná utopie a proto mi nedává vůbec smysl. Ty říkáš - neposkytněme žádná data, protože nemusí býti přesná, tzn. čtenář se nedozví nic. Já říkám - poskytněme nejlepší data, jaká máme, tzn. čtenář se dozví alespoň nějaké informace a může si na ně udělat svůj názor (podle toho, z jakého zdroje pocházejí, jak jsou stará atd.) - tento přístup mi přijde jako lepší.--Kozuch (diskuse) 3. 5. 2019, 22:37 (CEST)Odpovědět
Já ale neargumentuju přesností. Ani netvrdím, že Wikipedie nemá poskytovat žádná data. Argumentuju tím, že existují odlišná měření z různých dob, odlišná měření různých autorů, stále vznikají nové údaje a tyto hodnoty se i násobně liší nejen v důsledku přesnosti měření, ale hlavně proto, že jde o časově proměnlivý údaj, který stoupá i klesá. Z hlediska pravidel Wikipedie se v případě, že různé zdroje uvádějí o nějakém subjektu nestejnou informaci, mají uvést všechny tyto informace včetně zdrojů. Přesně to se děje v obsahu článku, kde jsou obvykle tyto údaje (pokud možno všechny publikované) uváděné (viz např.). Pro uvádění výčtů nejsou infoboxy vhodné, obecně se od toho upouští (např. se přestává v infoboxech uvádět synonymika taxonů) a pokud by tam měl být uveden jen jeden údaj, vyvstává otázka, který by měl být vybrán a proč, když jsou z informačního hlediska rovnocenné. Navíc by pak šlo s ohledem na obsah článku o nadbytečnou duplicitu. --Xth-Floor (diskuse) 4. 5. 2019, 09:17 (CEST)Odpovědět
Tak snad by to šlo podobně, jako u sídel počet obyvatel - prostě včetně data, ke kterému se vztahuje a rozebrané to může být více v textu. a upřímně, většině lidí je šumák, zda je to výška 18 m a obvod 360 cm nebo výška 19 m a obvod 380 cm, pro orientaci to vyhovuje a přesněji to může být v textu. JAn (diskuse) 4. 5. 2019, 17:25 (CEST)Odpovědět
Přesně tak. Myslím, že v infoboxech by měl být uveden jeden údaj, a to ten poslední aktuální oficiální (od AOPK). Mám rád infoboxy pro jejich dobrou a rychlou čitelnost, než se zorientuju v textu a najdu tam údaj, uplyne mnoho drahoceného času. Navrhl jsem zde proto zahrnout tyto data do infoboxu.--Kozuch (diskuse) 16. 5. 2019, 20:55 (CEST)Odpovědět
Ještě technická - je zajímavé, že v seznamech PS (např. podle okresů) ti uvádění obvodu asi nevadí...--Kozuch (diskuse) 16. 5. 2019, 21:02 (CEST)Odpovědět

Setkání v Českých Budějovicích, podzim 2019

editovat

Ahoj, rádi bychom udělali v brzké době další wikisraz, o termínu se momentálně může hlasovat. JAnD 17. 9. 2019, 21:21 (CEST)Odpovědět

Pozvánka na wikisraz

editovat

MediaWiki message delivery (diskuse) 18. 10. 2019, 21:35 (CEST) + Czeva a JAnDOdpovědět

Strom roku

editovat

Článku Strom roku jsou přiřazeny odkazy na několik jazykových verzí. Slovenský článek je o podobné soutěži, ve které se vybírá konkrétní strom, ale německá a rakouská verze je o výběru druhu stromu a tomu je věnován i český článek Strom roku (Lesy České republiky). Myslím, že by se měly odkazy na jazykové verze rozdělit.--Alena Pokorná (diskuse) 5. 2. 2020, 09:39 (CET)Odpovědět

Wikisraz České Budějovice, jaro 2020

editovat

Už nějaký čas uplynul od posledního setkání naživo, proto bychom rádi našli termín, kdy se sejdeme příště. Hlasovat můžete zde.

Czeva a JAn 25. 2. 2020, 13:01 (CET)Odpovědět

Českobudějovický sraz

editovat

MediaWiki message delivery (diskuse) 9. 3. 2020, 08:10 (CET), JAn a CzevaOdpovědět

Šimon Plachý z Třebnice

editovat

Zdravím a děkuji za uštědřenou "facku". Nějak jsem se v těch kategoriích tohoto článku zamotal a stejně bych řekl, že je tam potřeba nějaký pořádek udělat, článek ŠImon Plachý má stejuné kategorie jako jeho podkategorie "Šimon Plachý", a to včetně skryté kategorie "Muži". A ta by neměla žádné podkategorie mít neměla. Zkrátka tam něco nesprávného je, ale to už nechám na Vás. --Kozákov (diskuse) 29. 6. 2020, 00:34 (CEST) Dobrý den, děkuji za upozornění. Mylně vloženou kategorii muži jsem odstranil. Kvůli tomu nebylo potřeba odstraňovat celé kategorie, pro které (snad) v blízké době vznikne obsah. S pozdravem --Xth-Floor (diskuse) 29. 6. 2020, 21:06 (CEST)Odpovědět

Samospráva Jihočeského kraje

editovat

Nebudu v tom moc vrtat a pátrat, ale pozor na odlišení dvou funkcí: jednak vedoucího tajemníka krajského národního výboru a jednak vedoucího tajemníka krajského výboru KSČ. Jedno bylo spjato se „samosprávou“, druhé se stranou, která byla samozřejmě silnější kvůli své „vedoucí úloze“. --46.135.10.73 18. 10. 2020, 15:49 (CEST)Odpovědět

Silikagel

editovat

Dobrý den, můžete prosím přidat do článku Silikagel ozdrojovanou informaci, že se používá jako insekticid? Na en:wiki o tom není ani slovo a ani není v kategorii en:Category:Insecticides, a googlením jsem nic nenašel. Díky moc. S pozdravem--F.ponizil (diskuse) 10. 2. 2021, 19:13 (CET)Odpovědět

Šablona Neověřeno

editovat

Dobrý den; nepamatuji si už, kde a s kým jste na toto téma vedl diskusi, ale vzpomínám si, že jste si notovali, jak zbytečná je šablona Neověřeno, a jak se s ní „zbytečně“ nálepkuje kdejaký článek. A že ji budete nenápadně odebírat z článků a těšit se z toho, že na to nikdo nebude reagovat. Nuže, zareaguji na tuto Vaši editaci. Myslím, že jde o věc pohledu. Stará generace Wikipedistů z dob, kdy jsme byli vděční za každý článek bez gramatických chyb a hrubek, zřejmě nevyžaduje podklady pro věcná tvrzení; dle mého názoru by ale moderní Wikipedie měla být maximálně ověřitelná – pokud někdo napíše, že mourování na ocase kočky pouštní je odlišné podle poddruhů, budu chtít jako čtenář vědět, odkud tuto informaci autor vzal. Jinak pro mě není důvěryhodná. U kočky pouštní je několik málo referencí, které pravděpodobně dodali pozdější parciální editoři, ale hlavní tělo textu nijak referencované není. Pro mne tím článek ztrácí na důvěryhodnosti. Je pro Vás takovýto úhel pohledu pochopitelný? --GeXeS (diskuse) 14. 7. 2021, 16:56 (CEST)Odpovědět

Čtyři zdroje na takto krátký článek se nijak nevymykají průměru Wikipedie. Pokud by bylo opodstatněné použít šablonu na každý článek, který je zdrojovaný v tomto rozsahu, mohla by viset na polovině obsahu Wikipedie, což jistě není jejím účelem. Pokud jde o ověření konkrétního sporného tvrzení či odstavce, patří za dané tvrzení, větu či odstavec dotaz na zdroj. Souhlasím s tím, že obsah Wikipedie by měl být ověřitelný. Pověšení šablony před článek ale jeho ověřitelnost nijak nezvyšuje a kvalitě článku nepomáhá. Krom toho čtenář přece vidí, u čeho je zdroj uvedený a u čeho ne. --Xth-Floor (diskuse) 14. 7. 2021, 17:11 (CEST)Odpovědět
To, že je něco špatného standardem, ještě není důvod k tomu, abychom nad tím mávli rukou. V tom článku jsou, jak jsem se letmo díval, některé pasáže, které by zasloužily buď ozdrojovat, nebo vymazat (či aspoň přeformulovat – třeba to o neviditelnosti je poměrně vtipné). Parciální dotazy na zdroje jsou jistě dobrá věc, ale zrovna v tomhle článku převažuje podíl neozdrojovaných informací. Co se čtenářů týče, lidé z okolí se mě pravidelně ptají, jak moc se dá Wikipedii věřit. Vždycky jim říkám, ať se podívají, jestli je u dané informace reference... --GeXeS (diskuse) 14. 7. 2021, 17:27 (CEST)Odpovědět
To je samozřejmě v pořádku a souhlasím s tím. Pokud jde o samotné použití šablony, zkusím se zeptat jinak: Co na faktu, že některé části článku zasluhují ozdrojovat, vymazat nebo přeformulovat, řeší tato šablona? Když tam visí, tak už tyto části článku přeformulovat, vymazat nebo doložit nepotřebují? --Xth-Floor (diskuse) 14. 7. 2021, 17:32 (CEST)Odpovědět
Upozorní čtenáře, aby byl obezřetnější – to vidím jako hlavní význam. A může pobídnout někoho, kdo má s tématem zkušenosti, k přepracování článku (to už je naivnější očekávání, ale přesto). --GeXeS (diskuse) 14. 7. 2021, 17:42 (CEST)Odpovědět
Mám opačnou zkušenost. Jsem toho názoru, že mnozí editoři se rozšiřování článků se zpochybňujícími šablonami spíše vyhýbají. Jednak taková šablona (byť umístěná před editací) ve výsledku deklasuje i obsah následné editace. Jednak je řada „ošablonovaných“ článků důsledkem osobních sporů nebo činnosti konfliktních Wikipedistů a zasahováním do takových článků člověk riskuje, že se stane součástí konfliktní situace. Ale tím se dostáváme jinam. Pokud jste přesvědčený, že šablona článku pomáhá, pak ji klidně vraťte, ale v souladu s popisem šablony, tedy včetně zdůvodnění v diskuzi a uvedení, za jakých okolností může být odstraněna. --Xth-Floor (diskuse) 14. 7. 2021, 17:53 (CEST)Odpovědět
Takto jsem zase neuvažoval já. Pokud někdo do článku přidá informaci s referencí, nemůže být přece sporu o ověřitelnost. Uznávám, že sám na to mám čas a energii jen zřídka (ale ten dobrý pocit z toho pak stojí za to). Přetahovat se o šablonu nebudu, to nebylo cílem této diskuse (a uznávám, že tu máme horší případy, než je kočka pouštní), chtěl jsem spíš zjistit, co Vás k tomu vedlo a navrhnout jiný úhel pohledu. A dodatečně se omlouvám za vykání, z opatrnosti jsem ho zvolil jako výchozí, aniž by mi došlo, že už jsme si i tykali. --GeXeS (diskuse) 14. 7. 2021, 18:05 (CEST)Odpovědět
Není potřeba se omlouvat, nic se nestalo. --Xth-Floor (diskuse) 14. 7. 2021, 18:59 (CEST)Odpovědět

Lysohlávka moravská

editovat

Ten „zdroj“ je ve skutečnosti nedostupný. Mohl byste to opravit? --46.135.69.46 21. 8. 2021, 11:26 (CEST)Odpovědět

Vogarell

editovat

Vážený kolego, revertovat editaci, opírající se o věrohodný zdroj, a to i s uvedenou referencí, to je vskutku pozoruhodný počin. Jméno stavebního - či zednického - mistra Vincence Vogarella (nebo také Fugyrola!) je uváděno ve více zdrojích, a to nejen na několika místech Památkového katalogu NPÚ, ale také v řadě zdrojů, včetně knih renomovaných místních autorů, pojednávajících o památkách v Týně nad Vltavou. --Dirillo (diskuse) 18. 10. 2021, 18:57 (CEST)Odpovědět

Jak už jsem uvedl ve shrnutí editace, „opravovat“ jméno z jedné možnosti na druhou na základě reference databází NPÚ, která uvádí obě verze, je značně nekorektní postup. Dále jsem již ve shrnutí editace uvedl řadu odborných zdrojů, které používají primárně jméno s „i“ na konci. Těchto zdrojů je podstatně více než Vámi uvedený jeden. Pokud se podíváte do nějakého odbornějšího článku (např. Jihočeský sborník historický, 1956), zjistíte, že historické prameny pracují asi s deseti různými zkomoleninami jména tohoto stavitele. Na Wikipedii by měla být použita primárně ta verze jména, které je nejrozšířenější, což rozhodně nemusí být ta, kterou uvádí jeden Vámi doložený zdroj (který, jak už jsem zmínil, stejně tak uvádí i verzi s „i“ - viz např. zde). Mnoho na tom nezmění ani to, pokud najdete dva nebo tři zdroje. Nemáte-li zájem tyto prameny studovat, doporučuji alespoň nahlédnout do kolektivního díla Encyklopedie Českých Budějovic, jejíž autorský kolektiv konsenzuálně používá jméno Vincenc Vogarelli (jmenovitě ho ve svých textech uvádějí historici jako Václav Bůžek, Karel Pletzer, Daniel Kovář, Juraj Thoma aj.). Autorský konsenzus předních odborníků má bezesporu vyšší váhu, než jeden náhodný zdroj. --Xth-Floor (diskuse) 18. 10. 2021, 19:25 (CEST)Odpovědět
Zřejmě nejlepší by bylo, když máte o tom Vogarellovi - Fugyrolovi - Vogarellim atd. k dispozici tolik zdrojů (to zřejmě má málokdo!), kdybyste o dotyčném vytvořil příslušné encyklopedické heslo. Tím by se leccos vyjasnilo (a také uklidnilo). Nekorektností postupů se tady nehodlám zabývat, je-li podle Vás uvedení Památkového katalogu NPÚ jako zdroje (jméno "Vogarell" je tam u památek v Českých Budějovicích uvedeno nejméně 2x) nekorektní, pak je zřejmě nekorektní celá cswiki, když se v oblasti památek o takové oficiální zdroje opírá. Jinak mohu ještě upřesnit další již dříve zmíněné zdroje z Týna nad Vltavou: Sudová, Procházka: Vltavotýnský poutník (2007), dále kapitoly z historie na webu města Týna. A ještě něco - přidal byste prosím k tomu Vašemu nedávnému dodatku o datu umístění hodin na Černé věži také zdroj? Děkuji. --Dirillo (diskuse) 18. 10. 2021, 20:25 (CEST)Odpovědět
Jednak nevím, proč překrucujete má slova. Nikde nepíšu, že by některá verze jména byla „nekorektní“, pouze tvrdím, že jedním zdrojem nelze doložit rozšířenost konkrétního tvaru. Za nekorektní jsem označil pouze Váš postup v prosazování jedné verze jména zdrojem, který uvádí více verzí. No a jednak mi není jasné, proč mne úkolujete. Mnou zmíněné zdroje jsou dostupné všem. Stačí navštívit knihovnu. Některé jsou dostupné i online. --Xth-Floor (diskuse) 18. 10. 2021, 20:38 (CEST)Odpovědět
Rozhodně nešlo o nějaké "úkolování", pouze o návrh, jak by se dalo najít vhodné - a pro obsah encyklopedie prospěšné - řešení celého sporu. Z vašich předchozích tvrzení se mi totiž jevilo, že máte mimořádně dobrý přístup k místním zdrojům (např. v knihovně), které jsou editorům, žijícím mimo České Budějovice, resp. mimo jihočeský region, evidentně nedostupné. Není-li tomu tak, snad se toho ujme někdo jiný, kdo tyto možnosti má.--Dirillo (diskuse) 18. 10. 2021, 20:52 (CEST)Odpovědět

Bor (les)

editovat

Dobrý den, omlouvám se za rychlý revert, bylo to nedopatření, chtěl jsem editaci řádně vrátit s vysvětlením. Informace v odkazovaném zdroji samozřejmě je, stačí ho jen trochu proklikat. S pozdravem, --Borzywoy (diskuse) 21. 10. 2021, 10:18 (CEST)Odpovědět

Do diskuze k článku jsem napsal vysvětlení. Informace v dané kapitole jsou interpretované nešťastně (více viz ve zmíněné diskuzi). --Xth-Floor (diskuse) 21. 10. 2021, 10:25 (CEST)Odpovědět

Körnerův dub (Dalovice)

editovat

Vracím se k zaniklým Körnerovým dubům. Přečtěte si toto. Kromě toho se podívejte do vyhlášky ONV Karlovy Vary ze dne 1. března 1981. Tam se píše Körnerův dub nikoliv Körnernovy duby. Jedná se o jeden jediný vyhlášený strom. Nic na tom nemění ani skutečnost, že kdysi dávno poblíž rostly nějaké jiné stromy. Takových stromů, kde poblíž rostlo několik další stromů (nepamátných) je spousty. Jako příklad mohu uvést Tuhnické lípy. V jedné řadě tam rostly tří lípy. Vyhlášeny však byly jen dvě lípy. Ta prostřední, mimochodem největší, už nestojí, protože ještě před vyhlášením, spadla při vichřici. Na všechny lípy jsem jako kluk lezl, bydlel jsem totiž v Tuhnicích! Znamená to tedy, že Tuhnické lípy patří do kategorie zaniklé lípy? A vím i o několika dalších stromech, které padly. Např. Buky nad Bečovem. Vyhlášeny byly dva stromy, z nichž jeden musel být odstraněn. Tam bych to ještě s přivřením očí chápal. Obdoba Javory u obrázku. Byly původně čtyři, dnes jeden jediný. I tady bych s přivřením očí ještě pochopil. Nikde však nevidím kategorii zaniklé buky resp. zaniklé javory. Bohužel, u Körnerova dubu, to ani když zavřu obě oči, nechápu a proto budu vaši editaci revertovat. Víte vy, kolik stromů kde kdy rostlo (mnohdy větších) vedle nějakého památného stromu a vyhlášeny nebyly, neb v době vyhlášení už neexistovaly? Naprosto stejné je to u Körnerova dubu. --Lubor Ferenc (diskuse) 9. 1. 2022, 09:48 (CET)Odpovědět

V první řadě je potřeba brát v úvahu, že kategorizace se týká primárně obsahu článku, ne názvu článku, který je podle pravidel volen primárně na základě očekávanosti - z tohoto důvodu nemusí přesně definovat obsah článku (např. články o zámcích (budovách) mohou být rovněž zařazeny do kategorie:Zámecké parky, pokud se obsah článku zámeckému parku věnuje a to navzdory faktu, že článek s názvem budovy řadíme do kategorie, jejímž předmětem nejsou budovy jako takové). Tento článek pojednává o všech Körnerových dubech nehledě na to, že poslednímu živému je logicky věnováno nejvíce prostoru. Ve článku jsou popsány a zobrazeny i zaniklé Körnerovy duby, takže do Kategorie:Zaniklé duby patří (jestli se nějakého z nich týkala nebo netýkala určitá konkrétní vyhláška je z tohoto hlediska nepodstatné, zvlášť když vznikla po jejich zániku a tudíž se jich ani týkat nemohla). Pro kategorizaci není důležité, zda je strom ze zákona chráněný, ale co je obsahem kategorizovaného článku. --Xth-Floor (diskuse) 9. 1. 2022, 10:45 (CET)Odpovědět
V tom se skutečně neshodneme. Podle toho co píšete, by bylo správná další kategorizace. Nejspíš bych měl „správně“ kategorizovat alespoň ty stromy, o kterých jsem napsal článek či článek doplnil. Takže jsem se na to podíval, bylo by jich spousta. Tak jen ty, které rostou v jediné lokalitě a to v Kostelní Bříze. Lípa u kostela (Kostelní Bříza) by měl mít kategorii Kostel svatého Petra a Pavla (Kostelní Bříza), tedy příslušného kostela u kterého roste, obdobně Sekvoj v Kostelní Bříze by měla mít kategorii kulturní památky Zámecký park Kostelní Bříza, neb v tomto parku roste, Lípy v Kostelní Bříze by měly mít kategorii kulturní památky Kaple na Kostelní Bříze protože rostou v těsné blízkosti, obklopují tu kapli. Mohl bych pokračovat. Dělat to však nebudu, protože to považuji za zbytečné a navíc je to práce jak na kostele. Skoro každý památný strom roste buď u nějaké památky, hradu, zámku či v nějakém zámeckém parku parku, nebo někde vedle dříve zaniklých stromů atp. Stačí, že jako jeden z mála editorů (možná jediný) doplňuji nově vyhlášené stromy, zaniklé stromy, či stromy u kterých byla památková ochrana zrušena. Na rozdíl od vás, nejsem účastníkem projektu památné stromy, tak tuhle práci, několik set kategorií, Vám rád přenechám, abychom měli stromy správně kategorizované. Doufám, že nezůstane správně kategorizovaný jen ten Körnerův dub (Dalovice). Zdraví --Lubor Ferenc (diskuse) 9. 1. 2022, 12:08 (CET)Odpovědět
Z Vámi uvedeného textu si nejsem jistý, zda si rozumíme. Na Vámi uvedeném příkladu Lípa u kostela (Kostelní Bříza) nevidím důvod, proč by měl být zařazen do kategorie kostela. Článek Lípa u kostela (Kostelní Bříza) o kostelu nepojednává. O kostelu pojednává samostatný článek. Článek Körnerův dub (Dalovice) nicméně pojednává o dubech, z nichž některé zanikly a tudíž patří do kategorie:Zaniklé duby. --Xth-Floor (diskuse) 9. 1. 2022, 12:35 (CET)Odpovědět
To si fakt nerozumíme. Článek Körnerův dub (Dalovice) se primárně týká jednoho vyhlášeného stromu. Článek začíná úvodem: „Körnerův dub (německy Körnereiche) je památný strom v Dalovicích u Karlových Varů…“ Nikde nic o dalších zaniklých stromech. Dále se kapitole Základní údaje uvádějí pouze a jen údaje k jednomu stromu – číslo jednotné nikoliv množné. Nikde nic o dalších stromech. Teprve v kapitole Stav stromu a údržba a to až ve druhém odstavci je zmínka: „Theodor Körner ve své básni z roku 1811, zařazené do cyklu Vzpomínky na Karlovy Vary, uvádí celkem 5 dubů. Při oslavách 50. výročí Körnerova úmrtí (1863) stály v parku už jen 3, další zaniknul roku 1872 nebo 1873 nešikovností hajného, který strom zapálil při vykuřování kun. Takže vašemu kategorizace se týká primárně obsahu článku prostě nerozumím. Nebo snad u nějakého zámku, kde se dočtu ve třetím odstavci informaci, že majitel zámku v zámecké zahradě pěstoval pelargonie, a že tím byl pověstný, tak článek snad nezařadím do kategorie „Pelargonie“ jen proto, že jsou o pelargoniích v článku dvě věty. Takže článek Körnerův dub není primárně o dříve zaniklých stromech, navíc zaniklých před více jak jedním stoletím. Protože se asi nedohodneme, navrhuji, abyste si na svůj názor zajistil širší koncensus.--Lubor Ferenc (diskuse) 9. 1. 2022, 14:23 (CET)Odpovědět
Podle mého názoru je zmínka o zaniklých dubech významná a se zařazením článku do kategorie Zaniklé duby souhlasím. --Xyzabec (diskuse) 9. 1. 2022, 14:40 (CET)Odpovědět
Nerozumím, proč bych měl hledat konsenzus pro široce rozšířený a zavedený způsob kategorizace. Jak jsem Vás již upozornil na příkladu, jde o standardní přístup: Článek Bučovice (zámek) obsahuje odstavec o zámeckém parku -> je zařazen do kategorie:Zámecké parky v Česku. Článek Buchlovice (zámek) obsahuje odstavec o zámeckém parku -> je zařazen do kategorie:Zámecké parky v Česku. Článek Nová Horka (zámek) obsahuje odstavec o zámeckém parku -> je zařazen do kategorie:Zámecké parky v Česku. Článek Valeč (zámek, okres Karlovy Vary) obsahuje odstavec o zámeckém parku -> je zařazen do kategorie:Zámecké parky v Česku. Körner svými básněmi zpropagoval skupinu dubů, které byly nazývány po něm, článek obsahuje odstavec o čtyřech již zaniklých, patří tudíž do kategorie:Zaniklé duby. --Xth-Floor (diskuse) 9. 1. 2022, 14:45 (CET)Odpovědět
Předkládám stromy, všechny jen z jednoho okresu, konkrétně okresu Cheb: Alej Doubrava, Javory u obrázku, Zámecká alej a buky v Horních Lubech, Duby u kaple, Javory u kaple, Alej Mostov, Duby a javor nad zámkem, Alej Svobody. U všech těchto památných stromů (nebo alejí) jeden či více stromů již neexistují. U všech těchto článků je to uvedeno hned na počátku článku, tedy v úvodu článku. Tudíž se skutečně jedná o primární obsah článku. Co s tím? Zařadíme tyto památné stromy do kategorií příslušných zaniklých stromů? Nechám si od vás poradit. --Lubor Ferenc (diskuse) 9. 1. 2022, 15:53 (CET)Odpovědět
PS. Ještě opravím jednu vaši nepřesnost. Nikoliv že „Körner svými básněmi zpropagoval skupinu dubů, které byly nazývány po něm“. Po něm byl pojmenován jeden jediný strom – Körnerův dub. Viz publikace Památné stromy Karlovarského kraje, Jaroslav Michálek str. 61, nebo zde “V roce 1863 byl patrně při příležitosti oslav k 50. výročí Körnerova úmrtí nejmohutnější solitérně rostoucí dub s několikapatrovou korunou v centrální části zámeckého parku pojmenován na počest básníka Körnerův dub.“ --Lubor Ferenc (diskuse) 9. 1. 2022, 16:26 (CET)Odpovědět

Pozvánka na wikisraz

editovat

~~~~

Zveme na setkání českobudějovických wikipedistů, více info v pozvánce. Zaslal JAnD prostřednictvím MediaWiki message delivery (diskuse) 3. 4. 2022, 22:50 (CEST)Odpovědět

Pozvánka na wikiprocházku

editovat

-- Czeva (diskuse) 4. 8. 2022, 22:32 (CEST)Odpovědět

Podzimní budějovický wikisraz

editovat

-- Czeva (diskuse)

Lipenská (České Budějovice)

editovat

Zdravím kolego, chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Když jsi vrátil zpět mou editaci na stránce Lipenská (České Budějovice), napsal jsi do shrnutí, že je ulice pojmenována podle vodní nádrže. Rád bych se proto zeptal, z jakého zdroje jsi vycházel, protože já jsem vycházel ze seznamu na oficiálních stránkách města zde, kde u Lipenské ulice je napsáno: „Lipno nad Vltavou, místo proslulé stavbou přehrady“, z čehož jsem vyrozuměl, že je ulice skutečně pojmenována po obci jednak z toho důvodu, že Lipno nad Vltavou není název pro nádrž, ale pouze obec, a jednak z toho důvodu, že formulaci místo proslulé stavbou přehrady vnímám jako rozdílnou oproti tomu, že by daná ulice byla pojmenována přímo po přehradě. Každopádně pokud se pletu, budu rád za případnou opravu. Díky :-). --Bilykralik16 8. 2. 2023, 11:10 (CET)Odpovědět

Zdravím. Vybavuji si to jednak z publikace (knihy nebo článku) od pánů Schinka a Bindera (z hlavy nejsem schopný říct přesněji, vydali toho hodně), kde bylo mimo jiné uvedeno, že toto jméno ulice dostalo přednost před návrhem pojmenovat ulici po Antonínu Zápotockém. No a jednak to dává smysl i s ohledem na historické reálie. Ulice byla pojmenována Lipenská začátkem 60. let po dokončení Lipna a zprovoznění elektrárny. Tehdejší funkcionáři měli potřebu obhájit obrovské prostředky vynaložené ke stavbě přehrady a elektrárny, takže docházelo k masivní propagaci. Řada Budějčáků si dodnes pamatuje sliby, že po zprovoznění elektrárny bude energie tolik, že Budějovice budou mít i vyhřívané chodníky (což, pomineme-li vyhřívání v důsledku netěsných parovodů, nikdy neměly). Přejmenování ulice, kdy Lipno dokonce dostalo přednost před Zápotockým, do toho pěkně zapadá. Formulace na odkazované stránce je myslím trochu nešťastná, přejmenování ulice odkazovalo na (tehdy) nově vzniklou nádrž. Pokud by se mi dostala do rukou ona kniha, doplním zdroj. --Xth-Floor (diskuse) 8. 2. 2023, 11:59 (CET)Odpovědět
Dobře, díky za odpověď. Ještě tedy z Wikidat prozatím odstraním informaci, že je ulice pojmenována po obci, když to nemáme potvrzené na 100 %. --Bilykralik16 8. 2. 2023, 15:57 (CET)Odpovědět

Jindřich Librarius

editovat

Nechci se přít o marginálie a snímek či přesný opis podpisů osob, které roku 1893 zazdívku provedly, nemám k dispozici, ale když už se použije tvar Staberňak, neměly by ty ostatní taky mít dobový tvar? Nevím jestli byly stejné jako na dále zmíněném tužkou psaném listu, ale určitě tam nebylo "Václav Vitner". Zdravím :) --Xyzabec (diskuse) 11. 3. 2023, 13:18 (CET)Odpovědět

Je to formulované tak, jak to archeologové zveřejnili pro média (než byla zveřejněna i fotografie samotného papíru). Buďto můžeme nechat tak, nebo vše přepsat podle citace z papíru. Nerad bych ale, aby Wikipedia „vyráběla“ ještě třetí verzi k těm dvěma existujícím. --Xth-Floor (diskuse) 12. 3. 2023, 22:57 (CET)Odpovědět
Možná se nedívám dost pečlivě, ale zdroj dokládající, že archeologové zveřejnili něco jako "Na původních stěnách kaple byly nalezeny ... podpisy osob, které roku 1893 zazdívku provedly: Hamberger, Václav Vitner a stavitel Staberňak." jsem u článku nenašel? I kdyby, tvar "Václav Vitner" bych asi považoval spíš za přepis jména příslušným novinářem. Nebo opravdu byl na stěně podpis výrazně odlišný od papíru, na kterém je "Wittner Wenzel" (ani na znění či fotografii tohoto textu jsem odkaz nenašel)? Zvažte prosím např. text "Na původních stěnách kaple byly nalezeny ... podpisy osob, které roku 1893 zazdívku provedly: stavitele Staberňaka a dalších." Ale opravdu je to víceméně marginální detail a případnou úpravu nechávám na Vás :) --Xyzabec (diskuse) 13. 3. 2023, 14:00 (CET)Odpovědět

Českobudějovický Wikisraz, jaro 2023

editovat

-- Czeva (diskuse)

Zapojte se do Komunitního wishlistu!

editovat

Vážení členové komunity,

rád bych vám jménem spolku Wikimedia Česká republika oznámil spuštění projektu Komunitního wishlistu, kde můžete navrhovat témata akcí, kterých byste se rádi zúčastnili, nebo hlasovat o již navržených. Může jít např. o editaton, soutěž či cokoli jiného. Cílem komunitních wishlistů je zjistit, o jaké akce má komunita české Wikipedie zájem. Jednu ze tří vítězných akcí Wikimedia ČR ve spolupráci s komunitou zorganizuje.

Za Radu WMČR věřím, že se na stránce wishlistu nastřádá spousta nápadů i hlasů, které pro nás budou důležitým ukazatelem přání komunity, přinejmenším co se wiki-akcí týče.

Díky za vaše zapojení!

S pozdravem,
--Plánovací kalendář (diskuse) 9. 5. 2023, 23:32 (CEST)Odpovědět

Medaile profesionálního uživatele

editovat
Děkuji. --Xth-Floor (diskuse) 4. 6. 2023, 10:32 (CEST)Odpovědět

Ryzec peprný

editovat

Ahoj, jak je to s jeho jedlostí? V úvodu se píše jedlý, v kategoriích je nejedlý. Co se týče příruček pro houbaře, tak v nich se tvrzení liší, jedná píše tak, druhá onak, tak jsem si říkal, že Ti raději napíšu o objasnění. --Filip Havlíček (diskuse) 25. 9. 2023, 11:20 (CEST)Odpovědět

Ahoj, trochu jsem to upravil. Zjistil jsem, že některá tvrzení (např. u výskytu) ani v uvedeném zdroji nejsou. Ale to bohužel platí u řady článků o houbách, řada jich je napsána velmi nekriticky a spíš bývají pojaty jako propagace osobních názorů autora. --Xth-Floor (diskuse) 25. 9. 2023, 11:31 (CEST)Odpovědět

Pozvánka na českobudějovický sraz

editovat

-- Czeva (diskuse)

Sin with Sebastian JE one hit wonder!

editovat

Ahoj.

Nechci působit,jako bych na tebe řval ale...

Doložené to je.

Už jen tím,že má stránku na anglické,polské,maďarské a dokonce i slovenské Wikipedii o tom svědčí

A aby toho nebylo málo,jeho stránka na Discogs se o něm přímo zmiňuje jako o '' One Hit Wonder''

Předem děkuji za odpověď

2A00:1028:83BC:4CE:BC79:1AED:9F28:883F 6. 12. 2023, 12:49 (CET)Odpovědět

Ahoj. Každé tvrzení uvedené na Wikipedii, není-li opatřeno citací věrohodného zdroje, může kterýkoli wikipedista smazat. Uvedení na jiné wikipedii není považováno za věrohodný zdroj, neboť Wikipedii může editovat a informace vkládat kdokoli. Konkrétně k Sin with Sebastian: O One hit wonder nelze hovořit už proto, že interpret měl známých hitů několik a například Golden Boy byl na předních příčkách hitparád v několika evropských zemích včetně České republiky. Třeba na iDNES je k dispozici rozhovor začínající „Letos je to čtvrt století, co jste představil světu vaše dva slavné hity...“, což rovněž zařazení do kategorie One hit wonder vylučuje. --Xth-Floor (diskuse) 6. 12. 2023, 13:16 (CET)Odpovědět
Děkuju za vysvětlení
2A00:1028:83BC:4CE:BC79:1AED:9F28:883F 6. 12. 2023, 14:35 (CET)Odpovědět
Samozřejmě,že nic nespochybňuji ale : Máte nějaký zdroj k té hitparádě?
Předem děkuji za odpověď
2A00:1028:83BC:4CE:21B4:9D14:11D1:6DEF 6. 12. 2023, 23:39 (CET)Odpovědět
Třeba Finsko, 4. místo ve 45. týdnu roku 1995. Nebo text v rozhovoru na iDNES: „Následovalo album Golden Boy se stejnojmenným hitem. S pornoherečkou českého původu Dolly Buster v roce 2011 vydal hit Wake Up.“, nebo „Sin With Sebastian boural v polovině 90. let hitparády s megahity Shut Up a Golden Boy“. Stačí použít Google. --Xth-Floor (diskuse) 6. 12. 2023, 23:58 (CET)Odpovědět
Aniž bych se vyjadřoval k dalšímu, tak v žebříčku české IFPI se singl "Shut Up and Sleep with Me" umístil nejlépe na 2. místě (časopis Melodie, č. 11/1995) a singl "Golden Boy" rovněž nejlépe na 2. místě (Melodie, č. 12/1995). --Harold (diskuse) 7. 12. 2023, 10:30 (CET)Odpovědět
O zahraničí jsem už věděl,myslel jsem českou hitparádu. Děkuju,Halorde
2A00:1028:83BC:4CE:BEEA:6124:BDB2:A270 8. 12. 2023, 22:02 (CET)Odpovědět

Příspěvek na NS

editovat

Reakce na [1]: Jsem upřímně rád, že ta odpověď byla v rámci PDV. Avšak ona závěrečná věta se mi zdá vcelku dost zbytečná, protože ničemu nepomáhá a alespoň na mě působí jako docela jedovatý přídavek (WP:WE), argument ad hominem poněkud směřující k osobnímu útoku (v podtextu tam osobně cítím něco jako "Hele, ty, nový a nezkušený správce, zareagoval jsi jinak, než jsem chtěl já, který jsem tu X let, takže já musím vědět, co máš udělat."). Jinak je fajn, že jsi vyloučil zlý úmysl, ale nepřijde mi korektní odůvodňovat zamítavou reakci údajnou nezkušeností, když úplně jednoduše může jít o subjektivní názor a osobní nastavení daného konkrétního editora/správce, které jsou v této konkrétní věci, přesně nekodifikované pravidly, úplně stejně relevantní jako tvůj subjektivní názor o potřebnosti zamčení. O názor dalšího správce rozhodně jde požádat i bez formulací, které lze vykládat různě a které můžou působit nepěkně, ideální je tedy se jich zdržet. Předem díky! --Harold (diskuse) 11. 12. 2023, 16:45 (CET)Odpovědět

Jarní českobudějovický straz

editovat

-- Czeva (diskuse)

Pozvánka

editovat

Setkání v Botanické zahradě Bečov nad Teplou 25. dubna do 28. dubna 2024. Jarní setkání pro Wikipedisty přírodovědce, milovníky přírody a především botaniky. Více informací je zde. -- Ikcur (diskuse) 20. 4. 2024, 15:50 (CEST)Odpovědět

Dotazník pro editory ke tvorbě strategického plánu

editovat

Dobrý den,

jako aktivního editora Vás prosíme o pomoc při tvorbě strategického plánu spolku Wikimedia Česká republika do roku 2027. Pomozte nám rozhodnout, jakým směrem se mají programy pro editory v následujících třech letech ubírat. O vyplnění krátkého dotazníku Vás prosíme do 1. května 2024, obsahuje 7 otázek a zabere to asi 5 minut.

Vyplňte dotazník pro editory

V rámci probíhajících příprav strategického plánu spolku WMČR na léta 25–27 běží paralelně řada procesů. Různými formami postupně oslovujeme definované cílové skupiny. V rámci možností se snažíme o maximální stručnost a efektivitu, ptáme se vždy na to, co je pro danou skupinu primárně relevantní.

Více informací k procesu a průběhu přípravy SP najdete na pro tyto účely zřízené veřejné stránce. Na editorský dotazník navazuje termínově setkání se správci a patrolou – v gesci Pavla Bednaříka. V případě jakýchkoliv dotazů se mi můžete ozvat na diskusní stránce, nebo mailem na jan.beranek wikimedia.cz.

Děkujeme za zapojení,

--janbery (diskuse) 20. 4. 2024, 23:50 (CEST)Odpovědět

Sedecula

editovat

Zdravím, když už jste to tam rovnou neupravil, napověděl byste mi aspoň nějaký zdroj? :) Palu (diskuse) 3. 7. 2024, 09:51 (CEST)Odpovědět

Postupoval jsem takto: V sekci „Odkazy“ jsem otevřel odkaz na článek v Czech Mycology a tam jsem narazil na (cituji): „fruitbodies found in the Czech Republic, Central Europe, in 2011“, „V roce 2011 byly překvapivě nalezeny plodnice v České republice“, „During a particularly dry period in the summer of 2011, S. Valda found three fruitbodies in the Czech Republic“ a konečně „Fungal material was collected on 19 June 2011“. Na základě toho bych předpokládal, že nález pochází z roku 2011 a s ohledem na čtyři zmínky v textu se domnívám, že nejde o překlep. Rok 2011 zmiňoval i M. Kolařík na Radiožurnálu. Pokud ale někde byl uveden rok nálezu 2024 a je důvod předpokládat nějakou nesrovnalost, mohu se Slávka nebo Mirka zeptat. --Xth-Floor (diskuse) 3. 7. 2024, 10:35 (CEST)Odpovědět
ok, díky. Já jsem mimo civilizaci tak se na to za pár dní taky podívam. Palu (diskuse) 3. 7. 2024, 16:51 (CEST)Odpovědět
Taky bydlím v Budějovicích. --Xth-Floor (diskuse) 3. 7. 2024, 17:12 (CEST)Odpovědět