Modul:Infobox

Modul:Infobox může být použit jako kostra k vytvoření vertikální šablony obsahující různé položky s hodnotami.

Modul by měl fungovat totožně se šablonou Infobox. Je však potřeba jej před nasazením na místo současného kódu nejprve důkladně otestovat. Můžete například využít předpřipravenou šablonu Modul:Infobox/šablona následujícím způsobem:

{{Infobox

upravíte na

{{Modul:Infobox/šablona

Všechny ostatní parametry zůstávají stejné. Nesrovnalosti s původní šablonou prosím hlaste v diskusi modulu.

Parametry převzaty ze šablony Infobox, dokumentaci vizte na Šablona:Infobox/doc.

Modul převzat z anglické Wikipedie, dokumentaci vizte na en:Module:Infobox.

--
-- This module implements {{Infobox}}
--
--<source lang=lua>
--[[
	keywords are used for languages: they are the names of the actual
	parameters of the template
]]

local keywords = {
	name				= 'název',
	child				= 'child',
	subbox				= 'subbox',
	decat				= 'decat',
	bodystyle			= 'styl těla',
	bodyclass			= 'třída těla',
	title				= 'titulek',
	titlestyle			= 'styl titulku',
	titleclass			= 'třída titulku',
	above				= 'záhlaví',
	abovestyle			= 'styl záhlaví',
	aboveclass			= 'třída záhlaví',
	subheader			= 'podzáhlaví',
	subheaderstyle		= 'styl podzáhlaví',
	subheaderclass		= 'třída podzáhlaví',
	subheaderrowclass	= 'třída řádku podzáhlaví',
	image				= 'obrázek',
	imagestyle			= 'styl obrázku',
	imageclass			= 'třída obrázku',
	imagerowclass		= 'třída řádku obrázku',
	caption				= 'popisek',
	captionstyle		= 'styl popisku',
	headerstyle			= 'styl nadpisů',
	labelstyle			= 'styl popisů',
	datastyle			= 'styl dat',
	rowid				= 'id řádků',
	headerid			= 'id nadpisů',
	labelid				= 'id popisů',
	dataid				= 'id dat',
	header				= 'nadpis',
	label				= 'popis',
	data				= 'data',
	rowstyle			= 'styl řádku',
	rowcellstyle		= 'styl buňky řádku',
	rowclass			= 'třída řádku',
	class				= 'třída',
	below				= 'zápatí',
	belowstyle			= 'styl zápatí',
	belowclass			= 'třída zápatí',
} -- here is what you want to translate

local p = {}

local navbar = require('Modul:Navbar')._navbar

local args = {}
local origArgs
local root

local function notempty( s ) return s and s:match( '%S' ) end

local function fixChildBoxes(sval, tt)
	if notempty(sval) then
		local marker = '<span class=special_infobox_marker>'
		local s = sval
		s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Rr])', marker .. '%1')
		s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Tt][Rr]%s*>)', '%1' .. marker)
		if s:match(marker) then
			s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '%s*' .. marker, '')
			s = mw.ustring.gsub(s, '([\r\n]|-[^\r\n]*[\r\n])%s*' .. marker, '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '%s*([\r\n]|-)', '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Cc][Aa][Pp][Tt][Ii][Oo][Nn]%s*>%s*)' .. marker, '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee][^<>]*>%s*)' .. marker, '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s, '^(%{|[^\r\n]*[\r\n]%s*)' .. marker, '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s, '([\r\n]%{|[^\r\n]*[\r\n]%s*)' .. marker, '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s,  marker .. '(%s*</[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee]%s*>)', '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s,  marker .. '(%s*\n|%})', '%1')
		end
		if s:match(marker) then
			local subcells = mw.text.split(s, marker)
			s = ''
			for k = 1, #subcells do
				if k == 1 then
					s = s .. subcells[k] .. '</' .. tt .. '></tr>'
				elseif k == #subcells then
					local rowstyle = ' style="display:none"'
					if notempty(subcells[k]) then rowstyle = ''	end
					s = s .. '<tr' .. rowstyle ..'><' .. tt .. ' colspan=2>\n' .. subcells[k]
				elseif notempty(subcells[k]) then
					if (k % 2) == 0 then
						s = s .. subcells[k]
					else
						s = s .. '<tr><' .. tt .. ' colspan=2>\n' .. subcells[k] .. '</' .. tt .. '></tr>'
					end
				end
			end
		end
		return s
	else
		return sval
	end
end

local function union(t1, t2)
	-- Returns the union of the values of two tables, as a sequence.
	local vals = {}
	for k, v in pairs(t1) do
		vals[v] = true
	end
	for k, v in pairs(t2) do
		vals[v] = true
	end
	local ret = {}
	for k, v in pairs(vals) do
		table.insert(ret, k)
	end
	return ret
end

local function getArgNums(prefix)
	-- Returns a table containing the numbers of the arguments that exist
	-- for the specified prefix. For example, if the prefix was 'data', and
	-- 'data1', 'data2', and 'data5' exist, it would return {1, 2, 5}.
	local nums = {}
	for k, v in pairs(args) do
		local num = tostring(k):match('^' .. prefix .. '([1-9]%d*)$')
		if num then table.insert(nums, tonumber(num)) end
	end
	table.sort(nums)
	return nums
end

local function addRow(rowArgs)
	-- Adds a row to the infobox, with either a header cell
	-- or a label/data cell combination.
	if rowArgs.header then
		root
			:tag('tr')
			:addClass(rowArgs.rowclass)
			:cssText(rowArgs.rowstyle)
			:attr('id', rowArgs.rowid)
			:tag('th')
			:attr('colspan', 2)
			:attr('id', rowArgs.headerid)
			:addClass(rowArgs.class)
			:addClass(args[keywords.headerclass])
			:css('text-align', 'center')
			:cssText(args[keywords.headerstyle])
			:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
			:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.header, 'th'))
	elseif rowArgs.data then
		local row = root:tag('tr')
		row:addClass(rowArgs.rowclass)
		row:cssText(rowArgs.rowstyle)
		row:attr('id', rowArgs.rowid)
		if rowArgs.label then
			row
				:tag('th')
				:attr('scope', 'row')
				:attr('id', rowArgs.labelid)
				:cssText(args[keywords.labelstyle])
				:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
				:css('text-align', 'left')
				:wikitext(rowArgs.label)
				:done()
		end

		local dataCell = row:tag('td')
		if not rowArgs.label then
			dataCell
				:attr('colspan', 2)
				:css('text-align', 'center')
		end
		dataCell
			:attr('id', rowArgs.dataid)
			:addClass(rowArgs.class)
			:cssText(rowArgs.datastyle)
			:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
			:newline()
			:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.data, 'td'))
	end
end

local function renderTitle()
	if not args[keywords.title] then return end

	root
		:tag('caption')
		:addClass(args[keywords.titleclass])
		:cssText(args[keywords.titlestyle])
		:wikitext(args[keywords.title])
end

local function renderAboveRow()
	if not args[keywords.above] then return end

	root
		:tag('tr')
		:tag('th')
		:attr('colspan', 2)
		:addClass(args[keywords.aboveclass])
		:css('text-align', 'center')
		:css('font-size', '125%')
		:css('font-weight', 'bold')
		:cssText(args[keywords.abovestyle])
		:wikitext(fixChildBoxes(args[keywords.above],'th'))
end

local function renderBelowRow()
	if not args[keywords.below] then return end

	root
		:tag('tr')
		:tag('td')
		:attr('colspan', '2')
		:addClass(args[keywords.belowclass])
		:css('text-align', 'center')
		:cssText(args[keywords.belowstyle])
		:newline()
		:wikitext(fixChildBoxes(args[keywords.below],'td'))
end

local function renderSubheaders()
	if args[keywords.subheader] then
		args[keywords.subheader .. 1] = args[keywords.subheader]
	end
	if args[keywords.subheaderrowclass] then
		args[keywords.subheaderrowclass .. 1] = args[keywords.subheaderrowclass]
	end
	local subheadernums = getArgNums(keywords.subheader)
	for k, num in ipairs(subheadernums) do
		addRow({
			data = args[keywords.subheader .. tostring(num)],
			datastyle = args[keywords.subheaderstyle] or args[keywords.subheaderstyle .. tostring(num)],
			class = args[keywords.subheaderclass],
			rowclass = args[keywords.subheaderrowclass .. tostring(num)]
		})
	end
end

local function renderImages()
	if args[keywords.image] then
		args[keywords.image .. 1] = args[keywords.image]
	end
	if args[keywords.caption] then
		args[keywords.caption .. 1] = args[keywords.caption]
	end
	local imagenums = getArgNums(keywords.image)
	for k, num in ipairs(imagenums) do
		local caption = args[keywords.caption .. tostring(num)]
		local data = mw.html.create():wikitext(args[keywords.image .. tostring(num)])
		if caption then
			data
				:tag('div')
				:cssText(args[keywords.captionstyle])
				:wikitext(caption)
		end
		addRow({
			data = tostring(data),
			datastyle = args[keywords.imagestyle],
			class = args[keywords.imageclass],
			rowclass = args[keywords.imagerowclass .. tostring(num)]
		})
	end
end

local function renderRows()
	-- Gets the union of the header and data argument numbers,
	-- and renders them all in order using addRow.
	local rownums = union(getArgNums(keywords.header), getArgNums(keywords.data))
	table.sort(rownums)
	for k, num in ipairs(rownums) do
		addRow({
			header = args[keywords.header .. tostring(num)],
			label = args[keywords.label .. tostring(num)],
			data = args[keywords.data .. tostring(num)],
			datastyle = args[keywords.datastyle],
			class = args[keywords.class .. tostring(num)],
			rowclass = args[keywords.rowclass .. tostring(num)],
			rowstyle = args[keywords.rowstyle .. tostring(num)],
			rowcellstyle = args[keywords.rowcellstyle .. tostring(num)],
			dataid = args[keywords.dataid .. tostring(num)],
			labelid = args[keywords.labelid .. tostring(num)],
			headerid = args[keywords.headerid .. tostring(num)],
			rowid = args[keywords.rowid .. tostring(num)]
		})
	end
end

local function renderNavBar()
	if not args[keywords.name] then return end

	root
		:tag('tr')
		:tag('td')
		:attr('colspan', '2')
		:css('text-align', 'right')
		:wikitext(navbar{
			args[keywords.name],
			noedit = 1
		})
end

local function renderItalicTitle()
	local italicTitle = args['italic title'] and mw.ustring.lower(args['italic title'])
	if italicTitle == '' or italicTitle == 'force' or italicTitle == 'yes' then
		root:wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate({title = 'italic title'}))
	end
end

local function renderTrackingCategories()
	if args[keywords.decat] ~= 'yes' then
		if #(getArgNums(keywords.data)) == 0 and mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
			root:wikitext('[[Category:Articles which use infobox templates with no data rows]]')
		end
		if args[keywords.child] == 'yes' and args[keywords.title] then
			root:wikitext('[[Category:Pages which use embedded infobox templates with the title parameter]]')
		end
	end
end

local function _infobox()
	-- Specify the overall layout of the infobox, with special settings
	-- if the infobox is used as a 'child' inside another infobox.
	if args[keywords.child] ~= 'yes' then
		root = mw.html.create('table')

		root
			:addClass('infobox')
			:addClass(args[keywords.bodyclass])

		if args[keywords.subbox] == 'yes' then
			root
				:css('padding', '0')
				:css('border', 'none')
				:css('margin', '-3px')
				:css('width', 'auto')
				:css('min-width', '100%')
				:css('font-size', '100%')
				:css('clear', 'none')
				:css('float', 'none')
				:css('background-color', 'transparent')
		end
		root
			:cssText(args[keywords.bodystyle])

		renderTitle()
		renderAboveRow()
	else
		root = mw.html.create()

		root
			:wikitext(args[keywords.title])
	end

	renderSubheaders()
	renderImages()
	renderRows()
	renderBelowRow()
	renderNavBar()
	renderItalicTitle()
	renderTrackingCategories()

	return tostring(root)
end

local function preprocessSingleArg(argName)
	-- If the argument exists and isn't blank, add it to the argument table.
	-- Blank arguments are treated as nil to match the behaviour of ParserFunctions.
	if origArgs[argName] and origArgs[argName] ~= '' then
		args[argName] = origArgs[argName]
	end
end

local function preprocessArgs(prefixTable, step)
	-- Assign the parameters with the given prefixes to the args table, in order, in batches
	-- of the step size specified. This is to prevent references etc. from appearing in the
	-- wrong order. The prefixTable should be an array containing tables, each of which has
	-- two possible fields, a "prefix" string and a "depend" table. The function always parses
	-- parameters containing the "prefix" string, but only parses parameters in the "depend"
	-- table if the prefix parameter is present and non-blank.
	if type(prefixTable) ~= 'table' then
		error("Non-table value detected for the prefix table", 2)
	end
	if type(step) ~= 'number' then
		error("Invalid step value detected", 2)
	end

	-- Get arguments without a number suffix, and check for bad input.
	for i,v in ipairs(prefixTable) do
		if type(v) ~= 'table' or type(v.prefix) ~= "string" or (v.depend and type(v.depend) ~= 'table') then
			error('Invalid input detected to preprocessArgs prefix table', 2)
		end
		preprocessSingleArg(v.prefix)
		-- Only parse the depend parameter if the prefix parameter is present and not blank.
		if args[v.prefix] and v.depend then
			for j, dependValue in ipairs(v.depend) do
				if type(dependValue) ~= 'string' then
					error('Invalid "depend" parameter value detected in preprocessArgs')
				end
				preprocessSingleArg(dependValue)
			end
		end
	end

	-- Get arguments with number suffixes.
	local a = 1 -- Counter variable.
	local moreArgumentsExist = true
	while moreArgumentsExist == true do
		moreArgumentsExist = false
		for i = a, a + step - 1 do
			for j,v in ipairs(prefixTable) do
				local prefixArgName = v.prefix .. tostring(i)
				if origArgs[prefixArgName] then
					moreArgumentsExist = true -- Do another loop if any arguments are found, even blank ones.
					preprocessSingleArg(prefixArgName)
				end
				-- Process the depend table if the prefix argument is present and not blank, or
				-- we are processing "prefix1" and "prefix" is present and not blank, and
				-- if the depend table is present.
				if v.depend and (args[prefixArgName] or (i == 1 and args[v.prefix])) then
					for j,dependValue in ipairs(v.depend) do
						local dependArgName = dependValue .. tostring(i)
						preprocessSingleArg(dependArgName)
					end
				end
			end
		end
		a = a + step
	end
end

function p.infobox(frame)
	-- If called via #invoke, use the args passed into the invoking template.
	-- Otherwise, for testing purposes, assume args are being passed directly in.
	if frame == mw.getCurrentFrame() then
		origArgs = frame:getParent().args
	else
		origArgs = frame
	end

	-- Parse the data parameters in the same order that the old {{infobox}} did, so that
	-- references etc. will display in the expected places. Parameters that depend on
	-- another parameter are only processed if that parameter is present, to avoid
	-- phantom references appearing in article reference lists.
	preprocessSingleArg(keywords.child)
	preprocessSingleArg(keywords.bodyclass)
	preprocessSingleArg(keywords.subbox)
	preprocessSingleArg(keywords.bodystyle)
	preprocessSingleArg(keywords.title)
	preprocessSingleArg(keywords.titleclass)
	preprocessSingleArg(keywords.titlestyle)
	preprocessSingleArg(keywords.above)
	preprocessSingleArg(keywords.aboveclass)
	preprocessSingleArg(keywords.abovestyle)
	preprocessArgs({
		{prefix = keywords.subheader, depend = {keywords.subheaderstyle, keywords.subheaderrowclass}}
	}, 10)
	preprocessSingleArg(keywords.subheaderstyle)
	preprocessSingleArg(keywords.subheaderclass)
	preprocessArgs({
		{prefix = keywords.image, depend = {keywords.caption, keywords.imagerowclass}}
	}, 10)
	preprocessSingleArg(keywords.captionstyle)
	preprocessSingleArg(keywords.imagestyle)
	preprocessSingleArg(keywords.imageclass)
	preprocessArgs({
		{prefix = keywords.header},
		{prefix = keywords.data, depend = {keywords.label}},
		{prefix = keywords.rowclass},
		{prefix = keywords.rowstyle},
		{prefix = keywords.rowcellstyle},
		{prefix = keywords.class},
		{prefix = keywords.dataid},
		{prefix = keywords.labelid},
		{prefix = keywords.headerid},
		{prefix = keywords.rowid}
	}, 50)
	preprocessSingleArg(keywords.headerclass)
	preprocessSingleArg(keywords.headerstyle)
	preprocessSingleArg(keywords.labelstyle)
	preprocessSingleArg(keywords.datastyle)
	preprocessSingleArg(keywords.below)
	preprocessSingleArg(keywords.belowclass)
	preprocessSingleArg(keywords.belowstyle)
	preprocessSingleArg(keywords.name)
	args['italic title'] = origArgs['italic title'] -- different behaviour if blank or absent
	preprocessSingleArg(keywords.decat)

	return _infobox()
end

return p