Nepropadejte panice! Zdraví, …

mykhal ([michal]) je (či byl).

TODO FIXME