Šablona:Infobox - česká obec

Infobox česká obec je používan ve větším počtu článků, prosím neměňte jej bez předchozí diskuse.

Použití

{{Infobox - česká obec
 | název = 
 | status = 
 | obrázek = 
 | popisek = 
 | vlajka = 
 | znak = 
 | pečeť = 
 | nuts5 = 
 | kraj = 
 | nuts3 = 
 | okres = 
 | nuts4 = 
 | souběh = 
 | obec s rozšířenou působností = 
 | pověřená obec = 
 | země = 
 | katastrální území = 
 | výměra = 
 | počet domů = 
 | nadmořská výška = 
 | psč = 
 | počet zsj = 
 | počet částí = 
 | počet katastrálních území = 
 | adresa = 
 | starosta = 
 | starostka = 
 | web = 
 | úřední web = 
 | e-mail = 
 | mapa = 
 | commonscat = 
}}

Přehled parametrů a návod k vyplnění

Pro webové stránky používejte primárně parametr web, který se zobrazí s popiskem "Oficiální web:". úřední web ("Oficiální web obecního/městského/újezdního úřadu / úřadu městyse") pouze pokud je odlišný od prvního.

Pokud je obec s rozšířenou působností zároveň i pověřenou obcí, zobrazí se pouze jednou ve sloučené kolonce. Není třeba vyplňovat oba parametry, postačí obec s rozšířenou působností a doplnit parametr souběh=2.

Parametr Význam Ukázka hodnoty Povinné vyplnění Skrývací Poznámka, upřesnění
název název sídla Žďár nad Sázavou ano ne Oficiální název obce nebo města. Nejedná se tedy o název katastrálního území ani název železniční stanice. Název sídla se nemusí plně shodovat s názvem článku, ve kterém se může vyskytovat označení obce. Názvy sídel (částí obce) je možno najít ve všech uvedených zdrojích, za závazný se považuje zdroj číslo 1.
status město Použijte pouze jednu z následujících variant: obec / městys / město. Status lze získat například ve zdroji číslo 2 podle adresy úřadu obce. Pro statutární města se užívá šablona {{Infobox - statutární město}}!
obrázek Žďár ze severu.JPG
popisek Pohled ze severu
vlajka Vlajka města Žďár nad Sázavou.gif
znak Zdar nad Sazavou CoA.png
pečeť
nuts5 část NUTS 5 obce 595209 Identifikační číslo statistické jednotky CZ-NUTS. Číslo NUTS 5 je ve zdroji ve druhém sloupci a potřebná část zbyde po smazáním úvodních znaků shodných s NUTS 4.
kraj Vysočina
nuts3 CZ063
okres Žďár nad Sázavou
nuts4 NUTS 4 CZ0635 Identifikační číslo statistické jednotky CZ-NUTS. Číslo NUTS 4 je ve zdroji v prvním sloupci.
souběh Pokud je obec s rozšířenou působností zároveň i pověřenou obcí, zobrazí se pouze jednou ve sloučené kolonce. Není třeba vyplňovat oba parametry, postačí obec s rozšířenou působností a doplnit parametr souběh=2.
obec s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou
pověřená obec Žďár nad Sázavou
země historická země Čechy + Morava Čechy, Morava nebo České Slezsko. Pozor, u sídel ležících na pomezí se může lišit od země celé obce.
katastrální území katastrální území Název katastrálního území, na kterém se sídlo nachází. Je-li kat. území více, je možné je vyjmenovat či odkázat na článek s jejich seznamem.
výměra celková výměra k. ú. v km² 37,06 Rozloha katastrálních území, do kterých sídlo zasahuje, Zdroj číslo 2.
počet obyvatel celkový počet obyvatel Z Wikidat Nevyplňuje se
obyvatelé aktuální k Z Wikidat Nevyplňuje se
počet domů počet domů v obci/městě, včetně jejich částí pozor, zde se používá parametr domů, ne domy. Dále zde chybí parametr domy datum
zeměpisná šířka zeměpisná šířka Z Wikidat Nevyplňuje se
zeměpisná délka zeměpisná délka Z Wikidat Nevyplňuje se
nadmořská výška nadmořská výška udává se v metrech, značka m se nepíše
psč poštovní směrovací číslo 591 01
počet zsj počet základních sídelních jednotek 27
počet částí počet částí obce 11
počet katastrálních území počet katastrálních území 4
adresa adresa úřadu Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou
Pokud má název obce 1 nebo 2 slova, píšeme první řádek v kuse pomocí tvrdých mezer. Pokud má tři slova, řádek by byl příliš dlouhý a proto za slovem "úřad" necháme mezeru normální, takže se nám název obce celý přesune na další řádek a vyhneme se zalomení uvnitř názvu
starostka jméno starostky včetně titulů pozor, nefunguje korektně. Uvádíme křestní jméno následované příjmením.
starosta jméno starosty včetně titulů Uvádíme křestní jméno následované příjmením.
web oficiální internetové stránky
úřední web uvádí se jen když je odlišné od parametru web
e-mail e-mailové spojení
mapa
loc-map Z Wikidat Nevyplňuje se
commonscat kategorie na Commons Lázně Libverda Uvádí se název kategorie na Commons.

Zdroje

 1. Adresy v České republice – seznam obcí a adresních bodů
 2. Územně identifikační registr ČR
 3. [1] PSČ - Poštovní směrovací čísla včetně ulic
 4. International Civic Heraldy – Czech Republic – znaky obcí
 5. Czech municipalities – vlajky obcí
 6. XLS, PDF Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2006 (ČSÚ)
 7. ePUSA – Elektronický portál územních samospráv
 8. Města a obce online
 9. Portál veřejné správy: Úřady podle regionů
 10. Vlajky obcí České republiky
 11. Registr komunálních symbolů ČR, Parlament České republiky, viz Registr komunálních symbolů

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Infobox - česká obec

Zobrazuje základní informace o českých obcích. Je umístěna vpravo nahoře.

Parametry šablony

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
Název sídlanázev

Oficiální název obce nebo města. Nejedná se tedy o název katastrálního území ani název železniční stanice. Název sídla se nemusí plně shodovat s názvem článku, ve kterém se může vyskytovat označení obce. Názvy sídel (částí obce) je možno najít ve všech uvedených zdrojích, za závazný se považuje zdroj číslo 1.

Příklad
Žďár nad Sázavou
Řetězecpovinný
Obrázekobrázek

Název obrázku

Příklad
Žďár ze severu.JPG
Soubordoporučený
Popisek obrázkupopisek

prázdné

Obsahdoporučený
Vlajkavlajka

prázdné

Soubornepovinný
Znakznak

prázdné

Soubornepovinný
Pečeťpečeť

prázdné

Soubornepovinný
Statusstatus

prázdné

Stránkapovinný
Nuts4nuts4

prázdné

Řetězecpovinný
Nuts5nuts5

prázdné

Řetězecpovinný
Krajkraj

prázdné

Obsahpovinný
Nuts3nuts3

prázdné

Řetězecpovinný
Okresokres

prázdné

Řetězecpovinný
Souběhsouběh

prázdné

Automatická hodnota
2
Číslonepovinný
Obec s rozšířenou působnostíobec s rozšířenou působností

prázdné

Neznámýnepovinný
Pověřená obecpověřená obec

prázdné

Neznámýnepovinný
Zemězemě

prázdné

Neznámýpovinný
Katastrální územíkatastrální území

prázdné

Neznámýnepovinný
Počet katastrálních územípočet katastrálních území

prázdné

Číslonepovinný
Výměravýměra

prázdné

Číslonepovinný
Počet obyvatelpočet obyvatel

prázdné

Neznámýzastaralý
Obyvatelé aktuální kobyvatelé aktuální k

prázdné

Neznámýzastaralý
Domůdomů počet domů

prázdné

Číslonepovinný
Nadmořská výškanadmořská výška

prázdné

Číslonepovinný
Psčpsč

prázdné

Číslopovinný
Počet zsjpočet zsj

prázdné

Číslopovinný
Počet částípočet částí

prázdné

Číslonepovinný
Adresaadresa

prázdné

Obsahpovinný
Starostastarosta starostka

prázdné

Obsahpovinný
Starosta aktuální kstarosta aktuální k starostka aktuální k

prázdné

Číslonepovinný
Oceněníocenění

prázdné

Obsahnepovinný
Webweb

prázdné

URLnepovinný
Úřední webúřední web

prázdné

URLnepovinný
E-maile-mail

prázdné

Řetězecnepovinný
Mapamapa

prázdné

Soubornepovinný
Loc-maploc-map

prázdné

Neznámýzastaralý
Commonscatcommonscat

prázdné

Řetězecnepovinný