Tento účet byl vytvořen za účelem občasného provádění hromadnějších editací a od 23.11.2013 má status bota; jeho zakladatelem a provozovatelem je wikipedista Blahma.

Používán je především k úpravám a sjednocování šablon a automatické aktualizaci seznamů článků.

Dlouhodobé činnostiEditovat

Provedená práceEditovat

  • 07.01.2016 sjednocení formátu URL v šabloně {{Infobox - organizace}} – 114 nahrazení explicitního externího odkazu za prostou adresu URL, dále formátovanou už samotnou šablonou
  • 03.–05.06.2015 odstranění asi 4450 výskytů explicitně uvedeného zástupného obrázku portrétu z infoboxů (dle konsenzu), aby mohlo být nalezeno jednotné nezpochybňované řešení
  • 23.–24.11.2013 nahrazení 300+ volání zastaralé šablony {{Infobox slovenské obce a města}} obecnější šablonou {{Infobox - sídlo světa}} s úpravou parametrů (na základě konsenzu o sloučení)
  • 22.11.2013 odstranění prefixu Category: z hodnoty parametru Commons ve 12 voláních šablony {{Památky v Česku}} (pro uživatele Limojoe)
  • 16.–17.11.2013 úprava ~700 volání šablon tvořících seznamy kulturních památek po změně jejich syntaxe za účelem editovatelnosti ve VisualEditoru (pro uživatele Limojoe)