Šablona:Památky v Česku

PříkladEditovat

{{Památky v Česku/úvod|obec=Kotěhůlky|typ_obce=městys|okres=Benešov}}
<table class="wikitable sortable monumtable" style="width: 100%"><tr>
{{Památky v Česku/začátek|kraj-iso=CZ-ST|okres-iso=CZ-201}}
{{Památky v Česku
| Obrázek = Konopiste CZ 02.jpg 
| Commons = Konopiště Castle
| Název = zámek Konopiště
| Článek = Konopiště
| Adresa = Konopiště 1, 10
| Obec=Konopiště (Benešov)
| Zeměpisná_šířka = 49.779444
| Zeměpisná_délka = 14.656667
| Popis = Zámek, kaple, sýpka, zahrada na parcele st. 845. Plechová bouda na nádvoří není součástí kulturní památky. Hlavní budova je chráněna jako národní kulturní památka.
| Id_objektu = 18169/2-12
| Památkou_od = 1958-05-03
| Památkou_do = 2019-02-01
| Poznámka=Známo též pod jménem Koňopyště. Socha svatého Dyndy na nádvoří chráněna samostatně pod číslem 15455/2-5532.
| Typ_ochrany=
}}
{{Památky v Česku
| Název = Jiná památka
| Id_objektu = 123
| Obec = Hranice (Karviná)
| Typ_ochrany = NKP
| Památkou_od = 1995-05-15
}}
{{Památky v Česku
| Název = Ještě jiná památka
| Id_objektu = 456
| Obec = Dolní Bobrová
| Typ_ochrany = NKP
}}
</table>

Výsledek:


Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v městysi Kotěhůlky v okrese Benešov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památková ochrana zrušena 1. února 2019 zámek Konopiště


Konopiste CZ 02.jpg
 
Kategorie „Konopiště Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18169/2-12
Pam. katalog
MIS
Konopiště Konopiště 1, 10
49°46′46″ s. š., 14°39′24″ v. d.
Zámek, kaple, sýpka, zahrada na parcele st. 845. Plechová bouda na nádvoří není součástí kulturní památky. Hlavní budova je chráněna jako národní kulturní památka.

Poznámka: Známo též pod jménem Koňopyště. Socha svatého Dyndy na nádvoří chráněna samostatně pod číslem 15455/2-5532.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 1. února 2019.

Jiná památka


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
123  (NKP)
Pam. katalog
MIS
NKP
Hranice

Památkově chráněno od 15. května 1995.

Ještě jiná památka


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
456  (NKP)
Pam. katalog
MIS
NKP
Dolní Bobrová

Datum počátku ochrany nevyplněno.

Kopírování šablonyEditovat

{{Památky v Česku/úvod}}
<table class="wikitable sortable monumtable" style="width: 100%"><tr>
{{Památky v Česku/začátek|kraj-iso=|okres-iso=}}
<!-- viz článek ISO 3166-2:CZ -->
{{Památky v Česku
| Obrázek = 
| Commons = 
| Název = <!-- povinné -->
| Článek = 
| Adresa =  
| Obec= <!-- i s případným rozlišovačem v závorkách (bude skryt) -->
| Zeměpisná_šířka = 
| Zeměpisná_délka = 
| Popis =  
| Id_objektu = <!-- povinné -->
| Památkou_od = <!-- ve formátu RRRR-MM-DD -->
| Památkou_do = <!-- ve formátu RRRR-MM-DD -->
| Poznámka=
| Typ_ochrany=
}}
</table>

Data šablonyEditovat

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Památky v Česku

Šablona Památky v Česku slouží k jednoduché editaci dat nemovité kulturní památky dle údajů, které se nacházejí v centrálním registru památek při NPÚ.

Parametry šablony

ParametrPopisTypStav
ObrázekObrázek

Název souboru s obrázkem památky (bez předpony)

Výchozí hodnota
Řetězecnepovinný
CommonsCommons

Kategorie v úložišti Commons (bez předpony)

Výchozí hodnota
Řetězecnepovinný
NázevNázev

Název památky (prostý text bez odkazů, případný odkaz uveďte samostatně v parametru Článek nebo v rámci parametru Popis)

Výchozí hodnota
Řetězecpovinný
ČlánekČlánek

Název článku o památce na Wikipedii (zadejte celý název včetně případného rozlišovače jako prostý text bez odkazu)

Výchozí hodnota
Název stránkynepovinný
AdresaAdresa

Umístění památky, např. adresa (ulice, číslo domu), případně parcelní číslo nebo slovní popis (např. u cesty do Lhoty, proti krmelci 3 km jižně od vsi). Pokud se uvedený sídelní útvar člení do více částí obce nebo městských částí nebo městských obvodů, je vhodné údaj o této příslušnosti uvést zde v parametru Adresa (názvy celků nadřazených sídelnímu útvaru není třeba uvádět). V případě rozsáhlejší památky nebo památky tvořené souborem navzájem vzdálených objektů zde uveďte jen přiměřeně stručný souhrnný údaj, podrobnější rozpis součástí a adres uveďte v parametru Popis. V textu je možné používat wikiodkazy.

Výchozí hodnota
Řetězecnepovinný
Sídelní útvarObec

Název sídelního útvaru, ve kterém se památka nachází, včetně případného rozlišovače obce či okresu v závorce (rozlišovač bude v zobrazení stránky skrytý). Zadejte jako prostý text, odkaz z něj šablona vytvoří automaticky.

Výchozí hodnota
Řetězecnepovinný
Zeměpisná šířkaZeměpisná_šířka

Severní zeměpisná šířka umístění památky ve stupních

Výchozí hodnota
Číslonepovinný
Zeměpisná délkaZeměpisná_délka

Východní zeměpisná délka umístění památky ve stupních

Výchozí hodnota
Číslonepovinný
PopisPopis

Popis památky, například charakteristika objektu, výčet součástí objektu nebo souboru nebo podrobnější rozpis umístění či adres, vymezení chráněných a nechráněných částí, základní informace o objektu. Možno použít wikiodkazy, reference atd.

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
PoznámkaPoznámka

Poznámky nad rámec popisu objektu, například o chybách, rozporech a nejasnostech v evidenčním záznamu, o duplicitě evidence nebo ochrany, o způsobu ukončení památkové ochrany atd. Možno použít wikiodkazy, reference atd.

Výchozí hodnota
Řádkanepovinný
ID objektuId_objektu

Číslo památky v rejstříku ÚSKP

Výchozí hodnota
Řetězecpovinný
Typ ochranyTyp_ochrany

Parametr zatím není využíván. (Zkratka NKP pro národní kulturní památky (v popisu památky upřesnit, které části objektu jsou chráněny jako NKP). Nevyplňuje se u památek chráněných jako kulturní památka.)

Výchozí hodnota
Řetězecnepovinný
Památkou odPamátkou_od

Den, od kterého je objekt památkově chráněn, resp. k jakému dni byl zapsán jako kulturní památka (ve formátu RRRR-MM-DD)

Výchozí hodnota
Řetězecnepovinný
Památkou doPamátkou_do

Den, k němuž byla památková ochrana zrušena (ve formátu RRRR-MM-DD)

Výchozí hodnota
Řetězecnepovinný

Automaticky aktualizovaný seznam parametrů, které jsou použity v seznamech památek, ale nejsou známé WLM botovi / WLM databázi je na adrese Commons:Commons:Monuments database/Unknown fields/monuments cz (cs). Tento seznam může indikovat jak překlepy či chyby při použití šablony, tak nesoulad mezi touto šablonou a nástroji WLM databáze.