Kotěhůlky

fiktivní pojem

Kotěhůlky (někdy též Kotěhulky) jsou jedním z tradičních českých fiktivních názvů vesnic. Jsou symbolem pro malou „zastrčenou obec, kde dávají lišky dobrou noc[1], podobně jako např. obecnější a expresivnější označení Zapadákov. Kotěhůlky bývají uváděny (podobně jako Horní Dolní) jako obecný příklad obce ve vzorově vyplněných tiskopisech.[1] Jakýmsi stupňováním bezvýznamnosti jsou fiktivní názvy Horní Kotěhůlky a Dolní Kotěhůlky. „Obě jmenovaná místa lze pokládat za jakési druhé odmocniny Kotěhůlek. Tedy za zmenšeniny, které dodávaly obyvatelům kompaktních Kotěhůlek pocit důležitosti a neváhám říci i velikosti.[1]

Původ a význam názvu Editovat

Hana Chmelíková z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR nenašla reálné místo s takovým názvem ani informaci o původu jména v místopisných či etymologických příručkách ani ve slovnících frazeologie a idiomatiky, ani se ničeho nedopátrala při konzultaci s kolegy z onomastického úseku či dialektologického oddělení v Brně.[1]

Bohemista PhDr. Milan Jelínek z Masarykovy univerzity v Brně soudí, že „v první části složeniny je slovo kutě – kotě = lože, dům, v druhé hůlky. Pak by složenina měla význam hůlky pro chalupu a dostali bychom se do blízkosti významu »zápecnictví«.[2]

Žertovný význam by mohl být také „hůlky, které se (s)kácely“ (kátět – porážet, kácet).

Jak to vidí Rudolf Křesťan Editovat

Podle představy fejetonisty Rudolfa Křesťana se v typických Kotěhůlkách nachází jedna malá útulná hospoda, náves a boží muka a v dávných časech tam žil jeden obecní písmák, jeden obecní blázen, jeden obecní donchuán, jeden obecní rozumbrada, jeden obecní vožungr, jeden obecní držgrešle, jeden obecní dobrák a jeden obecní fanfarón. Muzikanti případně dva, aby jim to obecně ladilo. A ve znaku by mohly mít kotě a hůlky, přičemž kotě nářečně znamená soudek piva…[1]

Užívání názvu Editovat

 • Tradiční název byl zpopularizován jednou z prvních variant stolní kartové vědomostní zeměpisné hry „Kde leží Kotěhůlky?“. Autory hry v originále nazvané „Ausgerechnet Buxtehude“ (2005) jsou sociolog a germanista Uwe Rapp a právník Bernhard Lach.[3] Česká verze hry (vyd. 2005, 2008) je zaměřena na sídelní místopis České republiky a je určena dospělým a dětem od deseti let.[4]
 • Básník Jiří Žáček napsal dětskou báseň „Reportáž ze zabijačky v Kotěhůlkách“ o tom, jak řezníkovi utekl čuník, protože nechtěl být zabit.[5] Pavel Jurkovič báseň zhudebnil v cyklu Do školy i do školky pro kluky i pro holky.[6][7]
Jiří Žáček
Reportáž ze zabijačky v Kotěhůlkách
Už se chystá zabijačka, jde se na to vědecky. Řezník už si brousí nože, kluci běží pro necky. Čuník tuší, co ho čeká, protestuje ve chlívku: „Ze mne chcete dělat škvarky, ovárek a polívku? Psy a kočky máte rádi – proč se mstíte praseti? Nechte toho zabíjení, berte ohled na děti!“ Rozzlobil se, drcnul hlavou, povolila závora: Než se řezník vzpamatoval, čuník zmizel ze dvora. Už je dávno za horama, a tím končí povídka. Utekly jim jitrnice, ovárek i jelítka.


 • V příspěvku na stránkách Českého radioklubu je spojení z Horních Kotěhůlek do Luang Prabangu uvedeno jako příklad radiového spojení ze Střední Evropy do Jihovýchodní Asie.[9]
 • Dan Jeger v odborném internetovém magazínu Netguru publikuje příspěvek o tzv. poslední míli ve vztahu k přístupovým sítím internetu „Z Kotěhůlek do Ameriky a zpět“, přičemž článek začíná anonymizovaným popisem reálného jednání obecního úřadu v jisté obci o zhruba 150 obyvatelích se zástupci dominantního poskytovatele internetového připojení v obci a rozsáhlém okolí.[10]
 • Autor příspěku ve finančním magazínu Finmag píše, že „balík deseti akcií Kanalizací Horní Kotěhůlky se bude prodávat jen těžko“.[11]
 • K otázce o působnosti přestupkové komise obecního úřadu uveřejněné v poradně Odpovědi.cz píše poradce Atriplex: „Sousedské spory v obci Kotěhůlky může řešit jen obec Kotěhůlky. Pokud jsou však Kotěhůlky tak malé, že nemají působnost, spadá působnost do tzv. obce s rozšířenou působností.“[12]
 • Ekologický institut Veronica v pokynech pro amatérské sledování výskytu plazů zdůrazňuje, že není-li název obce unikátní, je důležité blíže uvést, o který Nový Dvůr nebo Dolní Kotěhůlky se jedná.[13]
 • Firma Rikast nabízející rizikové kácení stromů uvádí v nabídce příklad, že obec Kotěhůlky má ve svém katastru větrolam, který je v mýtním věku...[14]
 • Ministryně spravedlnosti České republiky Daniela Kovářová se v roce 2009 vypořádala s nesouhlasnými stanovisky příslušných vedoucích ke zrušení brněnské a ostravské pobočky Vrchního státního zastupitelství se sídlem v Olomouci[15] příměrem: „Představme si, že šéf Plzeňské jihozápadní dráhy navrhne ministrovi dopravy zrušení nádraží v obci Kotěhůlky. Nesouhlas výpravčího v Kotěhůlkách, jakkoli pochopitelný, asi jen těžko najde zastání u ministra dopravy.“[16] Zatímco někteří kritici považovali srovnání největších moravských měst s Kotěhůlkami za absurdní, Zdeněk Jemelík v Neviditelném psu označil příměr s Kotěhůlkami za výstižné vyjádření malichernosti sporu o dvě pracoviště s celkem osmi státními zástupci z celkového počtu 1300 státních zástupců v České republice.[17]
 • Poslanec Radim Chytka v roce 2000 při projednávání vládního návrhu zákona o obecních daních v diskusi o dani z reklamy zmínil sportovní utkání Kotěhůlky versus Zvonokosy.[18]

Již nedostupné:

 • Na realitním portálu Realitygo.cz se (zřejmě jako vzor) objevila nabídka rodinného domu v Kotěhůlkách za 20 milionů Kč, přičemž inzerát byl zakategorizován do reálné obce Pláně v okrese Plzeň-sever.[19]
 • Společnost B.I.B., spol. s r.o., z Prahy nabízela firmám virtuální kancelář a sídlo v Praze nebo jiné metropoli, protože „…ne vždy v obchodě vypadá dobře adresa Kotěhůlky. A v mezinárodním obchodě je Kotěhůlkami vše kromě Prahy…[20]


Jméno Kotěhůlky bývá uváděno jako obecný příklad obce ve vzorových tiskopisech, právních výkladech atd., kde bývá nahodile kombinováno s dalšími údaji, které mají podobný zástupný účel.

Již nedostupné:

 • Calla - Sdružení pro záchranu prostředí v metodice k účasti občanských sdružení ve správních řízeních uváděla ve vzoru „Žádosti o informace o zahajovaných správních řízeních“ územní obvod obce Bojany, tvořený katastrálními územími Bojany, Nová Ves, Kotěhůlky a Kocanda, o který se zajímá občanské sdružení „Přátelé Černého vrchu“.[23]
 • Anonymní inzertní web RealCR uváděl ve vzoru smlouvy o zrušení věcného břemene účastníka z fiktivních Kotěhulek s krátkým „u“, které měly být katastrálním územím obce Karviná. [24]
 • V internetové právní poradně pomocvpravu.cz uvedl jeden z poradců jako fiktivní smluvní strany osoby ze vsi Starý Les, která měla spadat pod poštu Kotěhůlky, okres Kocourkov a měla PSČ 666 00 (nejpodobnější reálná PSČ patří poštám v Tišnově u Brna).[25]
 • Na webu Vzory.cz byl uveden příklad smlouvy mezi manželi o souhlasu s vložením části společného jmění manželů do společnosti s ručením omezeným, přičemž smluvní strany sídlily na fiktivní adrese v Hůlově ulici v Kotěhůlkách, PSČ 564 90 (jediné reálné PSČ začínající shodným trojčíslím má pošta Žamberk).[26]

Odkazy Editovat

Reference Editovat

 1. a b c d e f KŘESŤAN, Rudolf. Pátrání po Kotěhůlkách. In: Týdeník Rozhlas. 2005, č. 33. 8. 8. 2005 [cit. 16. 3. 2011]. Jak to vidí Rudolf Křesťan. Z autorova cyklu fejetonů na vlnách Českého rozhlasu 3 – Vltava.
 2. SÍGL, Miroslav. Vydrholec – Kotěhůlky – Paďousy Archivováno 5. 3. 2016 na Wayback Machine.. In: CzechFolks.com PLUS [online]. 8. 1. 2011 [cit. 16. 3. 2011].
 3. Biographische Eckdaten. In: Spielen, klar doch! [online]. [B. r.] [cit. 23. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.klarspieler.de/Ueber-Uns.html Archivováno 1. 12. 2017 na Wayback Machine.
 4. Kde leží Kotěhůlky? In: Hrajeme.cz [online]. ©2017 [cit. 23. 11. 2017].
 5. ŽÁČEK, Jiří. Reportáž ze zabijačky v Kotěhůlkách. Ohníček. 1987–1988, roč. 38, č. 12, s. [15].
 6. PECHÁČEK, Stanislav. Nové písničky pro dětské zpěváky. Hudební výchova [online]. 2007, roč. 15, č. 1, s. 14. [Cit. 23. 11. 2017]. Dostupné z: hudebnivychova.pedf.cuni.cz/Archiv/pdf.%202007/HV1_2007.pdf
 7. JURKOVIČ, Pavel; MÁCHA, Otmar; TUČAPSKÝ, Antonín a Milan UHEREK. Malým zpěváčkům: sborník písní pro menší děti. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2005. ISBN 80-7068-197-7.
 8. Pernštejn cup 2008 [online]. 2008 [cit. 16. 3. 2011]. Dostupné z: www.softball.cz/download/2008/pernstejn_cup_2008_program.pdf
 9. OK1HH [JANDA, František]. Předpovědi podmínek šíření krátkých vln na prahu třetího milénia. In: Český radioklub [online]. ©2002 [cit. 16. 3. 2011].
 10. JEGER, Dan. Z Kotěhůlek do Ameriky a zpět Archivováno 20. 4. 2014 na Wayback Machine.. In: Netguru [online]. 12. 5. 2010 [cit. 16. 3. 2011].
 11. TŮMA, Aleš. Jak na pohrobky kuponové privatizace?. In: Finmag. 2. 4. 2010 [cit. 16. 3. 2011].
 12. Atriplex. Přestupková komise – působnost. Odpovědi.cz [online]. 16. 3. 2011 [označeno údajem „vloženo před 63 dny“] [cit. 23. 11. 2017].
 13. VLAŠÍN, Mojmír. Ochrana plazů. In: Veronica: Ekologický institut [online] 15. 3. 2011 [cit. 16. 3. 2011].
 14. Rizikové kácení stromů – Rikast.cz. In: Rizikové kácení stromů [online]. ©2006 [cit. 23. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.rikast.cz/rikast/
 15. JELÍNEK, Lukáš. Spravedlnost na slepé koleji?. In: Český rozhlas. 21. 7. 2009 [cit. 16. 3. 2011].
 16. VACULÍK, Radim. Vrchní žalobci protestují proti rušení poboček v Brně a Ostravě. In: Novinky.cz [online]. 8. 7. 2009 [cit. 16. 3. 2011].
 17. JEMELÍK, Zdeněk. Politika: Kotěhůlky a trapnost letního premiéra. In: Neviditelný pes [online]. 8. 8. 2009 [cit. 16. 3. 2011].
 18. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1998–2002. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 11. července 2000 [cit. 16. 3. 2011]. [26. schůze PSP ČR].
 19. Vyhledávač nemovitostí – výsledek vyhledávání. In: Realitygo.cz. Snímek stránky z 21. února 2011 09:59:40 [cit. 16. 3. 2011].
 20. Virtuální kancelář, zakládání firem, prodej firem. In: B.I.B., spol. s r. o.. [B. r.] [cit. 16. 3. 2011].
 21. Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009. In: Archive.is [online]. 29 May 2012 19:40:51 [cit. 23. 11. 2017]. Dostupné z: https://archive.today/20120529194051/http://www.isvav.cz/h09/resultDetail.do?rowId=RIV/61384399:31150/07:00027911!RIV08-MSM-31150___
 22. Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – II. kolo – Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006. In: MŠMT ČR. 22. 8. 2006 [cit. 16. 3. 2011].
 23. Metodický list k účasti občanských sdružení ve správních řízeních postupem dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 24. Smlouva o zrušení věcného břemene Archivováno 20. 5. 2011 na Wayback Machine.. In: RealCR. [2011] [cit. 16. 3. 2011].
 25. Martin. Darovací smlouva – vzor. In: PomocVpravu.cz. 3. 11. 2008 [cit. 16. 3. 2011] (vzor darovací smlouvy datované v Kotěhůlkách 4. 12. 2006).
 26. MALMSTED, Kateřina. Souhlas manžela s koupí obchodního podílu Archivováno 3. 4. 2011 na Wayback Machine.. In: Vzory.cz [online]. 22. 1. 2008 [cit. 16. 3. 2011] (vzor fiktivní smlouvy datován v Kotěhůlkách dne 16. 12. 2007).

Literatura Editovat

 • Malým zpěváčkům: sborník písní pro menší děti [hudebnina]. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), 2005. 99 s. ISBN 80-7068-197-7. [Obsahuje: Do školy i školky pro kluky i pro holky / Pavel Jurkovič -- Bábrlata / Otmar Mácha -- Písničky pro dětičky / Antonín Tučapský -- Hrátky se zvířátky / Milan Uherek -- Od jara do zimy / Milan Uherek]