Žádost o posouzeníEditovat

Dobrý den, vážený kolego. Obracím se na Vás, jako odborníka přes chemii. Prosím, až budete mít chvilku čas a chuť, podívejte se na tyto dva článečky: Důl Greenbushes a také Důl Bingham Canyon. - - Velmi by mne zajímalo Vaše odborné posouzení obsahu těchto článků (Včetně diskuzí u těchto článků). Děkuji. S pozdravem--Jan kozak (diskuse) 16. 7. 2018, 18:46 (CEST)

@Jan kozak: Hm, ano, vidím, co máte na mysli. Takže on to bude všeobecně rozšířený problém... Konkrétně u lithia a cínu bych s Vámi souhlasil zcela, u mědi už je to diskutabilní skrz přirozený výskyt ryzího kovu. Ale bez konsenzu komunity se to protlačit nepodaří, a ten, zdá se mi, se bude získávat hůř než hliník z bauxitu. Argumentace Lubora Ference je logická a podpořená územ, a proto bych se s ním nepřel, ačkoli osobně se mi ježí chlupy z představy, že někdo tématu neznalý z článku nabude dojmu, že lithium se kutá přímo v čisté formě... Je to nepříjemná situace, ale zcela odpovídá konsenzuální podstatě Wikipedie, takže s tím těžko něco naděláme. Zkuste nezahořknout.--GeXeS (diskuse) 16. 7. 2018, 20:20 (CEST)
Děkuji Vám za reakci. To, že se netěží lithium, uran atp. a rovněž většina další prvků, ví samozřejmě většina z nás. Trochu jiné je to u mědi, neb elementární měď se v přírodě vyskytuje a těží, či spíše těžila. Např. v době bronzové převažovala právě těžba elementární mědi, byla totiž většinou „pod drnem“. Dnes už je ovšem těžba ryzí mědi podružná (ložiska „pod drnem“ se odtěžila v minulosti). Používání spojení jako je např. „těžba mědi“, „těžba uranu“, „těžba lithia“ je v montanistických oborech zcela běžné a naprosto převládající. Chápu ale, že pro chemika to může mít trochu jinou konotaci. Ani těžba v soli v solných dolech se mu nemusí líbit. Sůl je triviální pojem a chemik si může pod solí představit jakoukoliv sůl (chemickou sloučeninu). Psát v analytické chemii, že před chemickou analýzou přidáme do roztoku 2 mg soli, by určitě nebylo správné. Tam je zapotřebí psát o chloridu sodném, lépe NaCl. Ale jistě nebudeme psát o rohlících s chloridem sodným, prostě pro nás to budou slané rohlíky. Na okraj, na wikipedii máme kategorie „Těžba mědi“, „Těžba mědi podle zemí“ a dalších 11 podkategorií, kde se uvádí měď, nikoliv rudy mědi. Platí to (s výjimkou „Těžba železné rudy“) pro všechny kovy. „Těžby soli“ - máme tři podkategorie. Pokud bychom přistoupili na argumentaci, že ryzí kovy se netěží, netěží se ani sůl, a další, pak by bylo nutné přejmenovat desítky, možná stovky kategorií. Nevypadalo by moc dobře, pokud by nově přejmenovaná kategorie „Těžba cínových rud v Česku“ byla zařazena pod kategorii „Těžba cínu ve světě“. To byla jen moje poznámka pod čarou, nebo spíš povzdech nad tím, že se jeden wikipedista neustále pokouší přetvořit wikipedii k obrazu svému. Zdraví --Lubor Ferenc (diskuse) 17. 7. 2018, 00:13 (CEST)
@Lubor Ferenc: Ano, jak jsem již napsal výše, Vaši argumentaci považuji za dostatečnou - pokud je to konsenzuální úzus v oboru metalurgie, budiž. Jen mi přijde, že kolega Jan kozak to vše činí v dobré víře a mnoho jeho editací považuji za věcné a přínosné, tak mě při prvním pohledu překvapilo to pobouření, které se kolem toho zvedlo. Netřeba to více řešit.--GeXeS (diskuse) 17. 7. 2018, 07:40 (CEST)

Žádost o kontakt soukromou cestouEditovat

Ahoj, rád bych Tě požádal, abys ses mi ozval na můj e-mail martin.urbanec wikimedia.cz. Rád bych Ti o zde panující situaci řekl trochu více, abys byl v obraze, ale mám tojem, že privátně to bude lepší. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 16. 7. 2018, 21:20 (CEST)

 Hotovo --GeXeS (diskuse) 16. 7. 2018, 22:21 (CEST)

PoděkováníEditovat

Dobrý den, vážený kolego. Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat. Nebudu dále rozvádět proč. Byl jste zřejmě dostatečně a fundovaně informován, takže není potřeba nic dodávat. Na závěr - pokud mi na tento příspěvek nebudete odpovídat (a ani to neočekávám), nebudu to považovat za neslušné. Ještě jednou díky. S pozdravem--Jan kozak (diskuse) 5. 8. 2018, 10:21 (CEST)

PestřecEditovat

Ahoj, jen si dovolím upozornit, že pro pestřec jsou správné všechny čtyři tvary (bez) pestrce, pesterce, pestřce i pestřece (zdroj). Historicky korektní je pak tvar pestrce, který byl jediný přípustný do roku 1942. Tehdy vstoupila v platnost nová pravidla, která umožnila tvary pestrce i pesterce. Naopak tvar pestřece je přípustný teprve krátce. --Xth-Floor (diskuse) 20. 12. 2018, 18:39 (CET)

@Xth-Floor: Ahoj, děkuji za informaci, to jsem nevěděl. V textu hesla se už nicméně vyskytoval tvar "pestřeců", tak jsem považoval za rozumné pravopis sjednotit. --GeXeS (diskuse) 20. 12. 2018, 21:56 (CET)

WikiprojektEditovat

Dobrý den, všiml jsem si, že stále přispíváte svými entomologickými články do Wikipedie, proto bych vám chtěl nabídnout, jestli by jste se nechtě zapojit do WikiProjektu:Entomologie? Předem děkuji. --Adámoz (diskuse)   17. 1. 2019, 18:41 (CET) organizátor projektu

@Adámoz: Dobrý den. Beru na vědomí, nicméně prioritu u mě v tuto chvíli má tvorba a úprava profilů základních druhů našich motýlů. Samozřejmě nevylučuji, že si od toho tu a tam odskočím. Budu projekt každopádně sledovat. --GeXeS (diskuse) 18. 1. 2019, 07:44 (CET)