Wikipedie:Diskuse o smazání

(přesměrováno z Wikipedie:DOS)
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DOS
  WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Zjevně nevyhovující stránky, které nesporně porušují vyjmenovaná pravidla, je vhodné nominovat na rychlé nebo odložené smazání bez založení samostatné diskuse.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci české Wikipedie.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}. Pokud je stránka psaná spíše jako návod, zvažte návrh na přesunutí na Wikiverzitu, kde je takovýto obsah většinou (na rozdíl od Wikipedie) žádaný. To uděláte pomocí šablony {{Přesunout na Wikiverzitu}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak přispívat do diskuseEditovat

Editujte jen příslušnou sekci Doporučená řešení nebo Komentáře, a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svoje doporučené řešení a argumenty pro něj jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu tučně zvýrazněte shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Jak navrhnout stránku na smazáníEditovat

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{DoS}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:DoS šablony}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Ukončení diskuse o smazáníEditovat

Uzavření diskuseEditovat

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postupEditovat

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=výsledek diskuse (např. smazáno, ponecháno, nebyl dosažen konsenzus) se zdůvodněním (např. nedoložena [[Wikipedie:Encyklopedická významnost|encyklopedická významnost]])}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – výsledek diskuse (např. smazáno, ponecháno, nebyl dosažen konsenzus) --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{DoS-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Pokud byla stránka smazána na základě nedostatečné významnosti, je vhodné zvážit návrh na smazání související položky na Wikidatech (zvlášť, pokud nemá oporu v autoritních datech).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)


Probíhající diskuse o smazáníEditovat

 
Archiv

Kategorie:Zaniklé rajóny na Ukrajině a všechny články v níEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Chrz (diskuse) 23. 11. 2022, 14:36 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Při reformě v roce 2020 byl snížen počet ukrajinských rajónů z 490 na 136. O těch zaniklých nesloučených zhruba 360 máme jen 20 článků takřka bez naděje, že je někdy někdo dotvoří. Ano, mají interwiki, ale na cizích wikipediích měli úplný stav už před reformou, tak je nemazali, my bychom museli do úplného stavu spoustu zaniklých dotvářet. Informační hodnota navržených článků není velká, typicky jen seznam míst, které do rajónu patřily. O geografii či rodácích je tam naprosto výjimečně a takové informace se dají posunout k současnému rajónu. Na zastaralé jednotky se odkazovat nebude ani od těch obcí, které do něj patřily (doteď v článcích hromadně chyběl jakýkoliv údaj o příslušnosti k rajónu). Při případném dotváření stovek článků podle původního stavu by se musely ještě zrevidovat správné (nepoukrajinštěné) adjektivní formy od ukrajinských měst. Významnost zaniklých administrativních jednotek, kde do úplnosti je strašlivě daleko by mohla končit centrálním popsáním změn buď za celou Ukrajinu, nebo k jednotlivým oblastem, případně popsat u nových rajónů z jakých starých vznikly, nebo to zkrátka neřešit... --Chrz (diskuse) 23. 11. 2022, 14:36 (CET)
  Dobrý večer, dost mě zaujala věta „Informační hodnota navržených článků není velká, typicky jen seznam míst, které do rajónu patřily.“ a tím chci poukázat na to, že vy jste založil asi 90% dnešních článků o rajónech, které jsou velkým pahýlem a prakticky jsou to, co vy poukazujete jako zápor. Nepotřebujeme mít staré rajóny, ale potřebujeme mít všechny gminy v Polsku a proč tedy se stále vytvářejí nové články? Významnost zaniklých administrativních jednotek, ano možná není tak významná, ale smaže se i s tím Ivankivský či Černobylský a také Poliský rajón? Když už takové stránky existují, proč nedáme úsilí a uděláme je významné? --Winecko (diskuse) 18. 12. 2022, 22:06 (CET)
 • Spíše smazat – v této podobě jsou články bez informační hodnoty, budto přepracovat nebo rovnou smazat --Wikipedista:BobM d|p 27. 11. 2022, 11:32 (CET)
 • Spíše smazat – Ale jenom proto, že ty bývalé rajóny budou časem pro nás encyklopedicky nevýznamné (hodně divná formulace a určitě nenacházející oporu v pravidlech... :-D ). A že tu máme opravdu takový nejasný a neucelený výběr... U nových rajónu by mohl být popis, ze kterých vznikly. Aspoň by bylo něco uceleného. Samozřejmě by k tomu mohl být i popis změn za celou Ukrajinu, ale to už je spíš otázka, jestli by se někdo ochotný našel toto napsat. --VasekPav (diskuse) 28. 11. 2022, 1.16 (CET)
Nepodařilo se mi dohledat v cizích jazycích žádnou jednoduchou konverzní tabulku jaké staré přešly do nových. Muselo by se to lovit článek po článku. Mám za to, že to nebylo vždy jednoduché slučování rajónů a měst oblastního významu do jednoho nového většího, ale že se někdy jeden starý rajón rozdělil mezi více než jeden nový. A taky by se musela vymýšlet/dořešit ta adjektiva (Ičňa - Ičeňský vs. Ičňanský apod.). I tak je to ale práce s diskutabilním přínosem pro čtenáře, tomu jsou IMHO docela jedno i současné rajóny a okresy všeobecně :) Chrz (diskuse) 28. 11. 2022, 17:56 (CET)
@Chrz: Kolego Vaše IMHO by se mohlo týkat všech článků na Wikipedii, takováto argumentace je poněkud mimo. Máte to něčím doloženo, z čeho vycházíte. Já Vám zase mohu tvrdit, že zrušené regiony Ukrajiny jsou všeobecně zajímavé pro spoustu čtenářů. Svou vahou je toto tvrzení naprosto stejně významné jako to Vaše. Podporovat takovýmto argumentem encyklopedickou nevýznamnost opravdu nelze. --Chalupa (diskuse) 6. 12. 2022, 22:37 (CET)
O tom, jestli je nebo není významné zabývat se zaniklými administrativními jednotkami, které máme popsány zhruba z 6 procent a jestli není lepší radši je promazat k nule procent, o tom je přece tenhle DoS. Zájem o vytváření rajónů zaniklých či existujících na Wikipedii vůbec nebyl a většinově je to moje dílo (i když jsou to jen nejzákladnější data z nejzákladnějších), takže možná vím, o čem mluvím. --Chrz (diskuse) 6. 12. 2022, 23:03 (CET)
 • Ponechat. Takovéto hromadné mazání se mi nelíbí, To vezmete věechny články s kategorie a šmahem je smažete?. Z hlediska historie mohou být některé významné. Zadejte na každý, kterého se chcete zbavit, zvláštní DOS, jinak tento zpochybním.--Chalupa (diskuse) 5. 12. 2022, 22:12 (CET)
  Vzhledem k tomu, že jsou jako vejde vejci, tak ano, závěry z jednoho by se přenesly beztak na všechny, a proč by měl být jeden rajón důležitější než druhý? A obtěžovat komunitu 20 stejnými DoSy? Hromadné a precedentní DoSy nejsou nic nemyslitelnho, takže zpochybňování je bezpředmětné. --Chrz (diskuse) 5. 12. 2022, 22:41 (CET)
  Musím kolegu Chrze trochu podpořit. V docela nedávné době tu byly oba případy, jednou se postupovalo po článcích, podruhé byl hromadný DoS a vždy se to někomu nelíbilo... A dále ano, některé zaniklé rajóny mohou být ve skutečnosti významnější než jiné a pravděpodobně i jsou. Ale zde nám, pokud si pravidla dobře vykládám, jde o encyklopedickou významnost a ta, jak už píše kolega, je u všech zde uvedených článků víceméně stejná... --VasekPav (diskuse) 6. 12. 2022, 18:45 (CET)
  @Chrz: Proč by měl být jeden rajón důležitější než druhý? Tuto otázku myslíte vážně?. V některém rajónu se mohl narodit významný člověk, mohly se v něm odehrát významné historické události, jeho jméno může být použito v literáních dílech a tak dále a tak dále. Díky této Vaší otázce vidí, že Vás návrh je naprosto nepromyšlený. --Chalupa (diskuse) 6. 12. 2022, 22:37 (CET)
  @VasekPav: Pokud je některý rajón objektivně významný, pak je významný i encyklopedicky. Mělo by to být posuzováno po rajonech a ne šmahem. Nevím tedy, z čeho soudite, že encyklopedická významnost je u všech těchto článů stejná?. --Chalupa (diskuse) 6. 12. 2022, 22:37 (CET)
  Pokud se v nějakém rajónu narodil významný člověk, pak to vztahujeme a kategorizujeme k SOUČASNÉMU rajónu. O letmých zmínkách v literárních dílech není u navržených na smazání nic. Nebo jinak: pokud jsou ty navržené na smazání jeden významnější než druhý, pak to není poznat z jejich textu, jsou to všecko technicistní články rozloha, počet obyvatel k roku raz dva, adresa úřadu a zastaralá webadresa tohoto neexistujícího rajónu. --Chrz (diskuse) 6. 12. 2022, 23:09 (CET)
  @Chrz: ???O letmých zmínkách v literárních dílech není u navržených na smazání nic.??? Kolego, to myslíte jako v těch článcích nebo v literárníchích dílech obecně. Protože jak jste to napsal, tak to vypadá, že znáte všecha literání díla a v nich není o žádném navrženém rajonu žádná zmínka. --Chalupa (diskuse) 7. 12. 2022, 00:08 (CET)
  V těch článcích samozřejmě. A stejně bych zpochybnil, že letmá zmínka v literárním díle zakládá významnost zaniklé administrativní jednotky, podle které vůbec nic nekategorizujeme. --Chrz (diskuse) 7. 12. 2022, 08:24 (CET)
  @Chalupa Ano, to máte pravdu, jsem se trochu chybně vyjádřil. Ty články totiž nemají v referencích skoro žádné věrohodné zdroje, dokládající tu významnost. Významnost dokládáme tím, že ty zdroje najdeme.
  A teď už píši čistě subjektivně: Pochybuji, že se tu někdo takový najde... Neb je to dle mého skromného názoru "zbytečná práce" a nějaké zaniklé rajóny na Ukrajině tu skoro nikoho nezajímají... --VasekPav (diskuse) 7. 12. 2022, 19:16 (CET)
  @VasekPav: To si nejsem jist, opět se ptám z čeho čerpáte. A stačí se podívat na wikilinky některých těchto oblastí, které svědčí o tom, že tyto rajony nejsou tak nezajímavé. --Chalupa (diskuse) 7. 12. 2022, 22:16 (CET)
  Z čeho čerpám? Pouze sedm článků (Šyrjajevský rajón, Okres Vynohradiv, Poliský rajón, Okres Volovec, Okres Svaljava, Okres Mižhirja, Okres Iršava) z těch dvaceti by snad mohlo mít doloženou významnost podle zdrojů (zdroje jsem nezkoumal - je pravděpodobné, že to budou jen triviální zmínky...). U další čtyř článků (Piščanský rajón, Lypovecký rajón, Kalynivský rajón, Čečelnycký rajón) je napsáno, že byly vytvořeny překladem ze slovenštiny, ale ve slovenštině nebyly doloženy zdroje.
  Wikilinky nejsou automatickou zárukou významnosti. --VasekPav (diskuse) 8. 12. 2022, 21:59 (CET)
  Takhle: Rajóny se dají zdrojovat z ukrajinských verzí, tam budou nejpřesnější. Ale co se týče českého prostředí, žádné zavedené názvosloví pro ně ani neexistuje a Wikipedie bývá prvním, kdo jim nějaký český název přiřadí, není kde brát. U německých byl hlavní fór v exonymech, u ukrajinštiny spíš správná tvorba přídavných jmen, protože nějaký český název jim dát máme, ne transkripci ukrajinštiny. --Chrz (diskuse) 8. 12. 2022, 23:36 (CET)
  Ale když už tyhle "lepší články" máme, proč je tedy nezachováme? Vyšhorodský rajón bude mít asi čtyři podnadpisy o historii bývalých rajónů (Poliske, Černobyl, Ivankiv a Vyšhorod samotný)? A tím smazáním i smažeme Ivankivský a Černobylský rajón i když ty nejsou v kat.? Mně přijde Černobylský rajón ža celkem významný článek, který by se jen tak hodil k ostatním "subpahýlům" a bezvýznamným článkům? Zdroje jsou důležité, ale proč ty články nepřekonat "zbytečná práce" je pouze výmluva abychom je nemohli zlepšit. --Winecko (diskuse) 18. 12. 2022, 22:31 (CET)
  Obecně tady můžeme mít detailní a skvěle zpracované články o administrativních děleních států od počátku věků. Ale praxe ukazuje, že horkotěžko vytváříme a udržujeme články o (takto nizkých) administrativních děleních současných, jsou to taky pahýly ale aspoň o aktuálním stavu. Pahýly o neexistujícím stavu, které opět jen popisují, že něco takového existovalo, na to stačí článek typu seznam rajónů dle stavu do roku 2020, jak jsem jich psal, chybí jich zdrcující většina. Ty co náhodou založeny byly nikterak svým významem nevybočují, jak by se tady snažilo naznačit. A jak jsem jich psal, z československého sentimentu bych možná Podkarpatskou Ukrajinu možná ušetřil, jiné zacházení napovídá už i to, že jim na rozdíl od ostatních oblastí říkáme místo rajóny okresy (ne že by to nějak napovídaly zdroje). --Chrz (diskuse) 18. 12. 2022, 22:41 (CET)
  Opět zdůrazňuji, že píši čistě subjektivně: Pojem "zbytečná práce" jsem neuváděl jako výmluvu, mělo to vyznít jako konstatování... Neb i kdyby se čistě náhodou nějaký wikipedista k úpravě výše zmíněných článků našel, tak bych mu to i rozmlouval :-), neb je na wikipedii "plno užitečnější práce", než by byla tato. Třeba psaní (či rozšiřování) článků o současných ukrajinských rajónech (abychom zůstali na území Ukrajiny), nebo mé výše zmíněné návrhy v prvním příspěvku zde, korigované kolegou Chrzem. --VasekPav (diskuse) 19. 12. 2022, 20:20 (CET)
 • Ponechat – o ukrajinské samosprávě nevím vůbec nic a nikdy jsem se o ni nezajímal, ale uvedené důvody pro smazání nejsou příliš logické a zřejmě nevyplývají z našich pravidel. Že tu máme jen pár článků a jiné nikdy nevzniknou, je čistě hypotéza (domněnka). Netuším, jak může navrhovatel vědět, že se v příštích deseti letech neobjeví na české Wikipedii někdo se zájmem o Ukrajinu, kdo bude tyto články postupně zakládat. A i kdyby k tomu nikdy nedošlo, stejně to není důvod pro smazání, upozorňuji, že např. ještě před pár týdny jsme neměli všechny články o obvodech obcí s rozšířenou působností, spousta českých památných stromů nám chybí dosud a kdekterý náš seznam obsahuje červené položky – pokud by platil tento argument, museli bychom například mazat japonské císaře z důvodu, že ne všichni tu mají článek, a vlastně bychom se nedostali nikdy nikam. Že nepoužíváme správné názvy, je samozřejmě problém, ale to se řeší přesunem článku, ne jeho smazáním. Encyklopedickou významnost jsem sice neprověřoval, ale předpokládám, že významné budou – u nás jsme zjistili, že významné jsou i správní obvody obcí s rozšířenou působností, dle čeho někdo soudí, že na Ukrajině se o rajónech nikdy nic nenapsalo? Zajel si aspoň někdo na Ukrajinu, aby v jejich dosud nerozbombardovaných knihovnách prohledal periodika? Ukrajina je vyspělý evropský stát, tam média fungují a píší, rajón IMHO nebude jako křovácká vesnice, o té nejspíš zdroje nebudou, protože o její existenci kromě Google Earth neví nikdo, nejspíš ani obyvatelé okolních, sto kilometrů vzdálených vesnic. Jiná by byla, pokud by šlo o rajóny z období raného středověku, potom by bylo pravděpodobné, že zdroje nebudou, neboť historikové spíš tak matně tuší, že nějaký takový region zhruba v těchto místech existoval. Ale „zaniklo 2020“ znamená prakticky současnost, zdroje o nich existovat musí. --Marek Genius (diskuse) 19. 12. 2022, 05:56 (CET)
  Už bych se opakoval, ale když jste nenašel: Nebude to kompletní, chybí jich přes 400, současné jsem dělal já, jinak by nebyly ani ty. Jsou to zastaralé jednotky, jejichž snad jediným současným přínosem z textu je to, že existovaly a měly nějaké jméno, a to máme ještě diskutabilně česky. Vše informace, které se vejdou do článku Seznam zaniklých. I když zdroje ke křovácké vesnici jsou, nevyplývá z toho významnost pro českou Wiki. --Chrz (diskuse) 19. 12. 2022, 18:35 (CET)
  Nepochopili jsme se. Zdroje jsou vlastně to jediné, dle čeho posuzujeme významnost (vědom si existence oborových pravidel). Má to svoji logiku, protože pokud k něčemu zdroje nejsou, tak z toho prostě článek neuděláte. Takže pokud nějaký historik, geograf, etnograf, cestovatel o nějaké křovácké vesnici napsal knihu (a takové vesnice budou), tak si ta vesnice na Wikipedii článek zaslouží. Zřejmě bude ale násobně více těch vesnic, o kterých zdroje nejsou, nebo jen kusé (to nevím, to si jen myslím). Oproti tomu nekompletnost žádným důvodem pro nevýznamnost nebo pro smazání není. Opět to má svoji logiku, protože kdyby tomu tak bylo, tak bychom nenapsali nikdy nic, ledaže by se dvacet wikipedistů domluvilo, že se sejdou na editatonu, a během jednoho dne by zpracovali celé téma. Naprostá většina témat, která tu jsou, jsou nekompletní, myslím, že kompletní máme asi obce v Česku (jistý si nejsem), kompletní jsme měli třeba nobelisty, ale to už také neplatí, protože byly oceněny nové osobnosti… Ovšem k jiným důvodům pro smazání jsem se nevyjadřoval, takže pokud je článek o nějakém regionu příliš stručný nebo zpochybněný, tak se může smazat jako subpahýl nebo jako neověřený. Díval jsem se na ty články jen zrychleně, ne do detailu. Ovšem to by se nemělo týkat všech článků z kategorie, protože některé se zdají v pohodě. Domnívám se ale, že tematicky nejsou nevýznamné. --Marek Genius (diskuse) 20. 12. 2022, 08:02 (CET)
  Tak já jen zkolovrátkuju: Typickými řešeními DoSů může být právě - je to významné tak akorát na zmínku v seznamu, lepší než 400+ pahýlů. --Chrz (diskuse) 20. 12. 2022, 08:16 (CET)
  Myslíte si, že ukrajinské rajóny jsou méně encyklopedicky významné než české okresy? Tedy že o ukrajinských rajónech existuje méně zdrojů než o českých okresech? České okresy jsou mimochodem jedno z témat, které je pokryto kompletně. A ty články nevypadají špatně, informace o průmyslu, cestovním ruchu atd. Nevím, proč by toto nemohlo být jednou (za deset let, za dvacet let) součástí i článků o rajónech. --Marek Genius (diskuse) 20. 12. 2022, 09:06 (CET)
  Samozřejmě že máme články o všech českých okresech. Stejně tak máme články pahýlky o všech ukrajinských rajónech, sám jsem vytvořil valnou většinu z nich v minulém měsíci. Zde se ovšem bavíme o zaniklých rajónech, které padly za oběť reformě v roce 2020. Českocentricky bychom měli jakoukoliv zrušenou administrativní historickou jednotku, pro Ukrajinu tady mám tento DoS - zaniklé - nejspíš nezajímavé na separátní mikrohesla - a zoufale nekompletní. Ano, myslím si, že zaniklé ukrajinské okresy nejsou pro českou wikipedii tak významné jako zaniklé středověké české kraje třeba. --Chrz (diskuse) 20. 12. 2022, 18:23 (CET)
  Těžko říct. Zas z druhého pohledu by se dalo říct, že ukrajinský správní celek zaniknuvší v roce 2020 (tedy ještě takřka současný) je významnější než český správní celek zaniknuvší ve středověku. --Marek Genius (diskuse) 21. 12. 2022, 11:04 (CET)
  No, rozhodně víme, jak byla tato témata zajímavá pro české editory - články o zaniklých středověkých českých celcích udělali dávno, články o tehdy současných ukrajinských nikoliv a to ani na 10 %. Ne že bych chtěl dávat rovnost mezi zájmy českých editorů a zájmy českých čtenářů, ale českocentričnost snad nikoho nemůže překvapit. Mimochodem chyběla taky halda polských a německých okresů, takže bych spíš řekl že cizí okresní články jsou všeobecně dosti "ničemné" a nezajímavé, jen takový formální výpis, ale pokud jsou aktuální, tak se na ně odkazuje z měst a obcí, takže aspoň nějaký přínos to má. Na zaniklé se odkazovat bude tak málo že až snad vůbec. --Chrz (diskuse) 21. 12. 2022, 11:15 (CET)
 • Ponechat: vše podstatné už bylo řešeno --Fry72 (diskuse) 23. 1. 2023, 07:12 (CET)
 • Ponechat – S Chrzem vůbec nesouhlasím, o Ukrajině píšu často, spíše vždy, ale jak jsem zmiňoval: „Mně přijde Černobylský rajón ža celkem významný článek, který by se jen tak hodil k ostatním "subpahýlům" a bezvýznamným článkům? Zdroje jsou důležité, ale proč ty články nepřekonat, "zbytečná práce" je pouze výmluva abychom je nemohli zlepšit.“ a „dost mě zaujala věta „Informační hodnota navržených článků není velká, typicky jen seznam míst, které do rajónu patřily.“ a tím chci poukázat na to, že vy jste založil asi 90% dnešních článků o rajónech, které jsou velkým pahýlem a prakticky jsou to, co vy poukazujete jako zápor.“ Winecko (diskuse) 23. 1. 2023, 14:48 (CET)
  @Winecko Ale to už bych se opakoval. Za prvé v těch článcích zhusta ani není zmíněno a viditelné, že ten rajón už neexistuje. Za druhé, na rozdíl od mnou založených článků, já zakládal aktuálně platný stav a i tak tam bylo málo co zajímavého napsat nad úroveň pahýlu. Jestli chce někdy někdo zakládat pahýly o neexistujících jednotkách, na které ani nebude nic odkazovat... já tomu nevěřím, nebude to kompletní (95 % chybí), jen pár zubynehty zachovaných - těch, které nešlo přepracovat do aktuálních (protože starý název nepřebral žádný nový rajón). Kdyby to bylo snadno ke smazání, asi by to tu neviselo 2 měsíce (ačkoliv...) --Chrz (diskuse) 23. 1. 2023, 15:21 (CET)
  6 článků z 20 není zmíněné že už neexistují, což znamená, že když si najdeme 20 minut času, tak to můžeme nahradit a dobře nemusíme založit všechny pahýly, ale proč to nezachováme? Když se dívám tak sice na články nic neodkazuje, ale pořád je můžeme zařadit do "života" Wikipedie. --Winecko (diskuse) 23. 1. 2023, 15:32 (CET)
  No za dva roky si toho nikdo nevšiml, pokud nebudou smazány (jak preferuju já), tak snad aspoň budou pak z článků (někým) seškrtány neaktuální informace, například - má zůstat adresa okresního úřadu neexistujícího okresu, oficiální web neexistujícího okresu, a podobně?
  Pokud by se našel po letech nějaký jura, co by chtěl nanovo sestavit 490 článků o zaniklých jednotkách, tak už by ho těch 20 dnes smazaných nějak moc netrápilo :) --Chrz (diskuse) 23. 1. 2023, 15:38 (CET)
  To zase ale není úplně tak zvláštní, že o aktuálních rajónech lze napsat jen pahýl, když existují teprve dva roky. Až budou existovat sto let jako ty rajóny zaniklé, bude už zdrojů více (předpokládám, že o zaniklých by šlo napsat více, že zdroje v ruštině a ukrajinštině budou)… Diskuse tu visí dva měsíce, protože žádný správce neví, jak to uzavřít, když je to tak na hraně a polovina se vyslovila pro ponechání a polovina pro smazání. Kdyby to byla jednoznačná diskuse (všichni pro smaz nebo všichni pro ponechání), tak by tu vydržela týden, ovšem do kontroverzních vyhodnocení se nikomu nechce. A navíc je v těchto nejednoznačných diskusích hodně čtení (a hodně přemýšlení). --Marek Genius (diskuse) 23. 1. 2023, 15:38 (CET)
  Protahuju to, opakuju se, precedentů pomálu, stojí proti sobě "je to k něčemu?" a "vadí to něčemu?", celkově ničemný DoS :) Encyklopedická významnost drasticky nekompletní soustavy pahýlů zaniklých administrativních jednotek. --Chrz (diskuse) 23. 1. 2023, 15:44 (CET)

KomentářeEditovat

K otázce smazání se nevyjadřuji, spíš považuji články v kategorii (po namátkovém ověření) za nespolehlivé. Jako zrušený je v kategorii uváděn (příklad) Lypovecký rajón, na ukrajinské Wikipedii je veden jako колишній район, čili bývalý rajon. Česká verze se ale o tom nezmiňuje, na zrušení upozorňuje jen šablona Aktualizovat. Jediná reference ve většině článků (příklad Andrušivský rajón) vede na jakousi indonéskou stránku. Některé články v kategorii jsou vedeny jako "rajón", jiné jako "okres" (přesměrování z "okres" na "rajón" existuje, z "rajón" na "okres" nikoliv). O nových rajónech existují články (příklad Nikopolský rajón), není ale jasné, zda a v jakém rozsahu tyto rajóny existovaly před rokem 2020.

Rušení rajónů proběhlo v roce 2020 (viz zde), jednotlivé články vznikaly před tímto datem. Snad by bylo racionálnější místo roztříštěných detailních informací o neexistujících subjektech vytvořit jeden stručný souhrnný článek o územně-organizačních změnách, které proběhly na Ukrajině v roce 2020. Jak se ale dívám, kolegové, kteří články zakládali, již nejsou aktivní; nevím, koho požádat. Zdraví--Svenkaj (diskuse) 27. 11. 2022, 11:12 (CET)

Jako okres jsou vedeny jednotky Zakarpatské oblasti, nejspíš z československého sentimentu případně zarputilostí jednoho autora (a to nejen u zrušených ale i nových). Přesměrování tam i zpátky jsem udělal u všech existujících rajónů/okresů. U potenciálně mazaných jsem se do toho nepouštěl. Původní rozsahy dříve existujících rajónů by taky mohlo být jen centrálně. Otázkou je, jestli je to rajón starý a rozšířený, nebo zkrátka jsou všechno rajóny nové a "náhodou" se stejným názvem. V českém prostředí se drobné změny hranic nepovažují za nově založený okres, v ukrajinské reformě šlo ale o veliké změny rozsahů, třeba 3 původní do jednoho nového. Na interwiki jsou běžně odděleny, tj. separátní články do 2020 a od 2020, nematlá se to dohromady. --Chrz (diskuse) 27. 11. 2022, 11:27 (CET)
@Chrz: Tak toto je v podstatě právní záležitost. Buď došlo ke vzniku nového subjektu (možná právnické osoby, i když nevím, jak je to na Ukrajině), který má „obrovskou shodou náhod“ stejný název, nebo nový subjekt nevznikl a stále existuje ten starý. Předpokládám, že v nějakém ukrajinském zákoně by bylo napsáno něco jako „k tomuto dni se zrušuje Andrušivský rajón“ a „k tomuto dni se zakládá Andrušivský rajón“ nebo naopak něco jako „k Andrušivskému rajónu se připojuje území těchto obcí…“. --Marek Genius (diskuse) 19. 12. 2022, 05:22 (CET)
Méte pravdu s tímhle tvrzením, „k tomuto dni se zrušuje Andrušivský rajón“ a „k tomuto dni se zakládá Andrušivský rajón“, pročetl jsem si hodně krát dokument (hlavně při Lubenském, Bučském a Vyšhorodském rajóně) a tak se to zmiňuje. Rajóny XXX zanikají a přídávají se do nového rajónu XXX (třeba ty Lubny) a když se nejedná o začlenění celého rajónu, ale jen kousku, tak se to zmiňuje v hromadách (mikroregiony/gminy). --Winecko (diskuse) 19. 12. 2022, 21:04 (CET)
A pak anglická Wikipedie píše, že byl takový rajón založen roku 1923 a v roce 2020 rozšířen, pro ukrajinskou verzi je to nový rajón s historicky neoriginálním názvem. --Chrz (diskuse) 19. 12. 2022, 22:04 (CET)
dokument, ale praví něco jiného. Odstavec 3. Odstraňte: Kyjevská oblast: *list rajónů*. Mezi rajóny se nachází i bývalé rajóny jako Vyšhorodský či Bilocerkevský což znamená, že byly odstraněny, zrušeny. en wiki ≠ oficiální dokument, a na en wiki je zmíněno, že se do stejnojmenného rajónu přidaly rajóny či části rajónů XXX. --Winecko (diskuse) 21. 12. 2022, 22:24 (CET)
Většinou celé bývalé rajóny, výjimečně části rajónů plus nějaká ta města oblastního významu. Chtěl jsem udělat konverzní tabulku staré-nové, ale ani z anglické ani z ukrajinské nejde udělat kompletní stav (někde chybí ta města, někde je to zmatené, někde vynechané). Zákon spíš nově stanovuje hranice vymezením obcí, co do rajónu nově patří, bez popisu toho, v jakém je to vztahu s bývalým dělením, ne? --Chrz (diskuse) 22. 12. 2022, 08:16 (CET)

Seznam předmětů a artefaktů Abrahama LincolnaEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel
Kacir 14. 1. 2023, 08:54 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – posouvám do DOSu,@Matyáš Niedermeier: jestli má na české Wikipedii smysl mít články tohoto typu. Jedná se o pahýlek klobouku, posmrtné postele a polštáře Abrahama Lincolna, což mně na samostatné heslo přijde nedostatečné, i s ohledem na v minulosti smazané rozsáhlejší seznamy např. zařízení od Samsungu, knih o EU, postav a osob dle různých kritérií atd. Wikipedie není adresář. Český článek o Lincolnovi je na rozdíl od objemného anglického krátký, takže pokud se skutečně jedná o encyklopedicky významné informace, je možné do hesla v krátké podobě sloučit. --Kacir 14. 1. 2023, 08:54 (CET)
 • Sloucit do clanku o Lincolnovi. Jako samostatny clanek to asi opravdu nema vyznam. --Ozzy (diskuse) 14. 1. 2023, 12:25 (CET)
 • Smazat – nevýznamné, neencyklopedické --Wikipedista:BobM d|p 14. 1. 2023, 18:05 (CET)
 • Sloučit – Ač je článek svým způsobem unikátní, více by se vyjímal jako jedna samostatná sekce v článku Abraham Lincoln. --Tengoblinekcz (diskuse) 15. 1. 2023, 21:07 (CET)
 • Sloučit do článku o Lincolnovi. Kdyby byl seznam úplný, klidně bych i zvažoval samostatný článek. Významnost je dle mého skromného názoru doložena (i tím, že Abraham Lincoln je přece jenom "jiné kafe", než knihy o EU, či zařízení od Samsungu :-), i když reference jsou v takovém stavu, v jakém jsou... --VasekPav (diskuse) 18. 1. 2023, 19:14 (CET)
 • Sloučit do článku o Lincolnovi. --Chalupa (diskuse) 21. 1. 2023, 10:38 (CET)
 • Ponechat – na smazání to není, ale sloučení s heslem Abraham Lincoln také není vhodné. Heslo Abraham Lincoln má popsat život a dílo tohoto prezidenta. Seznam předmětů a artefaktů je podružností, nehodící se do hlavního hesla. --Jvs 21. 1. 2023, 11:12 (CET)
  Vedle života je součástí biografií i odkaz věnující se právě takovým „podružnostem“ (Havel, Beneš, Reagan), které lze vyčlenit při velkém objemu hlavního článku.--Kacir 21. 1. 2023, 17:36 (CET)
 • Sloučit do článku o Lincolnovi. Do hlavního hesla to pasuje, zvlášť když to není obsáhlé a neutáhne to samostatný článek. Chrz (diskuse) 22. 1. 2023, 11:28 (CET)
 • Sloučit – ale ve zkrácené podobě (úvodní věta plus pár odrážek) do článku o Lincolnovi. --Xyzabec (diskuse) 26. 1. 2023, 16:13 (CET)

KomentářeEditovat

Je pravda, že článek je zatím krátký ale pokusím se tam napsat víc informací, maximálně to sloučím s článkem Abraham Lincoln. --vložil Matyáš Niedermeier

Mně opravdu vždycky udiví nesmlouvé hodnocení kolegy @BobM:, který naprosto přesně ví, co je nevýznamné a neencyklopedické (případně co je vlastní výzkum), ale bez jediného slova odůvodnění. Nechápu, proč také svůj názor nesdělí anglické Wikipedii, kde podobný nevýznamný a nencyklopedický článek mají. Jistě by ho okamžitě smazali. --Chalupa (diskuse)


AfirmaceEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 23. 1. 2023, 18:54 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – neencyklopedické slovníkové heslo (v rozporu s Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není slovník) --Wikipedista:BobM d|p 23. 1. 2023, 18:54 (CET)
 • Smazat – slovníkové heslo navíc neencyklopedické a wikipedie též není návodem. A rozcestníkem ta stránka též není (jak sama uvádí, zřejmě nedodělané...) --VasekPav (diskuse) 23. 1. 2023, 19:16 (CET)
 • Ponechat, článek se vyskytuje na mnoha jiných wikipediích, chtělo by jej pouze upravit. --Chalupa (diskuse) 23. 1. 2023, 22:04 (CET)
  Na ostatních wikipediích jsou rozcestníky. Tohle není rozcestník ale slovníkové heslo.--Wikipedista:BobM d|p 23. 1. 2023, 22:45 (CET)
 • Ponechat, přidal jsem jednu referenci. Má to potenciál se rozšířit.Fry72 (diskuse) 24. 1. 2023, 22:57 (CET)
 • Smazat – opět raději žádný článek než tento, který prostě není dobře napsaný (mj. 1. osoba, slíbená řada dalších výkladů má jediný řádek s červeným odkazem, v podstatě pahýl). Tento stav je dlouhodobý a samotné vyjádření o možné úpravě či rozšíření, aniž by následovala editace, která by to dostatečně ilustrovala, k jeho zlepšení nestačí. Rozcestník na enwiki s množstvím odkazů na existující články, to je opravdu jiná úroveň. --Xyzabec (diskuse) 26. 1. 2023, 15:55 (CET)

KomentářeEditovat

Ptám se. proč cizí wikipedie neví, že Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není slovník a článek u nich existuje. --Chalupa (diskuse) 23. 1. 2023, 22:05 (CET)

Ale tady jsem na české wikipedii a řídíme se pravidly české wikipedie. To, že pravidlům nerozumíte je Váš problém. --Wikipedista:BobM d|p 23. 1. 2023, 22:42 (CET)
@BobM: Kolego, Váš příspěvek svědčí o tom, že ani Vy nejste s pravidly příliě obeznámen, jinak byste věděl, že se nemáte vyjadřovat k osobě Wikipedisty, ale k příspěvku. Já možná pravidlům také nerozumím, takže se rovněž vyjádřím k Vám. Vidím u Vás obsedantní touhu neustále něco mazat. --Chalupa (diskuse) 24. 1. 2023, 19:39 (CET)

Přidána 1 reference a není problém najít další.Fry72 (diskuse) 24. 1. 2023, 22:59 (CET)

To je sice chvályhodné, ale podstatu článku to nevylepšilo. Aneb problém článku není ve významnosti... --VasekPav (diskuse) 24. 1. 2023, 23:02 (CET)
@VasekPav: Pokud byly nalezeny 2 nezávislé zdroje, je to dokladem o určité encyklopedické významnosti, to se nedá popřít. Zrušit tento článek by byla chyba. Afirmace je významná duchovní technika, na kterou jsou různé názory, například zde - https://krestanem.cz/co-je-afirmace/ Pokud bude článek zachován, rozšířím jej, takto se mi nechce dělat zbytešnou práci. Podle mne je návrh na zrušení důkazem toho, že kolega @BobM: vůbec neví, o co se jedná, a pouze vychází z formálního stavu článku, který je skutečně nic moc. Typické je, že jej ani nenapadne, že by mohl článek upravit, prostě je nutné jej smazat, prootže se mu nelíbí. --Chalupa (diskuse) 24. 1. 2023, 23:34 (CET)
Stále nic nemění na tom, že jde o slovníkové heslo. O významnost se zde nejde, wikipedie je encyklopedie, ne slovník. Jedna reference navíc na tom nic nemění.--Wikipedista:BobM d|p 25. 1. 2023, 07:31 (CET)
@BobM: A co třeba Pocit neno Vášeň či Nálada, to taky vymažeme, to jsou také slovníková hesla? Kolego, u Afirmace nemáte pravdu. Přeštěte si Wikipedie:Všechno smazat, všechny zablokovat, Vy přesně podle tohoto postupujete. A co se týče pravidel české Wikipedie, Vy si zřejmě myslíte, že jsou jiná než u ostaních Wikipedií. To je dost bláhová představa. --Chalupa (diskuse) 25. 1. 2023, 13:01 (CET)
@Chalupa Dovolím si zkopírovat jednu vaši větu a reagovat na ni: Pokud bude článek zachován, rozšířím jej, takto se mi nechce dělat zbytečnou práci.
Prosím vězte, že pokud heslo rozšíříte a zkvalitníte už teď, tak změníme názor, aneb editujte s odvahou :-). Viz např. tento příklad článku, který byl také navržen kolegou BobM na smazání. Aneb cílem diskuse o smazání je mimo jiné i případně přepracování stránky do přijatelné podoby. --VasekPav (diskuse) 25. 1. 2023, 17:42 (CET)
@VasekPav: Obávám se, že @BobM: svůj názor nezmění a bude trvat na smazání, protože Wikipedie nneí slovník a tak podobně, ačkoliv podobná hesla zde máme. Navíc budu muset pracovat pod časovým tlakem. Kdo mě zaručí, že když článek označím šablonou Pracuje se, že mi ho nesmažou? --Chalupa (diskuse) 25. 1. 2023, 22:10 (CET)
Nikdo, ale správci jsou také lidi a věřím, že po rozumnou dobu Vás nechají bez problému pracovat. Definovat tu rozumnou dobu se však neodvážím, ale diskuse se standardně uzavírají nejdříve po týdnu od založení, takže minimálně čtyři dny máte jisté :-). Navíc vždy můžete článek editovat na svém pískovišti, kdyby náhodou :-). --VasekPav (diskuse) 25. 1. 2023, 22:26 (CET)

Mohla by mi zde některá z nesvářených stran stručně popsat rozdíl mezi slovníkovým heslem (pro: Wikipedie není slovník), pahýlem a rozcestníkem? Prověříme si postupně jednotlivé charakteristiky těchto typů na tomto článku o afirmaci a budeme bezpečně vědět, co to tu máme a lze-li to mazat. Chrz (diskuse) 26. 1. 2023, 18:27 (CET)

Jako popravdě, zde jsem se docela ojediněle a možná i trochu subjektivně přiklonil na stranu kolegy i tím, že kvalita hesla je taková jak je - chybějící encyklopedický styl v podobě zosobnění se čtenářem a dále tím, že je to i trochu zkopírované - ale nezkoumal jsem blížeji, neb nevím, odkud kdo kopíroval, a kde to bylo zveřejněné dříve... Jinak to asi typické slovníkové heslo není. --VasekPav (diskuse) 26. 1. 2023, 19:40 (CET)

Článek jsem podstatně přepracoval a přidám do něj ještě další informace. Ale stejně bych chtěl nějakou zpětnou reakci. --Chalupa (diskuse) 26. 1. 2023, 23:51 (CET)


KonzistenceEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 23. 1. 2023, 19:22 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – není rozcestník, neencyklopedické --Wikipedista:BobM d|p 23. 1. 2023, 19:22 (CET)
@BobM:: PROČ? --Chalupa (diskuse) 24. 1. 2023, 23:44 (CET)
Protože neodkazuje na žádný článek a nerozlišuje mezi nimi. --Wikipedista:BobM d|p 25. 1. 2023, 07:33 (CET)
@BobM: Buď jste ten rozcestník vůbec neviděl nebo záměrně neříkáte pravdu. Rozcestník ukazuje na bezespornost. Připadá mi, že jste svůj návrh na DOS udělal jemom tak, aniž byste se na rozcestník vůbec podíval přesně podle postupu Wikipedie:Všechno smazat, všechny zablokovat. Kromě toho se mi zdá, že vůnec nečtete tuto diskuti, protože o tom, že rozcestník ukazuje na Bezesporná teorie se tady píše. Nechcete se na svými DOS a jjeich odůvodňováním trochu zamyslet. --Chalupa (diskuse) 25. 1. 2023, 13:11 (CET)
 • Změnit na přesměrování na Bezesporná teorie protože je to v tuto chvíli jediný článek na naší wiki, který o tomto tématu pojednává. Nachápu, proč se kvůli tomu musí vyrábět diskuse o smazání.--Jan Spousta (diskuse) 23. 1. 2023, 21:15 (CET)
 • Ponechat, článek se vyskytuje na mnoha jiných Wikipediích, chtělo by jej pouze upravit. A je to zcela normální rozcestník, --Chalupa (diskuse) 23. 1. 2023, 22:04 (CET)
 • Ponechat – Odůvodnění mi přijde zcestné, po nahlédnutí do rozcestníků na ad- (medle abecedně první rozumný začátek slova) začíná 5 rozcestníků, které by dle výše uvedených kritérií měly být také smazány (1, 2, 3, 4, 5). Celkově jich na Wikipedii budou tisíce. Nahodile jsem narazil třeba na Alfatoxin, který byl v minulosti upraven 2 správci a dokonce označen šablonou {{smazat}}. Rozcestník stále existuje, což ve mě budí dojem, že do Wikipedie i takovéto rozcestníky patří. Tím neříkám, že by se téma rozcestníků odkazujících na nejvýše jeden existující článek nemělo diskutovat, ale tvořit DoS pro každý z nich mi přijde nesprávné. --Tengoblinekcz (diskuse) 25. 1. 2023, 02:29 (CET)
Kolego, máte naprostou pravdu. Možná ale že kolega @BobM: Váš nebezpešný výčet použije k dalšímu mazání. --Chalupa (diskuse) 25. 1. 2023, 13:11 (CET)
 • Ponechat, je to relativně normální rozcestník. Spíš je otázka, zda nepromazat odkazy na tento rozcestník. JAnD (diskuse) 26. 1. 2023, 20:22 (CET)

KomentářeEditovat

Ptám se. proč cizí wikipedie neví, že Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není slovník a článek u nich existuje. --Chalupa (diskuse) 23. 1. 2023, 22:05 (CET)

Ale tady jsem na české wikipedii a řídíme se pravidly české wikipedie. To, že pravidlům nerozumíte je Váš problém. --Wikipedista:BobM d|p 23. 1. 2023, 22:43 (CET)
@BobM: Váš problém je zase, že neustále chcete něco smazat. Na to také pravidla myslí, což asi nevíte a nebo tomu také nerozumíte. --Chalupa (diskuse) 24. 1. 2023, 19:45 (CET)

Kolega @BobM: píše, že nejde o rozcestník, ale jako vždycky to nikterak neodůvodní, stejně jako to. že je to neecyklopedické. Opravdu nevím proč by to bylo neencyklopedické a nebyl to rozcestník, vždyť to ukazuje na jednu existující a na jednou neexistující stránku, která by šla vytvořit, což je u rozcestníků běžná věc. --Chalupa (diskuse) 24. 1. 2023, 23:41 (CET)