Wikipedie:Diskuse o smazání

(přesměrováno z Wikipedie:DOS)
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Zjevně nevyhovující stránky, které nesporně porušují vyjmenovaná pravidla, je vhodné nominovat na rychlé nebo odložené smazání bez založení samostatné diskuse.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci české Wikipedie.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}. Pokud je stránka psaná spíše jako návod, zvažte návrh na přesunutí na Wikiverzitu, kde je takovýto obsah většinou (na rozdíl od Wikipedie) žádaný. To uděláte pomocí šablony {{Přesunout na Wikiverzitu}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak přispívat do diskuseEditovat

Editujte jen příslušnou sekci Doporučená řešení nebo Komentáře, a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svoje doporučené řešení a argumenty pro něj jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu tučně zvýrazněte shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Jak navrhnout stránku na smazáníEditovat

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{DoS}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:DoS šablony}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Ukončení diskuse o smazáníEditovat

Uzavření diskuseEditovat

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postupEditovat

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=výsledek diskuse (např. smazáno, ponecháno, nebyl dosažen konsenzus) se zdůvodněním (např. nedoložena [[Wikipedie:Encyklopedická významnost|encyklopedická významnost]])}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – výsledek diskuse (např. smazáno, ponecháno, nebyl dosažen konsenzus) --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{DoS-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Pokud byla stránka smazána na základě nedostatečné významnosti, je vhodné zvážit návrh na smazání související položky na Wikidatech (zvlášť, pokud nemá oporu v autoritních datech).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)


Probíhající diskuse o smazáníEditovat

 
Archiv:


Křemenáč osikový hnědýEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Xth-Floor (diskuse) 22. 2. 2022, 12:13 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Článek zcela bez zdrojů, postaven na vlastním výzkumu, extrémně nadsazené a zcela nereálné údaje (45 × 10 cm není třeň, ale kulatina), která nemají oporu v žádných dostupných zdrojích, neopodstatněné superlativy (NPOV), nedoložitelná tvrzení (Wikipedie:Ověřitelnost). Pokud by se ze článku odstranily nedoložitelné údaje a vlastní výzkum, prakticky nic z něj nezbude. --Xth-Floor (diskuse) 22. 2. 2022, 12:13 (CET)
@Xth-Floor: Kolego, když tomu tak rozumíte (já to nezpochybňuji, protože já houbám houby rozumím), proč článek neopravíte, Jistě by Vám to zabralo ten samý čas, co tady zbytečně věnujete této DOS. --Chalupa (diskuse) 27. 5. 2022, 00:04 (CEST)
 • Přepracovat – přikláněl bych se k zachování a úpravě, nejsem sice mykologický odborník, ale např. https://www.biolib.cz/cz/taxon/id60161/ uvádí snad věrohodnější údaje včetně literatury. --Xyzabec (diskuse) 22. 2. 2022, 13:10 (CET)
  Dovolil bych si upozornit na několik skutečností. Autor hesla dlouhodobě poškozuje zejména biologické články na Wikipedii úpravou číselných údajů na nesmyslné a nadsazené hodnoty. Dříve byl z toho důvodu opakovaně blokován. Předpokládám, že zakládání nových článků s těmito „hodnotami“ je alternativním způsobem, jak nesmysly na Wikipedii dostat, protože k mazání článků je mezi Wikipedisty daleko menší vůle než k revertování škodlivých editací. Vzhledem k tomu, že článek dosud nikdo nepřepracoval (autor zároveň zakládá další a některé změny revertuje), je otázkou, kdo po něm bude mít chuť tyto články přepracovávat a přetahovat se s jejich autorem (pomoc od správců nepřichází, na žádost od víkendu nikdo nereagoval). Smazáním v tomto případě Wikipedie o nic nepřichází, tyto vandalské články svojí existencí pouze dělají ostudu. --Xth-Floor (diskuse) 22. 2. 2022, 13:50 (CET)
  Uživatele jsem zablokoval. --Jvs 22. 2. 2022, 15:27 (CET)
 • Smazat – neověřené informace, zřejmě pochybné. Pokud jde o totožnou IP, na jakou AV vztáhnul opatření (@Martin Urbanec: ping), je potřeba se k tomu nějak postavit. OJJ, Diskuse 22. 2. 2022, 15:28 (CET)
 • Urgentně ověřit – neověřené a pochybné, ověřit a doplnit zdroje --Wikipedista:BobM d|p 24. 2. 2022, 08:27 (CET)
  Bohužel stejně neověřené a pochybné jsou i další články o křemenáčích: Křemenáč borový, Křemenáč černotřeňový, Křemenáč osikový, nebo o bedlách: Bedla dívčí, Bedla Konradova, Bedla odřená atd., dál už jsem nešel :) --Xyzabec (diskuse) 24. 2. 2022, 13:47 (CET)
  Jmenované články ale - krom křemenáč černotřeňový - pocházejí od Wikipedistů, kteří do článků nevkládali zjevné / záměrné(?) nesmysly. Tam by stačilo doplnit zdroje. V případě článků od 178.255.168.xx to vidím jako ztrátu času (stálo by méně práce těch pár vět napsat od nuly), jinak se riskuje, že tam nějaký nesmysl zůstane. Zde jde navíc o více-méně obskurní taxony, které různí autoři pojímají různě a napsat o nich článek, který by měl nějakou hodnotu, není úplně triviální. --Xth-Floor (diskuse) 24. 2. 2022, 16:03 (CET)
  Článek už sice podle mého názoru vypadá o dost jinak než původně, včetně uvedení literatury a EO, nesmysly tam nevidím a zas tolik času mě přepracování (uznávám, že poněkud laické) nestálo, ale wikipedie se bez této houby nepochybně obejde. Doplnění zdrojů do oněch dalších článků by bylo jistě potřebné, pokud se toho někdo ujme. --Xyzabec (diskuse) 24. 2. 2022, 16:49 (CET) A ještě doplním: Křemenáč dubový je myslím od téhož autora, co s ním? --Xyzabec (diskuse) 24. 2. 2022, 22:54 (CET)
  Za mě smazat, je to bohužel další snůška blábolů. „křemenáč osikový, se kterým je nejblíže příbuzný“ - nesmysl; „Roste od června do listopadu“ - poněkud posunuté (buďto se uvádí např. červen až říjen pro nejběžnější rozsah, nebo květen až listopad pro nejširší); „poněkud vzácnější než křemenáč osikový“ - vlastní výzkum; „chutný… lahodné“ - vlastní výzkum; „výhradně pod duby, čímž se liší od ostatních druhů křemenáčů“ - úplný nesmysl, roste i pod osikami a to častěji než pod duby atd. I po úpravách je třeba průměr třeně proti literatuře dost nadsazený. Za mě je lepší, když takový článek neexistuje, protože v praxi to použitelné stejně není a Wikipedii to pouze sráží (existence podobných článků o houbách, které zcela nekriticky píše kdekdo, činí Wikipedii v očích odborníků-mykologů zcela nevěrohodnou, to mám bohužel potvrzeno z vlastní zkušenosti a z více stran). Zatímco rozsáhlé články o rostlinách a zvířatech opatřené řadou zdrojů jsou různou měrou a různými šablony zpochybňovány, články o houbách v řádově žalostnějším stavu se ponechávají jako dostačující. --Xth-Floor (diskuse) 25. 2. 2022, 10:55 (CET)
  @Xth-Floor: Protože Wikipedii může editovat každý, předpokládá se, že článek napsaný někým, kdo se v dané problematice až tak nevyzná, bude oraven někým, kdo se v ní vyzná. Proto mě názor Vašich odborníků-mykologů vůbec nezajímá, protože i odborníci-mykologové mohou Wikipedii editovat. Tak ať to udělají, nebo ať raději mlčí. Kritizovat umí každý, pracovat už málokdo. --Chalupa (diskuse) 27. 5. 2022, 00:22 (CEST)
 • Ponechat, po úpravách celkem normální článek, i když vylepšit by se jistě dal. (Případně sloučit s křemenáč osikový – vhodnost samostatných článků o poddruzích se tu už kdysi řešila.) --Hnetubud (diskuse) 24. 2. 2022, 18:24 (CET)
  Bohužel nemohu souhlasit s tím, že článek, který stále obsahuje nepravdivá a nedoložitelná tvrzení, navíc bez jediné řádkové reference, je celkem normální. --Xth-Floor (diskuse) 25. 2. 2022, 10:59 (CET)
  Pokud opravdu víte, že jsou ta tvrzení nepravdivá, měl jste je už dávno opravit, to je základní princip tohoto projektu. A že na české wikipedii jsou desetitisíce článků bez jediné řádkové reference (a většina z nich ani neuvádí žádný seznam literatury), to je naprosto neoddiskutovatelný fakt.--Hnetubud (diskuse) 26. 2. 2022, 10:14 (CET)
  Základním principem tohoto projektu zcela jistě není určovat ostatním Wikipedistům, že mají držet ústa a opravovat články vytvářené vandalem. Tento DoS neřeší desetitisíce článků bez řádkové reference, ale jeden konkrétní článek napsaný autorem opakovaně blokovaným za vkládání nepravdivých a zkreslujících informací. Svým předchozím příspěvkem jsem se snažil naznačit, že i když článek jednomu Wikipedistovi (a je zcela jedno kterému) přijde v pořádku, neznamená to, že neobsahuje záměrně zavádějící informace. I kdybych opravil ty, které vidím já, stále to neznamená, že tam nezůstanou jiné. Proto zastávám názor, že článek takového ražení by měl být odstraněn, protože jeho ponecháním riskujeme, že Wikipedie bude šířit bludy. --Xth-Floor (diskuse) 26. 2. 2022, 18:24 (CET)
  @Xth-Floor: Nikdo po Vás nechce, abyste držel ústa, ale abyste namísto zbytečné DOS použil své vědomosti a článek opravil. To je princip Wikipeide a ne mazání. --Chalupa (diskuse) 27. 5. 2022, 00:09 (CEST)
 • Sloučit s článkem Křemenáč osikový. Začlenit pouze věrohodné, alespoň externími odkazy ověřené informace. --Grtek (diskuse) 26. 2. 2022, 11:22 (CET)
  Domnívám se, že není co slučovat. Článek totiž neobsahuje tu jedinou informaci, která by stála za případné sloučení a to, čím se daná varieta liší oproti druhu. --Xth-Floor (diskuse) 26. 2. 2022, 18:28 (CET)
  Dovedu si představit, že bude v článku Křemenáč osikový kapitola Variety a tam popsány ony ověřené informace o varietě decipiens. Je fakt, že čím se vlastně liší (kromě zbarvení klobouku) by stálo za to zjistit. (ale článkům o houbách nerozumím, tak může být můj názor mimo mísu) --Grtek (diskuse) 26. 2. 2022, 21:08 (CET)
  Toto zní jaky rozumný nápad. --Zagothal (diskuse) 8. 4. 2022, 16:41 (CEST)
 • Sloučit – viz Grtek --Lukša (diskuse) 20. 4. 2022, 10:37 (CEST)

KomentářeEditovat

Nejspíš jde i o copyvio, asi z nějakého tištěného atlasu. --Jvs 22. 2. 2022, 15:25 (CET)

Houba opravdu existuje, i článek by tedy mohl zůstat. Přidal jsem odkazy a text jsem trochu upravil podle EO, závažné nesmysly už tam snad nejsou. K případnému upřesnění a doplnění řádkových referencí by asi stačilo nahlédnout do uvedené literatury, pokud ji má někdo k dispozici. --Xyzabec (diskuse) 23. 2. 2022, 16:40 (CET)


Lékařská klinikaEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Xyzabec (diskuse) 6. 3. 2022, 18:20 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – v nynější podobě neozdrojovaného pahýlu je článek zbytečný a smazání jistě nebrání tomu, aby někdo v budoucnu téma zpracoval lépe. --Xyzabec (diskuse) 6. 3. 2022, 18:20 (CET)
 • spíše smazat – neupravitelné --Wikipedista:BobM d|p 8. 3. 2022, 16:19 (CET)
 • Ponechat – Klinika je termín daný legislativou ČR a používaný v lékařské vědě! To samo je určitě pádným důvodem k ponechání. Doplnil jsem 3 nezávislé reference a jistě nebude problém najít další. Podle mne je významnost nyní doložena. Doporučuji však upravit češtinu. Kolegům Xyzabec a BobM navrhuji ještě přehodnotit jejich názor. Článek má potenciál do budoucna. --Fry72 (diskuse) 9. 3. 2022, 22:23 (CET)
  Možná si trochu nerozumíme: významnost pojmu "klinika" myslím nikdo nezpochybňoval. Je to právě naopak: protože je důležitý a poměrně frekventovaný, neměl by snižovat úroveň české Wiki tím, že je zde prezentován v podobě nedobře napsaného pahýlu čekajícího na to, až se ho možná někdo v budoucnu pokusí upravit; já si na to netroufám. A tedy, podle mého názoru - buď v relativně blízké době a do uzavření této DoS dostatečně kvalitní, přijatelný článek nevyžadující údržbové šablony, nebo raději nic. --Xyzabec (diskuse) 10. 3. 2022, 10:22 (CET)
  Souhlasím s Xyzabec, článek je stále na smazání --Wikipedista:BobM d|p 13. 3. 2022, 09:03 (CET)
 • Ponechat – upravitelné. Argument je na stejné vypovídací úrovni jako arugmenzi od BobM. Je snadné napsat neupravitelné, aniž bych se o to pokusil. --Chalupa (diskuse) 13. 3. 2022, 22:00 (CET)
  Čekal jsem týden, jestli k nějaké úpravě dojde, ale nestalo se. Napsat upravitelné, aniž bych se o to pokusil nebo aspoň naznačil jak, je ještě snazší. --Xyzabec (diskuse) 21. 3. 2022, 14:15 (CET)
  @Chalupa: Přečetl jste si ten článek? Text nemá žádnou informační hodnotu. Zdroje (slovník a odkaz na zákon) jsou v podstatě nepoužitelné. --Wikipedista:BobM d|p 21. 3. 2022, 15:24 (CET)
  Definice v zákoně je nevhodný odkaz? Bohužel, bez něj u nás nemůže být klinika. S tím si dovolím nesouhlasit.
  Mám za to, že článek je nýní dostatečně odzdrojován, doplněn, významově rozšířen a propojen se zahraničními wikiistránkami a má encyklopedický význam. Mazat jej by podle mne byla chyba. Má také potenciál růstu. Ponechat.--Fry72 (diskuse) 12. 5. 2022, 21:16 (CEST)
 • Ponechat – článek byl dle mého skromného názoru dostatečně upraven. Zdroje doloženy. --VasekPav (diskuse) 14. 5. 2022, 16:09 (CEST)

KomentářeEditovat

Vybrané fotbalové kluby Královéhradeckého krajeEditovat

Týká se následujících článků: SK Union 2013, MFK Trutnov, TJ Baník Vamberk, FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, TJ Dvůr Králové nad Labem, FK Náchod

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Martin Vrut (diskuse) 21. 5. 2022, 09:47 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – články nejsou ozdrojované jinak nežli webovou stránkou klubu, nesplňují tedy kritérium encyklopedické významnosti--Martin Vrut (diskuse) 21. 5. 2022, 09:47 (CEST)
Doplnění – Ponechat FK Náchod – doplněny knižní zdroje--Martin Vrut (diskuse) 22. 5. 2022, 08:45 (CEST)
 • Ponecat FK Náchod. Ten hrál československou nejvyšší soutěž. Takový klub bych nerušil, protzže je významný sám o sobě. --Chalupa (diskuse) 21. 5. 2022, 23:02 (CEST)
 • Zrušit AfD jako zmatečné – nedostatečné odůvodnění? AfD je neopodstatněné, viz kolega JAnD --Wikipedista:BobM d|p 25. 5. 2022, 08:46 (CEST)

KomentářeEditovat

Po smazání SK Klamoš jsem prošel zatím kluby ve Královéhradeckém kraji a navrhuji na smazání ty, jež zcela postrádají zdroje. Ke každému z nich jsem se pokusil zdroje najít, hledáním na internetu jsem na ně u navržených nenarazil, čímž netvrdím, že neexistují a pokud je někdo najde, tím lépe, pak bych neměl problém se zachováním.--Martin Vrut (diskuse) 21. 5. 2022, 09:47 (CEST)

@Dominus Moravian, Addvisor, Xronin, 78.136.140.13, Jenis:Ještě přidávám upozornění autorům článků.--Martin Vrut (diskuse) 21. 5. 2022, 12:17 (CEST)

FK Náchod - zatím jen prvních 6 zdrojů. Addvisor (diskuse) 21. 5. 2022, 21:27 (CEST)

Děkuji za zdroje, v tuto chvíli na smazání FK Náchod netrvám.--Martin Vrut (diskuse) 22. 5. 2022, 10:06 (CEST)

Mně se hrubě nelíbí takovéto souhrnné DOSy. Proč se na každý článek nezaloží zvláětní. Tutu DOS navrhuji zavřít jako zmatečnou. --Chalupa (diskuse) 21. 5. 2022, 23:04 (CEST)

@Chalupa: Pokud se ozvou další s požadavkem na posuzování zvlášť, není problém. Nicméně jsem tu již uváděl, že žádný z těchto článků neobsahuje žádné zdroje vyjma stránek klubu a jiné zdroje se mi projdením prvních tří stránek vyhledávání nalézt nepodařilo. V tomto ohledu jsou stejné a to je právě důvod, proč je navrhuji na smazání. Zároveň ve chvíli, kdy se najdou zdroje pro konkrétní článek, jsem pro jej z DoS vyčlenit a vyřešit samostatně (nejlépe ponechat).--Martin Vrut (diskuse) 21. 5. 2022, 23:13 (CEST)
Hromadné DoSy nejsou ničím neobvyklým a pokud se jedná o tematicky příbuzné články se stejnými nedostatky, považuji sloučení do jedné diskuse naopak za žádoucí (z praktických důvodů: argumenty pro i proti se nemusí duplikovat; vůbec to neznamená, že o osudu článků se musí rozhodnout en bloc). Wikipedie není byrokracie. — Draceane diskusepříspěvky 23. 5. 2022, 16:25 (CEST)

Ač mne fotbal nezajímá, navrhovat na smazání fotbalové kluby z poměrně velkých měst jen kvůli tomu, že nejsou online zdroje mi přijde dost mimo. Pokud se navrhovatel díval i do knihoven na alespoň krajské úrovni a nic nenašel, pak možná opravdu zdroje nebudou. JAnD (diskuse) 23. 5. 2022, 11:22 (CEST)

Souhlasím, AfD by mělo být uzavřeno jako zmatečné. --Wikipedista:BobM d|p 25. 5. 2022, 08:47 (CEST)
@BobM:Články neobsahovaly žádné zdroje, případně jediný závislý, hledáním na internetu jsem nic nezávislého nenašel, odůvodnění návrhu na smazání mi přijde dostatečné. Když někdo doplní knižní zdroje, je to dle mého názoru lepší než smazání, ale ve chvíli, kdy článek není ozdrojován vůbec, porušuje pravidlo WP:Ověřitelnost--Martin Vrut (diskuse) 28. 5. 2022, 19:18 (CEST)


MimozemšťanéEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 24. 5. 2022, 09:33 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat/Přepracovat – v této podobě pochybný a dlouhodobě neověřený článek, označeno šabl. {{celkově zpochybněno}}. --Wikipedista:BobM d|p 24. 5. 2022, 09:33 (CEST)
 • Smazat a přesměrovat na Mimozemský život, případně tam některé informace sloučit. Souhlas s navrhovatelem, za hlavní problém bych považoval, že toto je pochybně vymezený článek, který nepopisuje primární význam pojmu.--Martin Vrut (diskuse) 24. 5. 2022, 14:40 (CEST)
Po přepracování ponechat.--Martin Vrut (diskuse) 28. 5. 2022, 19:22 (CEST)
 • V této podobě Smazat. Ale bohužel musím opět konstatovat, že kolega navrhovatel @BobM: nejprve článek sám zpochybní a pak s tím argumentuje jako důvodem ke zrušení. Tato jeho praxe se mi opravdu nelíbí. --Chalupa (diskuse) 24. 5. 2022, 19:26 (CEST)
 • Smazat – v této podobě by článek neměl zůstat a přepracování (možná s využitím např. španělské verze?) se asi v brzké době nikdo neujme; když tak ho prostě založí znova. Nějaký znalec, který by posoudil souvislosti a případnou potřebu více článků na podobná témata (Mimozemšťané/Mimozemský život nebo UFO/Ufologie) zřejmě není zatím k dispozici. I zmínky o literatuře či filmu jsou velmi nahodilé a neúplné. --Xyzabec (diskuse) 27. 5. 2022, 13:48 (CEST)
  Kdyby ještě nějaký znalec sci-fi mohl upravit část Příklady ze sci-fi literatury a filmu... --Xyzabec (diskuse) 28. 5. 2022, 21:31 (CEST)
 • Ponechat, přepsal jsem to s využitím německé Wikipedie a ozdrojoval.--Jan Spousta (diskuse) 28. 5. 2022, 18:35 (CEST)
 • Ponechat, v aktuální podobě nevidím problém. --Ajrocket1 (diskuse) 28. 5. 2022, 18:36 (CEST)

KomentářeEditovat

UfologieEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 25. 5. 2022, 08:55 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – článek je neencyklopedickou snůškou nesmyslů, vlastní výzkum, propagace (Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není nástrojem propagace) --Wikipedista:BobM d|p 25. 5. 2022, 08:55 (CEST)
 • Ponechat - článek zdroje má, je zdrojován anglikou Wikipedií, uznávám, že není úplně nejlepší, ale měl by se doplnit. O významu svědší interwiki. V žádném případě to není snůška nesmyslů a propagace (čeho je to propagace?), jak to tvrdí @BobM:, který by si měl na svá tvrzení dát trochu pozor. --Chalupa (diskuse) 26. 5. 2022, 23:53 (CEST)

KomentářeEditovat