Otevřít hlavní menu
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Obsah

Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazáníEditovat

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazáníEditovat

Uzavření diskuseEditovat

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postupEditovat

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuseEditovat

Jak přidat argument nebo komentářEditovat

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazáníEditovat

Benjamin RollEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vlout (diskuse) 23. 6. 2019, 12:39 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Kolega Ioannes Pragensis dnes vytvořil článek subpahýlovitého charakteru, ke kterému se jaksi neobtěžoval doložit encyklopedickou významnost. Požadavek na to revertoval. Nezbývá tudíž, než takto, a jelikož zatím chybí zdroje, kromě jednoho rozhovoru, což úplně nezávislý zdroj o subjektu článku není, je to zatím na smazání. Nechápu ovšem, proč nejít standardní cestou doložení významnosti… --Vlout (diskuse) 23. 6. 2019, 12:39 (CEST) Můj názor stále trvá. Článek nyní obsahuje již 16 referencí, ale bohužel žádný netriviální a nezávislý zdroj o osobě (dva rozhovory, z toho jeden dostupný jen platícím, nejsou sekundárním zdrojem). --Vlout (diskuse) 24. 6. 2019, 15:39 (CEST)
 • Ponechat – zdroje jsou, najdu víc informací a vznikne dobrý pahýl. Ján Kepler (diskuse) 23. 6. 2019, 13:46 (CEST)
  Prosím pěkně, a které z těch zdrojů, které byly dodány, jsou současně netriviální a nezávislé na subjektu článku, které ho popisují jako osobu? Tedy které vyhovují požadavkům uvedeným v příslušném pravidle? --Vlout (diskuse) 23. 6. 2019, 13:50 (CEST)
  dle Wikipedie:Významnost (lidé) Ján Kepler (diskuse) 23. 6. 2019, 13:53 (CEST)
  Pardon, a konkrétně? --Vlout (diskuse) 23. 6. 2019, 13:54 (CEST)
  Osoby proslulé či slavné svou účastí v událostech, o něž se zajímala média. Co toto? Ján Kepler (diskuse) 23. 6. 2019, 13:57 (CEST)
  To asi míří na situace, kdy se nějaká osoba proslavila účastí na určité události. A to, že se tím stala slavnou, se obvykle následně projeví v dostatku (sekundárních) zdrojů přímo o ní. Ostatně pravidlo právě proto uvádí: „Lidé, kteří splňují přinejmenším jedno z níže uvedených kritérií, si asi zaslouží vlastní články ve Wikipedii, protože je o nich dostatek dostupných informací a je o ně dostatečný zájem veřejnosti.“ Ze současného článku v zásadě plyne jediná relevantní informace, a to, že jde o místopředsedu a mluvčího daného spolku, který je studentem ETF UK. Což by úplně stačilo uvést do článku o spolku, řekl bych. Ne vše musí mít na Wikipedii samostatný článek, že ano. Jaké absolvoval gymnázium, že píše blog nebo že se účastní činnosti pražského seniorátu ČCE je podle mne již spíše výrazem zoufalství, že o ničem dalším už nelze napsat. Ledaže bychom článek složili z jeho aktuálních výroků, což by se ovšem zase pojednávalo spíše o aktivitách spolku, ne o něm. Ale to bych se už vracel k základní tezi, že ne vše může mít článek. Resp. smysluplný článek, abych byl přesný. --Vlout (diskuse) 23. 6. 2019, 14:06 (CEST)
  Kontaktoval jsem jej na facebooku a máme konkrétní datum a místo narození. Mají toho dnes hodně, tak zkusím něco najít sám a věřím, že se něco určitě najde. To je tak, když se píší články o žijících osobách. Ján Kepler (diskuse) 23. 6. 2019, 14:13 (CEST)
  Když se najde, tak se najde. To by bylo ideální, když už tedy byl článek založen. Ale upozornil bych proto, že taky máme pravidlo Články o žijících lidech, které mj. zdůrazňuje ověřitelnost… --Vlout (diskuse) 23. 6. 2019, 14:18 (CEST)
  Datum má veřejně uvedeno na svém Facebooku. Je to sice zdroj primární, ale v těchto věcech se s ním snad dá, alespoň prozatím, pracovat. --Bazi (diskuse) 23. 6. 2019, 14:37 (CEST)
  Pokládám za nepochybné, že 23. červen 2019 jasně prokázal, že Mikuláš Minář s Benjaminem Rollem jsou minimálně pro čtvrt milionu lidí významné osobnosti. To je Vloutovi málo?? --Kychot (diskuse) 24. 6. 2019, 08:24 (CEST)
  Na Wikipedii se ta významnost posuzuje poněkud jinak než postáním na Letné. Stejně jako se na Wikipedii významnost youtuberů neposuzuje počtem sledujících. --Bazi (diskuse) 24. 6. 2019, 13:06 (CEST)
  Doporučuji k pročtení – Wikipedie:Encyklopedická významnost. --Vlout (diskuse) 24. 6. 2019, 15:39 (CEST)
 • Opatrně pro ponechání. K dispozici je přinejmenším jeden rozsáhlý videorozhovor z Reflexu, který je sice primárně zaměřen na ty demonstrace, ale Benjamin Roll je „mužem č. 2“ pořádající organizace těch demonstrací, takže ve všem tom dění není úplně bezvýznamný. A přinejmenším v závěru rozhovoru se mluví i více o něm, o jeho víře, aktivismu atd. Dále pak máme větší množství zmínek možná triviálních, resp. se opět v mnoha zdrojích vyjadřuje za pořadatele těch událostí.
  Doporučení Wikipedie:Významnost (lidé) není úplně exaktní, tak jako ani samo základní doporučení Wikipedie:Encyklopedická významnost. Je spíš návodné. Předmětná osoba se opravdu aktivně účastní společensky významných událostí, které aktuálně probíhají, takže jeho angažmá není uzavřené a lze do budoucna očekávat další přibývání zdrojů. Není to tedy případ, kdy by vyšel všehovšudy jen ten jeden rozsáhlejší rozhovor a jinak bylo ticho po pěšině, stejně jako neexistují jen triviální okrajové zmínky.
  Pokud by samostatný článek neobstál, nebylo by od věci zakomponovat medailonek do článku Milion chvilek pro demokracii (ten má IMHO v současném stavu stále značný potenciál k rozvoji, ke každé jednotlivé demonstraci vyšlo velké množství zpravodajských zdrojů, celostátních i regionálních, samotné organizování je předmětem i nějakých hoaxů a fake news, které jsou následně vyvraceny, takže by ještě bylo o čem psát, včetně osob hlavních pořadatelů). „Muž č. 1“ Mikuláš Minář přitom už samostatný článek má, je holt víc na očích a „na ráně“. Jestli bude samostatně zachován i Benjamin Roll, nepovažuji v této chvíli za úplně zásadní, je to nejspíš opravdu hraniční případ. --Bazi (diskuse) 23. 6. 2019, 14:56 (CEST)
  Je docela dobře možné, že další zdroje, tentokrát už přímo k jeho osobě, se v budoucnu objeví (zakládání takovýchto „aktuálních“ článků je prostě vždy předčasné). Jinak bych zůstal u toho, co jsem už napsal Jánu Keplerovi. --Vlout (diskuse) 23. 6. 2019, 15:10 (CEST)
  Nemyslím, že to musí být vždy předčasné. O mnoha aktuálních událostech je poměrně záhy jasné, že EV splňují. V tomto případě to IMHO poněkud předčasné bylo. Jestli to je na smaz, to nechť komunita posoudí. --Bazi (diskuse) 23. 6. 2019, 15:36 (CEST)
 • Ponechat. Kéž by byly všechny články na cs.wiki tak ozdrojovány jako tento. (Jistě, se založením článku se mohlo počkat dva tři dny, až bude dost zdrojů. Těch patnáct set lidí, kteří včera něco o Rollovi hledali, by tak o něm na wikipedii nic nenašlo. A teď soudruzi přijde kontrolní otázka: pomohlo by to prestiži wikipedie jako kvalitního zdroje informací nebo spíš ne?)--Hnetubud (diskuse) 24. 6. 2019, 13:38 (CEST)
  Pokud by relevantní informace o dané osobě (místopředseda spolku a student) byly uvedeny v článku Milion chvilek pro demokracii, asi by je našli. Vždyť se na ten článek o Benjaminu Rollovi podívejte, co vlastně obsahuje? --Vlout (diskuse) 24. 6. 2019, 15:39 (CEST)
  Informací a zdrojů k nim stále přibývá, což se vzhledem k publicitě věnované demonstracím logicky dalo čekat. Právě kvůli podobným případům dostala wikipedie při svém vzniku do vínku velmi důležitou a bohužel stále více opomíjenou zásadu: „Pokud Vám pravidla brání ve zvyšování nebo udržování kvality Wikipedie, nevšímejte si jich.“--Hnetubud (diskuse) 26. 6. 2019, 21:20 (CEST)
  A proto se takové pochybnosti řeší DOSem, kde se komunita může vyjadřovat, může věcně argumentovat a má se na něčem shodnout. --Bazi (diskuse) 26. 6. 2019, 22:43 (CEST)
  Ale já přece vím, k čemu jsou DOSy – přesněji řečeno k čemu by mohly být, kdyby se jimi neplýtvalo tolik, že už jsou většině „komunity“ naprosto egál.--Hnetubud (diskuse) 29. 6. 2019, 20:20 (CEST)
 • Chtěl bych především poděkovat kolegům, kteří se článku ujali. Bohužel jsem neměl čas jej dále rozvíjet, ale zároveň jsem nechtěl dopustit, aby na Wikipedii tak důležitý článek chyběl aspoň v zárodku (jen za první půlden existence by jej postrádalo 1500 čtenářů, což by byla velká škoda). K samotné významnosti: zvažte prosím, že článek je o člověku, který ve jménu své organizace včera před čtvrt milionem shromážděných příznivců přednesl zásadní projev o jejím budoucím směřování. Přenášely ho přitom živě dva televizní okruhy, přítomné byly štáby hlavních světových médií a dnes se jeho jméno objevilo v mnoha našich i světových denících. Pokud máte pocit, že je tato diskuse o smazání ještě smysluplná, tak prosím vysvětlete, proč. Mně to připadá jako fraška a zbytečná ztráta času.--Ioannes Pragensis (diskuse) 24. 6. 2019, 21:26 (CEST)
  Musím podotknout, že „objevení se jeho jména“ někde neznamená ani zdaleka netriviální zdroj. Rovněž připomínám poznámku z Wikipedie:Významnost (lidé): „Několik podobných příběhů popisujících jednodenní zpravodajskou událost lze počítat pouze za jednu reportáž.“ Tedy bych si s tou „fraškou a zbytečnou ztrátou času“ nebyl tak jistý. Klidně dodávejme ještě nové argumenty, případně nové netriviální zdroje (což by bylo patrně ještě přesvědčivější). --Bazi (diskuse) 24. 6. 2019, 22:45 (CEST)
  @Bazi: https://ct24.ceskatelevize.cz/2851580-udalosti-komentare-benjamin-roll-vysvetluje-duvody-protestu - včera tam byl, jestli toto není netriviální zdroj.. Ján Kepler (diskuse) 25. 6. 2019, 05:06 (CEST)
  @Bazi: Na této wiki se za důkaz významnosti obvykle považovala netriviální pozornost věnovaná člověku ze strany dvou nezávislých seriózních médií. Uvedl jsem, že zásadní politický projev pana Rolla přenášely v přímém přenosu dva celostátní televizní okruhy, samozřejmě oba na něm nezávislé a profesionální. Proč vyžadujete ještě další zdroje?--Ioannes Pragensis (diskuse) 25. 6. 2019, 09:00 (CEST)
  Nejde toliko o jakousi všeobecnou pozornost, ale o to, zda máme k dispozici netriviální zdroje, z kterých lze napsat o člověku článek. Čili pozornost by měla být věnována člověku, ne že je dotazován jen na něco, s čím má co do činění, ale co nám nevypoví vůbec nic o něm samotném. Rozhovory jsou v tomto smyslu problematické a už o ně bylo vedeno vícero sporů, protože ačkoli rozhovor publikuje obecně věrohodné médium, veškeré výpovědi jsou primárně od samotné osoby, autor článku je po faktické stránce neprověřoval, což je hlavní užitek oněch sekundárních zdrojů a redakčních procesů, proto jim dáváme přednost před primárními, proto mají být na subjektu nezávislé. V našem případě se stále jedná o jakýsi hraniční případ, nic, nad čím bychom měli mávnout rukou se slovy o „frašce a zbytečné ztrátě času“. --Bazi (diskuse) 25. 6. 2019, 10:38 (CEST)
  @Bazi: To, co píšete, je nesporně pravda z hlediska kvality článku (čím víc zdrojů, tím lépe, o tom žádná). Ale tohle není nominace NČ - tato diskuse se vede o posouzení encyklopedické významnosti. A tady platí Wikipedie:Významnost (lidé), kde se mj. říká, že významní jsou "tvůrci veřejného mínění, či osoby které významně ovlivňují veřejné mínění". Což je kritérium nezávislé na zdrojích o samotné osobě. Stačí dokázat, že pan Roll významně ovlivňuje české veřejné mínění, což bylo myslím od začátku nad slunce jasné každému, kdo se aspoň trochu zabývá českou politikou.--Ioannes Pragensis (diskuse) 25. 6. 2019, 12:24 (CEST)
  Já to vidím i jako podmínku pro vůbec potenciál sepsat samostatný článek. Na NČ by ty zdroje nedostačovaly ani náhodou, to bychom teprve mohli mluvit o „frašce a zbytečné ztrátě času“. Ale řeší se tu hranice přijatelnosti pro založení samostatného (plnohodnotného) článku. Všechna ta další kritéria jsou spíše návodná a tak jako tak vedou k tomu, že pokud jsou splněna, nejspíš bude existovat dostatek vhodných zdrojů. Vždy směřují k té existenci nezávislých netriviálních věrohodných zdrojů, jen představují jakousi odůvodněnou domněnku, že i když jsme dosud ty zdroje třeba nedohledali a nedodali, nejspíš někde existovat budou. Jak už jsem ostatně psal ve svém vlastním příspěvku, domnívám se, že ty zdroje nejspíš existují nebo velmi záhy vzniknou, takže jsem opatrně pro ponechání článku. V případě Milionu chvilek je evidentní, že člověkem, který ovlivňuje veřejné mínění (resp. se v něm i sám vyskytuje), je muž č. 1, o muži č. 2 už bychom museli spíš prověřovat, zda to platí. A právě v tomto DoSu se to prověřování snad děje / může dít. --Bazi (diskuse) 25. 6. 2019, 12:45 (CEST)
  @Bazi: Samozřejmě že je pan Roll č. 2, ale na nedělní demonstraci měl několik proslovů. Ján Kepler (diskuse) 25. 6. 2019, 12:55 (CEST)
  Fascinuje mě, že takový zkušený a dlouholetý wikipedista má evidentní problém s encyklopedickou významností… Významní jsou jistě (obecně vzato) tvůrci veřejného mínění, ale to právě z toho důvodu, že o nich díky tomu existuje dostatek sekundárních, věrohodných, nezávislých a netriviálních zdrojů. To ostatně dané pravidlo také uvádí, že ano (snad není nutné podruhé citovat). Zde jsme svědky případu, kdy byl založen článek o osobě, o které v podstatě nelze nic moc napsat, ledaže jde o výroky k aktivitám spolku. Z toho jistě plyne významnost onoho spolku, ale ne tak už dané osoby. To prosím není nic proti ní, ale takové to velmi subjektivní chtění, aby zde měla článek, je až příliš, příliš zřejmé. --Vlout (diskuse) 25. 6. 2019, 19:00 (CEST)
 • Ponechat. Domnívám se, že v současné době je již článek v takovém rozsahu a podpořen takovými odkazy, že je možné jej zde ponechat. V původní podobě, kdy kolega Vlout, zakládal diskusi o smazání, byla podoba článku žalostná, to uznávám. --Jan Polák (diskuse) 6. 7. 2019, 02:05 (CEST)

KomentářeEditovat

 • Provedl jsem malý výzkum za účelem zjištění, nakolik platít výše formulované tvrzení Pokud by relevantní informace o dané osobě […] byly uvedeny v článku Milion chvilek pro demokracii, asi by je [ti lidé, kteří včera něco o ní na internetu hledali,] našli. Vyšel jsem z článků o podobných iniciativách a zkoušel Googlem hledat osobnosti v nich zmíněné s cílem „najít o nich něco na Wikipedii“ (ať už článek o o osobě nebo právě zmínku osoby v článku o iniciativě), přičemž jsem pozoroval, jaký vliv má skutečnost, zda o osobě existuje samostatný článek (tedy odkaz z článku o iniciativě je modrý), nebo nikoliv (odkaz z článku o iniciativě je červený a osoba je tedy zmíněna pouze v článku o iniciativě).
Článek o výzvě Děkujeme, odejděte! zmiňuje sedm iniciátorů, z toho šest má modrý odkaz vedoucí na samostatný článek – a po zadání jejich jména do Googlu se tento článek objeví na první stránce, typicky hned na první pozici výsledků. Sedmý iniciátor, Vratislav Řehák, samostatný článek nemá – a ve výsledcích vyhledávání jsem musel listovat až na sedmou(!) stránku, abych narazil na článek o výzvě, ve kterém se o něm něco píše; předchozí výsledky byly vesměs různé stránky o jeho lékařské praxi a publikacích. Obdobně ve článku o podobně pojmenované výzvě Děkujeme, odcházíme figuruje červený odkaz Martin Engel, podle jehož jména jsem ale ten článek na Wikipedii vůbec nenašel, zatímco samostatný článek jeho protivníka Leoše Hegera vyskočí po zadání jména hned na první pozici (to je vcelku pochopitelné, byl to ministr zdravotnictví).
Tyto dva pokusy podle mne jasně ilustrují, že Google skutečně velmi upřednostňuje, když o něčem existuje samostatná stránka. Dává to ostatně smysl z pohledu SEO, kde hraje velkou roli mj. unikátnost obsahu a titulek stránky. Toto empiricky podložené tvrzení přináším jako příspěvek do této diskuze (ale i obecně dalších podobných diskuzí) jako argument ukazující, že chceme-li na Wikipedii uspokojit informační potřebu uživatelů internetu, je pro úspěch této snahy existence samostatného článku na dané téma (resp. obsahující ve svém názvu klíčové slovo, které lidé hledají) často rozhodujícím faktorem. Toto uvádím jako fakt, aniž bych tím chtěl nějak zpochybňovat současně platná pravidla o významnosti či se přiklánět na některou stranu této konkrétní diskuse (na jejíž předmět sám nemám jasný názor). --Blahma (diskuse) 28. 6. 2019, 10:42 (CEST)
Dobrá, ovšem snazší vyhledávání přes samostatný článek platí pro případy, kdy lidé něco hledají a neví přesně, o co jde. V tomto případě je známost subjektu, o které je článek, dána přes aktivity daného spolku. Ten jistě čtenáři na Wikipedii naleznou a jestliže by pouze v něm byly popsány relevantní informace (tzn. místopředseda a mluvčí spolku, který je studentem ETF UK), dozvěděli by se vše podstatné taktéž. --Vlout (diskuse) 28. 6. 2019, 15:19 (CEST)
Ano, ale uznej, že v takovém případě jsou pak úvahy o (ne)vhodnosti samostatného článku pro osobu irelevantní – čtenáři, který si nejprve vyhledá článek o iniciativě, je už pak prakticky jedno, jestli informace o osobě najde přímo v něm, nebo po jednom dalším prokliku, na který je naveden. Také je škoda, že pro českou Wikipedii nemáme dostupné takové statistiky, jako pro několik největších jazyků, abychom se dozvěděli, odkud (jiné články a které, vyhledávací pole na Wikipedii, externí vyhledávače, přímým zadáním…) na konkrétní článek kolik lidí přichází – i to by pomohlo lepší orientaci a uvažování o členění encyklopedie směrem k větší praktičnosti. --Blahma (diskuse) 29. 6. 2019, 01:31 (CEST)
To máš pravdu, to by byla docela výhoda. Sám bych odhadoval, že z vyhledávačů, ale je to jen tip. --Vlout (diskuse) 29. 6. 2019, 17:50 (CEST)

Jen drobný postřeh mimo diskusi – zdá se, že dotyčná osoba byla kdysi také wikipedistou...--Hnetubud (diskuse) 29. 6. 2019, 20:20 (CEST)

Ano, vypadá to tak, resp. je to možné. A stále je, ne jen kdysi. --Bazi (diskuse) 30. 6. 2019, 12:29 (CEST)
Já nemám žádný důvod se domnívat, že by si přezdívku podle jeho jména jen tak někdo vymýšlel a už v počátcích spolku Milion Chvilek o něm jako prakticky jediný na Wikipedii aktivně editoval. Mám za to, že to prostě byl on, a věřím, že pokud budeme chtít (a článek o něm se udrží), tak by ho bylo možné i oslovit a poměrně snadno dosáhnout toho, aby se na jeho diskuzní stránku mohla přidat šablona {{Významný wikipedista}} (a tím i nepřímo rozšířit kategorie Encyklopedicky významní wikipedisté, kde je teď 60 lidí). --Blahma (diskuse) 3. 7. 2019, 21:06 (CEST)


Vilém AxmannEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Chalupa (diskuse) 2. 7. 2019, 21:59 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – článek není dostatečně ozdrojován dvěma nezávislými netriviálnímui zdroji. --Chalupa (diskuse) 2. 7. 2019, 22:02 (CEST)
 • Ponechat – jeden NNVZ zdroj přidal kolega Patriccck, dva jsem přidal já. Stačilo projít zprávy na Google. Předpokládám, že podobné zdroje budou také v regionálních tiskovinách, které na internetu nenajdeme. Daný fotbalista je regionálně velmi významný, soudě podle informací z oněch 3 zdrojů. --Palu (diskuse) 2. 7. 2019, 22:22 (CEST)
Kolego,ká tam stále vidím pouze jednu podivnou referenci. Externí odkazy nejsou referencemi. --Chalupa (diskuse) 4. 7. 2019, 22:10 (CEST)
Žádné pravidlo nestanovuje, že musí mít článek reference. Je tu jen podmínka EV poměřená existencí NNVZ. Existence NNVZ je doložena právě jejich uvedením v článku, například v referencích nebo v externích odkazech. --Palu (diskuse) 6. 7. 2019, 12:59 (CEST)
 • Spíše ponechat dle Wikipedie:Významnost (lidé): „Sportovci, kteří hrají v plně profesionální lize nebo se účastní závodů srovnatelné úrovně v neligových sportech, jako je plavání, nebo patří ke špičce v převážně amatérských sportech.“ V článku se dočítám, že dvě sezony hrál v první lize, pak i trénoval. Pravda, podle statistik za tu dobu nedal žádný gól, ale to se asi od brankářů moc nečeká. Zúčastnil se ale deseti zápasů. Není to asi nic moc světoborného, není to možná ztřetelně přesvědčivé, proto jsem váhavě, ale přece jen pro ponechání. Existenci zdrojů v takových případech důvodně předpokládáme, byť nejsou přímo přítomny v článku. Je ovšem fakt, že článek je velice stručný, zasloužil by dohledat a vytěžit další zdroje. Odkazy doplněné alespoň do EO nasvědčují, že by bylo o čem psát. --Bazi (diskuse) 2. 7. 2019, 23:44 (CEST)
 • Ponechat, tohle se tu řešilo už mockrát (např. Wikipedie:Diskuse o smazání/Lubomír Adelt). Když se komunita jednou rozhodla, že chce mít články o všech českých prvoligových fotbalistech i za cenu, že většinu z nich tvoří chabě zdrojované pahýlky, je třeba to respektovat a neplýtvat časem na DoSy o náhodně vybraných jednotlivcích.--Hnetubud (diskuse) 3. 7. 2019, 21:56 (CEST)
  Ne všichni prvoligoví fotbalisté, je tam k tomu i poznámka: „Účast v jednotlivém utkání či turnaji, třeba i korunovaná úspěchem, nebo nevýrazná účast v několika málo z nich však neznamená splnění uvedeného kritéria, ledaže by takové utkání či turnaj patřily k nejprestižnějším v daném sportu.“ Takže má smysl posouzení sporných případů, kdy hráč v nejvyšší soutěži odehrál jen několik málo zápasů apod. --Bazi (diskuse) 3. 7. 2019, 22:15 (CEST)
  Budiž, u Axmanna je významnost na hraně. Ovšem v situaci, kdy se zároveň má smazat Martin Abraham (reprezentant, dva ligové tituly, šest interwiki), se dá sotva předpokládat nějaké věcné posuzování významnosti.--Hnetubud (diskuse) 6. 7. 2019, 22:11 (CEST)
 • Spíše ponechat Obecně nejsem nadšený z toho, že relativně bezvýznamní prvoligoví sportovci si zde často uzurpují článek se svým jménem bez rozlišovače, různými tabulkami sestav a výsledků si pak namnoží odkazy na své jméno a pak se tím argumentuje proti tomu, aby se přestěhovali na název s rozlišovačem, když mnohem významnější osobnost stejného jména, ale z jiného oboru, tu třeba článek ještě nemá a rozhodně na sebe nemá tolik odkazů. Nicméně z praktických důvodů se mi zdá lepší, aby takoví hráči tady měli byť třeba i jen stručný pahýl, než aby odkazy v těch tabulkách zůstaly zbytečně červené nebo abychom kvůli otrockému samoúčelnému dodržování nějakého výkladu "významnosti" ty sportovce začleňovali do nějakého obecnějšího násilně a nesourodě poslepovaného zbytkového článku po vzoru Českých internetových memů. Ať se nám to libí nebo ne, takovíto sportovci jsou "tématem významným pro větší množství lidí" a současně jejich sportovní činnost bývá celkem dobře dokumentována, a to prostě proto, že existuje sorta lidí, která se tomuto tématu soustavně a systematicky věnuje. Fakt, že zdroji o daném sportovci jsou pouze stovky nějakých soupisek a výsledkových tabulek a pár zmínek ve zpravodajství, a nikoliv vázaná životopisná monografie, bych nepovažoval za nepřekonatelnou překážku. Předností Wikipedie by měla být i jistá míra systematičnosti a proto bych také nebyl rád, kdyby nám tady například 10 % obcí nebo části obcí chybělo, protože by někdo seznal, že jsou „málo významné“ (a to jako že mnohé fakt jsou). Pokud platí, že ligový profesionální sportovec zpravidla je významný, tak z důvodu systematičnosti bych bral automaticky za významné všechny, pokud tedy alespoň jejich existence je nesporná a jde o nich napsat aspoň pahýl ověřitelných informací. --ŠJů (diskuse) 4. 7. 2019, 19:17 (CEST)
 • Ponechat – na tyto „neopracované“ prvoligové hráče, u nichž není pochyb o min. dvou NNVZ, by šlo upozornit třeba na portálu Fotbal. Tamtéž je například seznam požadovaných článků o významných zahraničních fotbalistech, kteří zatím na cswiki chybí. Okénko pro zaznamenání podobných případů by se tam určitě našlo. --Jura (diskuse) 5. 7. 2019, 13:52 (CEST)
  Nejsem ten, kdo by to byl schopen naprogramovat, ale možná by šlo založit u toho portálu stránku, kterou by bot průběžně plnil aktualizovaným seznamem článků, jež pojednávají o (prvoligových?) fotbalistech a zároveň neobsahují žádnou řádkovou referenci. Pokud by to ale někdo „řešil“ tak, že tam nasype jednu nebo dvě reference na nějakou databázovou tabulku, která by o fotbalistově životě a kariéře nic moc neřekla, pak by to nejspíš trochu ztrácelo smysl. Bylo by potřeba tomu věnovat náležitou péči. --Bazi (diskuse) 6. 7. 2019, 12:46 (CEST)
 • Ponechat – 2NNVZ nepochybně existují, třeba [1] nebo [2]. Já sám jsem je vyhledal během minuty přes Google. Pak jsem si přečetl inkriminovaný článek, a vidím, že už jsou v něm dokonce obsaženy. --Mario7 (diskuse) 6. 7. 2019, 20:15 (CEST)
 • Ponechat – vizte výše.--Tomas62 (diskuse) 12. 7. 2019, 00:17 (CEST)

KomentářeEditovat

ChalupaEditovat

Nikterak netvrdím, že jde o bezvýznamného fotbalistu, protože o něm nic nevím. V každém případě musí být článek doložen dvěma nezávislmými zdroji, jinak musí být vymazán jako jiné takové podobné neozdrojované články. Navíc nechápu rozhodnutí u původníhio návrhu na zrušení, důležité jsou argumenty a ne počet hlasů. Vycházím z rozhodnutí uvedeného v Wikipedie:Diskuse o smazání/Jiří Sika. Tam také nebylo dosaženo konsenzu, ale článek byl smazán pro neuvedení netriválních zdrojů. Takto je třeba postupovat i v tomto a v dalších případech. Podku nebudou zdroje dodány, musí být článek smazán jako neencykloepdický. Kromě toho jeden uvedený zdroj vůbec není zdrojem pro uvedené informace a měl by být spíše v externích odkazech. --Chalupa --Chalupa (diskuse) 2. 7. 2019, 22:00 (CEST)

Ano, a v příslušné diskusi vám kolegové vysvětlili, proč nemáte žádný DoS zakládat. Jak vidno, marně.--Hnetubud (diskuse) 3. 7. 2019, 21:56 (CEST)
Moc se mi líbí, že obhajute neozdrovaný článek, čímž podle mne narušujete Wikipedii. Mnořství kolegů o ničem nerozhoduje, důležité jsou arguemty a ty jsou jasné, nenarušujte Wikipedii, prosím, --Chalupa (diskuse) 4. 7. 2019, 22:08 (CEST)
Nebojte se, už nebudu narušovat wikipedii, protože jsem s ní právě díky vám definitivně skončil. Nejsem masochista, abych věnoval svůj volný čas lidem, kteří mi místo poděkování naplivou do ksichtu.--Hnetubud (diskuse) 5. 7. 2019, 00:32 (CEST)
A to Vám mám poděkovat za to, že jste mé chování ozbačil za drzost. [3]. Neříká Vám něoc pravidlo o osbních útocích. --Chalupa (diskuse) 6. 7. 2019, 20:32 (CEST)
Myslíte to pravidlo, za jehož porušování jste byl už patnáctkrát zablokován? Vlezte mi na záda. --Hnetubud (diskuse) 6. 7. 2019, 22:11 (CEST)
ŠJůEditovat

Jakkoliv to zatím vypadá, jako by tu kolega Chalupa donkichotsky vedl válku za pravidla a pořádek proti většině kolegů, kteří asi v jeho očích tak zodpovědní a důslední nedokážou být, a řekl bych, že ne příliš vyváženě aplikuje různé principy, na kterých by Wikipedie měla stát, především bych ocenil, že s tím šel aspoň férově do diskuse. Byli jiní, kteří tu kdysi prosadili "automatické odložené smazání" a tezi, že "diskuse není hlasování", právě proto, aby názor komunity mohli zcela obcházet a nějaký jednostranný a z kontextu vytržený výklad dílčího prvku pravidel pak mohli používat jako absolutní kritérium, které stojí nade vším. Ideálně mazat tak potichu, aby si toho komunita vůbec nevšimla a nestačila zaprotestovat. Co se týče fotbalistů, řekl bych to tak: pokud se někdo proslaví "triviální činností", pak jeho významnost logicky je založena především na "triviálních zdrojích". Ovšem nezapomeňme, že stručnost ještě neznamená triviálnost. Jedna položka v tabulce soupisky či výsledků může být méně "triviální" než deset žvanivých článků ve zpravodajství nebo v bulváru. Osobně si nemyslím, že by tu článek o kdejakém čutálistovi musel být, ale ještě více si nemyslím, že by takové články měly být znovu a znovu navrhovány na smazání a že bychom měli ztrácet čas v nekonečných diskusích o nich, zvlášť je-li pointou diskusí nějaký formální dogmatismus spíše než skutečná kvalita, užitečnost a spolehlivost Wikipedie. --ŠJů (diskuse) 4. 7. 2019, 19:30 (CEST)

Jedna položka v (jednoduché) tabulce prostě je triviální, protože nedává žádný ucelený přehled o tématu. Databázový záznam těžko může mít povahu netriviálního zdroje, leda by byl skutečně velmi, velmi obsáhlý. Z popisných článků se oproti tomu můžeme dozvědět více podrobností než jenom počet zápasů nebo gólů. A my tady přece tvoříme encyklopedii, nikoli databázi, tu si tvořme na Wikidatech. Pokud k nějakému tématu můžeme čerpat opravdu jen z položky v tabulce, dost pravděpodobně je to téma zpracovatelné právě jen do tabulky/seznamu. --Bazi (diskuse) 4. 7. 2019, 19:45 (CEST)
Smyslem tabulky obvykle je právě to, aby o něčem dávala ucelený přehled, a tedy to, co je v té tabulce obsaženo je do toho uceleného přehledu začleněno. Je-li zde kontextem první liga daného sportu, pak soupisky a výsledkové listiny poskytují právě ty podstatné informace o sportovní činnosti. Není nezbytně nutné, aby daný sportovec navíc ještě způsobil nějaký skandál, ožral se, přednášel v bulváru svoje politické a společenské názory, popral se s rozhodčím nebo o sebe nechal handlovat kluby atd., aby o něm začaly být psány samostatné články. Mně se třeba taky nelíbí, když ve Wikipedii jsou články o filmech založeny jen na výčtu tvůrců a výpisu počtu hvězdiček v nějakých filmových databázích, ale jinak v podstatě jen opisují anotaci od distributora a vůbec se nesnaží z recenzí extrahovat nějakou skutečnou věcnou recenzi toho filmu a jeho reálného významu a souvislostí. Samozřejmě že máme-li o sportovci navíc ještě nějaký soustavný popis jeho životní dráhy, osobního života atd., je to jakýsi bonus, ale v základu úspěchy sportovců věcně nejvíce postihují právě ta čísla z těch tabulek a seznamů. Málokdo z nich má tak osobitý styl, aby mělo smysl o něm psát něco navíc. --ŠJů (diskuse) 4. 7. 2019, 20:00 (CEST)
Ta „ucelenost“ tabulky spočívá v přehledu o všech položkách, má tedy (možná) ambice představit uceleně třeba výsledky nějakého týmu rozepsané po jednotlivých hráčích. Těžko ale má poskytovat ucelenou informaci o tom jednom hráči. Ten tam figuruje opravdu jen jako jedna z položek, dílčí složka. Je samozřejmě dosti laciné shazovat popisné články příklady typu „ožral se, způsobil skandál“ apod. Zrovna bulvární média obvykle za věrohodná nepovažujeme, čili ani nemá smysl jimi argumentovat, nechme si to tedy jinam. Má jít o popisné články seriózní, ty by třeba v tom fotbalu mohly vysvětlit, proč hráč přestoupil z jednoho klubu do druhého, jaké ho kdy potkalo zranění, kvůli kterému třeba odehrál jen tak málo zápasů, spoustu dalších informací nebo i zhodnocení jeho kariéry, jestli byla úspěšná apod. Někdo si to možná zkusí vyčíst z tabulek, ale dost pochybuji, že by právě takto podrobné byly. Proto s dovolením setrvám u svého přesvědčení, že nějaká výsledková listina není netriviálním zdrojem.
Co se týká názoru na nedokonalé filmové články, mohu v mnohém souhlasit. Zrovna v jejich případě taky obvykle nepovažuji třeba pouhý záznam v ČSFD nebo IMDb za dostačující netriviální zdroj, protože v těch databázích je zaznamenán opravdu kdejaký počin, prostě pro úplnost. A snažím se o filmech psát víc (např. Labyrint: Útěk) než jen to, co by se vešlo do infoboxu. Pokud máme jen to, co náleží do infoboxu, pak to s největší pravděpodobností patří na Wikidata, ne na Wikipedii. --Bazi (diskuse) 4. 7. 2019, 20:59 (CEST)

Pokud by kolega Chalupa byl konzistentním delecionistou, možná bych pro něj tedy měl více pochopení, než když to vypadá, že je to jakási msta a narušování Wikipedie ve stylu „smazali jste mi Siku, tak tady máte přes držku“. Já bych tedy byl pro ponechání Siky a domnívám se, že Sika je objektivně (nikoliv nutně ve smyslu našich dogmatických "pravidel") významnější než ti různí sportovci na jedno použití, ale delecionistické války tu rozhodně podporovat nechci. --ŠJů (diskuse) 4. 7. 2019, 20:00 (CEST)

Kolego, já jsem proto, aby se měřilo všem článkům stejně. Pravidla jsou jedna a nemůžete jednou trvdit ano a podruhé ne a vydávat to za mstu. --Chalupa (diskuse) 4. 7. 2019, 22:04 (CEST)
Mě to tedy mstivé přijde, i s přihlédnutím k tomu, jak tam vracíte celkem nesmyslně užitou šablonu Neověřeno. --Palu (diskuse) 5. 7. 2019, 13:59 (CEST)
Kolego, když jsem tam tu šablonu vracel, byl tam poutze jeden zdroj. Takže celkem nesnylsné bylo její odstranění. Nyní to vypadá podstatně jinak, jenom by bylo doré zjistit, zda jsou ty zdroje netrivilání. --Chalupa (diskuse) 5. 7. 2019, 20:16 (CEST)
A ten jeden zdroj byl nějak nedůvěryhodný? Nebo jste v článku našel nějaká fakta, která je důvod rozumně zpochybňovat? Nebo si prostě jen pletete ověřitelnost s "významností"? --ŠJů (diskuse) 6. 7. 2019, 20:41 (CEST)
Ne nebyl, ale byl pouze jeden. Vy jistě pravdila znáte, tak tady nepoužívejte argumentační klam. Žádáná diksuze o nepřípustnsoti tohoto zdorje zde nebyla. --Chalupa (diskuse) 7. 7. 2019, 10:29 (CEST)
Chalupa podruhéEditovat

Kdyby moje "mstivost" měla za následek to, že článek bude mít zdroje a bude vypadat k světu, měli bychom být věichni spokojeni. Chci upozornit na další článek, ve kterém je šablona neověřeno již od 8. 5. 2008 a dal jí tam Wikipedista:Tlusťa, jde o článek Martin Abraham. Za 11 let nebyl nidko schopen dodat ke článku zdroje. To je typický článek na smazání. Píši to sem proto, aby byl čas zdroje doplnit, abych článek nemusel navrhovt na smazání. --Chalupa (diskuse) 5. 7. 2019, 20:30 (CEST)

To ale není typický článek na smazání. Že není ověřený, nemusí být nutně důvodem ke smazání. Pokud chcete systematicky vylepšovat články fotbalistů, zařaďte se do projektu Fotbal. Zneužívat k tomu ale DoS tím, že budete sázet jeden neověřený článek za druhým a nutit ostatní, aby makali, to mi přijde dost jako NEKIT. --Palu (diskuse) 6. 7. 2019, 12:04 (CEST)
Obávám se, že jedinou cestou, jestliže se Vám současná pravidla stanovící podmínky významnosti u sportovců nelíbí, je přesvědčit ostatní, aby byly změněny. Řešit to cestou náhodného výběru jednotlivostí a navrhovat je postupně ke smazání, to není to pravé ořechové. Našli by se podle mého soudu i tací, kteří by zřejmě souhlasili s tím, že se takový postup může až nebezpečně blížit odkazovanému pravidlu Nenarušujte encyklopedii kvůli ilustraci tvrzení. --Vlout (diskuse) 6. 7. 2019, 12:38 (CEST)
@Vlout: Kolego, komunira nemůže rozhodovar proti pravidlům, i kdyby bylo takovýchto wikiepdistů tisíc. Vidím, že budu muset zadat žádosst o komentář, zda se může rozhodnutím komunity porušovat pravidlo o dvou nezáváslých a netriviláních zdrojích. Pokud nějaký fotbalista patří mezi osoby, ktzeré splňuji pravidla pro významnost osob, jistě se pro něho tyto zdroje snado najdou. Pravidla pro významnost osob nám říkají, jaká osoba si zaslouží mít na Wikipedii článek, ale nikterak neříkají, že by v článku nemusely být zdroje. Nebo se mýlím a je to tam? Pak by byly oně pravdial ve vzájemném rozpru. -Chalupa (diskuse) 6. 7. 2019, 19:13 (CEST)
Toto opravdu není příklad článku, kdy by kvůli nedostatku zdrojů nešlo o subjektu článku nic napsat nebo kdy by nešlo o "encyklopedicky zajímavé téma, významné pro větší množství lidí", takže "není dost wikipedistů, kteří by článek mohli upravovat a kontrolovat". Spíše by návrh na smazání tohoto článku byl dobrou praktickou ukázkou toho, jak slepé dogmatické uplatňování nějakého jednostranného výkladu pravidla vytrženého z kontextu může narušovat kvalitu a obsah Wikipedie: a nebudu vám teď hledat citaci z pravidel, která zakazují škodit Wikipedii, protože kde nestačí rozum a dobrá vůle, citáty nepomůžou. A má-li dotyčný hráč založen celkem podrobný profil ve sportovní rubrice na idnes.cz, pak nejspíš lze ten článek postavit přinejmenším na tomto zdroji a dokonce udržovat. Absence druhého či dalších zdrojů pak je skutečně už spíš jen formálním nedostatkem. Článek má nejspíš hlavně proto, že byl dvakrát nominován do české reprezentace. Nehledě na to, že stačí zadat jeho jméno do Google a na člověka vypadne hned několik nezávislých netriviálních článků. Pokud vás stav článku pálí, mohl jste ty články vytěžit a jejich obsah zapracovat do článku.
Myslím, že uděláte lépe, pokud se soustředíte na konstruktivní práci, třeba ověřování informací ve zdrojích, odstraňování opravdu podezřelých a pochybných informací atd. Jinak asi musíte počítat s tím, že pouhým ničením práce ostatních kolegů dělné atmosféře v komunitě příliš nepřispějete. --ŠJů (diskuse) 6. 7. 2019, 21:04 (CEST)
Kolego, já jsem mezitím napsal dva rozsáhlé články o dílech Julia Zeyera. Nesnažte se mě dehonestovat tím, že se nevěnuji konstruktivní práci. Povinnost dodat zdroje je pak na autorech článku a ne na mě. Dokonce to neudělali 11 let poté, co byby na toto upozorněni. Pravidla a jejich výkald zní jasně a jejich obcházení je narušováním wikiepdie.
Takže jakýkoliv článek, který odkazuje na šablonu Neověřeno je na smazání? A má být pro toto smazání využíváno DoS, i když existuje například šablona Urgentně ověřit, která je mnohem vhodnější pro použití? RiniX (diskuse) 6. 7. 2019, 21:07 (CEST)
Podle precedensu v článku o Sikovi ano. Byl jsem proti mazání informací z Wikipedie, ale smazání tohoto článku mě přesvědčilo o tom, že článek, který nemá dva nezávislé a netrivální zdroje musí být odstraněn. Tak zněl výklad pravidel správcem, který článek smazal. Nesnažte se měřit dvojím metrem. Je opravdu směšné, že jsem napadán za to, že chci postupvoat podle pravidel Wikipedie. --Chalupa (diskuse) 7. 7. 2019, 10:25 (CEST)

Tady je ale „narušitelů wikipedie“ a „nekritických fanoušků“, to zírám...--Hnetubud (diskuse) 6. 7. 2019, 22:11 (CEST)

Zírejte, kolego. je tomu opravdu tak. Co s tím hodláte udělat? Nebo že by to byla ironie? Ta ovšem do diskuze nic nepřinese. --Chalupa (diskuse) 7. 7. 2019, 10:25 (CEST)


Mana (náhrada stravy)Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 18. 7. 2019, 05:25 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – 1) Z velké části neozdrojováno, obsahuje pochybná tvrzení 2) Chybí WP:2NNVZ 3) Reklamní styl, Wikipedie by neměla být nástrojem propagace podobných výrobků. Článek zřejmě opět psal zástupce organizace, soudě podle fotografií. --OJJ, Diskuse 18. 7. 2019, 05:25 (CEST)
 • Smazat - souhlas s OJJ. --Hugo (diskuse) 18. 7. 2019, 05:45 (CEST)
 • Spíše ponechat a upravit – když nahlédnu do Googlu pro „Mana jídlo“, tak pominu-li sem tam článek typu Máňa je za trest na samotce, nacházím skutečně velké množství zdrojů z mainstreamových médií, od roku 2014 až do dnes. I když tedy náš článek není dobře zdrojovaný, téma je zjevně encyklopedicky významné. Jen je problém s tím pojetím článku. Tedy za mě určitě nemazat, pokud se v průběhu DoSu zásadně nevylepší, navrhuji jen označit článek k úpravě, případně k urgentní úpravě. --Bazi (diskuse) 18. 7. 2019, 08:31 (CEST)
  • @Bazi: Urgentní úprava je také řešením. Ten článek sám o sobě zdroje neobsahuje, je to spíš taková PR snůška. Tudíž i v případě, že je téma významné, musí se pojmout znovu od začátku, ne s hromadou tabulek a neencyklopedického balastu včetně prarodičů vynálezce. OJJ, Diskuse 18. 7. 2019, 09:06 (CEST)
 • Upravit: s dvěma nezávislými zdroji by neměl být problém, o Maně psaly i celostátní média typu Lidovky[1], tudíž článek opodstatnění určitě má. Ani mi to vyznění nepřijde nějak extrémně propagační. Každopádně úpravy do ency vzhledu a stylu a ozdrojování článek potřebuje.--Grtek (diskuse) 18. 7. 2019, 23:35 (CEST)

KomentářeEditovat

Nerozhodnutý - reklamní styl to sice má docela dost, ale chybějící významnost i zdroje zřejmě nebude těžké dohledat, vzpomínám si na některé novinové články a televizní pořady, kde tento nejznámější český zástupce náhražkové stravy rozebírali. --Dvorapa (diskuse) 21. 7. 2019, 10:32 (CEST)Ruda PokornýEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
MrJaroslavik (diskuse) 21. 7. 2019, 15:01 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Přemýšlím, jestli tento článek na Wikipedii patří, podle mého názoru to hraničí s self promem. Názor nechám na vás. Díky --MrJaroslavik (diskuse) 21. 7. 2019, 15:01 (CEST)

KomentářeEditovat

 1. TOMKO, Miroslav. Čtrnáct dní bez jídla. Nahradí rozpustný prášek tuhou stravu?. Lidovky.cz [online]. 2017-07-30 [cit. 2019-07-18]. Dostupné online.