Otevřít hlavní menu

Wikipedie:Diskuse o smazání

(přesměrováno z Wikipedie:DOS)
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazáníEditovat

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazáníEditovat

Uzavření diskuseEditovat

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postupEditovat

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Pokud byla stránka smazána na základě nedostatečné významnosti, je vhodné zvážit návrh na smazání související položky na Wikidatech (zvlášť, pokud nemá oporu v autoritních datech).

Vlastní diskuseEditovat

Jak přidat argument nebo komentářEditovat

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazáníEditovat

Šablony Sestava týmu XY / Současná sestava týmu XYEditovat

Seznam dotčených šablon:

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 12. 10. 2019, 23:07 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat (a pochopitelně odstranit odkazy s článků) – s možnou výjimkou pro týmy nejvyšší české hokejové a fotbalové ligy (ale i šablony týmů 1. fotbalové ligy obsahují stav k únoru 2018!). Tyto šablony vyžadují neustálou a poměrně náročnou údržbu (kromě aktualizací i neustálé vkládání a odstraňování z článků), které se tu nikdo (snad s výjimkou klubů 1. české fotbalové ligy a české hokejové extraligy), nikdo systematicky nevěnuje. Výsledkem je, že tyto šablony jsou často neaktuální (přesvědčte se sami) a mívají proto i chybná vložení. --Vachovec1 (diskuse) 12. 10. 2019, 23:07 (CEST)
  • @Vachovec1: Tak třeba tu {{Sestava HC Slavia Praha}} se snažím udržovat aktuální. To jen k té výtce o jejich neaktuálnosti. --Jan Polák (diskuse) 14. 10. 2019, 13:39 (CEST)
   • @Jan Polák: Píšu "často", nikoliv "všude" neaktuální. A ve svém doporučeném řešení nabízím výjimku pro týmy české fotbalové a hokejové ligy, u kterých by snad pravidelná údržba mohla být reálná. Soupisky týmů české hokejové extraligy dokonce vypadají aktuální (i když je otázka, jak aktuální je dnes / tj. v polovině října 2019 / stav z 5. 7. 2019, kdy tyto šablony kolega Zoner60 naposledy aktualizoval), i když by tam určitě mělo být doplněno datum poslední aktualizace. Zato třeba u klubů 1. české fotbalové ligy jsou u většiny klubů údaje rok i více staré. --Vachovec1 (diskuse) 14. 10. 2019, 14:08 (CEST)
    • @Vachovec1: Jasně, jen mi bylo škoda všechno šmahem vymazat, neb jsou mezi nimi i šablony, které jsou udržované, byť uznávám že nějaký velký počet jich asi nebude. Pokud by u šablony byl, jak navrhoval Bazi níže, nějaký automat, jenž by hlídal i čas uplynulý od poslední aktualizace (či alespoň kontroly), pak bychom mohli některé aktualizované ponechat. --Jan Polák (diskuse) 14. 10. 2019, 14:14 (CEST)
 • Smazat, Wikipedie není adresář. Se sestavami a soupiskami je tu dlouholetý problém. Na jednu stranu nevím, do jaké míry pomůže smazat pár šablon, když další hromada článků obsahuje vlastní tabulky. Na stranu druhou by bylo vhodné toto vymýtit a pokud možno všude nahradit externím odkazem na soupisku, který se mnohem snadněji udržuje, funguje lépe v duchu Wikipedie a nesplácá tolik lidských sil a času.
  Oprava: Přejmenovat na Sestava týmu XY 2018/2019 a dobudoucna už vytvářet jen šablony vázané ke konkrétní sezóně. --Dvorapa (diskuse) 13. 10. 2019, 00:08 (CEST)
  To bych nedoporučoval. Za prvé ty šablony v současném stavu vyjadřují stav k nějakému konkrétnímu datu, přitom soupisky se během roku mění (třeba u fotbalu je zimní a letní přestupní období, taky lze kdykoli angažovat volného hráče bez smlouvy). Takže převod na "ročníkovou" šablonu rozhodně není triviální záležitostí. Za druhé si nemyslím, že je dobrý nápad, aby u každého současného či bývalého ligového hráče bylo naskládáno možná až 20 navboxů pro jednotlivé ročníky, ve kterých hrál v nějakém prvoligovém klubu (v případě, že by někdo chtěl podobné navboxy zakládat hromadně). Za třetí, pokud se udělá jen převod vypsaných šablon, bude to zcela nesystematické, protože u hráče bude většinou jen jediný ročník, často ani ne aktuální. --Vachovec1 (diskuse) 13. 10. 2019, 21:15 (CEST)
 • Smazat – Neudržované a v místních podmínkách neudržitelné. --Harold (diskuse) 13. 10. 2019, 16:53 (CEST)
 • Smazat – V podmínkách české Wikipedie jednoznačně neudržitelné, zanášející do projektu šablony předem odsouzené být neaktuální. Vytváření obvykle bývá spojeno s nadšením pro konkrétní věc, bez uvědomění si důsledků, neustálého hlídání aktualizací v řádu let (resp. věčně). Podobný byl nápad zavést aktuální žebříček ATP/WTA do infoboxu tenisty, který nestíhají aktualizovat ani velké en, de wiki. Jedinou možnou cestu vidím v robotických aktualizacích.--Kacir 14. 10. 2019, 08:56 (CEST)
 • Není potřeba již mazat ŠK Slovan Bratislava Dobrý den, šablonu jsem upravil a zobrazuje se nyní ŠK Slovan Bratislava – současná sestava (2019/2020), není potřeba na každý ročník vytvářet novou šablonu například ŠK Slovan Bratislava 2019/2020, zobrazovaný název by být navíc matoucí se sezonami, kdy klub získá titul (ŠK Slovan Bratislava - 2018/2019). --Školák2011 (diskuse) 14. 10. 2019, 10:28 (CEST)
  • @Školák2011: "Titulní" šablony mají tu výhodu, že po vytvoření a vložení do článků zůstávají stálé a nevyžadují neustálou údržbu. Navíc zisk titulu je obvykle encyklopedicky významná událost pro všechny členy vítězného týmu. Zde jste tedy šablonu {{Sestava ŠK Slovan Bratislava}} aktualizoval, ale kdo jí aktualizuje příště? A jaký má šablona smysl, pokud nejsou šablony pro další týmy 1. slovenské fotbalové ligy? Pokud se založí, kdo je bude hlídat a aktualizovat? --Vachovec1 (diskuse) 14. 10. 2019, 10:42 (CEST)
   • @Vachovec1: Nemůžu mluvit o všem šablonách, ale tuto aktuální, jak jsem zmiňoval, pokaždé při příchodu a odchodu daného hráče aktualizuji, aktualizuji i v případě změny čísla dresu nebo trenéra. ŠK Slovan Bratislava je klub, kterému fandím a věnuju se stránkám pravidelně. Pravidelné aktualizace můžete vidět v historii. Prosím tedy o nemazání této konkrétní šablony. --Školák2011 (diskuse) 14. 10. 2019, 12:09 (CEST)
 • Dovedu si představit, že by výhledově mohly být tyto šablony navázané na Wikidata, a pokud by docházelo k hromadné (polo)automatické strojové aktualizaci údajů na Wikidatech a tímto zprostředkovaně i v šablonách, klidně nechť se to tu udržuje a dál šíří. Má-li to být ale závislé na neustálé ruční aktualizaci, považuji tento systém za dlouhodobě neudržitelný a dal bych přednost jeho zrušení. Případně je možné se omezit jen na nejužší okruh klubů, jejichž neustálou aktualizaci je možné omezenými lidskými silami zajistit. V takovém případě by ovšem nezbytnou součástí šablony měl být údaj o datu aktualizace a zdroji (pokud nebudeme spoléhat jen na to, že totéž je obsaženo v hlavním článku o klubu), a to nejlépe formou nějaké šablony, která by zároveň zajišťovala přehled o tom, které všechny navboxy už třeba zastaraly a je nutno je aktualizovat. O udržování tohoto přehledu by se měl starat příslušný tematický wikiprojekt, aby to nebylo závislé jen na nahodilé činnosti, kdy si kdo zrovna vzpomene. --Bazi (diskuse) 14. 10. 2019, 11:06 (CEST)
 • smazat. Jako navbox nevhodné - těžko udržovatelné, navbox by měl být vložen ve všech odkazovaných článcích a nikde jinde. Na počítači snad není problém otevřít si jednotlivé hráče z článku do tbů, na mobilu navboxy nejsou vidět. Prostě nevidím žádné pozitivum. JAn (diskuse) 14. 10. 2019, 22:47 (CEST)
 • smazat - pokud by to šlo v budoucnu generovat z WD, jak tu bylo navrhované, tak proč ne. Ale takto je to neudržitelné.--Hugo (diskuse) 15. 10. 2019, 08:51 (CEST)
 • smazat vyjma významných – Ačkoli jsem některé šablony sám zakládal (Dortmund, Leverkusen a snad další 2) rozumím argumentům pro smazání a souhlasím s nimi. Líbí se mi reakce kolegy Baziho, bylo by úžasné, kdyby to řešila Wikidata, myslím, že takové navboxy mají smysl, jen prostě není v našich možnostech je udržovat, když je nás tak málo na WP: Fotbal. Za mě „kdyžtak“ ponechat šablony významných fotbalových klubů typu Sparta, Slavia, Manchester City anebo Barcelona, ale jak pak říct co ještě ano a co již ne. Takže když se to smaže, na nikoho se tu zlobit nebudu a ani nikoho nebudu proklínat. -- Triquelito (diskuse) 22. 10. 2019, 03:04 (CEST)
 • Smazat - Velmi náročné na údržbu a přitom nízká použitelnost, když většina čtenářů asi spíš využije "aktuálnější" soupisky z článků o týmech.Jklamo (diskuse) 22. 10. 2019, 10:37 (CEST)
 • Smazat - jsou neaktuální a prakticky neudržovatelné. --Petr Adámek (diskuse) 24. 10. 2019, 12:30 (CEST)
 • Smazat vyjma udržovaných/významných – Nechal bych pouze ty šablony, které jsou pravidelně aktualizované, udržované. Já sám pravidelně aktualizuji šablonu Sparty, jelikož jsem jejím fanouškem. (Viděl jsem podobný komentář od kolegy fandícímu Slovanu Bratislava) --Interhofer (diskuse) 27. 10. 2019, 09:49 (CET)
 • Smazat - neudržitelné a pak spíš pro ostudu. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 30. 10. 2019, 11:17 (CET)
 • smazat šablony a zachovat informaci o sestavách klubu v sezónách, buď v článcích o klubu pro aktuální sestavu nebo malý počet sezón, nebo v samostatném článku "seznamu sestav klubu" s informací o ročníku. pro kluby ze šledovaných soutěží populárních sportů -hokej,fotbal- jsou i aktuální sestavy udržovatelné. sestavu známého klubu a to i sestavy minulé považuji za wikipedisticky významnou informaci. --Paul E (diskuse) 31. 10. 2019, 02:23 (CET)

KomentářeEditovat

@Matěj Suchánek, Dvorapa, Vojtěch Dostál, Martin Urbanec: Napadá kolegy znalé ve Wikidatech, jak by bylo možné tyto boxy za pomoci Wikidat sestavovat? --Jan Polák (diskuse) 26. 10. 2019, 10:25 (CEST)

Problém je, že i na Wikidata ty údaje musí někdo načítat a pravidelně je aktualizovat. Pokud možno strojově (tedy z nějaké strojově čitelné databáze), manuálně to nemá smysl. Takto se to dělá například u statusu IUCN načítaného z WD do taxoboxu. Navíc tady by nestačilo pouze aktualizovat WD jako u toho statusu IUCN, ale musely by se, předpokládám také roboticky, vždy zaktualizovat údaje ve zdejších šablonách včetně jejich odebírání a vkládání do článků. --Vachovec1 (diskuse) 26. 10. 2019, 19:33 (CEST)
(Technicky) Voláním dat nejspíš ne, člen sportovního družstva (P54) funguje osoba->tým. Dotazovat data dovede ListeriaBot, ale výstup nelze nějak extra přizpůsobit. Takže se současnými nástroji je to spíš neproveditelné. --Matěj Suchánek (diskuse) 26. 10. 2019, 19:44 (CEST)


Šablona:Pravdivé shrnutí editace a Šablona:Pravdivé shrnutí editace2Editovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
janbery (diskuse) 4. 11. 2019, 16:54 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Klamné vyplňování shrnutí se neřeší pomocí šablon v diskusi a tudíž se mi tyto šablony jeví jako zbytečné. --janbery (diskuse) 4. 11. 2019, 16:54 (CET)
 • Smazat – Klamné vyplňování shrnutí se sice řeši v diskusích, ale tyto šablony jsou zbytné. Je zvykem k varování připojovat diffy, což tyto šablony neumožňují. Nehledě k tomu, že varování na klamavá shrnutí by měla být ostřejší a mělo by stačit jedno. Nepotřebujeme mít na všechno šablonu. --Vojtasafr (diskuse) 4. 11. 2019, 17:01 (CET)
 • Ponechat jednu a přepracovat Nějaké uživatele jsem párkrát upozornil na jejich DS, aby vyplňovali pravdivé shrnutí editace. V ToDo listu mám šablonu pro mazání diskuse a další. Ponechal bych jednu z těchto šablon a upravil ji (zmínka o možnosti zablokování, atd.) -MrJaroslavik (diskuse) 4. 11. 2019, 17:08 (CET)
 • Ponechat jednu a přepracovat U úplných nováčků a anonymních uživatelů se často stává že vyplňují nepravdivé shrnutí. Rozhodně bych tedy navrhoval ponechat jednu a přepracovat (zmínka o následcích jako je blok apod.) Jinak víceméně sdílím názor s kolegou MrJaroslavik. --Wikipedista Queen lover fanpage (diskuse) 4. 11. 2019, 19:54 (CET)
 • Smazat - zbytečnost, o stylistických chybách v šabloně nemluvě. Klamná shrnutí jsou maximálně dvě: vandalové (ti se blokují) a nováček, co něco zamění (překlep>stalistická úprava). Ty nemá cenu plašit bloky. OJJ, Diskuse 10. 11. 2019, 12:46 (CET)
 • Smazat. Škoda že čeští wikipedisté nejsou tak kreativní i v jiných věcech, než je vymýšlení buzeračních šablon.--Hnetubud (diskuse) 10. 11. 2019, 18:17 (CET)

KomentářeEditovat

@Queen lover fanpage, MrJaroslavik: V případě přepracování bych zvolil styl (vzhledu, ale hlavně i textu), jako se používá u šablony {{Experimenty2}}. --janbery (diskuse) 4. 11. 2019, 20:26 (CET)

@janbery: Souhlasím --Wikipedista Queen lover fanpage (diskuse) 4. 11. 2019, 21:02 (CET)

Tak jsem do šablony přidal možnost vložit parametr diff a upravil vzhled a text. Tím pádem by šablona měla být v pořádku a myslím že takováto šablona se může hodit. --Wikipedista Queen lover fanpage (diskuse) 9. 11. 2019, 01:24 (CET)


@OJJ: „Nemá cenu plašit bloky“ MrJaroslavik mi doporučil vložit text o možných následcích, tak nevím. --Wikipedista Queen lover fanpage (diskuse) 10. 11. 2019, 18:53 (CET)


FBC Frýdek-MístekEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Prikryl (diskuse) 5. 11. 2019, 13:55 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – Článek je o nevýznamném florbalovém klubu. Žádný tým klubu nehraje v současnosti vyšší florbalovou soutěž, a ani nikdy v minulosti nehrál. Muži hrají Divizi (4. úroveň) a v minulosti hráli nejvýše Národní ligu (3. úroveň). Ženy hrají 2. ligu (3. úroveň). Viz https://www.ceskyflorbal.cz/oddil/fbc-frydek-mistek – Obsah článku navíc není ani encyklopedický. --Prikryl (diskuse) 5. 11. 2019, 13:55 (CET)
 • Spíše smazat. Klub hraje pouze regionální soutěže, do dějin českého florbalu se nijak výrazně nezapsal. (Neencyklopedičnost a sebepropagačnost článku by byla spíše důvodem k úpravě, ale to by musely o tématu existovat nějaké netriviální nezávislé zdroje.)--Hnetubud (diskuse) 8. 11. 2019, 10:32 (CET)

KomentářeEditovat

ISO 3166-2:EHEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
— Draceane diskusepříspěvky 5. 11. 2019, 15:00 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

KomentářeEditovat

V případě, že by nějaké dělení v budoucnosti vzniklo, by stejně dosavadní forma článku neposkytla relevantní informace. — Draceane diskusepříspěvky 5. 11. 2019, 15:02 (CET)


Seznam veganůEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 11. 11. 2019, 19:29 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – seznam založený na fyzicky nedoložitelných informacích, většinou na tvrzeních daných osob, či osob z jejich osobního okruhu. Dosáhnout úplnosti, či alespoň přijatelné naplněnosti seznamu je nemožné. --Vachovec1 (diskuse) 11. 11. 2019, 19:29 (CET)
 • Smazat – možná bychom měli vypracovat doporučení wp:Co seznam není resp. wp:Co je vhodné prezentovat jako seznam. Sledovat osoby a zakládat je do seznamů podle výzivy mi přijde zvláště zavádějící. Už jen proto, že nakonec mohou svůj názor na výživu kdykoliv změnit.--Rosičák (diskuse) 11. 11. 2019, 20:00 (CET)

KomentářeEditovat

Seznam vegetariánůEditovat

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 11. 11. 2019, 19:34 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešeníEditovat

 • Smazat – stejný případ jako Seznam veganů výše. Seznam založený na fyzicky nedoložitelných informacích, většinou na tvrzeních daných osob, či osob z jejich osobního okruhu. Dosáhnout úplnosti, či alespoň přijatelné naplněnosti seznamu je nemožné. --Vachovec1 (diskuse) 11. 11. 2019, 19:34 (CET)
 • Smazat – možná bychom měli vypracovat doporučení wp:Co seznam není resp. wp:Co je vhodné prezentovat jako seznam. Sledovat osoby a zakládat je do seznamů podle výzivy mi přijde zvláště zavádějící. Už jen proto, že nakonec mohou svůj názor na výživu kdykoliv změnit. Plyne z toho, že takový seznam je dlouhodobě neaktualizovatelný, vždy bude nepřesný a nikdy úplný.--Rosičák (diskuse) 11. 11. 2019, 20:04 (CET)

KomentářeEditovat